REKLAMA

Wzrosło zainteresowanie Polaków wyborami samorządowymi?

Analizy
Data emisji:
2018-06-19 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kondycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie w Azji mną studium dr Adam Gendźwiłł ekspert fundacji Batorego i współautor raportu Polacy w samorządach opinia publiczna u progu samorządowej kampanii wyborczej w dzień dobry dzień dobry w i będziemy przyglądać temu raport mówi dzisiaj będziemy też próbowali zrozumieć, jakie wnioski z tych z tego badania mogą wyciągnąć wyborca, jakie politycy w ale zanim wnioskach to wciąż pytać co obaj daliście opinię Polaków w Rozwiń » samorządach czy opinia Polaków o kampanii wyborczej w wyborach samorządowych bardzo różne rzeczy staraliśmy się zebrać w tym raporcie wyniki badań opinii publicznej dotyczące samorządów ocen działania samorządów poczucia wpływu na sprawy lokalne także, gdy te kwestie, które dotyczą wyborów samorządowych w zbliżających się w deklaracji uczestnictwa na tak takich gorących kwestii samorządowych, które w ostatnim czasie jakoś przebijały się do debaty publicznej n p. limitu kadencji kwestię ograniczenia kompetencji samorządów z Europą możliwości i ich działania, więc próbowaliśmy przygotować takie zbiory zbiorowe zestawienie różnych badań opinii publicznej, które były realizowane w przeciągu ostatnich lat nawet można powiedzieć w przypadku niektórych pytań dziesięcioleci był to, bo to są długie Serie czasowe badań CBOS słów na jej staraliśmy się, żeby z tego taki portret wyszedł można powiedzieć dosyć się krytykom kompleksowych, chociaż czasy były niejasne i otwarcie powiedzieć, że kwestie samorządowe też nie są zbyt często i tak regularnie badane jak w kwestie dotyczące sceny centralnych w Łaszcz wodny Sopot jest tak skonstruowany, że opiera się na badaniach opinii przeprowadzonych czasem w obecnym bardzo drobnej kwestii czasem wobec szerokiej to jest zarazem mój trud trochę taki zarzut do do samego raportu z i stąd moje pytanie o to co było przedmiotem badania dlatego, że to jednak sondaż opinii opierający się, że na 100 0 ryb respondentów nie wie jak namówić jeszcze na poziomie ogólnokrajowym niewinna mówi na temat jakości samorządów w różnych częściach Polski i i taki nie znaczy oczywiście wszyscy mamy świadomość, że w Polsce jest kilka tysięcy samorządów do tej sprawy prawie 2 i pół 1000 gmin, ale przecież mamy też samorząd powiatowy ma samorząd wojewódzki cześć rzadko o tym, myśleć jak w zarządzie mamy samorządy dzielnicowe samorządy osiedli, chociaż też one często są można powiedzieć zapomnianej zmarginalizowane i bardzo trudne spędzić czas, żeby samorząd w ogóle Janowicz Łukasz samorządności w ogóle, ale z drugiej strony, kiedy pytamy, ale reprezentatywną próbę Polaków oto czy mają poczucie wpływu na ciemne sprawy swojej gminie czy dobrze oceniają działalność swoich władz lokalnych to dostajemy pewien ogólny obraz z tego, a w szczególności kto wystawimy jeszcze w dłuższej serii czasowej, kiedy pytamy ty, by nikt nie tych samych, ale kolejne masowe próby Polaków z różnych gmin co sądzą o swoich władzach lokalnych widzimy trendy widzimy pewne wzorce jak my dziś ma się ocena władz lokalnych do oceny władz centralnych n p . to możemy jednak powiedzieć o pewnych kwestii mówi ja nie jestem w stanie wylicza samorządności w Warszawie samorządności w BIK w gminie Krynica Morska i gminie Wieliszew sprawdzać jakich konkretnych gminach wybranych z Polski, bo nie badaliśmy wystarczająco dużych prób mieszkańcy tych gmin, ale to jest właśnie te i zarazem szalenie istotne i mam wrażenie też, że szczególnie trudne w przedwyborami samorządowymi no bo skoro nikt nic nie nie przyglądamy się konkretnym samorządom tylko jest to obraz bardzo ogólny bardzo taki zlot ptaka w toto na ile możemy z tego wyciągać wnioski co znaczy, bo trzeba pamiętać jednak, że samorząd właśnie rozumiany jako widz tak ogólnopolską jest samorząd terytorialny jest pewnym problemem do dyskusji pewną kwestią ustrojową przecież, kiedy myślimy o ograniczeniu kompetencji samorządu, kiedy myślimy o różnych zagrożeniach dla samorządności Tomasz śliny przecież o zagrożeniach, które pojawiają się w skali całego kraju, bo regulacje dotyczące samorządu są przecież uchwalane na szczeblu centralnym i dotyczą wszystkich polskich samorządów i kiedy pytamy Polaków o to czy dobrze oceniają swoje gminy czy są skłoni przyznać im więcej czy też zabrać jakieś uprawnienia w to pokazujemy pewien pewną średnią opinię dotyczącą tego jak to wygląda w skali całego kraju bo gdyby tak miało być coś będzie się zmieniać tych kwestiach no to będzie zdecydowane w skali całego kraju not i to jest szalenie ważna tyle tylko i pan sam użył tego słowa w badano i również zostawia jeszcze te wyniki poczucia, że deklaracje, czyli nie to jak realnie wygląda polityka na poziomie lokalnym nie to jest generalnie wpły w mieszkańców na to co się dzieje w ich domostwach ich sąsiedztwie tylko poczucia i też deklaracje, choć uczestnictwo i znów jak można tym się opierać podobnie jak w przypadku innych badań sondażowych w teatrze trzeba mieć świadomość ograniczeń, jakie wiążą się z tym sposobem badania rzeczywistości to co jesteśmy w stanie utrzymywać w sondażach to są przede wszystkim deklaracje, ale ten zarzut dotyczy wszystkich badań sondaży jasno żądać tych, które dotyczą polityki ogólnokrajowej i kiedy widzimy, że 80 % badanych deklaruje, że weźmie udział w wyborach samorządowych to oczywiście nikt rozsądny nie interpretuje tego w ten sposób rzeczywiście frekwencja będzie mi 80 % 20 1 8 roku jesienią natomiast już zastanawiające jest to, że i gmin i dla mnie było można być pewnym ciekawym znaleziskiem, że ci sami ludzie pytani uczestnictwo w wyborach samorządowych i w następnym pytanie o uczestnictwo w wyborach parlamentarnych nieco częściej deklarują uczestnictwo w wyborach samorządowych to znaczy, że w, jaki sposób ta mobilizacja do wyborów samorządowych nawet niż u nas oczywiście wyolbrzymiona wiemy, że jest takie zjawisko raportowi nad raportowania frekwencji ci tego, że ludzie uważają, że chodzenie do wyboru generalnie z pożądanym zachowaniem niestety nie chodzą do w to mówią, że chodzą albo, że będą wchodzić nowa rada różnica jest rozwalona żądają od nich jest interesująca jest ciekawa mało tego jak popatrzymy na serio czasowe, czyli na ATM punkty kolejne punkty pomiaru co 2 miesiące czy co kwartał mamy też są w nieregularnych odstępach, ale jednak formują pewien, tak więc trend to widzimy, że tych uczestników do osób deklarujących uczestnictwo w wyborach samorządowych jest dużo więcej niż w poprzednich cyklach wyborczych było w podobnym momencie samo co sygnalizuje, choć rzeczywiście nie jest mnie nie po niej nie postawiłbym na to dużych milionerów źli, ale jak jest to pewna przesłanka do tego do mówienia, że być może w tych wyborach samorządowych mobilizacja będzie większa niższe niż była do tej pory i że samorząd wcale nie jest, że tak feministki w schyłkowy z takim były obywatelskim zainteresowania wręcz przeciwnie, że jest szansa, że wzrosło zainteresowanie w porównaniu z 20 1 4 rokiem chociażby tym co postanawiają władze lokalne tym co postanawiają nawet władze powiatowe wojewódzkie, bo ona oczywiście były zawsze niżej oceniane w fiacie nie tyle niżej oceniane tylko to co to były niższe zainteresowanie tym coraz nowocześniej na co zwracać uwagę, że proporcje mam wrażenie, że to jest troszeczkę taki sygnał, by wobec mediów piszecie tak w przypadku polskich samorządów w szczególności samorządów gminnych w tezach o drugorzędną dość tych wyborów jest trudna do utrzymania zarówno jeśli spojrzeć na deklaracje wyborców, jaki na ich zachowania wyborcze o tym, też za drugorzędną ości autorzy raportu wyciągają po prostu tego co się o samorządach w wyborach samorządowych mówi i tutaj dowody są silniejsze, bo one już nie wynikają tylko i wyłącznie z sondaży, które można podważać ludzie mówią różne rzeczy ankieterom tylko tłum dowody są o tyle silniejszej spójne sondażami tak, ponieważ są to dowody z zachowań wyborczych, czyli po prostu frekwencja wyborcza analizowana już w gminach różnej wielkości pokazuje nam dokładnie ten wzorzec, którym tak naprawdę tylko w największych polskich miastach frekwencja w wyborach samorządowych jest niższa niż w wyborach do Sejmu i Senatu natomiast w większości polskich gmin tyle, że to są po prostu mniejsze gminy w tym bardziej peryferyjny, do których też my rzadziej pewnie politycy media docierają wybory samorządowe są pierwszorzędne jeśli popatrzymy na ich uczestniczy to jest moim zdaniem wniosek z tego raportu, który powstał trochę na jego marginesie, ale myślę, że szalenie ważny dla nas mówią mediów, ale też do państwa jako słuchaczy odbiorców mediów z naszych istnieje ogromna luka między naszymi zachowaniami naszym stosunkiem do samorządów, a tym jak się o nich mówi dyrektor publicznej i rajdy często w pojawiają się w mainstreamowych mediach politycy lokalni samorządowcy, a jak często politycy partyjni plenerową różne rzeczy pojawi stylu tak żyje sobie zawsze przypominam w takich sytuacjach w taką odświeżające ma, ale bardzo prostą 3 do sprawdzenia myślę, że w Warszawie mieszka mniej więcej 5 % ludności po chce, aby Adam Gendźwiłł ekspert fundacji Batorego współautor raportu Polacy o samorządach kondycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną w studiu cały czas dr Adam Gendźwiłł ekspert fundacji Batorego i współautor raportu Polacy o samorządach opinia publiczna u progu samorządowej kampanii wyborczej raportu oczywiście dostępny na stronach fundacji Batorego w rzecz ciekawa, ponieważ jest u nas i o tym co wymyśli ma rozmawiać z pierwszej części o tym jak raport powstał nad czym się opierał moja zawsze staramy się podkreślać, że badanie deklaracji badanie opinii badanie w naszych poczuć n p. poczucia bezpieczeństwa albo właśnie poczucia wpływu na politykę to jest zgodna, że czy to znaczy to, że mamy poczucie bezpieczeństwa nieznaczna szkoda, że w Polsce z bezpiecznej poczucie wpływu na sprawy gminy piszecie państwo w miało 60 % respondentów, gdy tymczasem poczucie wpływu na sprawy kraju tylko 40 % w naj teraz na ile możemy z tego wyciągać wnioski jak to rozumieć skoro podkreślam jeszcze raz nie jest to badanie wpływu tylko badanie poczucia wpływu na oczy wiście to znaczy by gdy przy czym badanie poczucia wpływu jest dosyć tradycyjnym to, że nikt nie chce powiedzieć nawet gdy dobrze zakorzenionym w Starym nurtem badań po policję politycznych jest jednak też jedno z takich pierwszych klasycznych pytań politologii, który przez wiele lat w kolejnych seriach my ty ty tani, by było i jest dalej siada zadawane, bo ono mówi coś o legitymizacji ustroju demokratycznego przez obywateli to znaczy w tym sensie, że dopóki obywatele mają poczucie mają poczucie, że mogą wpływać na sprawy swojej wspólnoty politycznej teraz albo kraju albo właśnie tej lokalnej wspólnoty gminy dopóty mamy przekonanie, że nie żart, że ta wspólnota i to w jaki sposób jest rządzona przez władze wybierane regularnie w wyborach ona jest legitymizowany ma gwarancję, że będzie istniała i tak ma gwarancję, że będzie istniała też ma w EMA ma takiego my, jakby większe poczucie zakres korzenie nie znaczy, że był przecież demokracji generalnie o to chodzi, że wybory i czy ta selekcja przed przedstawicieli, którzy będą nami rządzić, ale nie jest o to, żeby wybrać najbardziej kompetentnych najlepszych ludzi, ale czy to nie jest taka czysta emeryta kreacji agencji demokracji chodzi o to, żeby wybrać ludzi takich, żeby wszyscy rządzenie mieli poczucie, że oni rządzą ich imieniu i że są reprezentantami podejmują decyzje, na które oni realnie mają wpływ Nate oraz oczywiście ten realny wpływ jest badać się można podzielić dużo trudniej jak ty jesteś bardzo zróżnicowane w zależności od dziedziny w zależności od gminy, do której byśmy pojechali, chociaż oczywiście takie badania też się robi on też przynoszą bardzo ciekawe wnioski z Dolnej części badania jakościowe Otóż stoją one też bardzo często pokazują w jaki sposób sprawowanej władzy rutynę na porządku pytam czy raport badał wybory czy badał samorządność tegoż są trochę inne sprawy to, jakie leki wyboru dokonujemy przy urnie to w jaki sposób postrzegamy samorząd to jest jedno, a to w jaki sposób później politycy urzędnicy sprawujący władzę to jest już trochę co innego rodzaju to druga sprawa proporcje nie mogą się do końca pojawić, bo wymaga zupełnie innego podejścia tak zdecydowanie czy tego jak władza jest sprawowana nie da się zbadać sondażami opinii publicznej to co da się zbadać co zdarza mi opinii publicznej to to jak ta władza jest postrzegana jak jest oceniana przez obywateli by, lecz obywatele czują, że ta władza ich reprezentują iPod właściwie, jakie wnioski o polityce uczestnicy kampanii wyborczej powinni z niego wyciągnąć jak myślę, że trochę do zrobienia anty reklamy to znasz się wydaje, że nie czyta, gdyby Dowhan niech czytajcie, ale bądźcie ostrożni w wyciąganiu wniosków, by zaś chodzi przede wszystkim taką perspektywę lokalnych polityków samorządowców, którzy jakiś konkretnej gminie chcieliby uszczknąć coś dla siebie jakieś wskazówki co do tego jak powinni prowadzić kampanię myślę, że ten raport w tym sensie nie nie przewiduje im się ponieść rozpoznanie lokalnego kontekstu i potrzeb mieszkańców jest niezbędne i sondaż reprezentatywnej próbie Polaków tego nie załata wielkie partie uczestniczące w tym fikcyjnym zresztą pojedynku przed wyborami samorządowymi w wydaniu się, że bardziej ponieść to spojrzenie na złe spojrzenie z zlotu ptaka na 1 na samorządy i to właśnie mnie skupienie się na kimś takim pojedynczym punkcie pomiarowym czy jedzenie o 40 % Polaków ma poczucie wpływu albo 60 % Polaków ma poczucie wpływu ta sama liczba jest sama w sobie nic nie mówi dopiero porównanie wskaźników poczucia wpływu na po 1 na szczeblu samorządowym z poczucia wpływu na szczeblu centralnym kraju i już mówi nam coś opozycji samorządów to znaczy mówi nam, tyle że samorządy są tu można dojść do taką przestrzenią, która w naszym tym wielopoziomowa zorganizowanym kraju w państwie tak i daje dają obywatelom poczucie jakiś ich przestrzeni politycznej nie jest wciąż bada wciąż zaufania prawda to również znaczy to jest kwestia bliskości trenerzy to jesteś podkreślany w wielu analizach samorządów to znaczy jej w małych wspólnotach politycznych nagminne są bardzo często małymi wspólnotami politycznymi ta bliskość rozumiane jako dobro są też bliskość się przedstawicieli do ich wyborców to jest przecież dużo częściej spotykane, że radnych znasz się zmienia nazwiska to są często sąsiedzi znajomi krewni przyjaciele albo przyjaciele przyjaciół MEN Eli żal, że to pomaga leczyć to pomaga właśnie na takie poczucie sprawczości dziś jest więcej kanałów dostępu do przedstawicieli toby trochę łączyło, dlaczego im większe miasto tym w tym trudniej tak, bo dalej i wyraźnie widać to w zależności od tej zależności związane z wielkością wspólnoty politycznej wielkością gminy może powiedzieć miasta są dużo bardziej anonimowe też dużo bardziej upartyjnione w takim sensie, że partie polityczne zapewniają taką profesjonalną uważa Weiss profesja realizowano reprezentację w takim sensie, że posługują reklama jest dla nas już publikowane prowadzenie polityki miejskiej, ale są również bardziej anonimowemu oparte bardziej bym powiedział o markę obręcz jest taki partyjny niż o relacje przedstawiciela wyborców, ale zależy na tym, iż gminy wygrywają też na dnie zarzuty to opis sytuacji tak trudno jest tak to też nie jest Polska specyfika, żeby było jasne co znaczy to jest wypra w pewne bez zastany stan rzeczy, na które oczywiście można powiedzieć można się zastanawiać jak to zmienić to znaczy na pewno można myśleć o tym jak u polityka lokalną w dużych miastach uczynić polityką mniej anonimową wspólną towary bardziej wspólnotową niezależne n p. kwestia właśnie samorządu MDM jednostek pomocniczych, czyli tych mniejszych wspólnot w obrębie dużej wspólnoty ogólnomiejskiej wynik dzielenia się ich płac w realnych instrumentów też partycypacji, które nie będą tak jak on osławionej reklamowany budżet partycypacyjny kolejnym po prostu plebiscytem tak naprawdę, których nie mnie nie zbliża mieszkańców do siebie czynie zbliża mieszkańców do władzy władzy do mieszkańców tylko prosty w jakimś kolejnym rodzajem konkurs, ale ja się bali to utrudnia Brzesko opon mówi im ciemniejsza to wspólnota mniejsza gmina tym, więc bliższe relacje większe zaufanie albo przynajmniej poczucie wpływu, ale przecież tak naprawdę polityka samorządów też jest obarczona ogromnym ryzykiem korupcyjnym nie przejrzystością i w polityce inwestycyjnej i budżetowej i personalnej te wszystkie grzechy, które znamy z zerem i polityki krajowej dzieją się też na poziomie lokalnym, a mimo to się i dziś jednak jest to różnica jest ich wójt też kradnie, ale co Alain de Lima w internacie w dajmy się rocznie bagatelizował oczywiście to brzmi wszystko dosyć jest strasznie, ale wydaje mi się, że polityka lokalna ma też to do siebie, że te kwestie, które nazwalibyśmy patologiami władzy on też są widoczne i mimo iż wydaje, że są widoczne bardziej niższy niż na szczeblu centralnym i w i w tym sensie to nie jest tak żona jest rajem, w którym miałby dziś wszystko zupełnie inaczej niż inni niż w polityce centralnej to też nie jest także w polityce centralnej samo zło polskiej polityki wydaje się, że mnie i samorządowcy politycy szczebla centralnego bardzo długo pracowali nad budowaniem takiego wielkiego muru między sobą, który właściwie jedynie drugi jest na rękę i takiego muru, który też mówić także polityka lokalna polityka Centralna są zupełnie innej gliny ulepione i często ulegamy temu złudzeniu myśląc, że to są zupełnie 2 różne światy jej jeszcze z ciekawostek dobrze oceniamy samorządy lepiej niż Sejm Senat rząd prezydenta kościół katolicki Rzecznika Praw Obywatelskich jak to jest możliwa aż tak wysoko i to już od pewnego czasu i tu też warto popatrzeć na trend dotyczący oceny władz samorządowych nie jest wyraźnie wzrostowy żadna instytucja badana cyklicznie od od lat w sondażach nie notuje tak systematycznego i tak znaczącego dużego wzrostu pozytywnych ocen taki wyraźny skok pozytywnych ocen i spadek ocen negatywnych władz samorządowych ma miejsce mniej więcej w okolicy 2 000 05 06 . roku w niedługo po uruchomieniu dużych funduszach unijnych co znaczy oczywiście to też jest pewny medal za zastrzegam mówiłbym raczej moja spekulacja myślę, że są dowody na to, że to może gminy wzięły na siebie ogromny ciężar, ale też można mieć ogromną władzę wydawania ktoś mówi obserwowania środków unijnych to w praktyce nie przysporzy im popularności przysporzyła też właśnie tego poczucia sprawstwa, bo w pewnym momencie no oczywiście naturalny sposób kolejne pieniądze do wydania, które się pojawiały właśnie żywo właśnie w samorządach to przede wszystkim samorządach gminnych sprawiały, że rzeczywiście widoczny sposób one się zaczęły zmieniać to wiele osób podkreśla, że jeśli widzisz gdzieś w konsekwencji wstąpienia Polski do unijnych to widzi w jaki sposób, by w swoim najbliższym otoczeniu od wszystkich inwestycjach nie wszystkich, ale większość inwestycji nie jest funduszy unijnych zdecydował jednak władze samorządowe któregoś ze szczebli nosa koniec zapytam, a młodzi pójdą na wyborem zagłosują piszecie o tym, że naj młodszych wyborców nawet nie pamiętają Polski, w której samorządy nie istniało realne no tak to warto sobie uświadomić przenieśmy mam wrażenie ciągle patrzymy na nas na Polskę jako na okres transformacji na samorządy jak kona owoc tej transformacji ja jednak zapominamy, że w międzyczasie wyrosła nam cała kohorta wyborców, którzy w zasadzie nie znają innego świata to znaczy te gminy są dla innych by, a nawet już powiaty województwa są dla nich jakąś taką oczywistością i innej idei i innej rzeczywistości nie pamiętają mecz z młodymi głosujący mini w wyborach samorządowych jest dosyć podobnie jak z głosujących młodymi głosującym w wyborach parlamentarnych tutaj akurat ten wzorzec zależności od wieku jest dosyć podobne to znaczy, że my najbardziej, głosując są grupą są jednak ludzie w wieku średnim natomiast wydaje się że, że te wzorce mobilizacji do wyborów samorządowych ciągle się zmieniają w tym sensie, że w widzimy większą rosnącą mobilizację do wyborów samorządowych ja bym się spodziewał, chociaż tak jak mówię być może jeszcze coś się w tej kwestii zmieni, że frekwencja w wyborach samorządowych 20 18 roku będzie wyższa niż była do tej pory oczywiście to jest też tak jest zawsze życzenie, że dobrze byłoby, żeby jak najwięcej osób poszła na wybory, bo wtedy też ma się poczucie, że ta władza jest większy sposób zakorzenione legitymizowania żona pochodzi z rzeczywiście realnie powszechnego wyboru 3 najbardziej powszechnego na jaki nas stać nas w tym sensie rzeczywiście ci nowi wyborcy też są ważni, bo też badania pokazują, że nawyk głosowania wyrobiony właśnie tak wcześnie, jeżeli się pójdzie do tych pierwszych wyborów, w których ma się prawo głosować to realnie wtedy jest się też regularnie wyborczą, a trzeba pamiętać, że wybory samorządowe jesienią 2 0 1 3 rozpoczynająca maraton wyborczy, który nas czeka, więc Azerom nawyków innym jest ona jest dobra okazja dr Adam Gendźwiłł ekspert fundacji Batorego współ autor raportu Polacy w samorządach cały raport na stronach fundacji Batorego mogą państwo zajrzeć tam poszukać w tych różnych towarów kach i zobaczyć ile ich było z rodaków podziela państwo poglądy na samorządność w Polsce dziękuję za spotkanie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA