REKLAMA

Migracja: konieczne jest globalne porozumienie

Światopodgląd
Data emisji:
2018-06-28 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
od świąt lub podgląd itp, a Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest dr Patrycja Sasnal ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dzień dobry nowy w unii Europejskiej rusza w Brukseli rusza szczyt przywódców państ w członkowskich Unii Europejskiej analizy m. in. kwestia obronności gminę przyszłości strefy euro to wpadnie w węższym składzie też wojnę tzw. wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, a przede wszystkim migracje i tak, zanim przejdziemy do Rozwiń » głównego tematu naszej rozmowy to chciałam jednak inne zdanie zapytać niczego się możemy spodziewać po tym, szczycie to znaczy jakie zapadną decyzje czy nie zabraknie en jeże zapadną to, w jakich zakresach w Trzebini wraca po no, więc MOPS spodziewają się ekspansja akurat, zajmując się Unią, że może nie być porozumienia migracyjnego, bo tak różne są opinie na temat tego co należy zrobić, ale i to oczywiście będzie błąd, dlatego że można w UE w praktyce bardzo wiele by wprowadzić rozwiązań, które by zmieniły stosunek ten objętości migracji nielegalnej do legalnej to znaczy lider ma rozszerzyć legalną możliwość żonglowania albo stale do Unii jak i ograniczyć imigrację nielegalną, a przede wszystkim jej najtragiczniejszych skutek, czyli niech się śmiać ludzi na morzu mówiąc krótko, czyli wzmocnić Frontex i granice i w ten sposób ograniczyć, a z drugiej strony stworzyć jakiś taki centrach wielu zaczyna mi nazwać kładli konsulatami Unii Europejskiej w krajach wokół Unii Europejskiej, gdzie byłoby procedowanie te wnioski także ludzie nie myśli płynąć przez morza Śródziemnego plus jednak jest jeszcze 1 punkt inni poruszony tu, czyli co zrobić z ludźmi, którzy już napływają inna płynęli domową Grecji Włoch i ta redystrybucja wewnątrz nas Tomasz Gollob tak ten system zerowy albo system do bliskiej więzi z UE różnie co się nazywa MF i nic nie to ważne właściwie coś się chęć Home formalnie zostanie uzgodnione to znaczy w jaki sposób będzie ta migracja kontrolowana ważne jest to jaki pójdzie sygnał z z tego szczytu, bo jeżeli nic nie uzgodnią państwa członkowskie to był kolejny raz datą Europejczykom takich osób do myślenia no tak nasz rząd nie potrafią nic zrobić, a to jest jakiś egzystencjalny w ogóle dla nas zagrożenie te migracje wobec tego trzeba zmienić zarządy RM i na jakich, które sobie z tym poradzą prawda ważniejsza jest tutaj informacja, która pójdzie w Europe niż to co formalnie zostanie zaproponowane, żeby migracje regulować rynek obawia się, że w przypadku braku porozumienia to dołoży tylko tej oliwy do do ognia partii partiom antyimigranckim i dziś obrady, więc będziemy na bieżąco w radiu TOK FM informować państwa bilety 3 udało się coś ustalić czy nie zdrowsza to Bóg będzie też cały blok w szczytowych i od razu państwo zapraszam, dlatego że teraz chciałbym porozmawiać dr Patrycją Sasnal o tym, że problem migracji to jest problem w Noble bank, do którego nie da się czy wyzwanie tak naprawdę, od którego nie da się uciec tak jak były czytam w raporcie czy w analizie Patrycji Sasnal emigranci dziś to jest około 3 % globalnej we mnie ludzkości czy społeczności w tym są imigranci i uchodźcy i oprócz tego, że każde państwo zmaga się z tym jakoś na swoje polityki migracyjne po wzgórzu Unia Europejska szuka jakichś wspólnych rozwiązań, by efektywniej się z tym, że wyzwaniem leżeć to pani pisze inny z takiej analizy właśnie dla kasjerów on Foreign relations, czyli rady stosunków z międzynarodowych, że mam tu trzeba szukać też rozwiązania globalnego tak rozległego, ale jeśli mogę, więc o prawić co to znaczy 3 % globalnej populacji rzeczywiście to jest to są migranci migranci wszyscy inni i reklam i regularna migracji i nieregularna imigracja i toby i tak było od 10 0 lat jest od 10 0 lat tylko przez to, że się populacja świata w ogóle powiększa to hydrantów jest coraz więcej w absolutnych liczbach prawda czy jak w 2 000 2 w roku ich było bodajże 1 70  000 00 0 tak teraz jest 2 60  000 000 zlotym to jest procent jest stały tylko objętościowo jest ich dzieli ilościowo jest ich coraz więcej, ale bardzo ważne jest, że większość z tych 3 % większość w 2 70  000 000 to jest regularna migracja emigracja to jest coś absolutnie naturalnego, czyli regularne, czyli jak regularną, czyli taka, że student jedzie na Erasmusa do innego państwa albo Polak dostaje stypendium nauczenia amerykańską jedzie tam studiować albo ktoś jedzie do pracy, bo dostał pozwolenie na prace n p. z Niemiec do Indii albo na odwrót, ale to jest to jest regularna, czyli legalna migracja jest w stosunku do nielegalnej jakieś 3 4 nielegalne jest zaledwie 1 4 tej to dosłownie sprawdzone liczby cel, a teraz mówię Alek, bo nikt tego nie może sprawdzić dokładnie, ale mniej więcej taka jest z sąsiadami są szacunki są bardzo ważne, że migracja to coś absolutnie naturalnego dla naszego globalnego świata, ale nie jest to produkt globalizacji boli racje towarzyszą ludzkości człowiekowi od zarania prawda migracji na inne kontynenty całych mas ludzkości wraz z Afryki do realizacji do Ameryki północnej tak dalej, więc LM to krótko mówiąc to naj największe wyzwanie takie o ogół z Najwyższego o tym, poziomu to zrozumieć, że migracja migracje są wynikiem nie może normatywnie rozumiesz ni intryga na czym to znacznie można określić ich jako złych migracji są złe, ale można określić, że regularna migracja czy imigracja legalna jest dobra, dlatego że pokazują to raporty OECD komisji Europejskiej oczywiście dobra to, dlatego że przyczynia się kre w do kreatywności danego społeczeństwa zapełnia luki w rynku pracy badania państ w, które przyjęły wielu migrantów i migrantów re MON o legalnych prawda tego szczęścia nielegalnej migracji mu to państwa rosły i to są dane po prostu te twarde ekonomiczne na niej kradnie filtra z przykładu każdego danego państwa, ale są takie raporty, które zresztą w moim tekście dlatego chętnie konsul wolny miesiąc cytuje on są publikowane co rząd w ogóle globalne rozwiązania skoro to zawsze było jest jej będzie poważnie się toczy, dlatego że nie nielegalna migracja, a właściwie, w czym właściwie trzeba cofnąć się tylko do 20 15 roku do kryzysu migracyjnego w Europie Otóż nas ogarnęła pan Europejska histeria z powodu przyjazdu trochę ponad 1 000 00 0 ludzi głównie wtedy jednak w dużej mierze Syryjczyków od lat związanemu z Bałkanów zachodnich no, gdyby również Europejczyków de facto geograficznych podczas gdy n p. samych Syryjczyków w Libanie jest tyle samo czy ponad ponad 1 000 000, a Liban ma 4  000 000 ludzi domagali się wiąże z tym co też powtarzamy, że jeżeli chodzi o uchodźców czy takich uciekinierów przesiedlonych to najwięcej ich się podróżuje czy ucieka z kraju południowego czy uboższe go do krajów naszego rządu więc, choć kraje najbogatsze lub na większości emigracji bodajże 70 % to jest migracja w południe południe to znaczy z państwa biednego do państwa biednego, a nie w południe północ przez państwo biednego państwa, ale sygnał, że dla Unii Europejskiej to ogromne wyzwanie dla 2 000 piąta z różnych powodów społecznych politycznych, a czym strzelać historycznych, gdy tak naszym zdaniem tutaj chodziło raczej problem polityczny prawda ten jest zakorkowanie sieci ludzie w kilku państwach to państwo oczekiwał pomocy nie zostały jej z ligą mamy konflikt polityczny należy oczywiście związane z sytuacją geopolityczną jakimiś takimi w poczuciu niebezpieczeństwa i t d . więc teraz krótko mówiąc chodzi o to in największym wyzwaniem wydaje mi się faktycznie są tzw. duże i mieszanych grup grupy przemieszczające się, ale czyni właśnie w wielkości kilkudziesięciu tysięcy ludzi pewnie do kilkuset tysięcy ludzi uchodźcy imigranci pomniejsza ani prawda, bo tutaj też mu było ważne z jakiego Jerzy języka używamy, których statusu i nie znamy obszernie możemy zdefiniować nie wiemy, dokąd chcą jechać nie wiem czy mają prawdziwe dokumenty to są największe wyzwania takich grup duże grupy ludzi i teraz odpowiedział NATO i obserwacje Afryki dziś do właśnie Europy tak, bo w pewnym sensie chrześcijaństwo w 2 Henryk gdzieś w samej koncepcji migracji zawarte jest zawarta jest jej trudność stąd tytuł tak tego mojego tekstu to jest udomowić wielkoluda prawda czy udomowić giganta jak tego giganta udomowić więc, ponieważ migracje z tak heterogenicznych bardzo różnorodna prawda w zależności od tego, skąd ludzie jadą otrzymają status prawny czy są legalne czy nie czy czymś nielegalnie w Polsce przebywa na danym terenie danego państwa na jak długo będą przez migrację cyrkulacja inaczej tylko czy permanentna między hard rock nisza, ale też nieunikniona migracji imigracji będzie więcej proc głównie z 3 powodów konflikty będą trwały nierówności będą istniały albo się po pogłębia nawet zmiany klimatyczne doprowadzą do tego, że będą miliony emigrantów klimaty uchodźców klimatycznych i stosunki demograficzne wzrost będzie dużo długów denerwuje może iść Rosja na Europejską niekorzyść zmienia, gdyż teraz, dlaczego potrzebny jest, przechodząc drogę do rzeczy to globalne rozwiązanie, nad którym choć pewnie wielu słuchaczy nie słyszałem o nim słyszało trwają prace i takie porozumienie globalne ma być podpisany w grudniu 20 18 roku po co ona jest w dużej mierze, o co w nim chodzi, jaki może mieć efekt biorąc pod uwagę to, że jest niewierząca Echa to będzie porozumieniem swego rodzaju niewiążąca konwencja, która ma dać tylko pewien wzór taki wzór jak sobie z migracjami radzić, ale państwom członkowskim to pod auspicjami ONZ-etu, chociaż stany Zjednoczone w grudniu ubiegłego roku się wycofały z tego porozumienia LNG Unia Europejska ciągle w nim jest make UP, więc dlatego będzie ważne to porozumienie, bo ono skody figur skody szykuje takie dobre praktyki jakieś normy takie doc. Love, które chcielibyśmy jak stworzyć międzynarodowe, bo obowiązywały jeśli chodzi o migracje, bo w migracji jest państwo wysyłające państwo przyjmujące proces ten człowiek, który migruje i my też powody jakieś życie i jest to społeczeństwo, które tego człowieka przyjmuje prawda chodzi o to, żeby z balansować zrównoważyć potrzeby tych 2 stron to z 1 strony bezpieczeństwo stabilność państwa przyjmującego, a z drugiej strony bezpieczeństwa ludzi przyjeżdżających i też jednak stabilności państwa ostrego kraje wyjeżdżają po to, żeby nie wyjeżdżali mnie tak masowo tak albo żeby, jeżeli wyjeżdżają to regularnie, czyli pro PL legalnie prawda, że emigracja była legalna do rezerwatu też chodzi o to, że takiemu nicnierobienie zamykanie oczu na to unijne na to wyzwanie, jakie ma w tej chwili miejsce powoduje humanitarnej katastrofy współczesne niewolnictwo i busów handel ludźmi o tym, mało mówimy to jest masakra, bo skala tak są są, bo są państwo czy są rządy państ w, które po prostu boją się też podpisać jakieś porozumienie w tej sprawie z myślą, że coś zostanie narzucone prawda, że jakiś narzucone jakieś normy Otóż trzeba sobie uświadomić, że skodyfikowane tych kwestii dotyczących migracji jest po torze, by państwa miały więcej suwerenności, czyli więcej kontroli nad granicami, żeby nie było tak, że właśnie to wziąć te kontrole stracą, bo nie można mas ludzkich SLD, że nie można rzeki zawracać kijem po prostu idziemy w takim kierunku na globalnie możemy skutecznie tak musimy zacząć to raj dla przyszłej wielkiej n p. takich dobrych praktyk tak przykład libijski haczyk w proces z Libii w styczniu tego roku Unia Europejska w porozumieniu z Unią afrykańską, ale i kilkoma państwami Afryki repatriant 3 i negocjował raczyli się wiozłam 16  000 16  00 0 migrantów z obozów w Libii do ich państ w pochodzenia i oni chcieli tego albo do innych państw afrykańskich wewnątrz Afryki to jest przykład Regionalnego takiego porozumienia i 2 wielkich instytucji integracyjnych DF właśnie w par w 1 z państ w członkowskich tych instytucji i chęci i pomocy tym ludziom, którzy tam byli po prostu uwięzieni w rozmiarze na wniosek tego tekstu jest taki, że migracjami da się zarządzać do czasu podjęcia realnie wziąć do roboty i po prostu z 1 strony myśleć o bezpieczeństwie stabilności wewnętrznej swoich krajów ich poczucie bezpieczeństwa, ale też po prostu olbrzymia system wyzwala miłość cię nie stawać okoniem tylko siąść do stołu i zacząć to regulować na razie jak dużo się mówi Anna jest o wiele co się robi więcej przeczytacie państwo w tekście dr Patrycja Sasnal na mniej zapisanym dla każdego on Foreign relations tutaj tych rekomendacji konkretnych bardzo jest dużo więcej, ale dr Patrycja Sasnal spotka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych po państwa gościem bardzo dziękuję też działkę, a świerk lub podgląd kart Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA