REKLAMA

Niektóre kraje europejskie zawiązują militarną współpracę poza strukturami UE. Bez Polski

Światopodgląd
Data emisji:
2018-06-26 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a światu podgląd itp i Agnieszka Lichnerowicz w studiu są już goście Justyna Rutkowska ekspert ośrodka studiów wschodnich dzień dobry TV zajmująca się bezpieczeństwem w Europie szczególnie na północy tak chyba powinnam to powiedzieć i Piotr Łukaszewicz były ambasador Maszy w Afganistanie w GM Ełk analityk Global lat obecnie dzień dobry dzień nowy chciał, żebyśmy porozmawiali o obronności Hawe Unii Europejskiej, bo dużo się dzieje dużo się działo z ostatnich Rozwiń » miesiącach i dzieje się dalej i też mam takie wrażenie, że obok wrażenie tak chyba jest, że obok strefy euro i AM kwestii imigracji obronność to jest teraz ten temat, w którym nad, którym Unii Europejskiej i bardzo dużo się dyskutuje znajdzie się on też jest w taką obronność jest takim tematem przyszłości to znaczy uważa się, że trzeba podjąć szereg działań dla zabezpieczenia w UE państw Unii Europejskiej Unii Europejskiej, ale też dla podtrzymania pewnej chwili jedności tejże wspólnoty z 1 strony jest inicjatywa TESKO to jest taka współpraca strukturalna w dziedzinie obronności Mn powstają pierwsze projekty wczoraj ministrowie obrony Unii Europejskiej właśnie na ten temat z kolejnych inicjatyw debatowali i od tego zaczniemy w potem inny jest coś co nazywa się Europejską inicjatywą interwencyjną wczoraj został podpisany list intencyjny i to jest właśnie taka współpraca interwencyjna żebra nogi w razie niepokoju wokół Annapurny dniu szczególnie, ale w ogóle wokół Unii w Europejskiej to grupa państ w się dogaduje, żeby szybko móc zareagować i w tym gronie nie ma Polski i dlaczego i co to oznacza w no, a trzecie kwestia to jest zbliża się szczyt NATO i 11 lipca ze mną, który byłby jakoś je będzie ważny, ponieważ padnie na nim pytaniem o współpracę transatlantycką i po obu stronach i wolę i co się zmienia z tych kwestii bardzo dużo zacznijmy od PESCO tak w skrócie milczy wczoraj coś ważnego nie zapadły decyzje, jaki charakter był tego w czasie spotkania patrzy na nic złego kostką ME wczoraj jej na radzie d s. zagranicznych, która była radą łączy nauczyli się wzięli w niej udział zarówno ministrowie d s. zagranicznych jak ministrowie obrony rzeczywiście rozmawiano o szkolenie tylko mogę być główne decyzje dotyczące Peszko zostały podjęte w grudniu zeszłego roku i w marcu obecnego roku, kiedy do much chwalone przez zdecydowaną się pod zatwierdzono 17 projektów pańską wczoraj wydano takie oddzielny dokument, który mówi o tym, mijanki i jakie reguły rządzą tymi poszczególnymi projektami PESCO, czyli zagrażali bramce wojskowa tak taki tata nie nadzoruje dotyczą jest kluczową rolę takich punktowych obszarów współpracy wojskowej Polska bierze udział w 2 projektach dotyczących pierwsza dotyczyła mobilności wojskowej drugi dotyczyły europejskim bezpiecznej komunikacji radiowej Polska jest zapowiedziała też ministerstwo obrony zapowiedziało wyłączenie do kolejnych 6 projektów, ale jeszcze niema żadnych oficjalnych dokumentów w tej sprawie wczoraj zadecydowano zadecydowano o tym jak i reguły, czyli co należy do kompetencji państw uczestniczących w konkretnych projektach w jakie prawa możliwości mają obserwatorzy tych projektów każdy dzień do pracy oraz łamanie reguł rządzących w tym 17 ma 17 nad projektami, ale się zauważyć, że jeszcze podjęto szereg innych decyzji w 100 0 równie ważne kwestie dla mnie ważna jak ważną kwestią jest właśnie mobilność wojskowa, gdzie Unia, a my oprócz na to wzięła na ten cel radni bierność wojsko mobilność wojskowa, czyli możliwość przemieszczania wojsk w ramach pomiędzy państwami Unii Europejskiej i AM ta mobilność wojskowo jest dosyć spowolniona przez różne procedury dotyczące odprawy transportów wojskowych ta dotycząca różnych przepisów w różnych państwach dotyczące infrastruktury wojskowej dotyczące mostów dróg krótko mówiąc chodzi o to, żeby amerykańskie czołgi, które będą wykonywały kontratak przeciwko rosyjskim czołgom bródką w ogóle na tych ulicach Suwałk nie utknęły w korkach dokładnie, zanim dojadą, żeby ten kontratak kontratak tylko, żeby te mosty którymi jadą rzeczywiście ma utrzymały czy był w stanie utrzymać się amerykańskie i miejmy nadzieję nie tylko amerykańskie amerykańskie czołgi, żeby nie zechcą one nie zatrzymał się na granicach i tutaj Unia euro czy rada d s. zagranicznych podjęło również szereg decyzji w tej sprawie i nałożyła pewne zobowiązania wobec państ w członkowskich lub zbyt wiele osób w ogóle inicjatywie PESCO ja mam przed sobą raporty o 3 czy analizy autorstwa Justyny Gutkowski państwa go Szczecin jest płasko bardzo ciekawą grą czytam, że kolejny raz nie, bo chciała powiedzieć, że inicjatywa PESCO dlatego nie prezydent Macron wychodzi z kolejną inicjatywą interwencja może tam też jest rozczarowany PESCO ono zostało rozliczone czy rozwodniony w stosunku do jego planów ambicji i zamierzeń przez czas pokaże czy przewagą Mania, ale zaraz oddam głos, a takie jak rozumiem m. in . przez Niemcy, którym zależy na spójności, a część krajów nie była tak entuzjastycznie nastawiona m. in. Polska, która dołączyła przysłowiowej ostatniej chwili i łapani też w tym raporcie pisze z dużym sceptycyzmem opaską i pisze pani o tym, m. in. że po pierwsze na prace nad tą inicjatywą pokazały różnicę w postrzeganiu zagrożeń i definiowaniu bezpieczeństwa między krajami i tak różnicami moim zdaniem tak jak słucham i czytam w pole do tak naprawdę na tym, że zachód Europy mówi nadkom ba nie możemy już tak bardzo liczyć musimy się, a sami organizować, bo nie wiadomo czy on będzie jeszcze no tak lojalnym sojusznikiem jak do tej pory były stany Zjednoczone natomiast Polska nie widzi tego tak, ponieważ widzi głównie z flanki wschodniej mówi, jakie wycofywanie się z Europy skoro jest tutaj coraz więcej amerykańskich wojsk tak rozumiem dobrze to, w którym prawda dodałabym tylko również tylko jedno, że do tego, że Europa zachodnia rzeczywiście widzi coraz większą przepaść pomiędzy między Europą zachodnią Stanami Zjednoczonymi, ale też widzi i widzi konieczność podjęcia większych wysiłków w obronie gości, ale w obronności rozumianej jako zarządzanie kryzysowe czy reagowanie kryzysowe na południowym ciąży z Europy ich gronie nie ma w głowie, że powinien w bardzo niewielkim stopniu ma w głowie obronę zbiorową tak jak my to czy komentarze, że Macron chciał wykorzystać praską właśnie było głównie obrony czy interwencji na południu podczas gdy Polska skupia się głównie na Wschodzie w próżni teraz w branży przełoży to machanie na nich połową UB na słowach bez oczy i permanentna współpraca strukturalna, bo tak to można rozwinąć między emitentem ten skrót jest kolejnym wcieleniem tego co w Europie od 20 11 w rodzinnym mieście było znane pod pojęciem puli ten szaleńczy pomysł czy problem z krajami państwami europejskimi i obronnością polega na tym, że wiele z tych państw ma własny przemysł obronny bardzo zaawansowane i jedno oczywiście wielość tych przemysłów obronnych i z głównych inicjatyw obronnych polega on podana przez Canona konkurencji w ramach prawa rynku Europejskiego, aby usprawnić działanie NATO, którego Europa jest drugą nogą po Stanach Zjednoczonych prowadzoną we wspomnianym 20 11 roku lider propozycje kulinarne wszczęcie takiego jak wspólnego uczestnictwa wspólnego używania wspólnych zasobów w oczy do transportowych czy kochanka celnicy znaleźli takie było, żeby uzyskać taki efekt synergii ten sklep jest trochę ewolucją tego tego tego tego pomysłu polega ono głównie na tym, aby tych 17 w tych programach no właśnie państwa zainteresowane konkretnym problemem wspomnianą stabilnością wojskową mogą je rozwijać się myli sądzą się państwa ramowe czy tzw. wiodące w danej Valencia 2, aby mogły ciekawe dla ciebie inicjatywę rozwijać w nich dla nas ważna jest w odpowiedzi są też próbuje się drzwi teraz już na początku że, ponieważ Europa zachodnia 2 lata temu była w szoku, bo po, bo po po pierwszych po pierwszych obwieszczeniach trampa wydawało się, że TESKO może być tak odpowiedział na dno również kooperacyjną odpowiedział o racjonalizowanie zdolności wojskowych w Europie na my na NATO co mówił granat na jego wezwania do zwiększenia budżetów et Cetera et Cetera i to jego przekleńst w, które pod adresem Europy wypowiadał niemal od samego początku swojej siły z Unią Europejską na mniej, ale rzeczywiście nowość, ale z pewnością eskorty nie było było raczej formatem wielostronnej współpracy bardzo wąskich bardzo wąskich dziedzinach aleja gwiazd i reakcja polityków wynika, że jest chora na radnych z, a reakcja rak Sumatra tak naprawdę inna na pewną również Europejską niezdolność, żeby w 2 2 7 powietrznej kraju zebrać po to, żeby dokonać jakiejś nie wiem operacji wojskowej wymagający, zwłaszcza szybkości było była to inicjatywa Anny tam Europejska inicjatywa interwencyjna to jest poza Unią, która spoza to jest poza Unią, która tak naprawdę politycznie wynika z czegoś jeszcze większego niż obronność, ale wrócimy do tych interwencję zatrzymali 6 lat PESCO czy dobrze żyć, bo bunt cieszy jednak w Polsce toczy się dyskusja z 1 strony są w myśl odpowiada ma ona mała ma pewnego rodzaju krytycyzm Besko, zwłaszcza takiego losu z punktu widzenia polskiej to mnie ze strony polskiej, który odwołał się również dodać do świetnego raportu pani pani dr Anna na temat na temat PESCO, której jednak w pewnym momencie pokazuje jak bardzo jak bardzo ta ta inicjatywa PESCO jest niekorzystna czy też kraje Europy Środkowej są do nich nastawione nastawione sceptycznie jednak widzimy, że wczoraj minister Błaszczak MOK w wchodzi łysy z przytupem można powiedzieć dosięgnie go do 6 albo 7 kolejnych programów, bo Śródmieście jest jeszcze jest jeszcze sporo walczyć będziemy w 9 tak w połowie z tych z tych inicjatyw co się stało Otóż w Polsce stało się to, że zmienił się minister obrony poprzedni ich poprzedni Macierewicz był niezwykle mocno nastawiony negatywnie do współpracy Europejskiej uważa uznając, że nasza obrona zależy wyłącznie osób i zarządzaliśmy młodemu głos zaraz po informacjach od razu uwagę, że żaden z oczekiwaniem na niego wołają pani z niego kozła, a ja jeszcze swoje mam tutaj ciekawe wątki, więc tak naprawdę wrócimy do tego odium tej perspektywy polskiej miała PESCO no i 3 pytania czy z Unii Europejskiej czy obok Unii nie powstaje jednak jaki się bronić rekreacyjne poza, którym w kręgiem czy poza, którym współpraca się znajdziemy, a to przecież kolejna taka współpraca, poza którą możemy się znaleźć, ale więcej o tym, po informacji Piotr Łukaszewicz Krystyna Gutkowska z państwa gośćmi, a świerk lub pod blond zdobycz w 2 Agnieszka Lichnerowicz rozmawiamy o nowym i inicjatywach zacieśniania współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obronności w Europie tak powinna powiedzieć mówimy przede wszystkim o Europejską, czyli takiej stałej współpracy strukturalnej między państwami została zainaugurowana kilka miesięcy temu teraz minimum opracowywane są reguły współdziałania i konkretne projekty w ta inicjatywa ostatecznie jest znacznie mniej ambitna niż chciał tego prezydent Macron francuski i dlatego wczoraj poza już strukturami Unii Europejskiej podpisały razem z 8 innymi krajami list intencyjny, żeby powstały takie europejskie już siły nie Europejska inicjatywa interwencyjna, z czym okres do państwa są bliżej współpracowało, gdyby trzeba było n p. interweniować, gdzie się na tzw. południu, czyli n p . w Afryce, a Alberta skok nie jest taka ambitna jak chciał tego Macron m. in . bo absolutnie nie tylko ze względu na sceptycyzm choćby takich krajów jak Polska, która ostatecznie do PESCO przyłączyły się, ale amnezję różnymi zastrzeżeniami w DM IDM zdecydowali się państwu raport Justyny Gutkowski z MSW, ale tam wymienione są argumenty m. in . taki, że inaczej definiuje, ale Polski rząd czy polscy wielu polskich ekspertów zagrożenie czy Donald Tramp wycofuje się z Europy albo osłabia się współpraca transatlantycka tego obawia się zachód Europy i stąd te inicjatywy europejskie rozumiem, że pani uważa, że jest odwrotnie, że to poprzez takie inicjatywy Unia Europejska może osłabić współpracę transatlantycką, czyli od to prawda, a poza tym chciałam jeszcze dodać oczywiście ciężko było reakcją na tramwaj, ale ciężko było też ze strony francuskiej reakcją na przechylenie tego dyskursu w Europie w ostatnich latach od 20 14 roku w na obronę zbiorową całego dyskusja o 20 1 4 roku i rozmowy na ten temat nowej decyzji natowskie dotyczyło wzmocnienia wschodniej flanki pod względem obrony zbiorowej i to Francuza znaczy to nie leżało we francuskim interesie i stąd również te inicjatywy francuskie do PESCO, a później Europejska nie inicjatywa interwencyjnego, z którymi mamy, w których w tej chwili do czynienia, ale dodam jeszcze, że uważa Mazur z mojej perspektywy przeczytawszy wczoraj TENIS impet intencje innych wrażenie zgrai Europejski indeks cen interwencyjnych uważam, że ona również jest dalece poniżej francuskich ambicji, jeżeli zobaczymy przyjrzymy się przemowie Trumpa wrześniowej na Sorbonie i GI el temu co on wówczas, jakie przedstawił postulaty do urzędu ochrony przed zimą drona w jakiej on wcześniej przy wtedy przedstawił postulaty i zobaczymy jakim, jakie są cele w tej chwili Europejskiej inicjatywy interwencyjnej zobaczymy, że UE jest to inicjatywa moją w rozumieniu w tej chwili o wiele bardziej w wymiarze politycznym niż militarnym z tego względu, że mamy 4 obszary współpracy zacytuję w analiza strategiczna wypracowywanie scenariuszy ewentualnej wspólne planowanie spaść operacji współpraca w zakresie doktryny wojskowej oraz Inflant niema mowy o wspólnych europejskich jak mantrę, że jest grono jest wielka Brytania, które wychodzą z Unii Europejskiej i z drugiej strony na co warto zwrócić uwagę na Niemcy też tam są ostatecznie dołączyły ich z naszego regionu Estonia, bo jest to nawet trochę w dyskusjach Łukasiewicz rzecznik pisze zaś w tym dyskutujemy o niuansach różnica między między deską atomizacja Ewą interwencyjną natomiast gdzieś, jakby w tle nie przyjęły czają się tym 2 olbrzymie wyzwania przesunięcia tektoniczne w polityce w geopolityce temat ulicy światowej wciąż nie jest już wspomniane 3 wymieniamy trampa bardzo lekko tymczasem tymczasem to co prezydentura i sam prezydent, zwłaszcza oznacza dla Anny Grodzkiej ładu Międzynarodowego w tej chwili to właśnie znaczy to przesunięcie ten rozbicie globalny, gdyż państwo jest taka druga grupa gorszego sortu chodząca po Europie również po Polsce, które się zaliczam ja osobiście tzw. trasa pandy wyścig ludzie, którzy do tej pory wierzyli w to w Polsce, bo to zresztą bardzo silne środowisko do dopłat do pewnego momentu uwierzyli w to, że nasza nasze polskie bezpieczeństwo opartej na 2 filarach byciu z Unii Europejskiej w tym trybie cywilnym wymiarze oraz byciu Sojuszu ze Stanami na to w tym w tym w tym wymiarze wojskowym Otóż, dlaczego są tak bardzo nieszczęśliwi ludzie go, ponieważ ten wasz benzyna tam transatlantycki amerykańsko europejskie zaczyna się od nabyć rozwijany podważany przez prezydenta kampania tylko w wymiarze wojskowym algierskim wymiarze politycznym wymiarze pełnego pewne pewnego rodzaju pracy Ania kultury wartości zachodnich oraz wymiarze ekonomicznym już słyszymy o taktycznie wojnie handlowej pomiędzy Unią Europejską i innymi państwami z ZUS z Ameryką drugim takim słoniem w pokoju, który w których, który jak jest w tle tych tych gmin tych procesów bardzo szczegółowo, którym mówimy oczywiście Brexit, bo też, bo też Ania brytyjska jest najsilniejszą armią w Europejskiej części części NATO i wejście wyjście Brytanii z Unii Europejskiej Nędza, a absolutnym wstrząsem tektonicznym również dla systemu bezpieczeństwa w Europie zatem Popescu rzeczywiście jest różnie pojawia się próba wciągnięcia z powrotem Brytyjczyków do współpracy tych właśnie taki bardzo wąskich sektor nowych działaniach inicjatywa obronna, której inicjatywa interwencyjna francuska, której Brytyjczycy są również również część umów będzie sposobem na 1 w tym w rozumieniu francuskim na przytrzymaniu taki operacyjny i umożliwił danie możliwości użycia Operacyjnego sił brytyjskich we w różnego rodzaju Inter interwencję co wynika z Lille dlatego od lat jest z tego z tej dyskusji dla zdrowia dla Polski Otóż wynika wynika, tyle że powinniśmy czy próbować przede wszystkim wracać do do tego transatlantyckiego wymiaru próbować jeszcze ratować co się da się z tego co z tego co nazywamy ten zakręt, a to Atlantycki z synem jednak próbować być Europie na czym niedawno pan premier Morawiecki może będziemy mieć zwornikiem żadna z USA Europą trio z dnia przewija obawiam się, że ani 1 branża ani druga tutaj kontynent nie nie nie oszukuje nas żadnego żadnego zawodnika natomiast na pewno śnieg nie pozostanie poza dyskusjami czy za Amerykanami 3 z Europejczykami to pozostaniemy z Górnikiem z Rosją tak naprawdę tutaj są ważnymi graczami nie jesteśmy już swoje listy nikogo z nich głos, ale obydwaj to sprowadza się do tego, jeżeli głównym zagrożeniem cały czas pozostaje Rosja czy Polska jest bezpieczniejsza, gdyby Peszko jako inicjatywa współpracy zacieśniania jest silniejsze, czyli zacieśniamy współpracę wewnątrz Unii europejskich w PiS, aby myślała, że to jednak zabezpieczona w bardziej od Rosji czynne jest odwrotnie jedno tylko jedno króciutkie słowo głównym zagrożeniem nie jest Rosja dla Polski dla polskich głównym zagrożeniem zwrot rozpad Zachodu, ponieważ to zakład gwarancja naszej nasze uderzyli argument pozycja za rolników w Polsce Jagiellońskim wtórne wobec tego co dzieje się za naszą zachodnią granicą idea i czuje się w unii Europejskiej de vito dają też tutaj w Polsce zwolennicy po TESKO i przy polskiego aktywnej roli w PESCO to jest ten drugi argument znaczy, żeby znowu nie spełnia także Polska będzie poza ten Dakar, ale groźnie jak chcemy dbać o to 1 z Zachodu, bo to jednak nadal stany Zjednoczone są gwarantem naszego naszego Europejskiego bezpieczeństwa szczególnie bezpieczeństwa na wschodniej flance i dlatego żadne wzmocnienie nawet TESKO 3 wzmocnienie nasz udział w Europejskiej inicjatywie interwencyjny nikt nie gwarantuje nam zapięć 10 i 2 0 lat, że Unia Europejska czy jakakolwiek Europejska inicjatywa interwencyjna pod przewodnictwem Francji będzie zagwarantuje nam nasze bezpieczeństwo niż stany Zjednoczone wycofają się z Europy i wycofają się z naszego regionu i to jest nasz problem biorąc pod uwagę też szeroki kontekst propan przedstawił w, a jednak takich politycznych sporów polityczno gospodarczego handlowych sporów między Europą Stanami i Stanami Zjednoczonymi jednak biorąc pod uwagę, gdzie ten komponent obrony jednak czy obecność amerykańska Europie nadal jest jest w ich głos było w ostatnich latach w zwiększona jest tutaj Polska to Polska stoi przed dylematem tak patrząc przez co zmieniającą się polityką amerykańską, ale nadal utrzymującą jeszcze silną obecność wojskową w Europie nad stoję przed zmianami w unii Europejskiej czy większą emancypacja polityki bezpieczeństwa i obrony i która jednak w de facto nie służy naszym interesom wyższych, jeżeli chodzi o słowo jeśli chodzi o jakość wsparcia amerykańskiego dla Polski oczywiście jestem znowu jestem tym ostatnim z tej kasty, która z nich popiera absolutnie stosunki transatlantyckie, ale i śledził jakoś wsparcia merytorycznego dla polskich po porównajmy jakoś wsparcia Ameryki USA dla Korei Południowej wystarczył tylko absolutnie pustych, chociaż strategiczni celebrytką wspaniały szczyt Donalda trampa z kim Dzong una przed Koreańczycy południowi zadłużyli nas słowa tam porzucone absolutnie bez sensu i przypadkowo o tym, że wstrzymuje szkoda ćwiczenia wojsk amerykańskich stacjonujących w Korei żołnierzami koreańskim wyobraźmy sobie już wie, że jest się strasznie boli ze źródeł lampa z Putinem no niech to już wielki mural międzywojnia to coś w tym coś w tym apotem sypią okaże się, że mamy tutaj naprawdę oba psy myślą o tę histerię i tutaj jak chodzi o talentach ta noga a gdy Europejska czy musimy sobie umieć wyważyć i zrozumieć to, że tam nie jest wyłącznym czy Ameryka tam dań nie jest wyłącznym gwarantem polskiego bezpieczeństwa doskonale zna z Europą tak, ale niestety w obecnej sytuacji Europa nie jest nie będzie naszym ratunkiem tak jak powiedziałam od tych może, dlatego że jak rząd nie ograli wspieramy tych inicjaty w gojenie rozlicza, a może, dlatego że łamiemy prawa Unii Europejskiej na mnie z gimnazjum jak OBWE powiem, że dla mnie wszystkie te inicjatywy zarówno PESCO, jaki Europejska inicjatywa interwencyjna są jedynie uzupełnieniem zdolności państw członkowskich Unii Europejskiej i tak powinny być traktowane, bo de facto takie są i one nie przyniósł niosą nam zwiększenie naszych życzeń samych co nam przyniesie zwiększenie Europejskiego bezpieczeństwa to realne zwiększenie nakładów zwiększenie zdolności europejskich państ w członkowskich, bo to jest myślę tutaj bez cenzury wolność grania dla ciemno milczy, jaką Polska i powinniśmy wspierać właśnie takich inicjatyw jak pańska siły internetu z tego względu zaś poopalać leżąc nawiążę do tego co pan powiedział wcześniej Polski rząd rzeczywiście stał przed dylematem co co zrobić z pasma tak czy dołączyć się w czynie dołączyć je buntu powiedziała, że było powiedziałabym, że były 2 stanowiska w ramach polskiego rządu MSZ był bardziej za mąż był bardziej przeci w decyzja ostateczna padła za dołączeniem się do PESCO i kształtowaniem tej inicjatywy jak nie mniej niż normalnie strzelanie kształtowaniem tej inicjatywy w tak, aby ona była również korzystne dla państ w, choć wschodniej flanki i Polski, czyli nie tylko służyła interesom francuskim przede wszystkim państ w Południowej Europy, ale służyła również interesom państ w bałtyckich Polski Rumunii w UE i dlatego dołączamy w tej chwili do pokoju kolejnych 6 projektów Pasko mam nadzieję, że w kolejnej puli w proponowanych projektów rzeczywiście zaproponujemy takie projekty, które będą w RAF służyły nam służyły innym państwom wschodniej flanki franki we współpracy z nią zdolni za państwa doznają Gutkowska, bo przypomnę, że jednocześnie powstaje poza strukturą Unii ta współpraca w ramach interwencyjny inicjatywę są największe największe potęgi europejskie czy Polska powinna generalnie wspierać inicjatywy integracyjne w sferze obronności oczywiście oczywiście, że powinna wspierać przede wszystkim powinny budować własne zdolności Otóż zapewne nie godzimy się zgadzamy, ale tutaj warto byłoby znowu powiem całą dyskusję na temat tego jak bardzo jak Polska jest przygotowana do Bodo do chronienia własny dach własnego bezpieczeństwa to jest kolejny temat i jak idą w ogóle w jak modernizować promy realizacja idzie to wydawaniem się chwalimy tymi 2 %, ale już z klientem ma również koledzy wizja kolejnej rozmowy powinny ostatnie zdanie Ameryka tak Europa również tak jak największym wymiarze tylko, że z naszym udziałem ich z uwzględnieniem naszych interesów w tym dziś w ogóle się do końca sprowadza do pytania komu Polska bardziej ufało się Europejskiej czy tak zmęczony, ale temu było moje barbarzyńskie publicystę drastyczne podsumowanie Justyna Rutkowska ekspert ośrodka studiów wschodnich Piotr Łukaszewicz w analityk Global label państwa gośćmi to tyle co zresztą pan nie ma żadnego państwa dziś przygotowaliśmy Adam Szurek realizował w program informacja po nich mundial w TOK FM ATA świat lub pod blok standardowe Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA