REKLAMA

Kryzys migracyjny: czy brukselski szczyt to sukces czy porażka?

Światopodgląd
Data emisji:
2018-06-29 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świętu podyplomowych gender GAP 2 Agnieszka Lichnerowicz państwa gośćmi są teraz dr Marta Machocka z ośrodka badań nad migracjami Uniwersytetu Warszawskiego też skargę do studiów politycznych szkoły głównej handlowej dzień dobry trener państwo i dr Wojciech Wilk z polskiego centrum pomocy międzynarodowej ochrony pani, że państwo pech chciał, żebyśmy jakoś podsumowali państwo skomentowali pomogli słuchaczom zrozumieć co udało się osiągnąć na unijnym szczycie w Rozwiń » sprawie migracji szczegóły osiągnąć nie udała, bo co jest jeszcze wyzwaniem w rejon ważne w depeszy o wolnym od autorów depeszy Reutera, która mnie poruszyła tych, którzy podkreślają, że wreszcie w zasadzie skończy się męczy trend dotyczący wpływu imigracji koszt od piątej nad ranem na dzisiejszym rannym małe Merkel kanclerz jest zaczerwienie innymi zmęczenia oczami wyszła do dziennikarzy wcześniej dyplomacji, z którymi rozmawiała agencja Reutera donosili o napiętym wymęczonym spotkaniu ze mną w morze było to w ogóle ciężkie rozmowy na skończyły się tym, że zadowoleni Włosi okrzyknęli, że 2 już nie są same Polski rząd triumfuje kanclerz Merkel też mówi z zadowoleniem, więc jak napisał z kolei autor tekstu 1 z tekstów we francuskiej prasy w zasadzie, jakby wszyscy są wszyscy trochę wygrali 5 początek wymogła zapytać państwa, zanim przejdziemy do konkretnych decyzjach mogliście ocenia, niemniej efekt tego szczytu w tym jest to jest to jest sukces polityczny zawsze sukces polityczny jest takim sukcesem, gdzie każdy jest z tego zadowolony i to jest pewnego rodzaju kompromis czy każdy z tego zadowolony ze stron nie do końca zadowolone i chyba to jest jednak lepsze rozwiązanie niż jakiś totalny klincz 3 3 czy zawalenie się szczytu, gdyż 3 1 czy inne kraje się nie zgodziły na 1 na jego postanowienia pamiętajmy, że to mówimy o jednomyślności było ciężko Zawada Adolf dojść oponom do jednomyślności już tak różnych stanowiskach jest teraz mamy rząd wołał Włoch jest stanowisko grupy Wyszehradzkiej jest moje stylistek samo twardego wcześniej jeśli nie bardziej na kanclerz Merkel nakaz markę ma też oferowana przez KOV koalicjanta, bo ma też stać też taki dość ciężkiej sytuacji politycznej nadzieja reprezentuje organizacja Humanitarna miasto nie chce wchodzić polityka, ale ja jestem z AAA i pręgowane tymi deklaracjami są bardzo stąd deklaracje właśnie dotyczące tych z list z niżej leżących i ich do radnych i ma dość przyziemny konkret i 6 Marta Bucholc to znaczy ja mam takie poczucie po prześledzeniu takich bieżących relacji z tego co się działo w zasadzie do godziny piątej nad ranem i dzisiaj takich pierwszych newsów i komentarzy z różnych miejsc poczucie, że jednak to jest tak jak pan powiedział EMP, więc sukcesy polityczne to jest dla mnie to jest połowiczne, ale osiągnięcie kompromisów w takim zakresie merytorycznym, dlatego że wszystkie strony my mówimy już mówimy głównie od tych państwach UE z 1 strony w niektórych państwach UE państwach członkowskich Unii Europejskiej z drugiej strony interesach nam na szczeblu UE musiały w pewnym miejscu dno pójść na kompromis ja nie wiem rząd w w tych poszczególnych już, że będziemy o tym, mówić o merytorycznych obszarach jest tak naprawdę Anny w interesie rozumianych podmiotowo i migrantów, którzy będą te przepływy uwikłani na pewno te przyjęte rozwiązania są większe w interesie państ w członkowskich, gdyż poza pozwalają wyjść z pewnego US pewnej sytuacji przy blokowania i Alan i nie ruszenia w żadną stronę, a niestety wiemy, że te ostatnie lata w zasadzie od momentu, kiedy implementujemy Europejską agendę migracyjną, czyli od maja 2 0 15 zlote jest większym stopniu historia takich połowiczny sukces stolic a, ale też bardzo wielu działań, które nie są w pełni implementowane chociażby relokacja to ZUS przesiedlenia były także mogą dotrzeć do żucia i do tego, o czym państwo mówicie, że słuchali o Warda Karaczi premiera Irlandii, który powiedział, że nie mamy do czynienia z kryzysem migracyjnym tylko politycznym chodzi o to, że liczba trafiających przyjeżdżających do Europy migrantów slumsy czy to będą potem się decyduje czy uchodźców czy nie spada w ostatnich latach nie znaczy to się z tym nie zgodzę, dlatego że tego gruntu oraz ich byt spada w tym sensie takie porównywał Donald Tusk do kluczowego 20 15 roku spadło 9 6 proc w Niemczech z roku na rok mniej więcej o 40 % imigrantów jest mniej mniejszy jestem, by wyzwanie w natomiast gdy to jak dużo ludzi tu przyjechało spowodowało ogromne napięcie społecznej politycznej rozwiąże on w tym zakresie, mówi że dziś jest to przede wszystkim kryzys polityczny związany z różnego rodzaju wstrząsami w różnych krajach niepewnością jest trochę w kominie i dzisiaj jest to kryzys migracyjny i wiąże się to, jeżeli w polityczny przekaz ze szczytu idzie, że jest porozumienie no to jest sukces to jest sukces, ale to był kryzys migracyjny zależało, ale jeśli zakończą ta Afryka w roku 2000 SA MCI za 8 0 lat będzie na 4 miary trudności w tym 3 0 lat ludność w większości krajów afrykańskich się pisze się podwoi nadzieja ta sprzed tego okresu znaleziono 2 tygodnie temu właśnie wróciłem z ganić za to marzy o emigracji rozmawiamy z nim zamiast wyrazu polskim tak robi i tylko obszar 4 krajów, czyli kajakami Etiopii Tanzanii Ugandy teraz ma iść pieszo miał trudności być może świat pół miliarda ludzi to takie podwojenie się ludności Afryki myślami sercem kontynencie dam przykład obecnie scanii co roku na rynek pracy wchodzi 1  000 000 ludzi młodych szukających zatrudnienia gospodarka Kenii, a która jest 1 z bardziej rozwinięty w Afryce jest taniej w wytworzy i 5 00 0 miejsc pracy, czyli wchodzili już na starcie ma 80 %owe bezrobocie, a w innych krajach Skrzyński jest tylko gorzej, jeżeli nie będzie miejsca bliżej czuć się mylę mieli możliwości gospodarczych społecznych pozostanie tym kontynencie ruszą za lepszym życiem jasno jak nie ukrywając nasi rodacy dziewiętnastym wieku wieku ruszali między inne marki markę skok liczby, które pani podałam to są liczby RM tak naprawdę, którą się w odpowiedni sposób interpretować dać temu kontekst znaczy ten spadek 9 6 % dotyczy tylko liczby tzw . wpły w na detektywa, czyli jest ze mną, jakby zdiagnozowanych zarejestrowanych korzystają głównie prób nielegalnego przekraczania granic zewnętrznych Unii Europejskiej to głównie dotyczy jeszcze DM Anny przejdzie daczy tych przy próbie przekroczenia granicy między przejściami granicznymi na handel tymi punktami na przejściach granicznych z naprawdę to są dane podawane przez front, ale rzeczywiście są twarde liczby oczywiście zapewne niedoszacowane, bo nie wszystkie przypadki są są są rejestrowane jest tylko jest to część, jakby tego obrazu ten obraz dotyczący skali kryzysu czy też zjawiska demograficznego, jaki mamy do czynienia zawsze zachęcam do uzupełnienia oddany Jan HCE rowki, które pokazują, jaka jest skala przepłynięcie tak i ich sukcesem sukces zakończonych sukcesem przepłynięcie zje ani WOS do Europy tam te dane rzeczywiście troszkę spadają natomiast wciąż obserwujemy dość dużą liczbę osób te są uznawane za zaginione bądź takie, które zginęły na jeszcze inne dane to jest jakby kolejne broni się na zbożne jako pewien proces migracyjny jak ruch demokratyczny, czyli mamy ruch wychodzi czy z danego państwa potem mamy tą drogę, czyli przeprawy przez basen morza Śródziemnego potem próbę przekroczenia granic zewnętrznych UE w, a potem mam ten ostatni etap, czyli liczby dotyczące tych, którzy już są na terytorium poszczególnych państ w członkowskich czy też stowarzyszonych czy tutaj wtedy patrzymy na statystyki tych, którzy składają wnioski o do ochrony o ochronę międzynarodową i tak naprawdę rzeczywiście te lata szczytowy okres 15 16 proc siedemnasty to spadek tych wszystkich 3 wymiarach rok osiemnasty i nie będzie to kryzys, który się kończy tak jak tutaj pan doktor powiedział tak naprawdę zmienia się trochę priorytety z racji agendy politycznej Unii Europejskiej i te emigracji, gdzie zeszły na drugie tło natomiast dla mnie to nie jest koniec kryzysu my de facto ponieść na to spojrzeć szerzej dopiero początek większych ruchów migracyjnych w basenie całym krótko, tym bardziej że w tym z, o ile w 20 15 roku uchodźcy czy osoby w miarę automatycznie jest kwalifikujący się statusu uchodźcy stanowiły 1 0 8 0 80 proc emigrantów z wyroku z 7 i tak do 7 % 6 3 % to są osoby, które od 3 z obrazu są kwalifikowane emigranci ekonomiczni boi się z nową ruch się zmienił nieco ruch z Rz z Erytrei z serii 3 z Afganistanu to osoby, gdyż automatycznie tak znani, choć dyscyplina w fakcie od zbiera Wiesenthal klasyfikowanie uchodźcy to jest ruch z krajów innych krajów afrykańskich im jak pokazują statystyki raczy napędzane czynnikami ekonomicznymi, ale to właśnie ma odzwierciedlenie też w tej terminologii się posługuje aniołami harcerzy de facto mamy do czynienia z tzw. mis Migration roszczeń mieszanymi czy przepływami migracyjnym charakterze mieszanym co to oznacza tonażu po prostu trudno nam nie jest precyzyjnie wskazać, jakiej proporcji mamy do czynienia z różnymi kategoriami nazwy wynoszą orientacyjnie, by nie ja widzę już zdaje pełnoletni, gdy 18 lat ma chodziła też do takich osób odwieziono gęsto od dziś te czynniki, które się nakładają na siebie decydują o statusie danej osobie po tym, wstępie zaraz opóźnione terminy, jakie decyzje podjęli przywódcy naszczycie euro myślę mnie z Unii Europejskiej już są takie 3 kwestie nad którymi oni się cały czas pochylają uczymy się pochylamy jedno dotyczy polityki azylowej, czyli tego w końcu apelują o włos jeży jak już trochę to migranci uchodźcy to, żeby w państwach, które są na granicy znajduje się w ogromnym kryzysie pytanie czy Unia Europejska solidarnej jakoś powinna mieć wspólną politykę, ale i t d. druga kwestia dotyczy granic i bezpieczeństwa, czyli tego jak spowodować, żeby tak dużo ludzi to nie przyjeżdżała, a trzecie dotyczy państw wyjścia tzw . czyli tego jak inwestować jak wspierać te kraje, żeby ludzie w ogóle nie chcieli stamtąd wyjeżdżać w myśl tych 3 sferach, jakie decyzje zostały podjęte Ahlbeck nie zostały podjęte już państwo bowiem po informacjach bez gości są dr Marta Machocka Georg dr Wojciech Wilk Tadek, a świerk lub podgląd itp mówi Agnieszka Lichnerowicz w studiu państwa gośćmi są cały czas dr Marta Machocka z ośrodka badań nad migracjami Uniwersytetu Warszawskiego z katedry studiów politycznych szkoły głównej handlowej i dr Wojciech Wilk z opolskiego centrum pomocy międzynarodowej porozmawiajmy zatem teraz o wynikach tych wielogodzinnych kobiet wielogodzinne kolacji w Brukseli, czyli na szczycie przywódców Unii Europejskiej MPK mówią wydaje się, że są takie 3 po szczelnym patrzenia na to, że polityki Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o kwestie migracji 1 to jest kwestia azylowych, czyli jakichś wewnętrznych uregulowań wspólnych polityk wewnętrznej Solidarności między państwami członkowskimi UE czyli kto ma się opiekować się, kto ma przerabiać wnioski tych, którzy do euro z Unii Europejskiej się do stanu druga kwestia dotyczy tego jak z powodu wzmocnić granice, czyli jak spowodować, żeby ludzi tak wielu ludzi nie przyjeżdżało do granicy nielegalnie Unii Europejskiej na trzecie dotyczy tego czy da się tak w po swym kraju szczególnie Afryki, żeby tak wielu młodych ludzi szczególnie stamtąd nie wyjeżdżało i może zacznijmy od kwestii muszą tego bezpieczeństwa granic czy tego jak zniechęcić jak Trump może być tego problemu z granic Unii Europejskiej nad odpowiedzią, na którą na, którą wsparli przywódcy i wczoraj się bardzo ogólnie bez szczegółów porozumieli to jest tworzenie takich niektórzy mówią obozów dla uchodźców niektórzy mówią więzienie kich centrów, czyli w krajach Afryki północnej n p . tak, żeby tam oni czekali na rozpatrzenie wniosków, kiedy ich wniosek o azyl zostanie rozpatrzone zostaną uznani za tych, którzy potrzebują opieki uchodzi Ciech to dopiero wtedy byliby do Unii Europejskiej wpuszczani jak państwo oceniacie po to, rozwiązanie dr Marta Machocka wiem, że podział krótko, że to jest mój czas zacząć tego, że Unia Europejska musi zobaczyć jest umocowanie w ogóle podsta w dla realizacji polityki w obszarze emigracji azylu i zarządzanie granicami zewnętrznymi dystryktu Otto funkcjonowaniu Unii Europejskiej mamy kilka artykułów szczególnie RO, odnosząc się do tych 3 OS -u polityk tak naprawdę to co obserwujemy, że w roku 20 1 5 i tak naprawdę ten wczorajszy szczyt jest przedłużeniem wątków, które już był zawarty w Europejskiej agencji migracyjnej i towarzyszących dokument implementacyjny to jest próba, gdy coś co wania pewnych problemów czy wyzwań, z którymi Unia sobie może nie poradzić ma prawo sobie z nim nie poradzi z tego powodu, że i właściwe jest konstrukcja i założenia, że polityk, dlaczego dlatego, że są oparte na kompetencji dzielonej co oznacza, że współdecydują przy różnym stopniu w różnych obszarach instytucje UE oraz państwa państwa członkowskie i łatwiej jest pewne problemy, z którymi nie jesteśmy sobie jak to pokazały doświadczenia chociażby relokacji przesiedleń wewnętrznie poradzić wypłynąć na zewnątrz i ja niestety postrzegam to działanie jako właśnie takie miał zastosowanie tego co nam jest niewygodne przykładem było i butelki z tej męczy oświadczenie z marca 2 0 1 6 stuleciu które, owszem, skuteczna była szeroko kwestionowany przez organizacje humanitarne w tym przez LHC było skuteczne efektywne jest do widzenia celów, jakie chciała osiągnąć Unia, czyli do hamowania przepływu przez wschodni śródziemnomorski korytarz tak się też stałą natomiast miało to swoją cenę w postaci pewnej krytyki międzynarodowych i obawiam się, że niestety dążeń i pogodny, jakby weta kierowanie się tą drogą w przypadku właśnie zarządzanie granicami zewnętrznymi takich dążeń do wy też plan eksterminacji zarządzania docelowo naszym zagrali radziliśmy spomiędzy oddał w Libii stworzą jakiś środek nocy na jedno lat jest dalej i polem do łamania praw człowieka i kwestionowania też takie powstawały wartości, które leżą u podsta w samej Unii Europejskiej procesu integracji, a też jest inna kwestia inną kwestią jest też to znajdą się wiązać z tym, o czym pani wcześniej wspomniał, czyli też pan o tym, mówić to jest ta Afryka to co się będzie działo to, jakie są prognozy ludnościowe i torze de facto mamy do czynienia w skali globalnej z rosnącym nierównościom w charakterze społeczno-gospodarczym i Unia może próbować tak jak tutaj deklaruje zwiększać środki na pomoc rozwojową jest z inwazja House link infrastruktura w Afryce obawiam się, że jesteśmy w stanie Gunia zbawić całego świata i skutecznie nawet w perspektywie 5 0 lat tak zarządzi sytuacją społeczną ekonomiczną w państwach afrykańskich, zwłaszcza tych RCL, które w, których doświadczalnym problem rozwojowych, aby uzdrowić sytuację w euro w euro i wyhamować, ale w tym elementem wojny o w o takim bardzo rozdwojenie jaźni z 1 strony część ekspertów Europejskiej czy polityków ma takie bardzo idealistycznym takie bardzo prawdopodobne teraz dojście do RODO do progu dobre do tematu migracji i stoi na takim wierzchołków ku praw człowieka, a już tutaj my jako bodaj największy, bo gospodarz na świecie podnieśmy tych praw strzelać tak dalej natomiast TR ta te ideały figury są całkowicie obchodzone przez Iran przez przez ludzi organizujących szoki szlaki migracyjne i przez emigracyjne problem polega w tym, że w prasie, że tak po rozum do parteru, ale prym polega na tym, że większość migrantów to dociera przez kanał przez możesz się nadawało do Unii Europejskiej nie ma żadnych dokumentów grzmiał, że wiemy, skąd oni są w nogach AZS w momencie dokonania ich wniosek Azerowie nie znaczy przestępcy zrabowali posłana na obszarze Unii Europejskiej do tanich zasób to jest i po tym, jak ten wniosek zerowy zostanie odrzucone w nie wiadomo, dokąd konsul odesłać jest tak Ciszak to osoba zostaje na terytorium wroga i to są, przekraczając granicę nielegalnie bez paszportu bez wizy z czasem w ogóle wymagamy wizy i paszport to oddala od osób innych narodowości, kiedy co roku na obszarze Unii Europejskiej, że kilkaset tysięcy osób bez kosztów bez bez wizy bez dowodu tożsamości i Dolnej Wisły i aktywistę i trafnością ich do RODO do przodu tego do tych proponowanych punktów w Afryce na cała koncepcja polega na tym, żeby właśnie poza terytorium Unii Europejskiej procesować te z nich przetwarzać wnioski wnioski o azyl na bazie danych osobowych, której mówimy o o niej tylko odciska palca, bo dusza tego wchodzi do bardziej o o drogówce oka Artur Jurkowski biometrycznych rzeczach i w temacie tam będzie będzie decyzja podejmowana decyzja 4 osoby należy, iż status uchodźcy czy wydawanie też inna ochrona czy są w Europie wciąż stosunkowo, a ryby w ogóle przewożona w normalnych ludzkich rąk do Europejskiej czy też cel ten wniosek osoby z odrzuconych łączy osoba albo pozostaje oglądanie drugiej stronie możliwość aromatyczne, jeżeli mogę pierwsza, w którym kraju, bo jak na razie mierzymy kraje Maroko wręczył jasne groźby, że nie chce w Libii jest większa mówi krajem upadłym, więc pytanie w tym jest problem, że nikt nie chce drugie pytanie, jeżeli we włoszech jednak w państwie europejskim przerobienie takiego wniosku trwa czasem kilka lat to dlaczego miałoby być jakoś efektywniej, bo taka procedura przeprowadzona w kraju Afryki północnej jednak co z wątpliwościami dotyczącymi praktyki tamtejszych służb po prostu dopuszcza się tortu na wkład w Zagrzebiu poszukiwany przez osoby takie handlu ludźmi jakieś takie w Libii miejsca żadna nowość NATO o to chodzi, żeby się, by ominąć te najgorsze miejsce, gdzie ludzie są w sprzedawaniu w niewolę gwałcenie zabijani ćwiczyli Piast tworzyć miejsca, które ma, gdzie te wnioski azylowe mogły być przetwarzane w bezpiecznym środowisku, czyli źle prawda jest właśnie te nasze teren ten szczyt Unii euro o rumuńskiej tez ja to są deklaracje i teraz zobaczmy na ilość federacja dała w stworzyć, ale to co minister spra w wewnętrznych Włoch proponuje wału wolno stworzenie takiego hot spotach przepraszam to był mówiąc żargonem takiego miejsca, tak więc teraz liga jest grafen to jest ona za winnego znaleźli się, ale ligi w 2 koncert stary pomysł kontry Sevilli jest w Limanowej pomyślałby, żeby ten trend się ośrodek badania wniosków azylowych umieścić tak daleko jak północ Niger, czyli po drugiej stronie ligi, żeby z Lizbony bezpieczna pamiętajmy też, że szlak przerzutowy drwić z Sudanu do Libii został obecnie dość brutalnie skutecznie ze zamknięte przed poprzestał 7 ciał dzieci, czyli ludzi, którzy mordowali ludzi świata w Darfurze bestię polują na migrantów i co się z nimi dzieje czy nie kończąc masowych grobach tygodnik rewia min zlotego dlatego ja mam bardzo takie mieszane mieszane uczucia co do proponowanych rozwiązań z punktu widzenia skuteczności efektywności polityki UE jak szybko doprecyzował może tam jest mowa w tym dokumencie w tym konkursie w trosce też nie podpisano o 2 rodzajach z innych do tych ośrodków czy rzeczywiście tak ośrodku, więc na to mają być tzw . Control Center szczytem centra ośrodki kontrolowanej one mają mieć miejsce w UE i nie tylko w tych państwach, które same państwami pierwszego tak powiem pierwszego Anna napływu tych migrantów, czyli Włochy Grecja może to być n p . że teraz niż panie, które też tnt te migracje się nasilają, a druga są tzw . na razie roboczo Platformy w Oakland wania czy wysadzania osób, które zostały uratowane w ramach operacji poszukiwania i ratowania życia na morzu więc, że jest dobrze rozumiem intencje tych wniosków tonie chodzi o po prostu przerzucenie całego ciężaru procesowania wniosków konia z tak naprawdę go ochronę międzynarodową na zewnątrz tylko przede wszystkim o sprecyzowanie tych, których tak pan zagospodarowaliśmy na morzu, ratując ich i ich skierowaniem z powrotem wybrane miejsca w Afryce wasz zysk nam pytanie ośrodki poza fajny pomysł natomiast kto w takim razie, który to państwa z państwa trzecie, że zgłoszą i na jakich warunkach czy znowu będzie mi tutaj płaszczyzna do negocjowania interesów tak jak stało się w przypadku Turcji pragmatycznie było to dobre rozwiązanie humanitarnie moralnie bardzo wątpliwe, więc zamkniemy ten wątek, bo drugim wątkiem i tutaj nie ma żadnego porozumienia o premier Morawiecki nowe mówi o gigantycznym sukcesie Polski my natomiast minister Szymański mówi o tym, że to też jest wielki sukces oto chodzi o to, że już jak rozumiem Polski rząd uważa, że został ostatecznie pogrzebany pomysł na takich automatycznych czy w obowiązkowych kwot migracji w poszczególnych państw albo mówimy o tym, że większość ludzi teraz trafia dużo w tych dniach do Grecji Hiszpanii, a przede wszystkim Włoch tam są dziesiątki setki tysięcy ludzi, by Włochy od lat apelują mówiono śledziłem musimy razem, że ma pomóc naszym jest system dubliński po prostu nie ma sensu i po mieście zaczną się w wewnętrzne stawiania granic w mojej Polski rząd czy czuje to za sukces mają problem pozostaje nierozwiązany tak naprawdę rynek ale, której brak 1 kluczowego słowa mówi pani dyrektor od nielegalnych migracja, czyli osoba, która nielegalnie przekraczają granice Unii euro bilans czyli, starając się pod magazyny żaden Damiano 3 natomiast w rugby Club w ich kraje członkowskie mają też prawo realizować legalną politykę migracyjną i pod tym kątem Polska w Bordeaux 3 0 dniach ma teraz już wolno mają one baner ma największą liczbę osób która, które otrzymały zgodę na prace zgodne na wjazd do Polski sąd oczywiście głównie obywatele Ukrainy Białorusi tak dalej, ale właśnie Polska jak pokazuje że, choć dość legalnej migracji do Unii Europejskiej, ale tylko po to jest wielka Brytania, do której przyjechał 1 000 00 0 ludzi wykazała się go niebywałym sprytem i mogli bronić to powiem tak być może w pewnym stopniu się tu zgodzę z panem na dom jest mówiąc o polityce azylowej to efekt w tym mówić o momencie mówimy o tym na ile przejdą proponowane reformy i 7 wniosków legislacyjnych w zakresie wspólnego Europejskiego systemu azylowego tak naprawdę wie, o co się rozbija wczorajszy znowu konkluzje często jest to, że zgodzono się na procedowanie reformy w ramach w ramach tego pakietu w tym największe kontrowersje właśnie budzi tzw. roboczo w min 3, a tak naprawdę chodzi po prostu rozporządzeń, które nam wskazuje, które państwo powinno procentować wniosek o ochronę międzynarodową i w zasadzie na wszystkie te zmiany się zgodzono z wyjątkiem, a właśnie wskutek zwanej korekty mechanizmu dystrybucji czy też przemieszczania osób między państwami UE, czyli doprowadzono do endomondo, jakby zawieszenia koncepcji przymusowej relokacji pamiętajmy też jak uczestnictwo Polski w tym procesie jest naszym własnym interesie to my też jesteśmy krajem zewnętrzną Unii Europejskiej nie wiadomo, że imprezy znalazły się właśnie nim nie daj Boże coś przestało nam podać, choć nie Europie do Polski przybędzie fala nie tysięcy, ale milionów uchodźców i żebyśmy sami zostali sami czy wreszcie udało się zablokować to co tutaj państwo naszego regionu uważały za bardzo szkodliwe nie chciał zgodzić pytanie czy uda się wypracować w takim razie coś na co wszyscy się zgodzą ma być jednomyślność co też Polski rząd uważa za sukces przy podejmowaniu tej decyzji, więc będziemy to państwo do tej rozmowy przywracać dr Marta Machocka z ośrodka badań nad migracjami Uniwersytetu Warszawskiego katedra studiów politycznych szkoła główna handlowa dr Wojciech Wilk opolskie centrum pomocy międzynarodowej byli państwo gośćmi tyle co ze Szczepanem, jakim dla państwa przygotowaliśmy program realizował Kamil Wróblewski informacja o nich mundial w TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA