REKLAMA

Prof. Hausner: Rząd powinien zorganizować okrągły stół dla budownictwa. Grozi nam w budownictwie zapaść

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-06-28 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
15:48 min.
Udostępnij:

Były wicepremier odniosł się także do podawanych danych przez GUS: GUS koryguje dane. Jeśli są to korekty w granicach błędu statystycznego, to nie ma problemu. Pojawiają się jednak korekty znaczące, jak za IV kwartał. Wtedy ekonomiści zaczynają wątpić w profesjonalność GUS.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 to jest magazynek Legię Maciej Głogowski dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pan prof. Jerzy Hausner dzień dobry panie profesorze dzień dobry i n p. Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie po profesorze reprezentuje, dlaczego n p. ja reprezentuję właśnie ten Uniwersytet, bo to jest moje miejsce pracy i tylko to to taki to jest moje marzenie w notach siebie też staram się reprezentować, ale jednak to moja podstawowa całość ma Rozwiń » afiliacje to Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie co każdy Polak powinien wiedzieć o polskiej gospodarce dziś tu i teraz większość Polaków się nie przyjmuje bonie wasz uważa, że jest dobrze jest dobrze to z punktu widzenia kogoś, kto jest z 1 strony pracownikiem, a z drugiej strony konsumentem trudno narzekać, bo pracy było jak dotychczas dużo i ciągle nie ma problemu wprost przeciwnie Tomasz Pacan szuka, a niekoniecznie my szukamy pracy po drugie, rosną wynagrodzenia dalej k, a także wynagrodzenia realna w związku z tym ten fundusz na konsumpcję na zaspokajanie potrzeb jest już większy, więc z tego punktu widzenia Polacy zapewne nie bardzo się martwią stanem gospodarki raczej wynikami naszej reprezentacji natomiast nie znaczy, że ekonomiści się nie powinni martwić, a czym się pan martwi go wieloma czynnikami, ponieważ są kulała zagrożeń dodała jej koniunkturalnych i strukturalnych rośnie to znaczy my mamy dobrą sytuację, ale to jest taka sytuacja w, o których wiadomo, że po dobrej pogodzie przyjdzie zła pogoda jest kwestią, kiedy witraż jest pytanie co robią ci, którzy korzystają z dobrej pogody nie przygotowują się na złom opowiadamy się właśnie tak zachowujemy twój rząd nie przygotowują nas na tę złą pogodę myślę, że nie tylko rząd także obywatele mają już zauważyć, że marże nie dość, że zadłużenie gospodarst w domowych rośnie a gdyby popatrzeć logicznie wiedząc o tym, że gospodarka rynkowa ma to do siebie, że ma wzloty koniunktury i obniżenia komend, które już nawet nie mówię po upadku, ale mówi o obniżeniu koniunktury to można było oczekiwać, że teraz jest czas dobry, by mając dodatkowy fundusz zwiększyć oszczędności tak się niedziel, w którą osobności są przedsiębiorstwa, które powinny inwestować oni inwestują myśli pan zauważy ile rzeczy dzieje się nielogiczne z punktu widzenia dłuższego okresu, a im ktoś jest w stanie tak jak odmienić tę logikę albo naprowadzić nas na teologiczne działania jest ktoś, kto ma taką powinność powinien zajmować się grand prix pierwsza oczywiste jest to, że ludzie powinni otrzymywać 3 dobre informacje i dobre komentarze do tych informacji zacznijmy od informacji dywan to nie jest tak, że ja chcę sformułować jakiekolwiek oskarżenie, bo nie znajduje w tym momencie dowodów na sformułowanie oskarżenia, ale w jednak wątpliwości się gorącą jak pan popatrzy na wskaźnik inflacji do ogniska no tak tak ale gdy pan jak wytłumaczyć taką sytuację, że GUS podaje, że nastąpiło obniżenie ceny usług w sytuacji, o który i my wiemy, że ludzie mają więcej dochodów, że konsumpcja rośnie, więc mało wiarygodne jest to, więc oczywiście chciałaby zobaczyć co oni zmieniali koszyka, kiedy zmieniają też, że koszyk na początku roku tuż przy dobrze tylko i Jolanty w takich intuicję kontr intuicyjnej sygnałów, które mówią o tym, że jednak presja inflacyjna rośnie w Polsce z jest podstawa do przypuszczamy, że inflacja wzrośnie jest coraz więcej natomiast to nie zmieniono danych kolejną niespodziankę, ale to profesorze to tylko jedno wyjaśnienie, bo pan zastrzegł, że nie stawiał żadnego oskarżenia nie, bo nie ma danych, ale też poważnie, żeby było jasne, żeby była dane są natomiast interpretacja napotyka problemy coraz więcej ekonomistów ma problemy z interpretowaniem danych podawanych przez GUS tak samo jak pan po raz drugi mamy taką niespodziankę, że gwałtownie rosną zaś zapasy jako czynnik podnoszący poziom PKB musi tylko dobrze panie profesorze zrozumieć czy pan ma wątpliwości odnośnie danych czy wątpliwości co do interpretacji tych danych może ja mam wątpliwości co do tego w jaki sposób zinterpretować dane związku z tym mam wątpliwości do danych może się okazać, że GUS będzie później korygował pokory, bo jej się do korekty nazwijmy to sąd w granicach błędu Statystycznego nikt nie będzie robił problemów, ale jeśli te korekty są poważne n p. korekty danych za czwarty kwartał dotyczące poziomu wzrostu inwestycji jest znaczącą korektą to znaczy, że ekonomiści zaczynają wątpić czy te wszystkie dane, które otrzymujemy są wystarczająco profesjonalnie podawane, a druga sprawa tyleż prosty tylko panie profesorze jedno wyjaśnienie, a nawet jeśli tak nie jest jeśli okazałoby się, że te dane nie są nazbyt profesjonalnie podawany to kto ma w tym interes, bo one nie były tak dobrze, że nie mają nie chce pójść tak daleko, by powiedzieć, że mamy do czynienia z kolei złamaniem tego obrazu Statystycznego tylko chcę powiedzieć, że wiarygodność takiej instytucji, jaką jest głośno pracuje się latami latami się pracuje na wiarygodność takiej instytucji jak NBP pracuje się latami w wiarygodność każdej instytucji państwowych pracuje się latami i muszą pracować wszystkie kolejne pokolenia pracowników i nie warto moim zdaniem jakikolwiek by jakikolwiek intencji obniża się profesjonalną sieć dlatego, że to jest podstawa do tego, że ludzie zachowywali się racjonalnie dobra rzetelna niekwestionowane przez kogokolwiek, bo niebudząca wątpliwości informacje statystyczne czy pan ma wątpliwości tylko wobec informacji GUS Saskiej czy o imieniu pan teraz także Narodowy Bank Polski nie to jest innego rodzaju oczywiście sytuacja, bo ty z kwestia dyskusji na temat prowadzonej polityki w Tatranie na temat danych w masce wyraźnie powiedzieć, że tę politykę usprawiedliwiają dane GUS -u tę obecną politykę NBP z obawy mają do niego osób, gdyby miało się na końcu jest w końcu pokazać jednak, że inflacja jest wyższa to można byłoby oczywiście w tym momencie stawiać zarzut, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy przynajmniej zapowiedzi dotyczące możliwości podnoszenia stóp procentowych powinny mieć już miejsce, a już na pewno nie powinny być one sygnał ze strony członków rady polityki pieniężnej możliwości obniżania stóp w sytuacji, kiedy dysparytet stóp pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a polską rośnie i widać wyraźnie, że jeśli mają przyjść gorsza pogoda i złe czasy to jest pytanie jak będziemy reagowali polityka monetarna powinna być do tego przygotowane w ten sposób, żeby można było w sytuacji dekoniunktury obniżyć stopy procentowe nie byliśmy przygotowani, bo nie mamy pola do obniżania stóp procentowych co innego pan już podnosił mnie nie powiedziałam, że podnosi obręcz na pewno bym znacznie wcześniej sygnalizował taką możliwość, czyli dokonywał interwencji słownej, a jednocześnie nie wahałbym się w sytuacji, w której widzę, że na podstawie dostępnych danych i potwierdzony kolejnymi miesięcznymi danymi kwartalnymi w, że jednak będziemy mieli do czynienia z sytuacją, kiedy nastąpi obniżenie dynamiki wzrostu w roku 2000 dziewiętnastym nastąpi takie obniżyła zombie oczywiście to nie będzie jakieś poważne tąpnięcia, ale nastąpi, a jednocześnie jest także coraz bardziej niepewna jest przyszłość koniunktury w krajach, o których my mówimy w tej chwili na podstawie danych, które podaje Eurostat i podają banki centralne możemy oczekiwać, że nastąpi jakiś mniej więcej obniżenia 1 punkt procentowy tempa wzrostu w strefie euro to będzie dla nas znaczy to znaczy, że w Polsce możliwości polskiego eksportu osłabią to znaczy, że szanse na awans sprzedaż tych różnego rodzaju materiałów urządzeń, które my jako poddostawcy sprzedajemy do gospodarki niemieckiej spadną to znaczy, że będziemy mieli ograniczenie po stronie podażowej dodatków co wyraźnie powiedzieć, że chyba najważniejszą informacją, którą w tej chwili trzeba analizować jest to, że mamy do czynienia z sytuacją, żeby koszty przedsiębiorstwach rosną szybciej niż przychody ze sprzedaży doradcy przychody ze sprzedaży rosną, ale mamy do czynienia z sytuacją, kiedy koszty rosną szybciej to znaczy, że marża rentowność się obniża i przedsiębiorstwa zaczynają w tej chwili funkcjonować u nas dużo niższej marży rentowności i to jest pewien problem, bo to jest pytanie jak długo będzie będzie można utrzymywać taką sytuację oczywiście istnieje prawdopodobieństwo, że przedsiębiorstwa zaś są to przerzucać chcemy i można oczekiwać, że PiS ponownie wrócimy do obu trenerom procentowych ceny artykułów przemysłowych tylko proszę zobaczyć co się dzieje z rachunkami n p. w budownictwie graczy dzisiaj ten problem koszty tylko w górach w takt koszty i wyniki w budownictwie, mimo że sprzedaż jest ogromna, bo mamy w tej chwili dla mnie to ponad 20 %o wo oczywiście baza zeszłoroczna była bardzo niska, a w pod budownictwo wyszło z głębokiego dołka o tym, nam grozi zapaść w budownictwie mimo dużych inwestycji publicznych Cezary Roman kryzysu w sektorze budowlanym działa już zapowiedziała w różnych wystąpieniach sprzed mniej więcej 2 miesięcy jest pora, żeby rząd zorganizował okrągły stół dla budownictwa i zastanowi się razem z przedstawicielami Action program tego sektora ich z różnych typów przedsiębiorstw oraz ekspertami w co należałoby w tej sytuacji zrobić w tym obrazy, które tutaj przychodzi panie profesorze do studia mówi wprost rząd musi zgodzić się zwaloryzowane kontrakty, które z nami podpisany jest 1 z możliwości już nie dajemy radę to jest 1 z możliwości no ale trzeba pamiętać, że przedsiębiorstwa napotykają szczególnie na nas na brak pracowników stąd ich, więc jeśli one są związane głównie przez zamówienia publiczne kontraktami, których nie można aneksu Zobacz czy renegocjować to one wpadają po prostu z obroną pułapkę, bo z kolei wycofanie się z tych kontraktów oznacza, że kary umowne, więc nie mają pola manewru branża budowlana i problemy tej branży poszczególnych przedsiębiorstwach są dużym zagrożeniem dla gospodarki jako takiej burzy mamy oczywiście, że tak dlatego, że to jest branża, której skomponował nas wieloma innymi branżami ona też wyznacza pewne ten mocno związane z inwestycjami z tym nie można sobie pozwolić na to na co pozwoliliśmy sobie z Igorem g kilka lat temu, doprowadzając do recesji w budownictwie w sytuacji, kiedy mieliśmy ogromny wzrost inwestycji publicznych tak to rzutowało później na cały sektor wina otoczenie tego sektora wizja myślę, że sprawa jest naprawdę poważna, że to nie jest 1 z jedyny sektor, w którym warto rozmawiać z problemem są i są już w tej chwili usługi rentowność w usługach, a z drugiej strony problemem staje się powoli także sądem i my prowadzimy te badania w ich zresztą prowadził je dla ministerstwa przedsiębiorczości technologii dzisiaj mamy posiedzenie panelu ekspertów z przedstawicielami ministerstwa będziemy o tym na podstawie wszystkich sektorów odmówili w związku z tym nie chodzi o to, żeby bić na alarm, gdy chodzi o to, żeby zrozumieć, że ten obraz, który do nas dociera taki uspokajający musi być uzupełniony o sygnały mówiące w takim razie powinniśmy zacząć przygotowywać, bo przy wjeździe na, a właściwie Jeślinie napisać, by taką mapę tych przygotowań to oprócz tych gmin spra w, o których pan wspomniał n p . z sektora budownictwa i porozmawiać się każda ze stron mogłaby usiąść być może napisać jakąś mapę swoich oczekiwań czy rząd chce my też narzędzia którymi mógłby no właśnie w jaki sposób nas przygotować go rząd to właśnie patrzenia dochodową wydatkową stanowi, że zwolnienie nie śpiewam jest tak, że polityka gospodarcza musi reagować na to co dzieje się dzieje koniunkturalnie generalna zasada jest taka od jeśli jest wysoka koniunktura to oczywiście ma stać oczekiwać obniżenia w związku z tym się przygotowywać pole do interwencji podtrzymującym wzrost jedno z tych pól jest po stronie polityki monetarnej nie mamy żadnego pola w reakcji czy nie będziemy mieli z czego obniżać stóp jak trzeba będzie, a druga strona to jest polityka fiskalna, czyli nadwyżka, która powinna być w tej chwili w budżecie pierwotnym po to, żeby można było zwiększać wydatki, a ja nie widzę tak prowadzonej polityki, żeby przygotowywać się oprócz tego istnieją pewne sprawy sektorowym, gdzie podjęcie działań jak n p. stół aneksowanie kontraktów w budownictwie czy niektórych innych sektorach jest uzasadnione stanem tych sektorów, a nie jest tym, że oni żądają wołają o kolejny problem to jest co mamy zrobić, żeby jednak przezwyciężyć problem deficytu zasobów pracy wszyscy mówią o tym, że potrzebujemy aktywnej polityki migracyjnej i to nie takiej polityki, która głównie polega na tym, że sięgamy rezerwową mamie pracy tylko, że przykładowo w przypadku Ukraińców Białorusinów staramy się, żeby oni się tu zakorzenieni i prowadzimy innego rodzaju polityki tak świadomie prowadzimy politykę migracyjną związaną z potrzebami długofalowymi naszej gospodarki natomiast zupełnie inną sprawą jest to co robimy po stronie polityki strukturalnej, czyli tej polityki, która ma wkrótce spowodować, że przedsiębiorstwa nie będą spędzały tylko będą inwestowały i to będą inwestowały w pro produkcja nagrań inwestycję, a wie pan do odpowiedzi są 2 1 dlatego napotkały na barierę taniej siły roboczej i w związku z tym musiałyby zacząć inaczej o sobie myśleć o swojej perspektywie, a nie zawsze chcą się przestawiać, tym bardziej jak ciągle jest dobra jednak sytuacja na drugi powód jest niepewność dotycząca systemu prawnego interpretacji przepisów działanie służb drogowych podatkowych to wszystko rzutuje na pewien poziom niepewności jednak dominuje oczekiwanie panie profesorze to na koniec naszej rozmowy raz jeszcze wróćmy do początku tak, by każdy z nas są jak ktoś słuchał pana wypowiedzi dobrze zrozumiał, jaki jest przesłanie pana wątpliwości dotyczące dotyczących danych rozumiem nie stawiamy tezę, że dane są kolonizowane jej nie stawiamy tezę, że dane są sfabrykowane, żeby było jasne natomiast pojawiają się po stronie ekonomistów te nie są już odcinkowe wątpliwości z interpretacją tych danych być może z inflacji m. in . o inflację, ale także o strukturze PKB, bo to jest podstawowy problem i w związku z tym być może jest taki moment, kiedy po prostu GUS powinien bardzo by nieco szerzej ze środowiska ekonomistów informować być może nawet zorganizować spotkanie, które pozwoliłoby to interpretować są w sytuacji natomiast wątpliwości ja zgłaszam nie dlatego, by kontestować go dlatego, by powiedzieć także w formie ostrzeżenia dbajmy o reputację takiej instytucji jak głos, bo to jest bardzo ważna też mówiąc wprost do momentu nie należy do momentu przyjęcia nie wyrzucać pan prof. Jerzy Hausner Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo informację o radiu TOK FM po informacjach druga część magazynu lekarz ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA