REKLAMA

Frans Timmermans w poniedziałek w Polsce

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2018-06-17 08:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
godzina ósma szczęście przy mikrofonie Filipka kosza ze mną w studiu teraz Piotr Buras zrobiono konsolę on Foreign relations in dobre kino i będziemy rozmawiać o niego znaczącym sporze na linii Warszawa Bruksela w kontekście tego, że jutro do Polski po raz kolejny przyjeżdża wiceszef komisji Europejskiej Frans Timmermans i on przyjeżdża teraz do nas w takiej chwili, w której z góry o sądownictwo praworządność w Polsce, który najpierw wydawałoby się, że trochę Rozwiń » wygasł dzięki temu kolejnym nowelizacjom ustaw sądowych, jakie przeprowadzało prawo i sprawiedliwości on w ostatnim tygodniu rozgorzał na nowo mam wrażenie bardzo i rozgorzał takim pominiemy kim nie rozwija i nie rozważał przez wiele wiele wiele tygodni to znaczy sytuacja wydaje się wciąż bardzo bardzo napięte, chociaż deklaracje z obu stron są wciąż bardzo dyplomatycznym językiem przekazywane w tę prawdę róży ten spór rozgorzał w ostatnich tygodniach, dlatego że po pierwsze ze strony polskiej nie było żadnych rzeczywistych ustępstw jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, ale też inne elementy reformy sądownictwa i w ogóle mówienie o ustępstwach i trochę może nie nie nieprawidłowym, ponieważ tu nie chodzi przecież o to by takie przeciąganie liny, kto trochę bardziej ustąpił tylko chodzi o to, że reforma sądownictwa, zwłaszcza jeśli chodzi o krajową radę sądownictwa oraz co ty ty teraz ten ostatni etap dotyczy Sądu Najwyższego jest po prostu niezgodna z zasadami państwa prawa i dziś polską konstytucją i pewnej elementy przed przedwczesne zwalnianie sędziów przed końcem kadencji są po prostu całkowicie niedopuszczalne, więc tutaj też jak i w jakim sensie produkty czerwona linia i tutaj bez zmiany tej czy tego rodzaju regulacji trudno w tym mówić o możliwości wygaszenia tego płomienia z po i Świętego, gdzie jest ta to kwestia dzisiaj dotyczy, ponieważ w sytuacjach, kiedy Polski rząd nie powziął żadnych zmian czy Polski parlament w ostatnich tygodniach nawet miesiącach, które by spełniały kryteria praworządności no to jest dzisiaj dyskusja o tym czy ustawy o Sądzie Najwyższym nie zaskarżyć licznych uszkodzeń należy zaskarżyć do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, który też Trybunał to jest najważniejsze Trybunał Unii Europejskiej, który w orzeka w najważniejszych sprawach dotyczących przestrzegania prawa Europejskiego i jakiś czas temu uznał, że kwestia tego czy rządy są niezawisłe czy krzyż zawisł jest również kwestią dotyczącą rząd ku prawnego Unii Europejskiej może w tej sprawie się wypowiedzieć i wiele autorytetów wiele organizacji pozarządowych ostatnio też przywódcy wszystkich najważniejszych partii europejskich w parlamencie europejskim nawołują komisję Europejską, bo to jest organ, który taką skargę do Trybunału Europejskiego może złożyć, żeby zaskarżyła ustawę o Sądzie Najwyższym tak, żeby Trybunał mógł się w tej sprawie wypowiedzieć i a tym problemem, który w, którym jest głównym punktem sporu jest to, że 3 lipca część więcej 40 % sędziów Sądu Najwyższego miałaby przejść na emeryturę w związku z przedwczesną przedwczesnym cieczy obniżeniem wieku emerytalnego, który przewiduje ustawa o Sądzie Najwyższym co jest po prostu niezgodne no tak wcześnie mówią ze Szwedami rządów prawa i konstytucją, ponieważ nie można przerywać kadencję sędziego przed przed jej końcem nawet ustawą, która przewiduje o jego przetrwanie i emerytur, więc pytanie jest teraz taki jednoczy w jakikolwiek sposób strona Polska może wyjść naprzeci w oczywistemu oczekiwaniu komisji Europejskiej z wielu organizacji zajmujących się z prawymi przestrzeganiem zasad rządów prawa inni w tym ich sprawie powziąć kroki, które by nie doprowadziły do takiego scenariusza, czyli może się okazać, że to sporo będzie się toczył tak dwutorowo, bo do tej pory toczyły się tylko w ramach tego art. 7 dotyczącego praworządności w Polsce traktatu o Europejskiego, a teraz jeszcze komisja Europejska mogłaby skierować sprawę dotyczącą Sądu Najwyższego do Trybunału sprawiedliwości i on mógłby tymczasowo do czasu rozpatrzenia tej sprawy powstrzymać te zmiany, o których pan mówi, które mają wejść 3 lipca w życie tak jak to niegdyś było z puszczą Białowieską, bo wtedy też wypowiadał się na temat wycinki tak to jest to do rzeczywiście jest tak, że tu mamy dwutorowy spór czy przy czym ten proces toczy się na 2 płaszczyznach 1 jest polityczna system osławiony art. 7, gdzie w gruncie rzeczy ostateczne ostateczne zdanie mają państwo członkowskie, które mogły n p. stwierdzić, że jest w Polsce poważnym zagrożeniem rządów prawa, ale to RODO to nie pociągnie za sobą żadnych konkretnych skutków to znaczy w postaci sankcji, ponieważ nie ma tutaj do tego odpowiedniej większości naszych jednomyślności, których wymagana nadyma się zresztą ta druga ścieżka prawna właśnie przed Trybunałem w cierpliwość Unii Europejskiej i rzeczywiście teoretycznie jest taka możliwość że, gdyby komisja Europejska skierowała Skra skargę Trybunał sprawiedliwości na ustawę o Sądzie Najwyższym to Trybunał mógłby również na wniosek komisji wydać taki środek zapobiegawczy, który by spowodował, że ci akurat w tym wypadku ci sędziowie nie mogą zostać zwolnieni do czasu wydania ostatecznego orzeczenia przez Trybunał natomiast wszystko wskazuje na to, że na to, że opóźni, ponieważ procedury unijne wymagają mniej, więc na minimum trzy-cztery tygodnie, a od rozpoczęcia całej procedury to znaczy od wyrażenia woli przez komisję zaskarżenia takiej ustawy o tych 3 4 tygodni do 3 lipca już niema też 4 tygodnie to nawet byłby rekordowa rekordowe tempo w historię trybunały jak twierdzą prawnicy, więc w zasadzie, gdy ta okazja została już przepuszczono przez komisję to uważam, że to stał się bardzo niedobrze to ze względu na wewnętrzne spory też komisji jak w tej sprawie postępować do tego nie doszło natomiast w dalszym ciągu jest także zaskarżenie tej ustawy o Sądzie Najwyższym jest bardzo ważny z punktu widzenia niezależności sądownictwa w Polsce ponieść, jeżeli nie będzie żadnego orzeczenia żadnego prawomocnego sądu w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym to bardzo trudno będzie odwrócić skutki wprowadzenia tej ustawy w życie to jest zagmatwane dosyć problem prawny, ale chodzi po prostu o to że realizacja takiej ustawy pociąga za sobą skutki prawne leży po powołaniu Sretenović sędziowali sędziowie wydają wyroki te wyroki są stosowane i później i jeżeli nie ma możliwości odwołania się do prawomocnego orzeczenia sądu, który mówi, że pewne decyzje, które uruchomiła lawinę tych różnych i kroków prawnych była bezprawna to bardzo trudno sprawić, że przywraca się stan prawny, który jest zgodny z porządkiem konstytucyjnym Polski z celami rządów prawa z jedno i czegoś życzyć byśmy sobie, że nastąpiło za czas jakiś, kiedy będą po temu spełnione warunki też polityczne no dobrze, ale jeśli Trybunał sprawiedliwości uznał rzeczywiście przychyli się do twierdzenia o tym, że ustawa o Sądzie Najwyższym nie była zgodna z konstytucją nie powinna obowiązywać, ale przychyli się już po tym, 6 lipca, kiedy sędziowie przejdą na emeryturę to czy też odwrócenie tego porządku nie będzie bardzo skomplikowane, bo już będą nad tymi są nowi sędziowie sami czegoś co dobre maniery to będzie bardzo skomplikowane z tą pewnością nie mniej jest z punktu widzenia przyszłości porządku prawnego polskiego jest to, iż to bardzo bliscy bardzo ważne byłoby to bardzo ważne orzeczenie natomiast poziom dydaktyki melanż przyjeżdża jutro do Polski i w dalszym ciągu rząd Polski parlament mają możliwość podjęcia kroków, które by nie doprowadził do tego bardzo niebezpiecznego dla polskiej praworządności scenariusza, więc na razie jeszcze nie mówimy o sytuacji, w której 1 0 lipca nastąpił sędziowie są zwolnieni tylko mówimy o tym co zrobić, by tak się nie stało mamy dosyć ciekawe sygnały n p . taki, że to niby 3 lipca ci nowi sędziowie mają zostać powołani, ale w dalszym ciągu prezydent nie wydał żadnej decyzji w tej sprawie otwarciu procedury do tego prowadzący, więc wygląda na to jak jeszcze rząd Polski czy władze polskie zostawiający furtkę do wyjścia z tej linii konfliktu z komisją Europejską i my i znalezienie takich rozwiązaniach, które by tego najgorszego scenariusza nie nie nie doprowadziły im się, że wizyty Timmermansa jest pewnie po temu ostatniemu ostatnią szansę oddać, jeżeli Timmermans jutro nie usłyszy 3 jakiś bardzo jasnych deklaracji zapowiedzi, że ta ten scenariusz 3 lipca zostanie nie zostanie zrealizowany to znaczy, że rząd będzie gotowy do zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym no to myślę, że kolejne decyzje mogą zapadać w środy spotykają się wszyscy przedstawiciele wszyscy komisarze, czyli Kolegium komisji Europejskiej mogą n p. podjąć decyzję o skierowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału będzie również wysłuchanie polskim w radzie Unii Europejskiej, gdzie są przedstawiciele państ w członkowskich wysyp 6 czerwca dotyczący właśnie procedury art. 7 no i to oczywiście będą konsekwencje tego i politycznej prawnej dla opla Polski będą bardzo negatywny, jeżeli nie zostanie rozwiązany jakiś rozwiązaniem znalezione tam powiedział o tym, wysłuchaniu przed radą Unii Europejskiej o Unii Europejskiej d s. ogólnych to jest kolejny etap tego pierwszego gola po artykule z ziemią tak w IKE co oznacza ten kolejny etap do czego się zbliżamy, jakie konsekwencje się z tym wiążą i ty stoisz chodzi o tę drugą ścieżkę tę ścieżkę polityczną no to rzeczywiście mamy sytuację, w której najprawdopodobniej 2 6 czerwca Polska w osobie ministra spraw europejskich rzeczy wiceministra spraw zagranicznych pana Konrada Szymańskiego będzie musiał zająć stanowisko naradzie d s. ogólnych i przedstawić swoim partnerom z innych krajów członkowskich argumentację polską dotyczącą stanu praworządności w Polsce i umieli wytłumaczyć się z tych zmian w sądownictwie, które budzą wątpliwości następnym etapem może być głosowanie w tej radzie nad tym czy w Polsce istnieje poważne ryzyko zagrożenia podstawowych wartości zasad Unii Europejskiej, jeżeli takie głosowanie nastąpi znajdzie się znajdzie się 2 0 znajdą się wreszcie 2 kraje, które za takim wnioskiem takim stwierdzeniem zagłosują no to to będzie już koniec tej procedury tego typu to jest art. 7 pkt 1 traktatu Unii Europejskiej my oczywiście to niema żadnych bezpośrednich skutków prawnych ani żadnych innych finansowych dla Polski natomiast jedno jest oczywiście ogromne osłabienie polityczne Polski konieczne jest, zwłaszcza w kontekście toczących się już w trudnych dla Polski negocjacji budżetowych Unii Europejskiej, gdzie indziej, bo późno kraj, który kto, wobec którego 2 2 kraje przynajmniej, a może więcej uznały, że żebrze po prostu nie trzyma się zasad Unii Europejskiej NATO to jest bardzo to też marginalizacja polityczna bardzo poważnej to jest sygnał, że po prostu to co się w Polsce dzieje nie jest akceptowane przez większość krajów Unii Europejskiej stąd też bardzo poważna to byłby to bardzo poważny krok my na razie jeszcze czy tak daleko nie jesteśmy, ale prozy 2 6 czerwca będziemy mieć do czynienia z dłuższym niż ważnym etapem właśnie tych procedur będziemy śledzić to oczywiście na antenie TOK FM również dziękuję bardzo za rozmowę ze mną w studiu był Piotr Buras z rokiem Council on Foreign relations za chwilę jest skrót informacji kilku Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA