REKLAMA

KE znów zajmie się Polską. Tym razem chodzi o Sąd Najwyższy

Analizy
Data emisji:
2018-06-27 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:08 min.
Udostępnij:

Frans Timmermans otrzymał mandat do wszczęcia procedury o naruszenie prawa UE wobec Polski. Najprawdopodobniej będzie to oznaczało rozpoczęcie procedury dotyczącej polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym. Z kolei polski Sejm przegłosował dziś w ekspresowym tempie nowelizację ustawy o IPN. Komentuje mec. Michał Wawrykiewicz z inicjatywy Wolne Sądy

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analizy Karoliny Lewickiej to państwo serdecznie raz jeszcze nasz gość mecenas Michał Mazurkiewicz 3 adwokat inicjatywa wolne sądy kłania się panie mecenasie dzień dobry rozpocznijmy od nowelizacji ustawy o IPN-ie kolejnej nowelizacji tej słynnej styczniowej nowelizacji, która w dno pogorszyła znacząco naszą sytuację międzynarodową albo o konflikty z Ukrainą z Izraelem i ze Stanami Zjednoczonymi wreszcie otwarcie wyrażane przez te 3 państwa, gdy dziś się minister Michał Rozwiń » Dworczyk w Senacie mówił tak dotychczasowe przepisy karne nowej ustawy o IPN-ie mogą odwracać uwagę od jej celu narzędzia cywilnoprawne są skuteczniejszym instrumentem do walki z kłamstwami historycznymi, a jeszcze 4 miesiące temu prawo sprawiedliwość upierał się mnie, że kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3 i ściganie karne no to jest zasadny środek walki ze sformułowań sformułowaniami typu polskie obozy śmierci pnia ustawa o IPN-ie ta nowelizacja styczniowa to jest tak szeroka paleta dla prawników do dyskusji na różnych polach, że rzeczywiście można, by pewnie kilka prac doktorskich na ten temat napisać ten aspekt karny, który się, który był najbardziej kontrowersyjnymi, które dzisiaj został wyeliminowany z ustawy był słyszymy, że za nas, że tak przyjął i zapewne pan prezydent szybko popiera sięgnie i ten aspekt karny od samego początku był z punktu widzenia prawnego bardzo bardzo kontrowersyjny, ponieważ jest nieskuteczny nie ma takiej możliwości, aby ścigać się za pomocą ustawy o polskiej karnej przestępstwa o tym, charakterze, które są opisane w ustawie nie znasz w świecie po prostu z tego prostego powodu, że jeśli ktokolwiek dziś w jakimkolwiek kraju na świecie popełniłby to przestępstwo opisane w ustawie o IPN-ie, czyli powiedziałby coś takiego co ustawa uznaje za przestępstwo to muszą być związane z wolnego rynku oczywiście muszą być to on być postawiony przed sądem karnym polskimi przednim odpowiadasz oczywiście nikt się przed tym Polski sąd karnista widać, że to prawo było martwe to wszyscy wiedzieli prócz prawa sprawiedliwości w nas zaskakuje to wycofanie się dzisiejsza myślę, że tutaj względy wyłącznie polityczne zadziałały z stosunki zarówno z Izraelem, jaki ze Stanami Zjednoczonymi zostały zrujnowanej to jest wyraźnie odczuwalny widać po tym, jak polscy politycy prezydent premier są przyjmowani w Waszyngtonie, gdzie jest ich miejsce myślę, że stało się to dokuczliwe i inni nasi włodarze postanowili w ten sposób na prawie 10 0 suzuki czy nie żegna pana słowa pana premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił, że rządzący zrealizowali przez ten czas obowiązywania tejże noweli, chociaż w zastrzeżenie to prawo, mimo że w obowiązywała formalnie to nie weszło w życie, bo taka Wola prawa i sprawiedliwości pamiętamy te kuriozalne oświadczenie, że to prawo, mimo że obowiązuje nie będzie obowiązywać, tak więc rządzący zrealizowali więcej niż sobie założyli, by publicznie świadomość na całym świecie wielu partnerów z pewnością wywołali rządzący awanturę na całym świecie z tym związaną, które w mojej ocenie żaden sposób nie przyczyniła się do ani do postrzegania tego problemu zgodnie z historią ani do Rygi już wzrostu wartości naszego państwa w na arenie międzynarodowej gminę Gdów przede wszystkim zaszkodziła nam ta ustawa i tam pan minister Dworczyk wspominał zdaje się w uzasadnieniu, że to co pani zacytowała Żyd, że te aspekty cywilistyczne ustal, czyli instrumentarium cywilistyczne jest tym, które jest skuteczniejsze aniżeli karne tylko po co do tego ustawa, bo przecież narzędzia cywilnoprawne z więzienia w krótkim wystarczy do tego kodeks cywilny i możliwość ewentualnie pozywania na tej podstawie nie ma potrzeby tworzenia specjalnej ustawy i na etapie uchwalania tej nowelizacji w styczniu z kolei wnioskodawcy twierdzili, że właśnie instrumentarium karne jest potrzebne, aby ta ustawa miała rzeczywistą rzeczywistą wagę i rzeczywistą możliwość wprowadzenia w życie 1 lub w tym czasem się teraz okazuje, że te instrumenty instrumentarium prawne i już nie jest potrzebna, a osiągnięte zostały efekty poprzez poprzestają na międzynarodową awanturę, która gra miała miejsce Jana czytamy w uzasadnieniu analiza powyższych stanowisk oraz przebiegu debaty publicznej, która toczyła się wokół przedmiotowej nowelizacji prowadzi do wniosku, że bardziej efektywnym sposobem ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej polskiej narodu polskiego biorąc pod uwagę cel ustawy będzie wykorzystywanie narzędzi cywilnoprawnych w tym prowadzą podmiotową tak dalej przy jednoczesnym uchyleniu tych słynnych artykułów 5 5 i art. 5 5 Mb, który znał w styczniu wprowadzą, jakim z tej okazji dzisiaj z 2 zwrócił uwagę na to, bo zdaje się zaczynamy o tym, zapominać inne mówią o tempie wprowadzania tych zmian i o tym jak całe instrumentarium organów państwa znalazło się w 1 ośrodku decyzyjnym to ja panu zacytuję in oświadczenie dyrektora centrum informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka i oczywiście od rana wszyscy się denerwują się z opozycji w jakim tempie to przebiega i Panny dyr Grzegrzółka mówić sejmowe prace nad nim lizać ustawy o i będzie miał szybkie tempo, ale całości zupełnie zgodne z regulaminem Izby nie korzysta ja myślę, że została zakwestionowana zasada ustrojowa państwa, bo zaczną zaczynamy zapominać, że i lnu w Polsce obowiązuje ustrój parlamentarno-gabinetowy ten ustrój niesie za sobą pewne konsekwencje konsekwencje to jest m. in. prowadzenie debaty w sprawach najważniejszych w sprawach ustaw, które są wprowadzane przepisy czy to zgłaszane przez rząd czy przez kluby parlamentarne powinna w normalnym zachodnio europejskim standardzie parlamentarnym powinno odbywać się debata nie można mówić o debacie w sytuacji, w której zamyka się głos czy to opozycji czy komukolwiek, kto chciałby zabrać ten głos, kiedy przechodzi się z pierwszego czytania natychmiast do kolejnych 1 z planem błyskawicznie zszedł z logo ma możliwość zbudowania marki jest pod tym potem sprawa ustaw ląduje w Senacie dosłownie za godzinę, a za kolejną godzinę na biurku prezydenta, który podpisuje to jest właśnie to, o czym powiedziała, że tempo było szybkie już wcześniej, bo wg wszystkich znaków na niebie ziemi pamiętacie to nadzwyczajne posiedzenie Sejmu został zwołany w sobotę, kiedy na sobotę siano konwent seniorów prezydium Sejmu, toteż rzecz rzadko spotykana, aby te ciała spotykały się w sobotę zwykle spotyka się od poniedziałku do piątku gnębi zwołano nadzwyczajne posiedzenie Sejmu podobno wczoraj ten projekt ustawy z UE minister Michał Dworczyk ten projekt nie otarł się Ministerstwo Sprawiedliwości, gdzie powstała poprzednia nowelizacja, której autorem był Patryk, jaki inny i król akcentował Zbigniew Ziobro minister sprawiedliwości jako prokurator generalny to już w opinii do Trybunału Konstytucyjnego pisał, że jednak komornik nie nie jest to oto fajne rozwiązanie pamiętamy te kuriozalną dwoistości Zbigniewa Ziobry występuje w 2 osobach te 2 osoby mają odmienne zdanie na temat tej ustawy lub więcej wczoraj miał projekt powstał czy został też zaakceptowany przez rząd i to nie na posiedzeniu, które przecież miało miejsce, bo był wtorek, ale już po posiedzeniu w trybie obiegowym, czyli bez konsultacji możliwość zgłaszania uwag nudzi się właśnie to tam, po którym pan powiedział błyskawic są przez Sejm Senat właśnie tak to tempo jest zatrważający ją no niestety zaczyna być standardem w naszym państwie przy obecnych rządach opozycja chciała przer w w posiedzeniu n p. o to, żeby zapoznać się z pisemnym uzasadnieniem projektu natknęła się rynków jest nie wyraził zgody deponenta słynna akcja, której zresztą mówi Tomasz Siemoniak wiedzie Politechnika z panem posłem Winnickim Rudnik rzekomo blokujący mównicę aleja uniemożliwiającą zadawanie pytań przez opozycję mnie tak tak, a w tym samym czasie jest prowadzona dalej procedura i głosowanie głosowanie nad tą jest to, o czym wcześniej powiedziałem dość, bo jeszcze zwróćmy uwagę na to, że właśnie został złożony wniosek do Trybunału Konstytucyjnego zbadanie konstytucyjności tej ustawy i co idee i tu jest i teraz ta przyznała, że jedynie wniosek wycofać i tu jest ta cała UE, bo w UE odnośnie tego wniosku pamiętajmy, że w dniu wczorajszym międzynarodowe Stowarzyszenie adwokatów i prawników żydowskich służyło, a więc kuria ta kombi o opinię przyjaciela sądu, w której wyraziło bardzo daleko idące zastrzeżenia do tej nowelizacji Otóż jak klejnot przekracza granice dopuszczalności ograniczenia wolności w demokratycznym państwie prawnym zarówno z punktu widzenia konstytucji RP jak i prawa Międzynarodowego w Dachau zniszczono musi być brana pod uwagę tak oczywiście, że nie musi docierają, że uwagę na to, że jest to pierwszy Stowarzyszenie jest bardzo wpływowym stowarzyszeniem amerykańskim i nie osoby, które tam są stowarzyszone są inne osobami, z którymi należy się liczyć i z ich zdaniem Maciej ta to Stowarzyszenie jest reprezentowane tutaj przez polską kancelarię w w Polsce jest w tym postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym ideałem kolejny aspekt jest taki, że w skład w Trybunale Konstytucyjnym to jest pani Julia Przyłębska, która pełni obowiązki prezesa, a jak wiemy została wybrana w trybie niezgodnym z ustawą uchwaloną wzeszłym roku już jutro o sprawiedliwość z resztą, czyli bez uchwały została jej kandydatura zgłoszona prezydentowi została wybrana na na prezesa Trybunału jak również to znani dublerzy, czyli osoby niebędące sędziami Trybunału Konstytucyjnego w świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, ale zaznacza Trybunał Konstytucyjny honoruje uznają uważa, że jest zależna dla politycznej gry bardzo fajny i to właśnie pokazuje, że centrum decyzyjne jedno jedyne, które w tej chwili się znajduje na ulicy Nowogrodzkiej Rosji jest ono wuja w zależności od potrzeby do poszczególnych organów państwa, które są w zakresie jego do imperium, gdy na dyrektywy co my już wydawało się, że i tak zrobimy teraz Trybunał orzekł Trybunał orzekł Trybunał do teraz zrobimy to przez Sejm Senat prezydenta w zależności od potrzeby wyciąga się jak w z kapelusza poszczególne organy centralne urzędy jest także pan prezydent musi wycofać ten wniosek, ale czy to jest także ta sprawa w ogóle przestajemy być przedmiotowa, ponieważ na już niema tego prawa na temat, którego miałby się Trybunał w tej chwili rzeczywiście Trybunał pomiędzy zastrzeżenia do Trybunału nie nie miałby się na temat, czego wypowiedzieć na tego, że te elementy nowelizacji, czyli te artykuły, które zostały w dniu dzisiejszym delegowany z ustawy o IPN-ie są przedmiotem zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego, więc sprawa staje się bezprzedmiotowa klienci po prostu umiera śmiercią naturalną opozycja głosowała za uchwaleniem zmian oczywiście to też jest kwestia złagodzenia tego napięcia Międzynarodowego krytykowano te sprawy w styczniu, więc teraz jeśli jest szansa nawet w takim, a pan okropnie szybkim tempie to opozycja głosowała w inne za przypomnijmy jeszcze na koniec tylko, o który to fragment ustawy wypada, kto publicznie wbre w faktom przypisuje narodowi polskiemu państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialne za popełnione przez trzecią rzeszę niemiecką zbrodnie nazistowskie lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi ludzkości lub zbrodnie wojenne lub inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców zbrodni podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności do lat 3 ten przepis już nie obowiązuje mecenas Michał Borkiewicz z nami zostaje słyszy się tuż po informacji Radia TOK FM w naszym studiu nadal mecenas Michał Borkiewicz, a Mazurkiewicz adwokat inicjatywa wolne sądy raz jeszcze dzień dobry ani z narodem teraz zostawiamy ustawę o IPN ani nowelizacji, która została przyjęta także przez Senat bez poprawek czy trafi na biurko pana prezydenta i ruszamy do Brukseli, bo stamtąd docierają też bardzo interesujące informacje napad podaje Polska agencja prasowa żywice szef komisji Europejskiej Frans Timmermans dostał dziś Kolegium komisarzy mandat do wszczęcia procedury o naruszenie prawa Unii Europejskiej wobec Polski w tych sprawach, które uzna za stosowne, a to oznacza może oznaczać, że komisja Europejska skieruje kolejną skargę Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej jest to już skarga na ustawę o ustroju sądów powszechnych, ale może być kolejna skarga na ustawę o Sądzie Najwyższym inne m. in. wolne sądy szereg rozmaitych organizacji pozarządowych stowarzyszeń apelowało o to do komisji Europejskiej, by taki krok poczyniła jest to druga ścieżka art. 7 procedura praworządności jest ścieżka polityczna skierowanie skargi do Trybunału jest ścieżka ma prawne chyba taka bardziej dosadna powiem tak męczyć no i teraz jest szansa, że co się wydarzy tyle, tyle że nie zdołała to zabezpieczyć przed czystką kadrową w Sądzie Najwyższym, bo to się dokona już 3 lipca czy w przyszłym tygodniu we wtorek, a terminem, gdyby nawet komisja skierowała skargę na dniach tuż nad nie pozwalają już takie zabezpieczenie zrobić rzeczywiście z zabezpieczenia do trzeciego do 3 lipca nie uda się uzyskać w rolę stróża z możliwościami natomiast normy spójrzmy na to w ten sposób, że po trzecim 2 lipca jeszcze świat się nie skończy i ten automatyzm wcale tak nie zadziała ja uważam, czyli zobaczymy, kto będzie wyglądało nie niektórzy sędziowie 1 6 sędziów złożyło oświadczenia niektórzy w takim trybie jak przewiduje ustawa o Sądzie Najwyższym niektórzy tak czy taki w takim trybie jak sędzia Zabłocki, czyli oświadczając, że mają zamiar pełnić swoje funkcje z Jeziorakiem rdzenna ludność 4 koncerty nadal jest apelem o to, żeby dalej orzekać także z kim jest w oświadczeniu dla rynku, o którym mowa w w ustawie o Sądzie Najwyższym, gdzie zgoda prezydenta jest wymagane trzeba załączyć zaświadczenie lekarskie pan sędzia Zabłocki takie oświadczenie złożył ich rozłożone ręce pani prof. Gersdorf strzeli pierwszego prezesa Sądu Najwyższego ani na ręce prezydenta tym niemniej jednak jak wynika, z czym z tego z korespondencji od krajowej rady sądownictwa wszystkie te wnioski poszły do krajowej rady sądownictwa oraz wychowywała i nie wiadomo ile to potrwa zatem przynajmniej w odniesieniu do 1 6 spośród 2 9 2 7 sędziów, którzy którzy, których obejmuje ten wiek emerytalny nie wiadomo czy ten automatyzm nastąpi przejęcie oni zwolnią swoje swoje miejsca swoje nagrody są nasze rozwijające rada otrzymała też pismo pana prezydenta 19 czerwca od tego czasu ma miesiąc na opinie, czyli stopień musi wydać się do 19 do Hinca prawda ja przypuszczam, by zająć problemami sprawami na mieście szkoda panie mecenasie na posiedzeniu, które będzie się odbywało od 1 1 do 13 lipca, więc ja mam nadzieję, że sędziowie Sądu Najwyższego, którzy zamiast uwaga pan prezydent po tej opinii niewiążącej dla pana prezydenta ma jeszcze 60 dni na nas zjedzą, w których cena wzrosła aż, o który zostaje się, że tu też będzie dla rządzących bardzo trudny test taki polityczny, żeby pozbawić prezesa pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w szczególności jego i jego urzędu pomimo sześcioletniej kadencji i myślę, że będą grali troszeczkę na zwłokę, a zatem wracając do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej tutaj jest miejsce na orzeczenie Trybunału i na wcześniejsze zastosowanie środków zabezpieczających poza tym ja bym wcale nie przekreślał uważam, że nadal ta presja Obywatelska, która od wielu tygodni jest bardzo konsekwentna i to ona tak naprawdę spowodowała to, że Bruksela uwierzyła, że tutaj społeczeństwo obywatelskie nadal chce walczyć o wolne sądy niezależność sądownictwa w Polsce i że warto nie warto tą sprawą się zająć się jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans dał wyraźnie podkreślał, że jeśli nie nastąpi realizacja zaleceń komisji Europejskiej z grudnia zeszłego roku po stronie polskiego rządu ani nastąpiła no to te środki prawne tak jak pani nie słusznie nazwała dosadne, czyli instrumentu oraz niektóre są one tylko raz panie mecenasie sami prawnicy komisji Europejskiej obawiali się skierowania tej skargi, bo obawiali się przegranej, bo to wymagam inaczej niż w przypadku ustawy o ustroju sądów powszechnych powołania się na ścieżkę, która do tej pory nie była testowana to znaczy na fakt, że polscy sędziowie są częścią unijnego wymiaru sprawiedliwości dzięki temu komisja Europejska ma kompetencje ingerować ustawą o Sądzie Najwyższym warto przypomnieć w tym kontekście kluczowe orzeczenie Trybunał sprawiedliwości z lutego b r . w sprawie sędziów portugalski i właśnie po to, właśnie to orzeczenie w tym orzeczeniu Trybunał sprawiedliwości UE powiedział, że komisja Europejska może kierować tego typu skargi do Trybunału i Trybunał jest uprawniony do dokonywania oceny czy system ne niezależności sądownictwa w państwach członkowskich spełnia kryteria traktatu i w tym wypadku kryteria traktatowe, które są opisane w art. 19 traktatu Unii w art. 4 7 karty praw podstawowych Unii Europejskiej jedno w ustawie o Sądzie Najwyższym nie są zachowane dlatego Trybunał sprawiedliwości w mojej ocenie nie miałby to specjalnie żadnych wątpliwości, że ustawa o Sądzie Najwyższym łamie te zasady traktatowe i inni, ale instytucją na niej systemowo niezależność sądownictwa w odniesieniu zarówno do sądów powszechnych, ale w tym wypadku do Sądu Najwyższego nie jest zachowana, więc ja uważam że, zważywszy na to co się wczoraj stało wysłuchanie publiczne polskiego rządu, gdzie ani o krok wstecz w naszym wydaniu krok naprzód w kierunku porozumienia z Halickim awans nie wystąpili już dłużej już niema możliwości i jakiekolwiek ustępstwa co miał zostać zrobione zdaniem PiS-u został zrobiony i Kazachstanu uzasadnienia takich, które trudno nawet komentować już, ale niekoniecznie skomentujemy, bo zacytujmy zaś, że zacytuję je skomentujemy oczywiście bez wysłuchania także chciałam przejść skoro pan wysłuchanie MF wywołał no to bardzo proszę z ner Konrad Szymański wiceszef MSZ pojechał wczoraj do Luksemburga w inny tam pokazał LG 50 slajdów, na których to skraj dachu uzasadnił, że wszystko co PiS robi, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości jest słuszna zasadna jeśli ktoś ma wątpliwości to proszę bardzo my udowadniamy, że nie i myśmy to najbardziej kuriozalne uzasadnienie el skracania kadencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego przypomnijmy, że pani Małgorzata Gersdorf miałaby tę funkcję pełni do 20 2 0 roku ma zapisane w konstytucji tymczasem ze względu na to, że w listopadzie ubiegłego roku osiągnęła 60 5 rok życia Nothomb ma odejść i teraz tak czy ta komisja niesłusznie twierdzi, że sędziowie powinni służyć przed i przez kadencję określoną pierwotnie kadencja taka nigdy nie została określona wszyscy sędziowie w Polsce są wybierani na czas nieoznaczony to po pierwsze, prawdą jest, że sześcioletnia kadencja pierwszego prezesa zapisana w konstytucji mogło jednak zajść okoliczności, w których ta kadencja będzie faktycznie krótsza może się tak stać przede wszystkim wtedy, gdy osoba sprawująca funkcję pierwszego prezesa przestaje być aktywnym sędzią Sądu Najwyższego, ponieważ n p. rezygnuje przechodzi na emeryturę lub umiera i jeszcze 1 rzecz stałoby się tak również, gdyby na miejsce pani Małgorzaty Gersdorf został wybrany jej kontrkandydat sprzed kilku lat, czyli sędzia Lech Paprzycki, który miał 6 8 lat w chwili wyborów, gdyby sędzia Paprzycki został wybrany jego kadencja zakończyła się po 2 latach Niemcy z narzeczoną wskaże właśnie my się śmiać z tego jest sprawa nie jest śmieszna wychodzi on na wartości europejskie zapasy ceny w traktacie w art. 2 grono kanał za panie mecenasie, bo marszałek Senatu Stanisław Karczewski zabrał głos poinformował opinię publiczną cytuje jestem przekonany, że prezydent niebawem podpisze nowelę ustawy o IPN-ie do Panny marszałek jest bardzo dobrze poinformowane z tego wynika zatem w domach kierowany tylko Target wracając do tej argumentacji jest rzeczywiście kuriozalnej wręcz śmieszne no nie nie nieprzystające do poważnej dyskusji na temat na temat postępowania art. 7 traktatu neutralność internetu mogą przekonać państwa członkowskie różnie komisję Europejską, że jakby sędzia umarł jego kadencja zeznała, że zanadto w ZUS właściwy do możemy również ją skrócić na co nas tu każdy z przeciwników mogę powiedzieć jedno to proszę państwa to w takim razie jeśli możemy też skrócić kadencję prezydenta, która trwa 5 lat jest konstytucyjnie określona, bo były takie przypadki, że prezydent umarł prezydent Kaczyński umarł n p. jego kadencja została skrócona to czy to oznacza, że teraz zwykłą ustawą może być kłóci się kadencja pana prezydenta Dudy no to jest w tego typu rozumowanie wczoraj wracam do do komisji Europejskiej komisja Europejska jest raźniej wiem traktatów taka rola na nią została nałożona i ona musi konsekwencje i konsekwentnie iść do przodu jeśli chodzi o kwestie praworządności w Polsce jeśli są zalecenia z grudnia które, których jest 5 punktów, w których jest 5 punktów wskazujących co Polska strona musi zrobić, aby spełnić zalecenia i aby można było mówić ponownie o spełnieniu kryteriów praworządności w Polsce dotyk w punkty muszą być spełnione jedynie jedyne co zostało spełnione to zrównanie wieku emerytalnego sędziów kobiet i mężczyzn żaden post poza tym z tych punktów nie został nawet, że gros Georges chyba wszystko wskazywało na to, że mnie nie oczekiwała już raz do dochowania wszelkich Komenda z grudnia ubiegłego roku, bo faksy Trybunał po stronie biura rozsiane uznała winę ale, ale mówiąc o tym, że komisja poważnie podchodzi do swojej roli jestem strażnikiem traktatów nie to w doktora nauk Konstytucyjnego także po wino odpuszczać, ale w tych na tych slajdach to wczoraj prezentowano w Luksemburgu także Trybunał Konstytucyjny się pojawi n p. argumentowano tak na razie po prostu lepiej zna naprawiał karygodne błędy Sejmu poprzedniej kadencji, który wybrał sędziów awansem, że Trybunał obecnie cieszy się pełną legitymację i nie zależnością chwili, że w ogóle sędziowie nie czują się zobligowani do orzekania w zgodzie stanowić ze stanowiskiem politycznym partii, które udzieliła im poparcia i że czasem nawet orzekają wbre w stanowisku większości parlamentarnej przyrządu wbre w przekonaniu strony rządowej, że po drugiej stronie mają ignorantów, którzy nie wiedzą, o czym mówią tam nie siedzą inni racz nam się do ludzi z 1 strony politycy, ale też sztab prawników, który jest doskonale poinformowany i znana w szczegóły tych wszystkich legislacyjnych aktów, które zostały wprowadzone w zakresie wymiaru sprawiedliwości w ciągu ostatniego roku, a w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego w ciągu ostatnich 2 szybów uroku, a takie ogólne tłumaczenie, które też się pojawia na bardzo wielu tych lat dach to, że komisja Europejska nie rozumiem, że nie potrafi, a że nie zwróciła uwagi generalnie, że się nie zna no właśnie to to jest to jest właśnie to, o czym powiedziałem że, że jest przekonanie albo przynajmniej może nie przekonaniem się, że to jest próba wprowadzenia opinii publicznej w błąd taką narrację, że tam po drugiej stronie siedzą ludzie, którzy kompletnie nie mają pojęcia o polskim prawie o zmianach legislacyjnych o tym co się działo w Polsce przed 20 15 roku kim jak wygląda inny system sądownictwa tak dalej to nie jest prawda po drugiej stronie są rzetelni fachowcy, którzy mają dostęp na małe rozeznanie zarówno w odniesieniu do stanu prawnego przed 20 1 5 rokiem, jaki tego co się zdarzyło po 20 1 5 roku od roku o tym, świadczą wszelkie ekspertyzy opinie, które mogliśmy przeczytać w ciągu ostatnich 2 lat to są opinie bardzo wielu instytucji szanowanych taki jak komisja wenecka ostatnio specjalny raport organizacji narodów Zjednoczonych, który był rozpatrywany 2 dni temu bodajże w Genewie, gdzie mowa jest o tym, m. in . że Trybunał Konstytucyjny został wykastrowany takie określenie Diego García-Sayán na się znalazły w tym raporcie nic trochę trudniej nie jest tak, że druga strona nie ma wiedzy na temat przeniesienia na rzecz polityczną publicystyczną chce pana zapytać, ponieważ pan tymi sprawami się zajmują w Brukseli często gości imprezy i wie, o co chodzi mianowicie to napięcie między Junckerem jego prawą ręką za Meyer Marty z Bayerem, a Timmermans sam w pewnym momencie było także Timmermans był zwolennikiem takiego radykalnego ne dokonywania wartości traktatowych, a Jung był politykiem bardziej pragmatyczną, których liczył na jakieś ustępstwa ze strony PiS -u podobno już teraz tego napięcia politycznego między obu panami i nie ma ze mną, ponieważ Jung Liza Meyer poczuli się przez PiS trochę oszukani inni ja mam podobne wrażenie nie przyszli niema takiej wiedzy co do co do relacji między między panem przewodniczącym wiceprzewodniczącym natomiast z tych kroków, które podejmuje komisja jest jej determinacji, którą wykazuje jako strażnik traktatów i tego, że na prawdopodobnie ta skarga na ustawę o Sądzie Najwyższym zostanie w końcu złożona wynika, że jednak w komisji panuje tutaj 1 głos na ten temat mecenas Michał Borkiewicz adwokat inicjatywa wolne sąd był gościem analiz bardzo dziękuję dziękuję znajdzie co chwila 18 informacja Radia TOK FM ma po informacjach oczywiście wracamy z analizami Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA