REKLAMA

Co różni amerykański tort od polskiego plakatu?

Analizy
Data emisji:
2018-06-14 17:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
24:05 min.
Udostępnij:

O dzisiejszym wyroku Sądu Najwyższego, oddalającego skargę kasacyjną ws. drukarza, który odmówił druku plakatu organizacji LGBT rozmawiają Paweł Knut i Agata Kowalska

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu analizy zaczynamy oczywiście sprawę drukarza dzisiaj Sąd Najwyższy wreszcie wydał wyrok w sprawie kasacyjnej kasacji wniosły wniósł Zbigniew Ziobro prokurator generalny w SN kasację do wyroków 2 kolejnych instancji związane z tym, że drukarz odmawiający w organizacji, a LGBT biznes forum wydrukowania banerów wg tych sądów po kolei złamał prawo i rent i nie powinien odmawiać odmówił, dlatego że nie Rozwiń » chciał na razie jego usługi były świadczone na rzecz organizacji, której stroną ideologicznego nie zgadza, a nie zgadza się z nią, bo jest katolikiem sąd uznał, że złamał prawo, jakie prawo to zaraz przypomnimy w CNN teraz czekaliśmy na wyrok Sądu Najwyższego, ponieważ sam prokurator generalny uznał, że sprawa jest na tyle ważne, że należy wnieść kasację o tym jak też wyrokował Sąd Najwyższy też za chwilę jeszcze przypomnimy ze mną w studiu Paweł Knut adwokat z kampanii przeci w Homofobii i można być częścią część rzeczy uczestnik sporu pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w sprawie, czyli organizacje LGBT biznes forum dzień dobry dzień dobry Dunn, chociaż nie ma czego zacząć leczyć kawy wątków czy moje streszczenie strata wnętrze o coś ważnego pominęła mnie jak najbardziej znana jest w pełni trafne to co może warto jeszcze wyciągnąć przed na gaz to to, że ten wyrok ma tak naprawdę charakter historyczny precedensowy po raz pierwszy Sąd Najwyższy potwierdził to, że mamy w przepisach polskiego prawa przepisy, które zakazują dyskryminacji w obszarze dostępu do odbiorców ze względu na orientację seksualną wcześniej tego nie wiedzieliśmy nie ma polskich przepisach prawa takiego przepisu, który wprost tego zakazywał związku, z czym musieliśmy poszukać tego przepisu i go wyinterpretować z tych przepisów, które mamy dostępne im udało się to zrobić za pośrednictwo art. 1 3 8 kodeksu wykroczeń, który z takim ogólnym przepisem, bo zakazuje nieuzasadnionej odmowy świadczenia usług na właściwym przepis będzie się cofała się, by powtarzalność rozmowie art. 1 3 8 kodeksu wykroczeń bardzo dziwny przepis przypomnimy naszym losie, bo pan z treścią na czym polega na granicy to jest za złe przepisy jak go złamał ów drukarz to przepis, który zamieszczony jest w takim razie daleko w Krośnie, które dotyczą ochrony interesów konsumentów, ale szerzej nie tylko konsumentów, ale też ich interesów są na to nie przez przypadek ten przepis zgodnie, z którym jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą prowadzi działalność zawodową jako profesjonalista świadczy usługi pewnego rodzaju to Tusk pewnie świadczyć dla wszystkich chyba, że ma uzasadniony powód, żeby odmówić świadczenia za każdym razem odmowa musi być uzasadniona przykładem uzasadnionej odmowy jest przypadkiem drukarz nie drukuje bana czka nie ma papieru albo nie drukuje, bo w tym czasie ma zaplanowany urlop albo nie drukuje, bo 1 Otóż z fabryki, a wtedy ta odmowa ma charakter jak najbardziej uzasadniony i drukarz, który odmawia nie popełnia wykroczenia natomiast w sytuacji, która by dotyczy to sprawa drukarz odmówił z uwagi na to, że nowy wyrazisty sposób niechęć land osób po określonej orientacji seksualnej na zasadzie utożsamił fundacji, która działa na rzecz tych osób z tą konkretną orientacja seksualna, więc mieliśmy w tym przypadku do czynienia z odmową, która była motywowana uprzedzeniami była motywowana homofobią drukarza i Sąd Najwyższy się potwierdzi, że taka odmowa nie jest zasadna w no właśnie teraz na chwilę przenieść się do Sądu Najwyższego z, do którego trafiła do zdrowia wniosek o kasację ze strony Zbigniewa Ziobry, czyli Biel jako prokuratora generalnego, bo jak wiadomo z dnia Ziobro występuje w Polsce 2 osobach na czym polega to jest kasacja w w polskie postępowanie o Hare po tym, jak zapada wyrok można wnieść środek odwoławczy i w tak samo było w tej sprawie zapadł wyrok Sądu Rejonowego w w Łodzi, ale drukarz z Ośna wniesienia tego wyroku apelacji apelacja została rozpoznana przez Sąd Okręgowy Sąd Okręgowy utrzymał wyrok z mocy, tak więc co tak jakby powiedział słusznie, że drukarz został uznany za winnego i utrzymuje tam dorastał chronimy nie było kar wyłoniło uznanie winy zjawia się nic co wydarzyło dalej i ten wyrok Sądu Okręgowego tak naprawdę kończy sprawę, bo to jest wyrok prawomocny natomiast celem przepisy procedury wykroczeniowej przewidują możliwość wniesienia takiej nadzwyczajnej skargi do Sądu Najwyższego w sytuacji, kiedy ktoś uważa, że przy wydawaniu tego ostatecznego rozstrzygnięcia doszło do jakiegoś rażącego naruszenia prawa czy sam sąd nie wypełniło spełnia swojej roli z tak i trzeba przekonać Sąd Najwyższy do tego, że to naruszenie rzeczywiście miała charakter rażący i ten wyrok prawomocny nie powinien być trzymane w mocy i drukarz ze swoją obrońcom zdecydowali się na to aby, w czym nie oni prokurator generalny tak naprawdę zdawał się na to, żeby psy wnieść kasację od od tego wyroku Sądu Okręgowego i anty kasacji zarzucił temu rozstrzygnięciu, że w sposób niewystarczający Sąd Okręgowy uzasadnił, jakie racje przemawiały za tym, że drukarz nie miał w tej sprawie edukacji, czyli tak naprawdę rdzeniem problemów kasacji, który rdzeniem zarzuty kasacji, który postawił prokurator generalny w motorze to uzasadnienie w jego ocenie była sporządzona wadliwie, bo nieprzekonujące, a nie powinna zastępować dotrzymania tego we wsi wielu komentatorów wskazywało, że dobre sytuacje nadzwyczajne podwójnie z 1 strony historyczno sprawa historyczny rok jeśli chodzi o przepisy, a przed przeciwdziałające dyskryminacji z rana homofobię natomiast gdy natomiast druga sprawa to jest to, że prokurator generalny wnosi w kasacje na rzecz oskarżonego skazano ich zupełnie odwrotnie do wydawał się intuicyjnie jego roli, ale nic, więc wydawałoby się, że dzisiaj w Sądzie Najwyższym w orzeczenie zapadnie w niezbyt interesujące w tym sensie, że będzie dotyczyło tego czy sąd w II instancji odpowiednio w uzasadnił swoje orzeczenia, a jednak nie przysługiwać mi się z wielkim zainteresowaniem dlaczego, bo są odpowiedzialni co więcej pierwsze 1 0 minut tego ustnego uzasadnienia rzeczywiście było RM planuje następne trudne odnosiło się do przepisów procedury i pokazywał, dlaczego te zarzuty kasacyjne są nietrafione i nie mogą doprowadzić do do uwzględnienia kasacji natomiast później Sąd Najwyższy wypowiedział się merytoryczne tematy sprawne powiedział nam trochę na temat tego w jaki sposób powinniśmy odczytywać ten przekaz, dlaczego skoro kasacja nie dotyczyła Meritum, czyli art. 1 3 8 kom do kodeksu wykroczeń dotyczyła postępowania drukarza nie dotyczyła organizacji LGBT biznes forum tylko właśnie postępowania sądu, dlaczego Sąd Najwyższy w muzyce Ośno poszerzono uzasadnienie, choć nie wiem czy słowo poszerzonej dobre Sąd Najwyższy miał przeszło do tego, żeby odnieść się merytorycznie do pewnych kwestii z tego względu, że muszę mieć uzasadnienie Sądu Okręgowego odnosiło się do rywali art. 3 8, które nie odpowiadał prokuratorowi generalnemu i Sąd Najwyższy mógł to skomentować, więc to nie jest także Sąd Najwyższy wyszedł przed szereg i zrobić coś, czego nie mógł zrobić, bo jak najbardziej miał do tego prawo i to zrobił w różnych sprawach czasem Sąd Najwyższy chętniej mówi więcej, a w niektórych sprawach nie przerywa naszą giełdę myślę, że w tej sprawie Sąd Najwyższy nie powściągliwe i zdawał się powiedzieć więcej decydował się odwołać również do orzecznictwa Europejskiego Trybunału praw człowieka co ciekawe odwołał się również do niedawnego wyroku Sądu Najwyższego Stanów zjednoczonych sprawy w głośnej sprawie cukiernika, więc naprawdę sąd powiedział bardzo bardzo dużo pod względem doścignięcia myślę, że związek też mogą państwo rozumie, dlaczego zostało przełożone ogłoszenie wyroku wtedy pani państwem państwo po rozprawie nagle zaskoczyło nas trochę to, że nie od razu usłyszymy wyrok no właśnie to się pojawił i teraz musimy przejść właśnie tej do tej części merytorycznej, czyli zastanowić się czym się różni baner reklamowy od portu w i czasie znalazły się w uzasadnieniu i to jest wreszcie właściwy najciekawsze w tej sprawie, a jednocześnie trochę myszy przerażające dla dla części z nas to powiedzmy coś takiego różni tor to od amerykański tort od początku jego plakatów myślę, że kilka rzeczy i tak naprawdę to zestawienie możemy porządkować na kilka płaszczyzn weźmy pierwszą płaszczyznę to co może różnić to torze wydrukowanie tego rola, po które zostało zlecone drukarza widz nie wymagało od niego żadnej aktywności twórczej to była praca bardzo twórcza grafika została przesłana na adres mailowy wystarczyło ją wydrukować drukarz nie musiał zaangażować się, żeby n p. zaplanować układ wydruku nie muszą się żadnej grafiki to była bardzo biedna pracę nieźle na pewno nie kreatywna Rzemieślnicza praca, dlaczego to ma znaczenie, bo w sprawie dotyczącej tortu są także są naznaczone są bardzo wyraźne w opinii większości sędziego przygotowany przez sędziego Kennedy ego z bardzo wyraźnie podkreślił to, że w tej sprawie dużą rolę trzeba przyznać też takiej wolności, jaką jest wolność ekspresji artystycznej pamiętają państwo 2 mężczyzn chciało wziąć ślub co mówiło tort specjalne tak jak chcieli i okazało się, że odmówiono im zarówno na torze w cukierni 2 umów Obem czy jak wojna to inaczej ująć nie zgadzał się z koncepcją związku małżeńskiego 2 mężczyzn w UE i w związku z tym co zbiorą się do sądu i ostatnio Sąd Najwyższy Stanów zjednoczonych uznał uwagę, że cukiernik miał rację miał prawo odmówić właśnie, dlatego że tort to nie baner reklamowy tylko dzieła artystyczne zgadza się przy czym może teraz tylko powiem schodkami słuchaczom, że to osiągnięcie Sądu Najwyższego z wyznaczonych ona jest nieco dziwne, bo ono dopatruje się naruszenia tak naprawdę w procedurze sądowej wyższy powiedział, że na wcześniejszych etapach postępowania część wypowiedzi osób, która zasiadała w komisji, która rozstrzygała sprawę wskazuje na to, że to osoby zachował się w sposób wrogi medal w stosunku do cukiernika i podważały tak naprawdę w ogóle go prawo do tego do odwoływania się do wolności sumienia i Sąd Najwyższy ten wyrok uchylił nie dlatego tak myślenie, dlatego że chciał potwierdzić prawo cukiernika do odmowy z uwagi na podany przez niego motywy tylko, dlatego że powiedział procedura została tutaj naruszona, ale dzisiaj Sąd Najwyższy już wracamy do Polski mówił baner to nie tort rośnie wskazywał na to różnica, że chętnych ne w ogólną zasadą jest zakaz dyskryminacji zgadza się, ale zależne są pewne przypadki, gdy możemy mu coś przebija zakaz dyskryminacji coś jest ważniejsze i co to jest to coś od odwołania szkoda kończy jeszcze przed zamknięciem wątek tego tortu w dla odmiany też tak właśnie przed Sądem Najwyższym są znaczone są powiedział, że z uwagi na to, że ta praca cukiernika z pracą kreatywną i wymaga zaangażowania jego wolność ekspresji artystycznej to musimy pozostawić coś więcej swobody i jego sąd sumienia przez tą jest to bardziej, jakbym był chroniony pod względem prawnym to jest ta różnica natomiast zaraz wrócimy do rozmowy i snujemy się euro, gdzie leży ta granica jak to mają rozstrzygać czynem to wszystko musi liczyć na sądach najwyższych w naszym kraju i dlaczego drukarza sumienie jest jakoś mniej chronione niż w sumienie artysty i co to ma wszystko wspólnego z tymi, którzy są dyskryminowani w wyniku działań owych usługodawców, czyli n p . z osobami LGBT Paweł Knut z kampanii przeciw Homofobii pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego przed dzisiejszą sprawą w Sądzie Najwyższym zaraz po informacjach wracamy z naszym gościem analizę kondycji analiza Agata Kowalska przy mikrofonie za noc ludzie cały czas on do nas Paweł Knut z kampanii przeci w Homofobii pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w sprawie drukarza z Łodzi oskarżony prosił głowy to inwestycja LG BT biznes forum, której to głów łódzki drukarz odmówił wydrukowania rola palaczy banerów i sprawa trafiła do sądu potem dochodzą inne instancje Ano dzisiaj my mogliśmy usłyszeć wyrok dotyczący kasacji w Sądzie Najwyższym kasacja wniosek o kasację złożył Zbigniew Ziobro w i przegrał w realnym zasłaniał się nad tym jak rozumieć o wyrok nie tylko wyrok, a przede wszystkim jego uzasadnienie, bo jak nasz gość mówił w pierwszej części rozmowy w Sąd Najwyższy nie tylko odrzucił kasację Zbigniewa Ziobry wskazując, że sądy w poprzedniej stany Sąd II instancji prawidłowo w rozważył kwestię, ale również orzeczenie zostało poszerzone o komentarz do tego jak jest jak stosować właściwie ten przepis artykułu w 1 3 8 KO kodeksu wykroczeń tej właśnie tuż przed informacjami SI my rozmawialiśmy o cukiernika i drukarza w jak ktoś zrobi tort, który z dziełem artystycznym to ma większe prawo wyboru klienta niż jak ktoś drukuje plakat, na którego treść nie ma za bardzo wpływu dlaczego, dlaczego wolność artystyczna czy inna z morzem może posługiwać się klauzulą sumienia, bo tak to chyba trzeba określić, a jak ktoś wykonuje proste czynności i to już na grę tej tego prawa nie ma nic czym mamy to ten podział pomiędzy taką działalnością twórczą i odtwórcą i w uzasadnieniu drugi powiedzmy człowiek i Hernik i drukarz ma swoje poglądy zgadza się z uzasadnieniu wyroku w tej sprawie cukiernika Sąd Najwyższy powiedział, że powinniśmy dlatego uwzględniać również to warto być przy tym ważeniu racji z tego względu, że jeżeli ktoś twórczo się coś angażuję to musi podać pewien dodatkowy wysiłek, który też pewne koszta wysiłkiem moralnym ktoś aktywnie musi się zaangażować swoją pracą, która być może dla człowieka dla jednostki jest bardzo ważna stanowi sens jego życia po to, żeby zrobić coś poczuć się podpisuję po to, żeby zrealizować postulat, który na przekaz sprzeczny z jego sumieniem dlatego Sąd Najwyższy mówi to okoliczność twórczego charakteru wykonanej pracy również musimy uwzględniać, ale znowu może wracać z naszego podwórka za każdy razem i to też się bardzo mocno wybrzmiało w wyroku Sądu Najwyższego z naj wyż powiedział co do zasady nie można odmawiać ze względu na orientację seksualną, bo taka odmowa jest nieuzasadnione, ale co widział, że trzeba to zawsze analizować w kontekście konkretnej sprawy przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, bo czasem to okoliczności mogą doprowadzić tego, że rozstrzygnięcie będzie inna singiel w okresach jest właśnie ten twórczy charakter tego co ma być wykonane w ramach usługi dziś mówi pan o tym, że w finale nam się na noże w Polsce drukarze artystów to do sądu będą musiały rozstrzygać czy oni na pewno twórczo traktują swój zawód i ładują mego serca umysłu i siły czy też oferowane są tylko po to, żeby móc odmawiać usług tak myślę, że sądy bardzo dobrzy, by na sobie radził z identyfikacją tych sytuacji, w których powołanie się na twórczy charakter ma charakter instrumentalny i zabrano tylko po to, żeby sobie Stowarzyszenie obrony w dziele sytuacje te o sytuacji, w których ktoś rzeczywiście bardzo mocno się angażuje wykonywanie pewnych rzeczy Maćka w sposób wyjątkowy sposób oryginalny, ale tak się bardzo często też dzieje w sprawach, które dotyczą naruszenia praw autorskich i polskie sądy dosyć dobrze sobie z tym radzą, więc segmenty takie obawy, że teraz wszyscy drukarze zamienią się Warty stów w związku z tym zaczną być bezkarni ale gdy to jest ciekawa rzecz, bo on i słusznie wsłuchać w ZUS wskazuje pan Szymon pisze, że chciałby zobaczyć jak to będzie ono, kiedy rolę będą odwrócone nie mów, bo jest to znów z naszej rozmowy wynika, że trzeba mieć konkretny przykład, bo rozumiem, że to jest zawsze wożenie, ale jak wymyśla na potrzeby firm oto drukarza jest, w których jest szczęśliwym szczęśliwym związku z drugim mężczyzną zgłasza się działaczy ONR i chce, żebym wydrukowano rola w ze bardzo prostym słowem ONR konsens i co wtedy czytany dróg aż może odmówić organizacji, która w jawny sposób potępia w inny z homoseksualizm czy koncept związku 2 mężczyzn znowu pewniak prawnik asekuracyjnie zaczną od powiedzenia, że to zależy natomiast jestem gotów argumentować, że nie może odmówić takiej stacji musi wykonać takie rola, który zawiera tylko worki nazwa organizacji m. in . dlatego ta organizacja wciąż legalnie działa w Polsce nie została zdelegalizowana, a gościem odmawianie jej możliwości wydrukowania jakiegoś prostego rapu byłoby czymś w analogicznym do odmowy wydrukowania rola dla fundacji LGBT Business forum, gdyby na tym rola pojawiło się coś więcej jakiś postulat organizacji, którą jest ONR szczególnie takich, które wyraża właśnie 6 osób LGBT wtedy myślę, że zaczynamy wchodzić w ten obszar, w którym drukarz może powiedzieć nie podpisuje się nie utożsamia się waszymi postulatami i tutaj już mogę odmówić natomiast samo, ale ten czas sama odmowa, ale może, ale tutaj w ja rozumiem, że między nazwą organizacji czy to jest to LGBT biznes forum czy nazwa ONR w można można z Wyżyn ona sama nazwa to to za mało żebym, żeby z nią źle dyskutować, zwłaszcza kiedy organizacja legalna, ale jeśli pojawi się hasło to wciąż nie spełnia przesłanek, które wymienił dzisiaj Sąd Najwyższy tych związanych z procesem twórczym wciąż drukarz ma tylko ona znaleźć tam nasypać pecha być co nie robią i wydrukować kilka liter haseł myślę, że to co w takim razie trzeba dodać do tego, że to jest ten proces twórczy to nie jest jedyna przesłanka na trasie powodzie Sąd Najwyższy oprócz tego Sąd Najwyższy, mówi że przy każdej sprawie trzeba też analizować treść tego sam być drukowane w może mieć do czynienia z kosztem szczęścia w bardzo ograniczone Stoczka tylko nazwą organizacja ONR, ale może mieć taką treść krewka zawarty postulat jest na zawarty nawoływanie do czegoś tak mówił Sąd Najwyższy, ale szum co z tego nie będzie nawoływanie n p. homoseksualizm jest Super dotyczy to sprawia, że drukarz z Łodzi na grę ma już prawo odmówić, ale albo z drugiej strony, żeby było symetrycznie, choć jest to napisane nacjonalizmie Super gdzie, gdzie tutaj jest fajnie się, że zaczyna się tworzyć przestrzeń, w której sąd może zacząć ważyć racje mówić w tej sytuacji ten postulat wrażenie tego postulatu zaczyna powoli uzasadniać taką odmowę to co, jeżeli miał skwitować to słowo to dzisiejsze rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego dosłownie 1 takim krótkim hasłem to myślę, że Sąd Najwyższy dzisiaj w bardzo mądry sposób pokazał, że za każdym razem trzeba ważyć racje, jeżeli traktujemy poważnie taką wolność jak wolność sumienia, aby wolność wyznania to czasem muszę się godzić na pewne kompromisy w tej sprawie tym kompromisem jest to, że drukarz nie mógł odmówić natomiast w przypadku tej odwróconej sprawdź co lewicowego lewicującego drukarza, który odmawia wydrukowania rola całą dla ONR -U również trzeba się liczyć z tym, że być może będzie musiał co w kasie też zapewne ustępstwa chciałam jeszcze leży w nawiązaniu do tego co mówi dzisiaj Zbigniew Ziobro, który byłby oburzony porównywał wyrok Sądu Najwyższego do gwałtu dzwonek szczególnie niewrażliwe ze strony pana ministra i i po prostu nie niepotrzebne myślę, że wystarczy spojrzeć nie zgadzamy z wyrokiem, a nie od razu od nich odwołać do przemocy w seksualnej nie wiem po co to była, ale oprócz tego pan minister powtarzał cały czas nic to samo co mówi już od kilku dobrych miesięcy, czyli że PRL ten przepis, o którym coraz rozmawiamy art. 1 3 8 kodeksu wykroczeń w naruszyła wolność sumienia i religii i w związku z tym w lewo pod ten wyrok powinien być inny i przypomnę wniósł również wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o to, żeby uznać ów przepis niezgodny z konstytucją, więc to nie jest koniec tej historii możliwe, że będzie dalszy ciąg zobaczymy co zrobi w tej sytuacji Trybunał Konstytucyjny może dodam jeszcze tylko, że poza tym wnioskiem prokuratora generalnego o zbadanie konstytucyjności art. 1 3 8 kodeksu wykroczeń złożona została skarga konstytucyjna przez drukarza jest gościem musimy teraz poczekać najprawdopodobniej jakimś momencie również Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie się wypowie ja mam trzecią już otrzymałem ocenę z Prokuratury Krajowej od PiS tego wniosku, który został skierowany przez prokuratora generalnego i często odpis, który ma doprowadzić do wydania przez Trybunał Konstytucyjny czegoś co nazywamy takim wyrokiem interpretacyjnym prokuratorowi generalnemu zależy na tym, żeby Trybunał opowiedział w jaki sposób należy właściwie interpretować ten przepis znają oczywiście trudno o tym, prokuratorowi generalnemu zależy na tym, aby NFZ, żeby Trybunał uznał, że zasady wiary i sumienie są uzasadnioną przyczyną odmowy świadczenia usługi w przychodach do bójek stojące wyżej i generalnie uniwersalny nie, czyli inaczej niż dzisiaj wyrokować jak najwyższe, a mam marzenie życia Sąd Najwyższy powiedział to są wolności na, a tym samym albo na podobnym poziomie one są równoważne dlatego tak bardzo ostrożnie musimy je ważyć i rozstrzygać w, która z tych wolności w konkretnym przypadku ma pierwszeństwo w a gdyby Trybunał Konstytucyjny był prawdziwym Trybunałem Konstytucyjnym to ten dzisiejszy wyrok Sądu Najwyższego miałby dla niego znaczenia miał powinien był też nim się posiłkować, aby myśleć tak oczywiście cały czas nie wiemy co zrobi Trybunał Konstytucyjny, bo Trybunał Konstytucyjny może też uznać, że ta zakłada Sądu Najwyższego jest prawidłowa altany z prawnikiem dla mnie nie ma znaczenia nawet, że Trybunał nie jest prawdziwym Trybunałem, więc traktowanego poważnie my zszywamy problematyczna natomiast przyznam, że jeszcze w kilka lat temu, kiedy Trybunał Konstytucyjny pochylił się na tzw. klauzulę sumienia dla dla lekarzy widać było wyraźnie, że to to rozstrzygnięcie Trybunału było takie bardzo mocno obejmującą ochroną wolność sumienia wręcz Trybunał Konstytucyjny powiedział, że nie potrzebujemy konkretnego przepisu, który daje nam upał to tam możliwość powołania na klauzulę sumienia wystarczy nam takie ogólne zakotwiczenie w konstytucji, na które każdy może się powołać, więc Trybunał kasacyjny tli, ale ruch popadnie, że zrozumiał to nie jest tak, że nie zgadzam zasadniczo z wyrokami Trybunału nie chodzi tylko ten konkretny, w których który został kompletnie na nos poniżony ośmieszony, a z miast jak wiem pamiętam te wyroki przyrządy do doskonale pamiętam dyskusje i słowa krytyki wobec Trybunału, jaki podał na tej antenie z różnych stron zgodę na jego konserwatyzm i też rzymscy i też nowość takie bardzo szeroko wszelkie potraktowanie konceptu klauzuli sumienia Trybunał ma po prostu pewną tradycję w dość konserwatywnym rozumieniu tej wartości, więc bez względu na to w jakim kształcie teraz Trybunał Konstytucyjny czy organ, który tak się nazywa funkcjonuje najem jest po prostu czeka względu NATO w jakiś jego aktualny kształt jest cieka w jakoś nawiąże do tej tradycji przetwórczą dalej rozwinie dla potrzeb tego kraju oraz gdy nie ma, dlatego że po prostu mam wrażenie, że jest tak upolityczniony, że nie będziemy wiedzieli, czego nawiązuje do jakiejkolwiek tradycji czy po prostu spełnia zamówienia władzy publicznej w związku z tym oczywiście będziemy dokumentować tokfm no ale niejako wyrok Trybunału Konstytucyjnego z nim muszę poczekać aż znów będzie prawomocny na Trybunał w Polsce funkcjonowały, tyle że nie zda, jeżeli mogę sobie dać ostatnie zdania w momencie, kiedy będziemy mieli wyrok Trybunału Konstytucyjnego może on stworzyć w czasie do tego, żeby wznowić postępowanie przed Sądem Najwyższym, ale to Sąd Najwyższy będzie decydował to postępowanie w sprawie drukarza z Łodzi chce wznowić i myślę, a na zakończenie to jest może niezbyt optymistyczne spostrzeżenia, ale pewnie do zimy zależy od tego jaki będzie skład Sądu Najwyższego w czasie, kiedy będzie stawał przed dylematem myjąc pochodzi z Achillesem nie rozmawiać o tym, o Sądzie Najwyższym i o tym czy komisja Europejska jeszcze jakiekolwiek szanse, żeby go bać, iż na koniec już naprawdę króciutko czy Zbigniew Ziobro może skorzystać w tym przypadku ze skargi nadzwyczajnej w to jest dobre pytanie w Chinach w tym momencie nie poważył się odpowiedzi do rozważenia, bo przypomnę państwu mamy nowy instrument organy dawna i między nimi prokurator generalny może z niego korzystać Paweł Pluta adwokat z kampanii przeci w Homofobii pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, czyli LGBT biznes forum w sprawie drukarza z Łodzi bardzo dziękuję za spotkanie dziękuję czas informacja o nich jak mówiłam poznałem w komisji o tym czy jest ono w stanie obronić w prawidłowo wybrany w zdrowiu powołany Sąd Najwyższy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA