REKLAMA

"Dyskryminacja w usługach z których korzystamy"

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2018-06-23 13:20
Czas trwania:
15:14 min.
Udostępnij:

Rozmowa o dyskryminacji ze względu m.in. na niepełnosprawność czy orientację seksualną. Chodzi o sytuacje, gdy np. właściciel pensjonatu odmawia przyjęcia matki z niepełnosprawnym dzieckiem czy drukarz odmawia wydrukowania plakatów LGBT. Opowiemy również o sytuacji z Sejmu i wycieczce dorosłych osób z autyzmem, które zostały tak a nie inaczej potraktowane.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
twój problem moja sprawa Anny Gmiterek Zabłocka dzień dobry kłaniał się państwo Nisko zaprasza na program twój problem moja sprawa, a w nim dzisiaj na początek problem dyskryminacji w usługach, czyli różnego typu instytucjach, w których załatwiamy najróżniejsze sprawy swój problem mój sprawa to moim gościem jest pan mecenas Jarosław Góra z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry dzień dobry w ostatnich dniach na 1 z portali społecznościowych znalazła się Rozwiń » taka informacja taki pomost z prośbą o upowszechniania i 1 z kobiece pisała w ten sposób po naszej koleżance odmówiono wynajęcia pokoju, bo na nich stron niepełnosprawne dziecko przecież niepełnosprawny nie znaczy gorsza no właśnie jesteśmy teraz w przededniu sezonu wakacyjnego panie mecenasie czy tego typu historie u was zdarzają się jeśli chodzi o dyskryminacji no bo to chyba można uznać za dyskryminację na tle niepełnosprawności tak, jeżeli w tej sytuacji było także to właśnie niepełnosprawność batem kryterium decydującym co do tego zielono mi tutaj hotelarz odmówił wynajęcia pokoju to możemy mówić o dyskryminacji, chociaż czasem musielibyśmy poznać moim zdaniem też więcej szczegółów, bo teoretycznie moglibyśmy się wyobrazić, że na świat były jakieś bariery architektoniczne, które n p. tej osoby z niepełnosprawnością mogło uniemożliwić w ogóle możliwość wstępu do takiego lokalu, więc być może tutaj należałoby tę kwestię zbadać w takiej sytuacji na taki hotelarz powinien poinformować, że no niestety nie może wynająć takiego pokoju z tego względu, że naprzód nie ma windy trzeba wejść po schodach w nich sposobach taką osobę, ale to też do decyzji tej osoby czy opiekunów powinno należeć w takiej sytuacji decydują się na wynajęcie na te niedogodności natomiast, jeżeli to było także tutaj pani powiedziała, że przyjedzie z dzieckiem z niepełnosprawnościami tutaj właściciele tego hotelu odmówił w ogóle wynajęcia pokoju bez podawania jakichkolwiek przyczyn bez wskazywania właśnie taki obiektywny jakieś powiedzmy okoliczności czy o tytuł trudności, bo to faktycznie to to musielibyśmy zakwalifikować jako niedyskryminacji ze względu na na niepełnosprawność panie mecenasie no właśnie, bo tutaj może się okazać, że ktoś powie no tak, ale to są tylko słowa przeciwko słowom sprawę dyskryminacji nie są bardzo trudne pod względem no właśnie dowodowymi i w często w sądzie dzieje się także niestety mamy trudność z wykazaniem, kto je Anny dyskryminacji, bo właśnie możemy ją tylko udowodnić zeznaniami świadków, czyli słowom naprzeciwko przeciwko słowom, a czy nogi ciężko jest nowa się pokazać konkretne dowody dlatego n p. w sprawach z zakresu prawa pracy ustawodawca nam wyszedł trochę naprzeci w tym oczekiwaniom i skonstruował taką konstrukcję odwróconego ciężaru dowodu czyli jakby ten pracownik musi udowodnić znaczy, że tylko uprawdopodobnić fakt dyskryminacji, a to pracodawca jak być obciążony wykazaniem tego, że tej dyskryminacji tak naprawdę nie było, więc mamy trochę łatwiej, ale niestety w dostępie w sprawach dotyczących dostępu do usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami takiego odwróconego ciężaru dowodu nie mamy nie mamy tego ułatwienia w procesach sądowych jest to wynik pewnej ułomności też tzw . ustawy równościowej Emmę, która stara się chronić niektóre grupy w zakresie dostępu do pewnych norm sfer życia publicznego chroni przed dyskryminacją, ale niestety jest to trochę aktywny brakowało my n p. właśnie osób z niepełnosprawnościami nie chroni w dostępie do usług, więc tych przywilejów przy takim procesowych dowodowych nie możemy nie możemy korzystać jak ten wielokrotnie dostaje maile od słuchacza, który jest osobą niepełnosprawną i który zwracałam uwagę, że jest w Polsce obowiązuje konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, tyle że nie jest przestrzegana i trzeba się jej w bardzo taki kategoryczny sposób domagać się przestrzegania czy tutaj ta konwencja w tego typu sprawach ze względu na niepełnosprawność jest również przez przez pana wykorzystywana tam, gdzie zawsze możemy to wskazujemy, że no właśnie w Polsce jest obowiązująca ta konwencja, bo niestety u nas dróżka mało obecna w przestrzeni publicznej przez to też sądy czasami w ogóle nie wiedzą o mojej obecności tutaj pomocne bardzo słowa to niestety tak się zdarza, że nie zawsze jest to też może fakt stosunkowo świeży, bo to jest konwencja ratyfikowana w 20 12 roku, więc może ściana nie jest obudowana orzecznictwem u nas w Polsce dlatego mamy zawsze staramy się wskazać, że konwencja jako wota źródło praw osób z niepełnosprawnościami i tutaj mielibyśmy n p. zastosowanie znalazłby przepis konwencji, który mówi o tym, że na wszelkie usługi powinny być świadczone tak bez dyskryminacji powinniśmy zapewnić dostępność tych usług dla osób ze niepełnosprawnościami tylko, że konwencja jest pewien problem to jest konwencja, gdzie adresatem tak naprawdę jest, kiedy jest państwo i to państwo powinno wdrożyć te przepisy doprowadzi do tego, że na rzeczywistość będzie zgodna ze wymaganiami konwencji ciężko jest konwencja troszkę stosować między Jarem wsporach właśnie między jednostkami tak czy właśnie pomiędzy hotelarzami, a inni, a taką osobą oczywiście jako pewien standard natomiast ciężko jest na podstawie samej konwencji tutaj jakieś roszczenia na ma formułować, ale przychodzą nam tutaj oczywiście n p . w inny jako ratunek jedno przepisy kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych, bo niestety właśnie wobec braku ustawy równościowej musimy tutaj korzystać z takiego instrumentu, jakim jest właśnie ochrona dóbr osobistych i po prostu regularny proces proces cywilny mieliśmy kilka takich spra w n p. dotyczących odmowy udzielenia świadczenia medycznego osobie, która poruszała się z psem asystujący chodziło o wizyta u okulisty i tutaj właśnie ze względu na obecność ego psa asystującego pan okulista odmówiło ME wcześniej zarezerwowaną wizyta, powołując się na to, że ze względów sanitarnych on nie może takiej osoby przyjąć się i anulował wizytę nie, proponując tajna nie wiem jakich pośrednich rozwiązań i znalezienie jakiegoś RM właśnie złotego środka i po prostu anulowała wizyta sprawa zakończyła się orzeczeniem sądu, który uznał, że na takie zachowanie lekarza stanowiło naruszenie dóbr osobistych Anny tej osoby z niepełnosprawnością, ale też stanowiło naruszenie prawa pracy praw pacjenta czy mniej prawa do otrzymania świadczenia zdrowotnego mieliśmy też sytuację dotyczącą niewpuszczania do busa osoby właśnie niewidomy poruszający się z biomasy z trującym też zakończyła się ta sprawa przyznanie mi zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych niż my też dostęp do sprawy dotyczące wstępu do restauracji są właśnie z psami asystujący, więc niestety tych spra w na testach cały czas się niestety niestety powtarzają mimo tego, że n p. w 20 08 roku po 1 właśnie z naszych spraw doszło do zmiany przepisów prawa i wprowadzenia przepisu, który wprost mówi o tym, że osoba z psem asystujący im ma prawo wstępu do lokali użyteczności publicznej restauracji czy właśnie zmian w szpitali czy cieczy w Wiśle zadanie strażnika bagno panie mecenasie no właśnie mam przed sobą taki list, który lektury dostałam od 1 ze słuchaczek to jest pani Ola, która mnie jedno z osób prowadzących klubokawiarnia życie jest wojna w Warszawie matek lub kawiarni mówiliśmy mu nie tak dawno na naszej antenie to jest miejsce, w którym pracują osoby z autyzmem i cała ta grupa razem z opiekunami pojechała w tym tygodniu do Sejmu, bo tam właśnie na ten cel na zaproszenie odbyć wycieczkę z przewodnikiem wycieczka po Sejmie tam doszło do bardzo takich nieprzyjemnych historii pojawił się n p. taki wątek, że 1 z osób była w czapce elekt, który wyłania on bardzo przywiązana, więc mnie chciała tej czapki zdjąć na co pojawiły się komentarze pracownika Sejmu pytanie czy pan do kościoła wchodzi w czapce na i w tym momencie pojawia się kolejny komentarz, że takich osób nie powinno się zabierać do takich miejsc co doprowadziło opiekunów, którzy byli z całą tą grupą teren do tego, że przemykali WZA pisze do mnie pani Ola i brak empatii można powiedzieć, że dominuje tą samą pewnością to bardzo bardzo przykra historia Anny pierwsza sytuacja z czapką to faktycznie moglibyśmy zakwalifikować jako brak empatii wrażliwości osoby z niepełnosprawnością mają pewne szczególne potrzeby, które powinniśmy respektować właśnie po to, żeby zapewnić murów równe traktowanie tak równe traktowanie w przypadku osób z niepełnosprawnościami oznacza to, że trzeba zapewnić pewne racjonalne wsparcie racjonalne usprawnienia być może w tej sytuacji to właśnie była ta obecność tej gminy tej czapki tutaj no ten komentarz był po prostu niestosowne i wydaje mi się, że tutaj no po wyjaśnieniu tej ramy tej sytuacji na pewno EMC spotkałby się ze zrozumieniem, że taka inne jako osoba z takim przedmiotem jest z czapką może po prostu być związana inaczej nie może funkcjonować natomiast od niepokojące dla mnie niepokojący bardzo dla mnie ten drugi komentarze innych tego typu osób dziennie powinno się przeprowadzać takie miejsce osoby z niepełnosprawnościami są takimi samymi obywatelami jak mnie wszyscy wszyscy mamy prawo do wstępu nikt tak do budynków we czy na posiedzenia organów kolegialnych sprawujących władzę w tym we mnie do Sejmu osoby z niepełnosprawnościami i co to co też mówi konwencja na czym się tak naprawdę zasadza to jest to, żeby zapewnić pełny i skuteczny udział osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym politycznym gospodarczym generalnie w przestrzeni w przestrzeni publicznej dlatego nowym w zupełnie inna jest niezrozumiały bardzo przykry ten ten komentarz, bo tak naprawdę one odwołuje się do takiego nie mieściłem starego modelu ukrywania przed światem zewnętrznym osób z niepełnosprawnościami od wmawiania im tak naprawdę zwykłego normalnego funkcjonowania panie mecenasie to już na koniec wróćmy do sprawy drukarza z Łodzi, bo to też taka sprawa związana właśnie z dyskryminacją w usługach to co wydaje mi się szczególnie istotne też to w kontekście dzisiejszej całej naszej rozmowy to jest to, że sąd wyraźnie tam podkreślił, że w zakresie odmowa wykonania usługi nie może być motywowana osobistymi cechami właściwościami jednostki, która ubiega się wykonywać wykonanie danego dzieła usługi czy nasza plomby niepełnosprawność czy płeć czy właśnie orientacja seksualna nie mogą być podstawą odmowy wykonania danego świadczenia natomiast charakter danej usługi, jeżeli on, by a w jaki sposób kolidowało z sumieniem nie wykonawcy takie usługi to wtedy faktycznie to jak charakter usługi może przesądzać o tym czy odmowa będzie zasadna czy nie oczywiście Sąd Najwyższy też podkreślił, że mogą się zdarzyć takie sytuacje, kiedy no właśnie wykonanie usługi z przyczyn obiektywnych będzie niemożliwe co może być też kont ważne w kontekście tej naszej gminy do początku rozmowy tej sytuacji ze wynajęcie pokoju w hotelu być może tutaj faktycznie była taka obiektywna przyczyna, która uniemożliwiła właśnie wynajęcie tego RM tego pokoju natomiast, jeżeli ktoś był sam fakt nie po prostu niepełnosprawności czyta dana cecha tej osoby, które na ta osoba nie może się po prostu wyzbyć Sąd Najwyższy podkreślił, że to jest nieuzasadniona dyskryminacja w zakresie dostępu do do usług nowych dróg aż odmówił wydrukowania plakatów jeśli chodzi o właśnie osoby LGBT wskazał, że nie chce się przyczyniać do promocji ruchów LGBT swoją pracą dlatego odmówił wykonania rola połączyć plakatu, który był bardzo mi tak naprawdę zagrał tylko informacje o organizacji pozarządowej, która zajmuje się działalnością na rzecz ochrony równości i tajne niedyskryminacji osób jest niewiele osób LGBT na rynku pracy i też generalnie budowaniu atmosfery różnorodności w miejscu pracy w sytuacji, gdy to właśnie tylko cechy danej osoby miałyby uzasadniać odmowę bądź niewykonania usługi, bo to takie były takie takie zachowanie po prostu nie ma nie ma miejsca tutaj nasze względy światopoglądowe czy na wolności działalności gospodarczej musi jednak ulec przed zasadą przeciwdziałania dyskryminacji no właśnie tak naprawdę pan mecenas wspomniał tylko kilku takich sprawach takich zachowań niestety jest więcej o ne często nie kończą się wcale proszę państwa w sądzie one często po prostu są opisywane n p . na portalach społecznościowych i i nazbyt rysują tak nas jako Czytelników natomiast, że to się dzieje to nie jest także, że tego nie ma dyskryminacja występuje i trzeba pamiętać o tym, że w każdej takiej sytuacji można z taką sprawą iść do sądu można poprosić o pomocy Helsińską fundację praw człowieka pan mecenas Jarosław jak Góra był moim gościem dziękuję pięknie za rozmowę dziękuję bardzo proszę państwa w sprawie sytuacji w sejmie z udziałem grupy dorosłych artystów napisałam do Sejmu do biura prasowego i dostałam odpowiedź co znalazło się w tej odpowiedzi czytamy tak poczynione przez kancelarię Sejmu ustalenia nie potwierdzają większość przytoczonych przez panie rozmówczyni okoliczności no właśnie tutaj centrum informacyjne Sejmu powołuje się cały czas na regulamin podkreśla, że każdy, kto rejestruje wycieczka przez internet musi zaakceptować regulamin, a w nim jest jasno powiedziane, że trzeba być 2 0 minut przed zarezerwowaną godziną tymczasem tutaj grupa, w której tak jak powiedziałam byli artyści spóźniła się 20 minut tak twierdzi biuro prasowe centrum odniosła się również do zarządu turze 1 z uczestników nie chciał zdjąć czapki, a przy Wodnika miała powiedzieć do kościoła też pan wchodzi w czapce po pierwsze, centrum twierdzi, że te słowa były skierowane do opiekuna ani do osoby z autyzmem i jednocześnie odwołano się również tutaj do regulaminu, twierdząc że procedura korzystania z szatni jest częścią regulaminu zwiedzania i trzeba tam zostawiać okrycia wierzchnie biuro prasowe twierdzi, że przepisy są stosowane elastycznie, choć jak mówiła mi oraz Raczyńska z fundacji, Ergo sum tutaj tej elastyczności zabrakło jednocześnie jednak w odpowiedzi, którą dostałam w ogóle nie odniesiono się do komentarza panie przewodniczki, które to komentarz słyszała cała grupa, że takich osób nie powinno się zabierać do takich miejsc służby prasowe na ten temat w swojej odpowiedzi nie wspomniał nawet słowem i tyle proszę państwa w tej części programu już teraz zaprasza na kolejną, a w niej historia chłopca, który jeszcze do niedawna grał w piłkę i bardzo to lubił, ale teraz już niestety gracz nie może twój problem moja sprawa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA