REKLAMA

Przed kąpielą w rzece lub stawie lepiej sprawdzić jakość wody. Jak?

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2018-06-17 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
miało w południe jest 12 5 tys nasz niedzielny magazyn Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłania się państwo chciałbym przywitać mojego kolejnego goście z kim pani Anna Kamińska dyrektor departamentu bezpieczeństwa zdrowotnego wody i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w dzień dobry dzień dobry pan będzie dobre państwo przepraszam, ale pierwszy raz słyszę, że Departament bezpieczeństwa zdrowotnego wody taki istnieje taki Departament Inspekcji sanitarnej obejmuje obszar Rozwiń » bezpieczeństwa zdrowotnego wody, którą jest przeznaczona do spożycia jak badamy efekt finalny całego procesu produkcji wody i drugi obszar naszej działalności to jest woda wykorzystywana do celów rekreacyjnych i to są pływalnie i kąpieliska, które są właściwie tematem gorącym obecnie zaczynamy wakacje i właśnie zaczął się sezon kąpielowy w tym roku 1 czerwca i w związku z tym, jakby dość istotnej taki wierzący temat, czyli bez względu na warunki atmosferyczne 1 czerwca zawsze rozpoczyna się sezon to jest także kwestie związane z kąpieliskami są regulowane również prawem unijnym związana również ze swobodą przepływu osób bezpieczeństwem turystów i t d. i każde państwo ma możliwość wyznaczenia sobie to znaczy powinno, ale ten termin w jakim okresie wyznaczy sezon kąpielowy zależą danego państwa w ich do ubiegłego roku ten sezon rozpoczynał się 1 5 do czerwca i kończył 30 września, ponieważ jak, by warunki klimatyczne troszkę się zmienia jak sami państwo widzicie obecnie mamy dość taką aurę, która sprzyja wypoczynkowi nad wodą w związku z tym ustawą prawo wodne zmieniliśmy sezon kąpielowy, który przeniesiony został 2 tygodnie wcześniej i to są też sztywne ramy, dlaczego takie sztywne, dlatego że my musimy za raportować do komisji Europejskiej, gdzie w danym państwie, czyli w tym przypadku w Polsce będą tworzone kąpieliska i taka lista idzie przed otwarciem tego sezonu kąpielowego, gdzie można się spodziewać bezpiecznych kąpielisk zacząłbym pewnie biadolić, gdyby nie moja ostatnia wizyta nad morzem Bałtyckim, ale nie w Polsce tylko na Łotwie w miejscowości Lipowa i tam zobaczyłem plaży zobaczyłem wodę złapałem się z głowy, bo myślę, że stan na takim wielkim ścieki okazuje się, że u nas nie jest aż tak źle, a jak morze bałtyckie i ich cały cała plaża wzdłuż Wybrzeża wygląda na to czy innych miejsc choćby w Europie prowadzicie państwo takie badania prowadzone są badania przez Europejską agencję ochrony środowiska dlatego żona zbiera wszystkie dane z kąpielisk, które są formalnie ustanowiony w tym poprzez z 1 strony wymagania prawne z drugiej faktycznie funkcjonują w danym okresie i w danym sezonie i prowadzone są takie badanie i jest dostępna na stronach europejskich agencji ochrony środowiska informacja, jaka jakość wody w poszczególnych kąpieliskach w odniesieniu do puszek w szczególnych państwowy istnieje tak czy nie możemy to porównać nie wiem, kiedy pan był on na Łotwie być może jeszcze ten sezon kąpielowy jeszcze nie rozpoczął procedurę nie tydzień temu, więc musielibyśmy to sprawdzić czy rzeczywiście tam już funkcję czy jest już szans sezon kąpielowy i czy tam w tym rejonie zostały wyznaczone kąpielisko było, żeby móc otworzyć kąpielisko to muszą być odpowiednie wymagania, jeżeli chodzi o wodę spełnione w Chinach i wody, więc jeśli chodzi o wodę pitną to potrafi zdać sobie sprawę, że istnieją kryteria, które wyznaczają jej przydatność bądź też nie radzi, choć woda do kąpieli tu w oparciu o jakich również dają mierzalne osłon wymagają kryteria mikrobiologiczne, które są ważnej w określone kryteria mikrobiologiczne musi się dany zbiornik znajdować również istotna jest ocena wizualna tej jakości wody po to, właśnie zamierzamy Mazurka umieszczony w nienagannym tych mniej chętnie, by tak nie jest z sprawdzamy ocenami wizualna, czyli n p. NIP, jeżeli w jakiś podmiot w wypuścił byle było n p. ścieki tak to błąd no to wtedy już widzimy że, że ta woda zmieniła swoje zabarwienie, że mogło, że dojść do zakwitu sinic wówczas również widzimy, że woda Majki zielonkawy kolor brunatny i t d. to jest niebezpieczne i dlatego formalizm wiemy w jaki sposób na samym kąpieliska po to, żeby organizatorzy, która odpowiada za to jakość wody nie tylko w okresach, kiedy pobieramy badania, bo te okresy są tak bym ustalone, że przynajmniej co 30 nie musi sią być pobierane próbki wody do badań, jeżeli chcemy, żeby to kąpielisko funkcjonowało natomiast on jest zobowiązany jest do stałej obserwacji tego tej wody w kąpielisku tak czyni poza tymi jej mikrobiologiczne mi badaniami, czyli próbkami, które pobieramy obserwujemy to wody w gry goście najszybsza reakcja no to musi być w sytuacji właśnie jakiś tam tłustych plam nieprzyjemnego zapachu podejrzenia właśnie zakwit sinic, ponieważ żona mogą przybierać różne barwy nieraz są niebieska nieraz są zielone nieraz są wręcz czerwone jakiś taki brunatny w związku z tym natychmiast organizator w porozumieniu z Inspekcją sanitarną podejmują pilne działania nadzorcze testerzy melon koniecznym proszę sobie wyobrazić, że nie wiem zarządzam jakimś miejskim kawałkiem liberalną i organizuje tam kąpielisko czy w wpier w nim otworzy jedno mieszkańców muszą zwrócić się do państwowości jeszcze określić to kąpielisko komuś zrobi krzywdy bądź też nie to taki warunek konieczny taki los i odbiór sanepidu to jest taki dosyć długi proces dlatego, żeby założyć kąpielisko, bo myślimy o rekreacji Wodnej takiej długoterminowej i mu myśl mimo takiej gospodarce Wodnej w wykorzystywanej dla tych celów rekreacyjnych, żeby ona była z 1 z jak najbardziej ekologiczna jak najbardziej bezpieczna dla osób, które będą korzystały z tych kąpielisk inni pierwsze co czuje to, ponieważ jest to na obszarach gmin i jakby gminy podejmują uchwały o tym czy dane kąpielisko może tam mieć miejsce czy też nie to jest jakby pierwszy obszar taki organizacyjny gmina podejmuje uchwałę do tej uchwały jest potrzebny szaraki jak Best IS my spełnionych warunków m. in . to co się przygotowało je też przygotowuje profil wody w kąpielisku w, czyli robi się od PiS, jakby całego tego systemu, na którym ma funkcjonować kąpielisko czytam n p . te może dojść do spuszczania ścieków czy może dojść do niekontrolowanego spuszczenia ścieków czy były zakwity sinic to jest coś lekkiego ożywienia ocenia się zagrożeń czy prewencyjnie się ocenia, bo to nie robimy tak kąpielisk o to, żeby zrobić żona naraz i zamknąć jej i jak będzie tak będzie tylko, że to, żeby to było w perspektywie obszar taki rekreacyjny w perspektywie długoterminowej, czyli ocenia się i szacuje się to zagrożenie na tyle na ile można dane wykorzystujemy z informacji, które dysponują organy ochrony środowiska Inspekcja sanitarna czy zarząd gospodarki Wodnej w tej chwili wody polskie i właśnie z tych wszystkich danych przygotowuje się profil wody w kąpielisku i to jest coś, gdzie wymagania określone zostało rozporządzenie ministra środowiska dlatego i po podjęciu uchwały przez gminę w tym możemy otwierać kąpielisko, tyle że żeby jeszcze być pewnym czy ten efekt finalny taki tej wody ta jakość wody jest odpowiednia to organy Państwowej Inspekcji sanitarnej przy go wykonują badanie jakości wody przed samym otwarciem kąpieliska to nie może być wieje w okres dłuższy niż 1 0 dni przed otwarciem kąpieliska to, że to zapytam panią wprost w lot, a termin 1 czerwca, kiedy rozpoczyna się ten sezon kąpieliskowy Time Warner z ceną kąpielowy zgodnie z ustawą w miniony sezon kąpielowy dobrze czy w tym sezonie kąpielowym jesteście w stanie oszacować państwo, jaki odsetek tych zbiorników nadaje się do do kąpieli w Pekinie jak w Polsce znaczenie my wiemy ile jest otwieranych kąpielisk, ponieważ Jonasson do nas zgłoszonej zgłaszamy do komisji Europejskiej i wiemy, że więc 1 czerwca tego roku zostało otwartych 9 kąpielisk to wszystkie dzieci, więc się nadawały się do tego, żeby mogły pełnić rolę Michigan w skali w skali całego kraju w tym roku w całym sezonie będzie funkcjonowało 4 8 5 kąpielisk, a od 1 czerwca do 30 września to jest sezon kąpielowy natomiast to w jakim okresie czasu organizator zdecyduje się prowadzić to kąpielisko może rozpocząć 15 czerwca może rozpocząć 30 czerwca najwięcej kąpielisk będzie otwieranych z chwilą zakazano cięcie wakacji zakładamy oczywiście, że Polak robi wszystko na ostatnią chwilę, ale tylko 9 dni nie jest tak, ale właśnie to jest też takie potwierdzenie, jakby naszego myślenia, ponieważ mieliśmy sezon kąpielowy od 15 czerwca i bardzo dużo ludzi może niedużo, ale było dużo zgłoszeń czy my nie możemy wydłużyć tego terminu, bo jest potrzeba burzyć ciepło i dobrze by było, żeby ludzie mogli się wcześniej kąpać także mogli korzystać z tej rekreacji Wodnej i właśnie oczywiście wyszliśmy naprzeci w tym oczekiwaniom, ale fakty wskazują na to, że nad dzień 1 czerwca znalazło się 9 organizatorów, którzy chcieli uruchomić kąpieliska właśnie tego dnia 1 czerwca może to również wynik walka z faktu tego, że to jest dopiero pierwszy rok funkcjonowania przepisów ustawy prawo wodne i być może nie wszyscy zdążyli się jeszcze i zorientować czy w kwestii tych rozwiązań prawnych, ale też przygotować do tego tematu i być może przyszły lata będzie to więcej miejsc w nadzień dzisiejszy mamy uruchomionych 80 kąpielisk w skali kraju w to co istotne no to to jest to, żebyśmy korzystali z serwisu kąpielisko owego, który prowadzi Inspekcja sanitarna co wpisujemy w ww krokach GIS krótka go w grupka PL imamy dostęp do serwisu kąpielisko owego jest mapka serwis kąpieliskowy spróbuje to jak rzeź, w której zakładce wypoczynek tak kąpielisk inwazji na pierwszej stronie aktualności aktualność dobrze ja nie mam teraz dostępu do komputera, ale wiem, że jest wyeksponowane na pierwszej stronie, bo w trakcie trwania sezonu staramy się, by eksponować domu w zaglądamy tak tam zaglądamy sprawdzam sobie jakość wody w kąpielisku wchodzimy na taki panel, gdzie otwiera się mapa całej Polski i mokry jakiś moment tak oczywiście jak się otwarła tama baterie na całej polskiej to mamy takich murki przy poszczególnych miastach one są w po części szare po części zielone i tam, gdzie są też zielone chmurki to już jest informacja o tym, że sezon kąpielowy się rozpoczął, a że można tam już pojechać na nad wodę i korzystać z tej formy rekreacji Wodnej tam, gdzie są też szare chmurki to jest pokazane torze w tym roku przewidywane jest otwarcie kąpieliska i najeżdżając na każdą z tych szarych murach będziemy wiedzieli w jakim okresie czasu tam będzie to kąpielisko otwarte będziemy to mogli sobie zauważyć, jeżeli BM byłoby także dojdzie do zakazu kąpieli jest przyczyna albo mikrobiologiczne albo innych jakiż to trudności związanych z jakimś chwilowym, ale w niebezpiecznych zanieczyszczeń n p. zakwit sinic ta chmurka będzie świeciła na czerwono dziękuję bardzo co tak precyzyjną instrukcja państwu życzymy przyjemnej kąpieli nie z sinicami nie z zanieczyszczeniami nie ze ściekami tylko w czystej wodzie my również życzymy wszystkim mieszkańcom, żeby mogli korzystać z bezpiecznej wody pani Anna Kamińska dyrektor departamentu bezpieczeństwa zdrowotnego wody Głównego Inspektoratu Sanitarnego moim państwo doszczętnie dach państwo zaproszone informacji Radia TOK FM po nich ruszy na zdrowie kolejny nasz cykl dr Robert Świerczyński opowiadać będzie od tych zagrożeniach niezwiązanych z wodą związanych z ruchem i czekają na tych którzy, zwłaszcza odchodzą zza biurka i biorą się za sport sport ekstremalny czasami Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA