REKLAMA

Europeizacja Islamu: dlaczego model multi-kulti jest jednak najlepszy?

Światopodgląd
Data emisji:
2018-06-27 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:39 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świerk lub podglądu kart w 2 Agnieszka Lichnerowicz bardzo serdecznie państwa zapraszam na światopogląd dziś o światopoglądzie blok Osusz się w Indiach i w Polsce po szesnastej 20 po 3 sumujemy dzisiejsza inne prace w siłę w sejmie ekspresowo nad nowelizacją ustawy o IPN, która jak twierdzi rząd w zasadzie dotąd z niewielką korektą cen w zasadzie osiągnęli nawet więcej niż planowali w ale to po godzinie 16 2 0, bo teraz porozmawiamy o tzw. europejskim islamie to jest Rozwiń » temat od już od wielu wielu lat, ale w nowe niezbędnego współczesnym jest tekst Łukasza Wójcika poświęcony właśnie temu tematowi ZUS lub sobie islam to jest tytuł, w którą mam nadzieję będzie inspiracją czy punktem wyjścia do tej rozmowy, bo tam się pojawia wdają się kilka ciekawych pewnie dla części słuchaczy kontrowersyjnych tez, a więc autor tegoż tekstu Łukasz Wójcik z tygodnika polityka jest państwa gościem dzień dobry dzień i też jest z nami dr Marta Wit bieda jest realna bliska jest na rozkaz zakładu islamu Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień nawet jeszcze może słowem o tym nie bali w wyniku współczesnym, bo to jest nowa rzecz, więc warto może 2 słowa państwu powiedzieć to jest jak czytamy we wstępniaku Jerzego Baczyńskiego, jakby nowe wcielenie czy nowa wersja kontynuacja gry niezbędnika inteligenta taki jak napisał redaktor naczelny czytelniczy Sloan FOT Łukasz Wójcik może jeszcze w 2 słowach uzupełni skład człowiek jest pomysł na to LM w tym taki praktyczny jest taki, żeby dziennikarze w końcu minister finansów, ale wydaje mi się o to chodzi o to, żeby trafić do tych Czytelników, którzy są zmęczeni 5 niektórymi tekstami, którzy w czasie wakacji będą mieć więcej czasu na plaży i poczytają ME w rzeczach, których nie jesteśmy w stanie zmieścić w tygodniku albo, które są za zbyt czasochłonne czy też być trochę się, że zbyt rozciągnięte w czasie my nie pasują do takiego formatu zwykłego polityki i traktorzystę pewnie z tekstem, o którym będziemy rozmawiać, czyli zrób sobie islam to jest bardzo dużą wątków, ale mam nadzieję, że od kilku zarząd porozmawiać, a może się pozbierać w dużej mierze to jest jak rozumiem taka opowieść o tym, że odgórna europeizacji islamu, czyli próba przystosowania islamu do Europejskiego liberalnego kontekstu robiona od góry w grę nie ma szans na sukces tak rozumiem tekst Łukasza Wójcika, dlatego że ona mnie zrobiono od góry przez władze i elity w muzułmańskiej w różnych krajach, które mówią inni, korzystając z tych sformułowań, które padają też polscy z oderwanymi oni są od ludu jest ciemno przez lód często takie działania odbierane są jako wrogie to pierwsza teza ta druga, że znacznie lepiej układa się ze współżycia muzułmańskich obywateli z po z resztą społeczeństwa w takich krajach jak wielka Brytania czy Niemcy, które zostawiają przestrzeni im na praktykowanie swojej kultury w duchu takiego projektu wielokulturowego i rozrasta się czas Łukasza Wójcika o ostrożną rozwinięcia jej w tekście jest jest taki cytat, że Francja na polityka państwa opisuje, ale w tekście taki przykład, że Francja próbuje stworzyć nową religię da się 6  000 000 swoich obywateli, aby powstrzymać 200 terrorystów tak to jest raj generalnie tutaj chyba leży problem, bo oczywiście ma Agnieszka prosiła się bardzo wiele tematów mamy na ten temat jest tym ten temat islamu Europejskiego są oczywiście bardzo rozległe i to jest ten tekst oczywiście może paść ofiarą oskarżeń o duże uproszczenie natomiast mnie chodziło tylko pokazanie takiej tendencji w Europie, która ma już kilkadziesiąt lat w, wg której RM, aby zachować spójność społeczną i do prowadzi do integracji muzułmanów musimy my, czyli Europejczycy musimy im wymyślać islam taki, który pasował do kibiców w słowie do zachodniej cywilizacji, czyli pozwalał być im w pełni obywatelem obywatelami krajów, w których przyszło im mieszkać i takie tendencje w oczy oczywiście one się nasilają za każdym razem, kiedy dochodzi dać kolejnych kryzysów w tym jest z terroryzmem islamskim w tlen i pokazuje to jednak kilku przykładach zachodnich Francji m. in. Niemiec Wielkiej Brytanii jak różne kraje sobie z tym radzą Francja jest w tym sensie wyjątkowa, że rynkowa zmienia raczej właśnie do nich dosięgnąć tak szybko do konkluzji przechodzisz obok Francji jako pewien przykład modelu tego najbardziej od góry nagród znaczy, że miejsca, w którym państwo angażuje się w tworzenie takiego Europejskiego islamu poprzez byłyby co w sumie nadzoru nad meczetami poprzez ograniczenia n p . jeśli chodzi o te symboliczne unoszenie Husak tam pojawić jakieś pojęcie, które dziś wywołuje duże kontrowersje wśród samych muzułmanów, czyli liberalny islam albo też oświecony islam i dotworzenia tego tego islamu w cudzysłowie znów państwowego wciągani są ludzie z elity elit muzułmańskich, którzy często jednak, że są wyobcowani z tej społeczności muzułmańskiej, z którą jak samo państwo francuskie uważa i jest problem w i efekt jest taki, że próby nadzorowania i regulowania kończą się nie zna to znaczy wydaje się, że jest można taką tezę postawić jest taka prawidłowość w większości krajów europejskich, że tam, gdzie impas i im bardziej państwo ingeruje w kształtowanie charakteru tego lokalnego islamu tym zwiększymy odpornym spotyka się wśród RM tzw. mas muzułmańskich za to dojazd zdaje sprawę, że są nieostre pojęcia, ale próbujcie generalizować, żeby pokazać te zawsze idziemy do konkretu, ale jeszcze chciałem poprosić o dr Witt, bo jest ono jakiś komentarz to znaczy, w czym w zasadzie, gdybyśmy mieli podsumować te ostatnie dekady lub próby próby udane lub właśnie nieudane współżycie, a wspólnego życia muzułmanów ram i innych narodów religii czy narodowość głównie chrześcijańskich to jaki wniosek jest tego czeka strefę ciszy, udając się nie udaje Diamond trochę inny punkt widzenia na ten temat, bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że na szeroką skalę muzułmanie zaczęli przybywać do Europy zachodniej od lat z 50 po drugiej wojnie światowej z lat pięćdziesiątych sześćdziesiątych na szeroką skalę muzułmanie zaczęli przybywać do Europy zachodniej mamy w tej chwili w rok 20 1 8 i wśród tych bardzo zróżnicowanych społeczności muzułmańskich w Europie zachodniej wytwarza się klasa średnia i przedstawiciele właśnie tej tej grupy trafiają do elit społecznych myślę, że biorąc pod uwagę charakter tej migracji, która była migracją początkowo zarobkową z przestrzeni zurbanizowanych było były to osoby nią co najmniej słabo wykształcone często nieznający języka kraju przyjmującego często ogromny skok, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że manewr młot szacuje się bardzo różnie, ale około 2 5  000 000 muzułmanów z Unii Europejskiej, że trochę więcej wtedy dane są niedoszacowane wielu powodów, a mówimy o garstce terrorystów mówimy o garstce fundamentalistów, którzy są bardzo głośni, dlaczego są bardzo głośni, dlatego że są interesujące z 1 strony, bo warto o nich coś powiedzieć z drugiej strony im zależy na tym, żeby uzurpować sobie prawo do reprezentowania wszystkich europejskich muzułmanów, bo tylko to daje legitymację do tego, żeby w ogóle istnieć funkcjonować także Janusz Ziobro, z którym mamy jest, że absolutnie zniekształcone zdeformowane, dlatego że jak na tyle różnych niesprzyjających warunków, z którymi muzułmanie przyjeżdżają do Europy musieli się borykać, by sytuacja jest zaskakująco dobra i spojrzeć na to przekrojowe i z perspektywy tych 60 70 lat ani wybiórczo z perspektywy ostatnich 2 3 czy z perspektywy działań politycznych, bo weźmy pod uwagę, że muzułmanie są w tej chwili takim oczkiem w głowie różnych polityków populistycznych, którzy zrobili sobie z islamu i muzułmanów europejskich w bardzo wygodne Stasiak no ale jednak ktoś z po pochylić nad taką kwestią dotyczącą nadzoru czy prób nadzoru nad meczetami i ich mamami dodaje Łukasz Wójcik cytuje dane z Francji głównie przedstawione przez Julesa kapela takiego znanego badacza i islamu i z tych danych wynika, że zaledwie co trzeci meczet we Francji można uznać za niezależne od zagranicznego finansowania tylko 30 % imamów ma francuskie obywatelstwo od stycznia 6 % nie mówi nawet po francusku i wiele krajów UE z diagnozy wałów, że to konieczne jest większy nadzór nad meczetami, że tam głoszone są treści fundamentalistyczne rad gmin i współpracy z mocą we w mniej stanowią one niebezpieczeństwo jak zainspirowanie ludzi, którzy mogliby się zainspirować te dane są jednak bardzo niepokojące będzie można je wołaniem o nas świetnie, że to zdiagnozowano w którymś momencie zdiagnozowano to zdecydowanie za późno i w momencie, kiedy muzułmanie przybywali do krajów europejskich nie było pomysłu na to jak tę religię kształtować jak pomóc muzułmanów w tym, żeby swoją przestrzeń kulturową religijną swoją tożsamość religijną kulturową mogło mogło zachować w drugi strony kształtowanie się tej tożsamości i rola religii w kształtowaniu się tej tożsamości europejskich muzułmanów ewoluowała mamy wydarzenia z końca lat siedemdziesiątych początku 8 0 taka fala islamizacji krajów muzułmańskich dotarła do muzułmanów w unii Europejskiej w latach dziewięćdziesiątych to był ten moment, kiedy należało działać w tym momencie nie podejmowano żadnych działań w związku z tym ten napły w lnu przede wszystkim finansów z petrodolarów do petrodolarów płynących z krajów zatoki był niekontrolowany w konsekwencji płonęła też ideologię i to w tym momencie pojawił się problem natomiast próby takiego stworzenia odgórnie Europejskiego islamu francuskiego sama część jego kolegi samochód z góry skazane na niepowodzenie nas wielu powodów po pierwsze, są to wspólnoty z poszczególnych krajach bardzo różnorodne albo, jeżeli spojrzymy na przypadek Francji w pełnym pochodzenie osoby pochodzenia algierskiego modlą się oddzielnie pochodzenia marokańskiego działanie tunezyjskiego działanie zupełnie, gdzie funkcjonują Turcja Turcy podzieleni na kilka co najmniej kilka grup, bo z 1 strony mamy Turków takich, którzy się modlą w meczetach można, by powiedzieć w cudzysłowie państwowych tureckich z drugiej strony mamy ugrupowaniem diagnozy zalane Kurdów do tego miana Maryjczyków Senegal u tam jest ich zadaniem jest konsensus, że MDM państwo rządy powinny odbyć objąć większym nadzorem, ale to jest tym wydają się problem wtórny to znaczy proszę zwrócić uwagę, że to, że o zewnętrzne finansowanie pojawiło się we Francji to jest to wydaje mi się konsekwencja tego, że te tam już był podatny grunt na to, żeby tych ludzi przejąć w sensie ideologicznym czy młodych muzułmanów n p. we Francji to znaczy że, że to, że tak łatwo się udało Saudyjczyk Comarch 200 com czy marokańskie rządowi wchodzić w i organizować życie muzułmanów we Francji to jest efekt, a nie przyczyna tego, że ci ludzie są wyobcowani to wrócimy do tego też pytanie czy to jednak inny nie jest argument, żeby rząd nie próbował podejmować takiego takich działań nadzorczych ambony mogą być przeciwskuteczne czy jednak takie działania większego o kontrolę nad tym co się dzieje formacji tak mają duży ssak z VAT, a świerk lub podgląd itp, a Agnieszka Lichnerowicz w studiu jest dr Marta widok jest tak bliska i zna Mrożka związana z zakładem islamu Europejskiego na Uniwersytecie warszawskim i Łukasz Wójcik z tygodnika polityka autor tekstu zrób sobie islam, który znajdziecie państwo w nowym muzeum w piśmie niezbędnik współczesny i oczywiście to jest taka analiza czy refleksją na temat islamu Europejskiego islamu czy europejskich muzułmanów z 1 strony należy podkreślić to jest bardzo wiele wątków lamp to jest tak w pewnym cztero ostrożni co wiem też nie wszystkie mieszczą nachodzi poza tym taki publicystyczny Pm Box na temat tego czy istnieją strefy szariatu czy nie istnieją pokazuje, że sytuacja w różnych krajach jest dosyć różna i też różne są wyzwania czy porażki, a różne sukcesy i gdzieś na koniec, jakby był dla mnie z tego tekstu wynika, że jednak w wielkiej Brytanii czy w Niemczech Minta integracja paradoksalnie, choć to z podsumowania w tym też uproszczenie przebiega lepiej choćby biorąc pod uwagę te przykłady, które wpadają w tekście dotyczące możliwości kariery do ludzi, którzy wyznają islam, czyli w Niemczech znajdziemy polityków na bardzo wysokich stanowiskach takich w wielkiej Brytanii w krajach francuskojęzycznych jak Belgia czy Francja jest ich po prostu mniej i powodów tego może być bardzo wiele mam nadzieję, że z jeszcze kilka zasygnalizuje my, ale na początek tak tej drugiej częściowo wrócić do wątku nadzoru nad Edmund maczetami, bo to jest taki temat, który ostatnie dyskutowany częściej choćby Austria, ale był w wielkiej Brytanii i był we Francji stąd też pojawiają się różnego rodzaju inicjatywy w VAT wynika z tego, że ciasto drożdżowe Francji czy w Niemczech te metody są finansowane przez rządy innych krajów, które realizują jakieś swoje polityki na, a i Romowie, którzy tam zwracają się do wiernych w wywarze przekazują bardzo niebezpieczne MF fundamentalistyczne treści list tego tekstu nie nie jestem pewna czy wynika, że to jest dobra droga czy zła 8 myślę, że to nie to jest jedyna droga w tym wypadku, bo to jest jakby przechodzimy do fazy gaszenia pożaru było dofinansowanie zewnętrzne meczetów w Europie zachodniej jest pewną konsekwencją sytuacji, w której te pieniądze saudyjskie katarskiej jak i jak i jakieś jedno i z innych krajów żony padł na bardzo podatny grunt co niektórzy badacze tego zjawiska nazywają islamizacją radykalizmu to znaczy, że w tych skrajnie radykalizacją islamu tak, czyli nie nie chodzi o to, że jest i staram się radykalizuje godzi też są radykałowie niż islam nas, że tak, że tam był już wcześniej potencjał wynikający Acron co podkreślają też wydaje mi się w większości ludzie się któryś tym tematem zajmują nasz potencjał wynikający z ogromnych nierówności społecznych i tego, że ci muzułmanie się, że bycie muzułmaninem we Francji n p. często w większości pokrywa się z upośledzeniem społecznym spoin upośledzeniem dochodowym teraz te byty zewnętrzne pieniądze, jakby nadały pewną formę le z wzniosłą formę temu buntowi i stąd ta nazwa islamizacją radykalizmu, bo jej i drugi przykład wielka Brytania tam nigdy nie było takich kontroli i choć zewnętrzne finansowanie meczetów czy w ogóle organizacji muzułmańskich, ale też nigdy nie było z tym problemem wiadomo te pieniądze zagraniczne również w wielkiej Brytanii są istotne natomiast ktoś nie przekłada na rękę na dary na rady na radykalizację i inny skład rząd brytyjski nigdy nie miał problemu z finansowaniem zewnętrznym meczetów dlaczego, bo oczywiście to są to nie można zaostrzać tych tych tez natomiast inkluzji społecznej muzułmanów w wielkiej Brytanii pokazują w zasadzie wszystkie badania jest dużo wyższa i dla nich inne ideologią płynące z takich krajów jak Arabia Saudyjska nie jest już tak atrakcyjna rzeczywiście mamy wiele przypadków, gdybym miała też, że do gniazda jest nie do końca z tym mogę zdradzić, że z Wielkiej Brytanii ta radykalizacja środowisk muzułmańskich przeznaczy też nie dokonują się dokonuje przecież przez wiele lat Brytyjczycy borykali się z Abu Hamza takim bardzo trudnymi Maanam, którego się żaden sposób nie dało nie umieli nazwać oznaki, że tak głośny przykład natomiast tych przykładów też można, by mnożyć to to nie jest do końca się wydaje tak, ale o wiele bardziej za uwagę, żeby nie podchodzić do tematu białoczarne, kto to był czarny, bo tak, jakby mnie jesteśmy w stanie dojść do żadnych konkluzji mówią dajmy się, że jeśli bierzemy na nas skali pewien poziom inkluzji społecznej tych ludzi mówi muzułmanów w Europie to wrzesień, choć nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że w 1 kraju udało się pani Gruzja drugi nie wszystko to jest stopniała, ale wydaje mi się tutaj i jak się porównuje właśnie tam we Francji czy wielką Brytanię to ewidentnie wydaje się wychować wychodzi na to, że ten klucz z Izraela aktywa tego od, podsumowując oddaj głos dr Witt, bo jest zły perspektywy Łukasza Wójcika w zasadzie najważniejsza jest taka konkluzja społeczno-ekonomiczna związana z możliwościami na rynku pracy i w ogóle w takim razie z możliwościami na rynku pracy każdego w tym muzułmanów, ale też, jakby mniejsze dyskryminacji zamykania dróg z powodu dyskryminacji religijnej co nie zmienia faktu, że biorąc pod uwagę to, że radykalizacja już się dokonała już w miejscach dokonuje potrzebny jest jakiś nadzór nad tym co się macie tam dzieje, a teraz pan Cogito Herberta zgoda natomiast umknął nam 1 w moim przekonaniu bardzo istotny aspekt mianowicie różne kraje mają po prostu bardzo różny stosunek do religii do religijności do przejawów religijności przestrzeni publicznej France z takim szczególnym krajem, gdzie nie ma akceptacji po prostu dla religijności przestrzeni publicznej religia ma dość dość takiej okrojone miejsce w sferze intymnej chciałoby się raz powiedzieć każdego człowieka w przekonaniu Francuzów i co się dokonało i to się dokonało Francji wraz z przybycia muzułmanów i pojawieniem się do ich widoczności chociażby na nie wiem ulicach przestrzeni publicznej Francuzi zostali w moim przekonaniu zmuszanie do ZUS celem zrewidowania swojego pomysłu na religijność przestrzeni publicznej France się dawno temu uporała z kwestiami religijnymi natomiast tutaj społeczeństwo zostało jeszcze raz jako z wciągniętym w dyskusje na temat tego, gdzie jest miejsce religii, jakiej religii, której religijna ile ta religijność można w przestrzeni publicznej eksponować na ile nie, ale i kolejne no jak się jest jak się zachować wobec tej religii, która nie jest tradycyjnym jednak religią, a francuską, ale w takim środowisku w takim otoczeniu, a taki naturalny przejaw religijności, które są dla muzułmanów charakterystyczne wywoływały pewne zdumienie zdziwienie w konsekwencji nawet poczucie zagrożenia czy niechęć w wielkiej Brytanii ten stosunek do religii do religijności jest zupełnie inne w związku z tym te same zachowania te same praktyki muzułmanów w wielkiej Brytanii nie wywoływały takich akcji społecznej i w końcu ten rynek pracy, który ma już wspomniałem, że to jest najważniejsze z tych wszystkich elementów oczywiście niejedyny, który sprzyja akomodacji na mniej ludzi społecznej tych ludzi, bo tam, gdzie rynek sam wymusza pewną integrację z pełną zdolność adaptacji dane MOSP Dylan społeczeństwie ona przychodzi jakoś żyć w sposób naturalny nie odgórne to znaczy ci ludzie widzą że, aby zaistnieć na rynku pracy w kontekście też na szerszym to znaczy, aby być po prostu niż mieć co mieć za co dzieci posłać do szkół, żeby po prostu miedzi jak związać koniec końcem to tam denne talent otwartość rynku, czyli możliwość awansu społecznego wymusza pewną integrację na tych trudna na tych ludziach i wtedy oni to robią w sposób naturalny czy uczącej się języka czy, kształcąc się, ale jednak wydaje mi się, że to nie wystarcza to znaczy, że doświadczenie też takie, że samo już w niebo przez was nie tylko rynek pracy czy jesienią non duma mnie te wszystkie problemy czy wyzwania nie znikną to znaczy, że dyskutuje się im to pytanie dodatkowe do was co wydaje się takim kluczowym działaniem jednak i aktywnym działaniem ze strony rządu czy własny jednak bardziej asertywnej konsekwentna praca nad nauką języka przez Łabę przyjezdnych w oczy czy właśnie dziś programy takie edukacyjne Obywatelską demokratyczne w ubiegły rok co po tych wszystkich doświadczonych obserwowanie też różnych tych działań, które podejmowały czy Niemcy czy Francja czy wielka Brytania co wydaje się tak kolekcją 1 proc obywateli Radomia jako obywateli niezależnie od tego, jakiego są wyznania, jakiego są koloru i wyrobów co sobą reprezentują swoją większość z homofobią ten drugi raz na sobie gorzej z 1 strony z drugiej strony postawieni jasnych granic co jest dopuszczalne w Europejskiej przestrzeni publicznej, jakie praktyki religijne czy związane z religijnością praktyki są dopuszczalne a jaki niemożność odnowiona jaślan oraz zamieszania nie wymuszają na taką refleksję nad sobą tak zdecydowanie zdecydowanie tak to z 1 strony, a z drugiej strony rzeczywiście kontrola nad tymi środowiskami, które mogą być niebezpieczna i tutaj niezależnie od tego czy mamy do czynienia z islamem czy jakąkolwiek inną religię czy ideologią na to kontrola jest cel jest nowym sytuację wymusza natomiast, że to co w moim przekonaniu jest najistotniejsze to danie takiego poczucia, że muzułmanie czy czy jest jakakolwiek inna mniejszość nie są obywatelami drugiej kategorii tylko tak samo uczestniczą w życiu społecznym to, o czym bardzo często się mówiło Francji często mówi się często się przejawia takie takie określenie młodzi muzułmanie, którzy stanowią problem dla Republiki, a jeżeli jest takim dyskursem mamy nieustannie do czynienia z siłą rzeczy tych ludzi wtłaczana w pewną taką kategorię, w której oni sami, z którymi oni sami nie będą w stanie wejść w rozdziale dorzuciła jeszcze w Groznym pytaniem co tu już tutaj nabór ma też badacza islamu czy Czyżby społeczności muzułmańskich i on w zasadzie broni modelu nurtu multikulturalizmu, który jego zdaniem okazał się znacznie stół skuteczniejszym integrowanie imigrantów i otwieraniu kraju na religijną różnorodność niż ofensywne polityki asymilacji innych znanych kontakt z kontynentu z Angelą Merkel i był już prezydent Francji Nicolas Sarkozy powiedzieli, że multikulturalizm poniósł porażkę w problem w tym, że w krajach nikt nie próbował realizować polityki multikulturalizmu rozumianego jako polityczna akomodacji różnic w nasz wniosek, by z tego co jest z tego tylko taki, że oczywiście sama idea nurtu multikulturalizmu ma wiele swoich słabych stron tego, że dotychczas nikt nie zaproponował lepszego rozwiązania test jest multikulturalizm 4 ja myślę, że kluczowa sprawa jest nam to, o czym pani doktor odmówiła tamta znam pana odstęp od spawania religii od pojęcia obywatelskości czy też tożsamości Europejskiej, bo jeśli nie jesteśmy wstanie odseparować religię ran nurtów w domyśle chrześcijańskie to znaczy żona jest ewidentnym elementem jest takim jest statutowe tej tożsamości to wtedy ten mu TENIS islam nie znajdzie swojego miejsca w stół w budowaniu tej nowej tożsamości tylko ja jestem jeszcze raz zwracam uwagę na to, że być może to nie sam islam jest sam wpływ ma problemy miast, a to, o czym żeśmy mówili to znaczy, że tata islamizacji radykalizmu jest konsekwencją pewnego dawnego pewnej stania ani barier między nami i nimi to znaczy między tymi przyjezdni mienia to oczywiście jest bardzo trudny kulturowo jak z grubej zniwelowania jednak są, przyjmując do wiadomości to, o czym teraz państwo w klubowej Gypsy Sun cytuje swoje dane z Francji, których wynika, że to, że coraz częściej muzułmanie są coraz bardziej Głomb robiłoby swoją tożsamość definiują się tożsamość religijną odnajdą w Spale, ale na sprzedaży wyjątkowo słowny, że będzie to właśnie reakcja na te próby upaństwowienia islam czy pół Europy i zachowania i islamu w sposób odgórny to znaczy, że jeśli ci przyjezdni muzułmanie czują, że państwo, do którego przyjechali próbują im kształtować religia to naturalnym odruchem jest radykalizacja drugą stronę to znaczy on od kogo tego modelu Europejskiego, bo to jest ono uważane za obcy, a nie dali trochę inaczej bym upatrywał raczej przeciętnej islamizacji ponowne rejsami zacni społeczności muzułmańskich no właśnie w tym poczuciu wyobcowania w tym poczuciu bycia obywatelem czy nawet nie obywatelem członkiem społeczności społeczeństwa drugiej kategorii, ale jeżeli ktoś nie uważa za gorszego to siłą rzeczy szukam takich aspektów, które nie odróżniają od dna od tego społeczeństwa i sprawia, że będą się czuć lepiej, ale znam w tej wersji właśnie w eksportowanej przez Arabię Saudyjską katar przez to państwa naftowe i jest Rihanna Universal stycznych, ale Stalin, który sprawia, że ma wielu latach tak, ale ten ich tam jest bardzo bardzo atrakcyjne z tego punktu widzenia, że muzułmanie są w LM notą najistotniejszą tą najlepszą częścią społeczeństwa, jeżeli w społeczeństwie przejmującym czuje się źle potrzebuje takiego argumentu dla swojej tożsamości, który sprawi, że konieczne dziś będę się czuła lepiej zgonić będą mogły realizować bielizna nie jest tak silny, że nie wystarczy zbudować jak zdrowego w uproszczeniu społeczeństwa teścia przeciwdziałać takim wpływom politycznym też rozwiązać ten jednak dlaczego się nie przyjmuje wszędzie w Europie znaczy, dlaczego jednych krajach się przyjmują, dlaczego w innych krajach nie no być może ta opcja lokalna, czyli jak, gdy próba integracji dla wielu tych ludzi nie z Niemiec przez wielkie granie po prostu atrakcyjniejsza poza tym rozmawialiśmy o tym, jaki jest efekt tych tych, gdy dietetyk tej udanej integracji łączny wkład w to, że w życiu publicznym teraz więcej muzułmanów na realnym na roczne pensje 1 0 składka na pozycję polityczną jeśli porównamy scenie politycznej Wielkiej Brytanii czy w Niemczech to inna mamy do czynienia z dużą ilością muzułmanów w życiu portal wpolityce rosnąca różnorodność nie jest oznaką porażki integracji to jest fragment filmu raport fundacji Bertelsmanna który, toteż cytuje w swoim artykule Łukasz Wójcik w najnowszym niezbędnego współczesnemu oczywiście to godzinami można i pewnie powinniśmy imam nadzieję, że będziemy na ten temat rozmawiać w Grenadzie stąd tyle do dr Marta Wit, bo jest arabistyka listonoszka z zakładu islamu Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Łukasz Wójcik tygodnika w politykę, aby państwo coś bardzo dziękuję Kinder ATA świat lub pod blok w błąd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 20% rabatu, wybierz pakiet i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA