REKLAMA

Jak pomagać ludziom bezdomnym? o sytuacji placówek dla bezdomnych

U TOKtora
Data emisji:
2018-06-30 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
41:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Ewa Durska jak zwykle każda sobota niedziela to program z cyklu dr program o godzinie szesnastej dziś ten program będzie wyglądał troszkę inaczej zazwyczaj rozmawiamy o chorobach i a dzisiaj chce porozmawiać z moimi gośćmi o ludziach bezdomnych o tym jak można im pomagać i o tym jak się im pomaga punktem wyjścia właściwie jest wyrazem tego programu była rozmowa telefoniczna z młodym człowiekiem panem Tomkiem Głażewski, który za chwilę będzie Rozwiń » lekarzem IR, który powiedział, że Mokotowskie hospicjum Świętego krzyża ma, a problem opowiedział mi o tym problemie no i stąd pomyślałem, że warto porozmawiać na antenie już przedstawiamy też gość pani Joanna Golińska Dobek dzień dobry dzień dobry zastępca dyrektora biura pomocy i projektów społecznych urzędu miasta stołecznego Warszawy pani Adriana Porowska dzień dobry dzień dobry przewodnicząca komisji dialogu społecznego d s. bezdomności dyrektor Kamiński misji pomocy, a także współ przewodnicząca komisji ekspertów d s. przeciwdziałania bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i pan Paweł Pacholski dzień dobry i renty wice prezes Mokotowskiego hospicjum Świętego krzyża od sprawy z tego hospicjum cenne rzeczy, by się zaczęła Jacek Koman pytanie do pani Adriany Borowskiej COS takiego jest komisja dialogu społecznego to jest twórca jest ciało przy czym przy urzędzie miasta, gdyż działa przy urzędzie miasta skupiającą organizacje pozarządowe działające w sferze bezdomności akurat jej przez jury przewodniczy w Warszawie i okolicach, czyli znam ludzi pracujących bezpośrednio z osobami bezdomnymi i prowadzącym schroniska jadłodajnie noclegownie i właśnie schroniska specjalistyczne, czyli te dla osób chorych, a Kamieńska misja pomocy, a Rooneya znamienne słowa przyznał, że to jest najlepsza schronisko dla osób bezdomnych w Polsce o ich losie od razu legalne zgodne z wiarą w tym, ale nie ryzykuje pani, że Jobs dodaje nie rozumie, że zwiększa się zainteresowanie pobytem w schronisku przez to skoro pani tak reklamuje to wie pani Kozber będzie zwolniona Widzew no na pewno się zwiększenie, gdy nie mamy wolnych miejsc właśnie dzień, a może jesteśmy bardzo dobrze, iż taki stan jej zacznę może od pana Pawła Regulskiego zaś stan sprawy Mokotowskiego hospicjum Świętego krzyża ta sprowadza się pojawiła co znaczy likwidacja co został nazwany tak po prostu magazynowa, bo tak się nazywa nazwa ulicy wraz z da likwidacja części nowego oddziału Słońska, których tam znajdowało to o tym, opowiedział mi pan Tomasz Głażewski waszych bez skazy w soczewce skupia i to co się wokół działo dzieje skupia problemy schronisk dla bezdomnych czy nie jest tak nachalny jest tak, że od krótkiego wyjaśnienia przynoszą Otóż nasz dom się Mokotowskie Hus dla Świętego, by mówiła dobrze właśnie tam korzenne, a mamy słowo hospicjum w nazwie, dlatego że zaczynaliśmy od urodzenia hospicjum domowego no właśnie na zasiłki dla bezdomnych nie są placówkami hospicyjnym to są schroniska dla chorych część pacjentów to są ludzie naprawdę bardzo ciężko chorzy, a jednak nie jest to hospicjum dodać, że wobec tych państwa hospicjum nadzieja na hospicjum domowe, ale też zupełnie odrębny oraz działalności niż atak na osoby bezdomne, gdzie nasza działalność bezdomnych, którzy brali towar używany zły pan powiedział słuchacze mogliby odnieść zagadnień spójnością wzajemne zrozumienie w tak musieliśmy zamknąć schronisko na ulicy magazynowej karnet rodzinny pod hasłem prowadziliśmy nowości Donek prowadzimy 2 schroniska dla bezdomnych i Bartosz Loba rzecznik schroniska specjalistyczne dla osób chorych, ale i Hańsk w specjalistyczny w Warszawie znacznie więcej ale kiedy zaczęliśmy szukać nisz w pozostałych schroniskach dla panów, którzy musieli opuścić nasz mieszka na magazynowej to okazało się, że osoby aż do Ankony przyjmuje niewiele spośród schronisk specjalistyczny w Warszawie tak naprawdę tylko 4 w tym 2 nasze i dłużnika pozostaje schronisko to są stoi schronisko wspólnoty chleb życia na ulicy gniewkowskiej ich Nisko Caritasu na ulicy wolskiej i z tych też fani, których są na pierwszej niżej, choć już od najbardziej hojny 4 chóry z 4 pozostają 3 to jest plan do Sztumu wschodnich musieliśmy zamknąć przyczyny niezależne chłoszcze, a nie dostanie od urzędu miasta, bo jest to decyzja nadzoru budowlanego, ponieważ to w Nisku został przez stworzone w budynku magazynowym, który się do tego tak naprawdę nie nadawało, dlaczego tak zrobiliśmy, gdybyśmy tak, że bicie głową o jedno schronisko właśnie specjalistyczny bardzo potrzebne oni w momencie, kiedy nadzór budowlany wydał decyzję o wyłączeniu budynku z użytkowania w schronisku musieliśmy przenieść czy też zlikwidować jadłodajnię tę gorszą budynku również na to nie ma tu nie ma litości nadzór budowlany zrobił to musiał zrobić, bo takie są przepisy regatowe są symboliczne, dlatego że nasz drugi schronisko na uliczce dojazdowej, toteż jest lokalizacja tymczasowa to jest ten, kto jest zgodnie z częścią planu zagospodarowania przeznaczony na rozszerzenie cmentarza w IT zielony wokół cmentarza, więc to twoja szkoła też w trasę o przyznanie limitu będzie nad jeszcze, ale z czasem będzie musiało zniknąć z takich państ w takich sytuacji jest bardzo wiele placówek dla bezdomnych w Warszawie w są bardzo często lokalizacja tymczasowych i gdzie jest bardzo możliwe, że właśnie z takich niezależnych ani od nas ani odbiorowi pomocy efektów społecznych przyczyn tej placówki będą musiały znikać albo za zarządem bigos, ale powiedzcie państwo miano rzeźbą człowiek to i tak jak mam wyobrażenia schronisko dla bezdomnych to jest coś za co odpowiada urząd miasta urząd miasta tworzy takie schronisko to jest jego obowiązek pewnie tam jakiś wynikający z prawa teraz tu chociażby z tego co pani powiedziała, że Kamieńska misja pomocy prowadzi schronisko w PRL to daje Mokotowskie hospicjum Wybrzeża prowadzi schronisko pan być Stowarzyszenie ludzi do niedzieli nasi słuchacze rdzenie taki koszt to co schroniska urzędu miasta są bez stowarzyszenia fundacje, które mogą prowadzić schroniska, ale za, ale one zwracają zawsze do urzędu miasta mimo tak my tutaj się temu poświęcimy będziemy robić, ale wy dajcie nam lokalna to, a pewnie potem i i pieniądze jak to wygląda wygląda to w ten sposób już od bardzo bardzo długich lat na razie miasto stołeczne Warszawa współpracuje z organizacjami pozarządowymi i tak naprawdę większość tych działań związanych z bezdomnością jest realizowany w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi taki model został wybrany przez lata zawsze mówimy o tym, że rada opiekuńcza, czyli komisja dialogu społecznego Desperado spraw bez zdolności ma już 2 5 lat, że tak naprawdę wyprzedziła ustawowe zapisy o tym, że komisje dialogu społecznego w ogóle mają powstawać taki model współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi już dawno został wybrany już działa i funkcjonuje to znaczy miasto ogłasza konkursy dla organizacji pozarządowych na prowadzenie różnorodnych form te formy się zmieniają to są zawsze formy stacjonarne, czyli to są formy prowadzenia noclegowni schronisk schronisk zwykłych specjalistycznych w tym momencie mamy 2 noclegownie, ale 10 schronisk zwykłych 1 1 stronic specjalistycznych to jest prawie 1 500 miejsc we Warszawie te miejsca stacjonarne prowadzone są przez sen organizacje pozarządowe i miasto dofinansowuje w takich umowach trzyletnich MF zadania to nie tylko jest pomoc stacjonarna dla osób bezdomnych to jest również na pomoc w formie Street parkingu punktów poradnictwa i 7 jadłodajni, które w mieście funkcjonują pralni łaźni i Gdziejest powiem, żeby zobrazować, jaki to jest stała jak ty jest zasięg raka jest też kwota, którą miasto na podziemnych naziemnych i jaka jest z schronisk tak jak powiedziałam to są 2 noclegownie 2 1 20 2 1 schronisk 4 punkty poradnictwa w 1 5 dzielnicach Street Working 2 łaźnie 7 jadłodajni i na, a takie zadania zadania przeznaczone realizowane przez organizacje pozarządowe miasto przez NFZ przeznacza rocznie 11  300  000 zł to jest kwota, którą miasto przeznacza na dotacje poza tym oczywiście są działania lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które współpracują z osobami bezdomnymi też udzielają zasiłków stałych celowych na realizują razem z 8 z placówkami dla osób bezdomnych indywidualne programy wychodzenia z bezdomności dodał lato powiedziała pani styl mogą się na to jak jest tak dobrze znana jest źle w obronie jest tak dobrze, ale ja powiem dla rządu po pierwsze to 11  000 000 zlote, a ja niestety muszę powiedzieć o zwierzęta wydaje się więcej, bo wydaje się 13  000 000 tego co mi wiadomo to skok przy po drugie, współpraca z biurem pomocy projekt społeczny komisji dialogu społecznego faktycznie ma 2 5 lat i ją układa się Okaj, ale tylko właśnie ze względu na zakres, jaki ma obowiązku biuro pomocy projekt społeczny, czyli my jesteśmy w stanie wypracować w jaki sposób powinno funkcjonować schronisko dla osób bezdomnych mieszka specjalistyczne Łaźnia ile dni w tygodniu działa ten jak wygląda jadłodajnie noclegownie wszystkie te historie, ale biuro pomocy projektów społecznych nie dysponuje lokalami i znamy 3 albumy ogromnym wsparciu i dodaje, że wolnych wie, że w bardzo dobrą wolę i dyrektora i pracowników biura ani projektu, bo oni sami są na spotkaniach nie widzą ludzi oni odbierają to dramatyczny telefon ze szpitali od organizacji 2 ludzi Wschodu w nich się skupiają, gdyby ten największy ciężar, kiedy ludzie nie mogą znaleźć miejsca, ale tu biuro zasobów lokalowych dysponuje czymś zupełnie inne biuro dzwoni inny dyrektor dysponuje zasobem lokalowym przytomny w dzielnicach są lokale i problem polega na tym, że brakuje tutaj koordynatora kogoś, kto przyjdzie i powie, kto będzie miał obowiązek, kto będzie musiał mi powiedzieć, dlaczego jeszcze nie znalazł lokalu, dlatego że my jako konia z kim są też prowadziliśmy jadłodajnie w 20 12 roku, kiedy była właśnie strefa euro została ona zamknięta i ja pamiętam jak długo szukaliśmy miejsca, w którym można było zorganizować oddani nie ze względu na złą wolę urzędników tylko zawsze są protesty społeczne, bo pamiętajmy o tym, że skoro od osoby bezdomne bardzo często kojarzy się z tym, że przyjdzie bardzo dużo osób brudnych roszczeń nowych, które będą załatwiali swoje potrzeby nie w tym miejscu dodać tu się pojawi jeszcze 1 wątek jak i na otoczenie odbiera, jakie mogą być groźne żywioły, ale też w działalność harcerzy wątek zupełnie inny by pan TWh Kurski nie chciał się od ich LTE już po skrócie to już po skrócie informacji o wracamy do naszej rozmowie obraz degrengolady panującej Pawłowi Zagórskiemu przypomina wiceprezes bydgoskiego hospicjum Świętego krzyża prowadzący schroniska bezdomnych 1 na czym mu Stowarzyszenie prowadzi taki jest interes prowadzi w tej chwili zostaliśmy z 1 tylko lokal jest wręcz anulować je zdobyć się jak ją zwrócić uwagę na to od bardzo dobry przykład nasze schronisko lokalizację tegoż mniszka posesji na toruńską uzyskaliśmy od miasta właśnie dzięki pomocy biura pomocy i efektów społecznych Lecha i niech to będzie bardzo dobry przykład, dlatego że ta posesja wcześniej przez 8 lat stała pusta biuro promocji i projektów społecznych albo minaret nie wiedziało, ponieważ jak oni dowiedzieć albo nie miał dostępu Lechii, a wiele mądrych ludzi, że tak brakuje jeszcze 1 osoby, ale Janowicz to jest kwestia, że powinien być koordynator to brakuje tej osoby, która decyduje o tym, że da galerie mają wrodzoną pewnością my współpracujemy i z Izraelem burmistrzami współpracujemy z Anne g polityki lokalowej współpracuje z każdym urzędnikiem, który w Ełku, który podejmuje zadania w obszarze polityki lokalowej nieruchomości i ich poziomy te nasze problemy zgłaszamy problem organizacji pozarządowych, które poszukują lokalizacji na prowadzenie swojej działalności lub ktoś wspomniał pan od wyjazdowej pamiętam ten moment, kiedy faktycznie w 20 14 roku, ale właśnie z tego powodu duże widzieliśmy wszyscy, że jeżeli chodzi o magazynową to jest kwestia czasu i w pewnym momencie to schronisko przestanie tam istnieć i wtedy udało się bardzo szybko znaleźć dla dla państwa na inną lokalizację wiem też o tym, żeby w ścisłej współpracy z dzielnicą Mokotów państwo również otrzymywali 10 propozycje nowych lokalizacji, jeżeli chodzi o o zamianę tego schroniska na ENA magazynową także to nie jest także biuro pomocy projektów społecznych nie ma partnera do współpracy jak najbardziej mamy tę współpracę partnerów my my działamy w tym swoim obszarze pomocową społecznym nie zarządzamy nieruchomościami nie mniej wiemy, gdzie biznes zapukać jesteśmy 1 miastem poszukujemy takich lokalizacji poszukujemy te poszukiwania trwają już od jakiegoś czasu, bo grasz dosyć długo klarował nam się przed PiS, jeżeli chodzi o schronisko zwykłe schronisko specjalistyczne tak naprawdę przed miesiącem dopiero mamy miesiąc temu sytuacja się ustabilizowała i wiemy, jakie będą obowiązywały standardy co do schroniska zwykła chce rozmienić specjalistycznych firm te standardy placówki, które teraz obowiązują te standardy będą musiały spełnić do końca 20 2 0 roku i wiemy już o tym, czyni też wiemy jakich lokalizacjach na Powiślu poszukiwać jesteśmy tak naprawdę trakcja nie mogę tutaj też mówić o jakiś konkret dach natomiast już od ich jakiś czas temu podjęliśmy działania mam nadzieję, że będzie taki moment, kiedy będę mogła przyjść powiedzieć, ale jest w rozmowie z stosowanie mówić, bo tutaj państwo bez, zwłaszcza w pani Adriana Porowska powiedziała zlecała dobra Wola biura promocji prac społecznych nie wystarczą, ponieważ tak naprawdę to biuro nie dysponuje lokalami o nasze morze dowiadywać się czasem nie wie tak dalej, a z pani pani dyrektor winnych krajach my wiemy, więc na gazowe wiemy do kogo zapukać w oczy i w czytelniach niech żyje cała ich model dowiedziała ja nie mówię, że jest okay na 2 lata zwiąże się zmieni MRR będzie spełniała ziewanie Bobek koordynator powstał, który by tak jest ktoś musi wziąć odpowiedzialność za moją od 2 lat lat obserwuje fakt, że zimą n p . są dramatyczne braki w ilości miejsc szczególnie właśnie dla osób chorych chciałbym jeszcze 1 rzecz państwu tłumaczyć ja chciałbym powiedzieć to jest schronisku dla osób chorych na Mokotowskim Asbisu tam trafiają ludzie, którzy mają wrośnięte buty wymogi i zaloguj się w ramach robaki to są tego typu przypadki to są ludzie, którzy nie są w stanie podnieść głowy nie nadają się do hospicjum, bo jeszcze nowotwór leczenie nowotworu nie zostało zakończone, chociaż wiem, że jest to bardzo zaawansowana choroba, ale on trwać dość, że przez procedurę medyczną to są bardzo dramatyczne przypadki wjazdu, aby mógł tylko powiedzieć państwu, że protesty społeczne są ogromne i NATO o wpływanie biuro pomocy dla elit społecznych ani dzielnica, ale co pojedynczy radni mówią nie mówi samo schronisko, żeby to, skąd ta nie będzie nie będzie noclegowni protestują tylko głośno schroniska dla osób bezdomnych, ale też są miejsca, w których n p. pomagamy jest metadon MR osobom nadużywającym narkotyki tak trzeba po prostu gdzieś tych ludzi zgromadzić mają pomóc, bo udzielić pomocy nie może być tak zniknie też za to odpowiedzialności w Warszawie w 100 % bezdomność zajmują się organizacje pozarządowe i tak jest od wielu wielu lat są te proporcje są podobne w całej Polsce, ale dobrze być bardzo 2 problemy się łączą ze sobą on złożyć oddzielne, ale jak zobaczyła 2 różne rzeczy oraz, że biuro, które prezentuje pani dyrektor browaru moc projektów społecznych to nie jest ta komórka, która dysponuje lokalami i może wg własnego uznania przydzielić lokal, a więc skoro to nie jest dokładnie ta komórka jest kwestia współpracy z tymi, którzy o tym, decydują w maju w gestii lokale i t d. żyć, że tutaj jest nie tak jak nie taki model, jaki miałby być, a tu pani Bożena wojną kwestie dla mnie trochę, a mianowicie tylko znali lokalizację, ponieważ ludzie protestują też próbuje uporać bardzo różnią, a ktoś kogo publiczność koordynatora śledczych, kto miałby z danych za zadanie znalezienie odpusty w zasobie nieruchomości miejskich lokalizacji odpowiedniej placówki dla bezdomnych to oczywiście to dobre rady czasem wymagające wiele czasu, a do tego się nie zrobi w ciągu miesiąca natomiast być może przy takiej dobrej koordynacji działań dobrze zaplanowany udało się to zrobić w ten sposób udałoby się znaleźć lokalizacje takie przyszły tydzień na przyszłość na bardzo wiele lat, gdy z 1 strony, a nie byłoby to umowy trzyletnie dzierżawy nieruchomości dotąd znacznie dłuższy n p . wtedy można inwestować, żeby doprowadzić do odpowiedniego stanu czy też adaptować do odpowiednich funkcji to z 1 strony, a z drugiej strony być może, gdyby to takie lokalizacje, w których z 1 strony byłoby mało protestu, bo sąsiedzi to byłyby n p. firmy, które są zakładami przemysłowymi czy magazynami, gdzie protestów nie będzie, ale ja chciałbym jeszcze 1 z odpowiedzi, bo też brakuje pieniędzy na inwestycje nie wiem czy pani Wioletty dzięki radiu TOK FM i powie prezesowi Budimeksu, który zadzwonił do Radia w trakcie audycji, kiedy ja zbierałam na wiec po Janie mogę dostać pieniędzy znikąd na piec w schronisku mogą dostać do pracownika socjalnego nawet kończąc ministerstwo rodziny prac i polityki społecznej dostałam w tej chwili po dofinansowanie do końca roku będzie taka osoba, która by wspierać osoby bezdomne, ale chłopiec nie jak pomagać bezpiece talentom zrobienie wyrwy nadbrzeże Wisły gra terenowa zaś prowadzą najlepsze schronisko w z tego powodu jesteśmy szczęśliwe sytuację, bo ojciec Bogusław Paleczny, który założył kamienia z komisji pomocy pod kupił budynki jesteśmy właścicielem i w tej chwili po prostu też zajmuje się m. in. zbieraniem pieniędzy na inwestycje, a ty znasz budynek pan Chochulski mógł złożyć wniosku, bo on miał bardzo krótką umowę inni musieli żyć w tym bałaganie za przeproszeniem, bo oni mogli dostać pieniędzy w konkursie żadnym dobra okazja, by za rękę za zmiany przepisów o zdarzeniu marzenia dodaje Dariusz Mazur takich sytuacji takiej sytuacji bardzo wiele warszawskich schronisk one siedzą w tym kierunku słońca będzie dla bezdomnych wiele z nich nie ma siedzi na walizkach nie wykluczają mówi Wojciech Choiński jest to bym się w tym, by na rychłe nadejście Dobek część broni się w budynkach z zasobów miejskich część schronisk jest wynajmowany czym jest w zasobie od organizacji pozarządowych czy złoto drożeje z własnych właściciele z właścicielami w przypadku nad wydatkami na takiej misji czasami są to dajmy natomiast ja zgadzam się z tym, że inna sytuacja powinna być bardziej stabilne dla organizacji pozarządowych stąd takie jak powiedziałam cały czas myślałem przy tym się nie uchylamy może to nie jest obszar naszej naszego działania nad widzimy naprawdę ogromny interes społeczny w tym, by zapewnić taką stabilność, jeżeli chodzi oprowadzenie schronisk noclegowni dla osób bezdomnych to co jest naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego miejsca schronienia przede wszystkim we noclegowni, bo do tego jest każda gmina zobowiązana również w schroniskach do UE w tym momencie następuje zmiana systemu do tych schronisk będziemy kierować osoby decyzjami administracyjnymi to też pokazuje to odpowiedzialność miasta, do której instrument, aby też o chcemy się drobne identyfikować i dokładnie, do której dążymy za chwilę od od rozpisuje konkurs na kolejne 2 lata tym razem, bo tak wspólnie uzgodniliśmy z komisją dialogu społecznego, by w ten sposób też wspierać organizacje pozarządowe i dotować zadania jest bezdomny chemicy ma jeszcze 1 budynek, który od lat stoi pusty, a ciężko zebrać pieniądze budy ani same dokumenty kosztują 200  00 0, więc część zaś za dokumenty do grona zalicza zdemontować PiS brak dokumentacja remontowa tyle kosztuje, żeby aneks oczywiście, żeby spróbowali zmiany sposobu użytkowania tych budynków i doprowadzi to zrobi trzeba inwentaryzacji dostosować Maćka do potrzeb osób z pomostu się n p. bony kominiarkę zaproponował miastu, że oddamy ten budynek miastu po to, żeby miasto było właścicielem tego budynku, ale na ogół prowadzi działalność los bezdomnych miasto ich zdaniem odważne grzebanie w decyzji nie nie w tym momencie dym jest tak, że nie ma odważnego natomiast tym momencie mamy kilka inwestycji rozpoczętych RIA medialnie co dokładnie o tym, mówić, ponieważ bardzo chciał powiedzieć już o kwestie, które się dokonały i które które są to są to nie jest proste tutaj pani mówiła tylko samej dokumentacji najpierw dokumentacja wcześniej trzeba uzgodnić plany miejscowe opóźni proces inwestycyjny to naprawdę długie, więc za chwilę byle kim będziemy powoli powoli powoli będziemy dążyć do tego, żeby mieć stabilną infrastrukturę miejską, jeżeli chodzi o substancje lokalową przeznaczono na rzecz GM oraz osób bezdomnych natomiast może powiedzieć, jakiej sytuacji jest Warszawa Warszawa jest w szczególnej sytuacji mamy złe rzeczy gorszej niż inne miasta od ogólnej, czyli po polegającej na tym, że wzorem biorąc pierwszy kwartał 20 1 8 roku pod uwagę mamy taką sytuację, że przed w ciągu pierwszego kwartału w placówkach dla osób bezdomnych stacjonarnych było około 1 50 0 miejsc osób w 1 500 osób skorzystało z pomocy albo najczęściej trzymiesięcznej bądź to było osoby, które były w tych schroniskach już powyżej 12 miesięcy tak wynika z naszych danych, które posiadamy natomiast 5 4 % to było osoby, których ostatnie miejsce zamieszkania była Warszawa 4 6 % to są osoby, które są spoza Warszawy, które są spoza województwa mazowieckiego, ale też z innych województw oraz usług dla zdrowia my Pruszków, który nie ma żadnej placówki bardzo dużo stamtąd jest osób w ptak, który tutaj do Warszawy kierują ona swoje galeria znów osobą bezdomną wszystkie gminy ościenne to przyznaje absolutnie rację pani pani dyrektor remis z rodziny pracy polityki społecznej w czasie podjęło taką decyzję wprowadzają zapisy ustawowe i rozporządzeń, żeby gminy to rzecz bardziej się zaaplikował swoim podopiecznym ma, żeby zauważyły osoby bezdomnej Otóż uważam, że oni powinni mieć odpowiedzialność n p. zanik miastu stołecznemu Warszawie skoro on te osoby wybierają jako miejsce drużyny, a młodzież nadal, nic więc od tej pory akurat tak się nie działo niż dziś tak być na terenie całej Polski, gdzie ludzie, którzy przyjeżdżają do Warszawy, że wielu powodów chcą być anonimowi, ale to jest teraz 2 szukają naprawdę lepszego życia i wszyscy, którzy przyjeżdżają mamy takie pytanie już od jakiego powodu pan przebywa w Warszawie okazuje się, że przy hali tu wiele lat temu pracowali i co się takiego wydarzyło, że konsumenci muszą skorzystać miejmy nadzieję znaki trampoliny nie być tam na zawsze w schronisku tylko tak takiego zbycia przez chwilę i po prostu odbicia się oddaniem tak, ale też mamy dni rzeki jest zobowiązanie w ustawie o pomocy społecznej właśnie gmina ostatniego miejsca zamieszkania do tego, żeby przyjąć tę odpowiedzialność wskazać dalej tą ścieżką, jeżeli jest to osoba chora to wskazanie n p. Horacio, lecz z powodu wieku niepełnosprawności to wskazanie domu pomocy społecznej na terenie swojej gminy czy swojego mówiąc niektórym swoim humorem, który też bierze za to odpowiedzialność Rosjan do kwestii lokalowych RN i chcę powiedzieć, że w tym momencie ogłosiliśmy również konkurs dla organizacji pozarządowych to zapraszamy dałam organizacje pozarządowe do konkursu do substancji miejskiej wygospodarowaliśmy 16 mieszkań, których może być w tym mieście prowadzona prowadzony program mieszkanie mieszkanie treningowe, bo to jest program, który głęboko wierzę, że treningowy dla wychodzenia będą dachy dla osób bezdomnych, które SOU gotowe to jest okradł mieszkanie dla osób, które są zagrożone bezdomnością i dla osób, które już są osobami bezdomnymi są w tej fazie treningów wychodzenia z bezdomności w fazie usamodzielniania natomiast też będą będzie tam kilka mieszkań, które dedykujemy do takiego ma program House in First act, czyli w momencie, kiedy osoba, która jest w tej bezdomności w kryzysie bezdomności jest na ulicy prostej jest nią streetworker pracuje pracownik socjalny jest wprowadzona do takiego programu najpierw mieszkanie i to są lokale, które stało wygospodarowane z tej miejskiej substancji po to, żeby organizacje pozarządowe mogły tam prowadzi działania na rzecz osób bezdomnych, którzy państwa za chwilę wrócimy do tamtej rozmowy, a teraz zaprasza na skrót informacji czy wezwała trzecia część naszego programu o schroniskach dla bezdomnych najwięcej mówimy o Warszawie, ale mimo, że pani dyrektor podjazdu szczególna sytuacja to jednak te problemy bardzo podobne są także pełny i innych miastach studio w 2 ani dyrektor Anna Dolińska Dobek z biurem pomocy i projektów społecznych w panice nie zastępcę dyrektora oczywiście urząd celny z miasta stołecznego Warszawy pani Adriana Porowska przewodnicząca komisji dialogu społecznego d s. bezdomności pan Paweł Pacholski wiceprezes Mokotowskiego hospicjum Świętego krzyża chciałbym im się, że słuchacze też Jenna w końcu mieć taką jak jasność czy to chodzi, bo teraz tak pani Anny pani dyrektor mówi jak państwo działają z państw, by nie da na prostej pan Paweł Pacholski podnoszą kwestię tego, że istnienie koordynatora go tych spraw bardzo by rzecz ułatwiło i usprawniło, gdy chcemy, aby tego koszt na torach mianować tylko wobec tego co prezydent tak chyba z tym zgadza, że to, że jest jakaś zmiana taka systemowa, która by długo w tym momencie uderzył go koordynatora jako koordynatora nie ma w tym momencie w toku funkcjonowania pełni biuro pomocy dla rządów społecznych, ale i odpowiadam staramy się odpowiedzieć odpowiadać na potrzeby organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim na potrzeby osób bezdomnych w bo też na nie mówiliśmy tutaj n p. w lokalach czeka przeznaczonych bezpośrednio osobom bezdomnym wraz z bezdomności wychodzą też jest dość dużo każdego roku do około 6 0 natomiast nic oczywiście my potrzeby zgłoszone przez komisje na dialogu społecznego na dzisiaj byłby pierwszy raz słyszał taki ma o takim pomyśle jest groźna dla koordynatora tak działa już raz słyszał oczywiście będziemy o tym, dyskutować na punktowy miał podjąć taką decyzję, gdyby miał powołać koordynatora, który miał podjąć decyzję tak będzie koordynatora zwolnienie będzie koordynatora będzie też tych kwestii na prezydenta miasta stołecznego Warszawy ustalenie takiej koordynacji nieczynna konkretnej osobie czy na Niemczech czy konkretne zadanie natomiast to są z tą pewnością decyzja nóż czekiem na scenę strategiczne natomiast zbadać jak mówiono wtedy ta propozycja dzisiaj zostaję została przedstawiona nie wiem czy to jest propozycja dania z żałobnej balkonów tak jak o element jako godne szefowej kamieńskiej misji schroniska Czyżby czy to jest głos komisji dialogu społecznego wszystkich organizacji pozarządowych, bo tak naprawdę na liście są jeszcze tego, ale wiemy, że żal jest pan Chochulski też, jakby to skuteczny demontaż obrazowi dołącza się do tego to bardzo gorąco, bo to jest znakomity pomysł to jest myśl, która się klaruje się do nas niezależnie tak od jakiegoś czasu warto dodać toczy to, że to, o czym pani wspomniała pani dyrektor to znaczy wprowadzenie nowych zasad czy ustalono także dotyczących schronisk standardy dotyczące ważnych dla bezdomnych także Sumi skrzypce specjalistycznych to są procedury zasady, dlatego że zwiększa się minimalna powierzchnia przeznaczona na 1 z lawiną słów, o ile wynosi w tej chwili to jest różnie, a natomiast ma wynosić 5 dni minimum 5 m nad centralną co gorsza niż on -li stycznym jest też ograniczona maksymalną ilość osób i pojedynczej sali to są bardzo dobre zasady tylko, że one zmniejszają lub mniejsze niż specjalistyczny im, gdyby na czele generalnie było wiadomo już od jakiegoś czasu od kilku lat, że tak tego typu standardy wejdą w życie i że talibami spadnie i gdyby taki koordynator istniał n p. 10 lat temu to on zmniejszenie liczby mieszkań lub nie istniał, bo byliśmy do tego przygotowani jeśli mogę go wołał gwoli uzupełnienia wielokrotnie rozmawialiśmy różnego rodzaju problemach innych na komisji dialogu społecznego może teraz wprost nie padłam propozycja koordynatora, ale tam się wyklarowała nam wszystkim, bo nie chodzi tylko łącznie lokale, ale też godzina 14 autorzy biuro polityki zdrowotnej zajmuje się znowu jeszcze inną częścią, ale osoby bezdomne skupiają się w soczewce wszystkie te problemy, które są niezałatwione 30 przychodzi do nas człowiek w kryzysie bezdomności to niema problemu tylko włącznie z brakiem dachu nad głową Anna 1 50 0 innych problemów chodzi o to, żeby była 1 taka osoba w mieście, która ogarniała cofnąć, żeby w każdej dzielnicy była Łaźnia, żeby to była osoba, która będzie kontynuowała działania streetworkerów n p . na danym terenie tak chodzi też o to, żeby tak jak inicjatywa rzecznika praw autorskich i komisja ekspertów jest była to osoba, która dopilnowała dziecka zapisów miejskiej karty praw osób bezdomnych, żeby takie zapisy w ogóle weszły w życie po to, właśnie, żeby ułatwić życie ludziom, którzy są najtrudniejsze Night ROD im liczniejsze sytuacji mówi pani się bardzo cieszy Anna zaprosiła teraz, kiedy jest bardzo ciepło Heniek jest mróz to tak naprawdę do tej pory, bo od zdolności rozmawialiśmy głównie takie zimno, a ci ludzie oni naprawdę są wyczerpani też wykup auta i z tego po prostu, że nie mają, gdzie się schronić, bo on mówiąc o pomocy osobom bezdomnym też muszę mówić o skali w Warszawie ministerstwo rodziny pracy polityka społeczna, która liczy osoby bezdomne co 2 lata w ciąży z około 2 700 2 00 7 3, zwiedzając moim zdaniem absolutnie nie dotarliśmy do przynajmniej połowy tych osób, dlatego że są ludzie w różnych sytuacjach, bo to są ludzie, którzy są na klatkach schodowych, które ciężko uchwycić, ale to są ludzie, którzy czasowo wynajmują mieszkania obliczone oraz dojazdy, zaliczając test, a zatem do palenia osób naraz w całej Polsce oraz porównanie przypomnę to system liczenia dzikiej zwierzyny, lecz tak, ale nie jest konieczność wymuszona jest równa się zmusiły nas fala Bukowina odrzuca się nad nadwyżka jest pod nosem Wilk przejdzie stąd tam, a Dudek, czyli de facto tylko rezygnuję w dużej mierze od rozwiązań wzorniczych i z wojewodą, ale nie możemy tych ludzi policzyć, które są po prostu na ulicy czy w innych sytuacjach mieszkaniowy czasową wynajmują mieszkania, a kryzys bez możliwości na tym polega, że ta sytuacja jest bardzo dynamiczna bardzo często się zmienia się ludzie mało zarabiają mają niestabilną sytuację materialną mogą jeszcze pracują mają pracę wynajmują n p. mieszkania, bo mieszkają z kolegą jakiś pokój mają, ale jeśli tracą do prac automatycznie tracą mieszkanie i znowu wracają do systemu schronisko noclegownia parku ławka i tego typu historie jak dotrzeć do koordynacji dołożył jeszcze 1 rzecz mianowicie w promocji projektów społecznych prowadzi finansuje schroniska trudno o podanie różnego rodzaju placówki dla bezdomnych, ale to bardzo często jeżdżą tu nie tylko podstawowych potrzeb, a trzecią potrzeb czy inne mianowicie tymczasem straż miejska przyjeżdża do UE bez drobnego, a on mówi nie pójdzie do lekarza zmieniono schroniska nie tylko to dotąd tamto to jest człowiek Stanisław, który wydał bezdomność niż bezdomność, bo to jest człowiek, który ze względu na to, że bezdomność jest w tak głębokim kryzysie psychicznym jest w tak głębokiej depresji, że on potrzebuje pomocy nie tylko streetworker, ale także psychologiem terapeutą uzależnień i miasto ma miasto nie tylko miasto ma ich programy na pieniądze na prowadzenie programów skierowanych na organ pomoc psychologiczną czasu na terapię uzależnień, a dotyczy to nie są programy skierowane do bezdomnych taki koordynator mógłby spowodować działania tylko dlatego mógł spowodować pomostem krewnego lub bardziej kompleksowo i w tym momencie ogłaszamy hali ogłoszonego konkursu konsultujemy z państwową komisją dialogu społecznego dokładne warunki konkursu dla organizacji pozarządowej a gdzie ogłaszamy jak ma wyglądać est z tym słodkim ptaku sortujemy z państwem a kto ma wykonywać zadań jest Oskara i też dostajemy z różne od państwa uwagi, że Wenger, ale ani wizja, ale nie można zatrudnić pielęgniarki było tam możemy mieć możliwość lokalne, żeby zatrudnić psychologa i tutaj nie ma nic nie stoi na przeszkodzie, czyja powiem tak mamy spodziewaliśmy się tego, że to standard ten nie, jeżeli chodzi o inne lokale wejdą w życie obserwowaliśmy to co się dzieje wiemy o tym, że mamy nawet 2 lata organizacje pozarządowe i my jako miasto mamy 2 lata, żeby dostosować dostosować TomTom bazę lokalową też sprawdzić, jaka ta baza lokalowa East en de facto potrzebna w tym momencie tak jak mówię mamy 1 50 0 miejsc mamy w tym momencie 200 miejsc wolnych w mieście, bo jest na to i to jest na pewno ta sytuacja, że składki są miejsca wolne w noclegowniach i trochę miejsca Rennes schronisko zwykłych mamy trudność schronisko specjalistycznych i się zgadzam też w związku z tym, że została została zdjęta w znacznie zmniejszona liczba miejsc na magazynowej herbata 12, bo chyba tak powinnam powiedzieć pomieszczeń z toruńską się po prostu przynosi natychmiastową natomiast wszystko jest przed nami przyznali się nami są też nowe lokalizacje nowe miejsca chronione jako narzędzie zapewniała, że ziemia za zgodą zaskakuje, że do tej pory to co teraz to słowo padło od zawsze się pojawia w sezon, gdy mówimy o problemach społecznych nie pojawiło się wyraźnie wysunięte na plan pierwszy słowo pieniądze brak pieniędzy czy to znaczy, że pieniądze są tylko jest kwestia jak rozdysponujemy jak dzielić i t d. brak pieniędzy to jest nasza wina organizacji pozarządowych Beria to się wybroni, więc ludzie walczyli dla bezdomnych kotów jak dla ludzi naprawdę ją uważa, że to jest tylko łącznie to, że nie chodzi mi nie mówimy nie krzyczymy nie protestujemy ja zmieniam absolutnie w tej chwili taktykę chodziłam na sesji rady miasta Mendy chodziło po prostu do rozmawia z kandydatami na prezydenta w podróż, by pokazać problemy ludzi w kryzysie bezdomności będę robiła zdjęcia osób ludzie, którzy umierają na ławkach latem zimą, bo niestety problem polega na tym, że mamy w tej chwili piękne ulotki wolno żyjących kotów kocham samochód sama ratuje ich samemu w domu i w maju z przyczyną tych pań, a działacze widzą na niej ludzie nie chcą, żeby gonić go bezdomnego jest także dla wielu ludzi łatwiej i chętniej dadzą na bezdomne psy niż w wodzie mężczyzna, mimo że nawet wyszukiwarkę słowo bezdomność wyskoczymy mnóstwo schronisk dla nowych zwierząt i w w Warszawie nie znajdziemy bezdomnego kota i bez dużego psa, który jest zobligowany, a około ludzi przechodzimy obojętnie jak Gross uważa, że to jest nasza wina, że przechodzimy obojętnie bardzo łatwo pozwalamy, ale w czuwaniu chodzi o tym, że ludzie żalu do pani mówi o tym, aspekcie ludzie dają pieniądze, a ja będę mieć pieniądze, ale i też wymuszają na radnych i na tych ludzi, którzy pomocy rodzinie programy, które wspierają zwierzęta ani tak, bo jeśli jest to mała wioska położona, żeby ludzie wymuszali, żeby ludzie wymuszali na radnych programy, które zmienia sytuację bezdomnych też rzecz bardzo skomplikowana bardzo głęboka psychologicznie skomplikowana tuż obok nie mamy miejsca na poruszanie w tego AAA maleją uważa, że każdy człowiek idąc na spotkanie po prostu z przyszłymi kandydatami na radnych dzielnic powinni zapytać co robić w dzielnicy na rzecz osób w kryzysie bezdomności, a czym dzielnicy mamy łaźnie w Warszawie są tylko Piłat zauważa, że każda dzielnica powinna mieć, ale ja zapytam o pieniądze te, które już jest racjonalnie, ale daje miasto, bo odbywa się bez siedziska mi na tym, że miasto, że miasto za mało daje wam pieniędzy, dlatego że jeśli prowadzimy konkretną placówkę inna rzecz działa natomiast mój wkład do ośrodka dla pracowników socjalnych na psychologię realizuje zadania związane z prowadzeniem działalności na malejącą biologicznie, ale biuro pomocy w życiu społecznym lub sposób niż w jego gestii nie leży po prostu inwestowanie wnoszą ulg i w infrastrukturę takie budynki te pieniądze idą zupełnie innego biura i tu jest właśnie klubu niestety zbyt często do tej pory słyszeli już to nie leży w gestii biura i to w tym procesie decyzyjnym jest szalenie mówi niedawno wspólnota Świętego Idziego zostałaby pomieszczenie, w którym będzie mogła prowadzić swoje działania i przestali być bez broni mają jakiś adres, ale oni musieli wydobywać go bardzo długo, chociaż wszyscy widzieli, że ogromna potrzeba tylko genezy i właściwie praktycznie mamy tylko minutę pani dyrektor Janusz organizacje pozarządowe w Warszawie mają czoła szybką ścieżkę do odzyskał uzyskania lokali mają też w mieście preferencje, a do tego w momencie, gdy korzysta już z lokali korzystają z obniżonych czynszów to mówimy nie o lokalach mieszkalnych zazwyczaj tylko umów mówimy o schroniskach noclegowniach, który mają pomieścić 80 miejsc to miejsce, więc to są na pewno ginęli bez Lenczyk nie byłaby Łaźnia mobilna tylko by została na stałe byłaby tylko rozruch władzom regionu mamy jednak tylko, że tego chcieliśmy, dlatego że radni miasta stołecznego Warszawy z drogi, by żyła z Warnera tymczasowo on już im takie było zapotrzebowanie chciał chcieli o wiele to być Łaźnia w każdym, ale jak ją w drodze jawnego radni chcieliby była mobilna założyliśmy właśnie mobilną, ponieważ za dużo jest szybowanie i co to Łaźnia zmienia swoje miejsce inne trudno było z tą rośliną, ale nie widzieli na Biennale w Ghazni własną, a ich rola zawierane będą, więc radni kochają koty i zieleni albo ten projekt naprawdę jest udany to jest bardzo dobry projekt na niedzielę wozi żyliśmy to zadanie Caritasowi decyzji diecezji warszawsko-praskiej naprawdę widzimy, że ludzie chętnie z tego korzystają z wizażu i wydźwięk medialny i został widzimy w jaki sposób też stało Łaźnia my działa w różnych lokalizacjach to jest dla nas to też taki trochę taki charakter pilotażu, żeby zobaczyć, gdzie tak naprawdę Elton to właśnie powinniśmy utrzymać na stałe i ona będzie na razie łaźnią mobilną będziemy ją przenosić, ale też informować ludzi o tym, gdzie, ale to właśnie teraz funkcjonuje poza tym są miejsca z łaźni też noclegowniach schroniskach jest jeszcze 1 Łaźnia na Żytniej takie miejsca w Warszawie funkcjonują w ja uważam, że w każdej dzielnicy powinno być ważne chociażby o to, żeby straż miejska nie rusza bez sensu z drugim człowiekiem jeździć po całej Warszawy krótka panie zdania jest nieważna, a my zapraszamy kandydatów na radnych kandydatów na prezydenta Warszawy do nas dodzwonić Mokotowskiego hospicjum Świętego krzyża zobaczyli że, żeby zobaczyć jak wyglądają ci bezdomni, którzy do aż tak złego stanu zdrowia n p. buty właśnie te nogi i robactwo w tym mieście, dlatego że byli na ulicach można było temu zapobiec ciąg dalszy nastąpi bardzo serdecznie państwu dziękuję pani Anna Dolińska doby zastępca dyrektora biura promocji projektów społecznych z UE w urzędzie miasta stołecznego Warszawy dziękuję dziękuję bardzo pani Adriana Porowska przewodnicząca RDS d s. bezdomności dyrektor kamiliańskiej misji pomocy społecznej, a także służyła niszcząca komisja ekspertów d s. przeciwdziałania bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich dziękuję dziękuję i pan Paweł Pacholski wiceprezes Mokotowskiego hospicjum Świętego krzyża i bardziej Kuja w i te i inne audycje możesz odsłuchać na tą Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: U TOKTORA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA