REKLAMA

"Polska wieś przestaje być rolnicza"

Analizy
Data emisji:
2018-06-20 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
28:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kondycja analiza Agata Kowalska przymyka rozsądnie w duże państwa po osiemnastej zajmiemy się tematem dyrektywy oprawie autorskim to przypomnę tym, którzy może nie wiedzą, o którą rok temu może chodzi o to co ma cenzurować internet specjalnie przywołuje to hasło, chociaż nie do końca chodzi o cenzurę innego zachodzi o innych o to, żeby wpływać na nasze zachowania w internecie, ale problem jest dzisiaj komisja prawna parlamentu Europejskiego poparła te dyrektywa no i Rozwiń » wygląda na to, że za chwilę będzie mieć nowe prawo w będziemy o tym, rozmawiać m. in . z euro posłanką Lidią Geringer de Oedenberg, która jest członkinią owej komisji o tym, po osiemnastej zapraszam na analizy, a teraz porozmawiamy o raporcie ostanie wsi to kolejny już taki raport za rok 20 18, a z nami studio współautor prof. Jerzy wielkim z Instytutu rozwoju wsi rolnictwa i Polskiej Akademii Nauk dzień dobry dzień dobry panie profesorze RM zacznę od 1 kwestii, którą poruszać się w raporcie, który mnie absolutnie zdumiała chodzi o liczbę osób, które mieszkają na wsi i wyłącznie utrzymują się z rolnictwa jest to dla mnie był to szok, że jest to taka liczba w 10 % podają państwo dla mnie to trochę wniosek jest taki, że wieś w Polsce nie istnieje skoro tylko 10 % ludzi mieszkających na wsi to pełną gębą rolnicy przesadzam no, więc wieści to nie jest to samo co rolnictwo i to coraz bardziej się różni i trzeba też te 2 pojęcia oddzielać tak i to jest prawdą, że na obszarach wiejskich nie mówię w kraju na wsi zaledwie co dziesiąta osoba bądź rodzina utrzymuje się głównie bądź wyłącznie z rolnictwa, czyli ZIT jest tu już poniżej 10 % jeśli wiesz to nie rolnictwo tylko coś innego lub coś więcej to co to jest to coś więcej to jest w tym dużo więcej to jest po pierwsze, miliony ludzi, którzy utrzymują się z pracy poza rolnictwem, ale mieszkają na wsi z takim zjawiskiem, które omawiamy dość wszechstronnie w tym raporcie to jest proces tzw. desakralizacji, czyli takiego odrolnienia wsi wieś jest coraz mniej rolnicza, a są wsie, gdzie po prostu już rolników brakuje n p. niektóre wsie w okolicach wielkich miast niezrażony złośliwa, ale do z czego dotacje unijne się utrzymują x, gdzie pracują ci mieszkańcy wsi n p. 200 do 3 set ja mieszkam między 40 km od centrum Warszawy na żadnym typowym wsi Mazowieckiej Otóż to on głównym źródłem utrzymania jest nie praca na polach okolicznych tylko w różnych miejscach w Warszawie w Piasecznie i tego typu miejscach dom dla tej wsi takich typowych rolników, którzy sprzedają swoje plony w PiS może 5 6 gospodarstw nazwał film zrobić jak pan zdefiniował wiesz skoro to nie jest miejsce, w którym mieszkają pracują żyją rolnicy statystycznie w Polsce zna wie, iż uważa się tereny poza obszarami miejskimi krótko mówiąc tam, gdzie jest tabliczka oznaczająca koniec miasta zaczyna się dziś, czyli obszar wiejski, bo to jest kwota to topograficzne na nas rzeczywiście były dosyć łatwo w ustawie i przynosi w ten obszar, ale akt w sporze na społeczną Espo społecznie czy wręcz gospodarczą no, więc są bardziej wyrafinowane oczywiście kryteria i klasyfikację obszarów wiejskich i musimy tak, że wiejski Gościniec stopniu walk na to znaczy n p . pod wielkimi miastami mamy wsie, które w niewielkim stopniu przypominają tradycyjną wieś, gdzie rolnictwo prawie, że znika i mamy takie obszary oczywiście, gdzie nadal rolnictwo jest dominującym źródłem dochodów i taką najważniejszą formą aktywności zawodowej OECD bank światowy, ale także polskie instytucje wyodrębniają różne kategorie obszarów wiejskich n p . te takie w pobliżu metropolii te pośrednie i te odległe, które są na ogół bardzo różnić się jednocześnie uboższy, pozbywając się ludności i t d. w Wielkiej Brytanii z z tego co pamiętam było 1 0 kategorii obszarów wiejskich, czyli można je tak bardzo precyzyjnie określać oczko wczoraj dyskutowaliśmy nad raportem profesor k Nieć z Torunia zaproponował, żeby je wyodrębniać się te właśnie w pobliżu wielkich miast te przed miejskim, że tak powiem, ale jest to oczywiście ją państwo wyjadą poza granice swoich miast jeśli mówimy teraz do mieszkańców dużych miast to tam istnieją wsie, gdzie z 1 strony jest gospodarstwo takie solidne takie jak i które jak i pewnie wielu państw uznaje za prawdziwie wiejskie gospodarstwo pasą się kury krowy jest Koza albo go kury, a zaraz obok Don willa taka podmiejska są na tym samym terenie to gej to można pomyśleć wieś zanika w wieś jest w zanika tradycyjna wisi po prostu bawi się zmienia w w całym na całym świecie w ich pani słyszy n p. nie wiem nazwa gry niż winić na Manhattanie to się kojarzy no jest w nazwie wieś, ale oczywiście kiedyś to była taka osada o charakterze wiejskim teraz to jest, więc serce gigantycznego gigantycznej metropolii to po prostu tak też jest to się zmienia i trzeba chyba do tego przyzwyczaić no właśnie pytanie jednak jest takie tezy, bo mówimy tak wieś kojarzy nam się z rolnictwem skoro zmienia się struktura wsi zmienia się sposób w jaki żyje się na wsi zarabia się na wsi to czy to nie oznacza, że główne źródło żywności w Polsce, czyli wieś właśnie jest zaniku, a zarazem cała struktura myślenia o tej gałęzi przemysłu fruwają zmniejsza się liczba pracujących w rolnictwie w Polsce i da się z jej zmniejsza bardzo wolno w porównaniu z innymi krajami w Polsce ciągle dużo ludzi pracuje w rolnictwie jest zatrudnienie w Polskim rolnictwie to jest 1 5 zatrudnionych w rolnictwie całej Unii Europejskiej to jest oczywiście takie zatrudnienie często niepełne takiej imprezy 1 dzień w tygodniu albo kawałek roku był po prostu jak się ma małe tam gospodarstwo to tu nie można całej siły roboczej, która jest w tym gospodarstwie domowym wykorzystać i do dość, że się zmniejsza liczba rolników i to, że udział ludności rolniczej i na wsi w kraju się zmniejszenie znaczy, że jest mniej żywności i produkcja rolna w Polsce rośnie tylko żona jest teraz skoncentrowana w gospodarstwach towarowych takich na ogół większych to mniej więcej równy około 200  00 0 gospodarst w z ponad 1 000 00 0, na które mamy dostać się 8 5 więcej procent produktów żywnościowych, czyli ściślej biorąc produktów rolnych, które służą wytwarzaniu żywności bądź są bezpośrednie już produktami ja odczytam miast czy ktoś jest Milan tak część gospodarstw rolnych toż to po prostu dostarczycielem żywności, lecz ci, którzy utrzymują się też ze 1 rolnik z VAT w całości to jest niewielka grupa część swych, korzystając z sąsiedztwa dużych miast tam znajduje pracę, a jeszcze inni n p . gdy o prawie 30 % to są ludzie utrzymujący się z rent emerytur czy świadczeń społecznych ma dużo takich ludzi na szczęście rolnicy są objęci ubezpieczeniami społecznymi i ale także żyją ludzie, którzy od maja byli ubezpieczeni oczko w ZUS-ie mieszkają na wsi także plan teraz lat mniej więcej 30 3 3 % to są ludzie utrzymujący się ze źródeł niezarobkowych i tak to tak dużo lat 30 proc dobrze dużo dużo taktu, a w i brak natomiast najwięcej mieszkańcy największa liczba mieszkańców wsi to są ci, którzy utrzymują się z pracy poza rolnictwem w przemyśle usługach transporcie budownictwie i t d. też, ale to jest równoznaczne z tym, że pracują w innym miejscu niż to miejsce, w którym mieszkają na ogół na ogół w innym miejscu problemem wsi jest to, że te te obszary wiejskie są ciągle jeszcze słabo nasycony tymi miejscami pracy nie rolniczymi my mówimy, że nasza wieś Wlk pod względem ekonomicznym jest ciągle mało zdywersyfikowana, czyli jest mało z różnych źródeł dochodu, chociaż tu się poprawia sytuację już teraz małe średnie firmy są lokowane na obszarach wiejskich z różnych względów czasami ze względu na nas w na koszty na dobre położenie i t d . i t d. także to co się zmienia to taką mamy w tej chwili właśnie strukturę, której zresztą bardzo diesel z wielu względów podobna jak w krajach chociażby Europy zachodniej co państwo na to co państwo o tym, sądzą, że to jest dobry trend, gdyż jako dobry w czynie będzie nam po prostu żal starej dobrej wsi takiej, jaką pamiętaliśmy i jedzenie jest jednak taki sentyment oparty na niezrozumieniu innych tego jak się żyło na wsi kiedyś proszę pisać analizy małpa to krótka FM jak się zmienia Polska wierzcie państwo o tym, wiedzą czy też raczej w LM myślę, że wiedzą, ale podobnie jak ja opierają się głównie na stereotypach w raporcie ostanie wsi rozmawiamy z jego współautorem prof. Jerzy Wilk kinem i zaraz ujrzymy już do odpowiedzi na, bo skoro udało nam się z przyjrzeć temu czym jest wieś jednak pan rozumie uspokaja, że wieś istnieje tylko ona się zmienia to chciałam, żebyśmy się przyjrzeli temu jak się zmienia i cały czas, kiedy przyszło nam się raportowi w Miami w głowie inne cele inne raporty w ten o średnich miastach pamiętają państwo Deptuły kryzys kryzys demograficzny ekonomiczny społeczny uderzy średnie miasta a kiedy czytam raport ostanie wsi do tego jest tego nastroju obawy i szykowania się na uderzenie niema, skąd ten optymizm to jest ten optymizm wynika z tego, że od 2 tysięcznego mniej więcej roku w Polsce więcej ludzi przypływa na obszary wiejskie, czyli przenosić nienawiść jest w odwrotnym kierunku ze wsi do miasta mieszczuchy przenoszą się, że rozważy jak każdy muzyk tak czy elity i z jakichś względów toalety wieś jest atrakcyjna dla nich mimo wszystko mimo tego, że jak w jak pani mówi zanika trener ten urlop też, że zrodził się z tanga oraz nie, ale oczywiście obszary wiejskie mają swoje liczne urok mija 15 lat temu dziś przyniosłem nawieźć i bardzo sobie w uchwale łącznie z tym, że przeniosłem starą wiejską chałupę z bali, żeby woda tak stało, bo inaczej byłaby rozebrana i porąbane reprezentant tego bez sentymentalizmu, który mówiąc studio czy jest na dwoje po siedzeniach w taki jestem zresztą zafascynowana obszarami wiejskimi śledzę to syn uwielbia sztukę ludową i w istotny to jest wpięte obszar tak to jest marny analizy wraz z miast jako motto tego raportu zaproponowałem bardzo krótkie zrozumieć wieś w i na tej konferencji między popiera dobrze to jest świetne hasło Tkocza najpierw zainteresować się, czyli z zainteresuje Wilk wszczął potem spróbujmy zrozumieć tę wieś no i może polubić właśnie spróbujmy zaraz wrócimy z rozmową czekam też na państwa maile na państwo opinie analizy małpa to klub KSM jak to jest z tą polską wsią jak się państwo widzą, skąd czerpią wiedzę o tym, prof. Jerzy Wilk in współautor raportu brak raportu ostanie wsi Polska wieś 20 1 8 w studiu po informacjach wracamy z audycji analiza Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną w studiu cały czas pan prof. Jerzy wielkim z Instytutu rozwoju wsi i rolnictwa współ autor raportu ostanie wsi Polska wieś 2 00 8 na szczęście duże duży dokument nie przyglądamy się tylko fragmentom ten, który ja autorytarnie znam najciekawsze i przednich formacjach udało nam się przynajmniej odrobinę zdefiniować czym wieś jest cenny zasób, posiłkując się przy dla mnie zadziwiającym zadziwiającą informacją, że tylko 10 % mieszkańców wsi utrzymuje się wyłącznie z rolnictwa o tym, rozmawiać z pierwszej części w ich państwo też piszą, więc od razu się do głosów naszych słuchaczy słuchaczek odniosę przypomnę adres analizy małpa to krótka FM pani Dominika panie profesorze napisała w, odkąd Polska weszła do Unii Europejskiej w wieś Dolna wieś zostały przetransferowane bardzo duże pieniądze n p . w dopłatach bezpośrednich, więc nic dziwnego, że wieś się zmienia modernizuje unowocześnia tylko szkoda, że nie na takich samych zasadach jak inni obywatele n p . chodzi o ubezpieczenie emerytalne w ich zdaniem pani Dominiki ustawa w obrocie ziemią może spowodować zahamowanie rozwoju wsi co pan na to panie profesorze zależne od ostatniej sprawie zgadzam się z panią Dominiką, że ustawa o ustroju rolnym o wykorzystaniu i zagospodarowaniu ziemi jest niekorzystna dla przemian strukturalnych ona w pewnym sensie zamroziła te struktury, a Polska wieś, a polskie rolnictwo dokładnie wymaga dalszej restrukturyzacji wzmocnienia gospodarst w towarowych silniejszy gospodarstw proszę zauważyć, że w jak wystarczy pojechać i zasad miasto i zobaczy, że są takie wsie, gdzie połowa ziemi leży odłogiem zarasta krzakami drzewkami samosiejkami takimi i Toys ziemia rolnicza to nie użyteczna i ona jest on jest traktowane ciągle jako jako użytki rolne są one leżą odłogiem, dlatego że po pierwsze, jak i zimą jest bardzo rozdrobniona powiedzmy, że ktoś ma 3 ha w 8 kawałkach w to z tego nie jest w stanie prowadzić wydajnego i gospodarstwa, które da mu przyzwoity dochód na ogół ten człowiek czeka aż te kawałki będzie można sprzedać na 3 cele nierolnicze czy dla niezachowania zasobów ziemi rolniczej konieczne jest po pierwsze, komasacja, żeby połączyć te paseczki sześcio czy dziesięciometrowe większe, bo to wtedy można je obrabiać i tych paradoksem rozwoju polskiego rolnictwa jest to rzeźba jest na ogół dobrze wykorzystywana większość dużych gospodarstwach, a coraz częściej w tych małych, gdzie kiedyś o te 3 palce jak u w jak w samych swoich walczyli to teraz ta ziemia leży w dużym stopniu odłogiem n p . w Małopolsce, gdzie gospodarstwa są bardzo mały w zbadanie moich szkolnych kolegów z Krakowa wynika, że są rejony, gdzie 40 % ziemi jest uprawiana w bok, bo też nie opłaca, ale tak jest, gdy nie jest tylko efekt tego w tej ustawy nie dają one tylko pogłębiła ten stan po zgadzam się ignorowanie właśnie ty usztywniła ten rynek rolny niepotrzebnie musi być elastyczny jest tutaj muszą zachodzić te transakcje, a zwłaszcza takie, które wzmacniają gospodarstwa, a nie wy nie powodują wypadanie ziemi z użytkowania rolniczych na pewno dobrze zapamięta, że autorzy tych ograniczeń w ustawie o obrocie ziemią tłumaczyli, że chodzi o obronę rolnika przed wykupem danych pojawia się jeszcze jacyś cudzoziemcy w tej narracji zna się czy to jest to, czego się boi Polska wieś czy Strachy i obawy były też przedmiotem aportu akurat przedmiotem raportu nie, ale pisaliśmy o tym, wcześniej w innych wcześniejszych raportach, ale ma pani rację, że te Strachy odegrały tutaj bardzo dużą rolę w ta ustawa o w kata z Jurgiel owa nazwijmy to była m. in. taką próbą uspokojenia tych niepokojów niektórych rolników ziemia Polska będzie kupowana przez obcokrajowców nie rozumie pan w dół górują nie chcą już możliwe, że nie opłacani ciężka praca bez bez pieniędzy, a strony boją się, że ktoś przyjdzie wykupi koszt SMS wystarczy przypomnieć jak wspaniałą rolę odegrali n p. osadnicy holenderscy na Żuławach wprowadzili fantastyczne uprawy i jest przedstawili wzorce, które porządkowały i związana ze mnie pan nie musi przekonywać go znam się jak rozumieć, gdy taką jakąś wewnętrzną logikę obawy przed tym, który przyjedzie ich wykupie, a jednocześnie jednak nie no nie wzmocnienia tej wsi choćby poprzez taką produkcję rolną czy krów ujrzenia gospodarstw wczoraj jeszcze dzisiaj dyskutowaliśmy o tym, że n p. nie powinno się dawać płatności bezpośrednich tylko za z tytułu posiadania ziemi, a nie tego, że się ją uprawiali to dobrze uprawia tylko komuś spoza ktoś, kto ma 3 ha, a nie produkuje tylko trzyma to po prostu jako jako tako zamrażarkę pewnego rodzaju kapitału nie powinni dostawać płatności bez rodziny, a w tej chwili dostali od teraz pan Adam o ostrożność, chociaż są szybsze niż niższych światło ekonom pisze, a czym część osób nie trzyma tego mojego kawałka ziemi rolnej tylko po to, żeby być ubezpieczonym w KRUS-ie zgadza się i to i to kto to elita to są tysiące to nie jest jakaś tam marginalna grupa z tytułu posiadania ziemi w Polsce ma się jednak pewne przywileje, które dla niektórych są ważne po pierwszym turystą lub ubezpieczenie, które są stosunkowo łatwo dostępne litanię w porównaniu z ubezpieczenia w ZUS-ie to wszyscy wiedzą co to jest opisywane i i po drugie, rolnik jest zwolniony z podatku dochodowego z PIT-u po prostu rolnicy nie płacą znaleźli go zatem częścią zarabia ważne jako rolnik nie oczywiście, gdy się że, gdyby oni idea się oni podejmują pracy poza, ale i dostają nawet do tego płacą podatki natomiast z działalności rolniczej od płatności bezpośrednich nie nie płacą to jest wygodne dla dla wielu dla wielu moich pomijam to, że jak się Mazur z jeszcze zwolniony z podatku to świetny pomysł Legia też dla rozszerzenia szarej strefy no pewnie Why we wzorze w 2 należy, iż 2 rzeczy z raportu, który moim zdaniem za koszt do połączenia pan, bo pan prezes rozpad dla nas połączy wzrasta liczba ludności wiejskiej zaskakujące dla mnie zupełnie i jednocześnie w jest duży poziom zadowolenia mieszkańców z tego miejsca, w którym żyją, czyli z życia na wsi czy Toma być tez korelacja czy to jest mniej jest połączone ze sobą tak w jaki sposób, by zacznę od tego, że i sformułowałem zresztą ta taką tezę, że Polska wieś dzięki właśnie tym pozytywnym zmianom, jakie zaszły w okresie naszego członkostwa w unii przepływu wielkich środków dla do obszaru wiejska, zwłaszcza do rolnictwa w allo allo górskich i innych neon z funduszy spójności i dach drogi na na budowle różnego rodzaju napłynęło sporo sporo środków stała się znacznie atrakcyjniejszym i ładniejszy jest obszarem jak to nazwałem wieś przestała być gorszym światem to już nie jestem gorszy świat w porównaniu z miastem i przyciągali chili sól cenią przestrzenne jest po pół 1 000 000 wiele zalet miasta, a mało jego wad tak i Chin były przez te głosy były robione badania do zadowolenia ludzi z miejsca, gdzie mieszkają ludzie żyją w ludzie mieszkający na obszarach wiejskich w tym rolnicy w 8 0 więcej 5 % stwierdzają, że są zadowoleni z tego miejsca nieco się przenosić n p . do dużego miasta i to jest ciekawe, że nawet o 1 2 % tych zadowolonych było więcej niż w dużych miastach obwodu duże miasta mieszkańcy sobie też Walonia oczywiście to, ale wbrew pozorom to nie jest tak dużych miastach to 90 % jest zadowolonych wynosi 30 tylko właśnie jest to bardzo podobnie jak jak, a więcej zadowolonych jest na wsi niż n p . co w mniejszych miastach jest tak mało mówią państwo to średnie czy 2 miasta mają najgorzej tam nasz największy kryzys mamy dobrego powyżej jak małe i średnie miasta tak to jest prawda, więc jeszcze na chwilę wraca do wsi jeszcze niedawno mówiło się o tym, że Polska wieś się starzeje, że młodzi wyjeżdżają nie chcą pozostawać na wsi na pewno nie chcą pracować w rolnictwie wiedząc, jakie to jest trudne, ale ciężki los ale, a teraz mówi pan Lwy i liczba ludności wiejskiej w wzrastała i ludzie są zadowoleni z tego z mieszkania tam część przyczyn wiadomo fundusze unijne, ale musi być coś jeszcze zmianie stron taka renta Car taki efekt negatywny to znaczy tego, że życie w mieście jest dosyć, a trudne uciążliwe, a o możliwości jej na wsi po prostu się rozszerzyły mają to, że młodzi uciekają ze wsi, jeżeli się starzeje to jest zjawisko powszechne w Europie i w innych rejonach świata, ale co ciekawe to też podejrzane duża część w Polsce osoby, które ci się słabo stykają i niewiele wiedzą o wsi dostrzega w, że statystycznie biorąc Polska wie, iż w tym także polskie rolnictwo mimo tego starzenia się jest młodszy niż średnia dla Unii Europejskiej, czyli wiek osób, które mieszkają na wsi i który także tych, którzy pracują w rolnictwie średnio biorąc niższy niż n p. nie wiem w Hiszpanii we Francji 3 3 czy w Niemczech w, a więc te procesy trwają wszędzie natomiast w Polsce nie jest pod tym względem jeszcze tak źle tak dookreślić w 2, jakie są trendy piszecie państwo wzrasta zatrudnienie na wsi wzrasta ilość mieszkańców też tak, gdy liczba mieszkańców wzrasta zadowolenie z mieszkania na wsi, ale czy to są trendy czy to jest jakiś taki chwilowy jeszcze oddźwięk tych pieniędzy, w które płyną z Unii Europejskiej i których może za jakiś czas zabraknąć też to jest powiązane jakoś szerzej ze zjawiskami, które na, którą możemy liczyć, że żołnierze sił wyznaje trend, który jest co najmniej od kilkunastu lat widoczny bardzo trudna sytuacja w rolnictwie była pod koniec tej dekady lat 9 0 9 8 9 9 wtedy mnóstwo strajków blokad rolnicy byli bardzo poziom poziom dochodów ich jej się bardzo obniżył stopy, ale potem już jak zaczęła się jednak ten okres przedakcesyjny, czyli po roku 2 00 0, a już, zwłaszcza od 2 00 4 sytuacja się ze zdecydowanie poprawiła nie wiemy co się stanie wspólna polityka rolna będzie trwała, gdyż będzie prawdopodobnie troszkę mniej pieniędzy, ale uważam, że jeśli te pieniądze się raz w sposób racjonalny rdzeń dalej przy jej to efekt ten pozytywny dla polskiego rolnictwa się nie musi być mniejszy brzydoty może zwanej darzy nas, że sami pójdziemy na kolekcji i widzieliśmy noga to szaleństwo to strony jak ktoś chce polegli to niech to nie dorabiamy wtedy będziemy dokonywać w taki schemat w imprezie, a mówi pan o dopłaty bezpośrednie to może być może stanie taki świat pomysł, a coś co powie co jest potrzebne wsi i 1 co powinno się przede wszystkim teraz wydawać pieniądze te brukselskie elity brukselskie idące oczywiście nadal należy wspierać produkcję rolną, która jest szczególną produkcją mało tego działalność rolnicza wymogiem jest wielofunkcyjna ona ma znaczenie dla środowiska naturalnego dla dla jej w pejzażu wsi i t d. tak dalej w także dla ochrony klimatu i paru paru innych rzeczy możliwe, że za stronę ulicy dobrem i darowizn Charles, czyli pobiera pan wspiera nie zna z rolnictwa i mało tego nie ma prawie kraju na świecie, gdyby nie miał polityki rolnej, czyli polityki mimo wszystko wspierania ich ochrony rolnictwa tylko sposoby tego moim zdaniem powinny być bardzo bardzo gruntownie przemyślane i tam jest jak widzę dużą przestrzeń dla racjonalizacji tej polityki ze względów politycznych często się tego nie robi taki występuje dryf jak gdyby FIFA zlecono więcej traktorów już nie kupimy rolnik wzorcowo nie daje ona, że n p. dla el jeśli mówimy nie samym rolnictwie KOV, owszem i to n p. stworzenie korzystniejszych warunków dla tworzenia miejsc pracy bliżej tych, którzy tam mieszkają i o to będziemy nie jest jeszcze mniej ludzi będzie pracował w rolnictwie wtedy, ale jest jednocześnie poprawił strukturę gospodarst w domowych może mieć faktycznie mniej ludzi, ale więcej produktów rolnych to jest do pogodzenia Jakubiak powiedziała na początku naszej rozmowy Polska ciągle ma absorbuje w dużym stopniu i siłę roboczą, której jestem bardzo mało produktywnie wykorzystane i tu jest możliwość do poprawy sytuacji zarówno dla tych pracujących dla ich dochodów jak dla struktury wsi prof. Jerzym wilkiem z Instytutu rozwoju wsi rolnictwa współautorką raportu opolskiej wsi za rok 20 18 cały raport dostępny jest dostępny punkt w internecie i tak jest nie zaznali na stronie odebrała w po wzory odsyłamy na strony i tam można zajrzeć, a my do raportu będziemy wracać, bo to był tylko niewielki fragment z zjawisk, które państwo zbadali i szaleniec to ciekawe, więc zachęcam Widzew też państwo piszą, więc wygląda na to, że słuchacz Radia TOK FM, chociaż ponoć głównie z dużych miast wsią jest zainteresowana tworzy się szyba jest może nawet przeprowadzką bardzo dziękuję panie profesorze również ciasnej formacja po nich zależy na tej Brukseli, która przyjęła przyjmuje jest w procesie przyjmowania nowej dyrektywy oprawie autorskim Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA