REKLAMA

Dlaczego Austria zamyka meczety?

Połączenie
Data emisji:
2018-06-18 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
o włączenie ich recykling Olsztyn Igor 13 0 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia goście prof. Adam oskarżona boczek listonoszka arabistyka zakładu islamu Europejskiego wydziału Orientalistycznego UW dzień dobry dzień dobry dr Paweł Marczewski z fundacji Batorego dzień dobry dzień dobry będziemy rozmawiać o sprawie, która nosi już widzę, że spodobała się polskiej prawicy, bo tak się przez rozmaite serwisy przetoczyła jako pewnego rodzaju taka gminna w tym Rozwiń » miła ów Urszuli Augustyn stacyjka mianowicie zamykanie w Austrii meczetów konkretnie 7 i wydalanie imamów z tym, że meczetów raz jest szczególnym przypadkiem, o czym niejednokrotnie, że to jest panią profesor rozmawialiśmy, że w Europie to jest kraj, który dość specyficznie kwestie mniejszości religijnych uregulowały te już dość dawno może warto tego zacząć jak to jest z islamem w Austrii jak to jest z tą decyzją o wydalaniu w kontekście właśnie funkcjonowania tego modelu austriackiego pań często mówiła, że austriaccy muzułmanie bywają prawdziwe prawdziwymi patriotami to jest rzadkość to także dowód w 20 15 roku do nowej ustawy tak, bo muszę pamiętać, że prawodawstwo austriackie jest bardzo stara opiera się na bardzo starych aut w przepisach i nie w 19 1 2 roku jako klub po oficjalnym przejęciu Bośni Hercegowiny czy po oficjalnym znalezienie się na terytorium zarządzanym przez cesarza poddanych wyznania muzułmańskiego został Forlana taka ustawa nazywa się po niemiecku szlam Gazeta, którą regulowała relacje państwa z islamem, ale to była ustawa na podstawie takiej czym innym ustawy z 1 800 siedemdziesiątego czwartego roku, gdzie po raz pierwszy muzułmanie zostali wymienieni jako religia obecna na terytorium pod panowaniem cesarza i oczywiście, bo to pierwsze państwo na terenie Europy, które uznało islam jako religia ta ustawa była no prze, bo przełomowa można powiedzieć po pewnym wieloma względami się na nią patrzy teraz to jest ono dość ogólna nie było tam takich wielu szczegółów, które byłyby potrzebne n p . teraz do funkcjonowania samo i właśnie ta ustawa o 2 tysiące dwunasty rok potem była wojna potem była mała Republika Austrii, która właściwie nie miał muzułmanom na swoim terenie miasto po to, ta ustawa o 8 była martwa dom w lat siedemdziesiątych, kiedy zaczęli być aktywni gastarbeiterzy na terenie Niemiec z urządzenia Austrii w latach sześćdziesiątych Rosja podpisywała umowy międzypaństwowe m. in . z Turcją, ale też go sławią sprawdzała muzułmańskich Bośniaków i dość duża liczba muzułmanów już znalazło się ponad 1000 około 100  00 0 się mówi na terenie Austrii o nim, ponieważ łączy z nim była szlakami mieli świadomość istnienia tego tej ustawy wystąpili do federalnego ministerstwa edukacji o wydanie takiego specjalnego rozporządzenia, które było zresztą wspomniane w tej ustawie, która by regulowało obecność muzułmanów w tym momencie to potem był wymóg 1 organizację założyli je w 1 50 0 sześćdziesiątym dziewiątym roku rzeczywiście talent to powrót komisarz wydał takie rozwiązanie, potwierdzając to uznanie jednocześnie, potwierdzając istnienie 1 organizacji reprezentujących wszystkich muzułmanów i zamieszek lobbing ma czas na starość tak czy muzułmański związek wyznaniowy można, by to powiedzieć i założeniu notował różne były jeszcze kwestie prawne, ale ona ma reprezentować wszystkich muzułmanów miał reprezentować w relacjach w walce z państwami rzeczywiście ta, ale te regulacje dawały muzułmanom bardzo duże przywileje na skok prawo do nauczania religii w szkołach za państwowe pieniądze do podręczników prawo kształcenia nauczycieli w taki muzułmański Akademii religijna pedagogiczne otwarto również LM taki kierunek muzułmańska pedagogika religijna na Uniwersytecie wiedeńskim prawo do posiadania własnych cmentarzy smutek i stąd sekcji na cmentarzach publicznych także było dość dość dość dużo do tego dojdą do przywilejów no i nowy 20 12 roku, kiedy było stulecie tej ustawy muzułmanie zorganizowali ogromne święto i właściwie to jest ten model to jest myślę tu czuję bardzo dobrze to jest moje nasze państwo nasze państwo Stolat uznaje naszą religią cytujemy bardzo dobrze no oczywiście poruszano sprawy tego może to Stolat ma ta ustawa powstała w cesarstwie wraz z republikami należałoby ją RM troszkę może zmienić może każdy lekarz reforma może jakieś nowe nowe prawodawstwo ma, ale nikt nie przypuszczał, że może to udział w takim kierunku no chyba jeszcze, że chodziło tutaj o to, że to właśnie głównie blisko mnie się, a może są jeszcze inne kierunki jak alawici do powrotu tej ustawy 2 000 piętnasty roku zostało to uwzględnione, że jeszcze są jeszcze inni inni wyznawcy związani znani z islamem, ale już pozostawiono projekt tej ustawę archiwalne wydania tego dotyczy islamu jest stawka jest islam gazet, ale ze spirali cen gazet też w 20 12 roku w oku, czyli to nie jest nic specjalnego, że taka ustawa jest ważne są, jakie są inne, jakie są różnice w w tych ustawach Noska między tą, która reguluje Niemców statusu kościoła prawosławnego czy islamu czy 3 czy właśnie czy właśnie Żydów także także już muzułmanie od początku zaczęli protestować, że ta ustawa o plan powstała w wyniku takich hitów zrealizowane i samą fobię, że tam są takie regulacje, których nie ma z ustawą dotyczących innych religii i w związku z tym zasugerowali pewne poprawki żadne poprawki zostały wprowadzone i ta ustawa została w lutym 20 15 roku uchwalono tak to wg tego rekruter, który został złożony i od razu organizacje muzułmańskie twierdziły, że no to jest nie równość obywateli wobec prawa, bo 1 religia są traktowane lepiej najgorzej możemy podać jako przykład pan tego że, gdyby nowa organizacja chciała uzyskać muzułmańska status takiego podmiotu prawa publicznego w taki najwyższy status organizacji religijnej toto w po danie musi być zatwierdzone przez kanclerza kończy Challenge Cup najwyższą władzę wykonawczą w państwie oraz spadku innych religii może zrobić minister federalny angażu widać, że już jest różnica w tutaj znalazłem tutaj poziomu, na którym rządowym jest zatwierdzona druga różnica jest taka oto, by to właśnie teraz to sprawa podnoszona tych imamów, że nie może być fugę finansowania za granicą w przypadku organizacji muzułmańskich natomiast nie ma nie ma tej nie ma tej regulacji z przypadku kościoła prawosławnego ani ani w przypadku Szalita gazet tak także tutaj widać, że jest taka broń na nierówność wobec prawa do Murmańska oraz ZAK SA opowiadały, że to, że postawią wniosek do Trybunału Konstytucyjnego wskażą był to ustawa na jakość nie nie słychać nic co im się udało zrobić tak, że to coś mamy do czynienia w tej chwili to jest jakby realizacja tej batalii teren tej ustawy są one też zakład działa na wkład właśnie powstanie toru i muzułmańskiej już nie tylko kierunku muzułmańskie perełki religijne, ale w ogóle kierunku teologia muzułmańska, na którym wykształconą właśnie przyszłych imamów tak było, bo oto chodziło o to, że nie mogą być funkcjonariuszami religijnymi, a musi pamiętać, że muzułmanie właśnie jeszcze dzięki temu prawo od 2 2 tysiące dwunastego roku, ale potwierdzone jest to prawo też do ustawy z 20 1 5 mają prawo do imamów w szpitalach więzieniach także mają prawo dostarczania jedzenia halal lub do tych do tych środków czy można powiedzieć, że około 20 15 roku, kiedy tą nową ustawą wprowadzono w Austrii zaczął nie wiem funkcjonować jakiś taki i klimat Ant islamskie anty muzułmańskich Torino Pawła Marczewskiego kieruje, bo zna ostrych własnej winy i doświadczenia i nie miałam poczucie, że tak było trzeba pamiętać, że to prawo zostało przygotowane i przegłosowanych przez poprzedniego rządu, więc to nie jest tak, że nagle doszła prawica, która wzięła sobie do koalicji rządowej skrajną prawicę i teraz organizuje nagonkę na muzułmanów zresztą jest także, że akurat ta decyzja przede wszystkim to dotyczy tego meczetu w Wiedniu w gdyńskiej dzielnicy for Foreign to jest to ta decyzja, która wywołuje też największy protest, dlatego że na bardzo podzieliła sam sam ten związek wyznaniowy muzułmański reszta się toczy po prostu wojna o wpływy między przewodniczącym wiceprzewodniczącym i rząd po prostu ktoś, kto wygrywa bardzo natomiast decyzja w oparciu, o którą zamknięto ten cenny meczu Team prawdopodobnie zostanie otwarty na nowo do tyczyła kwestii kompletnie procedurami chcę się zupełnie nie było mowy tutaj o finansowaniu z granicy soczyście w tym prawie jest i tak jak słusznie pani powiedziała to wywołało ogromne protesty i dyskusje w samym środowisku muzułmańskim to nie jest przypadek w co znaczy to dotyczy tych metod po 6 pozostałych meczetów czy rzeczywiście są one były one były zarządzane przez gminę wyznaniową, które muszą oskarżą są związki Sanofi z nami i tu sprawa jest dużo trudniejsza niż to sami się ci wyznawcy, którzy uczęszczali do tych meczetów teraz zastanawiają się czy jednak może nie byłoby dobrze podczepić się do od tej głównej organizacji muzułmańskich w końcu, ponieważ ta, która dotychczas nimi zarządza została zdelegalizowana, a więc może warto się za legitymizować sprawić, że to będą oblegane mecze tej strony będą mogły być otwarty na nowo, ale my ten przypadek wiedeński jest nieco inny to znaczy to jest jednak walka o władzę w samej Orli samej organizacji muzułmańskiej, którą rząd wykorzystuje do propagandy po prostu tak ważne, że hasło, że organizacja szare i oczywiście, że się pojawia pojawia się organizacja szare wilki nie jest Turcja i t d . natomiast co decyzja sama w oparciu, o którym zamknięto tłumaczy dotyczą tylko tego, że ten mecz nie został zalegalizowany stoczy w kwietniu zostały tam złożone papiery w tej głównej muzułmańskiej organizacji to papiery się przeleżały one czekały na podpis odpowiedniego ministra natomiast minister do tej pory jeszcze tego podpisu nie złożył, ponieważ argumentuje, że decyzja gminy zostały próbujące powstanie tego meczu ze zbyt z jego organizacji muzułmańskich, próbując tłumaczyć została wydana przez wiceprzewodniczącego ani przez przewodniczącego KNF przewodniczący wiceprzewodniczący się kłócą przewodniczący jest przez vice oskarżany o to, że tak to jest skrajnie prawicowa jest i generalnie nie służy dobrze sprawą muzułmanów w Wałbrzychu i że się poddaje dyktatowi islamofobii i t d. natomiast jedno przewodniczący twierdzi, że tam są radykalne tendencje rzecz, że wiceprzewodniczący się zagalopował, więc na to, że też jest ta społeczność bardzo podzielona niektórzy zresztą muzułmanie Austriacy tę decyzję przyjęli ze zrozumieniem no oczywiście trzeba tutaj i zadbać o to żeby, żeby tych wpływów radykalnych nie było, bo one psują po prostu dobre imię austriackich muzułmanów, więc tu nie ma nic zdrożnego, więc to nie jest takie proste na domy rząd oczywiście wygrywa to określa sposób to nie jest pierwszy raz, bo Sebastian kuc obecny kanclerz Austrii podobną rzeź wykonał już podczas kampanii wyborczej jeszcze jako minister z przedszkolami muzułmańskimi 13 1 8 za chwilę wrócimy do rozmowy trzynasta 2 2 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu prof. Agata Skowron albo orczyki Mosquera bliska zakładu islamu Europejskiego wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego dr Paweł Marczewski z fundacji Batorego rozmawiamy o muzułmanach i o funkcjonowaniu społeczności muzułmańskiej się tak trzeba powiedzieć w Austrii i w kontekstach politycznych austriackich ostatnio, ale też to taki był duszą w dłuższej perspektywie historycznej czy po pełnej współpracy jednak społeczności religijnej z państwem czy nawet pewnej kontroli państwa można, by tak powiedzieć w tej chwili goście chyba wynika z jak rozumiem tej ustawy uchwalonej 20 1 5 roku ta kontrola się zwiększyła i że są, jakby większa presja na to, żeby muzułmanie deklarowali swoją jak rozumiem dobrą wolę wobec państwa austriackie z 1 strony to jest presja, ale z drugiej strony jednak to prawo miało dość taki nieoczekiwany skutek łączy część tych meczetów, które otrzymywały finansowanie z zagranicy zeszła do podziemia po prostu to znaczy są w Wiedniu maczety, które formalnie meczetami nie są od frontu jest tam sklep z lekkich warzywniaka na dziś na zapleczu albo albo w oficynie czasu terenie i k jest prowadzony normalnie meczet, więc też, by to była 1 z wątpliwości, które podnoszono, iż taka liberalna strona podnosiła wątpliwości, kiedy to prawo zostało uchwalone to po prostu zwiększy tę szarą szarą strefę także to zepchnie do podziemia tych radykalnych imamów, których w innych przypadkach można, by było właśnie lepiej kontrolować oni byliby na widoku sztuką jest tajemnicą poliszynela, w których meczetach w Wiedniu n p. były głoszone bardzo radykalne niemający wiele pól z religią muzułmańską wspólnego treści no a teraz to śledzenie stało się trudniejsze tak było jeszcze bardziej pilnują właśnie było mu się lepiej zakamuflowane Lee, a więc no to jest zawsze bronią obosieczną takie przy przejściu śnięcia śruby oficjalnie mówiono tak to jest to od osób mówiliśmy oni muszą bardziej deklarować to jest wynika to wynika z regulacji prawnych jeżeliby muzułmanie chcieli nową organizację religijną zarejestrować Radomia popu podobny status jak te wymienione w ustawie to jest po prostu muszą zadeklarować pozytywne nastawienie do państwa austriackiego społeczeństwa austriackiego, a ten wynik może być żadnych wątpliwości co do ich stosunku do innych zarejestrowanych kościołów religijnych organizacji tego nie ma w stosunku do żadnej innej organizacji religijnej tylko czy żadne inne religie wskazówką do muzułmanów także oni muszą mu, iż rząd to potwierdzać, ale musimy to chyba jakoś osadzić w kontekście szerszym niż tylko austriackiej to znaczy pytanie o to jak funkcjonują społeczności muzułmańskiej na sąsiednich Niemczech rozwiąże to jestem główny punkt odniesienia, który tutaj się tam zupełnie co tam zupełnie inaczej wynika to oczywiście po pierwsze z braku tradycji, bo boi sam nie z linią produkcyjną w Niemczech tak jak jest religią tradycyjną w Austrii Werner i w tej chwili muzułmanie w Niemczech nie mają tak jednak organizacjach muzułmański związek wyznaniowy, który lepiej lub gorzej z mniejszą lub większym uznaniem, ale reprezentuje muzułmanom w relacjach z państwami organizuje na lekcje religii tam, żeby taka organizacja powstała musiałoby istnieć realny 3 0 lat, żeby taki status uzyskać i że musiał reprezentować wszystkich muzułmanów, więc muzułmanie są bardzo wiele lat próbują taką czy inną organizację powołać, która reprezentowała większość, ale wciąż nie jest to jeszcze całość ma jeszcze do 30 lat zostaje tak o społeczność ta jest już dość dużo się z ponad 4 % muzułmanów w Niemczech, a i oni funkcjonują w na takiej zasadzie, że są organizacje takie wierzchnie tzw. Dachser Walenty to są takie organizacje, które zrzeszają stowarzyszenia macie towar no i teraz 1 takim największych jest ci chcieli organizować zespołu powiązana właśnie z ministerstwem religii tureckim tam jak odwiedzam meczet edycji, bo to są zawsze flagi niemieckie flagi tureckie no bo finansowanie bardzo często jest albo właśnie tak nie bezpośrednio na kogoś z przesłanej imam z Turcji no bo umówmy się to społeczeństwo to są potomkowie gastarbeiterów, którzy przyjechali do pracy nie będą mówić po co znacznie utrudnione trochę sobie był dla nas trochę zwalnia go wspięcie się na drabinie społecznej wciąż nie ma pieniędzy nie ma gdzie kształcić tych imamów w związku z tym no i jest jest taki dobry gest jak przylądek dobrej wierze Turcja wysyła swoich imamów, ale z drugiej strony ci Romowie są za granicą mówią tylko po turecku nie znają lokalnego języka także, a także jesteś dość duży wpływ w zależności od tego jak się rozgrywa polityka w tle, bo jest dość duży wpływ ma Turcja na to co się w tych społecznościach dzieje na szkodę jest przykład tego meczu to się hat tricka w Berlinie, gdzie podejrzewano zarząd meczetu i to co się tam działo zbytnie sprzyjanie im Ruchowi Gülena w związku z tym wymieniono za cały ten zarząd i taki przyjazny otwarty macie zupełnie się zmieniona taki był taki bardziej konserwatywny także także widać, że po to, są one w radach to będzie wasz wysiada zobaczyć nasze ruszył nasz na szerszym tle polityki też tureckiej, bo ona jeszcze w Niemczech jest trochę inaczej pod tym względem, bo Austria uznaje podwójne obywatelstwo osób spoza Unii i gości większość muzułmanów austriackich posiada obywatelstwo austriackie natomiast w Niemczech jest także w RMF FM, że bardzo wielu muzułmanów około połowy wciąż nie ma obywatelstwa niemieckiego, dlatego że musieliby zrezygnować z rozkazu Vattenfall tureckiego w jej związku z tym państwo tureckie to są nasi obywatele myślą o nich będziemy troszczyć to był ten problem z wyborami prawda, że tureccy politycy przerzucali do Niemiec prowadzić Lens swoją kampanię wyborczą, bo tam też mieszkają mieszkają wyborcy tak tak, że to wszystko jeszcze jest powiązana oczywiście z tym co się dzieje w Turcji od 3 0 Otóż działową stolicę czuwał stryj to było na mniejsze na dużo mniejszą skalę ale, ale rzeczywiście te gesty polityczne to przedłużenie kampanii, toteż było widać, ale na to było rzeczywiście na bardziej takie symboliczne, żeby podkreślić, jakby była mała demonstracja poparcia dla Artura na ulicach wiedzie dosyć liczna ale, ale niemożna żadnym wypadku mówić to był dominujący ton śruty muzeum mam wrażenie to wszystkie szczegółowe kwestie, o których mówi mówi pani profesor to sprowadzają się do takiej zasadniczej różnicy znaczą ile muzułmanie w Niemczech mają właściwie przed sobą 2 ścieżki do upraszczając zupełnie, lecz oficjalne tak albo to jest właśnie zamknięcie się gdzieś w tym takim wyznaniowym w getcie powiedzmy, na którego podtrzymywanie tych kosztów zależy politykom tureckim no bo właściwie takie stopniowe wychodzenie i coraz dalsze asymilacji natomiast na Austria jednak dzięki islam jest, więc oferuje jakiś rodzaj i takiej sfery pośredni na jakiś taki rodzaj jest dużo bliższe prawdy takiej wizji multikulturalizmu, jaki znamy nie wiemy chociażby z Wielkiej Brytanii po Magdzie, gdzie wpisujemy się jakość ramy liberalnego demokratycznego społeczeństwa, zachowując tożsamość kulturowym mającym oficjalne instytucje, które nam umożliwiał kultywowanie tej Mendy i tożsamości pewnie to to jest jakaś taka nieoczywista nieoczywisty spadek pozytywny pozostawione przez przez CK monarchii po prostu jest stanowione, by w Indiach także z jakiego się zastanowić się, że na tym, który z tych modeli ma jakieś ciepłe wady, jakie zalety czy ten właśnie takiego tworzenia trochę islamu i państwowego w pewnym sensie czy też właśnie zostawienie, jakby tej społeczności w pewnym sensie sami sobie nie hałasuje bez Samarancha i tak rozwiąże w zasadzie Niemcy jak i jak sądzę w tej chwili mają właśnie kłopot z tym, że w zasadzie ten islam jest, od której one od rzeczywistości, w której funkcjonują jego wyznawców no tak dlatego na skate Niemcy próbują taką niemiecką konferencją muzułmańską, do której zapraszam przedstawicieli organizacji organizować, żeby tam rozmawiać, bo nie mają partnera w taniec 7 proc partnerów muzułmanów organizacji, która robi reprezentowała właśnie tę bez wszystkich muzułmanów tak czy większość muzułmanów połowa z takiej nie ma, a są pewne sprawy droższa, bo uzgodnić jak na wkład w porze w Niemczech mamy lekcje religii w szkołach publicznych a, ale lekcje muzułmańskiej religii nie ma są pilotażowe projekty w poszczególnych landach głosi, by na czas oczyści kraj związkowy w UE i w związku z tym nie ma takiej regulacji w Austrii to złe uważam bardzo ważne to jest, że 1 organizacja prowadzi lekcje religii uczy się to zrobić sunnicką wy macie to nastawienie do sunnickiej sunnickie odłam, ale oczywiście to jest większościową oddał go i my mamy podręczniki, które od, której państwo ma kontrolę mamy nauczycieli na stronie państwo ma kontrolę tak czy to jest to coś takiego nie ma już podziemnego nauczania po prostu to ta potrzeba zaspokojona w Austrii prawda uczy dzieci są kształconych w takim duchu muzułmańskie współczesnym osie tak jak po to, powinno to powinno się odbywać niż przez jakiś tam imam nie wiadomo, skąd nauczać dzieci, bo nie ma kto ich nauczyć i potem różne dziwne treści są okazuje się co są przekazywane także w pojeździe jest też na myśl Boże, że jak we muzułmanie się czują u siebie pojedynku na żywo te cmentarze mający największy problem muzułmanów w Niemczech jak się odwiedza takiego w centralnej ligi w kolonii to co tam jest to oczywiście różne biura, ale jesteś biuro, które zajmuje się wysyłką zwłok do kraju w wino tak było, bo on po prostu ton islam jest oficjalnie uznaną religią w związku z tym nie ma miejsc pochówku dla muzułmanów po to, musi być z Chopinem kierunek to zachować to nie warunki tak w Austrii już wart jest niewiele nowa religia mamy mamy cmentarze muzułmańskie nie mamy z grobów swoich przodków w kraju, w którym żyjemy rondo to jest to bardzo zmniejsza nasze zakorzenienie w w tej społeczności w tym państwie także, a także, jakie rozmawia z muzułmanami w bagno, jeżeli jest na skate to też zresztą ustawa to potwierdza ją mógł zezwolić na święta tak, bo to jest widziano też obserwowali bio osób teraz właśnie mieliśmy koniec ramadanu już bardzo muzułmanie mogą dostać zwolnienie z pracy dostać urlop okolicznościowy tak, a w Niemczech nie jest to prawda tak, że to jest widać, że w te problemy w 1 kwoty są lepiej rozwiązywany pragnę też to dotyczy na szkoły jednak ostry ma dosyć takie rygorystyczne prawo prawo pracy i n p. na niedzielę niezupełnie dniem handlowym wszystko zamknięte były tylko supermarkety na dworcach kolejowych i toteż nawet sekcję z chemią jest oddzielona, bo chodzi o to, żeby się w niedzielę można kupować wyłącznie środkiem, by żywnościowe pierwszej potrzeby, ale z tego rygorystycznego prawa są wyjęte n p. sklepy były prowadzone przez przez muzułmanów i turecki supermarkety działają normalnie zupełnie w niedziele to jest uznanie odrębności do tego, że zieleń i niedzielę to to jest zupełnie inny dzień tak natomiast to wszystko brzmi dobrze i bardzo optymistycznie i sami muzułmanie pewnie pewnie doceniają to prawodawstwo natomiast nie da się ukryć, że te lęki, które przed taką radykalizację schodzenie do podziemia przed tym, że nikt tego tak naprawdę nie kontroluje co dzieje się w tych szkołach przedszkolach one jednak nabierają na przybierają na sile w ostrych i nie da się ukryć, że to co zrobił Sebastian Kulczyk podczas kampanii wyborczej to znaczy studium poświęcone przedszkolu prowadzonym przez organizacje muzułmańskie, w których rzekomo no właśnie nawet miała niemieckiego o niemieckim nanoszenie posługiwać, czyli to były takie właściwie szkolące przyszłych fanatyków instytucje no to wybuchł ogromny skandal to uderzyło w bardzo czułą strunę z 1 strony kursem zapunktował jako ten, kto odważy się z tym mierzyć urządzenie zrobione to nie uwzględniając, że nie było absolutnie rzetelnie zrobione i dziennikarzy to wykazali to znaczy pokazali po prostu notatkę z ministerstwa, w których z, której wynikało, że odpowiednie tam sekcje tego studium miały zostać po prostu wycięte nie podano do informacji publicznej plus były bardzo poważne wątpliwości dotyczące tego w jaki sposób to studium w ogóle stomatologiczny przygotowany, więc i ono zostało ocenzurowane i nie zostało zbyt dobrze przygotowane, ale uderzył w czułą strunę to znaczy tutaj jest jest ten lęk austriackiego społeczeństwa myślę, że sami Austriacy nie do końca sobie zdają sprawę jak długie są to tradycja islamu ich kraj, ale ja bym tutaj zapytała czy innego to znaczy jakie problemy rodzi to kara jest sytuacja Mono bloku pewnego to znaczy, jeżeli robimy 1 organizację, która z pewnością się w bardzo bliskiej współpracy z państwem czy nawet z organizacją państwową w pewnym sensie to coś zaczyna działać w takiej społeczności, bo to też nie jest już widzimy podczas tego kryzysu to znak, że ten kryzys, jakby odsłonił podziały w samej społeczności muzułmańskiej w Austrii to, o czym mówiłem ta walka w obrębie samej tej organizacji o przywództwo nadanie tonu oskarżenia o to, że ktoś nie chce współpracować jest radykałem z drugiej strony o to, że ktoś właśnie zbyt blisko współpracuje nie służy dobrze interesom muzułmańskiej społeczności no to jest też trochę nieuchronne znaczy nie da się ukryć, że taka organizacja w oczach niektórych przynajmniej muzułmanów będzie miała taką łatkę organizacji koncesję no one zbyt ugodowej, która pójdzie na zbyt daleko idące ustępstwa, byleby tylko, by zapewnić trwanie i samej tej instytucji i jakością ma gmin wyznaniowych natomiast nowi z drugiej strony będzie też część muzułmanów, którzy będą uznawali to uznana za dobry ruch na 3 zlotych co gwarantuje tak naprawdę im jako jakiś status już te różnice, bo to faktycznie niekonstytucyjne odmienność ta nowela tego islamscy z skoro już dopuszczamy takie mam takie prawodawstwo regulujące poszczególne grupy o sytuacji poszczególnych grup wyznaniowych netto to prawa powinny być do siebie wymiary zbliżone do ich nie powinno łamać konstytucji natomiast te cechy powinien tak jak tutaj już padło to nie jest przypadek, że nie, że nie wniesiono tej sprawy już nie przeprowadzonego w pełnej procedury skargi do Trybunału Konstytucyjnego proszę kończyć tymczasem mają również w pewnym sensie, nawet jeżeli są one do każdego z tych modeli to jednak ten austriacki wydaje się w pewnym sensie bardziej takie obywatel jakich wywodzą takich badaniach muzułmanów niemieckich firm muzułmanów austriackich do takiego artykułu właśnie, badając ich nastawienie do państwa i lojalność wobec państwa to niekwestionowany po prostu jest to, że muzułmanie Austriacy wykazują został po prostu o niebo wyższą lojalność stosunku do państwa i są dużo bardziej z nim związani także także ta ustawa bądź też moja prośba o to nie moja córka ma przywileje no tam są pewne, że jesteśmy trochę nierówno traktowani, ale proszę ja to wszystko mi ta ustawa zapewnia tak dobrze, bo jest też takie pozytywne wiążą różne rzeczy austriacki Austriacy zawodzą Ania ostry co muzułmanie tak w tym kraju bardzo prof. Agata Skowron Malbork 3 Wisła Moskalewicz kas zakładu islamu Europejskiego wydziału Orientalistycznego UW w rynku oraz dr Paweł Marczewski z fundacji Batorego dywizjonów studio 13 3 8 6 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA