REKLAMA

Wawrykiewicz: Obawiam się, że 4 lipca zostaną zamkniete drzwi przed nosem prof. Gersdorf

A teraz na poważnie
Data emisji:
2018-07-03 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
24:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Mikołaj Lizut witam państwa 7 minut temu minęło południe, a w studiu mecenas Michał Witkiewicz adwokat inicjatywa wolne sądy dzień dobry dzień dobry, że państwa z końcem dzisiejszego dnia 1 3 sędziów Sądu Najwyższego przechodzi stan spoczynku wg nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym problem jednak polega na tym, że go jak twierdzi większość ekspertów w Polsce i za granicą o te przepisy są niekonstytucyjne, bo przerywają zapisaną w konstytucji sześcioletnią Rozwiń » kadencję Jerzy prezes Sądu Najwyższego i ich ciałem pana zapytać, gdyż jako prawnika jak pan sądzi głowa nic już w tym kraju nie jest jasne czy jutro pani prof. Gersdorf będzie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego czy nie jako prawnik oczywiście odpowiem panu, że jutro po pierwszym prezesem Sądu Najwyższego do 30 kwietnia 20 2 0 roku będzie pani poseł Małgorzatę Gersdorf, a sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 60 piąty rok życia również pozostaną sędziami Sądu Najwyższego tak stanowi konstytucja i ustawa z 8 grudnia o Sądzie Najwyższym nie może tego zmienić ta narracja na większości rządzącej, która mówi o tym, że mają prawo zmienić wiek emerytalny sędziów Sądu Najwyższego jest oczywiście prawdziwa mają prawo zmienić wiek emerytalny sędziów Sądu Najwyższego, ale na przyszłość ani w stosunku do tych, którzy już pełnią swoją funkcję gotów wynika z zasady lex retro non agit prawo nie działa wstecz, która jest wyprowadzana z art. 2 konstytucji, czyli zasady demokratycznego państwa prawnego zatem oczywiście pozostanie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego pani prezes Małgorzata Gersdorf, ale z pewnością będziemy mieli dzisiaj 3 6 lipca i 4 lipca to będą historyczne dni, które się zapiszą na kartach historii pewnie kiedyś się dzieci będą o tym, się uczyć w szkołach takiego zamachu majowym albo innych takich dramatycznych wydarzeniach historii, gdzie władza próbuje zdominować się ustrój demokratyczny i przejąć jego instytucji ostatnim w tej chwili już bastionem takim demokratycznym w Polsce jeśli chodzi o organy konstytucyjne, które z władzą to jest Sąd Najwyższy uznaje Sąd Najwyższy próbuje się w tej chwili przejąć ich spacyfikować w sposób brutalny poza Konstytucyjny i poza traktatowy, bo to jeszcze dochodzi ten wątek europejskich, których wczoraj po południu prezydent Andrzej Duda zaprosił panią pierwszą prezes dom w Pałacu prezydenckiego w my ich, by wręczyć emeryturę pierwszą w Chinach zastanawia się w jakim celu nie udało i zaprosił tego, że innych jego i jego pani minister stwierdziła, że pan prezydent stwierdził Kuś decyzją postanowieniem nie wiem, jakiej formie prawnej miałby się to brzmi nie ma adekwatnej formy prawnej stwierdził wygaśnięcie mandatu pani prezes to wygaśnięcie mandatu jest stwierdzone w tej niekonstytucyjnej ustawie o Sądzie Najwyższym nie tyle tylko, że to niema mocy prawnej, ponieważ wyższą ustawą najwyższą w Polsce ustawą najważniejsze jest konstytucja Rzeczypospolitej i ta, mówi że sędziowie są nieusuwalni art. 1 80 sędziowie są nieusuwalni, a pierwsza prezes ma to jak pan powiedział sześcioletnią kadencję nożem na m. in . ta ustawa ta nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym jest przyczyną wszczęcia procedury sprawdzania praworządności w Polsce przez Unię Europejską także wiemy już, że komisja Europejska zdecydowała się na złożenie strach z skargi do Trybunału sprawiedliwości no i choć właśnie o praworządność tymczasem dzisiaj prezydent Andrzej Duda mówi tak zakładam, że przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym będą przestrzegane, bo tego wymaga uwaga praworządność no tak komisja Europejska ma nieco inne zdanie od prezydenta Dudy na ten temat, bo może warto powiedzieć widzom, dlaczego ta procedura jest ścięta, bo przecież Unia Europejska nie ma swojego odrębnego systemu sądownictwa nie ma swoich sądów unijnych są nami unijnymi są sądy krajowe i na zasadzie delegacji Real te kompetencje są przekazane sądom krajowym ale, żeby one mogły orzekać na podstawie prawa unijnego czy w sprawach objętych prawem unijnych to musiał się cieszyć niezależność czy muszą spełniać kryteria zapisane w traktacie Unii Europejskiej tam jest zapisane, że sądy muszą być niezależne od władzy sądowniczej od władzy ustawodawczej władzy wykonawczej no, a ponieważ zmiany legislacyjne systemowo uzależniły te nasze krajowe sądy my w tym Sąd Najwyższy od władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej no to komisja Europejska jako strażnik traktatów musiała zareagować musiała zareagować i stąd jest rozpoczęcie procedury naruszenia owej, która zapewne jakieś 2 miesiące skończy się złożeniem skargi Trybunał sprawiedliwości, a procedura jest dwutorowa to znaczy ona przebiega zarówno jeśli chodzi o 1 3 w myśl art. 7 traktatu Europejskiego, ale także to jest to będzie proces przed z europejskim Trybunałem sprawy w mamy właśnie to ten w torową procedur, bo z 1 strony to bardziej polityczna procedura, która toczy się przed komisją, a potem przed radą, a jak wiemy jest mało efektywna jak na razie przynajmniej, a druga może tak na koniec będzie wymagała jednomyślności maści właśnie tutaj będzie bardzo trudno o tę jednomyślność natomiast jeśli chodzi o postępowaniu przed Trybunałem sprawiedliwości to mamy stricte prawne postępowanie przed e-sądem Jona jest on co do zasady odseparowane od wątków politycznych tutaj mamy niezależny sąd Trybunał sprawiedliwości w Luksemburgu, który jest również sądem naszego systemu prawnego na także jest w jakimś sensie naszym polskim sądem, ponieważ należymy do Unii Europejskiej tam także zasiadają polscy sędziowie w tym sądzie i ten sąd niezależnie oceni czy nasze sądy dają należytą ochronę w rozumieniu praworządności niezależności wynikające z traktatu Europejskiego czy można nadal traktować jak sądy, które mogą rozpatrywać sprawy unijne Nate w tym kontekście kwestia usuwania sędziów Sądu Najwyższego przerywania kadencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego tam już wczoraj też się pojawił wątek krajowej rady sądownictwa przy tym tak także jako na uboczu zajmie się Trybunał sprawiedliwości szefem pana zapytać się tak bardziej ogólnie w Bonn w uzasadnionych wrażenia, że polskie władze zachowują się trochę jak zwolennicy poglądu o tym, że ziemia jest płaska albo antyszczepionkowcy to znaczy jesteśmy w jakiś naprawdę przedziwne awangardzie jeśli chodzi o Unię Europejską i w ogóle o o świat i w po co nam to co znaczy w wychodzimy właściwie na inne w sektorze państwo nieroztropne i nie mówiąc eufemistycznie i raczej czy jest jakaś polityczna wartość, którą warto położyć na szalę w kompromitującym ideę bycia po prostu w być jakimś nieroztropne w w bardzo prestiżowym klubie w właśnie tak kilka dni temu porównałem to stanowisko naszego naszego rządu i tę argumentację prawną, którą prezentuje dojdą do takiego takiej sytuacji, które mówilibyśmy, że wygraliśmy mecz z Kolumbią i to w zdecydowany sposób wobec faktów i jakie miały miejsce mniej, a i tak to trochę wygląda, bo argumentacji prawnej nasz rząd nie ma żadnej rozsądnej dotąd to było wręcz śmieszne, kiedy minister Szymański argumentował, że były takie przypadki w przeszłości że, że urząd pierwszego prezesa Sądu Najwyższego również był zwolniony w przypadku śmierci no to tutaj na tej samej zasadzie prezent argumenty mamy dosyć dziecinne dziecięce n p. powołujemy się n p . Hiszpanii tylko, że Hiszpania ma inną konstytucję niż inne Polska i być może te zmiany zaproponowane przez rok jest prawdziwe są zgodne z hiszpańską konstytucję właśnie nas wybiórczo traktowane chwytów Hiszpanii mamy taką sytuację co też jest oczywiście nie jest całościowo prezentowane tylko jakiś tam wybiórczy wybiórczość przepis natomiast o połowę z zapytaniem o co jaki jest polityczny cel wydaje się, że polityczny cel jest 1 on od początku od samego początku jest realizowany był bardzo konsekwentny sposób oczywiste sfałszować wybory czy, o co chodzi, bo PiS chce on tutaj cały czas próbuje dociec, jaka jest stawka niczym zwiększa przyswajalność wyborach rozliczyli sprawdziły zaorał Trybunał Konstytucyjny teraz Sąd Najwyższy sądy powszechne po co ta skomplikowana i kosztowna dla nas politycznie operacji, żeby zrobić co miałby z pewnością proszę zwrócić uwagę jak to w historii miało miejsce zwykle władza autorytarna zaczynała od zagarnięcia sądów, bo sądy są niezależną władzę w normalnych demokratycznych realiach i posiadając niezależne sądownictwo nie można rozwinąć skrzydeł jak on mnie jako autorytarna władza, a konsekwentnie od samego początku obecna większość rządząca dąży do tego, aby spacyfikować niezależną władzę sądowniczą zaczął od Trybunału Konstytucyjnego dosyć skutecznie nie mamy w zasadzie w tej chwili Trybunału Konstytucyjnego tryb cieszył się autonomiczności niezależności nie ma czegoś takiego my w tej chwili są powszechne i domykamy jak to powiedział prof. Rzepliński kilka dni temu domykamy autorytaryzm poprzez zawodnicze Sądu Najwyższego i wtedy w zasadzie już pełna władza jest ich rękach wraca na nasze rozmowy tuż po informacjach przypomnimy także o o protestach, które będą i toczą się dzisiaj w całej Polsce informacji zamiast nich Michałowi Żytkiewicz z re adwokat z inicjatywy wolne sądy jest państwa i moim gościem dzień dobry, że państwa rozmawiamy dzisiaj w właściwie można powiedzieć przekornie sądny dzień w, ponieważ dzisiaj właśnie w wchodzą w życie takie najbardziej represyjne jeśli chodzi o Sąd Najwyższy przepisy do znaczy dzisiaj skończymy z końcem 1 0 dzisiejszego dnia 1 3 sędzia Sądu Najwyższego ma przejść w stan spoczynku w nowe wg większości autorytetów prawnych jest to przez PiS niezgodne z konstytucją, a w związku z tym wcale nie przejdą ustępstw spoczynku, ale ja chciałem pana zapytać w co właściwie od jutra to znaczy większość rządząca uważa, że pani prof. Gersdorf nie jest już pierwszym prezesem Sądu Najwyższego ona wręcz przeciwnie przychodził do pracy do sądu i co nie wpuszczą ich myśli obawę, że będzie mieli je swoistą przepychankę, że n p. zostaną zamknięte drzwi przed nosem pani prof. Gersdorf takim może być, bo najprawdopodobniej pan prezydent powoła zgodnie z tą ustawą o Sądzie Najwyższym osobę pełniącą obowiązki prezesa pierwszego prezesa Sądu Najwyższego spośród obecnych sędziów Sądu Najwyższego przypomina, że kilku z tych sędziów Sądu Najwyższego nie pojawiło się na ostatnim zgromadzeniu ogólnym Sądu Najwyższego, które uchwaliło tej uchwały popierające panią prof. Gersdorf i na stojące na stanowisku, że będzie ona nadal pełnić funkcję pierwszego prezesa i być może spośród tych tych sędziów zostanie wyłoniona osoba pełniąca obowiązki pierwszego prezesa wg prezydenta i wg większości rządzącej my będziemy mieli swoistą dwuwładzy w przepychankę to spowoduje nieprawdopodobny chaos wpłynie to negatywnie na sprawy ludzi do w Sądzie Najwyższym przypomnijmy oprócz tak w najważniejszych tych spra w dotyczących zatwierdzenia ważności wyborów rozdzielania funduszy pomiędzy partie polityczne są na co dzień rozpoznawane kasacje cywilne kasację karne sprawy z zakresu prawa pracy i to on te sprawy na pewno ucierpią tutaj będzie niewiarygodny chaos będzie mieni będziemy mieli zastrzeżenia co do tego, kto może powołać skład czy te składy będą prawidłowe no bo jak pojawił się z kolei następnie są sędziowie powołani przez ten polityczny na krajową radę sądownictwa i pana prezydenta zatwierdzeni no to będą znowu na bardzo poważne wątpliwości co do ważności wyroków przez nich wydawanych jest czas prognozuje, że spowoduje to ogromny chaos, a przypomnijmy, że Sąd Najwyższy do tej pory pracuje bardzo sprawnie dzisiaj będzie prezentowane będzie prezentowany raport, który już od, których znamy jest w działalności Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy działa sprawnie średnia średni czas rozpoznania sprawy te 7 miesięcy, a rywale nie wpuścić pań po prof. Gersdorf do sądu przez każdy obywatel ma wstęp dla Sądu Najwyższego, chociaż z drugiej strony w przypomina mi się teraz to co pani Julia Przyłębska zrobiła w Trybunale Konstytucyjnym, do którego do jej rządów można było wejść teraz już jest zabronione twierdza no właśnie, więc my rozmawiamy nie o sytuacji, kiedy Sąd Najwyższy jako organ Konstytucyjny państwa demokratycznego funkcjonuje normalnie, gdzie można wejść na niego i Annie sprawy swoje załatwić tylko rozmawiamy o organie, który ma być przejętym budynku, który ma być przejęty być może spacyfikowany w sposób taki polityk inny, ale i n p. firma może pani Teresa wejdzie do budynku, a z kolei gabinet zostanie uprzednio zamkniętym są różne możliwości tylko, że zwróci uwagę, o czym rozmawiamy rozmawiamy i rozwiązaniach inni na, a irracjonalne z punktu widzenia tych znanych i bardzo się dzieje trochę w Polsce to znaczy no to jest właśnie to on Stronnictwo Polski ziemi no właśnie właśnie Nate im jak przypuszczam, że władza będzie dążyć do tego, żeby stworzyć politykę faktów dokonanych przejęliśmy wprowadziliśmy do gabinetu osobę pełniącą o funkcje czy pełniący obowiązki pierwszego prezesa Fiona będzie rozdawać karty tak jak pani Julia Przyłębska, która przypomnijmy została wybrana na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego sposób niezgodny z ustawą uchwaloną przez tę większość, czyli bez uchwały zgromadzenia ogólnego Trybunału Konstytucyjnego, a więc w sposób pozaprawny dobrze też nie cieszył się w sposób legalny przymiotem prezesa Trybunału Konstytucyjnego, gdzie mieli podobną sytuację sędzia Sądu Najwyższego przed właśnie z dniem dzisiejszym w nocy w różny sposób wyrażali swój sprzeci w wobec tych przepisów nowe przepisy przewidują, że każdy z sędziów, który ukończył 60 zloty rok życia my się zgłosić do prezydenta w celach na cel taki z prośbą o o możliwość dalszego orzekania w oczach sędziów tego nie zrobiła to właśnie, protestując w ten sposób przeciwko konstytucyjnym przepisom niektórzy sędziowie sami odeszli niektórzy złożyli te wnioski jak pan sądzi, która z tych postaw jest najlepsza na część sędziów bardzo nieduża część sędziów po kilku złożyła ten wniosek w trybie ustawy czyli, podporządkowując się rygorom ustawy i prosząc niejako pana prezydenta o przedłużenie swojego mandatu znaczna część z tych, którzy złożyli wnioski to na zachód zachowała się w taki sposób jak pan sędzia Zabłocki prezes Izby karnej, który złożył oświadczenie o tym, że ma zamiar nadal zgodnie z konstytucją i stosownie do art. 1 80 ustawy zasadniczej, które mówią nie usuwamy ości sędziów ma nadal zamiar pełnić swoją funkcję sędziowską i złożył na ręce i pieszego prezes Sądu Najwyższego nie na ręce prezydenta tymczasem władza wszystkie te oświadczenia plus wnioski zakwalifikowała jako wnioski zgodne z ustawą o Sądzie Najwyższym i przekazała je do krajowej rady sądownictwa i tam one sobie teraz podlegają weryfikacji Ney jak rozumiem mają zostać zaopiniowana prezydent tak, a prezydent potem będzie miała się zgodnie z ustawą 60 dni na podjęcie podjęcie decyzji co do tych sędziów myślę, że będzie to troszeczkę zwleka na tę decyzję, żeby jednak rozłożyć na ciężary na gatunkowy tych decyzji Nany dłuższy czas, żeby troszeczkę tę kwestię z w społecznym odbiorze rozumieli, że nie było zbyt drastycznie jak najbardziej, ale dzisiejszy dzień sądny Otóż no właśnie 1 3 sędziów ukończyła 60 piąty rok życia w związku z tym przechodzi stan spoczynku no ale grono sędziów Sądu Najwyższego znacznie się poszerza znowu no właśnie z ustawą o dacie dochodzi jeszcze 1 izba, czyli w zasadzie obecna władza zmieni ponad połowę wszelkich innych tak około 60 % sędziów tak było, bo będziemy mieli w tej chwili 1 2 0 sędziów Sądu Najwyższego dochodzą nawet 2 Izby o dochodzie izba izba kontroli nadzwyczajnej spra w publicznych izba izba dyscyplinarna wie i obie tej Izby co jest bardzo ważne zostaną obsadzone w 100 % przez upolitycznioną krajową radę sądownictwa i będą w 100 % podległe obecnej większości rządzącej i spośród tych 1 2 0 sędziów około 7 0 tak mniej więcej liczymy, że będzie wybranych przez przez władze w nocy z większości większe zgromadzeniu ogólnym i w ich 100 % w tych 2 najistotniejszych z punktu widzenia politycznego i izbach, bo 1 będzie odpowiadać za teren n p . za ważność wyborów i rozdzielanie funduszy pomiędzy partie polityczne, a także w tych sprawach skarg nadzwyczajnych, a druga izba będzie z kolei dyscyplinować niepokornych sędziów i prawników w ogóle adwokatów radców prawnych niektórzy na wedle oceny obecnie rządzący będą się zachowywać w sposób nowych nie taki jakim, jakiego władza, by oczekiwali jeszcze odpowiem na to pytanie, która z tych postaw spośród sędziów jest właściwa w mojej ocenie mojej ocenie oczywiście właściciel jest postawa taka, jaką zaprezentował pan sędzia Zabłocki, czyli oświadczenie, że będę nadal pełnił do siedemdziesiątego roku życia funkcje sędziego będę sprawował ten mandat, ponieważ zostałem na niego do niego też powołany na sędziego w momencie, kiedy obowiązywał wiek emerytalny 70 lat nie można tego wieku emerytalnego w trakcie sprawowania mandatu sędziego zmieniać w wybitne autorytety prawne z całego świata w apelowały do komisji Europejskiej w sprawie skargi do Trybunału sprawiedliwości dna te przepisy właśnie w swym zmieniający ustawę o Sądzie Najwyższym chodziło też tutaj trochę presji czasu to znaczy, żeby ta skarga udała się przed dniem dzisiejszym, bo skutki wejścia w życie tej ustawy są właściwie nieodwracalne nie uda się przywrócić sędziów, którzy przeszli Stal spoczynku, więc jeśli komisja Europejska złoży skargę Polski z 2 00 0, a ona przypomnijmy ma taki tryb też, że sąd, że Trybunał może nakazać przerwanie działania tych przepisów tak jak to się stało z wycinką Puszczy Białowieskiej tutaj jest dobra analogia w tym specjaliści od prawa Europejskiego podkreślają, że być może wcale nie jest także tuszy musztarda po obiedzie, że nadal jest jeszcze możliwość wydania takiego zabezpieczenia takiego środka tymczasowego przez Trybunał sprawiedliwości, który przywróci stan praworządności z dnia dzisiejszego, czyli nawet jeśli zostaną w usunięciu siłą uciszenie obiekt żył ukończyli 60 piąty rok życia na ich miejsce powołani nowi w trybie, jakim takim pilnym bardzo do czasu, kiedy Trybunał będzie miał czas miał możliwość tym zająć Trybunał będzie mógł wydać taki środek zabezpieczający, który będzie nakazywał państwu członkowskiemu, czyli w tym wypadku Polsce n p. przyjęcie rozwiązań legislacyjnych przywracających stan z dnia dzisiejszego jest taka możliwość ich co więcej może z Trybunału sprawiedliwości wzorować to karami pieniężnymi tak jak to miało miejsce w przypadku Puszczy Białowieskiej bo, bo przypomnijmy, że to był pierwszy raz byli w ogóle w historii Trybunał sprawiedliwości, że wyrok orzeczenie Trybunału sprawiedliwości nie było wykonywane przez panią państwo członkowskie nigdy tak wcześnie się nie zdarzyło tutaj było za bezpieczne nie nakazał wstrzymanie wycinki, a państwo członkowskie Polska nadal wycinkę drze w prowadziło i dlatego w wyroku końcowym Trybunał Trybunał nałożył kary pieniężne w wysokości 100   000 EUR za każdy dzień naruszania orzeczenia Trybunału panie mecenasie co w Polsce grozi za łamanie konstytucji co grozi nam przez prezydenta mówi premierowi ani byłej byłej pani premier nie tu jest oczywiście cały szereg sankcji, które grożą przede wszystkim to jest odpowiedzialność deliktowa za łamanie konstytucji przed Trybunałem stanu w Murano przy mojej, iż nikt nikogo Trybunał stanu nie z gazem w wolnej Polsce ale jakie są tu zagrożenia to znaczy chodzi mi o to to rzadkość o tym, mówić znaczy czy konstytucja można w takim razie łamać bezkarnie i bez specjalnego strachu ja absolutnie nie sankcje są bardzo poważne, bo jest bardzo poważne przewinienie prof. Matczak nazwa to zbrodnia konstytucyjną i mi się zgadzam z takim stanowiskiem do tego, że skutki tych naruszeń soul potworne South odczuwalne dla całego państwa dla naszej historii pewnie w ciągu kolejnych kilkudziesięciu lat, kiedy będziemy naprawiać to co się teraz wydarzyło w ciągu ostatniego 2 2 lecia czy czy prawie 3 lecia rządów obecnej większości odpowiedzialna za dojazd Kaczyński może też stanąć przed Trybunałem stanu no to jest już wysoko skomplikowana kwestia karna dlatego urzekła nas przed Trybunałem stanu nie, dlatego że one on tutaj nie podlega przepisom o Trybunale stanu tutaj ewentualnie wchodziłaby w grę odpowiedzialność karna lektura, która trudni, którzy specjalnie się od prawa karnego ja nie jestem specjalistą prawa karnego, ale niektórzy specjaliści od prawa karnego wprowadzają pewne teorie związane z odpowiedzialnością osób, które uczestniczą w tamtym procesie łamania prawa w jaki sposób niewątpliwie pan prezes Kaczyński uczestniczy w tym całym procesie bardzo dziękuję za to spotkanie przypominam o protestach władz, że teraz pod Pałacem Prezydenckim w 2 protest, na których bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy także dwudziestej pierwszej pod Sądem Najwyższym wielki protest w sprawie złamania systemu sądownictwa w Polsce na jutro o godzinie ósmej Sąd Najwyższy bardzo dziękuję mecenas Michał wydzielić adwokat inicjatywa wolne sądy dziękuję jest informacja Radia TOK FM, a po nich raport gospodarczy, na które zaprasza Aleksandra Dulkiewicz program przygotował Tomasz Korga realizował Kamil Wróblewski Mikołaj Lizut do usłyszenia w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA