REKLAMA

Prof. Mączyńska: Poziom robotyzacji w Polsce? Jesteśmy w ogonie UE

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-06-28 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka też druga część magazynowa Hg Maciej Głogowski dzień dobry w naszym studiu dziś od mojej lewej pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek wydział nauk ekonomicznych Uniwersytet warszawski dzień dobry widok pani prof. Elżbieta Mączyńska szefowa polskiego Towarzystwa ekonomicznego szkoła główna handlowa narodowa rada rozwoju dzień dobry dzień w rytm pan dr Marek Rozkrut partner główny ekonomista w firmie miła dzień dobry dzień dobry wszyscy Rozwiń » państwo są ekonomistami tak wciąż są różnie jest w magazynie tak jak zaproszono także prawników politologów biologów socjologów chcemy mieć nadbudowę polityczną mieć zabezpieczone w sposób prawny, gdyż czasem w badaniach muszę porozmawiać, więc socjologów ludzi kultury, ale dzisiaj w gronie ekonomistów chciałem państwu zadać pytanie czy podobnie prof. Jerzy Hausner państwo mają problemy z interpretowaniem danych GUS Lwowskich n p. dotyczących inflacji po igrzyskach znów sporo mówiło o tym w części pierwszej magazynach karier, mówiąc że środowisko ekonomistów pojawiają się takie problemy, bo dane mówią jedno, a taka intuicyjna rzeczywistości intuicja podpowiadała, że być może ta inflacja, którą widzimy powinna być się zakomunikowano jako wyższa państwo także mają takie problemy widzą to problem jest określona metodologia starych panien krzyż przed nią jest określona metodologia stosowana od lat ta metodologia ma w sobie ma komponent zmiany koszyka dóbr, które w brane są pod uwagę oto, żeby określać w jaki sposób, by ceny zmieniają się i mieliśmy do tej pory nie mieliśmy na zastrzeżeń tamy dodaje się zmieniła to nie widzę podstaw ziemi zastrzeżenia jakikolwiek inny teraz może po prostu chęć zmieniły się inne elementy, które składają się na obraz gospodarki i my ekonomiści do końca potrafimy się poradzić właśnie z interpretacją wymachy nóg oraz w gospodarce są zaskakujące ten rzeczywiście nowa jeśli mamy wzrost gospodarczy na poziomie wzrost produktu krajowego brutto w poziomie 5 % ponad 5 %, a inflacja jest relatywnie niska istotnie poniżej 2 punktów procentowych no to były równo można się zastanawiać, ale nie nad tym czy dane są prawidłowe tylko nad tym, jakie czynniki powodują, że coś co kiedyś my o wyglądała nieco inaczej, czyli wyższemu wzrostowi gospodarczemu jednak towarzyszy wyższa inflacja, a teraz tak nie jest czy to oznacza, że mamy złe dane nie tonie znaczy, że mam złe dane to oznacza, że pewnie w czasie przy życiu lub innym zmiennym makroekonomicznym i znaleźć przyczyny, dla których właśnie to lekkie rozerwanie się w zależności między wzrostem gospodarczym silnym wzrostem gospodarczym inflację nastąpiła tu mówię pani dr Krzysztoszek pani prof. Mączyńska gość zgadzam z panią doktor, tym bardziej że świat ma problemy z interpretacją tego co się dzieje z inflacją i z tymi relacjami inflacja i dalej inne dane makroekonomiczne wyłamie się teoria ekonomii różnego rodzaju sprawach, które do, których przywykliśmy nabrzeża w Walii przestają się sprawdzać, bo żyjemy w okresie przesilenia cywilizacyjnego, czyli kim stara cywilizacja przemysłowa się kurczy na rzecz nowej jeszcze nie do zdefiniowanej i stare reguły przestają być sieje odpowiednie do rzeczywistości to na razie pan wzrost zatrudnienia nie zawsze stanowi czasu co mnie nowinki prof. Hausner na pewno ma rację, mówiąc że są rosnące trudności z interpretacją danych to nie ulega wątpliwości w ogóle rosną trudności z interpretacją świata gospodarczego i ze względu ze względu na rosnącą złożoność no wystarczy powiedzieć, że powiązania kapitałowe i globalne są takie, że nawet nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, jaki produkt, gdzie jej przez kogo został został wyprodukowany w winnicy tutaj inflacja jest problemem dla dla w ogóle ekonomistów toczą się w tej chwili duże dyskusje i ekonomiści nie są zgodni w interpretacji nie można mówić jak jest, gdy mamy kłopot z interpretacją to wina jest po stronie danych nie wina jest po stronie naszych słabości i złożoność tego świata ja jestem przychylam się do opinii pana profesora klub mana noblisty, który uważa, że nie przyjdzie nam bardzo długo żyć w środowisku niskich stóp procentowych i środowisku, które jest zbliżony do sekularyzacji tak na trzeci trwałej stagnacji mówiła pani prof. Mączyńska i pan dr Marek Rozkrut byśmy przede wszystkim powiedzieć sobie, że ta zagadka inflacyjna czy też brak inflacji albo bardzo niska inflacja netto pyta o pytanie o nią zadawano sobie wielu krajach to stan tak jest nie mówimy tylko problem w Polsce, ale na świecie, aczkolwiek trzeba przyznać, że pewne odbicie inflacji i przyspieszenie 0 z tempa wzrostu cen w innych krajach już jest obserwowane w Polsce no to to zaskoczenie wciąż w ostatnich miesiącach było po tej Dolnej stronie wśród wielu tak naprawdę wiele hipotez jest tutaj stawianych, dlaczego tak się dzieje nie mamy czasu na omówienie wszystkich chciałbym wskazać na 1 z nich związaną z włączeniem się w mniejszym w tym globalne łańcuchy wymiany międzynarodowej tych krajów o niższych kosztach pracy krajów także, gdzie w PRL, gdzie też była dekoniunktura, jaki kraj nie osiągał tego swego potencjalnego wzrostu w związku z tym tam by występowała na ciasto deflacja albo bardzo niska inflacja i ale te kraje włączył się handel międzynarodowy i coraz więcej produktów także od tych krajów UE jest w obiegu powiedziano międzynarodowe i to fortunę i to wpływa między in także na polską gospodarkę, gdzie ceny w naszym kraju w coraz większym stopniu w ogóle reszta jest tendencja wieloletnia są też determinowane czynnikami zewnętrznymi w tej dotyczy to zarówno większej części powiedziałbym importu, czyli że jednak teraz więcej produktów, które mamy w kraju mającym czynnikiem portowy, a także w związku z tym, że nawet ci producenci krajowi, którzy są tu tu wytwarzamy sprzedają na rynek krajowy farsą eksponowali na konkurencję międzynarodową konkurencję zagraniczną, którą rozliczamy ich możliwości ograniczają możliwości podnoszenia cen w sytuacji, gdy jest stykają się z konkurencją dotychczas mimo wzrostu kosztów pracy, bo z tym mamy już do czynienia mamy bardzo istotny wzrost kosztów od kosztów pracy nie mówię tylko 3 kosmetyczna ma także strukturalnym w związku z tym, że zmiany demograficzne i inne czynniki oddziałują w kierunku na powiedziałbym napięć na rynku pracy tylko chcę zaznaczyć 1 rzecz tutaj tak, że dotychczas wyniki finansowe przedsiębiorstw także w związku z tym, że nie inwestował w takim zakresie w jakim mogą być pozwalały im Marka modowa czy cel, czyli wzrost kosztów pracy, czyli absorbować paszportów prasy, czyli wrażliwość w pracy humoru w Morzyczynie podnoszące, czyli n p. obniża swoją marżę albo w rekompensują ZUS jest zwiększenie innymi tamy w przychodach, ale ten problem niestety będzie narastać ich możliwości utrzymania tej sytuacji będą ograniczone o tym, katalizatora trzeci intruz może pozwolić im przerzucić wzrost płac na wyższe ceny może być osłabienie kursu złotego, które już zaczynamy od roku chciał byśmy podsumowali temu dyskusja ona była bardzo ciekawej myślę, że ta rozmowa z panem profesorem znałem również była interesująca, ale chyba bardziej dotyka on wielu brak tematów związanych n p . z poszczególnymi branżami, ale wciąż silne było to ostrzeżenie o budownictwie też jak my tutaj w magazynie EKG od dłuższego czasu mówiono o zakazie budownictwa to niektórzy wątpią, że chyba na siłę szukamy kryzysu w hondzie siedzi rosły przy tych naszych, ale chcę wiedzieć w Ośnie opieramy się na danych jest zbieżnych i próbujemy interpretować sił, by to co się dzieje chociażby w tej branży właśnie Poznań 1 100 tys wszak dokładnie buble z tymi danymi statystycznymi umów się, że jest taki się tam długo można go uginając wyciskać, żeby wyszło to co chcemy nagrywać trochę taka jest prawda, ale ja chciałbym, aby z panem zdrada jest razem z nimi prawdy statystyka WHO IS not ta wprowadza też inne wersje, ale wiele innych Lenartowicz prezes PFR w ciągu tylko usłyszeć od państwa jedno jedno zdanie podsumowania tej części, która odnosiła się do wątpliwości związanych z danymi o inflacji rozwiąże dane bierzemy takie, jakie one są wierzą, że są bardzo dobrej dokładne, ale mamy wątpliwość, a możemy wierzyć, ale ze zrozumieniem procesów, jakie zachodzą takie jak dokładnie jest podsumowanie ich kontakty ze złym i w tych analizie tych procesów myślę, że ulegamy jednak błędowi błędom ekstrapolacji, czyli za lat jesteśmy obciążeni tym co było zamiast walczyć w tym co może być jednak tak, ale bardzo dziękuję patrzymy w przyszłości chorych hasło magazynek jest teraz Ka Mie -li ja bym chciał jeszcze wrócić, ale może w części trzeciej do prognoz makroekonomicznych, bo to jest bardzo ciekawa ale, ponieważ się sporo czasu poświęciliśmy i danymi statystyce w tej części oraz w zupełnie zmienia temat ja ich, a propos przyszłości pierwsze pytanie kieruję do pani doktor inny Krzysztoszek rząd cytuję przyznał projekt ustawy o zmianie niektórych usta w w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę koniec cytatu na bardzo małą skalę wręcz co to jest zmiana, kto będzie płacił ten niższy ZUS i rzeczywiście to jest dobra zmiana to jest zmiana, która wg szacunków rządu Hanny może objąć 200  00 0 podmiotów przedsiębiorstwo przedsiębiorców prowadzących działalność osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą TR inny i bez marży dotyczy to Hell niem tych przedsiębiorstw, których przychody nie dochody przychody, a to jest tutaj różnić, ale jest różnica, bo to jest BAH przychód jedno to jest to co uzyskujemy ze sprzedaży tego co na rynek wprowadzamy dochód to jest to co wam pozostaje w pojęciu kosztów no tak, żeby wyjaśnić co pan redaktor zawsze proszę o wyjaśnienie w Halle i Halle Berry to jest dla tych firm, na który ich przychody, czyli to co wyprodukowali sprzedawali nie jest miesięcznie nie wyższy niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli jak rząd szacuje lekko powyżej 5 000 miesięcznie przychód nie dochód w nogę machałem może wiedzieć, że jeśli firma ma w nawet jeśli jest to jednoosobowa działalność przypomnę, że samodzielna działalność gospodarcza jednoosobowa część gospodarcza nie oznacza, że nikogo nie zatrudniamy oczywiście jeśli mamy przychody na takim poziomie to znaczy, że dochód a, czyli to co po odjęciu kosztów nam pozostaje to nawet jeśli się nią cha, ale jeśli patrzymy na dane z Głównego Urzędu Statystycznego to inne średnio to jest około bez 4 5 % PS, że te firmy mają 10 % znasz te z 500 zł tak zostaje po odjęciu po odjęciu kosztów, a inny jeśli hala rząd proponuje obniżenie składki na ubezpieczenia społeczne z 1 200 kawałeczki, a w złotych na 6 60 zł Drew no to znaczy, że tak naprawdę ulga będzie relatywnie niewielka, a znaczy to jest w sumie dużo pieniędzy, a tak naprawdę to nie obciąża tych, którzy mają tak małe rzeczywiście tak małe przychody natomiast zgłaszać będą tego konsekwencje, czyli de facto no może wesprzeć do tych nie wiem, którzy prowadzą taką bardzo prostą działalność te przychodzą się bardzo nieduże mają radość w Londynie niewielkie dla nas konsekwencje będą takie, że nawet sam rząd to wyliczył, że głównie hale będzie, ale to skutek braku przychodów do funduszu ubezpieczeń społecznych, a także automatycznie na te składki będą mniejsza w jak rząd szacuje to jest około 2 innych ponad pół miliarda złotych rocznie mniejsze wpływy do funduszu ubezpieczeń społecznych i nawet ja w tej chwili nie myślę o finansach publicznych, które będą musiały tynku o kwotę dołożyć tylko myślę o tym, że to oznacza, że tyle będzie mniejszy kapitał zgromadzony przez przedsiębiorców na ich kontach na przyszłe emerytury, a to oznacza, że w przyszłości będziemy musieli dokładać się z budżetu państwa trzecie system się nie zmieni do ucha emerytur wypłacanych przedsiębiorcom, aby przedsiębiorcy będą musieli dożywotnio po śmierci pracować w ich krótka mógł już od treści wiadomości nakłonić są informacje w radiu TOK FM ekonomia kapitał gospodarka dziewiąta 4 4 w radiu TOK FM magazynach, gdzie część trzecia w naszym studiu dziś pani prof. Elżbieta Mączyńska ma pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek i dr Marek Rozkrut nazwał się Maciej Głogowski i co jest na początek trzeciej części magazynowej w 2 jeszcze nam panie redaktorze specjalnie panu podziękować za to, że pan poruszył problem dochody przychody Otóż to jest tak częstych możliwe tak Peter pan poruszył ani nie zwróciła uwagę na to, bo to jest tak często także u państwa traktowane syna o nimi licznie jako wyraża jednoznaczny, a tymczasem trzeba jednak pamiętać co jest oczywiście abecadło i na pewno niektórzy bardziej zaawansowani słuchacze się ruszą, że takie proste rzeczy mówi, ale to jest po prostu przy alei trojga z Echa, mówi że czytając, że 2 ludzi, a więc przychód minus koszty i w związku z tym nie można tych rzeczy mylić, bo to jest można mieć przychód i mieć straty w i dlatego bardzo dziękuję, że pani dr Rihanny SA GL 6 Meissner West Bel perska dusza w perspektywie jeszcze poprawka owych egzaminów na SGH z taką perspektywą bardzo jest tutaj uradowana dużo pani tam oblała Osborne, a w moim myśleniu no bo pomylili się od 2 2, chyba że ten czas, ale teraz już myśli nikt nie pomylił halę to jest czekała pani zwróciła uwagę na te przychody dochody rozmawialiśmy o tym w kontekście ulgi w ZUS-ie dla przedsiębiorców to jest naprawdę znacząca różnica, że rząd wybrał to jednak przychody netto nie tylko dotknie nas na oczy, gdy ja muszę być, że nie do końca wierzy w to 200 tys nawet wzięli się w Będzinie firma aczkolwiek, gdyby rząd też mówi o tym, że liczy na to, że trochę FIFA wpływów tych, którzy działają gospodarczą, a nie są zarejestrowani wyjdzie z szarej strefy albo inną pokaże większe lekko dochody, ale także większe Reksio tylko dochody to wyjdzie poza ten próg to poza Tomka tak przychodowy, który pozwala płacić ważniejsze dla gmin, że składki na jedno fundusz ubezpieczeń społecznych to jest skonfigurowane powiem teraz brzydka, że może się okazać, że wcale nie będzie bardzo powszechne olbrzym pewnie też Anna redaktor nie odpuścili mi za jakiś czas w przyszłym roku, kiedy to uruchomiony zostanie wrócimy do tematu przyjrzymy się, by ci, którzy płacą niskie składki ZUS muszą się liczyć z konsekwencjami emerytalnymi mogli tak mówiliśmy euro 4 zł 3 4 w tej chwili 4 zł 3 4 frank 3 zł 7 7 USD 3 zł 7 6 gr funt 4 zł grosze 9 2 K2 wychowywałem państwo jeszcze, że skoro umówiliśmy się, że statystyka można tak ugniatać, żeby wyszło to co chcemy jeszcze na chwilę do tego statystyki wrócimy kilka dni temu odbywał się Europejski Kongres finansowy w Sopocie i wpływ wbijanie byłem, ale czy czytając różne relacje i dokumenty doczytałem się doszukałem się pan dr Rozkrut prezes dało prognozy makroekonomicznej był nawet stół mokre ekonomistów, a skoro my tu też dzisiaj z pierwszej części korzystają z wież o zagrożeniach i kompresor ten diagnozował tę zagrożenia związane z naszym wzrostem gospodarczym, mówiąc że i w przyszłym roku trochę niższy i pokazując na poszczególnych branżach, gdzie mogą wystąpić proszę zapytać się jak już poważne Kongres poważni ekonomiści to co państwo wyszło z tych prognoz, że będzie dobrze zadebiutowaliśmy smog elektroniczny okrągłym stołem podczas Europejskiego Kongresu finansowego na potrzeby, którego przeprowadziliśmy badanie wśród różnych ekspertów i jego efektem są zarówno prognozy makroekonomiczne jakich mapa zagrożeń dla koniunktury w Polskiej gospodarce m. in. odnośnie do tych prognoz można chodzić tu akurat istniał istnieje duży konsensus, że na emeryturze szczyt koniunktury przypadał na w roku ubiegłym bieżące w związku z tym w kolejnych latach należy oczekiwać wizualnie, ale nie mówimy tu jakimś kryzysie, jaki zapaści mówimy o spowolnieniu tempa wzrostu od roku przyszłego, iż w roku bieżącym te prognozy wskazują na wzrost o 4 4 4 WTS wciąż bardzo dobry wzrost, plasując nas w czołówce krajów Unii Europejskiej, ale już w roku przyszłym i jeszcze najwięksi optymiści wierzą w rozpoczęciu 4 %, ale konsensus to już jest nieco powyżej 3 i pół on ta ścieżka ma powoli się obniżać i w 20 2 1 roku to jest ten horyzont, do którego te prognozy były zbierane i średni oczekiwany wzrost PKB już jest poniżej 3 % z 2 i dziewięćdziesiątych czy mówimy o ścieżce z spowolnienia nie mówimy takich tragedii, bo ten wzrost jest cały czas przyzwoity, ale to spowolnienia występuje eksperci też oczekują pogorszenia wyniku sektora finansów publicznych, czyli ten deficyt zżyma się pogłębiać się, że jeżeli chodzi o rok bieżący osobiście jestem tu większym optymistą może rodzić kolejne lata to rzeczywiście ta sytuacja nie musisz wyglądać tak bardzo dobrze, ale wciąż ten deficyt w całym tym horyzoncie są oczekiwania na poziomie nieprzekraczającym 3 % PKB to nie jest za dobry wynik, ale też nie jest to wynik znowu jakiś tam złe, ale to co istotne w podkreślane są pewne zagrożenie na własnych dla zwalnianych z zewnętrznej wewnętrznej bilet podstawowy czynnik zewnętrzny to mówimy tu o spowolnieniu u naszych głównych partnerów handlowych w szczególności w strefie euro oczywiście na to mogą wpłynąć też wojny handlowe, ale i tak po prostu też koniunktura czy też cykl i musimy pamiętać, że ten eksport wartości dodanej czy nasza działalność eksportowa kluczowym czynnikiem wzrostu dla polskiej gospodarki w związku z tym spowolnienie na zewnątrz nas po prostu dotknie nie jest jej ono nam chodzi o lat chodzi natomiast skala tego spowolnienia oczywiście tutaj są różnice tak natomiast to dowód w upał pogorszenie sytuacji na arenie będzie dla nas neutralne myśmy oczywiście wszyscy jesteśmy tego świadomi, ale podkreślam są też czynniki wewnętrzne, czyli ten zapis może jednak oddziaływać większym stopniu w 1 3 do nawet możni tego zagrożenia są już pewien fakt czy pewnik podkreślany przez ekonomistów to problemy na rynku pracy mówił to ograniczenie podażowych na rynku pracy w szczególności mówimy o dostępie do wykwalifikowanych pracowników, bo w przypadku tych czynności takich prostych powtarzalnych tu liczą też na rozszerzenie procesy automatyzacji czy to robotyzacji natomiast w przypadku tych zachorowań będzie otrzymywała no to jest zły, ale przypadkiem na nowo mianowanych pracowników te bajery są podkreślone praktycznie we wszystkich branżach w szczególności budownictwie, o którym rozmawialiśmy, ale one są już podkreślany narastają od dłuższego czasu widać też prognozach oczekiwany wzrost wynagrodzeń dosyć istotny wskazywany jest też niepewność w polityce gospodarczej, która wpływa negatywnie na działalność inwestycyjną i tutaj siedział prognozy dotyczące nakładów inwestycyjnych też nie są dobre, że ludzie lata kolejny w roku bieżącym oczekiwane odbicie czy to będzie 7 8 % to jest można powiedzieć wg niektórych nawet optymistyczne prognozy, ale jeżeli chodzi o lata kolejne to tempo wzrostu inwestycji niestety znowu jest na poziomie niższym cenom podkreśla są też obawy właśnie dotyczące tam zbyt ekspansywnej polityki fiskalnej przy braku podwyżek stóp procentowych w przyszłości te są też porządkowanie to wielka fikcja, że nadmierne wydatki wydajemy za dużo tak dobrze jest pan gotowy na polemikę na 3 0 z przyjemnością w przyszłość, gdybym ja muszę wiedzieć że, gdy co do sytuacji bieżącej i prognoz 2 0 1 6 to absurd należy zgodzić po pierwsze mamy za sobą już dane za znowu mamy dane Głównego Urzędu Statystycznego za pierwszy kwartał, ale także nieszczęść na prawie był kończący się drugi kwartał i część danych, które pozwalają im ocenić sytuację w drugim kwartale też była bardzo dobra, więc włączcie boom tanich czwarty kwartał będzie tylko słabsza, ale też długi bieg do statystyka znów działa tak jak punkt odniesienia baza natomiast Lechię ja myślę, że mamy tyle zmiennych zewnętrznych, które inne mogą generować ryzyka, że należy jednak może warto by było podejść do prognoz tak jak podchodzi Narodowy Bank Polski, czyli pokazywać pewną ścieżkę, czyli że wzrost gospodarczy może być w przedziale między nami, więc w UE, dlatego że był no trudno jednoznacznie powiedzieć, że określenia mniej głosów wielu ekonomistów dla 2 000 06 01 . roku te z 2 i dziewięćdziesiątych procenta myślę, że warto, by było to, o czym dalej od dzisiaj, tym bardziej trzeba było pokazywać to jako pewne scenariusze, że możemy się rozwija w zależności od różnych czynników te czynniki można wylicytować oczywiście też, bo już dzisiaj pewne czynniki krem będą miały wpły w na wzrost gospodarczy w Polsce na świecie w Europie są w duszy i dzisiaj znamy go pokazywać dowolnych przedziałach takich nam się właśnie to co naprawili jest naprawdę to naprawdę dobre, bo nawet nie in to jak w jakim przedziale tak jak szeroki jest przecież jak daleko odchodzimy od tej średniej, która jest pokazywana w związki bonusem natomiast jeśli mogę je na rzecz strasznie ważne dla mnie bym są kwestie związane z inwestycjami i może nawet nie tyle z dynamiką inwestycji w coraz większym zakresie wydaje mi się, że ważna struktura inwestycji jeśli popatrzymy na to struktura inwestycji tu tu może jednak przy tym do Głównego Urzędu Statystycznego wolałbym, żeby mnie podział nakładów inwestycyjnych był nieznaczna te 3 grupy na budynki budowle maszyny urządzenia środki transportu wszystko, żeby on był troszkę większy mam nadzieję, że jego Główny Urząd Statystyczny ma dane, które pozwolą zda zagra go wartą FM znacznie większym stopniu, ale jeśli popatrzymy na nawet ten trójpodział nakładów inwestycyjnych to widać, że ciągle wydajemy bardzo dużo relatywnie bardzo duże środki transportu, a z całym szacunkiem dla środków transportu dla sektora budowlanego, który jest ważnym na sektory polskiej pozwalające to one nie budują szans na wzrost gospodarczy w przyszłości klapka w, czyli naszych słuchaczy zostawiamy dzisiaj jest jeśli chodzi o te prognozy z rosnącym prawdopodobieństwem, że tak szczyt koniunktury właśnie mijamy jesteśmy mijamy co będzie potem zobaczymy, ale wreszcie warto powiedzieć, że panie z remontem zajmą się o tym, bo już mamy mnóstwo sygnałów, że jednak to potem będzie trochę inny niż przedtem, więc o odkrywcze bardzo ich w każdym razie analizowane jeśli mamy do czynienia z byłym już 3 z takimi procesami Polska jest w ogonie robotyzacji, jeżeli chodzi o poziom robotyzacji w ogonie jesteśmy jeśli chodzi o Unię Europejską i tutaj jest ogromna przestrzeń do inwestycji właśnie takich, o który przyszedł do komina tam pani doktor i ale to się zaczyna, bo n p . jeżeli Amazon informuje, że wprowadzi sprzedaż bez okazji szereg już co się dzieje to takie rzeczy będą musiały szybko będą się poszerzać i będziemy my musimy się przygotowywać na zmiany zawodów na poszukiwanie nowej pracy mimo tej dobrej sytuacji obecnie na rynku nadal jest nieuchronny badania międzynarodowe pokazują, że ten proces robotyzacji przez pierwsze głównie w krajach, gdzie proces starzenia się populacji postępuje szybko ułożymy to tak znalezione na lewym bazuje na swój adres demograficzny, ale nic co do trendów inwestycyjnych w razie należy też trzeba usunąć część słuchaczy jeśli pociąg eksperci straszy inflacja inflacja jednak żyjemy w środowisku gospodarki nadmiaru, czyli spółki się uginają i podstawowym problemem producentów handlowców jest przyciągnięcie klienta dlatego jesteśmy dręczeni reklamami skrzynki pocztowe wysypują mamy zapchane ciągle mi o nim napisał, że nie nie nie wkładać nie wrzucać reklam, bo byli producenci uciekają się do właściwych nieuczciwych metod przyciągania klientów nocą w Gstaad kończyliśmy razem państwo, ale jakże uchybienia zdziwienia były dzisiaj w waszej przez całą edycję zdziwienia różnego rodzaju na koniec jeszcze tylko giełda papierów wartościowych w Warszawie WIG 20 właśnie jesteśmy 1 z nich latem WIG 20 w tym czasie, zanim powiem ile ma w tej chwili tylko uprzedza słuchaczy będzie rozmawiać w najbliższym czasie nowej strategii dla giełdy papierów wartościowych, bo pewne zapowiedzi zostały opublikowane o tym, pamiętam wrócimy, ale musimy po kolei każdą przestudiować ci wtedy będziemy mogli opowiadać o nich popytać oczywiście prezes giełdy pojawi się w magazynie, jaka jest, że w przyszłym tygodniu porozmawiamy WIG 2 0 na minusie pół procentowym w 2 1 3 1 punktów ma w tej chwili indeks szerokiego rynku WIG pół procentowy minus i mWIG 4 0 ci pół procent 4 na minusie to był magazynek tak jak pani prof. Elżbieta Mączyńska bardzo dziękuję bardzo pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek bardzo dziękuję dziękuję bardzo pan dr Marek Rozkrut bardzo dziękuję dziękuję bardzo życzę miłego dnia wydawcami magazynu hali byli Karolina Topolska Tomasz Kopka dziękuję bardzo audycja realizowana Maciejewski teraz będą informacje o dziesiątej jest dziewiąta 5 7 po informacjach audycja Owczarek Cezary łasiczka, a magazynek, gdzie jutro o dziewiątej już teraz zapraszam Maciej Głogowski do usłyszenia halo 2 ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA