REKLAMA

O obozie odosobnienia w Berezie Kartuskiej opowiadał prof. Wojciech Śleszyński

Historie Polski
Data emisji:
2018-06-17 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
45:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
od niepodległości Maciej Zakrocki dzień dobry zapraszam na historie Polski 17 czerwca 19 3 4 roku prezydent Rzeczypospolitej prezydent Mościcki wydał rozporządzenie w sprawie osób zagrażających bezpieczeństwu spokojowi i porządkowi publicznemu to właśnie w 8 0 o czwartą rocznicę wydania tego dokumentu, którego konsekwencją było powstanie słynnego obozu w Berezie Kartuskiej porozmawiamy o tym, zdarzeniu o tym, obozie, a moim gościem, z którym łączy się przez Skype Rozwiń » jest pan prof. Wojciech Leszczyński Uniwersytet w Białymstoku w toku dyrektor muzeum pamięci Sybiru, ale też autor publikacji obóz hodowli odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1 9 30 4 9 wita pana profesora PL każdy dobry jak państwo zawsze dobrze jest oczywiście nakreślić tło, jaki był bezpośredni powód, że prezydent wydał tego typu rozporządzenie w bezpośrednim można z nim o powołaniu pośrednich i na dobre od 19 30 czwarte roku to jest okres i wyraźnie widać, że w Europie tutaj Europy Środkowo-Wschodniej znaczna część krajów UE zmierza w stronę systemów autorytarnych mamy rządy nazistowskie w Niemczech mamy funkcjonujący system sowiecki na Wschodzie, gdzie stanie dochodzi coraz mocniej garną się też w przededniu wielkich zmian politycznych, a największe pensje dopiero się rozpoczną, ale już parę złotych na Ukrainie ani miasto świat Zachodu Anna sąsiad ze Wschodu nie patyczkują się z przeciwnikami politycznymi, ale różni to są one skrajny, ale dziś mamy kraje bałtyckie, gdzie do głosu dochodzą też rządy autorytarne narząd, który powstał na nich ławeczki g o sanacyjnym odcięcie 20 06 . roku zachowuje znaczną część perełkami charakterystyczną dla systemu demokratycznego, ale też wyraźnie, a 3 strony tych rozwiązań autorytarnych i związku z tym ta otoczka zewnętrzna też ma olbrzymie znaczenie no to jak tu pozwolę sobie oczy się wtrącić skoro pan chciałby właśnie tak się cofnąć do technicznych jest się dalej cofnę to jednak jesteśmy już po też słynnych i też wskazujących właśnie na te elementy autorytarne, o których pan powiedział, a więc po procesie brzeskim i wskazaniu w działaczy partii opozycyjnych albo na przymusową emigrację albo właśnie na jakąś formą odosobnienia prawda o PRL, ale możliwa wskazał, bo oczywiście choćby bezpośrednia analogia do tego co działo się w Brześciu jest to, że osoba odpowiedzialna za tych, którzy będą tam przetrzymywani w późniejszym okresie będzie wojewodą, ale województwa opolskiego i będzie od strony politycznej i wojewoda kostek Biernacki będzie odpowiadał za bezcen Kartuską i waszą postawę taką tezę, że to też bój z powodów oprócz tego rzeczywiście KO bus and ulokowany jest na terenach o stosunkowo słabo zamieszkałych na terenach kresowym torze kontrolowanie zioła i miast prawą marsz był ważny funkcjonariusz obozu sanacyjnego blisko związany z sobą Piłsudskiego i szef żandarmerii z okresu regionu, a myślę, że o płk. Wacławie kostek Biernacki jeszcze 2 słowa powiemy, ale skoro właśnie wywołałem ten Brzeszcz to, żeby może słuchaczom przypomnieć co to jest, że jesień 19 30 roku, kiedy do ministra spraw wewnętrznych Felicjan Sławoj Składkowski każe aresztować 1 9 przedstawicieli partii opozycyjnych w tym słynnego kilkukrotnego premiera Wincenta Witosa z PSL-u dowodem jest proces przeciwko tym przywódcom centrolewu, który jest w październiku 30 01 . roku, a po w styczniu 30 02 . roku ogłoszono ogłoszono wyrok i tam m. in. właśnie wspomniany Wincenty Witos otrzymał 1 , 5 roku więzienia sąd, ale właśnie alternatywą kary była była emigracja NATO to jest właśnie taki pierwszy moment to początek poważnych represji wobec oponentów politycznych właśnie obozu sanacyjnego wskazujący na nogi w taki poważny odejść od zasad demokracji w nogach, ale oczywiście rację absolutnie nie można porównać do tego co się dzieje chociażby u naszego wschodniego sąsiada wyrzucamy wyroki, które zapadają są drukami stosunkowo łagodnymi widać wyraźnie, że ten proces miał na celu, ale nie tyle fizyczny ukarania przeciwników politycznych i o wyeliminowanie ze sceny politycznej oto chodziło, o której pozbawieni możliwości wpływania na realne życie polityczne no ale myślę, że przynajmniej z punktu widzenia dzisiejszych standardów norm nawet jeśli to było łagodniejsza forma niż to występowało w dyktaturach, o których pan wspomniał mówiąc oczywiście już sowieckiej Rosji to na pewno z ze standardami demokracji miało to w nowym taki luźny związek o planach jest również fakt, że aż, o jaką historię obrazu, ale może też sprostować ja wiem, że oni krytyce w mediach lubimy porównywać czas przeszły w dzisiejszym nie mam namyśli dania z sytuacji politycznej kogeneracji, ale my historycy generalnie w Broniszach trzeba przecież tak, dlatego że każde wydarzenie, jeżeli chcemy rozpatrywać z punktu widzenia naukowego musimy umieszczać w konkretnym czasie Kongresu nie przestrzeń, czyli przeniesienie tego powiedzmy 50 60 30 0 lat później na handel czasami i porównywalne, a rządem przesilenie porównywane to jest ten czas i czasie, gdy faktycznie idzie jego dzieje się tak, że i prawdopodobnie Canal plus nie jest możliwe 1 0 lat wcześniej, dlatego że ogród zaistniały odpowiednie okoliczności polityczne społeczne to tak chociaż, jeżeli przypomnimy, że w akcie oskarżenia napisano, że przywódcy centrolewu wspólnie przygotowywali zamach, którego celem było usunięcie przemocą członków sprawującego w Polsce władzę rządu i zastąpienie ich przez inne osoby nowe daję się, że to jednak było trochę naciągana, ale tamta opinia publiczna przynajmniej część urlopu ma protestowała wskazywała na nas na 1 8 i polityczny charakter tego procesu i usług abonamentowych w tamtym okresie nie ulegało żadnej wątpliwości, że jest to proces polityczny, lecz także był odbierany był taki fundusz ten pierwszy proces polityczny i Julii największy drugiej Rzeczypospolitej inną ma wrażenie jeśli chodzi o skale ne propagandową chodzi o dochodach bank ma największe już są też Napoli z interesami to biologiczne i ogromny problem ten Bogacz i na skalę procesu, ale w domu to jest też na element ich, by zasiadać w u nas realizować się sytuacja polityczna, aby po 20 06 . roku jesteśmy trzydziestym roku, ale dzisiaj mówimy już 30 04 . roku to są zupełnie inne okoliczności do 30 03 . roku pod koniec września Wincenty Witos zebrał już może tak powiedzieć tę emigrację udał się do do Czechosłowacji z kraju wyjechali też wyszedł z tego grona wtedy skazany Adam Pragier Władysław Kiernik Kazimierz Bagiński Herman Lieberman to tak dla przypomnienia to jest właśnie ten rok 30 03. po co się dzieje właśnie w roku 30 04. i powrocie do dołu do przynajmniej zasygnalizowania w tej części dlatego bezpośredniego powodu, dla którego prezydent Mościcki wydaje rozporządzenie, które jest pretekstem naszej dzisiejszej rozmów dokładniej mówić o przyczynach pośredni, a przyczyną bezpośrednią bez wątpienia jest za zamach dokonany 15 czerwca 2 1 30 04 . roku na ministra spraw zagranicznych ówczesnego Bronisława Pierackiego dokonany przez ukraińskich nacjonalistów członków organizacji ukraińskich nacjonalistów, chociaż tak naprawdę, jakby dokładnie sprawdź co prawda były wyroki, ale do końca będą wątpliwości to faktycznie za tym stoi jest też przyjęto, że są ukraińscy nacjonaliści ich później zresztą władze niemieckie częściowo potwierdziły ten nasz pro Novum pamiętajmy, że w dwudziestoleciu międzywojennym pewnym okresie Niemcy wyraźnie wspierają ukraiński ruch ne narodowych i po zgłoszeniu wydarzenie to wydarzenie powoduje, że zbiera się rada ministrów i inne pod przewodnictwem ówczesnego premiera Leona Kozłowskiego i zostaje wydane rozporządzenie prezydenta o powołaniu obozu odosobnienia później w Berezie Kartuskiej, czyli z Europą amerykański mąż rzeczywiście te 2 to rozporządzenie jednocześnie przy tak byłem bardzo szybko wprowadzało w swoje ustalenia w życie jedno, bo 1 7 czerwca to jest to jest ich wydanie w wchodziło w życie już dzień później obowiązywać miało też już od 18 czerwca i napowietrzną przy okazji tam ustalono na taką właśnie rzecz wskazującą na taką na niedemokratyczny trochę tego przepisu, bo właściwie to by można było kogoś na 3 miesiące zamknął z możliwością przedłużenia, ale na kolejne na podstawie właściwych decyzji administracyjnej, ale jego była droga administracyjna to jest wyraźnie okazywaną, że nie jest to proces sądowy i dna tego obozu odosobnienia była następująca eliminujemy z życia politycznego na 3 miesiące, czyli daje ten czas przemyśleń na ogół to osoby co, do których władza administracyjna wie, że działają przeciwko interesowi państwa polskiego, ale nie ma dowodów, że przeprowadzi proces sądowy i położnych szkła i trudnościach do Berezy Kartuskiej wzięli zebrano dowody było kierowany do sądu do normalnego więzienia i dolara była wy tu budowana ścieżka dla osób co, do których władze widziały amok podejrzewałem, że prowadzą działalność wywrotową nazwano nas nie miano dowodów, żeby skazać normalnym procesie sądowym, jaka była reakcja na rozporządzenia no bo znowuż przywołam współczesne myślenie to to władza musi udowodnić komuś, że jest winien ani oskarżony o masie architektem bronić przed oskarżeniem znany, ale była była cała procedura zaczną się o decyzji miejscowego miejscowych władz porządkom tu chodzi o policję państwową dumę był kierowany do starosty starosta wydał swoją opinię i dokumenty trafią one do wojewody, a wojewoda skierował ten dokument do wyznaczonych sędziów nowo okręgu w lubińskim, którzy wydawali decyzje w drodze administracyjnej o skierowaniu osoby to o dosłownie i Katarzyna ważne sędziowie nie rozpatrywanie tego pod względem merytorycznym sprawdzali kwestie formalne czy dokument został przygotowany zgodnie z pożądane w ich no właśnie, kto zaczął trafiać do tego obozu w jak wyglądało tam żyć, jaki wpły w w ogóle ten obóz miał na sytuację polityczną społeczną w Polsce ten bowiem aż po informacjach w TOK FM Maciej Zakrocki witam ponownie to są historie Polski dzisiaj 8 0 o czwartą rocznicę wydania przez prezydenta Rzeczypospolitej prezydenta Mościckiego rozporządzenia w sprawie osób zagrażających bezpieczeństwu spokojowi i porządkowi publicznemu rozmawiam przez Skype, a Espana prof. Wojciechem Jasińskim, który obejrzy Kartuskiej, bo to o ten obóz odosobnienia w istocie chodziło w tym rozporządzeniu napisał publikacje nie mów mów mówiliśmy o tym, bezpośrednim zdarzeniu, które spowodowało, że to rozporządzenie zostało wydane po mieście to jest dobra okazja, żeby 2 słowa powiedzieć o w o Bronisławie pirackim pan już powiedział, że zamach na niego został dokonany to było dokładnie 15 czerwca w dniu 30 04 . roku w Warszawie i wskazano winnych czy najpierw oczywiście podejrzanych co Bos co do WIG spadł o sprawstwo tego tego zamachu chodziło o ukraińskich nacjonalistów to to chyba było powiedziałbym bardzo ważne wydarzenie dla historii Polski z konsekwencjami chyba do dzisiaj, bo może warto przypomnieć, że sam Bronisław Pieracki raczej zrobił sporo dobrego dla takiego porozumienia z obywatelami ukraińskimi mieszkańcami Polski na to właśnie doszło do do jego zamordowania, ale i wśród tych osób, które zostały najpierw wskazane, a potem skazany był słynny do dziś w naszych dyskusjach Stepan Bandera to on w pierwszym wyroku dostał karę śmierci właśnie w związku z tym zdarzeniem, a warunki to oczywiście jest taka, że dotyczy skarga jest, że nie jest w lecie międzywojenne to zresztą widać trzeba też kolejnych zbrodni one dokonywane przez nacjonalistów ukraińskich jest także o róż wyraźnie osób negatywnie na stanowione nastawiony do kwestii ukraińskiej uderzenie marsz w kierunku tych osób, które szukają porozumienia polsko ukraińskiej to Tadeusz Chołko najlepszym przykładem Sii to jest właśnie przykład, że też eliminuje się tych, którzy potencjalnie szukają porozumienia polsko-ukraińskiego chciałaby to jest czas rodzenia się narastanie nacjonalizmów i czas budowania państwa o charakterze nacjonalistycznym i uderzył w tym, którzy szukają jakiegokolwiek porozumienia po się okazuje największymi wrogami, a że tutaj minister spra w wewnętrznych o turystach z założenia no nosił go takie polecenia o niej takie zadania wykonuje w tym przypadku to była postać no, która szukała porozumienia, ale został dokonany zamach i dom i daje bezpośrednią przyczyną powołania obok Lube dziatki o swój świat się w no właśnie, ale tu dlatego chciałem do tego wątku właśnie wrócić, bo wskazywano wprost, że to był Hryhorij maciejka tak właśnie taki 1 z działaczy tych tych nacjonalistów ukraińskich wspomnieliśmy już, że w całą grupę przygotowującą zamach czynić niemal całą brak, bo on sam zamachowiec chyba uciekł schwytano osądzono i właśnie Bandera między nim został skazany na karę śmierci potem to 30 06. roku zmienia na karę dożywotniego więzienia, ale o to dlaczego z chwilą, kiedy obóz zaczyna funkcjonować wskazuje się tą datą 6 lipca 19 3 4 roku na to trafiają do tego obozu komuniści na nowo grupka działaczy ONR-U w ogóle nie ma tu nikogo związanego z logo organizacji non i nacjonalistów ukraińskich była dopiero w kolejnych dniach funkcjonowania osób przybyła pierwsza grupa Ukraińców z organizacji ukraińskich na cele związane z pierwszą grupą etniczną komuniści to przedstawiciele obozu Narodowo-Radykalnego i tutaj znaleźli kilka osób z nazwiska osób adwokaci aplikanci adwokaccy studenci prawnicy z 1 o tych i żółty osad są pierwsze osoby, które trafiają do obozu odosobnienia, bo oczywiście pretekstem jest ten konkretny zawód ma oczywiście to jest dobry i dobra droga, żeby wyeliminować przeciwników politycznych wszystkich, którzy są przeciwko obozowi sanacyjną i LKS liczne pierwsze uderzenie idzie w polskich nacjonalistów ukraińskich niż komunistów, ale w polskich nacjonalistów to oczywiście mi się zmieni, bo ich późniejszym okresie komuniści będą dominować wśród osadzonych i właśnie jak, a ja jak to się odbywa pan wspomniał w pierwszej części o tej procedurze, ale ich wielki i jak grają reagował właśnie na to opinia publiczna no bo skąd raptem właśnie bierze się tutaj znalazła się informacja, że to, że tego dnia przy 3 przy czym wysłano przywieziono do Berezy Kartuskiej 2 endeków z Krakowa Antoniego g Boscha i Bolesława Świderskiego n p . niech prasie lokalnej, ale mogą one znad prasy lokalnej w aktach stanu w walkę trzeba pamiętać, że tezy, że ten okres, kiedy cenzura nie ingeruję aż tak mocno w prasę i co robi opozycja opozycja wykorzystuje tę lukę prawną do możliwości informuje opinię publiczną o tym, że dana osoba została wysłana obrazy na Kartuskiej łączy się oficjalnie można było informować, ale ominęły nawet takie zdjęcia Nestle nieczynne, bo właściciel trafił do Berezy Kartuskiej czy informacje o krótki nos wtedy była opozycja innych ról taka osoba trafiła do obozu i w Berezie Kartuskiej dał też ciekawe, ale na ich podstawie próbowaliśmy oszacować o kradzież informacji ile osób trafia były tajne próbowali oszacować ile osób było zesłany do Berezy Kartuskiej szczególnie po drugiej wojny światowej podawano niesamowite co mogą czuć, że obóz komunistyczny rządzących w Polsce chciał pokazać ten obóz odosobnienia jako przykład dla mniejszości równe lub sanacyjnego natomiast my dzisiaj zostanie dokładnie policz ile osób było osadzonych, dlatego że w archiwum w Brześciu to jest teren przedwojennego województwa opolskiego zachowała się mu prawie pełna dokumentacja te rzeczy osadzonych w obozie w Berezie Kartuskiej co nie było takiej hojności sięgnięcie po dziewięćdziesiątym pierwszym roku, gdy my historycy dostaliśmy dostęp do archiwów postsowieckich jak okazało się, że te materiały, o który nie widzieliśmy, a dziś bardzo szczątkowo są i możemy z nich korzystać, by coś się wyłania z tych dokumentów jak rzeczywiście była z Kala jeśli chodzi o liczbę osadzonych to w różnym okresie mówimy o różnej liczbie n p. październik 19 3 4 roku, czyli ten pierwszy okres funkcjonowania tych 3 5 0 osób osadzonych później 30 05 . roku liczba spada do 7 9 8 3, ale 30 05 . roku zaczyna rosnąć i był w dół, ale przed trzydziestym piąte roku utrzymuje się w granicach około 10 0 osób trochę mniej, ale po 30 07. roku w Boga niż ta liczba zaczyna rosnąć i naprawdę od 30 07 . roku, a właściwie od drugiej po 30 07 . roku ten obóz zaczyna pełnić funkcje faktycznie obozu, gdzie przybywa coraz więcej osób podała przykład chwili trzydziestym ósmy roku o źle obsadzony 9 30 08 . roku 8 50 dziewiątego ponad 500 w kolejnych miesiącach też ponad 50 0 do trudnych i darmo utrzymuje się około pół pół 1000 osób przez całe 30 8, a tym mniejszy jest Ewangelia leżą trochę inaczej będzie we wrześniu 30 09 . roku, dlatego że my w momencie wybuchu wojny trafił olbrzymia ilość osób internowanych i narodowości niemieckiej albo posądzany o sympatie niemieckich miast my nie jesteśmy w stanie zweryfikować, bo widzi innych osób było po prostu już tym momencie nie prowadzono statystyk nie zakładano no i formalnych teczek personalnych brakowało czasu trwała wojna na Jasnej i i możesz powiedzieć, jaki jest taki polityczny skład tych więźniów poszło mówili, że na początku przyjeżdżają czy to endecy 3 pojawiają się komuniści, ale wspomniał pan również, że po jakimś czasie właśnie ci działacze organizacji ukraińskich nacjonalistów może warto wspomnieć, że słynny później dowódca UPA Roman Szuchewycz tam również znaleźć na temat, ale właśnie, jaki jest skład polityczny tak mniej więcej, jakie grupy nie dominują nie daje tak oczywiście w różnym okresie o nie wyglądało, ale generalnie ne jeśli chodzi o innych więźniów politycznych to poza tym pierwszym okresem, kiedy mamy polskich na socjalistów mógł my mamy Ukraińców dominującą grupą jeśli chodzi o imieniu panie rządzą komuniści nasza w czasie 30 08 . roku na wszystkich osadzonych, czyli naszych 5 0 osób to jest 4 17 osób to są komuniści zostali zakwalifikowani jako komuniści chyba jest komunistą komiczne oto, by nie znaczy, że musi mieć formalnie członkami komunistycznej partii, ale o życie grałem w po trzydziesty ósmego roku coraz więcej osób zaczyna się bujać kandydat jak kryminaliści Taurasi władza dochodzi do wniosku, że ten obóz obok aspektu politycznego głównie powinnam o tym, aspekcie politycznym może też odgrywać rolę nie eliminowanie tych, którzy ze robią jakiś czas niecne rzeczy pod względem kryminalnym, ale znowu podobnie w przypadku osadzonych polityczne władza nie jest w stanie im narzędzi procesu, czyli zajmują się spekulacją dość trudnym dla nas populację to tak naprawdę jest bardzo pojemne i nóg wojenne grupa kryminaliści to są ci, którzy którzy w jaki sposób nie zagrażają bezpieczeństwu i można je wyeliminować ich liczby kolejnych latach ich grupa, która jest większa płynność akcji w dziewiątym roku o kategorię kryminaliści to jest coś na 50 0 osób osadzonych ma 300 dziesiątego roku już 30 0 osób więźniów politycznych niż tylko 1 8 5 i on także tutaj oczywiście można też założyć, że część tych, którzy zostają zakwalifikowani kryminaliści na marsz szło na zatrzymanie ma też o polityczne, ale jakże można odnaleźć to jednak większość osób to jest moment znudzenia w ogóle agencje o malwersacje finansowe 30 09 . roku na listach powtarza się parlament wycofa zwalnia z rynku energii są to ma być potwierdzeniem, że Niemcy w ten sposób chcą zdestabilizować sytuację ekonomiczną w Polsce prowadzi chaos i pokazać, że państwo polskie władze pośpiesznie znika pieniądz powolnego oskarżenie czy czy ta sytuacja właśnie zwiększania liczby osób, które po prostu mają nas mieli jakiś rodzaj przestępst w na rzecz osób politycznych ona również zmieniają jakość percepcja w społeczeństwie w mediach w opozycji tego obozu czy w ogóle nie wiem w sejmie toczy się na ten temat jakaś dyskusja czy ktoś dopytuje co się dzieje w tej galerii przyjechało w tym roku już nie to jest to, o czym mówić tutaj manualne lub przynoszą tu informację prasową, że wysłano długoterminowe ryzyko polskiej około 3 2 na przełęczy 100 siódmego roku trzydziestym ósmego roku na prawdę cenzura też NATO rozbić o prawa i z pracy znikają informacji o Berezie Kartuskiej to będzie sprzyjało jeszcze większemu paradoksalnie Mikołajki budowania tego obozu umieszczone gdzieś na błotnistym Polesiu, gdzie tak naprawdę nie wiadomo co się dzieje nie na plus generalnie z prasy z życia politycznego znika informacja o Berezie Kartuskiej na szczęście funkcjonuje wśród trzymanych w opozycyjnej, ale całkowite żelu o pracy, która wychodzi też praca sanacyjne i pod kontrolą źródło informacji w związku z tą weźmie ciężar znalazł też taką informację, która oczywiście nie pokazuje żadnego jakiegoś trendu, ale w tych statystykach gdzieś pojawia właśnie 5 osób bezpaństwowców i opisane tu było, że to byli Żydzi zbiegli z terenu 3 rzeszy, którzy chcieli znaleźć azyl w Polsce czy rzeczywiście był też pan już udało natrafić na tego typu postaci powiem uczciwie nie na nogach i nie takiej informacji natomiast po ten sposób ja przyjąłem metodę badania gender zrzuconej na zasadzie będą naukowej, a propos drzwi i jej w całości, dlatego że wśród 1 osadzonych jest ponad 3 00 6 Lechia nie była w stanie przebadać wszystkich graczy, bo zakładają, że zgodnie z prawem środki międzynarodowe archiwalne Konrada otrzymałem 1 0 także w dziedzinie odliczają dni wolne od pracy to musiał przebywać 1,5 roku tylko tej marki Renault clio uniwersalna pani pozwoli mu wiązać chustę na nie ukrywam, że też oczywiście stoczyła 5 10 na czele dziennie inny i tutaj wielka zasługa pań, które chciałbym też przynosi nowy zjazd ma następującą metodę 10 % osadzonym ten wyłonił się, iż były one sprawdziłem, bo tzw. krótkimi reliktami czyniła tak czy polskimi znak naszych Al-Kaida i wiemy, że część nazwisk i o nim książkę telefoniczną jest mniej więcej 1 10 0 dni, których dane, ale niektóre są mniej, czyli del Toro Włoch Emilio i sprawdziłem czy do próby zrobiłem dobrze i ponownie wyszła dobrze natomiast to nie znaczy, że żyją ludzie wszystkich wieloma laty mieliśmy 4 czy osobno narodowości żydowskiej mogą już INR badanie nie wyszedł żaden z daną osobę narodowości polskiej co nie znaczy rachunkowości jaskini było w tym 8 to właśnie jak wyglądało w codzienne życie w obozie jak ocenić można w latach kierowania tym obozem przez wspomnianego już dzisiaj pana pułkownika kostka Biernackiego to ten poziom po informacjach o 3 Zakrocki witam ponownie to są historie Polski rozmawia się z panem prof. Wojciechem Muszyńskim w 8 0 o czwartą rocznicę wydania przez prezydenta Rzeczypospolitej rozporządzenia w sprawie osób zagrażających bezpieczeństwu spokojowi porządkowi publicznemu, czyli o tak naprawdę o obozie w Berlinie Kartuskiej powiedzieliśmy o powodach powstania tego obozu osadzonych tam osobach powiedzmy teraz no właśnie z tobą w ich konflikt źle brzmi ciężki obóz w miarę łagodny jak traktowano tych tych osadzonych czy oni mieli jakieś prawa upominania się jednak nie wie, bo właśnie z sądową procedurę, w której mogliby bronić swojej niewinności czy jak już tam trafiło to w zasadzie było się w rękach szefa tego obozu płk. Wacława kostka Biernackiego o barwach i taniej już tak to był wojewoda, który planował tylko wyłącznie na ludzi polityczny na poważne jest to skrót myślowy, bo uważam, że o tym, dniu matki stojące na czele, bo obok siebie odosobnienia w oko w Berezie Kartuskiej, a po prostu jako wojewoda sprawą tylko na naszym forum nie decydował o tym co się działo na bieżąco poważniej, a była specjalna jednostka danych policji Państwowej, która była oddelegowana do służby mogą je tutaj też charakterystyczne, że w domu pod kontrolą policji Państwowej w miastach służby więziennej w oczy wiście ma pan rację natomiast ja tu pozwolę się przyłączyć taki nie wiem jak to nazwać taki oto radni z wierszyk, ale bez ataku układankę, która pewnie powoduje, że właśnie tego człowieka wskazuje się jako najważniejszego 3 najbardziej odpowiedzialnego za to co się dzieje w Berezie, bo nawet komendanci obozu podobno mieli do powiedzenia no, więc króciutko oby, bo to nie jest długi przywołam tu długą wyliczankę nad uczniem jest nauczyciel nad nauczycielem dyrektorów na dyrektora minister nad ministrem premier nad premierem prezydent na prezydenta marszałek Piłsudski, a marszałkiem Piłsudskim Bóg nad Bugiem Brześć nad Brześciem kostek Biernacki po tak oczywiście mówiono jeszcze w kontekście twierdzy brzeskiej, ale ta wyliczanka miał wskazywać, że to naprawdę jest człowiek o niezwykłych wpływach panie redaktorze oni by w Puławach i Orange nie ukrywał, że jest mi osoba bliska jeśli chodzi o badania w badaniu stwierdziłem, że nie temu PiS są już właściwie całe województwo napisałem kilka lat temu monografie to jest pierwsza z planowanych monografii wojewódzka sąd drugiej Rzeczypospolitej jako pierwszy właśnie ukazała się monografia województwa opolskiego i tam w polityce z generalnej kostka Biernackiego poświęciłem wiele czasu, ale pożądane jest naprawdę niezwykle ciekawa, że już, bo udowodniłem, że kostek Biernacki prowadził swoją własną autonomiczną politykę narodowościową, ale rząd ma oddzielne spotkanie historyczne mogliśmy pokazać na tle tego co się działo na Wołyniu, a le bon ne peius wszelki trend oczywiście tylko budowałem Miss kostka Biernackiego opowieści jak przebrany za chłopa kontrolował to co się dzieje w Berezie Kartuskiej jest taka opowieść Jana przebrany za chłopa kontruje no ale z miejscowości Poleskiej i miejscowy policjant w czasie jego o kim jest on twierdzi, że jest wojewodą oczywiście zostaje kilka razy bawołów i wojewoda tego policjanta ne Grassa i każe nagradza za czujność każe za to, że uderzył w lewo, ale osób tylko ich łącznie 1 000 000 USD śmiało twierdzić, że bardzo często puszczane przez same środowisko wokół kostka Biernackiego to budowało i kompozycje, ale właśnie może paradoksalne, ale dzięki temu uzyskiwał my swoją pozycje boiska nie wygląda, ale to jest na trochę inną opowieść pan też n p. w tej książce jest województwo opolskie, gdzie w rozdziale poświęconym na dużą ilością właśnie wojewodzie jest tak zdjęcie w Gazecie polskiej, która ukazała się w Brześciu i zdjęcie kostka Biernackiego są gminy Wacława kostek Biernacki jest u czasami tak jak Hitler w charakterystycznym szyciem Włosi i marszałek w tamtym okresie i krewni aresztowanych zbrodniarzy tylko jako silny polityk Europejski i pod spodem napis głosi gospodarz dziennik Polski jest właśnie ten sposób wolno całą wizję końca ławki czy jako zdjęcie no wie także tutaj Bonda jako bagaż ostrożnie podchodzę do tego opowieści, bo podejrzewam, że część naprawy tych opowieści, bo ściany pisane środowiskowo QE kostka Biernackiego aproszę mi wierzyć, bo naprawdę kilka lat spędził na badaniu tego co działo się w dwudziestoleciu międzywojennym na pole, ale mój adres oddzielną dyskusję oczywiście ja i ja tylko mówią o tym, że skoro właśnie w po takiej potocznej opinii publicznej jest to postać taki taki zły duch nawet dzisiaj znalazłem informację, że był posądzany o satanizm no to rzeczywiście warto było 2 słowa o nim powiedzieć, tym bardziej że jest jeszcze co też jest różna inną audycję w taki smutny epizod związany z końcem jego życia no bo jednak została z Rumunii przewiezione do Polski przesyłki przekazane przez Sowietów podatkami zatrzymano 400 piątym roku siedział w więzieniu wiele lat skazany na karę śmierci wyszedł dopiero na wolność w 5 3 szóstym roku i rocka później zmarł inna jasna umiera to jest ta jeszcze broniona jak szef żandarmerii podejrzewany był Bono zachowania niecne sadystyczne także do Toronto to nie jest tak na pewno nie była postać Kryształowa, żeby było jasne, ale że był niezwykle skutecznym politykiem nie ma wątpliwości dodał, że to w takim razie, kto organizował życie więźniów obozu i czy n p. w taki w miarę łatwe do znalezienia w internecie przywoływane wspomnienia tata Mackiewicza, który tam się znalazł wiosną 30 09 . roku który, który pisze no właściwie nawet o jakich formach tortur które, które stosowano n p. pisze stosowano straszną torturę kazano w pozycji głębokiego przysiadu z rękami do góry pozostawać 7 godzin bez przerwy i w ten sposób chodzić biegać chodzić ze schodów tak dalej czy to przez pana badań wynika, że rzeczywiście bardzo byli nie tylko bici upokarzani, ale i torturowani ostatni wynik w Berezie Kartuskiej nie wiem czy 7 godzin natomiast to taniej było na pewno sanatorium to jest tak, że może nie stosowano bezpośrednich tortur rzezi to będą osoby natomiast inne osoby były wykorzystywane do ciężkich czasami bezsensownych prac fizycznych zrobiono drogę bitą drogę rozbierano na nowo ją zrobiono nie jest już tak term w takich miastach tutaj poznaje Carol to też opisuje Cat-Mackiewicz góry to była chociażby poranna toaleta talencie, ale 2 3 minuty niecała Kompania osadzonych miał wątpliwości, że wszyscy w Dołach swoje potrzeby to powodowało oczywiście olbrzymie problemy gastryczne i nogami taki element mu to tu znęcania się także bez wątpienia nie był łatwo tu rolę jeśli chodzi o samego doc. Mackiewicza przede wszystkim świetny lidera i dzisiaj publicysta opisujące nad miastem układa się zorientowała się z kim ma do czynienia z jakiego może różnić od ich racje polityczne po 2 tygodniach został zwolniony, a żona, która za godzinę siedział w Goździe będzie kontuzji natomiast łaźniach później opisywał to jeszcze może powiedzmy to dlaczego się tam znalazł też brać ich nowość w 2 kwestia napisania tekstu jest ten okres inny anty sanacyjnego tutaj atakującego środowisko Piłsudskiego neony idą łeb na górnej kontakt z tym nie jest próba ukarania pokazania, że z Puław zdarza się, że nawet ta osoba, która pilnie cieszy się tak może zatem też może trafić do obozu w Berezie Kartuskiej, a Szyguła się z tego wycofała skutki polityczne się ukazały się na zbyt duże, a korzyści potencjalne normalnej gier w jak wyglądało w ich traktowanie więźniów jeńców z punktu widzenia no nie wiem chociażby takiej opieki i codzienne i wyżywienia, a w jakiejś pomocy medycznej w przypadku, kiedy się coś dzieje czy od tej strony to też był ciężki obóz czy mamy raporty jeśli chodzi o dokładne ożywienie oczywiście państwa tak jak było tempo Neapol tam nic innego jest na papierze, ale nie zawsze muszą się pokrywać inne z rzeczywistością bo, chociaż normy żywieniowe mówili jako dyrektor muzeum pamięci Sybiru muzeum, które w tej chwili powstaje miasto 11 dużych muzeów narracyjnych Nieee no i sowieckie po ulicach nierzadko pytanie jak to było bardzo natomiast tutaj mamy jeśli chodzi o Rydzyka tuż koło góry dokument chociażby z 30 09 . roku minister od stycznia działka jest poważna śniadanie kawa 2 5 g na jej nową osobę osadzony jest 4 4 6 osób dochodzi ponad 1000 kg 1 3 6 5 i ich mylić cukier na osoby na 1 z dnia 2 5 g wydaje się dosyć sporą sumę 700 g, a mówimy tylko śniadanie Twaróg, ale 50 g na 1 osadzonego i nadal mamy 1 000 000 ofiar później kolacja cały kolej ne na 1 osadzonego może w tym dniu opóźnienia wynoszą 4 9 zloty w 4 8 gr to wydaje się bardzo dużą fontannę Jaś nią wątpić czy bardziej niż te normy były aż tak przestrzegane dzwonek dla sędzi Anny wyśrubowane, że tutaj wezmę nie było ten tydzień głodówka nas rzeczywistości prawdopodobnie to inaczej wyglądał jeśli chodzi o warunki sanitarne to oczywiście było laboratorium natomiast wszystkich, którzy potencjalnie było zagrożenie życia wysłano do pobliskiego szpitala w tej chwili bardzo mi głowę ministra oświaty przynależy Kartuskiej no chyba Kobryn, ale nie za nich nie pytaj, ale z badań do góry Janusz KO leją wysyła stan krytyczny kurs za łajdaka już nie było widać, że z kim jest niemalże automatycznie wykreślono go zdrowo i wysłano do domu natomiast potwierdzony przykładem zgonu czy gwoździe czy szpital w Kobryniu, ale osadzony jest 1 3 osób 13 osób przez cały okres funkcjonowania nerwowo znane osoby z imienia nazwiska mamy 1 przypadek samobójstwa Nolana z 7 5 7 osób, które zginęły w wyniku działalności o Berezie Kartuskiej było więcej, ale obrażenia były w dokumentach, jeżeli zachodzi zagrożenie życia to jak najszybciej wysłano do domu publicznego osoba niż AZS wspomniałem, że w tym rozporządzeniu prezydenta Mościckiego w art. 4 ust. 1 napisano, że odosobnienie może być orzeczona na 3 miesiące, ale może być przedłużane, kto o tym, decydował o tym, przedłużaniu umów z jakich powodów to mogło mieć miejsce no i czy to w jakimś sensie nie tworzyło sytuacji, że ktoś jest przetrzymywany w bardzo długo ono ciągle nie mając procesowego wyrok decyzje podejmował ten sam sędzia albo wyznaczeni sędziowie w domu dosłownie 3 4 on się zmieniają się stan okres tym gorzej tym, że partner w przypadku na wniosek komendanta obozu on wystawiony oświadczenie, że osoba nie pójdą w związku z tym powinna jeszcze ciężko osiągnąć kolejne 3 miesiące, a ja tych linii próbuje odnaleźć, ale ominą na chwilę na statystykę długości po wielu generalnie osoby przebywały 3 00 0 siódmy 2 Górnik, który przedłuża o kolejne 3 miesiące i to co pokazują raporty zarządcze gotówką też za wyjątkiem działaczy politycznych, którzy byli zdeterminowani i większy zaprzestała swojej działalności, bo mogli się w trzymiesięcznym okresie mojego lub nawet sami obóz na domy znalazłem kilka osób przed wojną Sowietów statystykę w niej dzieje osób siedziało zdecydowanie dłużej niż inne miesiące lalka albo trzeba je na sobie 9 miesięcy, a może nawet i 1 2, a tu naprawdę pojedyncze przypadki to dobre pojedyncze przypadki nie należałem, a czy w takim razie Elton John Mayer był pan chyba statystyczny okres pobytu w obozie łazika to z niej wynoszą ponad 3 miesiące jak ten mniejszy, ale i tutaj przyjeżdżają całe Boże jakoś za chwilę 8 miesięcy i zdecydowanie najdłużej trzeba by przedstawiciele narodowości żydowskiej 12 miesięcy Polacy 7 miesięcy statystycznie my Białorusini Czesi Ukraińcy 5, ale w końcu długiego podania wynika z tego, że to było pierwszym okresie także moja podoba to konkretna statystykę na nas tutaj dotarła do danych opracowanych przeze mnie na podstawie wszystkich trudniej, gdyż dla nich okres 3 miesięcy, ale statystycznie około 8 miesięcy przebywał eucharystyczny osadzony w no właśnie jak pan w takim razie po w tym takim wnikliwym przebadaniu tego oceniać sam fakt jedno w w czy obecność tego tekstu tejże Berezy Kartuskiej w historii dwudziestolecia międzywojennego czy to jest tak jak niektórzy mówią obok Brześcia włości taka ciemna karta czy plan ma w dziejach drugiej Rzeczpospolitej i tu nie ma co dyskutować na 3 znajduje pan jakiekolwiek nowo usprawiedliwienie dla faktu powołania tej instytucji Belgia, ale nie mogę znajdą usprawiedliwienia i Lecha tylko właśnie magister, gdyż nie ma pewności, dlaczego taki obóz powstał natomiast nie ma wątpliwości i widziano w dwudziestoleciu międzywojennym, a także udział władze Polski w Londynie w UE, które zresztą była nastawiona opozycyjnie obozową nic sensacyjnego to był 1 z większych błędów obozu sanacyjnego korzyści były minimalne natomiast straty i wizerunkowe propagandowe na prawo, gdy olbrzymiej jak opozycja, która już nie będzie rządził ogromnej, czyli obóz Sikorskiego szeroko rozumiane będzie używał no właśnie tego argumentu realia Berezy Kartuskiej oraz oczywiście samo środowisko będzie, choć podobno władze Francji i będzie używał argumentu przeciwko sanacji warto też powiedzieć, że pierwszy raport o obozie odosobnienia Leszek Karwowski powstaje już w latach drugiej wojny światowej, ale w Londynie i jesteś panią umocowanie do teraz też Baszeń, ale rząd rozdał Bolano ciągle dziewięćdziesiątych wydany także w Polsce zawężono czworga i w bardzo dziękuję za tę ciekawą opowieść pan prezes Wojciech Cieszyński Uniwersytet w Białymstoku dyrektor muzeum pamięci Sybiru, bo dzisiaj gościem audycji w historii Polski piękna dzięki Annie Hall dziękuję bardzo dziękuję pani, a te raz już informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: HISTORIE POLSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA