REKLAMA

Gdańsk przeciw dyskryminacji, parafianie protestują

Analizy
Data emisji:
2018-06-29 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie teraz zgodnie z obietnicą przenosimy się do Gdańska, gdzie jest dr Hanna Strzałkowska na co dzień wykładowczyni na Uniwersytecie gdańskim, a on również na co dzień chronić od święta członkini gdańskiej rady równego traktowania łączymy się przez Skype, a dzień dobry pani doktor dzień dobry witam bardzo serdecznie lektura to nasz gość jest współodpowiedzialna za powstanie, ale bardzo dziwnej nowej no właśnie to jest Rozwiń » pytanie, czego nowej w nowego instrumentu nowego narzędzia modelu na rzecz równego traktowania tak nazywa się za ten dokument i wczoraj został przyjęty przez radę miasta Gdańska pani doktor, zanim powiemy oś wnętrzach zawartości tych tego modelu to proszę powiedz coś za dziwna nazwa, jaki jest właściwy status tego tego dokumentu czym jest moda na rzecz równego traktowania chłodnię model na rzecz równego traktowania tak to po prostu polityka miejska, która zawiera i kierunki zmian i działania, które miasto podejmie, aby budować bardziej przyjaznej bezpiecznej Gdańsk i dla wszystkich bez względu na różnicę i dodaje ważne jest to, że to są różnice płci wieku, ale wyznania pochodzenia, ale też orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, że jest strzelaniny jest polityka miejska czy testy swoista strategia deklaracja działań tak taki jest deklaracja chodzi o takie planowanie miasta jego usług wszyscy czuli się szanowani sprawiedliwie traktowani nie my mogli korzystać z szefem no i wszystkich usług z Pańskiego systemu edukacji albo na piśmie pozwoli to zaraz o zawartości porozmawiamy to szeroko natomiast mnie wywieźć na samym początku interesuje jak wydmuszka waga tego dokumentu znaczy to NN, bo za chwilę będziemy mówić o tym, że Gdańsk chce przeciwdziałać dyskryminacji, bo to po prostu o to chodzi chce działać na rzecz równego traktowania, ale zanim, zanim o tym, powiemy jak chce dorobić to musimy określić czy w ogóle mam prawo innymi słowy na ile ten dokument modły na rzecz równego traktowania w jest istotny i będzie istotne n p . dla kolejnych ekip po wyborach samorządowych i wczoraj rada miasta przyjęła uchwałę o modelu na rzecz równego traktowania i z co czy to oznacza, że w tym momencie władze miasta do czego się zobowiązały, jaki jest jakiś plan, by tak oczywiście Motyl wynika z dokumentów strategicznych Gdańska zapisanych w strategii 20 3 3 i odpowiada ich wizję Gdańska i ja sam dom na równych szans, które są zasadami horyzontalnym programów operacyjnych jest odpowiedzią też na Gdańską strategie rozwiązywania problemów społecznych torbę z modelu ma umocowanie w szerszym kontekście dokumentów miasta miasto wcześniej podjęło decyzję i niby wykonało szereg kroków takich strategicznych w kierunku równego traktowania równych szans otwartości, ale Gdańsk ma trudno powiedzieć pani się dodać, że kolejna ekipa nie wiemy, jakie będą wyniki wyborów, ale liczę na to, że oczywiście wyniki wyborów będą pozytywne, ale i, że pozytywne oznacza dla nas, że ten model będzie wdrażany w fotel zdobył model, bo on składa się z 2 części 1 to jest diagnoza sytuacji ze względu na różne grupy był wyjątkowo narażona na dyskryminację czy też po prostu to jedyny dyskryminacji poddawane, a druga część to są konkretne bardzo konkretne działania co, do których zobowiąże się poszczególne jednostki miasta, żeby je realizować różne zmiany i teraz jeśli chodziło oto diagnoza w UE to wygląda na to, że jest bardzo źle to znaczy, że miasto potrzebuje aż specjalnego instrumentu, żeby przeciwdziałać dyskryminacji czy tez także w i wszędzie w Polsce jest dyskryminacją bardzo źle, a Gdańsk postanowił coś robić u was jest wyjątkowo w marnie i dlatego potrzebne są specjalne narzędzia, bo to jest pierwsze takie narzędzie w w skali kraju prawda w te pierwsze narzędzie w skali kraju, ale ja przypomnę, że 2 lata temu Gdańsk wypracował model integracji imigrantów i wtedy też, że już pierwsze co my też jako pierwsza więc, że ten instrument mamy już sprawdzone w Gdańsku też sposób wypracowania, gdzie w PIU jak powiedziała, że rzeczywiście gdańskie zmienia miastem umowę o progresywnym rozwiązań społecznych takich demokracji bezpośredniej partycypacji, dlaczego dlatego, że nie no to władze miasta pokazują swoje do dołożenia do pomp współ zarządzania wspólnego kierowania rozwojem Gdańska właśnie z partnerami społecznymi, bo w modelu brało udział w prawie 10 0 osób ekspertów ekspertek z Gdańska głównie z Gdańska reprezentujących kilkadziesiąt instytucji organizacji pozarządowych, a także zwykłych mieszkańców jasne jest Tyl KO to nie jest tylko dzieło urzędników miejskich, ale to dobrze panie o tym, wspomniała o tych grupach, które współtworzyły ten model on też mnie ten dokument dużo mówi o włączaniu o poszerzaniu debaty publicznej hale, ale wciąż wraca do pani jagody lub rada miasta po głosowała nad tym modelem, a w tym czasie odbywały się protesty albo demonstrację poparcia w protestach brały udział w środowiska katolickie w członkowie kościoła katolickiego protestowali, bo uważają, że ten instrument jest szkodliwy czy oni byli włączani do podstawy do tego dokumentu ma budowę tego dokumentu w na wcześniejszych etapach czy też akurat te grupy zostały pominięte w 2 i rzeczywiście się u mnie to dobre bardzo pytanie, bo od samego początku włączyliśmy wszystkich to było zaproszenie otwarta, ale też wysłaliśmy na innych do organizacji do wszystkich kościołów związków wyznaniowych zaproszenie do udziału w modelu i teraz oczywiście, że do kościoła katolickiego też gminy i zgłosiła się osoby reprezentujące branżę czy było ksiądz była grupa wierzących w mojej grze z główną część się o słup identyfikowała się jako katolicy i katolik czy im, więc absolutnie tak zresztą od samego początku, czyli od września zeszłego roku, odkąd ze rozpoczęliśmy prace inne cały czas nagłaśniać niż na razie trwają prace w zasadzie do końca roku można było się zgłosić do udziału w pracach nad modelem jest cnotą to szeroki było zaprószenie ognia internetu i miast jedno USD ominęła pani 1 jedno ławkę, którą na panią zostawiłam, ale protesty były i znają się oczywiście protesty zawsze będą gminne nie da się zadowolić wszystkich, ale przyjrzymy się ich treści wyraźnie brzmi to brzmiało to tak jakby nie ci protestujący członkowie parafii tak dalej obawiali się, że próbujecie z le wprowadzić zupełnie nową kulturę nowy nowe normy społeczne do Gdańska za pomocą tego dokumentu i c, z czym przewidywali czerwoną takie głosy na wpływy się chyba model konia trojańskiego jako tego, który w, którym po chyłkiem wprowadzany jest do dokumentów miejskich do prawa lokalnego i teraz te są początku powiedziała mu, że model koło w 6 przesłankach realizowane czy nie płacz świnek orientacja wyznanie pochodzenie etniczne czy stopień sprawności w im zwrócić uwagę, bo Anwil protesty dotyczą w zasadzie 1 przesłanki, że dlatego tak tak to sformułowałem orientacji seksualnej i tożsamości płciowej i teraz mają toczyć aniżeli te tematy to jest ten koń trojański, który go wprowadzać z toyotą Yaris hasła równe traktowanie jak pani Elżbieta nie rozumie te protesty, czego ci ludzie się obawiają się z realnymi, by tutaj chciałbym podkreślić, że 1 rzecz się, zanim ich odpowiednie lampy takie, że jest to katalog cech prawnie chronionych w Polsce mówi o tym, usta wołają o różnym traktowaniu mówi też kodeks pracy, więc chcą też powielić model na rzecz równego traktowania jest implementacją tych dokumentów na poziomie na szczeblu lokalnym w normalnych i obnażanie zdąży odpowiedzieć na to, bo to, chociaż oczywiście nie jest to radosna informacja jeśli chodzi o orientację seksualną to tylko kodeks pracy chroni przed dyskryminacją ustawa pomija orientacje powinien jednoczyć możesz zawsze była na konstytucję, która zakazuje jakiejkolwiek dyskryminacji, więc rozumiem, że te osoby mogłyby twierdzić, że wyposażono je trochę obszar ochrony ponad to, o czym mówili może mówią przepisy krajowe n p . w edukacji to już, że już odpowiadam powołujemy się też na pełnomocnika rządu d s. społeczeństwa obywatelskiego, który Lu na swoich stronach dokumentach wzywa do przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną tożsamość płciową proszę wejść na taką diagnozę widzi on strony to jest prawda rzeczywiście tak jest wciąż te informacje te dokumenty te strategie tam są umieszczone mimo zmiany konceptu chyba przez Adama Lipińskiego, ale ruch to rzeczywiście prawda no dobrze, ale myślę, że protestujący nie chcieli zaglądać na stronę pełnomocnika tylko nie podoba im się to, że Gdańsk tak mocno podkreśla to tematy przeciw działające Homofobii spodziewaliście się tego nie wiem nie wszystko działa on realny protestów oczywiście, bo jestem realistką i jednocześnie to co mnie zaskoczyło to to, że protesty już się nie dotyczyły imigrantów i migawek MO w Gdańsku 2 lata po modelu integracji imigrantów, kiedy były również podobne protesty były hasła o zaledwie muzułmanów innym, którzy będą gwałcili kobietę i Nieee no okazuje się od 2 lat także nic takiego się nie wydarzyło i w zasadzie w tych konsultacjach temat imigrantów się nie pojawiałem, ale pojawiają się sporadycznie, więc to też pokazuje, że wprowadzenie takiego prawa i też stabilizującą sytuację daje nam dystans pokazuje, że zacznie się nie nie wydarzy w ich wszyscy jesteśmy w stanie przeżyć n p. przeciwdziałanie Homofobii dr Anna Strzałkowska z gdańskiej rady równego traktowania i Uniwersytetu gdańskiego zaraz po informacjach wracamy przyjrzymy się bliżej różnym rozwiązaniom proponowanym przez model na rzecz równego traktowania w Gdańsku pozycja analizuje Agata Kowalska przy mikrofonie wracamy do Gdańska, gdzie z dr Anna Strzałkowska z uniwersytetów gdańskiego i gdańskiej rady równego traktowania w spółce autorka w modelu na rzecz równego traktowania takiego potężnego dokumentu, który wczoraj przyjęła rada miasta w tym i ten dokument jak mówił nasz gość przed informacjami to taka strategia taka deklaracja władz miasta co do tego jak zamierza konkretnie przeciwdziała dyskryminacji w tym kilku obszarach, a te obszary to co zarazem grupuje najbardziej narażone na dyskryminację pani doktor wracamy zatem do zaglądania do tego dokumentu w przednich formacjach mówiła pani o grupach, które protestowały w i były środowiska katolickie, które szczególną swoją uwagę skupiły na psa 1 ze dyskryminowane w noc kategorii, czyli kategorii orientacji seksualnej tożsamości płciowej jednocześnie wczoraj przed radą miasta od tych protestów ani podstawa demonstrowali z poparciem członkowie stowarzyszenia Paul Rudd, czyli właśnie rubel LGBTQ, jakie zmiany proponuje model jeśli chodzi o nie o zwalczenie Homofobii, gdzie konkretnie, jakie są plany co co ma co ma się wydarzyć takiego, żeby w poziom Homofobii przemocy nic motywowanej homofobią spadł w Gdańsku ta homofobia nie dotyczy tylko Gdańska ani wcześniej zapytała czy Gdańsk jest aż tak źle wydane w Polsce jest aż tak źle dobrana myślę, że w Gdańsku w dużych miastach mamy nieco lepiej i to pokazują badania niż w małych miejscowościach na wsiach odpowiadam już, jakby co model proponuje, jakie rekomendacje są zawarte w modelu dotycząca orientacji seksualnej tożsamości płciowej w po to, że są też chcę podkreślić, że częstsze wśród 1 7 9 rekomendacji tylko 1 1 jest dedykowanych tylko tej przesłance to jest mniejszość Koniarz najwięcej rekomendacji dotyczy innych niepełnosprawności inne i dodaje to są 2 obszary pierwszy przykład jaskry przez przełożonych przelobował im tylko 1 1, ale chodzi też tylko, o ile to w jaki więc są jakieś miejsce, dlatego że jest diagnoza państwa wynika jasno osoby nie hetero normatywne skarżą się na przemoc lęk przed ujawnieniem Enea trudności w mym dostępie do usług dla osoby niepełnosprawne nie są w Polsce bite z powodu niepełnosprawności mają tak powszechnie tak nie musi obawiać na co dzień, że ktoś je pobije albo zwyzywała mają inne problemy i to bardzo szeroki związane z rynkiem pracy edukacją dostępem do usług publicznych i t d. a tylko widz zrozumiał, że obszar dokumentu poświęcony niepełnosprawnością jest większy od miast ten związany ze orientację seksualną tożsamością płciową jest mniejszy w dni, ale jednocześnie jak Bill dotyka bardzo powstawały rzeczy jak bezpieczeństwo dziękuję, że pani mówi Pm przede wszystkim dotyka, a poczucia bezpieczeństwa to to jest to się pierwsza rzecz, a druga rzecz najętą edukacji RM i tutaj szeroko rozumianej edukacji i KO mu łup myślę tutaj po są rekomendacje zawarte mu pół jeśli chodzi o kampanie społeczne decydujące wrażliwość, ale też skierowana do lekarzy lekarek uwrażliwiają cena pacjentów pacjentki z trans płciowość się, że nie hetero normatywne w taką ważną rekomendacją jest rekomendacja u mnie odnoszące się do powołania albo 1 centrum albo sieci punktów wspierających osoby doświadczające dyskryminacji i przemocy w UE i tutaj też, że nową umowę z uwzględnieniem tej orientacji seksualnej, dlaczego tak jest KZ okazuje się Jean gdańszczanie gdańszczanki nie wiedzą, gdzie zgłaszać dyskryminację okazuje się, że prawie 30 % doświadczyło ostatnim roku ponieść przeprowadziliśmy takie same badania na reprezentatywnej próbie gdańszczan gdańszczan Mac 30 % doświadczyło albo osoby liście albo też w najbliższym otoczeniu za osobę, która osobiście doświadczyła nie jest miastem zmierzono mu uwagę na te liczby i jest właśnie na ten moment, w którym ci, którzy doświadczyli dyskryminacji nikt, ale jeśli nie wiedzą, gdzie się zgłosić grą nie ma pojęcia gdzieś zgłosić albo deklaruje, że w ogóle nigdy nie jest dość żałosna, a reszta rozpoczynało rozpoznaje, że jest Rzecznik Praw Obywatelskich policja, a miasto do tej pory nie oferowały nad jakąś pomoc w tym zakresie jest dniem pełnomocnik d s. przeciwdziałania dyskryminacji czy też dopiero powstanie na bazie tego dokumentu w 20 16 roku po powołano Gdańską radną spra w równego traktowania to taki organ doradczy prezydenta w tym zakresie, ale nadal nie jest organ, do którego o ludzie myślą, że można się zgłaszać, więc widać z tych badań potrzebujemy takiego miejsca takiego centrum, ale też takiego centrum, w którym była z wydziału informacji na temat nie ekspertów ekspertek, którzy są przygotowani do przyjęcia czy osoby z niepełnosprawnością intelektualną i wsparcia psychologicznego psychiatrycznego takich osób czy to osób LGBT, a mamy też, że na głowę jak się zastanawiamy nad miastem to duże problemy ze znalezieniem ekspertów ekspertek w takich zakresach ów nie ma przygotowanej kadry albo to są jednak pojedyncza osoba lidera mogą już dzisiaj przyjmować, dlaczego to jest ważne, dlaczego ważne jest, żeby było jedno miejsce, która jest przyjazna i otwarcie mówię, że jest przez przyjazne n p . dla osób LGBT, dlatego że poziom Homofobii jest taki, że osoba LGBT nie zgłaszają się na świat się mają problem w ms z uzależnieniem to boją się zgłosić do otwartej grupę wsparcia dla osób najmniej uzależnione jest pewne uzależnionych z ust ze względu na to, że myślą, że nie będą mogły ujawnić się swojej tożsamości albo spółka je mógł też, że na coś przeprasza za normalne tak uważa, że ktoś, kto pańska zwierzę w głównym problemem życiowym osób n p. LG BT niekoniecznie jest ich orientacja czy też homofobia często mają inne problemy, ale strach przed dyskryminacją ze względu na tę przesłankę blokuje je w sięganiu po różnego rodzaju pomocy to to jest też liczyć istotne mówi pani, że może powstać takie centrum lub też centra z no no ja rozumiem, że macie wsparcie ze strony radców prawnych może sięgać po ich pomoc, bo Okręgowa izba radców prawnych w wręcz uchwaliła w poparcie dla modelu to jest moim zdaniem bardzo ważny gest, że prawnicy ruszyli z takim głosem albo upublicznia lub poparli waszą inicjatywę i oczywiście i 1 pozwolę sobie bardzo podziękować rad są rzeczywiście wspierają nas, że we wszystkich działaniach do rad należy też, że 1 z członkinie Londyn miarą ile Arrinera zajmuje mniej za izbę radców Anna Wilczek Kolar rzeczywiście jest to dla nas ogromne zwarcia w LG znajdziemy jeszcze na chwilę do samego dokumentu po jawi się tam też oczywiście mnie cały wątek dotyczący dyskryminacji ze względu na płeć najbardziej chyba rozpoznana rozpoznany w Polsce obszary jednocześnie nie nieskończenie ME w aktualnym bez ABS system jest problem i tam pojawiają się mam wrażenie w wątki tzw. gender, czyli ten okres między nimi edukacji dotycząca tego dotyczące tego w inny cel i co to są role płciowe co jakiś jak w jaki sposób organ rozumiemy czym co znaczy być kobietą mężczyzną jak co nas wpływa, a przecież czynniki te miasto czy gmina nie ma prawa wpływać na to, czego się uczą dzieci w szkołach, bo za to odpowiada w ministerstwo edukacji Annie ani gmina właśnie, więc jak to pogodzić liście jak udało wam się nie wyjść poza ramy nakreślone przez konstytucję jeśli chodzi o OFE o edukację, a ja tu proszę podać, że rekomendacja, która mówi, że będzie NATO to wprowadzać się w szkołach raczej jest rekomendacja, która mówi o prowadzeniu kampanii społecznych przeciw stereotypom w, która n p. pokazują, że opieka nad tymi osobami zależnymi jest głównym zadaniem jako obiekt po polityka równie lekko traktowali nianię polega na tym, że właśnie, żeby przeciwdziałać stereotypom uprzedzeniom, które są krzywdzone zaliczyliście ma pani rację, że nie ma mowy o tym, że będzie znacznie zmieniona podstawa programowa albo wręcz, że będą ale jaki zajęcia dla dzieci, ale jest mowa o szkolenia dla dyrektorów szkół i dla nauczycieli ze rozpoznawania sytuacji dyskryminacyjnych tak dalej to może wpłynąć żadna dotąd absolutnie tak w tutaj jest mowa o tym, żeby uczulić dyrektorów tak także kadrę u mnie w szkołach na chociażby przemoc motywowaną nienawiścią dzisiaj szkołę isc programy ochrony dziecka przed przemocą, których w ogóle nie rozpoznaje tego rodzaju przemocy po jest to zupełnie inna kryje, że przemoc niż zwykłe pobicie się kolegów czy koleżanek na przerwie w celu w drzwiach interweniujemy w sprawie pobitego skatowanego chłopaka homoseksualnego, które pomogą im, że ujawnienie swojej orientacji właśnie zostało w UE doznało ogromnej krzywdy to jest to rem informacja dla całej społeczności szkolnej, że właśnie randze niż z niej ktokolwiek będzie osobą homoseksualną to właśnie tym, że to skończę to nie jest zwykła pobicia to jest oblicze po ujawnieniu ze względu na orientację homoseksualną śluby my tego w szkołach dzisiaj nie w ogóle nie rozpozna ujemne i nie mamy środków aktywnych środków zapobiegania tego rodzaju sytuacja też jesteśmy ludem nie jest także Gdańsk ma jakieś się gotowe ARM gotowe przygotowane rozwiązania w natomiast w Gdańsku chcemy zacząć przygotowywać takie rozwiązania przeciwdziałające przemocy Boe no jesteśmy po serii samobójstw, toteż w Polsce nową erę przypomina Kacpra czy Dominika zwierzynę nie trzeba tego przypominać, bo pamiętamy, że nawet tę samą oszczerstwo czy podejrzenie, że ktoś może być osobą homoseksualną doprowadza do takiej na gongi takiej przemocy, że dzieci popełniają samobójstwa w nosie żyjemy w kraju, w którym wciąż uznaje go za homoseksualnego jest uznawany za oszczerstwo jest też poszerza to powinniśmy zacząć zmieniać dr Hanna Strzałkowska z gdańskiej rady równego traktowania i Uniwersytetu gdańskiego łączył się przez Skypea wre teraz czas na informacja po nich wracamy z analizami z nami będzie mecenas Anna Mazurczak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich porozmawiam MEN w o dzieciach, które mają tęczowych rodziców Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA