REKLAMA

Co trzecia firma w Polsce prowadzona jest przez kobiety

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-06-27 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
26:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część magazynowa EKG Maciej Głogowski dzień dobry, a dziś w naszym studio od mojej lewej pani prof. Agnieszka Chłoń Domińczak szkoła główna handlowa dzień dobry znak gra pan Ignacy Morawski dyrektor portalu SpotData dzień dobry dzień dobry i pani dr Justyna Pokojska Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry kinowy po raz pierwszy w magazynie kadzie tak jest, ale nie po raz pierwszy w toku w co prawda to prawda, ale Rozwiń » jak ktoś przychodzi pierwsza z magazynu Hg to coś w sobie uczucia pani zajmuje tak na co dzień coś sobie do Poznania tym, że jest wykładowcą akademickim zajmuje się nauczaniem młodzieży w naszej polskiej socjologii pracuje w laboratorium gospodarki cyfrowej badamy rynek pracy szczególnie z perspektywy kobiety i przedsiębiorczych kobiet i tak przyglądam się tym kobietom jak im idzie w karierze zawodowej włączeniu kariery zawodowej innymi funkcjami życiowymi nijaki, że na jedzenie najgorzej, choć paradoksalnie nie najgorzej, chociaż wiele zniechęca mamy dookoła, żeby nie godzić tego wszystkiego, ale nie jest niemożliwe także nasze badania ostatnie dotyczyły właśnie przedsiębiorczych kobiet ci co trzecia firma w Polsce prowadzona przez kobiety, więc myślę, że idzie nieźle to mamy dobry punkt wyjścia do naszej dyskusji, bo ja chciałem państwa zapytać się jeśli chcielibyśmy takich rozmów przecież jest mnóstwo w ostatnim czasie porozmawiać z rynku pracy to właściwie, o czym powinniśmy pracować, w jakich danych albo jakich informacjach tak dobrze odtworzyć chwieje z prawdziwą sytuację na rynku pracy czy mamy słuchaczy informować o tym, jaki jest zarejestrowanych bezrobotnych, jaka stopa bezrobocia czy mamy rozmawiać z danych o wolnych etatach w gospodarce czy mamy rozmawiać o danych dotyczących zatrudnienia w większych przedsiębiorstwach, bo te są publikowane n p . przez Główny Urząd Statystyczny co miesiąc co właściwie możemy słuchaczom powiedzieć prawdziwego rynku pracy pani profesor, choć dla mnie takim, gdybym miał powiedzieć 1 wskaźnik, chociaż uważam, żebym patrząc na rynek pracy muszę patrzeć trochę więcej niż miał talent, ale najważniejsza to jest to to jest wskaźnik zatrudnienia, które nas informuje o tym, jaki odsetek osób w danej grupie wieku jak patrzymy na wszystkich na to są osoby w wieku 20 6 4 lata pracują, bo to nam pokazuje zaangażowanie zasobów prace i jest to takim sygnale wskaźnik, którego także używa Unia Europejska do monitorowania sytuacji na rynku pracy i on w największym stopniu oddaje kondycję rynku pracy warto też popatrzeć na bezrobocie przy czym nawet nie to bezrobocie rejestrowane tylko bardziej bezrobocie ekonomiczne, które rosną kwartału podaje Główny Urząd Statystyczny w oparciu o badanie aktywności ekonomicznej ludności, dlatego że w dane rejestrowe zawierają różnego rodzaju zniekształcenia związane z tym, że rejestrują się ciasto w urzędach pracy osoby, które nie są bezrobotnych bezrobotna osoba zgodnie ze wszystkimi definicjami to jest taka, która nie ma pracy szuka pracy jest gotowa do jej podjęcia dużo osób rejestrujących się w urzędach pracy w oko pracuje nieformalnie zdarzają się sytuacje, kiedy przychodzi osoba zarejestrowana do urzędu pracy n p . w roboczym ubraniu firmy budowlanej szczególnie w sezonie letnim zjeżdżalnie w sezonie letnim umawia się o siódmej rano, mówi że moglibyśmy szybko załatwić formalności, bo ja zaraz idę do roboty w inny przykład w masowo rejestrują się jako bezrobotni absolwenci studiów medycznych, którzy po stażu, zanim rozpoczną specjalizację mają 3 miesiące przerwy w związku z tym co robią rejestrują się, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne, ale to właściwie dobrze robią ze swojej perspektywy rozwoju perspektywy tak tylko, że to zajmuje czas urzędników to zajmuje zostałby instytucje rynku pracy nawet nieco, że to ta składka zdrowotna jest zanik wpłacona, ale cała machina urzędnicza się uruchamiać, by pomóc osobie znaleźć pracę, która tak naprawdę niczego nie potrzebuje czasu z tym pierwszym punktem, którą pani powiedziała, czyli wskaźnikiem zatrudnienia jako tym 1 z najlepszych mierników sytuacji, jakie jest w Polsce on w Polsce jest nadal stosunkowo niski mamy dosyć dużo zasób majątku w tym momencie nie po Londynie nikt nie pamiętam dokładnie przepraszam powinnam, bo sprawdzian jest pół powyżej 60 % takie mam wrażenie, ale mniej niż 7 0 to pokazuje, że mamy duże zasób osób, które są teoretycznie wieku, kiedy powinno się pracować, a nie pracują to dużo z tych osób to są osoby w wieku 50 proc, czyli nadal mamy jednak niewykorzystane zasoby tych najstarszych osób mu pojawia się także problem spadającej aktywności osób w wieku mniej więcej 2 5 30 4 4 lata głównie kobiet co związane jest system został mu świadczenie otrzymamy IC Kaszub były prowadzone analizy dr Iga Magda wspólnie z OECD już oszacowała w nos znaczna część kobiet, aby się wycofała z rynku pracy albo po prostu na ten rynek pracy nie weszła w związku ze świadczeniem, więc plus ja mam na podany jest pani profesor pozwoli, bo okres sprawdzała ich danych GUS dotyczące właśnie tej bez aktywacji zawodowej kobiet czy do tych wskaźników, o których mówimy ja bym pewnie chętnie dołożyła się wskaźnik w ogóle aktywności zawodowej znaczy to ile Polaków niekoniecznie pracuje, ale w ogóle zarejestrowany sumarycznie ilu Polaków z wiernych, ale w skali społeczeństwa była też ta bierność dla nas jest kluczowym wyzwaniem to znaczy może nie wyzwaniem, ale takim zagadnieniem bierność, którą co w tym przypadku oznacz oznacza niepodejmowanie zatrudnienia i nie poszukiwanie zatrudnienia dla Mandeli zawodowo osób ci co pracują i cisza chorzy z robotami tak co wszyscy pozostali są bierni zawodowo i takich mamy w Polsce tych, którzy pracują lub są zarejestrowani poszukują pracy 5 6 proc, czyli ponad 40 % Polaków nie poszukuje pracy Lilianna Zych, ale zaraz zaraz zaraz ale kto to jest 4 0 proc no właśnie co to jest pani profesor mówił o kobietach tutaj rzeczywiście dane GUS pokazują, że spośród kobiet, które pobierają zasiłek 500 plus szczególnie na pierwsze dziecko aktywny zawodowo spada poniżej 60 % nawet 5 0 kilku procent te, które nie pobierający 90 % w wieku 2 5 3 4 1 najbardziej aktywni wiek zawód mówi, kiedy kobieta powinna chcieć móc jak by poszukać zatrudnienia jeśli taka potrzeba pewnie, że może spojrzy na te dane z drugiej strony być może zależność jest odwrotna to znaczy te, które nie mają pracy pobiera zasiłek, bo też ich sytuacja ekonomiczna jest niższa będzie gorsza relatywnie, ale rzeczywiście takie zasiłki gdzieś takie świadczenia, które pozwalają nam nie pracować, ale też być, jakbym społecznie akceptowanym bezrobotnym to jest myśl coś co dla nas wyzwanie to znaczy 4 0 kilka procent niepracujących niechcących pracować Polaków jakaś część z nich na pewno nie może pojąć tego zatrudnienia jest obciążona n p . w rodzinie jest wieku w starszym jak już niekoniecznie wejdzie na rynek pracy, ale takie społeczne przyzwolenie na to, żeby nie pracować to jest myśleli, by takie wyzwanie, przed którym będziemy stać na kolejne lata to w żaden sposób nie stoi w sprzeczności z tym wszystkim, o czym tutaj także i wielokrotnie mówimy w magazynie Hagi, gdzie o tym, goście, którzy przychodzą, reprezentując różne branże o tym, że nie mają ludzi do pracy nie mają pracowników kilka minut temu pani Henryka Bochniarz też opowiadała o tym jak to z ci najmniejsi przedsiębiorcy, jeżeli zgłasza jakieś problemy to są właśnie brak ludzi rosnące koszty jak to w urzędach pracy zatykają się te kolejki do tego, by zatrudnić kogoś zagranicznych jak Tomasz wszystko, ale nie zdradzi nam w logiczną całość pan Ignacy Morawski jeszcze po tego losu w Polsce pracuje i właśnie z znalazłem dane to jest stopa zatrudnienia wśród osób w wieku 2 6 4 lata czy może być takie, które skończyły liceum albo szkołę zawodową i do owego mentalnego 2 6 we wspomniany artysta tak sprawy no i trojga 7 1 i 3 % i to bardzo mocno rośnie mniej więcej od 2 tysięcznego trzynastego roku od 1 00 6 13 to było 6 3 % cieszyli się 8 punktów procentowych wzrosła stopa zatrudnienia rzeczywiście było to pewnie jest najciekawszy wskaźnik obrazujący sytuację ogólnie na rynku pracy natomiast obywa się weta co nie ma sprzeczności w tym, że z 1 strony mamy 1 z najniższych wskaźników zatrudnienia Unii Europejskiej z drugiej strony brakuje pracowników ma w nie ma, bo często ci ludzie, którzy są nieaktywni zawodowo nie są dostępni dla pracodawców i dosiada Gipsy Group w Polsce, które są szczególnie mają oni są aktywne zawodowo niż średnia dla Unii Europejskiej, czyli po pierwsze, wśród kobiet jest niższa aktywność po drugie, wśród osób słabiej wykształconych i po trzecie wśród osób starszych, czyli tego doświadczyć nakładają na siebie w różnych obszarach mogą być osoby starsze słabo wykształconych kobiet i w tych obszarach mamy mamy problem ze ze stanu zatrudnienia, a jednocześnie rzeczywiście sprawę z dostępem do pracowników ostatnie dane co pokazały w budownictwie płace po raz pierwszy w maju po raz pierwszy rosły w tempie dwucyfrowym po raz pierwszy od dekady dwucyfrowym przypada 10 2 dokładnie procenta przy czym w budownictwie infrastrukturalnym 14 % po prostu nie ma inżynier chcemy budować koleje drogi, a żeby zbudować dobrą drogę, aby położyć tory to muszą być ludzie, którzy wiedzą jak to zrobić w tej rodzinie zbyt dużo i jest naprawdę problem i wiele firm budowlanych zrobiła sobie kosztorysy 2 rok 2 lata temu na inwestycje na dziś okazuje, że ludzie są dużo droższe niż byli tak tylko dziś realizuje transakcje o negatywnych marżach albo po bardzo niskich marżach uderza tylko analizowana liczbą upadłości budownictwie ceni zagranica DM więc, więc jakiś problem problem jest mi się pasza zostaje ogólnie możemy się też gry gospodarka się wtedy 5 % co oznacza, że nie ma możliwości, żeby nie było takich zatorów pracowniczych jak może w wymienionych w TV w drodze niszczy się po pracy w pamięć to jest po prostu lekkie przegrzewania się mamy jeszcze strukturalny problem ilustrują zdjęcia powiedziałabym kluczowych to nie jest problem na rok 2 czy 5 lat to jest problem nawet kilkadziesiąt do przodu to jest ono niesie za sobą w pracy tak walczymy teraz zaczynamy już płacić cenę bardzo niskiego wskaźnika urodzeń, który obserwujemy w Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych po prostu młodych osób, które wchodzą na rynek pracy jest coraz mniej opuszcza rynek pracy w demograficzna powojennych i to oznacza w po prostu torze w zasoby pracy w sensie liczba osób w wieku powiedzmy do 20 6 4 lata będzie mała co oznacza, że już niemal tak jak kiedyś tych młodych wchodziło na rynek pracy bardzo dużo i pracodawcy przepraszam za wyrażanie przebierali w ulęgałkach go teraz faktycznie poszukiwanie pracownika notabene my jesteśmy obecni na największych importerów prawa psy w krajach Unii Europejskiej to oznacza, że właśnie liczba pracowników, którzy do nas przyjeżdżają z Ukrainy Białorusi generalnie z Europy wschodniej jest największa we wszystkich krajach unijnych, gdybyśmy popatrzyli NATO, czyli już widać to te niedobory na rynku pracy South, by w ten sposób po części zaspokajamy stąd to ludzie, o których była mowa wcześniej w audycji Ewa Kroll jest jednak potrzeba usprawnienia procesu wydawania zezwoleń na pracę nóg pracownią szczególnie z Ukrainy pytanie jak długo możemy w ten sposób deficyt uzupełniać się też uwagę na jeszcze 1 rzecz dotyczy wojska mówimy o pracy, która oczywiście jest wartością samą w sobie jak patrzymy z perspektywy tak społecznie NATO to praca to nie jest tylko przychód dla rodziny to jest też nic sposób wydatkowania energii, bo przecież człowiek musi ekstra analizować to mówimy, czyli działać coś robić i tu też buduje tożsamość na podstawie pracy jest niezmiennie tutaj nie w badaniach z obozu praca jest 1 z największych wartości w życiu człowieka w Polsce przegrywa oczywiście z rodziną dziećmi wnukami zdrowiem, ale to są takie wartości niepodważalny 5 spośród materialnej wartości to praca jest rzeczywiście jedno na najwyższym miejscu można powiedzieć, ale mamy też takie zagadnienie were Going Poor, czyli tej etykiety prekariuszy czy pracy, która jest nie dopłacą one potrzebne średnie wynagrodzenie w Polsce średnio, która nie jest wskaźnikiem do pani profesor na pewno zaraz po nie jest w nie jest miarodajnym wskaźnikiem tak mam prawie 5 000 przeciętnego dochodu na Węgry 3 500, ale to nie jest to co nas interesuje w tej rozmowie mamy inny wskaźnik, którym jest znacznie bardziej miarodajnej mówimy o rynku pracy i właśnie tych pracach takich spra w realizowanych, czyli mediany, czyli ile za metr średnicy i usług online i to jest 3 500 brutto, czyli 2 60 0 70 0 na rękę to jest prawda i to i to jest prawda czy to jest ten wskaźnik bliższy prawdzie renty są sprowadzane dla przedsiębiorstw powyżej 1 0 pracowników mikrofirmy są również nie kończy, ale właśnie teraz po nie ma 1 sternika łazili, gdy wyjaśniam, że te, które były poniżej Dolnej Wildy oraz 70 8 100 0 Boe i 800 na rękę w tym momencie luty 2 50 0 brutto 6 2 800 w tych, gdzie jest mniej niż 10 pracowników, jeżeli różnica jest prawnie oferty z posiadania prawa pracy i o tym, że ta praca to uczynić człowieka uprzywilejowanym, ponieważ pracuje też zweryfikujemy to prawda z jego przychodami na poziomie 1 80 0 miesięcznie to przestaje być co tak fascynujące, że minister pracy być może zasiłek wcale nie jest dużo gorszym rozwiązaniem w sensie ekonomicznym w 2 oraz wycofywanie się z rynku pracy w niektórych funduszach to jest prosta kalkulacja takich jak możemy coś się bardziej opłaca, a jak popatrzymy znowu na beneficjentów zasiłku 500 + 3 tej subwencji na 2 500 plus no to 30 % stan tych beneficjentów jest 70 0 kilkadziesiąt tysięcy rodzin w Polsce, bo jest bezrobotnych czy w ogóle osób do dezaktywacji oboje rodziców jest bezrobotnych nie ma motywacji, że nie ma jeszcze więcej niż jedno dziecko to tu do pracy za 1 700 1 500 zł czy otrzymać 1 500 zł nawet nie ma nic nie można tego oceniać, ale oczywiście, by decyzje racjonalne są podejmowane informacje w radiu TOK FM po informacjach druga część trzecia część magazynu Hagia ekonomia kapitał gospodarka dziewiąta 4 6 to jest trzecia część magazynu lek. Maciej Głogowski dzień dobry w naszym studiu dziś pani prof. Agnieszka Chłoń Domińczak pani dr Justyna Pokojska Intelligence Morawski informacje rynkowe jak zawsze na początek tej części magazynu Hg euro 3 z 4 zł 3 2 gr frank 3 7 5 USD 3 zł 7 1 funt 4 zł 90 okienka dla panującego Morawskiego również sytuacja bieżąca ja myślałem, że pana giełda też idzie za chwilę po tym, jak skomentuję, bo akurat się z Bogiem jest powiedzieć im połączyć to sekta zdziwienia czy mogę wszystko razem czy jeszcze nie tak nas do tego podejść znaną jest to dopuszczalne na WIG 2 0 na obozy Marlena mnie nic to nic nie zaburzy WIG 20 na minusie 2 2 1 4 9 punktów indeks szerokiego rynku WIG na minusie 2 i mWIG 40 13 dodał proszę teraz łączyć z 9, a Różewicz na tym terenie to co się dzieje na warszawskiej giełdzie może budzić pewne zdziwienie, bo mamy w gospodarce doskonałą koniunkturę PKB rośnie bardzo szybko wydaje się, że kondycja przedsiębiorstw powinna być dobra tymczasem na giełdzie mamy z właściwie spadki już od dłuższego czasu spadki cen spadki indeksów nie tylko dużych firm, których ceny akcji są uzależnione od koniunktury międzynarodowej, ale też firm średnich małych polskich interesów z możliwości albo w Wigilię desek o kimś słabym wycinkiem gospodarki większość zdrowych firm spoza Giodo co jest informacją byłoby złą informacją o polskim rynku kapitałowego albo w sektorze polskich przedsiębiorstw dzieje się coś niedobrego czego, czego nie widać tzw . dla nowych głównych informacjach gospodarczych wczoraj w pulsie biznesu był ciekawy artykuł, który porównywał indeks WIG WIG 2 3 pamiętam to jednak różnice w latach różnica ta gęsta konsystencja chronić, ale alei jest z indeksem jest poziom indeksu, który by było, gdyby ceny akcji były zgodne z rekomendacjami analityków ta różnica u negatywne największa od lat, czyli rekomendacje analityczne wskazują, że to cena akcji powinny być znacznie wyższe, więc wydają się, że ten słaby teraz formę słabe wyniki sondażu są wynikiem raz dodałem w po raz wygrałem już niesłyszalne słabe wyniki polskiej giełdy i samosąd pewnym zaskoczeniem nas na tle tego arcydzieła rozbierano psy innych giełd zachodnich wydają się, że na wszystkich rynkach wschodzących jest trochę gorsza koniunktura względu na NATO, że podwyżki stóp procentowych w stanach Zjednoczonych wysysają trochę kapitału z rynków wschodzących się po prostu w Chinach Stanach Zjednoczonych są pchane zestawy prezentowe całkiem atrakcyjnej część kapitałową -li ne lokować się tam zobaczyć, że stopa procentowa banku centralnego USA jest już wyższa niż w Polsce sektor ktoś sobie bezpieczny depozyt założyć bankowy to w dolarze mas ma wyższy zwrot niż na polskim depozycie można, ale ja sobie taki depozyt założyć w nie tak jak to się z ogniem, a w domu w myśl no dobrze chowa się udać do specjalnego doradcy finansowego, ale generalnie zjawisko polegające na tym że, którym pewnie przegra także na wyniki badań oraz ubezpieczenia fundusze i t d . więc to, by ta zawiadamia on stracił natomiast fakt został wyznaczony raz nasze postawy procentowe na pewno jest pewnym zagrożeniem dla rynków wschodzących generalnie im i polskiej też od niedawna co ciekawe badanie przeprowadzone przez ekonomistów Fedu, który pokazał, że w UE podczas cyklu podwyżek stóp procentowych w stanach Zjednoczonych wzrost gospodarczy w na rynkach wschodzących w kolejnych 5 bodajże latach jest niższy o kilka ponad pół punktu procentowego, czyli że te cykle zacieśnienia stóp w USA wpływają na cały świat szczególnie na rynki wschodzące Azji Kuźnia skręcimy w wyjazd do ZUS są takie nabywcy są wymogiem Dydo z ponad wszystko połączyć rozum w umowie w sumie wykorzystali krótki czas, żeby opowiedzieć o wszystkim co miałem w głowach, żeby tylko zdążyć jak rozumiem 1 wniosek że, choć te opowieści o giełdzie jest taki, że moim zdaniem dzieje się coś negatywnego sektora średnich polskich przedsiębiorstw jest duża presja na marzec wynikającymi ze wzrostu płac droższych surowców drugi wniosek z tego, że drugi wniosek, że przekrój jest taki, że podwyżki stóp są w stanach Zjednoczonych stanowią pewne wyzwanie dla takich krajów dla rynków wschodzących takich trasach Polska bardzo dziękuję to było ich zdziwienie i podsumowanie sytuacji rynkowej, a Ignacy Morawski album kolejne tematy już rozmawia z dnia hali K2 właściwie nic wracając do dyskusji, którą odbyliśmy tutaj w części pierwszej ligi głównie w części drugiej dotyczącej rynku pracy i tego prawdziwego obrazu rynku pracy, bo z 1 strony mogliśmy przytoczyć wiele danych czy umawiać się, na który wskaźniki warto patrzeć jest z drugiej strony może to było u nas także niezwykle interesująco, bo budowała obraz z tego jak choćby sytuacja na naszym rynku pracy wygląda pani dr Pokojski pod koniec drugiej części mówiła to jest tak naprawdę zarabiamy do tej w tej Polsce naszej umiłowanej, czyli dziś mediana mediana w małych w małych mikro przedsiębiorstwach RO ta, czyli tam, gdzie jest potężna grupa Polaków zatrudniona w 2 tysiące 50 0 brutto, czyli od 100 6 0 w urzędzie pracy tak, ale nie więcej go w tych stronach większych przedsiębiorstwach to było 3 i pół 100 0 brutto, czyli kilkaset razy więcej na wyższej z 7 5 no to teraz jeszcze tylko, gdybyśmy tak zamknęli właściwie całą tę dyskusję, czyli rozumiem, że tu sprzeczności z informacjami o niskim bezrobociu wynik w tym tygodniu mieliśmy dane kolejne dane o bezrobociu za poprzedni miesiąc, czyli za maj 6 1  000 00 0 osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako osoby bezrobotne to nie stoi w sprzeczności z wszystkimi innymi informacjami o rynku pracy, która w naszym słabszą przekazujemy tak, bo zupełnie, gdzie indziej mogą potrwać do lodów związane z rynkiem pracy jak te RIA wzorujemy się zgodziła się do czytała w misce jedno zdanie do tej analizy w cudowny sposób wyparowało nam 1 40  00 0 bezrobotnych Węgrzy doczekali końca wskaźnik sięgał 6 1 not myślimy sobie 90 % Polaków 5 4 prawie pracuje, ale potem okazuje się, że z rejestrów ów płynęło 1 2 00 20  000 bezrobotnych do Odry mamy mniej bezrobotnych bez względu liczba, ale znalazł zatrudnienie tylko 6 0 kilka tysięcy osób w tym 40 no właśnie 1 1 40 osób osoby, które być może rozczarował się pomoc urzędu pracy być może przestał poszukiwać pracy i myśleć o tym, że sąd pracy znaleźć być może są niezarejestrowane pracują dziś na czarno szczególnie w sezonie letnim to jest przecież szeroka rzesza osób pracowników przy przy zbiorach owoców nie tylko w Nowince patrzymy oczywiście na tym wskaźniku optymistyczne 6 1 % to dobrzy i bardzo dobrze, bo spadło kilka punktów procentowych jesteśmy na pewno lepsi ale, jakbyśmy za tym zobaczyli te liczby, które stoją to już tak do końca optymistycznie myślę nie jest, bo woda niestety nie przekłada się bezpośrednio na liczbę osób pracujących na zwiększanie się tej liczby osób pracujących w olejach ponad 3 poseł Anna trafiła do systemu emerytalnego po prostu to mogły skorzystać z emeryturą z obniżonym wieku w związku z tym co się stało w październiku, więc staje z tej opcji skorzystały i to w takie dane były podawano, że mniej więcej połowa dla tych osób też dobrze im być emerytem nawet wcześniejszy niż bezrobotnym no tak z tym, że niestety też jednocześnie przy niższym wieku emerytalnym z rynku pracy doszło trochę osób, które jeszcze mogły kontynuować zatrudnienie ZUS ostatnio podał dane 4 17  00 0 osób w odeszły w zeszłym roku na emeryturę czy może to nie jest moje zdziwienie, ale to jest najwyższa liczba przechodzących na emeryturę od dziewięćdziesiątego pierwszego roku musimy sobie zdać sprawę z tego, że raptem systemu ubezpieczeń społecznych musiał wchłonąć taką liczbę świadczeniobiorców co niestety wiąz związana jest kosztem drze w mamy większe wydatki na wóz mamy potrzeby w postaci składek, więc szanse ma dość wąsko składki jakikolwiek sposób zostało obniżone czy małe nie są możliwe składki mam na ZUS mógł je na niektórych zmalały na, potwierdzając transakcję biorcy mają maleć płacić mniejsze choć, ale to tylko niektórzy przedsiębiorcy ani cuda, bo to jest tak ustawione zostały na Harendzie oraz funduszu ubezpieczeń społecznych jest walki na pewno nie będzie malała przez to, że ma więcej świadczeniobiorców milimetr słupa rtęci polis składki i co teraz i teraz będziemy powoli kończyć, ale jeszcze możemy jednak zdziwienie tutaj państwu powiedzieć proszę bardzo panu pana nie biorąc pod uwagę Wasilewski dziwił się na rozwój tego, że bardzo wie może takie zdziwienie, gdy okres próbny jest po pierwsze, zdziwienia takie, że jednak, że jednak nie jesteśmy tak bardzo pracowicie jakich się mamy zaznaczymy, że teraz o kobietach szczególnie kobieta drewno jest ogromne ryzyko to absolutnie to oczywiście jesteśmy pracowici naprawdę dokładamy wiele wysiłku w to, że to Polakom żyło dostatniej, ale jednak moje zdziwienie było takie, że inni, że te dodatki finansowe do motywują szczególnie młode kobiety, które przecież mają być to forpocztą aktywności zawodowej do tego, żeby nieaktywne zawodowo podejmować i rzeczywiście niskie wskaźniki zatrudnienia kobiet w tym wieku najbardziej produkcyjnym 2 5 3 4 to jest moje ogromne zdziwienie i malejące raty malejące jesteśmy w tym momencie ile pamiętam na poziomie grupy akcji i nie jestem przekonana czy jest to na pewno dobry kierunek tych zmian no bo jednak praca wartością człowieka jest i grupka koniec maja jeszcze na koniec dodam nie mieliśmy się okazji szerzej na ten temat rozmawiać mam nadzieję uda nam się wrócić jeszcze w tym tygodniu do tego tematu zupełnie zmieniają zainteresowania teraz magazynie Hg polskie Górnictwo naftowe gazownictwo podpisało kontrakt na spore dostawy skroplonego w amerykańskiego gazu z Ameryki z tej Ameryki tej najbardziej właściwej rejestracji w zjednoczonej to będzie sporo jeśli wszystko dobrze pójdzie, bo mamy 5 miliardów metrów sześciennych rocznie zużywamy mniej więcej 16 miliardów chodzi o to, żeby mieć te dostawy gazu z różnych źródeł jak najwięcej różnych dostawców najlepiej jeszcze stabilni ci dostawcy oczywiście Senna i żeby właśnie nie było problemu, że jak nam 1 dostawca wypadnie no to my mamy kłopoty gazową, a także to jest ważna informacja, że ona co prawda nikt nie jest także ten gaz będziemy otrzymywać już jutro tu jeszcze trochę czasu zejdzie 20 20 20 03 . roku chory i zdobędzie Gazprom skroplony i Chevron do nas przypłynąć, bo tam trzeba w tej Ameryce wygrać jeszcze port Gdańsk robić jasne, ale w końcu kiedyś przetrwać to wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu dekadzie to również była bardzo ciekawa wiadomość na koniec mam nadzieję pani prof. Agnieszka Chłoń Domińczak szkoła główna handlowa bardzo dziękuję dziękuję pani dr Justyna Pokojska Instytut socjologii Uniwersytet warszawski bardzo dziękuję dziękuję i pan Ignacy Morawski dyrektor portalu SpotData bardzo dziękuję dziękuję z wydawcami magazynu jak tak nie byli Karolina Topolska Tomasz Kopka bardzo dziękuję audycja realizował Adam Maciejewski teraz będą informacje te informacje audycja Owczarek Cezary łasiczka jest dziewiąta 5 0 8 informacja, a kolejne wydanie magazynowe Hg jutra w koło jutro o godzinie dziewiątej zapraszam w imieniu naszego GUS ludność w 2 tak witał roboty na lata 2 ekonomia kapitał Gos Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA