REKLAMA

Dzieje warszawskiej rodziny Epsteinów. Rozmowa z dr Anną Wiernicką

OFF Czarek
Data emisji:
2018-06-27 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
państwa i moim gościem jest dr Anna Rzeźnicka badaczka dziejów rodzin żydowskich dzień dobry witam serdecznie kina w wąskich państwo dzisiaj będziemy rozmawiać o dziejach warszawskiej rodziny Epstein w każdy zgadza się, skąd się wzięli i coś z nimi stało i PIT i rozrzutność oto pytanie, gdzie będzie właśnie pomiędzy tymi 2 pytaniami o 0 tak to znaczy jak zwycięża nad nadal jest nic jeszcze nie, dlatego że ta linia nie wygasa natomiast kosze willi w Warszawie to na Rozwiń » to pytanie jest kilka podpowiedzi przez wiele lat była promowana też wszyscy znanego historyka Rich man taka teoria, że przyjechali jednak z Pilicy i gdzieś ten błąd poszedł w świat za pierwszymi ustaleniami znaczy moim zdaniem jestem w stanie zagwarantować to niemalże 90 % szczecinianina mówiło się z Żarek to było kilka przesłanek do Siarki Siarki tak Siarki koło Częstochowy, a prawdopodobnie już w okresie Sejmu wielkiego ta rodzina była tutaj to znaczy ja najstarszy znany przedstawiciel, czyli Jakub Epstein Hel przybył do Warszawy z jakimś niewielkim kapitałem jak się uważa, czyli sądzisz, że zgromadził ten kapitał na handlu świecami moja gmina to marszałek przybył to to imał się bardzo różnych zajęć, ale przede wszystkim kupiectwa i pośrednictwa zasłużył się udziałem w insurekcji kościuszkowskiej był UP and członkiem naciągu brał udział w insurekcji kościuszkowskiej z faktury to udział zresztą otrzymał stopień porucznika wojska polskiego na listę jeśli chodzi o o wejście do Warszawy lub na początku dziewiętnastego to była osoba uznana, która prowadziła dość dużą działalność intensywną działalność gospodarczą był to człowiek szanowany przez rząd Królestwa polskiego, ponieważ była to osoba pochodzenia żydowskiego ich Ast wy też z tej z uwagi na ten fakt synonim nie cieszył się jednak pełnią praw obywatelskich ze względu na swoje zasługi rząd komisja rządowa spra w wewnętrznych wystąpiła m. in . dom do rządu rosyjskiego o zgodę na nadanie mu praw obywatelskich niestety z rezultatem negatywnym z powodu udziału w insurekcji niech się niż wydaje się, że być może, bo sam z mało argumentów przekonywujących nie myślę, że nie narzuca nikt nie chce tak załączników bunkra powiedziała jednak nie myślę, że nie należy z tym faktem włączyć się insurekcji i odmowy zresztą wielokrotnie i wielu przedstawicieli tej społeczności będących już elitą finansową Warszawy występowało o o zgodę na nadanie praw obywatelskich i takiej zgody nie otrzymywali dopiero lata 40 to jest okres, kiedy osiemnastego wieku dziewiętnastego dziewiętnastego wieku te są to stres okres kiedy, kiedy przedstawiciele elity żydowskiej finansowej dostawali prawa obywatelskie, a tak źle się wcześniej nie zdążyli ochrzcić marże bo, bo to jest drugi wątek, ale jeśli chodzi o Epstein, kto to pokolenie Jakub pozostał przy swoim wyznaniu to do końca życia swojego bardzo okazały pomnik znajduje od czego się na cmentarzu żydowskim zacznie go tylko Henryk UOKiK nie jego autorstwa tylko tylko tylko na grobie znajduje się na cmentarzu żydowskim przy Okopowej, ale nic takiego żony i dlaczego jaka, bo różnica jeśli chodzi o posiadanie pełni praw obywatelskich, a nie pełni albo wybranych praw obywatelskich albo w ogóle to znaczy, by pełnię praw obywatelskich co w przypadku ludności żydowskiej mówi o tym, że mogli kupować dobra ziemskie i nieruchomości miejskie byli niemożna było wykonywać, iż jestem kim sądu został zostało zasądzone kary cielesne byli też związek zwolnił jakiś podatków osobistych głoszonych takich drobniejszych czworo prerogaty w tak natomiast norm kodeksu Napoleona te prawa cywilne, które zostały nadane powszechny ludności w okresie Księstwa Warszawskiego dla tych zostało ograniczone w walkę pozbawioną treści żydowski korzystania z pełni praw, czyli były dla osoby pochodzenia żydowskiego były 2 ścieżki 1 z nich to była aplikacja z jakimi są licznymi załącznikami ta MEN w celu uzyskania pełni praw obywatelskich to rozumiem czy to była aplikacja trudno mi powiedzieć tak to znaczy na pewno to się wiązało z dobrymi stosunkami z łóżek z wysokimi urzędnikami państwowymi, którzy reprezentowali interes wyszli to jest tak i zdecydowanie przejście i druga rzecz zmiana wyznania mojżeszowego na innych chrześcijańskich najbardziej chętni tak rzymskokatolickie patelnie perforowaną tak czy rzeczywiście najczęściej wśród ludności żydowskiej było preferowana albo rzymskokatolickie albo protestanckie rzadziej prawosławnym ośrodku tak tak, czyli mamy Jacoba Epsteina, który pojawia się z małym majątkiem, ale wkrótce udało się pomnożyć majątek to i tak przez dzierżawę przeróżnego rodzaju podatków państwowych jeśli warunek pewne działania związane też jest takimi zamówieniami rządowymi także Jakub rzeczywiście pomnożył swój swój majątek natomiast tak naprawdę przyrost tego majątku znacząco nastąpił w kolejnym pokoleniu, czyli w kolejnym, czyli oczko w pokoleniu dzieci mama Jakuba, a miał ich kilkoro na niej wszystkie były takie prężne jeśli chodzi o grach działalność gospodarczą najstarszy Józef, a tam Hermann Jan i najmłodsza Wilhelmina tak też cała wszystkie potomstwo to najpoważniejszy z nich był Józef Herman może troszeczkę mniej dynamiczne, a tam też o Adamie troszkę mniej badań prowadziło natomiast bardziej najbardziej z nich wszystkich gestami tutaj znana postać Hermana, który zresztą Girl wybitnie się zasłużył jeśli chodzi o historię gospodarczą społeczną Królestwa polskiego, a na czym polegał jego zasługi czy się zasłużył tak to przede wszystkim my można nazwać go jednak nie kapitalizm ułomna, a na terenie Królestwa polskiego dzięki niemu w zasadzie on zainspirował zainicjował w rozwój przemysłu cukrowniczego w królestwie polskim to dzięki niemu jego pomysłowi powstała najbardziej rentownych i najbardziej wydajna cukrownia Hermanowi jego pierwszy pomysł w Romanowie Hermanowi znaczy tyle władzy osobie przez nas miejscowości sezonowe jak Google kupił dobra ziemskie na tarasie inne i galerii i w tym Teresie nie wybudował taką siedzibę dla siebie na własne potrzeby, żeby też jednocześnie móc odwzorować pracę cukrowni i rzeczywiście troszeczkę tak MSP z próżności nazwał ów Teresin Hermanowej, dlatego że w swojej korespondencji jeśli pisał stamtąd listy to przy dacie znajdowało się na prezentowała się nazwa miejsca Herman tak rzeczywiście tak było warto chyba dodać, że dzieci otrzymały dzieci Jakuba otrzymały gruntowne wykształcenie tak rzeczywiście Jakub zadbał o to, żeby jego synowie zdobyli wykształcenie i świeckie zresztą pod koniec życia nawet bolał w swoim testamencie, że także, że religii nie te nie są tacy wykształceni jako on, a jedynie Świecko poza tym to tak naprawdę dla dzieci Jakuba język Polski stał się językiem pierwszym językiem ojczystym, dlatego że takie dokumenty osobiste n p . takie dokumenty testament to Herman już sporządził w języku polskim, ale drugim językiem, którym prowadzili korespondencję to był język francuski Herman prowadził tę korespondencję osobiście, więc musiał rzeczywiście zdobycie on bardzo gruntowne wykształcenie czy też w szkole rabinów tak mi się wydaje albo być może liczą na Wall Paper nie wchodzi jakiś szczegół jasne czy najstarszy Józef bankiet Bankier najstarszy Józef Bankier prowadził bank przy ulicy Senatorskiej będą w zasadzie chyba troszeczkę przejął po ojcu później taki Kantor wekslową bankowy rykoszet początek 19 wieku dziewiętnastego wieku to to by to ludność żydowska macie mur mówi konkretnie o kształceniu i Jakub Epstein nie imała się bardzo różnych zajęć te zajęcia były profil firmy był wielorakich różne różne usługi świadczone łącznie z usługami kredytową, by finansowo kredytowymi i rzeczywiście Józef Epstein w sieją może nie sam Kantor ojca, ale w stworzył coś się w bardzo równoległego zresztą zainwestował w to, bo po sali swoich żon i działał pułk konsultował też bank Polski reprezentował pan Polski razem z USA frank Lennart, starając się ruszy o po pożyczkę zagraniczną na banku polskiego Józefie mało wiadomo na tym poziomie troszeczkę tak kołdrę dramatyczny stan jeśli chodzi o życie rodzinne i później już nigdy nie ożenił natomiast oczywiście działał na nowe na rynku finansowym Królestwa polskiego Adam kolejny Eksztajn Adam DM przemysłowiec i wspólnie ze swoim szwagrem prowadził działalności przemysłową też reprezentował w jakim po jakimś dłuższym czasie wypromował te produkty też za granicą bo, bo pojawił się na wystawie światowej w Londynie i na wystawie światowej w Paryżu był nagradzany na tych wystawach w mszy prowadził stabilne stabilny biznes nigdy jej nie zmienił wyznania i też jest pochowany na cmentarzu żydowskim wychodzi z Okopowej tak tylko, że w innej kwaterze, dlatego że ojciec jest pochowany jeszcze w kwaterze ME takiej tradycyjnej kwaterze, gdzie byli chowani tylko mężczyźni i żona Jakuba jest innym miejscu jako kobieta natomiast, a tam już przeszedł pewną transformację ja nie mówię zacznie chodzić tutaj o zmianę wyznania tylko taki pewien proces laicyzacji, czyli zgodził się na mecze brak wyrażał chęci być pochowanym koło swojej i obok swojej żony zresztą to są takie nawet 3 mogiły obok siebie Adama jego żony i ich syna, który mówi się, że duże, że zginął w powstaniu styczniowym, by do końca nie jest też wyjaśnione, bo rzeczywiście zachował się taki przekaz, że wyższe w okresie powstania był wezwany do niego lekarz, ale nie było napisane, że odniósł rany natomiast gdzieś takim przekazie ustnym jest informacja, że się właśnie zginął w trakcie powstania w tekście działań powstania styczniowego, a Mikołaj i było 2 Mikołajów wstań aktorze Mikołajów to wrócimy po informacji Radia TOK FM zawsze informacja już za kilka minut o godzinie jedenasty 20 w po informacjach wracamy do programu Owczarek studio dr Anna Rzeźnicka badaczka dziejów rodów żydowskich i państwo moi goście jest dr Anna Rzeźnicka badaczka dziejów rodów żydowskich dzisiaj o rodzinie Epstein luf przed informacjami dziś po Mikołaju albo Mikołaja nawet Mikołaja w starych jak on od 2 Mikael 1 był synem Adama, a drugi niewiele od niego młodszy z synem Hermana do bardziej chyba się to postać ten weekend ta druga postać, ponieważ mało dożyła późnego wieku przeciwnicy ze swego brata stryjecznego, który tak jak powiedziałam wcześniej prawdopodobnie zginął podczas działań powstańczych, ale nie nie wiemy czy plan związany to znaczy trudno powiedzieć czym ty czy Mikołaj Adamowicz tak powiem były związane natomiast na 100 % Mikołaj Hermanowi taki jest obracała bardzo długa historia, dlatego że Mikołaj Stanisław i tak będę, że to nazywać się o to, żeby odróżnić się z jego starszym bratem stryjecznym od niego starszego brata stryjecznego Chemik i Stanisław zapowiadał się dobrymi Ziemianin to też taka dłuższa historia to była taka postać, która zdecydowała się zmienić wyznanie ME jako jej pierwszy z synów Hermana Steina zmienił wyznanie, choć wyższych chrzest przyjął nie w Polsce tylko o w Belgii powróciło stopnia głowy trudno skoro od kilku lat to znaczy w królestwie polskim, a tak może to dziękuję za doprecyzowanie czy nie tylko tego w Warszawie tak lub chcemy to za granicą ale dlaczego za granicą być może było po to, proszę może procedura tak mi się wydaje jednak zmiana wyznania MF i przejście na wyznanie rzymskokatolickie to wymagało pewnej dłuższej procedury, a widocznie się Mikołajowi Stanisławowi spieszyło owego związku, więc po zawarciu ślubu z celem notabene z wnuczką znanego ongiś banki notariusza Warszawskiego eleganckiego doprowadzili się poza Warszawę i prawdopodobnie z funduszów ojca został zakupiony majątek Osiny dość dobrym położeniu, bo to jest ziemia Łowicka to są dobre, że znajdzie się miejsce i na pewno by nie w Nikołaj Stanisław doskonale sobie poradził z prowadzeniem majątku ziemskiego zresztą się bardzo zaangażował prace Towarzystwa Rolniczego zaczęto tak jakby opuścił troszeczkę tą swoją tą swoją grupę wyznaniową i wszedł w życie bardziej polskiego ziemiaństwa był członkiem Towarzystwa Rolniczego istniejącego przez krótki czas później rozwiązanego przez wielopolskiego, ale też bardzo pracował na rzecz podniesienia poziomu i kultury rolnej polskich w polskich ziemiach polskich folwarków żółto z m. in . z jego inicjatywy była miała miejsce taka pierwsza wystawa płodów rolnych w Łowiczu notabene gwoli ciekawości mogę tylko dodać, że leży jego ojciec, czyli Herman Epstein Rega z takiej mnie marketingowy pijarem na swojej firmy, czyli w tym czasie do 1 ze swoich, bo w tym czasie był prezesem raty in prezesem drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej i warszawską bydgoskiej zaproponował jej arystokracji ziemianom polskim, aby te, aby płody rolne, które chcą prezentować na wystawie w Łowiczu przewieźć koleją i to za darmo także z Barcą nie uważam, że bardzo trafna decyzja miała inne też zasługi się Mikołaj Stanisław, ponieważ żony on w ogóle nie jest to dla kolejnej wystawie w Łowiczu zdobył medal za zarzut to wyprodukowane w Osinach, ale końcówka lat pięćdziesiątych i początek sześćdziesiątych to są takie ruchy no i szykuje się powstanie tak to oni do niej teren zaczyna się pewien niepokój polityczny Mikoła Stanisław pieszy int bardzo aktywny udział w konspiracji mówi się, że to on też gromadził finanse na przed wybuchem powstania styczniowego natomiast inne też są takie różne wersje do tej pory uważało się rządu bardzo czynnym powstańcem natomiast te ostatnie ustalenia pozwalają poszerzono kompletnie nie wziąłby udziału to był taki trochę falstart, dlatego że Mikołaj Stanisław był aresztowany jeszcze przed wybuchem powstania styczniowego, gdyż to jest bardzo ciekawa historia do tego, że ojciec syn Mikołaja Stanisława z pewnością wiedział, że nastąpi aresztowanie syna i z pewnością wiedział, że syn zajmuje się działalnością konspiracyjną i dlaczego o tym, mówię tego, że jak bardzo pragmatycznym człowiekiem był o Herman w grudniu 6 0 tego drugiego roku namawia syna do tego, żeby przekazał mu majątek ruchomy całe wyposażenie dworu w Osinach wszystko co kosztowności wszystkie te Sylwia z Mikołajem i przekazuje Hermanowi, po czym Harman kolejnym aktem notarialnym przekazuje do swojej synowej wnuczek Anton w tym czasie już 2 w Osinach sam sama sam folwark głośna już był sprzedany dziwne że, choć roztoczy takiej, w której Mikołaj Stanisław nie zostanie pozbawiony praw być może zesłany na fanaberie i wtedy zyskałoby utratą majątku tak w ten sposób majątku nie ma, bo przekazał ojcu ojciec przekazał synowej, czyli żonie i korzystnej Sowa i Tobago dzieciom i gleby jest coś chlapnie tak rzeczywiście koniec grudnia tego roku to już jest aresztowanie Mikołaja Stanisława od przesiedział chwile w tej Cytadeli, zanim zapadł wyrok wyrok skazujący 10 lat robót ciężkich i zesłanie do najdalszych zakątków imperium rosyjskiego, czyli swej początkowej fazie trafi do nas Raczyńska potem znaczy Ińska troszeczkę bliżej, bo do tłumaczenia potem znowu kawałeczek na zachód, czyli do Wiatki my w rezultacie w roku myślę, że 1 80 0 siedemdziesiątym pierwszym to też można tylko tak datować rozwój szacunkowo znalazł się we Lwowie czy powróci pod odbyciu kary to znaczy nie powrócił do Królestwa absolutnie on powrócił do zaboru ostro będzie węgierskiego tak, bo Lwów to dla nas zupełnie inny zabór być może, czego jeszcze nie wiem, ale być może po prostu nie mógł powrócić do Warszawy być może też w Warszawie już go nic nie trzymało, dlatego że ojciec nie żył mama była w Paryżu, a więc są wybrał Lwów i tam tam też oświadczam też stworzył salony takiej track poetycki, kto był znany z tego, że przygarniają taki brat łata przygarnia wszyscy rozbitków m. in . Seweryna Goszczyńskiego, który z, którą negocjował nawet kwestia tego, żeby ochrzcił jego poszła córka i nie wiem czy rzeczywiście Seweryn ochrzcił córkę, ale z SLD nosiła drugie imię po to, po Goszczyński, czyli Seweryna i go zresztą imienia używała Seweryn, czyli Mikołaj Stanisła w na cmentarzu Łyczakowskim tak Mikołajską spoczywa i Haszczyński też tylko, że ma znacznie ładniejszy nagrobek to dobrze, a kolejne pokolenia Epstein ów kolejne tak to znaczy ciągle ciągniemy jeśli nie Mikołaja Stanisława czy jakąś nowość mam tutaj lamp Leona i wspomnieliśmy o braci Mikołaja Stanisława Leonie, który kontynuował działalność gospodarczą, a c, czyli razem z Mieczysławem w sumie podzielili się konsorcjum cukrownicze po Hernani, który zmarł rok 1 80 0 sześćdziesiątym siódmy zażądać nieszczęśliwie w nieszczęśliwych okolicznościach, bo przyjechał na wystawę do Paryża, gdzie zresztą została otrzymał złoty medal za swoje produkty z cukrowni w Teresinie jesteś nie słyszy w Łyszkowicach wyszli w Łyszkowicach w każdym razie no to były też taki moment się szyba spotkał synem raczej nie chyba tylko na 100 % ich wzruszenie, że emocje które, które nim pod powodowały, tym bardziej że już spodziewał się do zakończenia małżeństwa ze swego najstarszego syna to też była dla niego chyba dość skomplikowana sytuacja to po prostu smaru w związku, z czym oprócz 3, a do tego zmierzam po powodzi szmat, dlatego że że warto zaznaczyć, że oprócz Mikołaja Stanisława powstańca był Jeż byli jeszcze inni bracia Mieczysław był Leon na in siostra Marysieńka jak się pieszczotliwie Maryniak pieszczotliwie nazywał ojciec także było też jeszcze inne rodzeństwo kontynuujemy Mikołaja Stanisława, jakby w prasie może coś zresztą to jest pani najbliższa wszystkie ścieżki są mi bliższa konia, którzy życzyli, a wszystkie ale, ponieważ rzeczywiście Sky skoncentrowaliśmy się na Mikołaju Stanisławie to może powiem tylko tyle się rzeczywiście w tej akurat w wypadku tej rodziny historia zakręt zrobiła pewien zakręt tego, że Mikołaj Stanisław osiadł w LO i we Lwowie miał też dzieci tamta rodzina funkcjonowało ono przychodzi okres dwudziestolecia dojrzewa dorasta wnuk Mikołaja Stanisława i cóż mamy rok 30 09 . wnuk Mikołaja Stanisława żeni się w zasadzie już po wybuchu wojny, bo po pierwsze, Zrzeszenia sytuacja z treści taka nietypowa, dlatego że nie zdążyli się ze sobą szczerzy zamieszkać wspólnie z żoną Rosjanie wkroczyli to od miasta żony brat żony Tadeusza Eksztajn Lundgren brat żony Tadeusza Epsteina pracował w wywiadzie policji w związku z tym w zasadzie na dzień dobry Rosjanie są aresztowani, ale w ramach represji i zesłali do na Syberię również, że o równie żona czyli, czyli siostrę aresztowanego i matkę, ponieważ małżeństwo mieszkało ze sobą więcej czeka wkrótce się nie znalazł się Tadeusz natomiast w rodzinie krąży taki czarny humor, że w zasadzie był jedynym ochotnikiem, który pojechał na zesłanie tak też było rodzina w roku czterdziestym została zesłana tam też się rodzi kolejne pokolenie już na zesłaniu byli wysłani aż pod granicę chińską coś w tym do takiego kołchozu trafili pod miastem, a Jan guz i stamtąd po różnymi ścieżkami rozwoju uczelni próbowali się później już w okresie i ich jeszcze w okresie wojny, a potem już po wojnie przedostać to na zachód Europy czy do polskiej do NATO, że wspomnieć o rozprawie świadek czy świętej rodzinie Epstein, ale ta rzeczywiście coś jest inna linia tej linii, ale ona tak to też jest bardzo rzeczywiście ciekawa historia zresztą w tej chwili nawet trwają starania o jej proces beatyfikacyjny jest to bardzo ważne dla rodziny która, która odkrywa też jej rozwój duchowy znaczy rozwój duchowy, który przechodziła Maria Epstein rzeczywiście to jest taka osoba, która ma wyrosła już tradycji chrześcijańskiej Leone jego pierwsze małżeństwo z Konstancją Diana sho w zresztą też córką cukrowni głów tak bym powiedziała to jeszcze było małżeństwo w obrządku marszowym teściową widać ich małżeństwo zawarte w judaizmie i 2 synów pierwszych z tego małżeństwa też urodziło się jeszcze jako osoby wyznania mojżeszowego natomiast trzeci syn Karol, którego potomkowie nadal żyją Karol urodził się jako chrześcijanin został ochrzczony w Warszawie gdzieś między czasie między Narodzeniem Karola, a Narodzeniem drugiego synów był był akt przejścia na wyznanie rzymskokatolickie też się to chyba odbyło nie w Warszawie, a w Paryżu w każdym razie MO w PRL Leon po po dość nieszczęśliwej śmierci swojej młodej młodej żony, bo one dość młodo zmarła postanowił się ożenić po raz kolejny jego wybranką okazała się Maria Skarżyń ska, ale Maria Skarżyńska tutaj różne rzeczy się oni pisze żona włosy i Bartosz Szymański rodziny i Italiana nie była osobą zamożną rzeczywiście miała miała, bo szlachcianką była to raczej osoba uboga i nic nie, dlatego że że chce tutaj jakoś się krytykować tylko chciał być już, że duże zasługi takie rodzinne położył jednak ellaOne Epstein tak to była taka bardzo cierpliwa osoba zresztą takim aktem darowizny też ustanowił posag swojej żonie wożona posagu nie miała ludzkie panisko chełmskie paniska efektem jest to w skrócie oczyści historia rodu Epstein przynajmniej powiedzieliśmy do koncernu drugiej wojny światowej od dziś końca osiemnastego wieku czy takie szybkie 20 0 lat, ale więcej więcej trzeba już niestety szukać sobie w innych źródłach albo albo być może przy kolejnym spotkaniu w programie Owczarek myślę, że tak bardzo pani dziękuję dziękuję panu pańscy pełen gości, bo dr Anna Wierzbicka badaczka dziejów rodów żydowskich dzisiaj rozmawialiśmy o rodzinie Epstein rów na cmentarzu żydowskim w Warszawie, ale także na cmentarzu Łyczakowskim jest w różnych innych miejscach świata na korytarzu w klasie jest szczelność czystość także do kosza to następna zagląda tu także w porze tamtego grobowca oprócz tych, którzy zwyczajowo odbiorcom w bardzo proszę o informacje Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie 11 4 0 po informacjach mundial w TOK FM zapraszam w imieniu Przemka i Wańczyka dzisiejszy program przygotował Bartłomiej pograniczne, a nad realizacją czuwał Krzysztof Woch Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA