REKLAMA

Jedynie 5% przestępstw motywowanych nienawiścią jest zgłaszanych na policję

Analizy
Data emisji:
2018-07-03 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kondycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, że państwo się dużą część analiz, ale nie całą poświęcimy wydarzeniom wokół Sądu Najwyższego jest to ostatni dzień funkcjonowania legalnego osobom było na to wygląda Jean, a od jutra nastąpią nowe porządki wraz z przejściem wg ustawy o Sądzie Najwyższym stan spoczynku pierwszej prezes Sądu Najwyższego i części sędziów Sądu Najwyższego od tych wydarzeniach będziemy dyskutować w analizach po osiemnasty z Rozwiń » Małgorzatą Kryszkiewicz Dziennika gazety prawnej, która na bieżąco śledzi wydarzenia okazuje się, że codziennie w Dzienniku Gazecie prawnej nowe doniesienia i codziennie można powiedzieć zależeć życie zweryfikuje doniesienia m. in . o tym kto będzie stał na czele Sądu Najwyższego po tym, jak pani pre prezes Gross zostanie w bez niego nielegalnie usunięta dziennik Gazeta prawna pisał o sędzim starych kół teraz trwa briefing ministra Mucha ministra Pawła Muchy, który ogłasza, że wygląda na to, że na czele sądu stanie on sam sędzia Józef Iwulski najstarszy stażem sędzia Sądu Najwyższego zobaczymy jak to się jak czy też ta informacja też się potwierdzi, bo w tej państwo słyszeli LLC codziennie właściwie na nowo w określone jest to sytuacja wokół sądu również były zupełnie sprzeczne informacje płyną z kancelarii prezydenta, która raz ogłasza, że prezydent wyda postanowienie w tej sprawie potem się z tego zaczną wycofywać, twierdząc że w nie trzeba żadnych postanowień, czyli dokumentów z podpisem prezydenta wszystko razem radni nie mąci sytuację, która wydaje się jednak jednakowoż niestety bardzo klarowna, czyli tracimy kolejny filar wymiaru sprawiedliwości w Polsce w o tym wszystkim po osiemnasty z Małgorzatą Kryszkiewicz Dziennika gazety prawnej czekam też na państwa pytania wątpliwości opinie analizy małpa to klub KSM czy tu jest jeszcze cokolwiek do do zrozumienia i wyjaśnienia czy też po prostu musimy się pogodzić bardzo trudną w, a rzeczywistością Milan, który pierwszy rozdział śledziliśmy, obserwując upadek Trybunału Konstytucyjnego w ale analizy zaczniemy od innego tematu, dlatego że radny czy Sądem Najwyższym czy bez sądu w społeczeństwo polskie będzie istnieć w, a to społeczeństwo można badać można się przyglądać i ana patrzyć na to jak się zachowujemy m. in. jak się zachowujemy wobec siebie nawzajem ze mną studium 2 ekspertów po Jacek Mazur czak z Instytutu bezpieczeństwa społecznego dzień dobry dzień i pan Marcin Sośniak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich, tym bardziej w dobrym na stronę rzecznika można przeczytać jedynie 5 % przestępstw motywowanych nienawiścią jest zgłaszanych na policję w takie badania przeprowadziło m. in . biuro Rzecznika Praw Obywatelskich obydwaj panowie będący filią podawać więcej informacji do łez mnie zastanowiła przede wszystkim zdrowa najważniejsza skoro doszliśmy do wniosku, że tylko 5 % w przestępstwie zgłoszonych na policję w jak wam udało się to z 9 5 % zbadać skoro jest to na rzeczywistość niewidzialna 9 5 proc z tych przestępstw nie jest zgłaszanych na policję, a zatem Alan trudno wiedzieć o tym, że istnieją jak się bada coś co jest niewidzialne Jacek Mazur 80 m w projekcie badawczym, którego wyniki będziemy dzisiaj omawiać sięgnęliśmy po takową w dosyć rzadko stosowaną metodę, która specjalizuje się w badaniu tzw. społeczności ukrytych w społecznościach ukrytych mówimy wtedy, kiedy członkowie tej społeczności po pierwsze, język z powodów nie chcą nie chcą pod podawać tej swojej tożsamości, a po drugie, im w zasadzie z punktu widzenia statystyk jest to najważniejsze nie ma takich oficjalnych rejestrów, które mogłyby nam dać informację do MON co do przodu niezbędne do przeprowadzenia badania przede wszystkim chodzi tutaj o tzw. operat, czyli o powiedzmy lista osób, które można, by losować respondentów to badania w klasycznym badaniu społecznym właśnie tą reprezentatywność próby z umową zapewniamy sobie poprzez wylosowanie poszczególnych respondentów tutaj w przypadku tych populacji nie jest to możliwe dlatego w zasięgu sięgnęliśmy do takiej metody, która bazuje na odtwarzanie pewnych sieci społecznych, które mają respondenci, a wraz z Redy tobym przybliżymy, dlatego że w tej autorzy badania nie badali wszystkich przestępstw motywowanych nienawiścią wybrali państwo pewne konkretne grupy w UE jak one były brane co to są za grupę zdecydowaliśmy się wybrać społeczność ukraińską społecznością muzułmańską społeczność czy wywodzącą się z krajów Afryki subsaharyjskiej w 3 kraje wybraliśmy dlatego, ponieważ chcieliśmy jest przyjrzeć się przestępcą z nienawiści popełniane ze względu na różne powody takiego kraju i w przypadku o społeczności ukraińskiej to będzie przynależność narodowa w przypadku Afryki subsaharyjskiej de facto będzie to kolor skóry natomiast w przypadku w przypadku osób mogących się z krajów muzułmańskich będzie to wyznanie w LOK Made in Ależ na chwilę wrócą do tej erozji niewidzialności będzie awans społeczności ukryte w, czyja dobrze rozumiem, że w podobny sposób bada się n p. podziemie aborcyjne w Polsce, bo to jest tak, że mamy teoretycznie ileż mniej legalnych aborcji w sprawozdaniach Ministerstwo Zdrowia i organizacje pozarządowe donoszą o tym, że realnie tys zlotych aborcji z dniem kilkadziesiąt tysięcy albo przemoc wobec kobiet, które rośnie zgłaszana czy to jest czy to w ten sam sposób można przenieść się tego typu badanie na te i inne zjawiska w naszym kraju, w które pozostają poza radarem służb przede wszystkim dno niestety nie ponieważ tutaj podstawowe kryterium ta metoda wygląda trochę inaczej w przypadku naszej metody ważne jest to, żeby dana społeczność stworzyła sieć, żeby to osoby były w stanie łatwo się zidentyfikować n p . Ukrainiec kolejnego Ukraińca i wskazać powiązania wynika to już nie wchodząc w szczegóły z tego, że mniej oni respondenci losowo wybierają tych sieci społecznych osoby, które sami zaproszą do badania w i w oparciu o, jakby 1 teorię prawdopodobieństwa dla losowania ze zwracaniem jesteśmy w stanie jasno, czyli n p . dobrze było przestępstwo nienawiści motywowane antysemityzmem on to co byłoby trudniej, bo społeczność żydowska w Polsce nie jest dniem było trudniej jest ją określić jako pewną sieć niż n p . Ukraińców czy drugą czy u władzy oczywiście są dobrze użyć powinniśmy to zanim przystąpiliśmy do badania ilościowego to było tematem odrębnego badania jakościowego, w którą można to weryfikowali w i po może przyczynić i w przypadku Ukraińców rzeczywiście trybun to później widać w trakcie realizacji badania jak to szybko nam, że tak powiem idzie natomiast w przypadku społeczności żydowskiej problem trochę inny niż wynika z tego, że ta populacja jest mniej lub gorzej uszyć robiona tylko, że przestępstwa o charakterze antysemickim mają przede wszystkim charakter dewastacji nagrobków i i różnych właśnie miejsc pamięci trudno jest w związku z tym w drodze z sondażu, w którym pytamy pokrzywdzonych przez ten w miarę niż z tego co dalej przez nich, ale ty tu już raz się do winy przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich ponoć na Sośnie AK, dlaczego w ogóle z bali się państwo takie badania przeprowadzone dziś badać coś co jest celem no cóż co istnieje jednocześnie nie jest przedmiotem zainteresowania służb po co badać i Niemczech tego typu przestępst w to taka rada w dyskusji o skali przestępczości motywowanej nienawiścią wszyscy wszyscy uczestnicy tej dyskusji jesteśmy ofiarami pewnych statystyk czy tak narody chcą wpierw do tej pory mówiąc o tym, temacie musieliśmy powołać na statystyki czy doprowadzony przez Prokuraturę Krajową, które nigdy nie uważaliśmy za najbardziej zbliżone do rzeczywistej skali tej przestępczości ujawnionej przestępczości czy na statystyki gromadzone przez MSW ja źle było z nich, że w Polsce już świetnie i dochodziło w niej że, o ile eskalacji tego typu przestępczość rośnie no dobra staliśmy się w 1 50 0 100 6 10 3  700 zgłoszonych prowadzonych postępowań przez prokuratury z o skali kraju stąd łatwo było przez dysk Rosji w 1 700 EUR często są statystyki z 20 16 roku w rozumieniu, że odbudujemy, bo można mieć też pewne wątpliwości co do sposobu redakcji sprawozdania ostatniego, ale jeżeli dobrze odczytujemy do tych przestępcy tych postępowań przygotowawczych prac nad tego typu przestępstwa w roku 20 1 3 było 10 00 1 00 6 musimy tylko powiedzieć, że 8 dokładnie, jakie w 1 7 1 8 do radnych 4 sezonach, jakie to są przestępstwa przez sąd nienawiści, czyli to nie jest wyłącznie przemoc fizyczna są konieczne jest nawoływanie do nienawiści to jest publiczne znieważanie są groźby są wszystkie te przestępstwa, które opisane w kodeksie karnym idzie motywacją działania sprawcy była faktyczna ilość domniemań na przynależność pokrzywdzonego do danej grupy i tu możesz zawsze poprzedzone musi być konkretna osoba może być zgłoszenie, żeby teraz sprawa była notowana przez prokuraturę oczywiście musi być złośliwość, ale na sesjach w internecie, które nie jest w Wieliczce rozmawiali też zgłasza to zresztą większość tych przestępstw notowanych corocznie przez prokuraturę to właśnie dotyczy hejtu w internecie, czyli internetowej na jaw, że teraz nienawiść Les ja wiem, że ponownie zajmowali się tym co nie jest zgłaszana policji, ale jednak murze muszę to usłyszeć jak to jest możliwe, że w 4 prawie 4 0 milionowym kraju mamy tylko 1 70 8 postępowań wszczętych w sprawie MTR przez sam z nienawiści skory się otworzyć dowolną stronę w internecie to tam się wysypuje anty muzułmańska i z Ewą Wachowicz na rasistowską, a Andy ukraińska mowa nienawiści politycy cały czas problemy z naszą wolność to jest właśnie teraz zaczęliśmy też odpowiedzieć naszymi naszymi badania dzieli nas smutek brak zgłoszeń brak postępowań dokładnie tak jest w całej Unii co oczywiście też 3 to zjawisko było pisane też w innych naszych badaniach, które mówiły o takim od wrażliwi oni też, że użytkowników mediów w internatach czy internetu mediów, że społecznościowe, którzy spotykają się z tego typu Old tekstami, którzy czują, że jest z nimi coś nie tak Lotosu, jeżeli nie ma świadomość tego są przestępstwa to przynajmniej czują, że znieważają były imprezą wbre w godności ludzkiej natury jest na TBS stajemy się jak społeczeństwo też niestety coraz bardziej odporni na wzroście myślę, że dlatego też jest coraz mniej zgłoszeń już pomijam też fakt czy tak pół Torres wpisano świadomość społeczną niechęć zgłaszania przestępst w, które bezpośrednio nas nie dotykają go wszyscy tak automatycznie kojarzą z pewnymi trudnościami w dziwacznym potrzebnym droga jest ona do wody w myśl o zgłoszeniu na policję tymczasem z nienawiści, z którymi spotykam się w internacie to od razu myśl o tym, że policja mnie wyśmieje i stwierdzi, że absolutnie na nie będzie zawracać sobie głowy tym co ktoś pisze w internecie skoro ma realne problemy gdzieś w świecie analogowym na ulicy no to mogę odwołać się do takiej naszej bieżącej działalności działalności biura Rzecznika Praw Obywatelskich i współpracy, którą prowadzimy z policją również z policją tą właściwą bym tych ofiar szanty rzeczywiście zajmują się tego typu tematyką na pracując z re z tą grupą policjantów nie ma wątpliwości, że tego typu zgłoszenia się przez to osoby, z którymi się spotykamy, z którymi rozmawiamy z tym przeszkolimy nawzajem będą potraktowane poważnego, tym bardziej dziwi, dlaczego wygląda na to, że n p . w województwie małopolskim pozdrawiamy słuchaczy z Krakowa w popełniono, a w ciągu 1 roku 2 lat 4 4  000 przez co z nienawiści, a policja wszczęła tylko 18 postępowań karnych jak to jest możliwe, dlaczego ofiary tych przestępst w i realnym i nic nie zrobiły w o tym, będziemy rozmawiać w drugiej części naszej rozmowy w zjazd i Mazur czakiem z Instytutu bezpieczeństwa społecznego i pan Marcin Sośniak kijem w z biura Rzecznika Praw Obywatelskich to analiza kondycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną w studiu eksperci Jacek Mazur czak z Instytutu bezpieczeństwa społecznego i Marcin Sośniak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich przyglądamy się wspólnie badaniom przeprowadzonym w UE przez biuro rzecznika, które z skupiały się na niewidzialnej przestępczości chodzi o przestępstwo z nienawiści, których nikt nie zgłasza na policję w wg badań, o których dzisiaj rozmawiamy tylko 5 % przestępstw popełnionych przestępstw jest na policję zgłaszanych w rozmawiamy o przyczynach w pierwszej części wskazywali panie panowie, że jak się nie zgłasza to w statystykach tych przestępstw nie ma w, a ja od razu podniosła, że być może jest tak, że po prostu nie warto zgłaszać w bok policja i tak by się sprawą nie zajęła w znają się na ile mam rację chciałbym, żebyśmy zajrzeli do tego co on w mówili respondenci, czyli grupy, których bezpośrednio dotyczy mowa nienawiści czy przestępstwa nienawiści w badane przypomnę były grupy Ukraińców muzułmanów i o ludzi z afery z państ w Afryki subsaharyjskiej, więc jak oni odnosili się do kwestii zgłaszania World badano w takie jak mazurki zadaliśmy takie pytanie nikt nawet nieźle w całym sondażu, ale jeszcze także we wstępnym badaniu o charakterze jakościowym terenom umożliwiło w ogóle w przygotowaniu się do do całego tego procesu i respondenci często wskazywali NATO w ziemi uważali, że dana sprawa jest n p. zbyt banalna myślę, że to będzie miał szczególnie duże znaczenie, jeżeli efektem zaś to było tylko wyłącznie znieważenie w ponad 10 0 pojawiło się pojawiły się także takie odpowiedzi, które wskazywały w nienawiści, że respondenci nie potrafili sobie wyobrazić tego co się wydarzy dalej nie mieli też inni uważali, że uważali też, że policja wydawał się, że policja nic z tym nie zrobił właśnie to było ich i mocniejszych przekonań, że straty nie jak zaniepokoiła to odpowiedź dotycząca tego, że nie warto zgłaszać, jeżeli się samemu nie zbierze dowodów nabyła Rozlicz czas ta wypowiedź jest udzielana zarówno w fazie badań jakościowych, jaki ilościowych i to pokazuje, że coraz rzadziej ludzie są skazani tak na dobrą zabawę takie poczucie osamotnienia żonie muszą sami wszystko zrobić, a jeżeli ktoś zgłasza to w zasadzie powinien samemu samych, by nadawać impulsy temu postępowanie na tej właśnie błędne dodał policja i prokuratura w odpowiada za gromadzenie danych dowodów tak i tutaj czytam, że są też imprezy przebadali się też skutki w fakturze VAT, mimo że te różne grupy czy poszczególne osoby należące do grup nie zgłaszają przestępstw, które spotykają i to mnie szalenie go zaniepokoiło w zbadania wynika, że w ERM Ukraińcy unikają rozmawiania w swoim języku miejscach publicznych niektórzy muzułmanie unikają ubierania się w taki sposób, żeby to kojarzyło się z ich religią w UE osoby z Afryki próbują ukrywać kolor skóry, nosząc n p. koszule z długim rękawem nawet latem, czyli z 1 strony mówią w badaniach to były też te przestępstwa mogą wydawać zbyt błahy, żeby w jest gorzej na policję, a z drugiej strony ukrywają się także w następnym razem, żeby znów spotkała taka sytuacja to jest jakiś zupełnie dramatyczna jak ty czy mogę, a nawet rozwinąć co tam siedzieli, kto może 2 słowa z kontry, skąd to widziało i jako socjolog miałam okazję czytać książki 1 z interakcją nitów termin gagów mana to jest człowiek, który wprowadził do gry pojęcie stygmatyzacji społecznej dowodu socjologii on bazom, prowadząc badania wśród osób, które przypadły dotknięte różnego rodzaju posiadania różnego rodzaju blizny zastanawiał się jak ludzie postępują, kiedy inni o Rydzyk właśnie czymś takim się zetknął napisał, że 1 z form diagnozy strategii radzenia sobie czymś takim właśnie nagrywanie i ukrywanie w UE w tym przypadku blizn zastanawiać czy możemy odnieść to do przesłanek chronionych i zganiają sprawdziliśmy Sęk w badaniu jakościowym kolor skóry wyznanie pochodzenie narodowe i odnieśli po sprawdzeniu tego badania kosztową, którego potwierdziło słuszność tego tego myślenia chronieni przed nim wprowadziliśmy do badania ilościowego, pytając o kilka właśnie możliwych zachowań, o których pani redaktor wspomniała o John Money, czyli innymi słowy w nie pytaliście mnie ich nie mów jutro w tonie było kreowanie na zasadzie jak wpływa na ciebie fakt, że jest też czasem mnie bym z wyzywany na ulicy tylko przewidzieli szczerze mogą być takie zachowanie sprawdzał jeszcze w sierpniu i zadaliśmy to pytanie w ogóle wszystkim, a później sprawdzaliśmy, jakie są różne nic pomiędzy osobami, które doświadczyły przestał nienawiści, a my osobami, które takich wystąpień rozlanie brzmiało czy ukrywasz kolor skóry po długim rękawem i zadano je i Ukraińcom i muzułmanami i życiem zawodowym przed dyskryminacją zapytaliśmy o to do jazdy, a wyszło, że rozumiem tylko osoby o ciemnym kolorze skóry ukrywają kolor skóry w Polsce jedno, choć oczywiście to najbardziej dotyka osób z Afryki subsaharyjskiej, gdzie oni w giełdzie kwestia koloru skóry najcenniejszego jest wspólna dla całej tej populacji mówi on natomiast na stopniu dotyka także osób pochodzących oczywiście z krajów muzułmańskich natomiast chcę powiedzieć, że jest to, że jest to zachowanie, które dotyczy nie tylko ofiary przestępstw nienawiści i tak n p . w przypadku Ukraińców o unikaniu zmagania w swoim języku właśnie przed 2 w obawie przed dyskryminacją przed przestępstwami nienawiści to co drugi Ukrainiec w województwie małopolskim podejmuje takie strategie a gdy daje prawie 60 % Ukraińców, którzy znają się ofiarą przestępstwa nienawiści też stosuje taką ofertę jeśli nawet ci, którzy nie Stali się nigdy ofiarą przy przestępstwach nienawiści na wszelki wypadek przestał mówić własnym języku tak ze strachu tak, a skąd oni wiedzą, że ma się, czego bać skoro nigdy nic złego ich jest nie spotkało stać z powodu języka WL to musimy pamiętać, że aleje oni po pierwsze, przekaz badaliśmy także przekazywanie sobie informacje o tym czy ktoś się stało karą przez tę z nienawiści rzeczywiście ich oczywiście te informacje się rozchodzą, że ktoś gdzieś z słyszał, a po drugie, też mógł nie słyszał, że Polacy nienawidzą Ukrainie też o konkretnym przypadku miast ruskich natomiast druga rzecz, której nie wolno zapominać to jest dyskurs publiczny, którą w czasie pojawia tak są dla nas ważni uczestnicy kultury zabierają nam prace są jeszcze się pojawiają nową przypomnijmy nawet zdziwiona naszym sumieniem nawet po takiej instrukcji sytuacje chociażby do dyskusji, które po były prowadzone akurat w Poznaniu, kiedy wprowadzano biletomaty z ukraińską wersją językową i to już nawet było problemem dla niektórych dla niektórych mieszkańców i polityków w poradzić z Poznania ich zachęcić do schładzania się, jakie wnioski wyciąga z tego biuro Rzecznika Praw Obywatelskich co co można z tym zrobić myślę, że dwutorowo na pewno musimy podejść do tematu dwutorowo z 1 0 3 to cały czas uporczywe przypominanie co Rzecznik Praw Obywatelskich robi w zasadzie od początku swej kadencji co pewnie będzie robił do końca przypomnienie tego, że jednak przestępstwa motywowane nienawiścią są szczególną kategorię przestępstwa to dzwonimy do czego służy wielu ważnych w klasie dlatego czuliśmy przed chwilą, że tak naprawdę ofiar przestępst w motywowanych nienawiścią jest znacznie więcej tylko tych bezpośrednio pokrzywdzonych przestępstwem, ponieważ oddziaływanie tych przestępstw jest znacznie szersze pożegna się ograniczać swoje życie swoją ekspresję osobistą ze względu na strach tak sama informacja o 1 pobitym obywatel Ukrainy w centrum dużego miasta powoduje, że wszyscy, którzy w, jaki sposób mogą się utożsamić z tą osobą poprzez swoje pochodzenie narodowość język czy się zagrożeni zaczynają się ograniczać swoje życie codzienne w swoich zachowaniach swoim ubiorze sposobie postępowania mowy jest szczególnego rodzaju przestępstwa i stąd też te badania jak powiedzieliśmy na początku są dla nas o tyle ważne, że przestajemy trochę mówić o tych konkretnych liczbach, które wg prokuratury stanowi 0 przecinka 1 % całej przestępczości w kraju zaczynamy mówić o szerszym zjawisku zaczną się i szarej strefie tych przestępst w i też od bardzo szerokim kręgu oddziaływania tego typów czynów jeszcze się, że mąż dojeżdża na nas wszystkich wpływa fakt, że żyjemy w kraju, w którym ze względu na kolor skóry językiem im się posługujemy lub z ewentualne oznaki wyznania można zostać znieważony pobitym zaatakowanym w ING i ty to co wpływa na nas wszystkich i w jakim sensie taki liczymy na to, że te liczby, które badamy czy te dane, które podamy dzięki tym badaniom ułatwiono też forsowania pewnych postulatów rzecznika w tym roku chociażby 3 wystąpienia rzecznika dotyczące tego tematu do Prezesa Rady Ministrów do ministra spra w wewnętrznych administracji, który dodaje jest to postulat trudno coś robi już rozumiane przez z emisji prosiliśmy o to żeby, uwzględniając rekomendacje międzynarodowe, żeby objęcia penalizacją Leszka członkostwo w grupach propagujących faszyzm czy rasizm czy w grupach sprzeczne z art. 13 konstytucji napisaliśmy bardzo kompleksowo wystąpienie dotyczące internetowej mowy nienawiści czy też szereg propozycji konkretnych rozwiązań się pojawiło mam nadzieję, że dzięki tym badaniem czy uświadomieniu też w skali tej przestępczości w prawdziwego znaczenia te postulaty znajdą zrozumienie również w kręgu adresatów ciasta i wystąpienie nasze, które dotyczyło reakcji policji na manifestował nów przestrzeni publicznej treści rasistowską tak to było wystąpienie po szeregu zgromadzeń publicznych w czasie, których były ewidentnie nawet na nazistowski nazistowskie symbole publicznie manifestowanej przy braku reakcji ze strony policji zabezpieczających takich wydarzeń mamy nadzieję, że te dane pozwolą przenieść do dyskusji od tej takiej dyskusji statystycznej odnoszące się do danych podawanych przez różne gremia to właśnie takie bardziej niż merytorycznej dyskusji z taką pełną świadomość znaczenia tego typu przez to ich żal to nieciekawie od tej czy to materiał rzecznika w żyłach on w trakcie przedstawiania wyników badań na seminarium w biurze rzecznika udział w dyskusji brali m. in. przedstawiciele policji Prokuratury Krajowej Straży Granicznej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji w, czyli służby i resortu odpowiedzialne za te dane za te statystyki za ewentualne dalsze postępowanie i jak czego można się spodziewać w związku z tym to to było tak rozmiarem prezentujące wyniki też nie było także mieliśmy jakieś się dużo oczekiwanie, że gra w deklaracji czy rozwiązań, jakie się pojawią podczas tego seminarium dobro osobiste pokazaliśmy to co udało nam się ustalić te dane będą opisane w raporcie raport będzie tak naprawdę tym materiałem, którym będziemy się posługiwać się takiej bieżącej działalności biura rzecznika, a i tak naprawdę go bić, ale z drugiej strony przerażony, bo panowie z 2 wspomnę jeszcze raz, by panowie piszą 5 % przestępstw motywowanych nienawiścią jest zgłoszony na policję to nie jest Lynn to nie jest News to znaczy to brzmi oczywiście oszałamiającej mamy teraz badanie, które to potwierdza, ale nie sądzę, żeby dla resortu w spraw wewnętrznych czy dla policji było takie wielkie zaskoczenie Jacek Mazur czak policzyć bessie pamięta pracował kiedyś MSW jaja rozumiem, że służby i urzędnicy wiedzą o tym, że tylko niewielka część przeznaczona na wieści jest zgłoszona we wsi to tak oczywiste i też trzeba zaznaczyć, że nie jest to wynik charakterystyczne tylko i wyłącznie dla polskiej problem niskiej głośności przestępstw nienawiści jest obecnie szeroko dyskutowany w zasadzie w całej Europie w i do częstości oczywiście udać uzyskać wyższą szkodę tych krajach wielka Brytania natomiast, jeżeli byśmy rozmawiali o tym czy te wyniki zaskakujące także przez pryzmat innych badań nawet tych, których miał przyjemność z panią redaktor rozmawiać to te wyniki są mniej więcej takie same więcej powiem i 1 z dyrekty w, które mówi o zasadach pracy z ofiarami wszelkiego rodzaju przestępstw wyraźnie zaznacza, że problem właśnie niskich oszczędności problem przestępstw dotyczy, zwłaszcza przez ten problem przestępczości nienawiści, więc w tym sensie ta nie może być żadnym razie zaskoczenia i ale też powoduje, że skład niż te dane w zasadzie mnie zszokowały natomiast co mnie zszokowało w tych wani w wynikach badań tego z niej nie zakładałem nawet na etapie, kiedy już nic się badania jakościowe ze sobą to jednak skala tych przestępst w kości i torze w zasadzie możemy powiedzieć, że w i jest o istnienie element takim dość codzienny, bo z tych liczb wynika, że wiele z tych osób wielokrotnie, gdyż musiał dostarczyć w badanym przez nas okresie przestępstw nienawiści do żony właśnie dotykała tak duży wielu osób i tutaj byłem przygotowany na to, że tam Andrzej tasmański żył na pewno będzie niska skala złożoności i że tych postępowań będziemy mieli wielokrotnie więcej w natomiast zaskoczyło mnie właśnie to że, że już mnie, że mamy niską złożoność to jeszcze mamy właśnie to to, że problem przestał nienawiści dotyka on w przypadku Afryki subsaharyjskiej prawie co drugiej osoby w sumie do trochę inną grupę obywateli polskich obywateli o Białej skórze często wyznania katolickiego, którzy posługują się językiem polskim, ale są orientacji nie heteroseksualnej też padają ofiarami przestępstw nienawiści, ale danych na ich temat oficjalnie część niezbędnych ze względu na to, że w RPA nie mamy takiego przestępstwa wpisanego do kodeksu karnego mamy jeszcze 1 grupę, która jak to powiedział Jacek Mazur czak społecznością ukraińską coś o tym, będziemy też analizy dziś rozmawiać odsyłam do raportu do badań na stronach Rzecznika Praw Obywatelskich i dziękuje nad dać się moim gościom Jacek Mazur czak z Instytutu bezpieczeństwa społecznego w i pan Marcin Sośniak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich dziękuję panu, że spotkanie King zaraz po informacjach wracamy z analizami widzę, że w głowę państwa pytania dotyczące sytuacji w Sądzie Najwyższym odpowiada Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA