REKLAMA

Sejm zajmował się dziś nie tylko ustawą o IPN, ale również walką z płonącymi składowiskami śmieci. Co się zmieni?

Analizy
Data emisji:
2018-06-27 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analizy Karolina Lewicka dobry wieczór państwu kłania się raz jeszcze nasi kolejni goście to Marek Józefiak Greenpeace Polska witam cię na Afganistan państwa i Karol Wójcik przewodniczący rady programowej związku pracodawców gospodarki odpadami nadaje się równie Nisko nie dziś Sejm zajmował się na, a dodatkowo zwołanym posiedzeniu nie tylko z ustawą o IPN-ie nowelizacją, choć oczywiście butów gwóźdź programu, ale zeszli także z innymi rządowymi projektami zmian w Rozwiń » ustawach dotyczących gospodarki odpadami wszystko w związku z pożarami nie przypadkowymi jak wiemy i możemy domniemywać w niektórych przypadkach wysypisk śmieci no oczywiście kwestia dzikich wysypisk i osób, które uchylają się od tego by śmieci zgromadzone usuwać się jak panowie zapatrują się na te rozwiązania, a zaczniemy najpierw od ogółu, zanim przejdziemy do szczegółowych rozwiązań no cóż w Karową intencje są dobre, ale dobrymi intencjami te będą piekło wybrukowane ne, więc rzeczywiście kierunek bardzo dobry, ale kilka wersów pisanych w tym projekcie założeń zupełnie uderzających rykoszetem w uczciwie działający przez przedsiębiorców możemy w Tanowie już Massey tego związku pracodawców gospodarki odpadami dlatego mówię o liczbie mnogiej zwracali uwagę kilkukrotnie innym, chociaż dość świeży projektom wpłynął do Sejmu o Asia 2 2 czerwca premiera, więc sens, bo nasze szynka Dean Jean trochę to jest tak, że te rozwiązania idą w dobrym kierunku, ale tak naprawdę uderzają w legalnie działających przedsiębiorców ani cwaniaków, którzy zakładają na chwilę wysypisko śmieci gromadzą tam śmieci, a potem znikają taryf w dużej mierze tak, dlaczego mamy kilka rzeczy, które musimy z tej ustawy wyeliminować tak, bo trudno oczekiwać, że kilka po pierwsze, bez prac, które nie przestrzennego tylko tam będzie można lokalizować działalność, gdzie są już uchwalone plany totalna bzdura Polska jest pokryta planami 20 %, ale 30 w raport Najwyższej Izby Kontroli od 20 03 roku się z tym próbuje mu porażki stare plany straciły ważność proszę zobaczyć jak niewiele tak ukrytego nie chcą robić z różnych powodów jest czasochłonne kosztowne one po co tego mieszkańcy nie zobaczą na plany nie będą głosować bez sensu zupełnie druga rzecz my mamy działać na terenach jesteśmy właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi, ale i to znów blokuje uczciwie działającym przedsiębiorcom działania no i wreszcie katalog kar chce nas czeka dzisiaj za wszystko to bardzo dotkliwie my mówimy oczywiście tak o policji ekologicznej o tym, żebyśmy w łapaniu uczył przestępców mówimy od dawna, ale ustawodawca tak się zapędził, że tak rozszerzył katalog bardzo surowych kar za drobne przewinienia dosłownie, za które dostanę mandat kilkuset złotowe, a dostanę, bo każdy przedsiębiorca w Polsce jak wojewódzki inspektor przyjdzie za drobiazgi może być ukarany, bo trudno przy prowadzeniu średniej wielkości przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa tego uniknąć no za chwilę będzie tak, że za takie drobiazgi będziemy dostawać jak za jakiś naprawdę grube przewinienia, a kwestia kaucji czy takiego zabezpieczenia finansowego jako przedsiębiorcy, chcąc prowadzić działalność właśnie w sektorze odpadowe będą mieli uiścić to jak najbardziej problem czy nie nie jest problem macie chyba, bo czy też chodzi też takie zalecenie dla samorządów, jeżeli nawet ktoś założy tu wysypisko śmieci zgromadzi śmiecia to zniknie no to gmina będzie miała pieniądze na to, żeby z tymi odpadami także zrażać oczywiście tam jest kilka szczegółów do dopracowania tak, bo to nie organ powinien decydować o wysokości tego zabezpieczenia tylko ustawowy algorytm, bo to nie organ powinien wybierać formę zabezpieczenia tylko ustawa powinna dawać przedsiębiorcy możliwość to działania w tym zakresie wyboru spośród form ustawionych w ustalony w ustawie, ale generalnie tak dumni chcemy zarzucić teraz projektodawcy poprawkami, które zupełnie wypacza sens tego projektu tak powiedzieć no są poprawki, żeby było tak jak do tej pory nie nie dochodzi natomiast pewne rzeczy trzeba doprecyzować liczymy na to, chociaż jest naprawdę ekstra ordynarnych zupełnie wiemy, o co mu to taki blitzkrieg legislacyjny zdążyliśmy się chyba przez ostatnie 2 i pół roku do tego przyzwyczaić się Lublin Greenpeace Polska jako opinia ogólna o tym projekcie ości kilku projektach, bo to w Wunsiedel w kilku ustawach to prawda w to znaczy w podobnie jak mój przedmówca, a kierunek słuszny, ale tryb postępowania powoduje, że na to może być prawo, które będzie wymagało nowelizacji niebawem niestety nowelizacja zostanie znowelizowana remont zastrzeżenia co do tego w jaki sposób są prowadzone konsultacje społeczne znaczek my o problemie w gospodarce odpadami jako państwo wiemy co najmniej od c od ponad roku raport Najwyższej Izby Kontroli o tym, że ziarno jest takie zagrożenie, że to przepisy dają pole dla szarej strefy, że może dawać do podpaleń wręcz powstał w został opublikowany w marcu 20 17 roku i no i za same się, dlaczego nagle tak w szybko są prowadzone te prace niestety ta nie sprzyja jakości dopasowane nagle, dlatego że zdarzyły się te rozmaite pożary traw jest znacznie wpłynęły wysypiska w Zgierzu składowisko opon w Trzebini wysoki i wysypisko w miejscowości siedzieli koło Mogilna test kujawsko-pomorskie ugasił pożar i jasne, że tak no i zdaniem służb wiele wskazywało na to, że niektóre pożar wysypiska nie były przypadkowe tylko chodziło o nielegalne pozbycie się odpadów tych pożarów było w sumie około 70, więc to jest już tak dość masowa skala oczywiście niedosyt to co z tego nie bardzo szkodliwe dla środowiska dodajmy, więc co do tego, że sprawa jest pilna i 1 100 proc jest palącym dosłownie to on jest pełna zgoda tylko, że na wiedzieliśmy, o co naprawdę długo teraz, żeby natomiast na jeszcze szansę poradzić z problemem to po prostu trzeba to robić z głową, a tutaj te przepisy zostały na nią przygotowane bardzo i to bardzo, ale to bardzo szybko to widać w tych regulacjach tak samo French jedno w tym widać to przepisy na odnoszą się do tylko 1 aspektu problemu i być może jeszcze chodzi o poradzenie sobie z kwestią przeciwpożarową to to będzie skuteczne tym państwo wielokrotnie mówili o tym, że trzeba takie okresy kompleksowej polityki mam nadzieję, że jeszcze tego wątku wrócimy, ale skupmy się teraz na tych szczegółowych rozwiązań chce ponownie na ten temat myślą obowiązek prowadzenia monitoringu wideo na składowiskach hobby to pytam Karola Wójcika co na to oczywiście jako składowisko, ale w ogóle istnieć nacje do przetwarzania odpadów jako jego i tak jesteśmy za tym w czasu bardzo wiele ust ten projekt ustawy zawiera rozwiązań, o których my mówiliśmy wcześniej postulowaliśmy paradoksalnie te pożary wreszcie zmusiły ułomne projektodawcy tutaj do działania jesteśmy w Atenach najbardziej kolejna rzecz, czyli obowiązek dopuszczenia obiektu do użytkowania przez straż pożarną to chyba też nie ma wątpliwości jak tylko dopaść diabeł tkwi szczegółach oczywiście, że nie mam wątpliwości ale gdy projekt zapisy z Biblii postanawia, że na wiele by decyzji państwa straży pożarnej Komenda ta nie służy zażalenie tak, a te decyzje są bardzo doniosłe, bo trudno oczekiwać, że decyzja może spowodować zamknięcie zakładu, który reprezentuje, że będzie nowa żywność mogła się jasno to są takie rzeczy tak wymaga doprecyzowania jak najbardziej co do zasady być może właśnie takie rzeczy wynika z tego pośpiechu legislacyjnego pisał jesteśmy przekonani, że tak jest tych projektów na kolanie kolejna rzecz 3 kwestia gruntu, który już mówiliśmy, więc to pominę, ale fakt, że na wysypiskach nie będzie można składować śmieci dłużej niż rok obecnie jest to do 3 lat w taki pań wyruszy doprecyzować magazynować od zewnątrz jak najbardziej tak ma zdecydowanie czy te czasowe takie przetrzymywanie rzeczywiście i MON w połączeniu z MOS monitoringiem do tej pory było 3 latach oczywiście bardzo wielu przedsiębiorców dłużej niż 3 lata przetrzymywał MAK rezygnował i dalej to robić odpadami i one często płoną to odpady tak jak bieganie to drabinę pożarniczą przypadkowe to prawda nie są przypadkowe nie tylko, dlatego że ktoś podpalił, ale dlatego, że wiele lat magazynuje odpady wysokokaloryczne to tzw. frakcję sitową branża wie, o co chodzi, która jest palna i tam dostaje się powietrze tam dostaje się woda wysokie temperatury powodują samozapłon, więc to to skrócenie okresu magazynowania jak najbardziej tak teraz kwestie pytanie do Greenpeace Polska, czyli Marek Józefiak Chem w zmian w ustawie Inspekcja ochrony środowiska, które mają wzmocnić się to służba nadzoru są pieniądze na ten cel 100  000 000 zlotych renta jest na pewno w myśl o odpowiedź będzie brzmiał podobnie znaczy kierunek właściwy no ale wykonawstwo słabe paznokcie no na pewno trzeba się tym przepisom dużo bardziej gruntownie przyjrzeć, bo najważniejsze rzeczy są takie kontrole będą mogły być przeprowadzane od dowolnej porze dnia i nocy i to będą kontrole, które nie będą wymagały wcześniejszego zawiadomienia osób, które będą kontrolowane czy tzw. kontrole interwencyjne tak jest jest bardzo ważna zmiana jest bardzo dobra zmiana, bo rzeczywiście to co powodowało, że Inspekcja ochrony środowiska w Polsce nie działała do tej pory to było właśnie to, że inspektorzy nie działali całą dobę działali w w godzinach swojej pracy Beli co więcej na wsi musieli z siedmiodniowym wyprzedzeniem informować o tym w przedsiębiorców co dawało oczywiście tym nieuczciwym szanse na to, żeby się przygotować do takiej kontroli jest to zdecydowanie trzeba poprzeć w kwestie, które na pewno wymagają głębszego zbadania i obawia się, że tego nie dokonano to znaczy są solną takie jak daleko TM kompetencje, które powierzamy Inspekcja ochrony środowiska sięgają taki tutaj już chodzą na same zagadnienia takie będzie już ustrojowe i tam tam się trzeba po prostu dokładniej przyjrzeć się na obawia się znowu, że na to po prostu nie ma czasu i ten trend procedowania nową w po prostu spowoduje że, że tutaj mogą być popełnione jakieś błędy natomiast oczywiście my wreszcie rzecz kolejna to jest to wszystko nie będzie działać jeśli nie zostanie zapewnione odpowiednie finansowanie tego co podkreśla się od lat, że w przeróżnych pomysłach prawda powołanie po policję ekologicznym Wiśle proszę państwa my mamy dziś Inspekcja ochrony środowiska Jana nie działa bez dramatycznie dramatycznie niedofinansowana jest może najpier w dofinansujemy też istniejącą w Polsce służba, a dopiero później zastanowimy się co robić dalej nad ich siła podobno są pieniądze gminy lub łączny koszt to roczny tych nowych rozwiązań, które są wprowadzane, które mają być wprowadzone tą ustawą to 1 13  000 000 zł oszacowano w tym m. in . by podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników, którzy jak rozumiem będą to nocne kontrole przeprowadza się chociażby tak czy wynagrodzenie dla dodatkowych 600 pracowników no, więc może rzeczywiście to w tej materii coś zmieni oby jak w momencie, kiedy premier Morawiecki ogłaszał wojna z mafią śmieciową na stronę KPRM wisiało czy nie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wisiało ogłoszenie o naborach do Inspekcji ochrony środowiska w Opolu 1 z 1 z bakterią zarabiać 2 20 0 zlotych brutto, a my też wizerunek państwowym no prawda zarabia 1 500 zł na rękę i walczyć z mafią się też liczą na to co da się nie uda, więc tak od dzisiaj wygląda Marek Józefiak Greenpeace Polska Karol Wójcik przewodniczący rady programowej związku pracodawców gospodarki odpadami bardzo dziękuję dziękuję za analizy Karolina Lewicka witam państwa raz jeszcze w naszym studiu nadal Marek Józefiak Greenpeace Polska czy na granicy państwa, a dzień dobry dobry wieczór Karol Wójcik przewodniczący rady programowej związku pracodawców gospodarki odpadami tam się raz jeszcze rozmawiamy o tych zmianach w ustawach dotyczących gospodarki usług gospodarką odpadami którymi dziś USA się zajmował zajmuje inny, choć oczywiście o to by reagować na marne kilkadziesiąt pożarów wysypisk śmieci my pewnie w dużej mierze nieprzypadkowych, ale rozmawiajmy o tym, o czym nie zdążyliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, bo rozmawialiśmy szczegółowych rozwiązaniach, które zaproponował rząd, czyli o takiej kompleksowej polityce o tym, czego oczekują ekolodzy, czego oczekują ludzie, którzy zajmują się tym ważnym sektorem gospodarczym miej, jakim jest eliminacja likwidowanie, a odpadów no to zacznijmy od ekologów po no właśnie jak to powinno wyglądać się kompleksowo nie znaczy w morze z ról Szymanka kojarzy dziś jesteśmy w takim miejscu dosyć przełomowym znaczy świat sobie zdać sprawę, że naprawdę mamy kryzys globalnie w szczególności z plastikiem z odpadami w szczególności z plastikiem i ich taka sytuacja zewnętrzna w postaci Chiny, które postanowiły nie wpuszczać do siebie na dłużej się odpadów z Europy spowodowała kryzys u nas w na naszym kontynencie, ale widać również w Polsce w postaci pożarów bardzo wyraźne i w Unia Europejska zareagowała na niego w taki sposób, że ogłoszono strategię plastikową i ogłoszone już, że treści pierwszych dyrekty w w tym w tej sprawie, więc będziemy ten cały system będzie przebudowane i będziemy starać się wreszcie dążyć do gospodarki obiegu zamkniętym, która się opiera na takich 3 targach 3 wersje mówi raczyli Radius Rios i Visa Eko, czyli najpierw zmniejszyć liczbę produkowanych odpadów potem to co wyprodukujemy użyć ponownie, a jeśli już są dopiero nie nadaje do użytku ponownego na to dopiero mówimy o recyklingu tak my dzisiaj dyskutujemy długo recyklingu o tym, trzecim stopniu natomiast my potrzebujemy bardzo bym siedział zintensyfikowane działania tych 2 pierwszych stopniach, żeby po prostu do RM do przetwarzania nie trafiało tyle taka masa odpadów jak ta jest dzisiaj musimy się bardzo spieszyć, bo zgodnie z tymi regulacjami unijnymi Polska musi do 20 2 0 roku osiągnąć 50 %owy poziom recyklingu papieru metali tworzyw sztucznych szkła i o tym co można zapomnieć zamyśla się wszyscy już sobie nawzajem z tego sprawę trzeba wiedzieć, że te przepisy na teście gimnazjalnym zgodził się kilka lat temu dzisiaj mamy nowe cele, o których już myślimy w perspektywie roku 20 30 w unii, więc myślę, że bez takiej gruntownej zmiany, gdzie n p. Ben na co się zdecydujemy n p. powiemy sobie, że będziemy wrócą kaucji na butelki wprowadzi je w są naprawdę tak zdecydowane działania które, które będą nas zachęcać, albowiem czasem delikatnie przymuszać do tego, żebyśmy się na zachętę grzeczna, kiedy dostaniemy zwrot za butelkę albo gdy nie musimy płacić za butelkę obowiązuje miały tak też bardzo skutecznej i w alei, ale to jest tak mówię to oczywiście dzisiaj mecz dzisiaj prostu gasimy pożary, a trzeba usiąść do rozmowy na tym jak co zrobić, żeby ten system całościowo zaczął działać Karol Wójcik jak pan widzi barierę przeszkodę co należałoby zmienić żeby, a on no ale ten działu gospodarki działa lepiej w gospodarce odpadami muszą wreszcie pojawić się pieniądze w pieniądze w systemie zagospodarowania odpadów jest taki mit teraz się mówi mafia śmieci mamy wszyscy jesteśmy teraz ma się z nami prawda mówić o tym, że to są przedsiębiorcy, którzy mają mnóstwo pieniędzy, bo gospodarka odpadami z bardzo dochodowa zachęcamy państwa parlamentarzystów już tak mówią, żeby przeprawy wzięli z nas wiader wody, ale odpadami, bo dziś brakuje w systemie pieniędzy na zagospodarowanie odpadów my wszyscy z perspektywy samorządów wójtowie burmistrzowie martwią się tylko o tym, żeby spod domów ich mieszkańców zabrać terminowo odpady, żeby tam nie zalegały, żeby mieszkać na nie narzekali, ale uwaga mogę się wtrącić, ponieważ jest taki raport Najwyższej Izby Kontroli z czerwca jest bardzo świeżutki MF kontrole przeprowadzono w 2 3 gminach okazało się, że na 2 3 gminy 1 3 ma problem to znaczy właśnie ta to, o czym pan, mówi że gminy martwią się o to, żeby tylko spod domu mieszkańców zabrać śmieci, a potem zaczyna się wielka katastrofa dokładnie, dlatego że gminy jeśli będzie kontrolowała czasu co dzieje się ze strumienia odpadów dalej, czyli Elżbieta śmieciarka pojechała czy trafiły one do tej regionalne instalacje jak głoszą koniec sprawy traficie TomTom przetworzone to będzie podcinają gałąź, na której siedzi, bo za chwilę się okaże, że to kosztuje tu oczy między 300 400 zł za tonę, a często trafia w nielegalne miejsca dziś zmagazynowane, bo samorządy nie mają, gdzie się pomysł da na to jak zagospodarować odpady łącznie ze spółkami gminnymi, które zalegają te kosteczki magazynowane w po poczekamy po wyborach zastanowimy się coś zrobimy, bo to kosztuje trzeba będzie podnieść opłaty mieszkańcom, a teraz są wybory samorządowe, a zatem mamy gigantyczny problem już od roku 20 13 myśmy Czesi u przedsiębiorców naszej branży o tym, mówiła, że problem z zagospodarowaniem, że ta chwila 20 2 0 roku zapłacimy kary unijne nikt nie chciał naprawdę tego słuchać dosłownie nikt to jakaś abstrakcja dziś wiemy, że ci się do poziomów odzysku, o których pani redaktor mówiła nie osiągniemy w Polsce za chwilę zapłacimy te kary zapłacą mieszkańcy gminy tak naprawdę pieniądze trzeba znaleźć i oby tak naprawdę są w są w systemie zapisane w ustawie o gospodarce opakowaniami to wprowadzający produkty w opakowaniach mają zapewnić ich recykling tylko w Polsce to się nie dzieje to siedzi tylko na papierze duże koncerny wprowadzające od opakowania mówią my będziemy płacić jak system będzie działo na Zachodzie płacą u nas średnio 9 zł dotąd dopłacają, choć muszą zapewnić odzysk w całości natomiast na Zachodzie kilkadziesiąt złotych i kilkaset nieraz złotych za tonę to są pieniądze, które podobnie powinny trafić do zbierających odpady przetwarzających odpady recykling rów czy do tych wszystkich aktorów Kristen odpadowej tak, by się opłacał recykling mają oczywiście to wszystko w połączeniu z kontrolą ze sprawnie działające inspekcje ochrony środowiska wyszedł z Markiem w pełni zgadzamy ekolodzy nie stoją po drugiej stronie barykady z przedsiębiorcami, którzy działają uczciwie, bo ci, którzy działają uczciwie, kto tak dalej działać inna ręka jest to, żeby wyeliminować patologie rynku także tą tworzoną przez samorządy, które przez lata im taniej tym lepiej licytował się to data ani dano po prostu samorządom i stronach, czyli to podstawowe kryterium nowe szkodliwe naprawdę przy wielu przetargach czyli kto na niej tak wybudują autostradę, kto mu tani złoty Lis jeśli zarówno mieszkańcy zapłacą karę i będą mieć autostradę niż powstają albo trzeba do nich dopłacać ścian 2 × tyle z tego co panowie mówią wynika z nowości staną się co wynika czy mamy system, ale dziurawy, który należałoby on uciekać jeszcze w tych tych dziurawych miejscach czy nie ma jeszcze w ogóle systemu tylko mam jakieś takie pojedyncze rozwiązania i trzeba właściwie mógłby stworzyć ton to na nową kompleksową holi stycznie Marek Józefiak Wielkanoc to w tym oczywiście jakiś system jest on naprawdę jest bardzo to bardzo dziurawe i w Reno wymaga gruntownej reformy wydaje się, że teraz własną budkę trzeba podkreślić 1 rzecz ME w sposób pozorny oszczędzamy w ten nie może być istoty płacimy za tak naprawdę byle jakość tego systemu za to rząd po prostu nie działa znaczy w danym tandem poziomy recyklingu, który w naszym kraju nie wzrasta tak, jakbyśmy sobie tego oczekiwali zresztą wraz z sporządza mi ten problem znika on się po prostu przemieszczać po to, odpady przemieszczają się winne miejsce w naszym środowisku i zagrażają naszemu zdrowiu ME w oko, jakby w ramach chcemy jakoś pomóc naszemu państwu stawialiśmy się jak my możemy pomocy i w przeprowadziliśmy w ostatnich dniach badania gleby Helena pogorzeliska w tych miejscach, o których pani mówiła, w których doszło do tych największych pożarów w UE i jak rozwiązywać zatruta czekamy na wyniki laboratoryjne mamy nadzieję, że już na dniach dowiemy się co tak naprawdę wolne zostało uwolnione do środowiska znów eksperci naukowcy mówią, że na grozi do Poznania chorobami, bo po prostu o listach tych tych rzeczy, które się wydostają się są emitowane razem z pożarem n p. w plastyku sportu bardzo to bardzo długa i jest to brzmi naprawdę nic niepokojąca myśl chcemy poznać pełny obraz tego i będziemy informować na pewno opinia publiczna nie będzie ma te informacje o odpowiednie służby tak żeby, żeby ten obraz sytuacji był prosty jak najbardziej pełne to jeszcze 1 wątek Karola Wójcika, ponieważ sam resort środowiska zdaje sobie sprawę chyba z tego, że ten system jest bardziej dziurawe, ponieważ wskazuje uwaga, że udział szarej strefy w sektorze odpadowe my postępuje i powołuje się nasze szacunki ekspertów branżowych zgodnie, z którymi udział szarej strefy w gospodarce odpadami sięgał nawet 3 0 do 50 % ujawnionych obrotów, czyli te straty, w które ponosi budżet państwa to nawet 2 i pół miliarda złotych rocznie w to są wielkie sumy dokładnie też, że oprócz tego dochodzi kolejne problemy uczciwie działający przedsiębiorcy przegrywamy przetargi właśnie z takimi oszustami powiedzmy sobie wprost, którzy zabierają odpady i wywożą je gdzieś w nieznane miejsce ich nie przetwarzają czy pozornie przetwarzają odpady, bo to bardzo drogo, ale oszuści wygrywali przetargi czy to jest także mamy jeszcze coś poza przetargami, że po prostu no cóż szara strefa to znaczy, że coś dzieje się poza takim oficjalnym obiegiem także pochodzi z szarą strefę samo zagospodarowanie odpadów, bo to jest najważniejsze oczywiście w wygraniu przetargu na odbiór odpadów lub tłuszczu autorką kupić śmieciarki wozić tam odpady dalej pytanie co dzieje się z tym dalej iść dalej często jest tak, że dopadł wprawdzie trafią do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z prawem to powinny trafić, ale po pozornym przy sortowaniu byle jakiego nie ma infrastruktury w Polsce cierpimy na brak inflacji może wziąć ciężaru przez notowana część miasta no właśnie hal, bo większość nie jest po prostu i pod zmienionym składem dziś sobie wyjeżdża pod pozorem to są odpady takie do rekultywacji żwirowisko możemy tam wywozić odpady budowlane, a często trafiają tam zmieszane odpady komunalne system wymaga bardzo wielu zmian dziś ten projekt ustawy walczy tylko ze skutkami z tymi pożarami nie walczy z przyczynami, a przyczyny są zbyt powoduje, że my są one wynikają z wielu lat zaniedbań w gospodarce odpadami, których nie da 1 kliknięciu naprawi dziś bardzo często mówimy gospodarka obiegu zamkniętym każda konferencja jutro zaczyna na tym kończy tylko pod tym hasłem jeszcze w Polsce zupełnie nic nie kryje bardzo panu dziękuję za rozmowę Karol Wójcik przewodniczący rady programowej związku pracodawców gospodarki odpadami był naszym gościem Marek Józefiak Greenpeace Polska również bardzo dziękuję za bardzo się w studiu zarosła tak po Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA