REKLAMA

Dlaczego pracownicy banku protestują?

Analizy
Data emisji:
2018-06-15 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analiza audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie wczoraj dziennikarka gazety wyborczej Adriana Rozwadowska opisała protestów w banku Pekao SA czarny protest miał pracownicy mieli przyjść ubrani na czarną w związku z tym, że łamane są prawa pracownicze mu czynu się zastraszanie czują, że są stawiane im nie realizowane cele do wykonania w LM i generalnie mają wrażenie, że coś coś bardzo niedobrego dzieje się w ich miejscu pracy w szczegółach odsyłam do gazety Rozwiń » wyborczej tam tekst Ireny Rozwadowskiego w o buncie w Pekao SA w zemną w studiu pan Piotr Szumlewicz przewodniczący rady OPZZ Mazowsze dzień dobry i dobre i od razu wyjaśnię do słuchaczy w nie rozmawiamy z żadnym z przedstawicieli czy przedstawiciele protestów Pekao SA do tego, że nie chcą mówić pod nazwiskiem boją się co ponadto w co o tym, sądzi co pan o tym wie naj le zna pan szczegóły sprawy to pierwsza sprawa to chyba jest taka co pani powiedziała, że ludzie boją się i to jest w ogóle jakaś taka smutna rzeczywistość niestety coraz większej liczby jest szczególnie spółek skarbu państwa i firm zależnych od państwa i rzeczywiście jak będzie mniej czasu locie po rozmaite tam, gdzie dokładnie to samo ratownicy są zastraszani, bojąc się nie ma na dnie na żadnego dialogu przedsiębiorstwie Ciech rozmawia z kilkoma pracownikami PKL SA pierwsza rzecz bardzo ważne to co zapowiedziałem to znaczy zastraszanie pracowników brak dialogu brak wiedzy co będzie ludzie rzeczywiście nie wiedzą, jaka przyszłość spółki, jaki jest ich los związki zawodowe, chociaż są partnerem społecznym w konstytucji RP pracodawcy powinni z nimi konsultować swoje decyzje, a szczególnie pracodawcy tych dużych spółek spółek zależnych od państwa, którzy są nadzorowani przez państwo tymczasem ono w PKS za dużo się dzieje pracownicy obawiają się nie są pewni, jaka będzie przyszłość jednocześnie mechanik, który też ma miejsce w wielu również są w sektorach są te publiczne n p . w ZUS-ie to znaczy więcej obowiązków bez po bez podwyższania pensji bez zatrudnienia nowych pracowników jeszcze w Pekao SA jest program odejść ten program dla pracowników nie jest w pełni zrozumiały część pracowników boi się, że utraci pracę część pracowników ma nowe obowiązki bez podwyższania pensji, czyli no niestety taki mechanik, który jak mówię coraz częściej również, że rząd i spółki jak mówię związane z państwem nie chcą generować większych kosztów, a dochodzi obowiązku w związku z tym Pekaes chce się rozwijać chce ekspansji natomiast no niestety nikt specjalnie zatrudniać nowych pracowników w związku z tym nowe obowiązki nie ma podwyżek jest więcej stresu nerwowość części kierowników dyrektorów trasie jest to Diana mobbingu dyskryminacji brzydkim zwracanie się do pracowników my to z tego co słyszy z kilkoma pracownikami rozmawiałem to jest taka rzeczywistość codzienna Adriana Rozwadowska tutaj, cytując 1 ze swoich rozmówców też anonimowych MF pisze tak jest tak źle, że po raz pierwszy w historii polskiej bankowości, gdy związki zawodowe w Pekao SA ujęły się nawet za dyrektorami menedżerami w dziale co co to co to jest sytuacja w firmie takie jak bank wydawałoby się, że w tym, gdzie gdzie, ale w instytucjach finansowych przepisy muszą być dosyć skrupulatnie GM przy przedszkolu rany choćby dlatego, że to jest instytucja zaufania publicznego w bardzo wrażliwa na wszelkiego rodzaju skandale no i niebezpiecznie jest de igrać z przepisami prawa, a czy jest to chyba straty w Polskim społeczeństwie części przynajmniej 0 to sektor bankowy to w ogóle sektor dosyć stabilnego zatrudnienia i niezłe zarobki w tak no bo bankierzy Banks tezy bankowość natomiast problem polega na tym to mówię, bo też na Mazowszu, gdzie jestem przewodniczącym mamy dużo związek zawodowy Citi handlowym i Narodowym Banku Polskim tutaj mam stratę bliskich współpracowników wiceprzewodniczących mnie na Mazowszu i jest z tego co oni też mówią, że rzeczywistość pracy przeciętnego pracownika bankowości jest zupełnie nie tak jak to się niektórym chyba wydaje 2 banki, które pan wymienił też mają problem z przestrzeganiem praw pracowniczych zdarzają się niestety patologie na różnych odcinkach jest to co mówiłem przed chwilą, czyli na obowiązki często pracownicy nie są informowani w NBP jest jeszcze lepiej, dlatego że zeszły rok to był w ogóle dosyć duże środki dodatkowe, tak więc było też na podwyżki natomiast Citi handlowym już są pewne patologie zbliżony do tego co mówiliśmy przed chwilą dokonania sanacji n p . z byłej kilka tygodni temu do mnie sygnały, że dialog społeczny lekarzu, że pracodawca lekceważy pracowników, że nie wiedzą, jaka jest ich przyszłość i mam wrażenie, że to dosyć ciekawe zjawisko to, że pracownicy dążą do podwyżek, ale też do upodmiotowienia mam wrażenie, że wpadł w Pekao SA rzeczywiście to co się da są mniej dumnie nazywa w Polsce dialogiem całkowicie leży, a inny jest za bardzo ważne tak uratowali są oczywiście wielu spółkom skarbu państwa tym, o których mówiłem to znaczy rzeczywiście PiS bardzo ostro wchodzi tam, gdzie tylko może jakieś chodzi to rzeczywiście ten dialog plaże są nowe plany są całkowicie jakieś takie decyzje, które dostarczyła nam w ogóle ich wkraczała do spółek skarbu państwa i zależnych i roleta na nowo się urządzała to wg tych sygnałów, które ja mam i my mamy jako OPZZ, że tak pełna my z żadną władzą, więc na poziomie zakładowym zakładowym nie byli w jakiś rewelacyjny w stosunkach ani z SLD ani z PO-PSL teraz z PiS -em nie mniej jednak jak chodzi o szybkość zawłaszczania ją skala zawłaszczania to takiej szybkości jak obecnego rządu nie było i druga rzecz ważna tutaj nie chodzi tylko wymianę stołków Pollocka przychodzi nowy prezes prezeska tak to to zawsze było tylko tutaj wraz ze zmianą prezesa zmienia się dokładnie wszystko i być może to nawet mogłaby być jednak pewnych obszarach dobra zmiana to pracownicy nie wiedzą efekt zmian i stąd też się tez po prostu brak informacji, która jest częścią ustawy o związkach zawodowych do Adriana Rozwadowska pisze o rzeczach, gdy otruł się włos jeży na głowie, zwłaszcza jeśli pomyśleć już nawet New York się pracowników tylko o bezpieczeństwie finansowym PMT takiej instytucji, jaką jest Pekao SA proszę posłuchać pracownicy żądają m. in. bezzwłocznego rozliczenia not technicznych zarówno w 20 1 7 nocna techniczna to jest taki, że takie narzędzie, w którym zawarte są cele pracownicze do dziś pracownicy nie otrzymali zakresu zadań na rok ubiegły nie wiedzą, więc czy wypełnili jakikolwiek plan, o czym świadczy nie tylko świadczy o łamaniu praw pracowniczych świadczy o różnym kompletnie leży zarządzanie świadczy o złej organizacji pracy dlatego powiedziałem, że niestety z obecną władzą to jest trochę tak, że oni szarpią tylko jakby najpierw szarpią dopiero później zastanawiają się jak to SOR pani jakoś uporządkować mam wrażenie mówi sygnał, który do mnie docierają, że w Pekao SA jest zła organizacja pracy plus brak jakichkolwiek konsultacji nie tylko z pracownikami, ale to są też było w tym tekście również z częścią kadry kierowniczej, ale nie tej głównej kadry kierowniczej, czyli ktoś przychodzi z góry wymienia się część zarządu rady nadzorczej idą polecenia w dół, ale te polecenia są tak mają być błyskawicznie realizowane, że nikt nie wie dokładnie, o co chodzi stąd też również ci dyrektorzy troszkę niższego szczebla również jak rozwiązują dużym stresie, więc po pierwsze, lekceważenie praw pracowniczych, a po drugie, zła organizacja pracy, a to wszystko denerwuje się oczywiście na gigantyczny stres, jeżeli się zaczynają ludzie protestować z rejestracji jest dyskryminacja to zaczyna się pogarszać atmosferę i to już wtedy działa jak Domino operator może wysyłać tam się dzieje jeśli mamy nie protest, w którym ludzie przychodzą ubrani na czarno na dodatek i to chyba jest to świadczy o sile w i problemów porozumiały się tam też związki zawodowe uwaga porozumiał się związki zawodowe chcą, żeby wspólnie działać na rzecz pracowników chyba 5 6 działa w Pekao SA związków i wszystkie razem wystąpiłem w w obronie nawet 1 uwaga, bo wg mojej wiedzy tam związki jednak nie są wcale tak bardzo Zjednoczone to znaczy kilka związków nie działaczy związków uważa, że należy poczekać z protestami z tego co wiem n p . Konfederacja pracy tamtejsza do protestu się nie przyłączyła, twierdząc że prawdziwa rozgrywka to ma być dopiero za kilka miesięcy i lepiej przygotować siły na prawdziwe tąpnięcie, które mogą nastąpić za kilka miesięcy, ponieważ bank Pekao SA planuje różne zmiany swojej struktury i wtedy mogą być dopiero zmiany w strukturze zatrudnienia i lepiej przygotować siły na później w związku z tym tam też są pewne podziały są tak jak pani powiedziała, jeżeli jest tak, że pracownicy boją się nawet przyjść powiedzieć coś na temat sytuacji noc TOK FM czy jakimś innym mediom co to znaczy oczywiście to skala obaw też jest bardzo zbliżony dodaje Rozwadowski zwrócił uwagę na jeszcze 1 ważną rzecz ten protest te problemy trwały tam już dłuższy czas dopiero teraz wyszły na jaw z umów zostały upublicznione, czyli poziom lęku musi być tak wysoki, że nawet nie ma wiary w to, że ich upublicznienie jest pożytecznym źródle danych złamanie wyłącznie ryzykowne akcje przez analogię, bo dobrze znam sytuację w locie, która ma teraz miejsce w locie patologie są już bardzo długo ostatnio głośna sprawa dyscyplinarnego zwolnienia liderki związku z kolejnej, tak więc tylko ta funkcja ta jest taka tradycja zwalniania dyscyplinarnego działacze związkowi co ciekawe oni prawie zawsze są przywracanie po 2 3 latach do pracy, a ci, którzy ich nielegalnie z woli nie ponoszą za to żadnej odpowiedzialności zlecanie przez sąd, chociaż tak jest i to jest taki też smutny mechaniczny związkowiec traci 2 lata mnóstwo stresu niekiedy choroby poszukiwanie nowej praca od 2 latach wraca sąd przyzna rację pracodawca pozostaje bezkarny najlepiej rozumie tę sytuację w locie, dlaczego tak tak powiedziano nam tylko z tą analogią chodzi o to, że generalizując polscy pracownicy są szczególnie w tych dużych spółkach są lojalni i rzeczywiście w locie długo nie wychodziły pewne patologie, bo to nawet w locie to taki etos pewnego rodzaju lojalności wobec spółki jest niższy niż w sektorze bankowym i okazuje się że, o ile pracownicy są bardzo w porządku o tyle pracodawca niestety w porządku nie jest, dlatego że podobnie jak w bankowości są różnego rodzaju umowy śmieciowe, które się rozpowszechniają niestety od lat tak samo w locie, który jeszcze bardziej wrażliwym sektorem no bo to jest bezpieczeństwo życia ludzi bezpośrednia tak w bankowości to ewentualnie troszkę można pieniędzy straci też ważną sprawą, ale w locie można stracić życie i to całymi przeraża w tej sytuacji w locie bez rzeczywiście dużo rozmawiam z artystami kapitanami pracownikami LOT-u to tam rzeczywiście są straszne patologie, które niestety de facto cały czas pan premier nie reagują to pan premier bezpośrednio odpowiedzialny za lot, dlatego że tam z tego co wiem od lat świetnie na bezpieczeństwie przenosi na kapitanów na stewardesy kolejne obowiązki, które wcześniej za nie odpowiadali pracownicy techniczni na dodatek jeszcze przerzuca się kary dla mając na umowy cywilnoprawne samozatrudnienie co oznacza, że ci ludzie de facto są zachęcani n p. do latania, kiedy są lekko chorzy, dlatego że w momencie, kiedy nie idą do pracy tą trasą ponad połowę wynagrodzenia w związku z tym ten system jest w ogóle całkowicie chory i przeraża mnie to i to też jest analogia pewna sektorem bankowym również z tym jakoś państwowym mianowicie coraz większej pracowników, którzy z kodeksu pracy powinien mieć etat jak Donald jako coś oczywistego jest miejsce pracy czas pracy podległość służbowa bezpośrednio i w locie ci sami piloci ci sami stewardesy, które mają określony czas pracy miejsce pracy podległość mają raczej dopalacz, jakie wdrożono pary rzadko sobie palec do nowego Jorku no to czeka ich więzienie muszą wykonywać obowiązki i część ma śmieciówki cieszmy etaty nie może tak być, jeżeli są spełnione kodeksowe warunki pracy to jest etat po prostu tamtych ataków nie ma i obecny prezes pan Milczarski zatrudnia praktycznie wyłącznie nie etatowo w związku z tym naszym zdaniem to jakaś 1 wielka patologia i na dodatek są te represje działaczy związkowych, bo nie chodzi o kopaniu Monika zalać kto, choć w ogóle ten klimat czy prezes jakiś SMS oraz Puszcza zastraszając pracowników ostatnio był sygnał, że n p . na pikiecie, która miała miejsce w locie był sygnał wobec pracowników portu lotniczego, żeby nie brali udział w solidarnościowej pikiecie, bo jak będą brali mogą być konsekwencje służbowe w związku z tym bezpośrednie represjonowanie związku nadal nielegalne prawda etc zasłużonego, ale w ogóle da nie wiem czy pan prezes Milczarski pan prezes portów lotniczych o tym nie wiedzą, ale w Polskim prawie utrudnianie działalności związków zawodowych to jest kara również ograniczenia wolności sam pan powiedział za bezprawne zwalnianie związkowców nie podniesie zauważa, że w konsekwencji, więc czemu mieliby się natomiast sprawa to sprawa Moniki zaradzić jest o tyle ważne dlatego też myśmy się, jaką ma zawsze bardzo w to zaangażowali, dlatego że główny zarzut wobec pani, że razi jest tak naprawdę z tym terroryzmu to za wyjściem jest wg mnie pan prezes sam chyba tego nie traktuje poważnie, bo samo oskarżenie wobec niej est ćwierć strony natomiast klub oskarżenia to jest to żona krytykuje wieziona niszczy wizerunek spółki co to nas niszczy wizerunek spółki nagłaśnia umowy śmieciowe cięcia na bezpieczeństwie no, czyli de facto po prostu pokazuje pewne patologie, dzięki któremu być może pracownicy są będzie się pracowało lepiej ludziom bezpieczniej latało, jeżeli zatoczek jest zwalniany z pracy na to mamy żyć niebezpieczną sytuację to de facto oznacza dla legalizacji związków zawodowych w Polsce jeszcze niedawno rząd pracował nad ustawą, która miała chronić tego typu osoby ran jeśliby wskazywały na nieprawidłowości w pracy, ale odstąpił od tej w, a z tego i ochrony sygnalistów w Polsce wciąż nie ma co tak tylko na marginesie kończymy w Piotr Szumlewicz przewodniczący rady OPZZ Mazowsze bardzo dziękuję za zwlekanie z ciasnej formacje analizy te dobiegły końca przygotowali mnie to strzelecki Macieja rząd realizował Krzysztof Woźniak po informacjach spotka się z państwem Patrycja Wanat w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA