REKLAMA

Co łączy systemy polityczne Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-06-25 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
42:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM bank trzecia godzina naszego spotkania nasz kolejny gość dr Karol Chwesiuk Szulc Uniwersytet wrocławski kłania się panie doktorze dobry wieczór byliście w stanie być państwo będziemy porównywać się system polityczny Stanów zjednoczonych i Unii Europejskiej, bo pan sobie taki zakres badawczy wyznaczył na przyszłości szalenie interesujący szalenie trudne, ponieważ sam pan piszemy o tym, że to są systemy, które są nieporównywalne z żadnym innym, a więc, Rozwiń » dlaczego porównywać je ze sobą właśnie, dlatego że te 2 systemy są tzw. misje Stena systemami sui generis co oznacza, że są jedynymi w swoim rodzaju, czyli że specjalnie dla nich stworzono pewna kategoria opisu, bo wcześniej, ale nie istniały, a w jest pełna zgoda co do tego, że Unia Europejska obecnie jest taką taką jednostką właśnie dlatego się zawahałem, bo nie wiadomo jak to nazwać nie jest to państwo miejsca zwykła organizacja międzynarodowa nie jest to jeszcze federacja, chociaż ma takie znamiona nie jest to Konfederacja dlatego ukuto takie pojęcia jak organizacja Supra narodowa to co Pronar 2 wielkim skrócie od międzynarodowej różni się tym, że w pewnym sytuacjach może większością głosów przegłosować mniejszość, czyli zmusić pewnych członków do czegoś nawet wbre w ich woli zgodnie oczywiście jest jasno określonymi mechanizmami natomiast stany Zjednoczone swej historii też były taką taką jednostką taką jednostką polityczną która, kiedy powstawała nie miała absolutnie żadnego odpowiednika wcześniej w historii po to, klucz, ale teraz stany Zjednoczone są państwem są, że będzie pan porównywał te 2 systemy polityczne Unia Europejska TUI teraz stany Zjednoczone u swoich początków u zarania no właśnie to jest ten wielki problem, którym pani wspomniała, że te systemy są nieporównywalne, ale są porównywalne, ale i tu trzeba zdać sobie sprawę z bardzo wielu zastrzeżeń i być być ich świadomym tego jak na swoją pracę, na którą też dostaną dofinansowanie z programu Fulbrighta Schuman wybrałem te Kret największy kryzys polityczny trik polityczny histerii stany Zjednoczone czy w wojnę domową znaną u nas jako wojna secesyjna 1 8 6 1 6 5 i to jest dość karkołomny zabieg przyznaje chciał je porównać z obecnymi kryzysami w unii Europejskiej, dlaczego jest to karkołomna, bo te kryzysy wciąż trwają, a są do kryzysu, który finansowy firmy tradycyjne migracyjne, iż chodzi o spójność Cohen z Unii Europejskiej, lecz tożsamościowy kryzys kryzys związany z tym, że mamy coraz bardziej agresywna otoczenie mam tu namyśli głównie imperialistyczną politykę Rosji w bardzo bardzo, ale to bardzo selektywnego partnera naszego największego partnera, czyli właśnie stany Zjednoczone w postaci prezydenta trampa to wszystko powoduje, że to taka wiązka kryzysów i moim z moim zdaniem jest to ta wiązka można tę wiązkę można określić jako największy kryzys w historii Unii Europejskiej dlatego chce porównać jak Amerykanie jak przede wszystkim co ma co legło u u podstaw kryzysu amerykańskiego jakoś się rozwijał jak sobie z nim poradzili jak argumentuje, jakim wciąż radzą, bo oni tego kryzysu wcale nie zażegnali, czego moim zdaniem Donald Tramp jest świetnym przykładem i chcę to samo zrobić na przykładzie Unii Europejskiej, czyli jakość była o wspólnym mianownikiem jest system polityczny w warunkach kryzysu tak jest, ale do trasy powiedzmy sobie chwila przez chwilę o o tym, kryzysie Stanów zjednoczonych mu historycznym kryzysie 2 najgorsze turysty to pani pytaniu prowadzi aż do nastał osi tego porównania, ponieważ główna ma hipoteza brzmi, że tak naprawdę mechanizmy prowadzące do KMP ostro kry tych kryzysów zarówno w stanach Zjednoczonych jak i w unii Europejskiej jest dokładnie ten sam jest to konflikt pomiędzy centrum, czyli w stanach Zjednoczonych będzie rząd federalny w Waszyngtonie z Unii Europejskiej będą to instytucje rozproszone, bo nie można mówić tylko w Brukseli są też inne miasta strach w Strasburgu Sandra Wilk instytucje unijne tak już instytucje unijne i państwa członkowskie to wszystko jest po prostu przeciąganie liny, kto będzie miał więcej wpływu czy to będzie bardziej federacja czy bardziej Konfederacja stąd nie przez przypadek w wojnie domowej stan naznaczony mówimy o Unii, czyli ponad wojska północy i konfederat dach, bo o nim tak siebie sami nazwali postrzegani postrzegali to w ten sposób, że części składowe Unii amerykańskiej i muszę gadać to jest nasz tekst tekst jest Unia się one mają, więc powinny mieć więcej władzy niż rząd federalny na ich oni my absolutnie myślę, że zakres kompetencji, a część kompetencji przekazać do Brukseli ich zostawić na poziomie krajowym inna kwestia, która także rozpatrywana na polskim podwórku, czyli utrata suwerenności lub częściowe przekazywanie kompetencji do Brukseli chęć się odzyskania tych kompetencji, które już zostały przekazane wczoraj nową dużą znak zapytania w grę, jeżeli chodzi o porównywanie tych 2 rzeczy sam pan powiedział nieporównywalnych, bo jednak też się czy punkt wyjścia nie jest trochę innym, bo jak rozumiemy myśląc o innych Stanach Zjednoczonych w czasie wojny domowej wojny secesyjnej zakłada pan przed jeszcze po nie było jedno państwo 1 naród nie było tak to był system polityczny i tak naprawdę Amerykanie sami o sobie mówią, że oni wciąż są systemem politycznym, że przysłowia, zanim państwem narodem teraz ma zdefiniowane inaczej to nie znaczy to niema nacjonalizm to, choć bardzo duże pojęcie coś takiego jak n p. patriotyzm Konstytucyjny, że to jednak o Amerykanach jako społeczeństwie mówi się, że to jest Stali Les Society czy społeczeństwo bez Państwowa ani całkowicie inaczej winą widzę rolę państwa niż my czy jak przed główne, żeby w bardzo uprościć tę główna główna różnica polega na tym, że jest to naród polityczny czy taki, jaki w założeniu w teorii powinien być naród francuski przestrzegać prawa płacisz podatki jest dobry manager Amerykaninem, tudzież z Francuzem we Francji zosta w na boku i Stanach Zjednoczonych ten system działał bardzo bardzo długo natomiast właśnie obecna prezydentura to unaocznia nam, że wymienienie tak do końca nie idealnie zaznacza to znaczy, że są osoby, które jednak postrzegają naród z, używając tej koncepcji z języka niemieckiego kultur folk, czyli bardziej narodu etnicznego bardziej, które przed i jest przynależność do pewnej kultury zamiast Gstaad w swoim kształcie z po niemiecku oznacza państwo czy przynależność Państwowa, a kulturowa na jej terenie przez przypadek są to tzw. łaska, czyli Whyte Amosa syn protestanci, czyli biali pierwsi pierwsi osadnicy nie byli wcale pierwszymi którzy, którzy uważają, że to oni są tym, że rdzeń Mn narodowości, ale fantastycznie Samowi te, kiedy tam byłem po raz pierwszy ujrzała nawet, używając tego stereotypu redNet Katarzyna ba zdarzyło mi się być na południu nawet oni wykazują się o wiele większą otwartością niż ktoś n p . kogo moglibyśmy porównać z Dodą rynek w Polsce czytamy tam nie było takiej oczywistej agrest tam nie było takiej przemocy i wykluczania absolutnie poza nawiasem od razu wszystkich tam była raczej taka narracja zaakceptuje nasze zasady to będzie mógł tu mieszkać, a nie one stan, bo maszyny kolor skóry czy inne realia to nie znaczy, że tam nie ma rasizmu wiadomo, że jest czy islamofobii antysemityzmu i t d . i t d . jednakże te koncepcje na wasze to odwołuje stoczą zlotego z tej klasy Society to państwo jest inny, ale drugorzędne ani też indywidualne często mówię bardzo daleko posunięty rozumieniem słowa publiczne jak w Polsce czy w Europie kontynentalnej musisz coś jest publiczne to zakładamy własność państwową i Stanach Zjednoczonych własność Państwowa jest mocna mocno ograniczona najbardziej widoczna jest kwestia bezpieczeństwa, czyli wojsko FBI i t d . natomiast publiczna oznacza, że ma wsparcie jest finansowany z podatków, ale wciąż się różni my ich komunikację publiczną w naszej komunikacji publicznej u nas komunikacja publiczna także jest własnością, a państwa tylko sfinansowana przez kolejne samorządy z podatku mieszkańców najczęściej też samorządy mają w tym swój udział natomiast tamto wszystko jest wypychany rzeczywiście w ręce w Valence właścicieli prywatnych edukacji n p . opiera się opiera się o prywatne instytucje najczęściej organizacje pozarządowe bardzo często o proweniencji proweniencji religijnej, który dostaje dofinansowanie po prostu bez zgody rad i liczne państwowego to wróćmy do porównywania tych 2 systemów politycznych jak ma pan hipotezy założenia par z szybkością wieść, że nie użyłem tego słowa nieporównywalne bowiem, żeby podkreślić, że są bardzo wiele problemów natomiast ja uważam wciąż to są hipotezy właśnie, że w porównaniu będzie może być potencjalne potencjalnie dostępny tam wielu informacji PB n p. przydatne przy planowaniu przyszłości Unii Europejskiej to zanim powiemy o tym jakie są hipotezy badawcze to skupmy się przez chwilę na podobieństwa i na różnicach, jakie są podobieństwa tych 2 systemów, jakie są różnice i co panu będzie pomagać nie nalicza co przeszkadzać idąc chronologicznie początek tych systemów politycznych to znaczy była to umowa zebrali się spór tak zebrali się koloniści z 13 państ w zebrały się 6 państw Unii Europejskiej zdecydowało, że teraz będziemy tworzyć i tu jest kolejny punkt wspólny demokratyczne państwo prawa jeszcze wtedy nie dodawano, jakkolwiek rozumianą, bo wiadomo, że w latach pięćdziesiątych w unii Europejskiej demokratyczną oznaczało co innego niż pod koniec osiemnastego wieku w stanach Zjednoczonych, gdzie i co wielu ludzi bardzo wtedy na co dzień ferii ludzi zwraca uwagę jak można było wykluczyć kobiety i czarnych Indian nos krtań, jeżeli w konstytucji pierwsze preambuła, mówi że wszyscy ludzie są równi, a wyklucza się od razu, bo nawet nawet niewolników uznawano bowiem, że są równi równiejsi oczywiście mocno to jest pierwsze damy nic wspólne różnicą natomiast już tutaj przez na samym początku będzie to, że to, że tam była wojna o o wyzwoleniu niepodległość w wojnę niepodległość Stanów zjednoczonych to my też marzą nazywany często amerykańska rewolucja marynarz Unia Europejska powstała w wojnie po wojnie, ale już pojawia się kolejny element wspólny wspólny wróg u nas do ZSRR tam była była wielka Brytania i dyspozycja, jaką określaną, która rządy króla angielskiego no dobra zastąpił Europejską Europejską rodzina wojna i oczywiście związek radziecki wrażenie, że Unia Europejska to zupełnie na marginesie powstała także, żeby chronić się państwa Zachodu przed nimi samymi przed powtórką z pierwszej wojny światowej w zdecydowanie, tak więc źródeł wewnątrz to był wróg n p. niemiecki francuski zależności, których sprawy żyliśmy naj dodaje pani kolejne tworzone, bo Amerykanie też tak postrzegali od musimy zrobić takie rządy, żeby one nigdy by nie popadły w nie niesie w tym kierunku, w którym szło rządy angielskie nad nami tak tak rozumowania Amerykanie, czyli rządy opresyjne tam rura wykorzystują na terytorium ściągają podatki i w zasadzie do tego ogranicza się ich rola tworzą wspólną armię i stąd właśnie wziął się ten wielki konflikt między w stanach znaczy, że biorą pieniądze żołnierza tak jest i wykorzystują to w w celach, których my nie wiemy jakich celach, bo to są co wcale jakieś wydumane całości to jest właśnie ta narracja, którą widzimy dzisiaj w unii Europejskiej, że czym jest Unia Europejska no i planów nie istnieje i Unia Europejska tak mam swoje państwo narodowe, które są namacalne, które są częścią Unii Europejskiej dokładna to jest ciocia miała wrażenie, że ani Amerykanie przez swoją praktykę w wiele w 2 20 0 ponad stuletnią już to rozumieją, a my nie rozumiemy, że to co unijne też nasze, że unijne prawo obowiązuje zawsze i wszędzie nas wszystkich dlatego nieporozumieniem jest moim zdaniem argumentacja polskiego rządu, który mówi że, atakując n p . Ursula von der Leyen niemiecka minister obrony, która mówi, że musimy bronić rządów prawa w Polsce oczywiście stresy i jej interes to jest unijny interes, czyli tak samo niemiecki jak i Polski nalewa nawet Sałek z wątkiem 3 sędziowie w Polsce są częścią systemu unijnego, chociaż nad tym zastanawiać cieszy sama komisja Europejska, a on odwlekając ewentualną decyzję w sprawie skargi na ustalonym wyższym progu z odzieżą ze skargi na ustawę o sądzie o sądach powszechnych, ale także podparto się tylko leciutko to jest 1 noga, czyli te kwestie właśnie bycia sędziów polskich księży no unijnego wymiaru sprawiedliwości to nie jest ten najpoważniejszy argument, który w, którym prawnicy komisji Europejskiej chcą móc zaszachować Warszawa niestety komisja się trochę widzimy wycofuje z tego podważa absolutne podstawę Unii Europejskiej, bo Polski sędzia każdy jest absolutnie niezbędne dla funkcjonowania systemu on reprezentuje rząd Polski i Unię Europejską jej musi przestrzegać prawa musi przestrzegać konkretnych zasad nurtu wracam do art. 2 czynu, a na państwach prawa, które wchodzą w skład Unii Europejskiej, ale wracam do dużej różnicy punktów wspólnych powiedział pan o tym, wspólnym początku, czyli umowie milionera legły u podsta w 1 drugiego systemu politycznego tam koloniści też oczywiście państwa zaczynają się jednoczyć potem kolejne państwa aspirują usług zapraszamy i t d. idziemy dalej na ich najważniejszą różnicą jest właśnie a, nawiązując do tego co raz mówiliśmy o podobieństwach jedno podobieństwo nie ja tak chciał zrównoważyć, a coraz to dobrze na przemieszczaniu się wkradło się, że proces amerykański był od dołu do góry jej n p. konstytucja konstytucja bardzo mocno debatowano nad zgodnie z ówczesnymi zasadami możliwościami technicznymi w społeczeństwie ma wtedy teść był czas Agory wydawca, ale prasa też zrobiła tam swoje, a Thomas Unii Europejskiej jest to proces odgórne, czyli elity Blast bywały stąd mamy taki wielki problem z tym czymś co chcemy nazwać tożsamością Europejską, ale też chcę demokracji na co zwracają uwagę niektórzy tak, aczkolwiek ja jestem sceptyczny co do tego pojęcia, ponieważ jak oczywiście wiedza oczywiście widzę te niedomagania są dość duże n p . to, że płacze, kiedy Brytyjczycy wraz z Unii Europejskiej to nie zdecydowano się nawet na symboliczne z zrobienie list trans narodowych w ZEDO parlament Europejski z tych 50 paru miejska mają Brytyjczycy, żebyśmy głosowali na 1 wspólną Europejską listę to był czysty symboli nawet ślad państwa narodowe nie zdecydowała się z tego co wiem Angela Merkel baczyć Kama Kliczko Emanuel marką chciał tego spróbować no właśnie nie tworzymy tej Agory wspólnej, a tymi metodami natomiast wracając zaś do pani pytanie to jest jeszcze też bardzo ciekawe, bo po moc ta obu systemów politycznych amerykańskie brzmi jak Prymus unum z wielu jedność Ameryki europejskie nasza brzmi inwalidzie statek Concordia i n p. angielskie tłumaczenie nie jest moim zdaniem dość dobre pensje Night in Diver City, czyli Zjednoczeni w różnorodności tak naprawdę są zgodni w różnorodności jej do morza może, by podzielić te z różnicami zdań jest też podobieństwo podobieństwem jest ten proces, że jednoczymy się tak tylko teraz różnica z kolei, że zawsze tak jak to w Niemczech niż to usłyszała z tego co mówię, że wszystko co jest podobieństwem dróg i drugą stronę medalu jest awers Rewers dokładnie tak i Amerykanie widzą, że są jednak jednością są tymi Amerykanami, a u nas żyjemy zgodnie z godnie, ale jesteśmy cały czas różnorodność peron różnorodnie czy nie tworzymy w zależności od kluczowa rzecz Amerykanie mówią o sobie Amerykanin Rooney nie mówimy o sobie unici, a na każdy z nas powie, że jest Polakiem Hiszpanem Włochem Niemcem no oczywiście ruszają obywatelem Unii Europejskiej czy Europejczyk pojawia się w tych tożsamości ach, EU nikt kogo spytać na ulicy on ma poważne wątpliwości moich studentów jest Europejczykiem jak pytamy człowieka kim jest to ma tendencję do tego, żeby określać się poprzez narodową iść wszyscy role społeczne jest z mężem żoną matką kobietą mężczyzną tak i przez płeć tak znów powiedzą mężczyzną i to się zgadza natomiast zwrot rzeczywistych abstrakcyjny euro jest bardziej abstrakcyjne, ale być może jesteśmy właśnie w momencie natomiast uśpiona kryzysem, bo i jak jak mówią wszystkie podręczniki Amerykanie, ale amerykański do zarządzania każdy kryzys jest szansa i teraz bardzo wyraźnie widać jeszcze wyraźniej niż kiedyś po podział na 2 plemiona, które przebiega też podobieństwa przykład, ale w stanach zaczął się u zarania stany Zjednoczone śmigać gra dziś w unii Europejskiej ujawnia się bardzo dobrze oczywiście wciąż to nie neguję tych absurdalnych istotnych podziałów na państwa narodowe na narodowości jednak w skali globalnej świata Zachodu patrząc na świat zachodni można zobaczyć, że jesteśmy podzieleni na Global listy filatelistów oczywiście też duże uproszczenie i generalizacja, ale uważam, że można powinna się do nas generalizacji, że raczej, że zna się ich ograniczenia to znaczy też jak ja wiem, że to jest dość oczywiste co powiem, ale no i ja mam więcej wspólnego z wykładowcą z Berlina z Lizbony z Malmö niż z rolnikiem spod granicy polsko-ukraińskiej i jestem w stanie wiele lepiej i łatwiej ten kontakt złapać, dlatego że mamy wspólne interesy mamy wspólne wspólne chociażby zajęcie i to powoduje, że z tych pań i znowu to niestety na tym żerują populiści z państ w narodowych wyłania się jakaś taka klasa Cosmo polis TUW wiem, że używam słów, których używają właśnie populiści rządzący mogli związać powoli, bo ten rolnik spod granicy polsko-ukraińskiej, a to ma więcej wspólnego z rolnikiem z Francji Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii niższy z panem tak nic w tym dziwnego, bo mają wspólne zajęcia w jakąś płaszczyznę porozumienia, które do porozumienia, kiedy się spotykają dwoje obcych ludzi ułatwia nam się pani, że on, by właśnie tak powiedział, abyśmy takiego przysłowiowego rolnika z modernizacją części kompetencji intelektualnych retorycznych tak, ale mniejszej pan mówi o tym nie Amelia wierzy pan dał taki właśnie przy należy pan ma więcej wspólnego z naukowcem z Paryża czy z Madrytu niż właśnie z tym przysłowiowym rolnikiem noty ja panu mówię, że ten rolnik ma więcej wspólnego z rolnikiem spod Paryża spotu chytry co mógł już z panem czy za mną tak, bo być może byłoby nam, bo to jest płaszczyzna porozumienia, które pan powiedział w przypadku tak naukowców mają wspólne zajęcia, a to co pani mówi zakłada, że to jest Natasha są nasze słowa byśmy go z panią tutaj, siedząc w tym wygodnym studiu zgodzić po tylko auto percepcja tego rolnika chyba powinna ona nie powiedział, że ma więcej wspólnego z Europy jest rolnikiem z Francji niż ze mną n p. bo wkładamy tym samym językiem chodziliśmy do podobnych szkół mieliśmy tak samo dużo jeździ n p. religia jest bardzo ważnym kulturotwórcze ME Mentel i to jest właśnie taka noc zależy, jakie rolnik po no to zdecydowanie tak tylko, że nie my nie chcemy być inaczej, jeżeli pani redaktor zechce to możemy tylko, że u UZ u zarania tych wszystkich my właściwie projektów badawczych leży tzw . Ettore konstruktywizmu społecznego, która mówi, że wszystko w świecie społecznym jest konstruowana społecznie w tak dość skąpym masło maślane John Warner tak nie jest skomplikowane nie jest skomplikowane chodzi chodzi o to, że to my sami konstruujemy nasza rzeczywistość, bo tak jak pani użyła sformułowania i świat społeczny stworzony przez ludzi, więc musiał być skonstruowana społecznie tak ale, jakbyśmy zapytali znowu człowieka z ulicy po to, czy istnieje państwo prawo pieniądze i t d. czy to są fakty obiektywną odpowiedzią na jasne tylko, że widziane są one niskie nie ma państwa państwo jest czysta abstrakcja bytem wymyślonym na jezdni DK oczywiście pieniądze tak samo jak pieniądz kiedyś w Mławie Ewy wymieniano się w barterze tak nie wiem bursztyn zasłon albo coś w tym rodzaju apotem z racji tego, że było wygodniej niż monety w woreczku ani dźwigać to sól, żeby kupić trochę bursztynu o tym, myślą o pieniądze ludzie są sporo osób z tego sprawę w z moich doświadczeń, że to nagle spadł na nas jak ma nas nie masz nagle łup właśnie ludzie znajoma cywilizacji życia społecznego tak uznają odnalazł żeśmy wymyślili tak oczywiście, że umieściliśmy na tak samo jak państwo jak prawo jak demokracja jak komunizm faszyzm niszczy nas również o tym, o tym, że prawo z myślą, że został spisany przez człowieka tak kodeks Hammurabiego w ogóle mamy obawy że, że jednak większość społeczeństwa nie postrzega tego w ten sposób jeżeli, a przy tym oko postrzega to jak co postrzega to jako właśnie to jest część habitu SA to jest część czegoś co my postrzegamy jako naturalne z Internal zawalić to jako własne nie wyobrażamy sobie, że tego miałby nie taka i mundial jest świetnym tego przykładem, bo Jana czka zawsze przeżywam taki ograniczony ostracyzm, bo ja n p. kibicuje drużynie polskiej i wtedy się zmierzam mierzy się z tym, że na jak to przecież jesteś Polakiem to rzeczywiste no tak tak czy ta dychotomia Tresckow znali oni plemienne tak swoi obcy to jest taka możliwość przyjęcia najczęściej Niemcom, ale tak słabo grają, dlatego że wygrywają fach w, a poza tym są drużyną Europejską, a zwycięzców do 3 jak najbardziej im no no właśnie o to chodzi to wszystko konstruowane społecznie tak naprawdę wracając zaś prawo do Meritum tak jakby chciał bardzo to jest, używając właśnie mieszając trochę niemieckiego języka tutaj jest to Wilder ambitne bardzo ambitne, ale ja wiem, że mogę przynajmniej na razie mówimy PR tak nada ambitne, żeby chciał odkryć coś takiego dokładnie stało, że Amerykanie mówią sobie Amerykanie i co my byśmy musieli ewentualnie zrobić Unii Europejskiej, żebyśmy za jakiś czas nie wiem, jaki mu coś się poseł powiedział o nich ci czy Europejczycy tak naprawdę Unia Europejska już skradła przydomek przymiotnik europejskie mówimy Europejski raczej przynajmniej to już wiemy o nich tak to prawda SS akurat moim zdaniem, jeżeli wspieramy Unia, a że ktoś wspiera Unia to jest sukces okradli Szmyd przymiotnik, który przecież Europa trochę większy niż armia Europejska i też dowód na to, że to wszystko konstruowania, bo coraz częściej spotykane stwierdzenie no dobra ci Rosjanie Europejczycy z no i różnie bywa jak pan na moje wielkopolskiej ziemi z żoną, że już za strzał głową zaczyna się Azji należy wyciągać paszporty jak w połowie także jest Wielkopolski jest groźna przebiegała granica zaborów w Ewie śpimy tym, którzy tego, o ile może jakoś się nie wiedzieli inny dobrze wracamy teraz tych hipotez badawczych wiemy co chce pan osiągnąć już skończyliśmy różnice podobieństwa 6 proc jest ich jeszcze koziny, ale na to wymieńmy jeszcze kilka kar dobrze sobie wypisałem właśnie, żeby nie za nie zapomnieć to też ponieść już sam początku, że są to 1 jednostki polityczne, które nie miały wcześniej kategorii stworzonych dla siebie one stworzyły bez precedensu dokładnie bez absolutnie bez precedensu systemy partyjne to jest akurat kolejna różnica to jest bardzo mocno powiązane z tym, że w stanach Zjednoczonych doszło od dołka ludzie się sami organizowali w partię natomiast nasze partie europejskie ona ważna co nie na narodowych w wyborach do europarlamentu nikt nas nie głosuje na na chrześcijańskich Demokratów na socjalistów na zielonych Lotosu frakcji, która już zniszczone w parlamencie europejskim podobieństwem absolutnie tym właśnie najważniejszy jest cisza to ciągłe napięcia, które już wspomniałem centrum nazwijmy to peryferie, czyli części części składowe podobny jest przy tym napięciu, choć władza tak tylko jak zdefiniujemy władze pieniądzach jako możność podejmowania decyzji i narzucania swojej woli wszystkim na tak wszystkim NATO rzeczywiście to wtedy państwo narodowe w Brukseli taka Polska nie znaczy zawiera znaczy wszystko w po Polska znaczy wszystko w Polsce, ale w unii Europejskiej jest wszystko część wschodnich nachodzi mnie o to napięcie między 0, a peryferiami, a to napięcie to w ogóle chodzi o to kto będzie miał więcej władzy więcej władzy będzie miał co Trump czy peryferie tak, jeżeli chodzi o stany Zjednoczone no to jednak ma więcej władzy ma Waszyngton zdecydowanie też on podejmuje kluczowe decyzje niż się poszczególne stany jeśli chodzi o Unii Europejskiej nadal więcej władzy mają państwo narodowe, który delegował tylko część swoich kompetencji a gdy nie jest wcale takich najważniejszych do Brukseli coś na marne w art. 7 widzimy jak trudno jest wyegzekwować cokolwiek od państw narodowych wcześniej na kazus węgierski co pokazuje jak słowa tak naprawdę jest Bruksela umorzyli rzecz ujmując wezwiemy tych instytucji unijnych jest duże nie tylko w Brukseli zlokalizowane w w tym porównaniu jest bardzo słaba, aczkolwiek obecnie z mojej perspektywy integracja Europejska przebiegała w sposób dość płynne dzięki 1 instytucji jest to Europejski Trybunał sprawiedliwości to jest pełzający integracja, której takie rządy jak Polski czy węgierski ba nawet nie dostrzegają, bo nie wiem czy mają ku temu kompetencje w czasie przez prawo unijne my już dawno przyszliśmy z w stan z Unii Europejskiej powstała w wyznaczonych ten proces też miał miejsce dalej ma już dawno przyszliśmy punkt, w którym by się integrować się głównie na podstawie umów międzyrządowych, czyli między państwami członkowskimi wszystkie praktycznie teraz wyroki Europejskiego Trybunału sprawiedliwości zabierają coraz więcej pełzająca kompetencji państwom Narodowym n p . ostatni wyrok w Polsce oczywiście kontrowersyjny ze względu na naszą kultura rumuński obywatel wziął ślub z Amerykaninem i tej samej płci byli to mężczyźni wzięli ślub w Belgii SPA lub Holandii to jest nie nieważna tak i przemieścić do Rumunii, a na jej chcieli zamieszkać tam razem niż chcieli, żeby amerykański obywatel dostał też prawo pobytu, ponieważ jest urząd jest małżonkiem obywatela rumuńskiego dokładnie te ze względu na to, że mam zasadę łączenia rodzin, a zasada łączenia rodzin wynika z zasady swobody przemieszczania się tylko, że dla nas jest to dziś oczywiste, ale w latach 60 jeszcze nie było, bo swoboda przemieszczania się polegała na tym, że jadę do pracy do pracy do Niemiec n p. zakładając że jest Włochem i sobie tam pracuje legalnie nie zakładała łączenia rodzin nie zakładała tego jak była dosłowne wyrok, że moje dziecko w niemieckiej szkole ma być traktowane tak samo jak te niemieckie dziecko, jeżeli masz dziecko, bo Włochem i Włoszką to wszystko właśnie kolejne kolejne wyroki sądowe aż po latach osiemdziesiątych go jestem Polakiem wieszcza Anna do RFN tam poznaje Niemka żeni się z nią to będzie pan się starał o obywatelstwo dostanie je szybciej tak, a teraz im się starać w JSW od razu w momencie ślubu przy przysługują te prawa i naszym dzieciom i emeryturami przysługuje i wszystkie świadczenia, które normalnie obywatelowi przysługuje poza nim głosowaniem w wyborach w wyborach krajowych na jej i to właśnie wyrok taki ten wyrok ogłosił że, ponieważ kompetencji w kom w kompetencji Unii Europejskiej nie jest decyzja o tym jak się definiuje małżeństwo w Rumunii rumuńskim prawie tak jak w Polskim czynić para Chaled heteroseksualna jest może zawrzeć związek małżeński, ale Rumuni muszą uznać prawo innego państwa członkowskie czy belgijskiego w tym przypadku, a skoro muszą uznać to jest członek rodziny Toma muszą udać do te prawa, czyli de facto w oczywiście w konstytucji nikt nie zmienił definicji małżeństwa, ale de facto, a Amerykaninowi każdemu innemu małżonkowi małżonce będzie przysługiwało prawo i jakby to było małżeństwo po małżeństwa nie są, ale są traktowani przez prawo powinni być traktowani przez prawo rumuńskie małżeństwo to jest kolejny punkcik integracyjnego integracji jeszcze niejako przełamuje niechęć państw zależy od państwa wiadomo, że w Polsce Maćka e-administracji jest bardzo przeciwna temu wracamy do różnic podobieństwa w ten konflikt taka kolejna różnica podobieństwa w stanach Zjednoczonych dochodziło do tego samego konfliktu przez lata i coś z Unii Europejskiej, czyli państwa członkowskie czy stany starał się ograniczać jakoś władze federacji była była taka doktryna non fiction święci unieważniania ona ogłosiła w wielkim skrócie to, że jeżeli rząd federalny podejmuje jakieś prawo i rząd stanowy danego stanu uzna, że nas niekonstytucyjne ma prawo unieważnić i czoło to się skończyło wojną domową, bo te stany południowe on chciał żyć tylko zgodzić ze swoimi zasadami i tam było niewolnictwo ograniczenie praw kobiet tak dalej i t d . znacznie większym stopniu niż na pół po północy i ani koniec końców Stali się już bezsilni, bo na drodze prawnej nie miał, nic więc do zwalczania i powiedzieli Okaj na to, że wychodzimy no tak się zaś zostać prezydentem był Abraham znikąd, ale tanio pierwszy stwierdził nieważność liczę, bo nie macie prawa i Sąd Najwyższy stwierdził nie macie prawa ręką wyszły wojska, żeby obsadzić pewien Ford w dziedzinie Najda środowa, a wielka Brytania wyszła miała ona reszta miała prawo, bo my to póki taka póki co tak rozwiązujemy, więc ta słabość wyjdzie dopiero w 2 marca 20 19 roku to co pani określiła jako słabość instytucji unijnych to jest absolutnie faktem w tym przypadku ujawnią swe siła, bo coby było lanie zamiast tego nie umiem wyobrazić co bowiem, żeby tyczy konia w nie wychodzi z gminy jest stopień zaawansowania 1 HiFi prokreacji tylko, że dobrowolna organizacja wczoraj, że Niemcy podzielić z Francuzami NATO wysyłamy teraz wojskowej nie wychodzić zostać tak zrobiła gra lik, ale trafia do Unii Europejskiej przewiduje procedurę wyjścia już przewiduje wcześniej przed Lizboną, a nie przewidywał w konstytucji, ale tam też można byłoby sięgnąć do prawa Międzynarodowego prawda ani do autora, by potraktować Unię Europejską jako zwykłą organizację międzynarodową i zastosować te reguły i prawa, które obowiązują przy zgłoszeniu akcesu wchodzeniu do jakich organizacji międzynarodowej wychodzeniu rezygnacji z, a tak w stanach oznaczonych też były byli prawnicy, którzy winą oni mają prawo wyjść nie może w konstytucji to nie jest zapisane na, ale jest też jest to tego typu federalizm, który przecież się do niemieckiego wszystkie kompetencje, które nie są zapisz przypisane rządowi federalnemu należą się też Stanom członkowskim to jest tak zapisane w praktyce to przebiega inaczej, więc jak i niewiele pomoże ani nie do końca zadowolona z tych moich rozmów właśnie z odpowiedzi na podobieństwo właśnie skupiam za bardzo nad nad konkretnymi elementami n p. moglibyśmy mówić o różnorodności regionu jest zadowolony tym wszystkim chodzi tylko te mechanizmy, a w głównym założeniem tego projektu jest, żeby zbadać czy są takie długotrwałe mechanizmy, które przebiegają w długim okresie nawet 2 5 0 lat in Progress są podobne na jej moje hipotezy i Dan właśnie w stronę Chin mówią, że są czasowo i żona się opierają o różne różne kwestie podobne kwestie n p . to, że mamy rozwinięty zachód Unii Europejskiej i mniej rozwinięty wschód bardzo Generali 9 upraszczając w stanach Zjednoczonych myśmy z Indii stylizowane na północ, a gra na południe u nas nie było kryzysu było we włoszech biliśmy głową przymus nadano jak gra na południe na najczęściej w państwie także nie wszystko jest dobrze rozwinięte wskazać Bawarię żyła bardziej rolnicza niższy od północnej, ale była większą taki, żeby była w częścią większej całości które, która reprezentowała Unię konkretne reprezentuje konkretne podejście można się też nawet kłócić nie kłócić nie ma tutaj przestrzeń do sporu tylko porównać n p . to państwa, gdzie późno zniesiono pańszczyznę do państ w południowych niewolnictwa, bo w gruncie rzeczy pewien, że to EBC Amerykanie słyszeli toby się bardzo oburzeni, ale w gruncie rzeczy polscy chłopi i zwłaszcza w królestwie polskim do momentu, kiedy były ziemie kresowe wózkiem, kiedy zostają wyzwoleni przez cara co jest paradoksem Rosjanie przynieśli wolność 90 % społeczeństwa byli traktowani jak niewolnicy i FMT jest też ciekawa, bo byłem kiedyś na takie po prywatnej plantacji na południu, jakim to powiedziałem, że strasznie ucieszyli, że nie tylko oni mając żadnych map sztabowych tam właśnie mieście jeszcze gorzej być niewolnicy staniemy tak źle fach w kajdany zakuwa Matko tych chciałbym jej kres tych sprawiających problemy i wasze to jest niesamowite jak tam już ta różnica ten ten, kto zagra w nich cały czas tkwi później specjalnie żona staliśmy obok obok właściciel pracowników tej plantacji udaje mu rozmawiając tylko po polsku, żeby myśleć, że słabo rozumiemy i oni mówili straszne rzeczy naprawdę mówi takie rzeczy wiecie co nie uczą w tym w stanach północnych dzieci, że to myśmy ich zaatakowali tani przenosi nas przynosi nam wolno żeście nas wyzwolić no tak bez świadomości historycznej ze strony amerykańskiej także wielu innych państ w wszak na szczęście Ania podobieńst w Noto teraz ciąg to będzie służyć to na początku Wezyr z po znalezieniu tej figury Europejczyka Scrum daje się utożsamić tak kradła jest takie moje badawcze, że nie ma badań dna z w naukach społecznych, ale w naukach ścisłych również, której są neutralne i i ja od razu przyznaje, że celem mojej mamy totalitarnych cech tych badań ja bym chciał stworzyć jakiś korpus wiedzy, które pozwoli decydentom Unii Europejskiej wspomoże ich proces decyzyjny proces decyzyjny w świecie idealnym jest jak przebiega w ten sposób, że jesteśmy decydenci jak najlepiej do informowania i ponieważ robimy coś specjalnego w unii Europejskiej to jest naprawdę instytucjach organizacja, która nie no niech ma swoich odpowiedników oprócz Stanów zjednoczonych, które to są testy najbliższe co istnieje coś istniało w historii, bo tak jak pani słusznie zauważyła nie możemy porównywać dzisiejszych Stanów dzisiejszą Unię, bo sąd w farmy Enigmy, ale przedwojenne czy przed wojną domową stany Zjednoczone Unia Europejska już zdecydowanie tak już możemy ekran patrzy teraz nad procesem wewnątrz integracyjna, która mają zmierzać się no chyba do skupienia, więc wygrać wokół państ w strefy euro, pozostawiając Muza, a owym przyspieszeniem integracyjnym tych, którzy tej waluty nie posiadają inne chociażby kwestia to z ostatnich dni, czyli zgoda francusko niemiecka na wspólny budżet dla strefy euro dziś odrębne tak jest, że nawet przy czytam, że Francuzi bardzo mocno naciskają na wspólne oddziały interwencyjne poza strukturami Unii Europejskiej no ja od początku ma jakiś tam aktywności publicystycznej czy taki publicznej z twierdzą, że to jest nasza przyszłość Europa 2 prędkości, jeżeli chcemy ocalić Unię Europejską to bez takich państwach Polska Węgry obecnie, ale uważa pan, że to, dlatego że w pewną meczem byty, które mają zbyt wiele członków są zbyt duże to zapadają się pod ciężarem swojej wielkości nie wszyscy nie wszystko nie wszyscy pasują myślę, że nie pasują one inne pasowali szmer w 1 maja 20 0 4 roku, bo tak tak przebiegał ten proces integracyjny Żyd państwa na 1 maja malował trawniki na zielono, a później wracaliśmy ze swoich praktyk dla obecny, ale obecnie demontaż demokratycznego państwa czy ja rozumiem, że tak wg pana przebiega jak jak na ławie tak byłaby dotarły legiony rzymskich właściwie tam się Kamil i bez cywilizacyjnych nakreślił po wsze czasy będzie nakreślony nie przeskoczymy tego zasmuciła mnie pani tym stwierdzeniem, bo nie mogę się zmienia znaczenie zgodzić no chyba po prostu zachód w końcu doszedł do wniosku, do którego doszło północ stan znacząco w medale nie możemy tolerować południa po prostu z ich zasadami z ich z innymi zasadami, by też nie chce chce chodzić tak mu, realizując narrację ziomale psiak gorsze zasady mamy inne jeżeli, by Polacy Węgrzy potrzebują mocnego nacjonalizmu odwołania do tożsamości narodowej w swojej własnej sali innej kwestii demokratyczne państwo ma większość decyduje widocznie demokracja narodowa jak to chyba się będzie nazywało no i zapominał ludowa może być narodowa właśnie zapomina o drugim członie definicji demokracji są większe rządy większości przy zachowaniu wszystkich praw mniejszości mniejszości obecnie wycina na, a Zachodowi już już dawno nie poda adres takimi zasadami, więc się będą integrować dalej myślę, że furtka zostanie otwarta i jedno powiem szczerze, że kiedy zmieniałem bardzo mocno po doktoracie moje zainteresowania badawcze to w posiada w Ustroniu i Unii Europejskiej lista odznaczonych domyślam, że będę robił coś bardzo pozytywnego coś co ma wielki potencjał na przyszłość wciąż uważam, że ma, a tu katastrofa, a tu katastrofy po 1 z po drugiej stronie oceanu co być może spowoduje, że ten temat jest w jeszcze ważniejsze od ciężaru ciekawych czasach to podobno było przekleństwa niedobry życzeniach jest im dr Karol chwyt Szulc Uniwersytet wrocławski unosiły się przed dwudziestą czwartą bardzo dziękuję pani, że to jest biznes w naszym studiu zobaczymy co wyniknie z tych badań takich wniosków ostatecznie pan dać Kruszyny, a materia Stanów zjednoczonych i Unii Europejskiej zostanie przez pana zgubiona ja państwu bardzo dziękuję za wspólny poniedziałkowy wieczór przy ciele dobrej nocy kolorowych snów spokojnych rzecz jasna udanego wtorku całego tygodnia suszą się oczywiście w poniedziałkowym wieczorze za tydzień, ale codziennie o siedemnastej wywiedzie polityka czym, na które serdecznie państwa zapraszam dobranoc Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA