REKLAMA

Dlaczego Indie odrzuciły raport ONZ na temat naruszeń praw człowieka w Kaszmirze?

Połączenie
Data emisji:
2018-06-19 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
o włączenie ich różni od gór czternasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie za mną studia prof. Agnieszka Kuszewska z Instytutu bliskiego i dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego dzień dobry dzień dobry będzie już, że państwo okaż mi, że w kontekście opublikowanego niedawno raportu na temat praw człowieka w tym regionie zarówno po stronie pakistańskiej, jaki indyjskiej to był pierwszy raport z UE przygotowany przez organizację narodów Zjednoczonych na temat tego Rozwiń » regionu to jest samo w sobie zastanawiająca ale, żeby mogli zrozumieć, dlaczego ONZ się tym miejscu na świecie zajął, dlaczego to wzbudziło tak wielki opór po stronie indyjskiej będzie już protestują już oprotestowały ten raport musimy się cofnąć właściwie dolat czterdziestych, kiedy na te naprawy to musielibyśmy się cofnąć się do okresu okupacji czy kolonializmu brytyjskiego na subkontynencie 1 100  80 0 czterdziestym szóstym roku Brytyjczycy sprzedali de facto Kaszmir maharadży jesienią Tuskiem mógł im później dynastia dobru zarządzała tym rejonem przez następne praktycznie do 100 6 20 07 . roku wbrew tak naprawdę woli większości muzułmańskiej zamieszkującej ten region zresztą to był taki element polityki dzieli rządź brytyjskiej, żeby ten, który stał na czele państw dążących było reprezentował inne wyznania aniżeli większej zamieszkujące ten region polityka dzieli rządź vide et Impera i protesty aż wierszyków już miały miejsce wtedy tak naprawdę przeciwko brutalnym rządom maharadży nawet 1 Brytyjczyk pod koniec dziewiętnastego roku niejaki Robert Thorpe jest w armii indyjskiej, który był w Kaszmirze wtedy opublikował książkę o bezprawiu w tym rejonie, więc nie jest niczym nowym natomiast oczywiście no były powstanie też miejskie zaszło w fazę takiej masowej eskalacji na przełomie lat osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych do tego przyczyniły się różne uwarunkowania stylu strategiczne w regionie napływ zewnętrznych też bojowników dżihadystów weteranów wojny Wietnam jest w Afganistanie, którzy byli 1 z wspomagani przez pakistański wywiad i Arnie, którzy mieli na celu też rozpoczęcie zainicjowanie skalowania libijskiego powstania jest natomiast oczywiście opublikowanie raportu przez organizację narodów Zjednoczonych mówiącego jednoznacznie ją masowych naruszeniach praw człowieka w Kaszmirze i to nie tylko w Kaszmirze indyjskim, ale też w Kaszmirze pakistańskim jest rzeczywiście wydarzeniem bez precedensu bo, chociaż inna organizacja organizację tutaj pozarządowe tak jak one zdjęcia naszych aut czy się malować łączy już publikował tego typu raporty z dnia, bazując też na na raportach publikowanych przez organizacje lokalne funkcjonujące się na gazie, czyli z indyjskim administrowanym przez Indie Kaszmirze to rzeczywiście no tutaj mamy do czynienia z wydarzeniem bez precedensu, gdzie były czołowa organizacja globalna przyznaje, że Indie rzeczywiście, chociaż nie nie bardzo chciałby, żeby o tym, mówiono w masowy sposób naruszają prawa człowieka w w Kaszmirze w i też są też każ mi się też odpowiedzieć sobie na to pytanie, bo dla nich polskich mediach taśmy praktycznie nie istnieje bardzo rzadko pojawia się tematyka Kaszmiru chyba w kontekście swetrów Erwin ewent ewentualnie co najwyżej natomiast mówiąc w Kaszmirze Chin w kontekście ostatnich wydarzeń i tego co niektórzy nazywają intifada wędkarz miejską, porównując do buntu Palestyńczyków wobec opresji Izraela my odnosimy się do tzw. Doliny kasie miejskiej to jest 1 z części administrowanego przez Indie Kaszmiru zamieszkiwana przez większość muzułmańską natomiast samo Kaszmir Indie szkice to również inne rejony tak jak działa mu z finalistami, którzy nami mają w tym regionie, a także ladach, gdzie mamy większość budynku, skąd w takim rejonie Cargill n p. czym muzułmanie szyiccy ciężko tutaj n p. czy zakładać, że szyiccy muzułmanie z tego regionu chcieliby n p. przyłączenie do Pakistanu w, czyli generalnie wydarzenia skupiają się na tzw . Dolinie Kaszmir z niej, która jest 1 z najbardziej zmilitaryzowanych regionów na świecie w tej chwili, gdzie działa od momentu zaostrzenia tego powstania na początku lat dziewięćdziesiątych na Indie wysłały tam około w tej chwili stacjonuje tancerka 800 700  00 0 wojsk oddziałów paramilitarnych, więc do wojska widoczne są praktycznie wszędzie, czyli właśnie życie w kas w Kaszmirze to jest życie na terytorium no właśnie nie wiem czy mogę użyć słowa o kupowanym autem z perspektywy lokalnej cywilnej ludności jest to region okupowany de facto raport opublikowany przez ONZ jednoznacznie wskazuje na cały wachlarz naruszeń praw człowieka o pozwolenie egzekucji tortur aresztowani bez nakazu zresztą wprowadzane są w tym rejonie specjalne akty prawne, które de facto zwiększają 3 legitymizują bezkarność sił bezpieczeństwa aktu bezpieczeństwie publicznym specjalny akt jest w dziale dokument prawny Chuck przepis prawny, który daje prawo siłą do używania broni wobec ludności cywilnej jest de facto każdego można poskarżyć się o naszą współpracę z rebeliantami i w praktycznie w Kaszmirze, ponieważ miejski nie ma rodziny, która nie była bezstronna frezowana w jaki sposób ze względu na tę właśnie wydarzenia lokalne organizacje pozarządowe jak n p. organizacje zrzeszające rodziców osób zaginionych to są głównie ci bojownicy czy czynniki wspierające zużywa ale, ale też cywile zwykli, którzy zaginęli w latach dziewięćdziesiątych walczyło do prawa człowieka powstała tam też inna organizacja, która nazywa się koalicja na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i warto tutaj wspomnieć, że w działalność tych ludzi, gdyż służy on naprawdę wykonują ciężką prace zyskała poparcie nie po raz pierwszy tutaj jest w przypadku tego raportu ONZ, ale byłem w 2000 siedemnastym roku dostali działacze tych organizacji bardzo prestiżową nagrodę MEN oraz Memoriał Price która, która została utworzona na in dzięki działalności nowego, ale tor sta ram w to, których notabene był 1 z działaczy aktywistów praw człowieka zainteresowanych sytuacją w Europie Środkowo-Wschodniej w przed w okresie nauki w oku kolegę komunizmowi m. in. Jan został pobity w Pradze w siedemdziesiątym dziewiątym roku przez tamtejszą bezpiekę co zresztą Miłosiernego zdrowi to nagroda przyznawana jest prominentnym działaczom praw człowieka i właśnie park z Chin Rosji Marvina Holender byli uhonorowani nagrodą w zeszłym roku dodam tylko, że wcześniej nagrodę dostała się na bardziej znana irańska działaczka praw człowieka i późniejsza laureatka pokojowej nagrody Nobla jest oczywiście to było takie wyjście tej sytuacji tych naruszeń daje do tego co się dzieje na naprawdę nam na forum międzynarodowym, a warto dodać, że Indie wprowadzają szereg cały restrykcje te nasze to też jest wspomniany w tym raporcie wobec działaczy praw człowieka wspomniany przeze mnie paryskim Ross przez wiele lat i miał paszporty indyjskiego nie można mu było opuszczać Indii, a chórom barwy jest też z tej organizacji, kiedy próbował z 6 szesnastym roku pojechać do Genewy, żeby na forum komisji praw człowieka opowiedzieć o naruszeniach praw człowieka został aresztowany przez 7 6 dni przetrzymywany w areszcie dodam, że człowiek ten stracił nogę w wyniku wybuchu miny przydrożne, kiedy był na misji wcześniej 10 lat wcześniej Lech, więc tego typu restrykcje są na porządku dziennym także ograniczanie wolności słowa prawa dziennikarzy do wypowiedzi, a zresztą się tego samego dnia, kiedy ukazał się tym raporcie z żadną Buchalik w bardzo prominentny redaktor Dziennika oraz lekarz został zabity na ulicy, więc to są wydarzenia, które znamy z Pakistanu skądinąd takie rzeczy działy się i usiłuje się w Pakistanie tak zamknąć usta lenia różnym działaczom praw człowieka warto też tutaj dodać ziemne i jest taka organizacja w non profit Freedom House amerykańska, która powstać 20 01 . roku m. in . że działalność 1 Elana Roosevelt, która publikuje co roku raporty dotyczące poziomu demokratyzacji w różnych krajach przestrzegania swobód praw obywatelskich i pół opublikuje osobno dla Indii Pakistanu, ale także osobno za administrowane przez Indie Pakistan Kaszmiru i tutaj są takie 3 PK kategorię swojej partii i na ćwiczeniach wolnych częściowo wolne inie wolne i warto tutaj podkreślić mówimy teraz oczywiście o Kaszmirze indyjskim, ale warto podkreślić, że to Paszki pakistańskiej Kaszmir określonych reguł jak oni wolny to może zabić, realizując film jako częściowo wolne miejsca w da można zdobyć najwięcej 100 punktów i pakistańskich 8 lat 2 8 tylko na indyjskich 4 9 Polska ma 8 5 dodam tutaj nawiasem mówiąc i obydwie części Kaszmiru mają gorszy wynik niż same Indie same Pakistanu Indii określone są jako kraj wolny i zdobył 7 7 punktów paki tylko częściowo wolnych 4 3 i warto nadmienić, że pan raportu odnosi się też dom w naruszeń praw człowieka z pakistańskim Kaszmirze, który składa się też z 2 części tzw. Azad jumbo Jet śmierć, czyli wolny to jest to co bojownicy pasztuńskich przy wsparciu pakistańskiego establishmentu militarnego wyzwolili 40 siódmym roku w momencie, kiedy dzieli się z subkontynentu Indie Pakistan bardzo ważne strategiczne rejon na północy, który z bramą do Chin i tam w tej chwili w inne rozpoczyna się rozpoczęła się konstrukcja korytarza jest ślisko pakistański rząd nie warto zadać pytanie, dlaczego każdy jest tak istotny zarówno dla Pakistanu jak dla ich dla Pakistanu Kaszmir jest elementem jest w ogóle w ideologicznej przyczyny, która leżała u podsta w tworzenia tego państwa opierającej się o podział subkontynentu na podstawie tzw. tory 2 narodów, czyli przywódcy religii muzułmańskiej wychodzili założenie taką retorykę wdroży do swojej polityki, jeżeli Hindusi muzułmanie hinduiści muzułmanie 2 największe grupy wyznaniowe zamieszkujące z kontynentu tak naprawdę 2 odrębne narody w im obszary zamieszkiwane przez większość muzułmańską z północnej części byłych brytyjskich miały być stać się częścią nowo utworzonego państwa Pakistan rzeczywiście do tego doszło 30 07 . roku Pakistan kraj ludzi czystych, ale także litery Pakistanu oznaczają regiony, które miały wejść w skład tego państwa literka Ka jest Kaszmir w kasie zamieszkiwany był przez 7 7 % większość muzułmańskiej były Księstwo g i Kaszmir, o których wspominam, czyli obejmujący zarówno indyjski Kaszmir, czyli te lada działano Dolina baśni zgon niż pakistański dzisiejsze uczelnie dbać sami tzw. wolny Kaszmir w związku z powyższym rolą przywódcy pakistańscy uznali, że należy się to rejon cieszy Pakistanowi w i stąd też, gdy de facto depozytariuszem tej idei 2 narodów czy 3 tory 2 narodów do dziś pozostaje pakistański establishment militarnej rząd, zwłaszcza armia i wywiad był, więc ta polityka jest oczywiście kontynuowana i wracając jeszcze do do sytuacji praw człowieka w tzw . Azad Kaszmirze warto wspomnieć, że de facto jest to obszar kontrolowany przez rząd federalny lokalni politycy, jeżeli chcą zasiadać e-sąd piastować stanowisko muszą złożyć przysięgę kasz i Banega Pakistańczyka śmiech będzie należał do Pakistanu czy muszą okazać wierność ideologii Pakistanu tym samym ogranicza się to de facto możliwość dostępu do urzędów ogranicza się prawa demokratyczne, a poza tym liczba Tristan i zatkać nie mają statusu prowincji ludzie nie są reprezentowani na szczeblu federalnym zgromadzeniu Narodowym w Baranowiczach, zanim de facto są stanem przejściowym, bo listę uznaję, że konflikt okaż mi zostanie rozwiązany, czyli tyle, że on rozwiązany zostanie dopiero wtedy, kiedy indyjski Kaszmir przyłączy się do do Pakistanu na ziemi Dolina Karczmiska jest 14 13 za chwilę wrócimy do rozmowy w tym 1 4 o 2 4 Jakub Janiszewski przy mikrofonie za mną studia prof. Agnieszka Kuszewska z Instytutu bliskiego i dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego rozmawiamy o konflikcie z Kwaśniewskim się tak można powiedzieć, czyli o takim terytorium spornym między Indiami Pakistanem co, do którego w zasadzie obie strony roszczą sobie, że pretensje uważają, że to jest ich o czas sobie zadać pytanie czy Kaszmiru ma swoją własną tożsamość czy w ogóle można takie pytanie stawiać dzisiaj jak najbardziej oczywiście do tożsamości nie pokrywa się z byłym lud tak żal się państwo książęcym zamyka śmiech, który jak wspomnieliśmy wcześniej złożonej z odmiennych od siebie kulturową wyznaniową od innych regionów natomiast samej Dolinie Kośmicki jak najbardziej istnieje takie podejście czy rozumienie wręcz nacjonalizmu Kaszyńskiego każ światu jej niektóre organizacje narodowo wyzwoleńczą nazwijmy to tak wspierają świecki nacjonalizm i taką organizacją tak naprawdę tym ruchy anty indyjskiej i nie ma charakteru islamskiego siedemdziesiątym siódmym roku powstał front wyzwolenia żoną i Kaszmiru w w Birmingham, gdzie znajduje się bardzo liczna diaspora pośmiewiska i członkowie tego ruchu to byli ludzie świeccy, którzy absolutnie nie odnosili się do jakiegoś wyznania tylko, że właśnie wspierali nacjonalizm Kaźmierski język Koszul to jest język, którym utożsamiają się Kaszmir czescy mają swoich osoby, które uznają za nowym propagatorów tego języka dymienie tutaj jak 1 przykład mistyczka święta last Bet która, która posługiwała się właśnie językiem koszuli wręcz nazywane jest Szekspirem i tamtejszego języka natomiast to co jest oczywiście jest niepokojące to to późniejsze napły w zewnętrznych bojowników chociażby tych z Afganistanu, ale też z innych rejonów z państw arabskich do Kaszmiru, którzy na początku lat dziewięćdziesiątych zaczęli internacjonalizm Zobacz ten ruch kasz Mirski i stopniowo właściwie bardzo szybko, bo już w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych zaczęli tracić poparcie lokalnej ludności, która uznała, że tak naprawdę ci ludzie to przyjechali tutaj, żeby walczyć o jakiś pan islamski dżihad tak, czyli rządy szariatu najlepiej na całym kontynencie indyjskim ani o sprawy Kaszmiru czy też mieczyków stąd też stopniować dżihadyści zaczęli tracić poparcie w Kaszmirze i ludność odwróciła się od nich i oni z kolei zaczęli stosować przemoc porwania kradzieże wobec ludności miejscowej, która wpada w taki cykl przemocy z 1 strony ze strony ze strony właśnie stacjonujących tam oddziałów indyjskich, a z drugiej strony od dżihadystów w i stopniowo narodził się też miejscowy ruch w postaci organizacji ślubu mudżahedinów, która z kolei rekrutowała rekrutuje wśród lokalnych młodych ludzi, którzy masowo przyłączają się do do powstania Koźmińskiego, które okazjonalnie od czasu do czasu eskaluje taką eskalację mieliśmy do czynienia z 2 tysiące dziesiątym roku, kiedy zginęło około 100 cywili ze strony właśnie Tychy służby indyjskich stacjonujące stan, a druga taka faza, którą zresztą, do której odnosi się bezpośrednio oenzetowskiej raport to jest od oceny i lipca 2 tysięcznego szesnastego roku, kiedy 1 z tych lokalnych przywódców uszanowanie został zabity w starciu z mężem z indyjskimi służbami z bardzo też podkreślić, że ci bojownicy nie są jacyś wykluczenie wyedukowani ludzie dziś ze wsi, ale teraz przyłączają się też do tego ruchu nie anty indyjskiego młodzi wykształceni ludzie są pochowani cieszy przecież studiował co więcej 2 miesiące temu do do bojowników dołączył się 1 z wykładowców Uniwersytetu w Kaszmirze którzy, który w zeszłym roku obronił doktorat dziś widzimy tutaj, że to powstanie w Zabrzu zaczyna napływać tak na nabiera takiego masowego ruchu oporu wobec brutalności, jaka jest stosowana przez indyjskie siły i coś musi się zdecydowanie w tej polityce Indii zmienić, ale też warto zaznaczyć, że w tej sytuacji takich długotrwałych wieloletnich wielopokoleniowy właściciel konfliktów takich z terytoriów spornych między krajami to jednak mają już swoją ugruntowaną jakąś tożsamość w zasadzie możemy powiedzieć o korzyściach politycznych płynących dla obu stron w tym jak najbardziej daje rozgrywają właśnie w tym gronie najbardziej obydwa państwa, rozgrywając ten temat bywa establishment tak naprawdę nie są rozwiązania tego sporu w Pakistanie daje to m. in . w politykę wobec Kaszmiru, ale także wobec Afganistanu strategię wobec Afganistanu daje tamtejszej armii całemu establishmentowi nie jest mocną pozycję jako de facto kreatora polityki zagranicznej wewnętrznej państwa i wewnętrznej również w tej chwili właśnie i tak w zamówieniach ostatni mierzący DJ kina centrum od jego, który wspiera hinduski nacjonalizm takim większościowe religijny nacjonalizm de facto eskalacja powstania zwiększa możliwość agresywnej retoryki wobec Kaszmir ścieków z 1 strony, ale także w szerszym stopniu wobec muzułmanów, których oficjalnie czym w teście z coraz większym stopniu uznajesz za wrogów tak, by inni zanik patriotyzmu za dzikusów za dżihadystów i to mówią mi to Chińczycy, którzy bardzo często prowadzą różnego rodzaju punkty usługowe jakiś lokalny biznes n p. modeli nożem przez Indusów to my jesteśmy uważani za terrorystów to jesteś obraźliwe wobec ludzi, którzy chcą normalnie funkcjonować w drobny przykład studenci żnińscy była taka sytuacja byli delegowani z uczelni, bo rząd indyjski sponsoruje takie stypendia, żeby mogli studiować odłączyć się od tych ruchów różnych grup bojowych delegowanie było kibicować Pakistanowi n p. doszło do bójki ze studentami z Indii lecą ludzie chowali, gdzie w nowo gdzieś tam oglądając mecz Krygier oraz pokrycie to oczywiście to jest bardzo ważny element ten nie kibicowali na złość tak, bo byli obrażani wcześniej my tych ludzi później odesłano do Kaszmiru można domniemywać, że przyłączyli się od razu tak wyszli na ulice mamy z 1 strony filmu mudżahedini zorganizowane grupy bojowe wyposażone w broń w współpracujące też często z ZUS ze stroną pakistańską, ale też lokalnym ludność nastolatków, którzy częstokroć wbre w woli rodziców wybiegając na ulice i obrzucają kamieniami wozy policyjne jakieś wojskowe, a ostatnio opublikowano film, na którym widać, że 1 z takich wozów celowo przejeżdża takiego młodego człowieka z kamieniem w rynku i takie wydarzenia są też no można nawet powiedzieć na porządku dziennym, że do takich starć dochodzi częstokroć są to też wymuszony starcia, gdzie siły bezpieczeństwa prowokują do starć były, a potem oczywiście na odwrót wiadomo, że tu jest to jest ludność cywilna to jest to ta sytuacja, która pokazuje właściwie aż taką niemożność bycia neutralnym Stelli mieszkając w Kaszmirze nowa zdecydowanie na to jest taki dom weselny w samo napędzający się cyklony niewiarygodnej wręcz przemocy poza tym, jeżeli wracamy do DK 8 z kości aż miliard dół warto też wspomnieć, że ofiarą tych wszystkich wydarzeń bada jego muzułmanie, ale także hinduiści, ponieważ g hinduscy tworzący oto psy od stuleci 1 podstawę elit intelektualnych Kaszmiru zostali de facto wypędzeni z Kaszmiru na początku lat dziewięćdziesiątych, a część siły zginęła z ręki islamskich ekstremistów w nie zapomnimy też organizacje takie klasztory to jej bać dzieje się Mohammad to są też organizacje terrorystyczne wspierane jest do czego zresztą przyznał się jej prezes musiał razi ostatnio nawet mówił o tym, mówili o tym, przedstawiciele no i świata polityki Pakistanu premie na sali za co został też zbłąkany przez przez establishment, chociaż wcześniejszego przedstawiciela o tym, mówili, że de facto były wspierane dofinansowywane i zamachy na parlament zdali w 2000 pierwszym roku czy jest ona w Bombaju w 2000 ósmym nabyły koordynowane z Pakistanu i udrożnienie należy też o tym, zapomina zapomina, że tutaj ten ekstremizm islamski odgrywa też swoją rolę i wracam też do tego, o czym zawsze mówię, że największą ofiarą z 1 strony tej rywalizacji disco pakistańskiej, która rozgrywa się ponad głowami są de facto cywila Kaszmir z po obu stronach granicy w no właśnie to jest tak im taka właśnie w sytuacji, kiedy są rozgrywali są trochę zakładnikami tych politykach zdecydowanie zdecydowanie i konflikt indyjską pakistański się mówi nam tak naprawdę przecież 3 de facto najważniejszym zainteresowanym w rozwiązaniu tego konfliktu są mieszkańcy Kaszmiru, którzy po 1 stronie drugiej granicy tzw. linii kontroli tak to się nazywa od 7 0 tego drugiego roku linia przerwania ognia doświadczają ogromnej przemocy ostrzału przecież tam codziennie dochodzi do strzału po 1 stronie drugiej stronie granicy działki karami są Sony są miejscowi mieszkańcy poza tym na polityka wobec Kaszmiru ner de facto w pewnych z pewnych uwarunkowań przypomina wręcz politykę kolonialną Brytyjczyków wobec Indii takie błędne stosowanie siły dominacja polityczna fałszowanie wyborów to miało miejsce też zapomniał powiedzieć w Kaszmirze indyjskim osiemdziesiątym siódmym roku co było 1 z przyczyn też eskalowania tego OTL tego powstanie, a pani zdaniem coś w ogóle zmieni ten raport o 3, jakie może mieć konsekwencje poza oczywiście protestem ze strony Narendra Modiego ze strony innych to jest ważne z punktu widzenia w ogóle prawa Międzynarodowego i tego jak definiujemy postrzegamy je analizujemy prawa człowieka dzisiaj ludzie prawa człowieka są w odwodzie troszkę mamy do czynienia na świecie z takimi liderami, którzy raczej je raczej je lekceważą tego typu kwestie no sam fakt tego, kto posiada w tej chwili broń nuklearną nie może jej użyć to też budzi zgrozę duży niepokój, bo tacy przywódcy jak tran czy modi no, gdy prowadzą dosyć też infantylną politykę n p. przerzucają się, kto ma więcej fanów na Twitterze tak obaj mają po 3 5  000 00 0 ponad zatem lokum generalnie, gdy rozwiązanie tego konfliktu to oczywiście jest kwestia formy negocjacji między Indiami Pakistanem, ale cieszy wzięcie pod uwagę interesu miejscowej ludności i jedynym wydawałoby się możliwym rozwiązaniem tak naprawdę jest przekształcenie linii kontroli zbudują międzynarodową granice i umożliwienie im przemieszczać lepszy przekraczania przez lokalną ludność, która warto tu wspomnieć, że przez kilkadziesiąt lat od kilkudziesięciu lat rodziny są oddzielone od siebie nie mogą się odwiedzać przez krótki okres 2 trzeci rok, kiedy mieliśmy do czynienia z taką desperacją można powiedzieć był uruchomionym na autobus się na darmo zaś rabat Józefa rabaty stolica pakistańskiego Kaszmiru za tzw. Kaszmiru, ale doszła bardzo krótko i też było poddane dużym restrykcjom, kto może podróżować takim autobusem jest de facto na przekształcenie tego, że w granice międzynarodową i uznał umożliwienie jej przekraczania porozumienie pokojowe jedno wydaje się w tej chwili nieosiągalnym, ale jedynym możliwym rozwiązaniem czy uznania status quo w Lozannie zaś kwot trudno założyć, że Pakistan zdobędzie w dolinę Kościeliską trudno założyć, że Indie przejmą kontrolę nad Pakistanem i trudno sobie wyobrazić, że zdaje się ta pierwsza wojna miała aż skończy próby plebiscytem na środę za czynność ta, która jest dziełem były tam po z rezolucją ONZ było postanowienie o plebiscycie są drzewa zalane lub pierwszej premiery inni też o tym, mówił przez jakiś czas potem już o 3 do tego stanowiska trzeba było wycofać siły militarnej ani 1 2 strona tego nie zrobi im może taki sam często porusza tematykę plebiscytu to robi to jednak doskonale wiedząc, że inni się na to nie zgodzą, bo nie wycofają wojsk często jest też z 1 strony rywalizacja w pewnym sensie taka też współpraca, bo wiemy co zrobi druga strona, ale i my zyskujemy na tym by, podtrzymując konflikt warto wspomnieć, że pewna część Kaszmiru, a znajdzie się jej drenaż radzą, by był po stronie pakistańskiej należą do Chin, więc de facto jest teren podzielony przez między 3 państwa nuklearnej Chiny stają się coraz ważniejszym graczem w całym regionie m. in. za sprawą ślisko pakistańskiego korytarza ekonomicznego, który będzie chodził do Pakistanu właśnie przez długi bajki stan stąd też Chiny jedno próbują też w jaki sposób naciskać na Pakistan, aby przed tym, by przekształcić w derbach dystans czy nadać status prowincji to może mieć od razu efekt domina, bo n p . Indie wycofają tzw . art. 3 70 indyjskie konstytucji tu, który nadaje pewną formę autonomii właśnie owi, który nie posiada żaden indyjski stan bardzo chcieliby tego hinduscy nacjonaliści doskonały prezent dziękuję bardzo profesjonalnie ska Kruszewska z Instytutu bliskiego i dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego była ze mną studiują czternasta 3 7 zaś informacje program przygotował Paweł Siezieniewski oraz Agata Majewska realizował Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA