REKLAMA

Akademie dyskryminacji

Studio Plac
Data emisji:
2018-06-22 14:00
Audycja:
Czas trwania:
26:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
witam studio plac leje się nazwa Magatha Diduszko żeglarska hamują gościnę dziś jest dr Katarzyna Kasia filozofka prodziekan wydziału zarządzania kulturą wizualną na warszawskiej Akademii sztuk pięknych, a także wykładowczyni Akademii teatralnej w Warszawie prawda praktyk tak to wszystko jak bardzo długie są te wszystkie tytuły, ale Tytus, którego jestem najbardziej dumna, ale i on jest dla mnie najważniejsze to jest to studenckie pełnomocniczki d s. przeciwdziałania Rozwiń » dyskryminacji no właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać o dyskryminacji na uczelniach wyższych dyskryminacji na uczelni artystycznych o tym jak wygląda ten problem najlepiej z poważnych i jak mu przeciwdziałać rozmawiamy z dr Katarzyną Kasię, bo ona zdaje się, że wie bardzo chciał inaczej wiem, że wiem, że w badaniach przeprowadzonych przez fundację Katarzynę Kozyrę kilka lat temu, jeżeli chodzi o dyskryminację w uczelniach artystycznych polskich efekty tych badań przerosły oczekiwania co znaczy okazało się, że przede wszystkim mamy do czynienia z olbrzymią dysproporcję, jeżeli chodzi o liczby studentek i profesorem k to znaczy przeciętnie w uczelniach artystycznych w Polsce proporcja wygląda także wśród nauczycieli akademickich wykładowców profesorów mamy około 20 % kobiet zaledwie przy 80 % mężczyzn i dokładnie prawie odwrotną proporcję w przypadku studentek to znaczy mam 80 % więcej dziewczyn i około 20 protestujących kupców mężczyzn i te mniejsze zacząłem zastanawiać po przeczytaniu tych badań co się dzieje z tymi dziewczynami po drodze znaczy, dlaczego te dysproporcje z tego gramy ciągną się głupio Niechcę się wydarzy, że Elvis i tak dużo na studiach i dlaczego te proporcje się potem nagle przy zatrudnianiu w uczelniach wyższych artystycznych odwraca więcej mężczyzn niż na uczelniach artystycznych jest wyłącznie na wydziałach teologicznych, ale te są uzasadnione ze względu na strukturę późniejszego zatrudnienia n p. sem seminarzystów tak ktoś ukończył seminaria duchowne no ale w uczelniach artystycznych nie ma takiego uzasadnienia kościół rzeczywiście jest taką instytucją, w której tylko mężczyźni mogą liczyć na awans do miast świata sztuki to jednak jest świat, w którym kobiety też mają te same teoretycznie przynajmniej prowadzą właśnie w łaźni dla tych co to znaczy siedzieć to jest także dziewczyny nie chcą być jednak z kamienic w testach dziewczyny nie chcą, nawet jeżeli chcą być artystkami to nieco później wracać uczelniach artystycznych i częściowo na te pytania ten raport fundacji Katarzyny Kozyry dają odpowiedź, ponieważ te badania akt w tych rozmowach, które przeprowadzono weselny z budynkami w Melbourne no dosyć jasno z nich z nich wynikało, że dziewczyny jednak chcą pracować w uczelniach i że na tę kajał się na liczne problemy natury powiedziałbym pozamerytoryczne to znaczy to nie jest także żony deklarują n p . na pytanie czy po studiach poświęciła oby się rodzinne życie rodzinne dla dobra swojej kariery zawodowej większość dziewcząt powiedziała, że także poświęciły, by kary życie rodzinne dla kariery zawodowej co ciekawe, jeżeli chodzi o młodych mężczyzn to oni tutaj byli o wiele bardziej ostrożni dużo rzadziej deklarowali, że takiego poświęcenia byliby w stanie dokonać być może, dlatego że nikt nie będzie od nich oczekiwał, ale to też jest inna sprawa, ale z, jakimi trudnościami on się spotykają się co to dokładnie jest to co to co wynika z tych badań fundacji Kozyry co wydaje mi się słuszne to jest to, że po ME istnieją liczne przyczyny, które mieszczą się w obrębie poza formalnym pozamerytoryczne mam to znaczy krótko mówiąc istnieje pewien rodzaj reprodukowania wzorce męskiej dominacji wag w Akademii sztuk pięknych szkołach artystycznych i w tym modelu kształcenia, który jest oparty na zasadzie mistrz uczeń przeważnie mistrz uczennica w naszych realiach PRL mistrz będzie szukał swojego następcy, który będzie taki mały minima będzie takim małym kandydatem na takiego wielkiego profesora, ale i to jest 1 powód drugi powód wynika z tego, że istnieją pewne więzi nieformalne, które sprawiają, że jeżeli chodzi o sprawy merytoryczne kobiety są dyskryminowane w szkołach artystycznych nie tylko w Akademii warszawskiej Vogla w polskich szkołach artystycznych pojawiają się takie przekonania, które gdzieś tam psów zaklęte w tym w chmurach mam wrażenie od stuleci, że n p. malarka Tesco najwyżej żona dla malarza albo, że kobieta ani nie będzie dobrą projektantką żeglarzem, ale rzecz dialogu i żeby żyć z Arką wymaga siły natomiast prawdziwy artysta noc w Step pokutuje cały czas taka figura romantycznego geniusza, który stoi na szczycie góry samotny i na pewno w żadnym razie nie jest kobietą, ale ten może być bardzo zaskakujące, dlatego że sztuka i wiemy jest 1 z takich dziedzin, które są pionierskie wobec reszty obszarów i tak naprawdę nadają nowe kształty różnym rzeczom, które później wchodzą do mainstreamu i t d . gdy jest to, o czym opowiada świadczy o takim podejściu rodem właściwie z dziewiętnastego wieku tak sprzed tego momentu, kiedy w ogóle kobiety miały prawo studiować trochę tak to brzmi, a jest czyści uszu przyznać, że też zdarzyło się słyszeć od kobiet artystek zdania o tym, że właśnie jest profesor, który do swej pracowni nie przyjmuje kobiet uważa się nie nadają tego rodzaju sytuacji i pamiętam też 2 lata temu, kiedy w Warszawie odbył się obywatelski Kongres kobiet to jedno z takich kluczowych rekomendacji właśnie ze świata artystów i artystek wizualnych to była rekomendacja dotycząca tego, że prekariat w świecie artystów dotyka w o wiele większej mierze artystki niż artystów właśnie i że rzeczywiście to dyskryminacja również na polu n p. płacenia za udział w wystawach tego rodzaju rzeczy o wiele większej mierze spotyka kobiety, że jakoś one są traktowane po prostu jako mniej wartościowe niż artyści płci męskiej, czyli jak rozumiem z tej rozmowy to się zaczyna już na samym początku to znaczy na studiach i jest tez w ogóle ciekawe ponieważ, o ile już w świecie sztuki mam wrażenie, że te dysproporcje maleją i że sukces wielkie sukcesy światowe polskich artystek o tym najlepiej świadczą, że mimo tych trudności, o których mówi się one były w stanie na jakoś sobie poradzić, chociaż na pewno było im trudniej tutaj wszystkie rozmowy wszystkie badania GUS jednoznacznie potwierdzają to szkolnictwo artystyczne jeszcze tej lekcji do końca nie odrobił oczywiście są takie pierwsze zwiastuny jakiś związek, która nam mam nadzieję, że prowadzi w dobrym kierunku, ponieważ po pierwsze bardzo dużo zawdzięczam, a w mojej szkole moim studentom studentkom ze szkoły studentki mojego wydziału właśnie z racji manifestowania tego, że jest więcej kobiet zdecydowanie niższy mężczyzn w uczelni wśród studentów chcą być nazwany studentkami wszystkim niezależnym twórcą studenta i złych rozwiązań studzienkami w branży IT jest to świadczy o ich postawie, której właśnie taką postawą zupełnie, odwracając ten sposób myślenia ważny gest symboliczny oni tego bardzo potrzebują i ja znalazłam w tym moim takim chodzenie patrzymy co tam się dzieje, bo na te nierówności oczywiście nakładają się różne przypadki dyskryminacji, która w z 1 strony wynika z pewnych utrwalonych obyczajów to znaczy z tego, że szkoła artystyczna właśnie przez taki dosyć szczególny rodzaj relacji między profesorami studentkami, które są o wiele mniej sformalizowane niż n p . na Uniwersytecie, bo tutaj też inaczej wygląda praca na Uniwersytecie studentka nie spędza całego dnia w pracowni nie wychodzi stamtąd zmęczona po 1 2 godzinach fizycznej po prostu roboty nie wyjeżdża się na plenery, lecz należy on też pracę w mniejszych grup inaczej trudno, bo to proces albo w mniejszych grupach zabójstwo dla indywidualnej metody trzeba zwrócić uwagę, że ta proporcja liczby studentek przypadających na profesora profesorka w szkolnictwie artystycznym jest maksymalnie 6 osób podczas kiedy zdaniem porównywalne w rezultacie lista 2 × więcej, więc tutaj w ogóle te relacje są nic powiedzieć o wiele bardziej osobiste może on pomysł na innych zasadach w znacznej profesorowie są czy profesorki są o wiele bardziej dostępne dla studentów tutaj bardzo częste jest też prostota osoby spędzają w pracowni cały dzień i zawsze są zawsze są mogą pomóc służą radą a, ale rozum do żerowania może też oznaczać takie utrudnienie w próbie egzekwowania swoich praw, które tak w jakiś osobisty sposób mogłyby urazić to do czego ten dany profesor jest przyzwyczajony do rozumu ładne są tego rodzaju problem, bo tylko kwestia tego, że już pewne sytuacje są w takim obyczajem akademickim obecne imię emirat wydaje mi się i to jest coś co my studentki też zwracają wielką wagę, że w ogóle wytłumaczenie czym jest dyskryminacja, dlaczego ktoś się może poczuć znieważony czy dyskryminowane przez jaki zachowanie jest pierwsza sprawa, ponieważ jest kwestia generacyjna w ogromnej mierze tez kwestia, która w wynika z niezrozumienia pewnych przemian społecznych, które się dokonały w ciągu ostatnich 2 5 30 4 0 lat niekiedy w i tutaj mamy do odrobienia ważną lekcję w ich myśmy sobie myśli, że tak będziemy robić co znaczy będziemy szkolić bardzo chcielibyśmy przede wszystkim nosić taki sposób, żeby te osoby, które potrzebują tych szkoleń nie przyszło, bo teraz, czyli wasza komisja ta, która powstała ona jej i jej zadaniem będzie w przeszkolenie kadry profesorskiej tak tak bardzo byśmy chcieli, ale też uczyć przeszkolenie studentek, żeby wiedziały albo to też jest problem, ponieważ właśnie więź z relacji w szkole są dużym stopniu nieformalne, toteż trudno spocić co właściwie, dlaczego właśnie 2 takie zachowanie czyjeś mienie odpowiada, dlaczego ona jest u drugiej uważam zachowanie dyskryminujące to stąd też potrzebują się tego dowiedzieć się pewne rzeczy po prostu powinno być odrzucone od razu na wstępie pewne zachowania pewne pewne sposoby działań także w tym przeszkodzić studentki i profesorki profesorów i bardzo chcemy, żeby w dna, żeby to było tak obowiązkowe szkolenie BHP kiksy zaczną studia czy przeszkolenie biblioteczne, że to po prostu była podstawa funkcjonowania uczelni, ponieważ polityka dysk antydyskryminacyjne szkołach wyższych jest nawet wytycznych Unii Europejskiej uznawano za 1 6 najważniejszych filarów opla prowadzenie polityki akademickiej i oprócz jakości wyrok jest miano rekomendacja nie obowiązek czy KRUS to zależy, ponieważ w tej chwili wiele polskich uczelni tych najlepszych w staraj się o logo doskonałości w zarządzaniu i n p. te uczelnie są zobligowane w tej chwili do tego, żeby w ciągu roku dostosować swoje procedury do wytycznych unijnych co znaczy będą musiały właśnie n p. zainwestować co się dzieje w tej chwili Uniwersytecie warszawskim, że inwestor musi bardzo intensywnie inwestować w politykę antydyskryminacyjną i nagle się okazało, że oprócz rady na przetarg, który przeciwdziała przemocy powołanej przez prof. Fuszary wiele lat temu to była 1 z pierwszych takich rad wodę w polskich uczelniach nagle musiał powstać urząd pełnomocniczki rektora d s. przeciwdziałania dyskryminacji na Uniwersytecie prowadzi w tej chwili olbrzymie badania socjologiczne dotyczące sytuacji i dyskryminacji na wszystkich poziomach poczynając od relacji studentów między sobą relacji z wykładowcami całego pionu administracyjnego też są ogromne rzesze przecież pracowników, ale i na to się jeszcze nakłada na szkodę badanie tej dziury płacowej nierówności płacowych między kobietami mężczyznami, a my jesteśmy częścią portu dalece, iż do tego my dopiero zaczynamy w Akademii sztuk pięknych MEP pocieszam się tym, że nasza szkoła jest mniejsza, więc może będzie nam łatwiej, bo mamy tylko 9 wydziałów i w ramach tego działania planujemy po pierwsze, właśnie przeprowadzić szkolenia po drugie, Senatu uczelni oprócz tego, że powołał komisję znak pozwoli na utworzenie komisji studenckiej powołał również senacką komisję etyki w Juve w tej komisji studentki zasiadają przedstawiciele wszystkich wydziałów studenci ski widział tę komisję powołał właśnie mnie z wielkim zaszczytem grono dla mnie radością na swoją pełnomocniczkę d s. tego jeszcze mamy senacką komisję, w której zasiadają przedstawiciele pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich wydziałów oraz administracji szkoły, ale było mi się ze sobą jako szef komisji z sobą współpracują także już mieliśmy bardzo owocne zebrania spotkania, ponieważ tutaj bardzo dużo rzeczy, które wymagają ustaleń będziemy się poruszamy w przestrzeni problemów, które są niezwykle wrażliwy niezwykle intymne bardzo osobiste, ale i ja jestem przekonana, że tutaj to co sytuacja wymaga ogromnej delikatności i takiego spoglądania na te problemy z wielu różnych perspekty w, bo mówiąc o środowisku Akademii sztuk pięknych w środowisku artystów mówimy zawsze małych grupach stosunkowo, więc tutaj neon ustalenie wszystkich prawdy o tym co się wydarzyło nadal chcielibyśmy, żeby często są sytuacje, które rzeczywiście, w których uczestniczy właściwie n p . tylko profesor i studentka i bardzo nam zależy na tym, żeby to się też nie przerodziło w taki nie wiem polowanie na czarownice czy narzędzie do publicznego linczu dlatego dlatego pracujemy im też jesteśmy dobrej drodze do wypracowania takich struktur, które będą bazowały na porozumieniu między różnymi grupami pracowników Akademii także w każdą skargę każde zgłoszenie moc przede wszystkim sprawdzić ze studentami profesorami z administracją, czyli rozumiem, że to są takie mechanizmy zabezpieczeń, które rzeczywiście mają sprawić, że to nie jest tak, że ktoś powie coś ci z urazem Rusi maszyna rusza maszyna właśnie takiego publicznego potępienia tylko, że rzeczywiście to są też jakieś mechanizmy, żeby spróbować się dowiedzieć czegoś więcej zastanawiam się nie chce o tym, wydasz bowiem, że te prace nad tym, żeby tak komisja powstała te starania to trwało sporo czasu mało Mont długo no właśnie, więc chciałam zapytać czy ta międzynarodowa akcja MeToo była tutaj jakimś takim czynnikiem, który to przyśpieszył, który sprawił, że czy to niekoniecznie, choć do tej roli zdobyli dusze splotły stołu z tą inicjatywą, chociaż zdecydowanie dla planu zwiększą inspiracją była po pierwsze, że rzeczywista potrzeba, bo po prostu zaczął do mnie docierać informacje o przypadkach bardzo niedobre bardzo niegodny bardzo niewłaściwych zachowań z różnych stron, bo też nie chce, żeby to brzmiało także tutaj winni są wykładowcy, a my studenci są krystalicznie czyści but to działa w 2 strony znak, że to to jest jesteśmy wspólnotą i to dlatego tak działa, ale się modlę się w wierze, że relacje władzy salto w liście, że kluczową i akcjami to się z tym krótko, ale myślę, że w większym większą inspirację okres dla tej naszej grupy była był czarny protest, ale i ten taki solidarny sprzeci w kobiet, które pokazały swoją siłę swoją moc z tyłu polityczną tak naprawdę potęga właśnie, protestując przeciwko pomysłom zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej w metale i studentki przygotował czarny protest Vespa szkoły studenci studenci byli niezwykle aktywni podczas tych wszystkich protestów i jestem tutaj pełna uznania dla ich zaangażowania dla ogromnej pracy którą, którą wykonali wszyscy Meller i m. in . w ramach tego czarnego protestu wręczyli właśnie rektorowi ASP list, w którym domaga się powołania pełnomocnika i od tego od tego się wszystko tak już na dobre zaczęły jednak wystartowaliśmy po to, żeby leży, by potem pracować i właśnie, żeby wyjaśnić, kto przede wszystkim wymaga tłumaczenia, bo w każdym środowisku, które tak zostałem patriarchalny to nasza zmiany mam wrażenie przychodzą z dużym trudem to znaczy trzeba trzeba naprawdę dobrze uzasadnić i UE dlatego mówią o tym, że, że wszystkie te skargi wszystkie te problemy chcemy rozwiązywać kolektywnie chcemy, żeby te nasze procedury były jak najbardziej transparentne, żeby to wszystko było jasne czyste oczywiście przy zachowaniu absolutnej poufności i przy obwoźnym, że priorytetem jest ochrona ofiar to i że nikt nie może być tak, żeby następowała taka wtórną wiktymizacją to znaczy, że nie dość, że ktoś doświadczył dyskryminacji też, by potem jeszcze się nie stawiać przebiegłość komisja się publicznie czegoś tłumaczyć się też tegoż absolutnie niczego w tego rodzaju sytuacje rzeczywiście to jest bardzo delikatna z różnych stron, bo pierwszym zagrożeniem jest to rzeczywiście ktoś, kto odważa się o tym, mówić musi się bać tego, że może nastąpić konfrontacja, że może być także ten, kto jest sprawcą za wcześnie się o tym, dowie lub przelew właśnie ich lista relacje władzy nastąpi jakaś kara, więc do zabezpieczenia muszą być bardzo dobrze pomyślane rozumiem, że jest tak, że do ciebie kodu pełnomocniczki może się zgłosić każdy, kto czuje się ofiarą dyskryminacji czy też studentka czy inne czy pracownik po prostu Akademii sztuk pięknych i rzeczy wtedy, zachowując zasadę poufności nadajesz tej sprawie bieg, sprawdzając tak dość, że za każdym razem przeprowadzić taki bardzo bardzo szeroki sporo też bardzo dyskretne sprawdzenie tego co się właściwie stało co się wydarzyło i jak wyglądała ta relacja z różnych z różnych stron, ale na pewno nie chcielibyśmy w żadnym razie, żeby mecz, żeby ktoś musiał ofiar ofiar aktyw został źle potraktowane, że musiał się jakikolwiek inny tłumaczyć opowiadać to w jakimś gremium szerszemu, bo to kompletnie nie ma sensu, bo tak naprawdę problem polega na tym, że w GM rześko niż artystyczne w Polsce potrzebna jest potrzebna jest zmiana działa poważnie się zastanawiam nad uczniem byłoby dobrze, bo akurat w szkołach artystycznych wprowadzić parytet to znaczy, gdyby ale, gdyby jednak zapewnić Balcerowiczem nauczyciela nauczyciel jest jednak znać, żeby jednak zapewnić pewną liczbę pracowni mistrzowski n p. prowadzonych przez przez profesorki, dlaczego dlatego, że te pracownie mistrzowskie w tej chwili czy takie pracownie, w których można zrobić dyplom, ale można policzyć na palcach 2 rąk na wszystkich 9 wydziałach aspekty strasznie mało i nie przekonuje mnie takie tłumaczenie skrył się bardzo często spotykam się przecież to sztuka dziś tutaj chodzi o talent zmysł awangardy w Dreźnie Możdżenia, który utrwala patriarchalny schemat, tym bardziej że dobrym, bo boję nie wierzy, żeby ten dar był tak nierówno oraz ryb było walne, że żywność z niego mają kobiety jakoś generalnie nie byłabym też za tym boi mówi Szcześniak młody prekariat picie mleka wiacie wśród polskich artystek to bardzo często wiąże się z tym takich prowadziłem rozmowy z artystkami o tym, że on też rodzimy dzieci to jest wielki kłopot, bo w Polsce jest bardzo często też kobiety mają dzieci z Galilei rodzą, ale to co jest związana jest Nowy Targ ja myślę, dlatego że że pewne wprowadzenie tych rozwiązań infrastrukturalnych jak myślą o moim małym podwórku, w którym mogę coś zrobić przy Akademii sztuk pięknych w Warszawie mszy to powinno się myśleć w ogóle szerzej, ale n p. ułatwienia w pomocy nad dziećmi na wrzody nabrzmiały wrzód szkole czy różowy lepszy ułatwienia dla mamy przecież są matki wśród pracowniczego, ale są matki wśród studentek i wszczepiono moim wydziale bardzo się staram, żeby takim dziewczynom, które są wciąż rzeczy, które urodzą mają malutkie dzieci zaczną trochę starsza po prostu ułatwiać, ale nad z tej osobistej pozycji, którą teraz mam mogę zrobić, tyle że rzecz, że mogę im pomoc w uzyskaniu indywidualnego trybu studiowania, że mogę im pomoc organizacji roku, ale chciałabym, żeby to było bardziej globalne znaczenie, bo to działa w całej uczelni im bardzo często z braku właśnie tych strukturalnej pomocy dziewczyny muszą przerwać studia, a potem strasznie trudno wrócić, zwłaszcza na studia artystyczne gry są tak bardzo intensywne wymagają tego stuprocentowego zaangażowania i tutaj bardzo dużo zależy naprawdę od w tym momencie z racji tego, że nie mamy jednoznacznych rozwiązań prawnych to bardzo dużo zależy od dobrej woli od dobrej woli tych, którzy są dziekanami prodziekanem czuć, że jest gejem w przekazie od razu taką dobrą wiadomość, bo mnie jestem w zespole programu forum przyszłości kultury i to forum przyszłości kultury, który jest kontynuacją Kongresu kultury podjęło taką decyzję, że właśnie chce uczynić temat kobiet kobiet w kulturze ich dyskryminacji tej reprezentacji 1 z takich głównych nurtów swojego działania ku zmianie i właśnie n p. propozycja tych żłobków przedszkoli przy uczelniach artystycznych dysproporcję, którą forum chce składać samorządowcom, prosząc ich przed wyborami, żeby zobowiązali się do zrobienia tego rodzaju miejsc przy uczelniach ich miastach i chcemy naprawdę zachęcać samorządowców do do czegoś takiego, bo to nie jest duży wysiłek z z poziomu samorządu natomiast zmiana dla studentek dla młodych kobiet dla pracowniczych będzie gigantyczna, więc myślę, że rzeczywiście musimy wszyscy te wysiłki z różnych stron mnożyć, ale samorządowcy są dobrymi adresatami, a powiedz jeszcze 3 mam takie komisje jak dana warszawskiej Akademii sztuk pięknych są przy innych uczelniach artystycznych czy to jest pierwsza tego rodzaju koszt jest taka komisja jest cała jest bardzo dobra struktura rozwinięte w Akademii sztuki w Szczecinie, gdy najmłodsza Polska Akademia sztuk pięknych może dlatego od razu i dlatego od razu na ziemię zrozumieli, że rektor geotermii Kamil Kuskowski od razu założył, że już taka polityka antydyskryminacyjna powinna być 1 z najważniejszych dążeń czy jedno z najważniejszych podpór wobec prowadzenia szkoły artystycznej elity trochę nauczony różnymi doświadczeniami z innych z innych uczelni wiedział, że leży też niezwykle ważne im też n p . Szczecina jest i bardzo dobrym przykładem tego, że problem w tym, że Akademia szczecińska jest mniejsza niż Akademia warszawska Akademia warszawskie największą uczelnią artystyczną w Polsce, ale i też tego bardzo nam zależy, by to właśnie ta Akademia warszawska była kimś takim dobrym przykładem wreszcie przykładem niech kolosa, który właśnie dobrą pragnie bokserzy nie wiem co się dzieje, w którym miejscu tylko, żeby była taką uczelnią, w której nie ja zawsze myślę o tym, o czym mówi 1 z moich profesorów i studiowała prof. Marek Siemek zawsze podkreślał, że uniwersytety wspólnota słowo się w wodzie słowa Universitas IT chodzi o to, że to jest taka Unii wersji teraz drut tworzą wszyscy, którzy w tej jednostce akademickich pracuje jak chciała takich wspólnota ta wspólnota nie będzie możliwe nigdy tak długo jak długo będzie dyskryminacja jak długo słabsi będą pozbawiani szans duszę będziemy odmawiać praw jak długo się będzie mógł biło właśnie, że nie ma czegoś jak artystka wiek i że wszyscy mają równe szanse nie biorąc pod uwagę jednak kontener na rozprawie, że nie mają równych szans kopać do mnie wczoraj na zajęciach odwiedziła nas koleżanka studentka, która miesiąc temu urodziła dziecko na szkodę się strasznie cieszę, że mam taką studentkę troszkę na zajęcia po to, żeby nam pokazać, że urodziła taką piękną córeczkę we znaki rozliczeń już raz mamy zajęcia razem w momencie, kiedy dziecko zaczyna narzekać, że już ma dosyć tych tych nudnych zajęć to mamy z nim chodzić normalnie na na korytarzu i nie ma nie ma w tym żadnego problemu także nie widzę jak i dziedziny mody z wytwórnią może może kontynuować studia normalniej niema niema jakiejś Tytko jesteś także my też, że to było fajne, gdyby tego rodzaju dobre praktyki wprowadzać, ale oczywiście rozwiązany systemowo zaś przedszkola żłobki wsparcie w i parytet na tym musimy kończyć są to bardzo dobre wieści bardzo się cieszę, że coś takiego zaczęło się dziać w Akademii sztuk pięknych w Warszawie mamy nadzieję, że ona stanie się tym dobrym wzorcem dziękuję bardzo mojej i państwa gościnnie dr Katarzynie Kasi dziękuję bardzo i do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STUDIO PLAC

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 20% rabatu, wybierz pakiet i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA