REKLAMA

"To zaburzenie porządku publicznego" - polskie sądy o dzieciach par jednopłciowych

Analizy
Data emisji:
2018-06-29 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analiza kondycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie, a ze mną już zapowiadane gość mecenas Anna Mazurczak naczelniczka w zespole d s. równego traktowania w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry w i zaczynamy od krytyki oby obiektem krytyki będę ja proszę zaczynać pani mecenas jest po prostu czuje się w obowiązku panią redaktor skrytykować, ponieważ Renner padły takie słowa przed nią o tym, że osoby z niepełnosprawnością nie doświadczają tego Rozwiń » samego rodzaju przemocy co osoby homoseksualne jest to nieprawda my też, że tak zawsze wydawało natomiast CEZ zrobiliśmy w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich takie badania na temat konkretnie przemocy motywowanej uprzedzeniami, które doświadczają właśnie osoby z niepełnosprawnością osoby starsze i okazało się, że rzeczywiście osoby niepełnosprawne ością doznają przemocy po prostu z tego względu, że są osobami z niepełnosprawnościami przyczynami 1 przykład, który na szybko znalazłam wzajemne w raporcie, który są publikowane na stronie rzecznika są niedaleko holi na klatce schodowej zaczepił mnie zaczął wyzywać od KUL lasów połamanie psów kopnął moją kule potem wyrwał mi ją z ramki i zaczął udawać kalekie i chodzić tą kulą i siedzieć za mnie potem rzucił kolejne nisze schodki powiedział, żebym panią tak zaczął i takich historii zastany sąsiaduje z obcych osób jest bardzo dużo i często właśnie przyczyną ataku jest fakt posiadania kuli czy poruszania się na wózku także, gdy ta 1 to jedno sprostowanie na początku wino ja mogę się tylko kajać i o wierze w takim razie jedno z najbliższych audycji zrobimy na ten temat przemocy wobec grup po, których byśmy się nie spodziewali się, że inną taką grupą są osoby starsze banknotu znak dochodzi też do przemocy w domu to więc, tym bardziej no przepraszam coś bez sensu palmę, ale teraz młodzież wszyscy czegoś nauczyliśmy Bojan na pewno, a teraz odchodzimy od dyskryminacji osób niepełnosprawnych i przechodzimy do dyskryminacji dzieci Rzecznik Praw Obywatelskich jako urząd, ale również na kongresie praw rodzicielskich, w którym już w analizach rozmawialiśmy wskazują na grupę dzieci których, które są dyskryminowane ze względu na orientację seksualną swoich rodziców w jak dużo przekonań w tym 1 zdaniu popełnią, bo wydają się, że to obchodzi mnie to dzieci oraz miała wręcz obraźliwe zdanie i ich argumenty się też nie posługujemy w sądzie mówimy właśnie o tym, że te dzieci są dyskryminowane ze względu na status swoich rodziców lub ze względu na to, że urodziły się poza małżeństwem tak jak kiedyś tak się mówiło rodzice z nieprawego łoża prawda, że dzieci z nieprawego łoża, które zostały urodzone poza małżeństwem doświadczało dyskryminacji nie były traktowane w ten sam sposób co dzieci pochodzące z małżeństwa tak dziś w 20 01 . wieku tego ten sam rodzaj dyskryminacji dotyka dzieciaki urodzone w rodzinach jednopłciowych no i teraz próbujemy odtworzyć to jest szereg problemów, gdy kilka z nich trafiło już do sądów administracyjnych i zapadają wyroki albo czekamy na orzeczenia z jakim to jest Lecyk dyskryminacji, o co tu chodzi w różnych sytuacjach są dzieciaki, które są urodzone w rodzinach tworzonych przez 2 mężczyzn, a winnej sytuacji są dzieci urodzone w rodzinach tworzonych przez 2 kobiety, jeżeli chodzi o dzieciaki urodzone w rodzinach tworzonych przez 2 kobiety w UE, a tutaj są one nie mają wątpliwości co do tego, że te dzieci nabyły obywatelstwo polskie to znaczy, jeżeli obie panie albo 1 z nich ta, która dziecko urodziła jest Polką AMW niema wątpliwości, że dziecko nabyło obywatelstwo polskie co się odbywa w praktyce najczęściej taki sposób, że one ze względu na to, że nie ma łatwego życia rodzinnego poukładać tak jakby chciały w Polsce wyprowadzają się za granicę tam mają dziecko fakt urodzenia zagranicznym obie funkcjonują jako rodzice w Brennej nigdy tworząca rodzinę, jeżeli chodzi o mężczyzn, ale tutaj sądy niekiedy w ogóle kwestionują nabycia obywatelstwa polskiego to znaczy wychodzą założenia, że skoro zgodnie z przepisami prawa polskiego LNG zawsze trzeba w akcie urodzenia umieścić matkę to oni nie są w stanie dojść do tego czy ojciec, który jest wpisany w akcie urodzenia jest rzeczywiście rodzinny rodzicem dziecka tworzyła polskie dokumenty ze tam są rubryki zawsze wszystko objął słowa matka ojciec i w związku z tym jeśli niema kogo wpisać powódź ma żal tak, chociaż sądy już teraz jest głębsza refleksja to znaczy, że to się nie rozbija rubryki argument rubryka zawsze się w tych uzasadnieniach sądów znajdzie, bo tak, więc w EBI, nawet jeżeli przeprowadzone całe rozumowanie, że są za to by była dyskryminacja może to byłoby jakieś naruszenie praw człowieka no ale co my mamy zrobić z tymi rozgrywkami w także argument rubryk komisja oczywiście regularnie pojawia w natomiast koronnym argumentem jest tzw. klauzula porządku publicznego, a to znaczy polskie sądy mówią tak nie możemy w żaden sposób uznać rodzicielstwa rodziców tej samej płci z tego powodu, że to jest naruszenie porządku publicznego Rzeczypospolitej polskiej to są bardzo duże poważne słowa w kanale zoom dwukrotny wzrost jest rodzaj nazwę wyrobu wraz z nim od mamy oto dziecko ono istnieje realnie ma nogi ręce głowę dziś mamy jego rodziców w tym przypadku 2 mężczyzn Lotos są rodzice dadzą aktu urodzenia też zagraniczne tak chwalone przez marzną aktu urodzenia zagraniczne mamy 2 mężczyzn istnieje gospodarstwo tym oni sobie, żyjąc w k, a jednocześnie uznanie tego przez sąd byłoby naruszeniem porządku publicznego można go Wlazłego żartuje pozwoli korzystać z narożną z założenia, że podstawową zasadą naszego porządku publicznego i stąd, że rodzina składa się z mamy i tak też mamą jest kobietą, a tatą jest mężczyzna i że art. 18 konstytucji legendarna art. 18 znajduje zastosowanie nawet w tych sprawach, dlatego że nie tylko zdaniem sądów małżeństwo jest związkiem kobiety mężczyzny, ale także pod pojęciem rodzicielstwa rozumiemy wyłącznie 2 osoby różnej płci i teraz mając na uwadze te przepisy konstytucji także tak odczytywany przez sądy sądy są zdania, że naruszeniem właśnie tych podstawowych zasad Rzeczypospolitej polskiej byłoby przepisanie tego aktu urodzenia zagranicznego i wprowadzenie go do systemu do rejestru stanu cywilnego w Polsce i teraz oczywiście mam inne można, by sobie wtedy pomyśleć no dobrze, ale co ci ludzie co mieszka za granicą tak się upierają, żeby ten akt urodzenia przepisać i wprowadzić go do polskiego systemu stanu cywilnego przecież mieszkają sobie za granicą mające zagranicznych aktu urodzenia jest dobrze, ale Polski ustawodawca 4 lata temu zmienił przepisy to znaczy uszczelnił bardzo system i uznał, że nierzetelni KFC w Polsce uzyskać Polski dokument tożsamości paszport dowód osobisty numer PESEL, czyli jakikolwiek dokument poświadczający to, że jestem obywatelką Polski muszą mieć polskie aktu urodzenia to znaczy nie mogę wydać tych dokumentów na podstawie zagranicznego aktu urodzenia i od tego momentu zaczął się program tak, dlatego że mając zagraniczny akt urodzenia no w praktyce nie można w Polsce przecież pójść do lekarza z tym zagranicznym aktem urodzenia i powiedzieli chciałabym zapisać dziecko do specjalisty na podstawie zagranicznego aktu urodzenia tak nie mogę zapisać tak, ale do przedszkola, że polskie sądy i państwo mówią tym ludziom film jest szczery i nie wracajcie niekorzystający z polskiej służby zdrowia ani w strefie w polskich urzędów nie będziecie potrzebowali PESEL-u nie będzie potrzebowali tych innych dokonali też oba sądy oderwana od rzeczywistości, bo polskie sądy mówią nie kwestionujemy tego zagranicznego aktu urodzenia uważamy, że jeżeli zagraniczny akt urodzenia będziecie też próbowali załatwić w Polsce to możecie to zrobić na ile oczywiście 1 z pierwszych par, która zdecydowała się na to, żeby jednak spróbować wydać paszport Polski dla dziecka próbowała uzyskać ten paszport, a złem z zagranicznym rozsianym urodzeń wojewoda dzwon wyjeżdżać nie wracajcie, ale tym przypadku to dziecko nie może też podróżować niema w raportach tak tak to znaczy są takie są takie dzieci, które rodzą się n p . w stanach i one są o tyle lepszej sytuacji, że nabywają obywatelstwa amerykańskiego stłamszeni paszport amerykański mogą podróżować razem z takim dzieciom, która rozjedzie dokładnie rodzą się w krajach, w których to tak nie wygląda i rodzą się w jakimś kraju i nie otrzymują z automatu obywatelstwa tego kraju tak, zwłaszcza jeżeli ich rodzicami są 2 obywatelki polskie lub 2 obywateli Polsce jednocześnie mają obywatelstwo polskie nie mają znaczenia ważne nawet jeśli mają te nie mają żadnego dokumentu, gdyby to poświadczał no i te dzieciaki w 2 aż 9 są bez państ w owcami tak nie ma żadnego dokumentu tożsamości Skry mogą w podróży podróżować po świecie, ale są różne wiele rządów, bo one twierdzą, że potwierdzenie w LO ojcostwa rodzicielstwa tych 2 mężczyzn to byłoby naruszenie porządku publicznego mówi to te same sądy błędnie uznają n p. rozwodów, bo dochodzi w tym również do przełamania tego tego modelu, który spiesząc do konstytucji czy małżeństwa jako związku kobiety mężczyzny w Mie non albo adopcji ona też przecież zakłada, że to nie mam kobieta w rodzinie jest matką biologiczną tego dziecka ze zdrowiem rozwinie sytuacja z lokat z Dajtek z tak tym czym się wyróżniają myślę, że jednak w tym, że to są 2 osoby tej samej płci woła mnie, ale nie do pani mówi z punktu widzenia biologii pytam z punktu widzenia prawa czy da się różnić ale jakby to Michał SZ uważam, że jednak sądy trochę, kierując się uprzedzeniami w tych sprawach, dlatego że należy jednak mamy taką sprawę dotyczącą transkrypcje, czyli tego przepisania zagranicznego aktu urodzenia do polskiego systemu, a w, której jako ojciec skazany jest pana jako matka matka zastępcza to znaczy to nie jest także do tej dziecko urodzone rzeczywiście przez matkę zastępczą przez rogatkę natomiast mnie nie nie są wywoływane są pary jednopłciowe tylko przez mężczyznę, który sam wychowuje dziecko i udałam się tutaj doprowadzić na razie nieprawomocnym wyrokiem, ale jednak do potwierdzenia obywatelstwa tego dziecka to znaczy WSA w Warszawie stwierdził, że może potwierdzić obywatelstwo tego dziecka, że to w pobliże żal za utrudnianie mu żyć tak dalej jednak w UE, gdyby jednak mu tego odmówić także w dna, a dokładnie ten sam sąd w innej sprawie, która różniła się tylko tym, że w akcie urodzenia, bo wskazanych 2 mężczyzn odmówił potwierdzenia tego malarstwa tak jak my zmierzamy jednak, bo wierzymy, że nie muszą też historia różnić od zdarzeń n p. 2 mężczyzn, z których 1 jest najemcą lokalu komunalnego w, a jego partner z mieszka w nim po śmierci tego pierwszego od panel po wyroku sądu otrzymuje prawo najmu, ponieważ uznaje sąd jest to tania jest to i tak lot w polo tak gospody otworzyli gospodarstwo razem, z czym się różnią tamta sytuacja 2 mężczyzn z mieszkania komunalnego od sytuacji, gdy 2 mężczyzn, którzy mają syna i 30 córka chcą, żeby to dziecko miało dokumentów wyjaśnia w tej sytuacji dotyczącej lokalu komunalnego było tak, że w przepisach prawa polskiego przyznawano jakieś uprawnienia związkom nieformalnym i dyskusja w sądzie była mniej więcej taka czy pod tym pojęciem związku nieformalnego czy osób pozostających we wspólnym pożyciu rozumiemy wyłącznie 2 osoby różnej płci czy także też 2 osoby tej samej płci także był już jakieś uprawnienie jakaś tajemnica, gdzie nie wiem definicja, którą właściwie takie pojęcia wprawie, które trzeba było zdefiniować czym ta osoba pozostająca we wspólnym pożyciu my tutaj udało się te sądy w końcu przekonać, że oczywiście dyskryminacją byłoby uznanie, że to pojęcie, które jest takie niezdefiniowane obejmowałby tylko 2 osoby różnej płci natomiast co do urn po jęcia rodziców i sądy są przekonane, że to pojęcie jest zdefiniowane w naszych przepisach i rodzicami są zawsze związana ze zdarzeń wyniosła zdaniem sądu w art. 18 a tam nie ma mowy o tym kto jest rodzicem mowa o tym co jest małżeństwem, ale nikt naprawdę chcą się sąd nie przekonuje to znaczy salony nie przekonuje Słowak nie przekonam tak tak uważają, że związek kobiety mężczyznami zaliczone rodzicielstwo jako związek z 2 SA różnej płci oczywiście, że nie jest co więcej one się też dokładnie cennym argumentem, który się posługuje się w wczorajszy gość zresztą moje audycje Paweł Marcisz przed sądem tak, by mówić tak FM nie może być także kodeks rodzinny opiekuńczy definiuje pojęcia, które wprowadza konstytucja to znaczy, jeżeli konstytucja nie definiuje tego czym jest rodzicielstwo to nie możemy mówić, że ustawodawca zwykły twórczego kodeksu rodzinnego opiekuńczego zdefiniuje co mamy rozumieć pod tym pojęciem, które się posługuje konstytucja to dokładnie tak argument, którego używa w sądzie natomiast na argument nieprzekonujący wszelkie argumenty, które można być unikalnym nieprzyjazny Janusz argumentowali, że mamy realnie rodziców mama rani dziecko i sądy muszą zaczęto rozpoznawać, bo po prostu tych dzieci pozostają daje pani mówi bez państwa z psami albo samej pozbawionymi prawa do swobodnego poruszania się stało sądy zaczęły to brać pod uwagę mamy wyrok z kwietnia tego roku wydany przez sąd w Poznaniu, który zdecydował o tym, że wpisze do aktu urodzenia 1 z mamą to znaczy tą, która dziecko urodziła się tylko ja szczerze mówiąc element uważam, że to jest lepsze niż nic na pewno ach, wiem nie wpisał do drugiej, bo byłoby wtedy za zalegalizowanie adopcji przez pary jedno w nocy w ogóle znowu naruszenie tych zasad porządku publicznego natomiast i bardzo no właśnie mniej więcej takie, że w brytyjskim akcie urodzenia są różne informacje n p. są informacje o tym, że, jaki zawód wykonują rodzice dziecka, mówi że mnie takiej rubryki nie ma w Polskim akcie stanu cywilnego nowy statut realnym jest, że pomijano informację o tym, jaki zawód wykonują rodzice dziecka no i za tą samą informację tę samą rangę informacji WSA w Poznaniu uznał informację o drugim rodzicem to znaczy uznał, że skoro pomija zawód 1 z matek to może w ogóle pominąć też macie urodzenia wielu znanych matkę, bo przecież nie ma w akcie urodzenia rubryki p t. druga mama albo rodzic także tak jakby po prostu polskie, które z dnia tego nie przewiduje i w związku z tym nie będzie w tej części tego aktu urodzenia teraz próbować i teraz też takie rozwiązanie, które wy kilku państwach Unii Europejskiej rzeczywiście funkcjonuje te państwa wychodzą założenia, że w przepisie en, ale tylko 1 z rodziców tego, z którym jest więź genetyczna w przypadku mężczyzn albo olej mama, która urodziła dziecko, ale Czesi nasi sąsiedzi genialni ich części tak robili wcześniej trafili z tą sprawą w zeszłym roku do sądu Konstytucyjnego i sąd Konstytucyjny czeski powiedział, że nie bez przesady tak, jeżeli zdecyduje się tam promować ten akt urodzenia to bierzecie całą rodzinę nie możecie tej rodziny w taki sposób rozdzielać, że tylko 1 z rodziców przepisuje się do aktu urodzenia no tak, ale to Czesi zawsze w będą mieli równość małżeńską tylko u nas zdarza i to wszystko, zwłaszcza przez nią usłyszeli z u naszego gościa wynika wprost tego, że nie mamy formalizacji związków osób tej samej płci itp stąd cała ta ekwilibrystyka sądów w ten plan wydawniczy moim zdaniem jednak bełkot wyczyn dywanie w konstytucji tego, czego tam nie ma CNN przede wszystkim dramat rodzin, które nie mogą funkcjonować tak jak inne rodziny w będziemy odwracać czekamy na kolejne wyroki ETS w NSA dotyczące tych spraw będzie, o czym dyskutować mecenas Anna Mazurczak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich dziękuję za spotkania piłkarze Warty kończymy analizy ciasnej formacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA