REKLAMA

Kto zarabia na globalizacji?

Godzina Filozofów
Data emisji:
2018-07-03 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
45:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
godzina filozofów Tomasz stawić żeński w studiu dr hab. Renata Włoch Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Digital ekonomii, a po również Uniwersytet warszawski dobry wieczór dobry wieczór będziemy rozmawiać o globalizacji to jest pojęcie, o którym jak sądzę wszyscy myślą, że doskonale rozumieją, ale zapewne jak ktoś się przygląda z takiej perspektywy po wnikliwej naukowej badacz proces związany z globalizacją no to ma jakiś bardziej rozbudowanej Rozwiń » skomplikowane definicja w Chinach może zacznijmy od definicji zgodnie ze starą dobrą z katolicką tradycję, ale stara dobra gra miejska tradycja wpływ fakt może zawieść Górze w definicji legalizacji być może nie ma tylu ile jest definicji kultury, ale jest ich bardzo wiele, ale i też na czystą ponoszą globalizacja będą definiować się politolog bowiem inaczej socjologowie jeszcze inaczej ekonomiści, których globalizacji jest to bardzo dużo, a i każe to, że próbuje definiować globalizacji w inny sposób mnie najbliższa jest to definicja, którą wypracowali AM elki Magurę Norbi zdobył 20 lat temu Romów, że globalizacja AM zacieśnia relacje między ludźmi intensyfikuje jej przyśpiesza jednocześnie tworzy zupełnie nowe relacje władzy pomiędzy wcześniej oddalonymi od siebie jednostkami instytucjami państwami narodowymi organizacjami międzynarodowymi, czyli zwrócenie uwagi na zmiana charakteru relacji pomiędzy jednostkami grupami społeczeństwa ani, ale jest w bistro zwrócenie uwagi na to, jakie relacje władzy się tworzą w tych nowych relacjach z innymi rozumiem, że mamy do czynienia z procesem, który ono z pewnością jakoś ekstra ląduje w dwudziestym wieku z RAŚ, zwłaszcza w drugiej połowie dwudziestego wieku i na początku 20 01 . z powodu rozwoju technologii informacyjnych i też technologii transportowych natomiast czy pewnego rodzaju takiej charakterystyki, które do tego pojęcia globalizacji się stosuje sięgają po jakichś wieków wcześniejszych nie wie na świat od Krzysztofa Kolumba się tłoczno są, gdzie można mówić o globalizacji już w starożytności to również mieliśmy związki pomiędzy oddalonymi społeczeństwa ani natomiast zasadniczo, jeżeli chcą mówić o tym, o tym pojęcia globalizacji takim ma bardziej współczesnym wydaniu to dobrze jest ich, bo od władz to wojną i Manuela ule z kina młoda i do jego koncepcji 1 000 000 wskazuje na to, że to właśnie kolonizacja przez kolonizacji procesem podbijają świata był tym co nie usług globalizacji są w zglobalizowanym światem już do wspomnień potwory językowo on jednak dobrze opisuje istotę rzeczy, ale do obrotu mówi się pewnych fazach globalizacji do fazy globalizacji opisujesz jako faza zarobkową nosi właśnie zaczął pod koniec pyta z tego wieku gra właśnie z wielkimi odkryciami umownie trwa mniej więcej do osiemnastego wieku później mamy 2 fazy fazę początkową fazę startu to są te fazy, która napędza z kolei rewolucja przemysłowa można powiedzieć taki jarmark Saski poszukiwanie nowych rynków mecz potem mamy okres walki o hegemonię to jest okres 2 wielkich wojen światowych no i rzucać taką cezurą była dla globalizacji rok 19 4 5 wtedy następuje przyśpieszenie ekspansji korporacji międzynarodowych jeszcze pod koniec lat czterdziestych liczby takich korporacji, które można było uznać za faktycznie międzynarodowe zaczął porwał na międzynarodowych rynkach międzynarodowych filia można było policzyć na palcach 2 rąk radnych w tym momencie oczywiście są różne statystyki żalą się, że to jest liczba sięgająca od 60 kilku tysięcy korporacji międzynarodowych no i obecnie obecną fazę globalizacji to faza cyfrowo powoduje, że w tą sferą międzynarodową zaczynają wchodzić również firma, a które nie są tak naprawdę korporacjami firmy niewielkie nawet start-upy, które Gross Born Global, czyli od razu w momencie swojego powstania tak naprawdę nie kierują się na rynki lokalne tylko od razu wchodzą tego obrotu Międzynarodowego trzymam ma niesamowity zwielokrotnienie liczby aktorów, którzy obracają się na tym poziomie międzynarodowym oczywiście na to się nałożyło również sho w w sposób bardziej uporządkowane proces dekolonizacji i powiększenie liczby państ w tak czy tych aktorów, których z kolei politolodzy uważają za głównych aktorów stosunków międzynarodowych albo politolodzy raczej będą mówili właśnie w stosunkach międzynarodowych -li ne o polityce międzynarodowej Unii ten wymiar ekonomiczny, który pani mówi to jest 1 z takich zasadniczych wymiarów globalizacji wielkie korporacje nagle Balzac korzystają oczywiście te same są takimi czynnikami napędzającymi globalizacja, ale też oczywiście inne wymiary naszego życia doświadczenia nie Skotan związane z rynkiem z ekonomią w istotny sposób globalizacja zmienia n p. tożsamość, a no tak to często mówi się o chociażby taki krok izolacji kulturowej, że tak naprawdę nie do końca wiadomo, które elementy tożsamości, którą my uznajemy za naszą głęboką geologicznie tożsamość kulturową oraz tak są takie faktycznie, że duża część naszej tożsamości jest tożsamością napływową tożsamością, którą właśnie bierze się z wielu wpływów kulturowych moją ulubioną była przykładem jest to co się stało z tożsamością brytyjską ne w wyniku właśnie tych rozmaitych wpływów globalizacji mych imigracyjnych, bo Brytyjczycy jeszcze pod koniec lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku byli narodem, który w zasadniczą miał, a dość uwspółcześnioną kultura dość spóźnioną religie dość spóźniona można powiedzieć również o kwestie rasowe natomiast w tym momencie na stronie ambasady brytyjskiej można znaleźć informację, że głównym główną potrawą narodową brytyjską eskadrę po prostu już nie istnieje Fish and chips 100 proc ich realizacji są rzeczywiście bardzo interesującą no przypominam się taka książka napisana zaraz na początku lat dziewięćdziesiątych, czyli dość dawno temu, ale jak się okazuje bardzo proroczo autora, którego często tutaj przytaczał, bo go po prostu bardzo lubię Christophera Lasza, której nazwa bunt elit to jest jego ostatnia książka, której właściwie przewidział to co dzieje się od pewnego czasu w Europie w stanach Zjednoczonych, czyli taką falę populizmu im powrót takich jak bardzo konserwatywnych posta w i nurtów politycznych Ion sam pisze właśnie w tym 9 roku, że jego zdaniem bardzo specyficznym procesem jest globalizacja i w Europie w stanach Zjednoczonych taki mianowicie, które właściwie objął realnie ze wszystkimi swoimi konsekwencjami także tymi modyfikacjami związanymi n p . z poczuciem tożsamości, które już jest zakorzeniona w takim lokalnym patriotyzmie Narodowym tylko jest właśnie kosmopolityczna, że to dotyka to dotknęło właściwie i objęło elity, ale ludzie, którzy gdzieś tam się lokują w takich obszarach poza elitarnych tzw. zwykli ludzie jeśli z takiego w ogóle to są ludzie, którzy właśnie żyją poza globalizację de facto to znaczy mają pewnego rodzaju konsekwencje czy korzyści płynące z tego, że nie wiem rynki są międzynarodowe różne towary do nich docierają z takich części świata, z których wcześniej, by tych towarów pozyskiwać nie mogę natomiast, jeżeli chodzi o o różne inne dobra i styl życia to właściwie tylko elity się zglobalizowanym, a społeczeństwo w takiej szerokiej masie nie co pani myśli w lesie myjemy się żona jest jednak dość uproszczone nie bierze pod uwagę również stoi na ekspansji kulturowej Mass mediów, a która się obecnie dokonuje myślę, że niemal każdy nastolatek na świecie w kącie legalnie albo nielegalnie obejrzą już się Avengers to było w dziewięćdziesiątym roku, więc park bez względu na to czy ktoś mieszka w Katmandu trzeba w Nairobi, że wie, jakim jest biomasa też muszą, więc są tam poziom takiej unifikacji kulturowej na pewnym poziomie jest bardzo wysoki, ale w kącie być może on będzie się wydawało wasz test Grassa to nie jest Gracjan czy Holding raz się osiągnąć się kwestia ta mi fundamentalizmu religijnego, który wydawałby się, że jest bardzo mocno zakotwiczona właśnie w tym takim geologiczna miała w głębokim poczuciu tożsamości religijnej narodowej, a tak naprawdę jak było prowadzono badania mec dotyczące tożsamości osób, które n p. zaangażował się za ataki na samobójczy terrorystyczna okazywało się bardzo czas zarzuty były osoby, które były dość mocno włączono w to wszystkie sieci globalnej z tą globalną kultura i n p. w zachodni styl życia w alei żartami fundamentalizm wynikał właśnie z takiego bardzo krytyczny go negatywnego u refleksji mienia globalizacji i był czymś w rodzaju alter globalizacji natomiast, ale to nie było także to było już dziś WeChat tożsamość zachowana bez tych umów, by zaraz bardzo ciekawe bo, bo to jest jakaś teza bardzo pokrewna przecież temu co żyć katolik pisał w książce zemsta Boga i ze słynnej książce, która w Międzymorzu drugiego piłam no właśnie ta także, że myślimy czy mamy skłonność ta sama do ruchu się definiują o różnego rodzaju takich konserwatywnych fundamentalistycznych ugrupowaniach sądzić żona są właśnie wynikają z jakiegoś ruchu powrotu powrotu powrotu do jakiejś tradycji czystej nieskażonej nie zepsuł tej przez nowoczesność, a tymczasem są właśnie produktem nowoczesności oto cała tradycja, do której rzekomo się obnoszą jest konstruktem późno, bo ta jest tradycją mój start co wynaleziono zresztą robią już kolejną dygresję skoro Lublin odegra bardzo programie w ogóle sam terroryzm międzynarodowy, gdyż z pełnym podejmie rząd produktem globalizacji tak naprawdę to rodzą się umiędzynarodowieniu w momencie, kiedy wyszła z domu pierwszego z tych torów okołoziemskich go, który potrafił szybko przekazywać obraz telewizyjny z 1 miejsca świata na drugiej okazało się, że może oddziaływać po prostu ma całe społeczeństwo za pomocą bardzo telewizyjnych scenariuszy bardziej niż, gdyby nie globalizacja, gdyby nie to światowe media to w ludzką świadomość nie wbiło się tak mocno mnie wbiło się tak mocno obraz samolotów wybijających się jak masło w 2 wieża prawda, więc sam terroryzm można powiedzieć bardzo wiele zawdzięczała mówiąc ironicznie globalizacji miasta jeszcze tak na moment wracając do tego Lasza, żeby go trochę obronić to ja też może jakoś uproszczony sposób zrekonstruowała tutaj, ale rozumiem tę tezę naczelną w taki sposób, że powstała pewna taka grupa czy klasa społeczna właśnie elit z polityków biznesmenów, którzy funkcjonują na międzynarodowym rynku na lekturze budzą się w nowym Jorku ławą idą spać w Paryżu nieustannie są w ruchów podróży, których tożsamość jest właśnie właściwie całkowicie oderwana od jakiegoś takiego 1 konkretnego miejsca bądź postrzega jako obywatele świata w UE i czerpią z tego duże korzyści dużo zadowolenia zarazem na trasy istnieje cała ogromna grupa też rzesza ludzi, którzy jednak funkcjonują cały czas wewnątrz tych swoich wspólnot i w 1 miejscu no i dla nich jakby czy ich tożsamość jest po prostu zupełnie inna aniżeli tej na tej wzgląd realizowanej elit, ale to pewnie też się zmieniło tak jak pani mówi od tego czasu by jakoś Laszuk mówi bardzo podobne rzeczy do tych, którym mówił Bauman w swoim króciutkim książek co p t. globalizacja, która ma być równie wielu zwolenników co ich wrogów, ale Bauman globalizacja też mówiło takich dziedzińcach globalnych gości, którzy tu z kolei, odnosząc się do Marka może poruszać pomiędzy 1 nimi sama drugim miejscem mniej i tworzą właśnie taką globalną elita i faktycznie mamy do czynienia z taką globalną elitą można powiedzieć, że mamy też do czynienia w tym momencie z taką bardzo specyficzną klasą średnią w oczy takim cyfrowymi dowodami, którzy nie są przywiązani do różnego miejsca żyją sobie na wygnaniu wymógł na jakiś indonezyjskiej wyspie pracują dla globalnej korporacji umów dane o uldze Economic forum mówią, że na świecie jest około 40  000 000 takich osób, która w Niszu większym stopniu promują właśnie taki styl życia to jest całkiem spora grupa, a do tego trzeba doliczyć również studentów tak, którzy po prostu przepływają pomiędzy pomiędzy uczelniami Nemes, jeżeli chodzi oto grupa tych tubylców można powiedzieć to w tych różnych państwach, którzy o tym, którzy nie mają styku z globalizacją przy żonie być może nie mają styku z fiskusem globalizacji i być może nie mówią o globalizacji miast upchnął w strukturach procesy ach, globalizacja innych, bo to co się dzieje na międzynarodowych rynkach finansowych to co międzynarodowe korporacje realizują w swoich strategiach to zmienia, a sposób w jaki ludzie pracują i zmieniała i praktyki życia codziennego i psują się, że nikt nie jest w stanie obronić przed globalizacją, ale i z tego też powodu znacznie w oknie trafniejsze pojęciem jest pojęciem lokalizacji, czyli po prostu łączenia tych procesów globalnych i lokalnych jak tu pani patrzyła w tym kontekście na stan o zwrot populistyczne to znaczy na tą popularność dyskursów, które właściwie są anty globalizacja inna to znaczy nie bezpośrednio może zawsze, ale w każdym razie odwołują się do tych wartości, która stoją w sprzeczności z etosem globalizacji tak nazwijmy nowo akcentują właśnie to co lokalne sprzeciwiają się ekspansji Międzynarodowego kapitału to akurat nie chyba nawet jest korzystna, że sprzeciwiają no te tożsamości lokalne narodowe wzmacniają akcentują dumę związaną właśnie z przynależnością do niewielkich wspólnot, a nie do jakiejś społeczności światowej i t d . i t d. wygląda to na taki bank zaś po prostu trochę oczywiście na coś takiego co jest w reakcji na nadmierne ne rozwój globalizacji to bodaj Anthony Giddens zużywa jakieś takiego określenia, że jesteśmy przed globalizacją pani, że to się były przeciążenie nastąpiło globalizacja tylko, że wtedy faktycznie utożsamiamy to globalizacja oraz za liberalizacją przed amerykanizacją tak jak ją pojmował, a Fukuyama czy 5 lat, które mówiło m. in . o Kalifornii z racji naszych potrzeb szybko wspomina amerykański model życia, a który jest przekazywany przez co robi się kulturą masową wbija nam się w głowę upojony winem Malika śpiewał zespół Laibach tak Board, czyli rowerzysta witraż w piśmie z festiwali Osucha Kalifornii z racji, bo ME natomiast możemy też mówić o globalizacji w takim bardziej etycznym wymiarze w jakim znacznie częściej mówią socjologowie tak socjologowie n p. jak raz w klasach z sosem czy ulic bak, którzy wskazują również na fakt, że rywalizacja to jest stała interkonektor z, czyli większe połączenie może też włączyć się z nowym ukształtowaniem się kiszki globalnej świadomości, ale nie tylko w takiej świadomość polegający na refleksję i już żyjemy w 1 miejscu to są stare dyskusja jeszcze z lat siedemdziesiątych statek kosmiczny ziemia tak jesteśmy wszyscy z wód powiedział ani na, ale to też są na taki dyskursu, który zwracają uwagę, że jesteśmy współodpowiedzialni za tych ludzi, z którymi jesteśmy połączeni 1 głosem, ale i one są może powiedzieć znacznie bardziej humanistyczne i humanitarnych jest Kusa i może powiedzieć to wszystkie dyskusje właśnie alterglobalistów trzyma te wszystkie protesty za którymi m. in . stoi Naomi Klein China, czyli Manual boleć syn, który też popiera ten nowy sposób ujęcia to właśnie ten alterglobalistów jest 1 z odsłon można powiedzieć dyskursu globalizacji nie jest z nim sprzeczne, z czym jest, jakby wynikiem przejawem tego procesu Bolek ma pani namyśli tak to ona myśli, że jakby alter globalizm też jest efektem świadomości globalnej i po, tyle że ona jest charakterystyczna maszyn dla pewnych grup osób tak, ale który też mogą już ponad granicami łączyć, tworząc może rodzić nowe plemiona zgrupowane wokół pewnej idei czy to będzie idea walki z globalnymi korporacjami czy to będzie idea walki o z plastikiem z piaskiem w oceanach do 1 kolesie grupują funkcjonują też dzięki rozmaitym globalnym możliwości z globalnym powiązaniom skądinąd to znowu grasują proszę bardzo skromnie co bardzo interesujące jest też to w jaki sposób to rozmaite ruchy protestu się instytucje realizują, ale w tym momencie w Gollobie realizujemy taki pro, która nazywa się Chain Reaction dystrykt, który realizujemy z Wiki rajd może godzić Wiki rajd dos no może nie WikiLeaks ale aby coś się organizacja, która Obama podobno logika SKM Beach Boys taką organizacją rozważ opon Corporate IT polega na tym, że próbujemy zbudować ogromną bazę danych następnie Platforma, która pozwala badać łańcuch dosta w wielkich korporacji co umożliwia to umożliwią faktyczne transparentność oraz tych korporacji skupiam się w tym momencie na przemyśle odzieżowym i pozwala on sprawdzać skuteczność praktyk w ramach tych łańcuchów dostaw i może powiedzieć, że to jest taki bardzo krytyczne podejście do bocznych skutków globalizacji rozumianej jako liberalizacja, ale też wykorzystaniu sieci międzynarodowych powiązań wykorzystywanie instytucji Międzynarodowego finansowania, które w tym momencie zapewnia Unia Europejska, żeby zbudować pewną instytucjonalną strukturę pozwalającą no radzenie sobie z tym skutkami ubocznymi wstyd dla mnie Kostia logo to jest interesują wspomniała pani od tej liberalizacji amerykanizacji jako takich syna nie ma globalizacji możemy ją z tymi procesami utożsamiać a jakie jeszcze synonimy można, by tutaj to właśnie pojęcie globalizacji więzią koło Biecza kończą studia to asystował wówczas socjologię stosunki międzynarodowe to wszędzie mówiło się o Samuelu Harding tonie jego wizji, bo Kamil Jaros świata przez co pewien czas, bo popularna, a Huntingdon proponował, żebyśmy nie myśleli o świecie w kategoriach państ w narodowych tylko, żebyśmy myśleli w kategoriach 7 8 wielkich cywilizacji, która tak naprawdę oparte są, a na, a w kulturze zakorzenionej zakotwiczonej bardzo głęboko w Wood tradycji religijnej, ale wg niego to wielkie cywilizacje współpracują ze sobą, ale znacznie częściej się ze sobą zderzają, a i ta wizja to się takiej lokalizacji globalizacja Kubą organizacji po pewnym czasie doszło do lamusa zarzucono Hamiltonowi zresztą, że ich stroną po prostu rzecznikiem amerykańskich interesów, że amerykańska machina wojenna musiała sobie znaleźć wroga po prostu po po upadku związku Radzieckiego do łez w tym momencie my, gdy rośnie konflikt chińską amerykańskim, gdy Chiny osie za pomocą twórca tego mówić na początku za pomocą rozmaitych cyfrowych również technologię zaczynają walczyć o hegemonię, a do tego dyskursu, bo kolonizacji go badacze globalizacja zaczynają powoli powracać czy pokazują, że euro dogmatu internat i stanowili 1 całości zimą może mówić o wielu internetowych w tym momencie Szkot China bardzo skutecznie zbudowały sobie, że ma być taką ścianę odgradzającą we wnętrzu chiński internet od innych internatów coś budują się lokalne postu banki internetowe w ramach, których tworzą się też był zupełnie inna mechanizmach obrotu informacji tworzenia się rozmaitych społeczności tak dalej, zwłaszcza niesamowicie ciekawe przepraszam, że wtrąca się z małą dygresję właśnie Otóż rozmawiamy jeszcze z domu da Grasso Muraszko fanty z takim medioznawca amerykański w Polsce mało znane, ale bardzo ciekawa postać lektury napisał w latach dziewięćdziesiątych taką książkę, która się też okazało proroczo niby Tomka pełnić tę kapelę nazywa się Cyganeria ta książka, której nikomu nie chciał wydać te wybory uznawano, że z tym internatem West przesada nic kompletnie z tego nie będzie za parę lat to niż ten nie będzie ekscytował sprawa zostanie niszowa tak dalej no bo Raszków tam wieszczył właśnie globalny rozwój internetu, ale rozmawiałem z nim nie miałem okazje czas temu i powiedział, że pewnym zaskoczeniem takim niewątpliwym dla niego dla w ogóle całej grupy osób, która w internacie wtedy jeszcze na początku, kiedy on się zaczął rozwijać widziała taką szansę właśnie na stworzenie na globalnej sieci globalnej świadomości, która przekroczy te wszystkie tożsamości lokalne, jakby właśnie będzie takim motorem napędowym procesy globalizacyjne na bardzo wielu poziomach, że okazało się, że właśnie internet tak powiem w tej chwili po całej tej komercjalizacji, jakiej w pewnym momencie uległ absolutnie wspierała jak najbardziej partykularne fochy funkcjonowania jest taki no właśnie składa się z takiej z takiej grupy baniek z poznańskich w osobnych tak pot z zespołów, a nie stanowi właśnie tej powszechnej wszech obejmujący jej sieci to interesujące i na osobną goście pewnie analiz w zeszłą nad skandale Skype czy analityka pokazują jak łatwo tym procesem dużą rezerwą internacie sterować tak do własnych korzyści, a przykłady chińskie, które odnoszą się pokazują jak może wykorzystywać wszystkie mechanizmy cyfrowo do kontroli własnych obywateli też są bardzo interesująca też pewnie na inną dyskusję jest w jakim stopniu Chiny budują trasy w rodzaju cyfrowego o VAT totalitaryzmu niebawem się użyć tego słowa, bo pewnie część słuchaczy słyszał o tym, że Chiny budują coś rycerskiego z kręgu obywateli to może za przestrzeganie reguł prawa może dostać wyższy skok wzwyż dostęp do pewnych usług w publicznych można też okazać się złą wolę zdradził biologia jest taki rodzaj spełnionej wystąpi w twarz ma powiedzieć tak w tym wystąpi, która może być dzisiaj miękko to znaczy ona się gdzieś indziej w tle my tego nie zauważamy dopiero o tym, pewne ruchy być może na takim poziomie strukturalnym o pół widocznie ją nam uwikłanie w n p. steki autor biografii socjologa zauważyłam to swoje uwikłanie to jak bardzo konsumpcja, której dokonuje w sieci z pozornie darmowa się przy okazji RODO w sensie w momencie, kiedy zacząć czytać faktycznie te wszystkie zgody, który był mi podsuwane i czytać listę partnerów marketingowych, które wchodzą w poszczególne strony, z których korzystamy od strony dla naukowców, gdzie były zbierane moje dane jony było po prostu przekazywana jako obróbka i 8 dla marketingowców tak być może do profilowania jak mówią to informacja lepszego produktu dla mnie, ale też pod moje dane były wykorzystywane w sposób, który jako socjolog też chciałbym, żeby było wykorzystywane no i toteż też jest bardzo interesujący mechanizm to prawda wróćmy do globalizacji cyfrowej globalizacji w przypadku tak to jest to jesteś bardzo ciekawa rzecz się w jakim my być może da z tych wątków, które warzą piwo podnieść się jak ostatnio zmieniła się się struktura władzy to dziecko, jeżeli chodzi o korporacji jeszcze Expo żylibyśmy na listę tych najbogatszych najbardziej wpływowych korporacji 10 lat temu to tam zdominowały firmy, które wydobywały ropę naftową i firmy, które prowadziły sprzedaż detaliczną, ale taki n p . jak amerykańska sieć Walmart zapamiętam ją, bo pamiętam, że szczyt paranoi temu przytoczono przykład studentów oraz studentom jako firmy, która ma większość roczne obroty niż wynosi dochód Narodowy Polski w ciągu w ciągu roku miasto momencie ma w tej pierwszej dziesiątce lokuje się większość firm, które właśnie obracają danymi albo stanowią Platforma biznesowa, a i to jest może powiedzieć wyższy, odnosząc się do innej głośnej książki oraz strój Master logiczną wyobraźnią do McDonald za oficera jest wprowadzenie takich pewnych żelaznych klatek być wożeni biurokratyzacji oraz racjonalizacji, które sterują znowu naszą pracą, ale również praktykami naszego życia codziennego tak, że ktoś z nas używało rozmaitych narzędzi Bugla gotowi dzielić na czym polega ta wyuczona w zasadzie nieudolność przepisania się do innego systemu tak bardzo szybko się przyzwyczajamy do tego, że żadne z tych systemów korzystam, ale bez znowu trochę paradoks może o umorzenie nie wiem pytam no bo na tym rynku mamy też do czynienia z takimi procesami monopolizacji to znaczy te giganty w postaci choćby wymienionego Googlea czy ME Lis żona znaczy Ubera, który też trochę w tym sektorze tak naprawdę funkcjonuje no to są wszystko takie potężne podmioty, które właściwie tam, gdzie się pojawiają tam zasysając wszystko monopoli zwój o rynek wysysając co się da i Tesco powiedziałam też trochę w sprzeczności z duchem, który towarzyszył takim początkowe mu rozwojowi rozmaitych w takich właśnie przedsięwzięć popiersia po drugie do internetu jako pewnej sfery także, w którym można właśnie tego typu inicjatywy biznesowe realizować zarząd firmy w tym momencie bardzo często się Facebook Google Amazon Facebook czasy się, że tych firm po prostu cóż aktorami go politycznym fakt, że Mark Zuckerberg jest przesłuchiwany w tym momencie przez całe instytucje europejskie o takim najwyższym poziomie władztwa też jest wiele znaczących tak dla nich to jest w zasadzie równoznaczna partner do rozmowy, które może bardzo wielu aspektach funkcjonowania na obywateli Unii Europejskiej zadecydować o tak na stole stała w bardzo istotny obszar władzy, która to współczesna cyfrowa globalizacja kształtuje Nałęczowskiej mówi pytanie o to kto rządzi światem jest źle postawione trzeba zapytać, kto posiada świat na własność no kto posiada ten rządzi światem i oczywiście wielkie korporacje amerykańskie taka jest od połowy w trochę wpływ przekręca w odpowiedzi jestem bardzo czekała, kiedy zacznie mówić rządzą nią wielkich korporacji chińskich i a w tym momencie szkody, jeżeli patrzymy na technologiczne start-upy, a które wymyślają rozmaite Innowacyjna technologia to stany Zjednoczone nadal dzierżą prym, ale Chiny bardzo szybko gonią, a jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji to Chiny zbudowały sobie bardzo rozsądną strategię, która wspierana przez państwo, które wspieramy również przez duże Strumień finansowania ze strony państwa i wcale mi się nie zdziwiła, gdyby za kilka kilka dosłownie lat po Powsin absolutnie zdominowały świat pod tym względem tak no, a wiadomo, że jesteśmy w tym momencie już mu spółek część Swank drożeją władze algorytmów i algorytmy myślę, że całkiem niedługo będą również dyktowały chińskiej korporacji, które będą zajmowały się danymi, tym bardziej że on w przypadku Chin, a Chińczycy testują bardzo wiele takich rozwiązań, które w Europie dopiero wchodzą do obiegu Szkot w Chinach dokonują się w tym momencie rewolucję, że chodzi n p. o płatność to rozmaite Platformy e-commerce Sowa tak Alibaba ani PiS wszystko zęby zintegrowane w ramach 1 płatności Chińczycy, którzy znam takich struktur, którzy jadą do Stanów zjednoczonych nie mogą uwierzyć, że nie mogą Szkot płacić za pomocą telefonu wszak im z UAM tu myślę, że my jeszcze cały czas tkwimy w takich pełnych parkach myślowych, która mnie, jakbym nie pozwalają dostrzegać tych procesów, które zachodzą w naprawdę bardzo szybkim tempie to bardzo ciekawe co pani mówi o Chinach tam też jest oczywiście cały ten sektor związany z nauką bardzo intensywnie rozwijający się dotowane z biotechnologią, która też tam właściwie rozwijać, żeby rozmaitych etnicznych obostrzeń i noże i barier, która istnieją w Europie czy w stanach Zjednoczonych, więc rzeczywiście taki aktor nowej międzynarodowej arenie, który staje się coraz potężniejszy, a tak zresztą bardzo dobrze widać się w takich miernika, który wydaje się dość byłem od nich są rzucone słowo obiektywna, ale dość rozsądna tak to unijna, a jeżeli chodzi o oczko to publikacja Międzynarodowego czasopismach dusza nie patrząc na podział dyscyplin Chińczycy zaczynają też urasta dziś o potęgi, a jeżeli chodzi właśnie publikacji międzynarodowa co bardzo dobrze też świadczą o ich takiej próżności naukowej ogólnie to, dlatego że jest ich tak bardzo duże aż mnie z Gnie nie od Suwałk na bok tego czynnika fakt, że z Chin Chiny mają wielki Prażmo członek we wnętrzu oraz szybko rozwijającą się klasą średnią powoduje, że oni bardzo wiele tych rozwiązań mogą dostawać się najpier w u siebie, a ich też rynek jest wystarczający do tego, żeby n p. eksponować to start -up, która w, które tam powstają tak Ali Terrain stał się założony kilka lat temu przez pewien Goszczyńskiego nauczyciela, który w tym prawd w momencie należy go w bogatszych najpotężniejszych ludzi na świecie, więc to faktycznie jest to przestrzeń to potencjał do tego, żeby testować siłę to innowacyjne rozwiązania, które podpowiada rozwój technologiczny i jak to pani zdaniem zmieni to międzynarodową scenę to znaczy wciąż jeszcze wiodące Remo i mający taką może bardziej symboliczną niższy o faktyczną pałeczkę lidera stany Zjednoczone też w sposób taki dość chyba intensywne w tej chwili za pośrednictwem trampa, który wprost o tym, mówi się szykują, bo takiego wyścigu globalnego palma pierwszeństwa na finałowy znowu GM w złączu otwiera się bardzo wiele okienek usłyszeć w Pałacu w NATO pytanie bardzo wiele odpowiedzi, ale zahaczył tylko 1 rzecz stany Zjednoczone mają coraz większy problem z taką podstawową infrastrukturą w i infrastrukturą przemysłową infrastrukturą społeczną i myślę, że to bardzo dużej mierze będzie grozić, jeżeli chodzi o dotrzymywanie tylko o, a tego wyścigu ba myślę, że jeszcze przez pewien czas zła stany Zjednoczone nie dadzą sobie odebrać paczki pierwszeństwo domy z całą pewnością będą czuły gorący oddech konkurencji po na plecach tak jak Chińczycy mają kilkukrotnie większy rynek wewnętrzny, ale takiego pan zauważył brak bardzo wielu aspektach tych ograniczeń, które są wprowadzane w krajach zachodnich to, jeżeli chodzi właśnie o prawa pracownicze czy, jeżeli chodzi o inne kwestie etyczne najtęższe powiedziałbym w całym tego meczu ważyła 90 proc produktów, których używamy to są produkty wyprodukowane w Chinach niezależnie od tego, jakiej narodowości w cudzysłowie są korporacje, które dają markę logo no to właśnie wszystko jest największa tajna co włożyć bardzo symptomatyczne tak jak woda jest taniej, ale tam stanie, ale Chiny znający sprawę z tego, że inni udają się w miarę rozwoju tej klasy średniej nie uda im się utrzymać się przewagi opartej tylko wyłącznie na taniej sile roboczej, że muszą inwestować noża czy ta strategia rozwoju cyfrowej gospodarki gospodarki opartej na znanych sztucznej inteligencji świadczą o tym, że oni sobie całkiem nieźle do przemyśleń w wyjściowym, żeby Polska miała w równym stopniu, a dobrze przemyślana myślę, że w oczy się winnej skali, ale jesteśmy krajem, który znajduje się stoi przed podobnym dylematem to znaczy, by pułapka średniego dochodu to 100 proc mało morza są uwięzieni lecz, ale nie będziemy w stanie konkurować ciągle wysokością naszych pensji tym sensie u nas stanie się produkuje, ale rosną ambicje społeczne w związku czuł, by nie uda się utrzymać nasze przewagi, więc śmiało budować przewagę czymś innym tym naprawdę nie mogą być silna autonomiczne samochody w te to kraje, o których mówimy to znaczy w szczególności Chiny rzecz jasna tu jeszcze coś trzeba by o Rosji powiedzieć zapewne w tym układzie, ale Rosja ma dobrych programistów to jak robiliśmy badania deweloperów to wyszło, że mają dobrych programistów osiowa co chce walczyć o takiej sytuacji, która wiąże się z 1 strony z ekspansją ekonomiczną i z takim niesamowitym rozwojem takich krajów rekiny n p . a z drugiej strony jednak z autorytarną polityką, którą uprawiają rządy takich państw myślę, że to jest jakiś, że jeśli te ten bagaż populistyczne będzie się pogłębiał to może to być pewnego rodzaju Trends przyszłościowy to znaczy z 1 strony właśnie autorytaryzm z drugiej strony wolność gospodarcza ekspansja gospodarcza mam mamy takie przykłady historia oczywiście był bywały takie 2 takie kraje wcześniej Nowe Miasto to być może jest coś takiego symptomatyczna go jak ta globalizacja wtedy będzie wyglądała się wam znowu do wspomnianego tutaj Anthony ego Giddensa, który twierdzi z kolei, że to procesem globalizacji i inne związane z liberalizacją przyrostem wolności indywidualnej prawami kobiet z prawami gejów i t d. tak dalej to wszystko co uważamy za zdobycie Zachodniego liberalizmu, że to jest pewne dobro, które jest oczywisty sposób związane z globalizacją i że te procesy globalizacji, która właśnie wiążą się z liberalizacją są nieodwracalne to znaczy, że choćby nie wiem ilu etapów przyszło tam podsumowało albo jakiś innych polityków, którzy którzy, którzy stosują takie bardzo autorytarny narracja to tak naprawdę, ponieważ ich źródła liberalizacji są znacznie głębsza niż tylko właśnie dziś takie proste polityczna organizacja to jest już nieuchronnie zdobycz cywilizacyjna, której nie utracimy jeszcze owo pomilczeć to obrońca Lecha, ale był ruszy też powierzyć dla mnie to jest zbyt daleko posunięty optymizm w sensie do bardzo wiele mogę przytoczyć przykładów na to, że w rozmowach podkreślam, że mówimy o człowieku, który też były niejasne interesy, jakby z reżimem Kaddafiego był uwikłany, więc być może należy ostrożnie pewne jego wypowiedzi traktować wydają się, że to cyfrowe narzędzia, bo one do po prostu z uporem godnym lepszej sprawy wraca do kwestii prosiłem 6 testów możemy nowego powiedzieć dzisiaj aż do cyfrowe narzędzia naprawdę mogą stworzyć, a w bardzo prosty sposób to bardzo przerażającą dyktatura rzut to nie jest także one są droższe o niewinna to narzędzia zeszyt narzędziom bardzo łatwo można wykorzystać siłę i MBA w zgodzie z rozmaitymi ideologiami nie ma i przykład Chin bardzo dobrze to pokazuje, ale w tym momencie przeskoczy do innej kwestii czy waszym tej kwestii danych, bo o toż to co w tym momencie bardzo duży spór to znaczy do kogo należą dane, które my produkujemy, ale im się, że my na tym przede wszystkim powinniśmy się skupiać również w wymiarze globalnym, dlaczego dlatego, że w tym momencie produkujemy dane, poruszając się po internecie korzystają z naszego smartfona widział się badania, że każdy z nas dotyka smartfon w 2 000 × dziennie przynajmniej, więc jesteśmy ze smartfonami w tłum stałym związku na alei już całkiem niedługo cała nasza rzeczywistość będzie obliczona czujnikami sensorami każdy nasz ruch będzie po prostu śledzono, ale i to będą rzeczy ten internet rzeczy, które będzie przenikał całą naszą rzeczywistość, który będzie bardzo łatwo można wykorzystać politycznie do kontroli grup społeczności, którą będą niezgodne z wizją władz, ale i wg mnie tu po może być taki czynnik drutem optymizm Giddensa zakusami nie było wolno, a nie byłabym skłonna podpisać się pod takim jego oświeceniową racjonalistyczne przekonanie, że postęp globalizacji są one nie powstrzyma nowości w tym takim liberalizację Universal w styczniu w wydaniu to może być też jest wizja Brytyjczyka, który pewnie nadal ma w sobie takie poczucie, że to nie stoi kaganek oświaty Anna inna na inne narody, ale być może być mocno jest związana z tą szkołą żydowską też wizją praw człowieka, która bardzo wielu aspektach jest przecież negowana i i podważono właśnie ten wątek bardzo jest interesujący związane z narzędziami cyfrowymi, które mogą zostać użyta w sposób nie do końca zgodne z nawet z pewnymi intencjami, które przyświecają producentom takich urządzeń do Tuły wspomniała pani o tym w smartfonie dotykane tysiące oraz członków UE w ciągu doby to też jest kwestia cyfrowego kapitalizmu to znaczy tego, że właściwie towarem najbardziej pożądanym w tej chwili jest uwaga na, że to wszystko pracuje na rzecz tego, żebyśmy byli nieustannie nie zaangażowanie i nieustannie jakoś koncentrowali się właśnie na urządzaniu te badania różnego rodzaju psychologiczne badania, które pokazują, że w tej chwili funkcjonujemy bardzo często już z takim deficytem koncentracji taką niezdolnością do skupienia się na jakimkolwiek dłuższym takim ciągu przekazie, że to po prostu jest faktycznie dość przerażają tak znakomita książka Nicholasa Karo podium z któraś krotna opisuje, ale faktycznie tak to jest stałe są też takie badania, które pokazują, że 80 × na szkodę bywamy swój telefon tak w ciągu dnia stąd średnio 1 2 minut to wychodzi, bo uczy się nawet ci, którzy użytkową użytkują na Androida niż iPhone jest arcyciekawa no ale by ten smartfon staje się po prostu ktoś z twoim smartfonie jest właściwie cała globalizacja i władze zaoferowały dostęp do całego świata wszystkich informacji, jakiego chcemy, żeby oglądać Live jakieś rzeczy wydarzają się na drugi w końcu globu to też niesamowite lub też ciekawe czy właśnie tworzy się tą wspólnotą losu, o której piszą socjologowie bardziej zaangażowani etycznie tak czy fakt, że my wiemy, a od tych wszystkich wojnach w katastrofach nieszczęścia, które się dzieją powodują, że my mamy ochotę przykuwać ma działanie wycieraczek oglądał razem z Ula afro beat Band gwiazdą z kim jest nie myślę, że niewiele na to wskazuje faktycznie, że to jest raczej proces takiego postrzegania tego przez pewien filtr się tego urządzenia tego narzędzia, a on, który to jest raczej coś takiego co nas w zasadzie zobojętnienia, a nie wprowadza w jakiś taki rodzaj właśnie poczucia obowiązku moralnego albo co wzmacnia naszą wrażliwość jest raczej czymś co po prostu powoduje, że nie oglądamy to nam to powszednie on faktycznie ich choćby zmieniono przy tym technologie intelektu to znaczy tak samo jak jesteśmy się w stanie wchłonąć skupić na długim tekście to dotyczy musi nie tylko młodych ludzi żona jak widzę również po sobie w końcu jestem naukowcem, który powinien być przyzwyczajony do przerzucenia mas tekstu tak podobnie te technologie intelektu oddziałują się na naszą uwagę w odniesieniu do umowy ponosi tego globalnego los innych ludzi mówi też wydają się, że ta globalna świadomość robić coraz bardziej fragmentaryczną, choć szeroko to znaczy, że szeroka, ale co, w czym jest w konsekwencji zmalała wiemy o bardzo wielu wydarzeniach natomiast nie układamy tego wspólną narrację, która skłania, aby nas do podjęcia jakiegoś działania, ale i też nie potrafimy wpisać sobie tych wydarzeń, a w nasz los jednostkowo staż bardzo dobrze widać się chociażby na przykładzie serwisów informacyjnych w tym momencie niektóre gazety podejmują taki wysiłek może właśnie więcej świata zaczynają więcej tych międzynarodowych o tym, wiadomość dostarczać tak naprawdę przeżyć powstało serwis informacyjny w Polsce to my się skupiają wyłącznie na naszym lokalnym Narodowym rynku idei gospodarczych kulturowych politycznych pastorowi dostrzegają tego co się dzieje poza tym albo jest może też, że trochę Polska specyfika to znaczy to jest serwis jednak w innych krajach tyleż o niej peryferyjnych skądinąd nie mają takiego nie mają takiej obsesyjnie koncentracji wyłącznie na targach uzależniona od, których serwisach mówiłby, że Szkot mówiło BBC trudno uznać się BBC Iza o meczu brytyjskie w gorzowie ponad połowa widzów BBC to są ludzie spoza Wielkiej Brytanii więc, by treść jest dostosowana do grupy docelowej tak natomiast w przypadku dajmy NATO Francji tu też zresztą widać bardzo duże skupienie na to co się dzieje na naszym własnym postęp polega on i kazać procesy, które świadczą o no właśnie pewnego rodzaju na koniec jeszcze zapytam Bakalarz to znaczy myśli pani, że to jest, że to jest wynik no pewnego rodzaju właśnie przeciążenia, jakim takimi informacjami, które do nas pędzą do wszystkich stron i które nas osaczają i od, których chcemy się jakoś się odizolować może kwestia tego, że faktycznie my nie mamy struktur sztuki myślowej, która pozwoliłaby nam to priorytet Zobacz, dlaczego tak naprawdę nie wiemy, ponieważ właśnie tych informacji z całego świata dociera do nas tak wiele, ale są tak nie struktury zwana na co powinniśmy zwrócić uwagę Nate można go jest trochę przewrotnie właśnie dlatego być może, bo powinniśmy przemyśleć, jaka jest rola akademików i ekspertów w ogóle w tej współczesnej rzeczywistości tego panteonu druku mediów społecznościowych za czy faktycznie rola interpretatora tej rzeczywistości staje się coraz ważniejsza, ale ich było to badania dotyczące automatyzacji zawodów akurat zawód nauczyciela akademickiego był 1 z najmniej zagrożonych automatyzacją właśnie z tego powodu, że priorytety z ujęcia informacji pralki czy wiedza może tego jest potrzeba bardzo dziękuję panu w dr hab. Renata Włoch Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Digital Economic Club również Uniwersytet warszawski dziękuję bardzo dziękuję za informację przed państwem, a po informacjach Paweł Boguszewski po Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA