REKLAMA

Nadciąga rewolucja w użytkowaniu wieczystym. Co się może zmienić?

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2018-07-04 10:00
Prowadzący:
Czas trwania:
23:06 min.
Udostępnij:

Po 1 stycznia 2019 użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkaniowe będzie przekształcane we własność – zakłada projekt ustawy, który niedawno trafił do Sejmu. Rozwiń »

Dziś w ramach użytkowania wieczystego za 15 proc. wartości gruntu można posiąść możliwość inwestycji na danych terenach, a potem co roku wnosić opłatę w wysokości 1 proc. wartości.

Jak tę sytuację zmieni projektowana ustawa? Czy zmienią się opłaty za grunty? Jak wpłynie to na sytuację lokatorów? Czy nowe prawo może przełożyć się na ceny mieszkań?

Gościem audycji jest dr Konrad Marciniuk – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kancelaria Miller Canfield. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
słucham Radia TOK FM jest się po godzinie dziesiątej dziś w środę 4 lipca przedpołudnie Radia TOK FM dzień dobry mówi Paweł Sulik dzisiejszy program będzie, że państwo oczywiście jakoś tam od w dzisiejszym programie odnosili się do tego co dzieje się przed sądem i działo się dziś rano przed Sądem Najwyższym, a to w związku z tym, że dziś miała miejsce wczoraj wieczorem również dziś rano wielka manifestacja, która towarzyszyła pierwszej prezes Sądu Rozwiń » Najwyższego, która musi chodzić do pracy, ale szczegóły na ten temat proszę państwa po godzinie dziesiątej 4 0, chociaż po dziesiąty 30 przypomni przemówienie w pierwszy premier Sądu Najwyższego, a po dziesiąty 4 0 mecz z nami Piotr Winczorek sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie członek stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia będziemy rozmawiali o o tym co się dzieje z Sądem Najwyższym, jakie są możliwe scenariusze rozwoju sytuacji, która rozwija się na ich dość szybko i dla niektórych być może zaskakująco wczoraj, ale oprócz tego, że państwo to od razu już teraz powiem państwu, że będziemy dziś w programie często wracali do tego tematu n p. w połączeniu w programie Kuby Janiszewskiego 14 4 5 Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywą naszą grę dr Maciej Taborowski z archiwum Osiatyńskiego z uniwersytetu Warszawskiego, a mnie praktycznie w każdym paśmie dziś w radiu TOK FM w każdym programie w jaki sposób z jakiejś innej perspektywy spróbujemy spojrzeć na to co co się dzieje Sąd Najwyższy w Polsce, ale rozpoczynamy już państwo tematu, który dla niektórych ulg za chwilę byłbym informacją elektryzującą, a mianowicie o to, że rozumiem po 5 stycznia 20 1 9 roku współużytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkaniowe będzie przekształcany we własność chodzi tu o ustawę, która to umożliwi, żeby zrozumieć dokładnie, o co chodzi zaprosiliśmy do studia dr. Konrada Marciniuka z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego i kancelarii Miller Canfield w dzień dobry dzień dobry, zanim porozmawiamy o ustawie musi zadać kluczowe pytanie dla części słuchaczy być może ważny co to jest użytkowanie wieczyste to tak użytkowanie wieczyste przez, atakując pokrótce to forma korzystania z cudzej nieruchomości w warunkach polskich w obecnym w obecnym kształcie jest to forma korzystania z nieruchomości publicznych nieruchomości skarbowych nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego pod wieloma względami jest to forma korzystania z bardzo zbliżona do własności 2 czy zakres uprawnień użytkownika wieczystego jest jest bardzo szeroki jest to prawo które, które jest szczególnego rodzaju prawem rzeczowym nawet nie jest klasyfikowany jako ograniczone prawo rzeczowe ma charakter odpłatny z użytkowaniem wieczystym wiążą się obowiązek noszenia tzw. opłat rocznych, a także ma charakter celowy znaczy z reguły użytkownik wieczysty zobowiązany korzystać z prawa w sposób określony jest to w obecnych warunkach ustalane najczęściej w umowie oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste czy ustawa się zarówno przeznaczenie tego gruntu, jaki termin sposób zagospodarowania i określenie w tym określeniu użytkowanie wieczyste przymiotnik wieczyste już trochę nieprawdziwy to on tak, aczkolwiek z perspektywy życia przeciętnego człowieka termin to wyspa 9 9 lat, bo tak jest z reguły stosowane mogą być krótsze oczywiście ale, ale z reguły jest diewięćdziesięciu 9 letni okres jest to jest coś się bardzo solidna prawo, zważywszy także na przepisy, które uprawniają użytkownika wieczystego do żądania przedłużenia tego terminu tutaj, by właściciel czy skarb państwa jednostka samorządu terytorialnego bardzo ograniczone możliwości odmowy przedłużenia na dalszy rok z natomiast co trzeba podkreślić od własności to prawo różni się potoczyć jego celowym charakterem przede wszystkim obowiązkiem wnoszenia opłat, czyli jak rozumiem i elektryzujące wymiany informacji o o ustawie na niektórych może być taki, a będą płacić będę płaciła mniej takich tak w istocie może rzeczywiście być, jeżeli prawo zostanie przekształcone zgodnie z postanowieniami projektu, bo podkreślam rozmawiamy o projekcie ustawy także nie znamy ostatecznego kształtu tej regulacji ta ustawa dopiero niedawno trafiła do Sejmu w związku z tym nie zobaczymy, jaki będzie kształt ostateczny natomiast to oczywiście dotyczy tych bez tych dzisiejszych użytkowników wieczystych trzeba pamiętać aby, o czym się ważnym mianowicie ta ustawa nie tylko dotyczy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ale także sposób bardzo znaczące ogranicza możliwość ustanawiania nowego prawa użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe i to wydaje mi się nie jest bardzo poważnym problemem, dlatego że blokuje dostęp współdzielony mieszkaniowych dostęp deweloperów do gruntów, które mogłyby być przeznaczone na cele mieszkaniowe to stosunkowo niskiej cenie to znaczy uczeń powiedział na wstępie, że przy oddawaniu gruntu użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę na ME z reguły wynosi 15 % wartości gruntu, a następnie w przypadku gruntów prac przeznaczonych na cele mieszkaniowe wnoszone jest opłata roczna w wysokości 1 % wartości gruntu rocznie, ale powoduje to, że czy spółdzielnia mieszkaniowa czy deweloper może za jedynie 15 % wartości gruntu poszła bardzo solidne prawo do tego gruntu umożliwiające rozpoczęcie realizacji inwestycji mieszkaniowej co w sposób istotny obniża koszt koszt inwestycji, a zatem także koszt czy ceny mieszkania, która później jest oferowana w oferowana jest ciekawa i wartościowy jak zdążymy porozmawiać o tym, fakcie, który w nowelizacji ustawy może, w czym ustawa może w przyszłym roku mieć na rynek mieszkań w bardzo bardzo ciekawe, ale wciąż prosi słuchaczy o to że, gdyby mieli teraz pewnie mają pytania związane właśnie z przekształceniem użytkowania wieczystego wprawo własności toczyły bezpośrednio do nas dzwoni albo pisali zadawali pytania strefy Gazy, żeby o tym, porozmawiać numer telefonu do Radia TOK FM to 2 2 4 czwórki 0 4 4 2 2 4 czwórki 0 4 4 proc śmiało dzwonić jeśli wolą państwo napisać przed południem oparto kropkę FM przed południem małpa krótko to krótka efekt każdy do nas dzwonić wrócę jeszcze takiego wymiaru najbardziej podstawowego jeśli pan pozwoli zapytamy o to jak z perspektywy kogoś, kto teraz nie są objęte użytkowaniem wieczystym to tylko z perspektywy ustawy, która w takie formy jeśli weszłaby w życie to najprostsza odpowiedź na to jak wpłynie na jego opłaty czy funkcje funkcjonowanie to pierwsze basowe efekt będzie jak one w dużej mierze zależy, kto jest właścicielem gruntu tutaj, bo w przypadku przypadku skarbu państwa ustawa już z góry przewiduje też gruntów te stają własność skarbu państwa, które w, który został oddany w użytkowanie wieczyste ustawa już góry zakłada pewien system system bonifikat zasadnicza może to bym podziękował metoda ta to przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wprawo własności ma mieć charakter odpłatny w związku z przekształceniem należy będę chciał będzie wnosić tzw . po tzw. opłatę przekształceniową, która to opłata będzie ustalana w wysokości w zasadzie równej opłatą założysz z tytułu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego płaconym dotychczas twarzy oraz zapewnienie ta opłata będzie płacona przez 2 0 lat, ale roczna opłata zmartwił wielu roczna kwota ta gra będzie płacona będzie w zasadzie równa opłata użytkowanie wieczyste z opłat za opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego architekt patrzą z daleka od 3 20 lat w płacach między tyle samo ja mam takie, by nabyć dzięki dążymy do płaczu na będę to i tak pan Dariusz nabywa własność tak naprawdę z góry nabywa własność oznacza to et des ten skutek następuje z mocy prawa, czyli z chwilą wejścia w życie tej ustawy staje się pan właścicielem czy też współwłaścicielem nieruchomości gruntowej, na której posadowiony budynek, w którym ma pan mieszkanie w natomiast dalej pan płaci tylko nie są też opłaty roczne, a tzw. opłata przekształceniowa ta opłata będzie płacona przez 2 0 lat natomiast ustawa przewiduje system bonifikat i te bonifikaty zostały z góry określone w odniesieniu do gruntów stanowiących własność skarbu państwa natomiast w przypadku samorządów jest to kwestia otwarta twarda woda w 2 0 latach był poddany właściciele już pan jest cały czas właścicielem jest nam właściciel od razu z konieczności płacenia tak później rzeczywiście po tych 2 0 latach odpada obowiązek płacenia VAT oraz ustawa też przewiduje możliwość zapłacenia z góry całej tej opłaty przekształceniowej i w takim wypadku baśnie są możliwe możliwe będzie zastosowanie bonifikaty te bonifikaty tak jak powiedziałem w przypadku gruntów skarbowych są już z góry przewidziana w ustawie, a ja w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego w znakomitej większości przypadków chodzi tutaj o grunty gminne do wysokości bonifikat będzie ustalana w formie uchwał Beitar się spodziewać, że w trakcie zbliżającej się kampanii wyborczej tak kandydaci na różnych ugrupowań będą się licytować na to kto prawda większą większą bonifikatę zaoferuje natomiast co ważne czy Sopocie i więcej samorząd dopłaci tak, by chwilę może tak naprawdę można zaś, dlatego że tak tak, dlatego że ta data ta bonifikata może być bardzo wysoka nawet w obecnej nowym też warto wspomnieć o tym, że już dzisiaj obowiązuje ustawa z lipca 20 0 5 roku, która pozwala na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe właśnie wprawo własności i trochę system odpadną z opłat opłat jest inny inaczej, bo obliczany w tej w tej ustawie natomiast także przewiduje system bonifikat i n p . w Warszawie dzisiaj te bonifikaty są bardzo wysokie 90 90 % tak być ustawa z dnia wejdzie w życie ustawa nie wiadomo to przeważała od zawsze Powróćmy do rozmowy widzę, że słuchacze z już do nas dzwonią i piszą do czego państwo Zeman ze swoimi pytaniami, na które z długiem za chwilę po informacje Radia TOK FM o odpowiedzi przypomnę numer telefonu 2 2 4 czwórki 0 4 4 adres do nas to przed południem małpa to krótka Fn przedpołudnie małpa Stokrotka FM znam jest wykonał Marcin z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego Kancelaria Miller KO 5, a za chwilę po informacje wracamy do rozmowy szczepią się o godzinie dziesiąty słuchamy Radia TOK FM właśnie wtedy dr Konrad Marcin wydział prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego Kancelaria Miller Canfield wówczas dzień dobry jazzowych Widzewa w pierwszej części naszej rozmowy próbowaliśmy też odpowiadać napytania skład w związku z tym, że to podział premier Morawiecki oto przed nami krok w kierunku uwłaszczenia Polaków na ich mieszkaniach, a tak naprawdę projekt ustawy o wciąż się w skrócie o końcu użytkowania wieczystego, a nie będzie z takich szybkie, o czym mówi się spieszy część naszej rozmowy chodzi o przekształcenie użytkowania wieczystego wprawo własności i państwo dzwonią słuchacze Radia TOK FM słuchaczki Radia TOK FM oraz, pisząc na adres przed południem łopatą kropkę FM i pod nr 2 2 4 czwórki zaś treści 4 pani Anna zadzwoniła i mówi tak mieszkania spółdzielcze własnościowe w oczy, iż do notariusza, aby wyodrębnić mieszkanie to znaczy czy zniknięcie prezesa użytkownika wieczystego sprawi, że mieszkanie nie będzie już spółdzielcze tylko pełna własność nie, ale może jeżeli, jeżeli jest księga odpowiedzi na to pytanie chciałbym 1 rzecz sprostować w tej umowie to koniec użytkowania wieczystego jest mocno przesadzone, bo ta ustawa dotyczy tylko i wyłącznie nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe aż w odniesieniu do gruntów przeznaczonych na inne cele prawo użytkowania wieczystego zostanie utrzymane to w zasadzie nic się nic się nie zmieni w dalszą część włosów zainteresowała go zmniejszyć rozmiary nasza chciałbym jasno pani Joanna pytał o zjeździe, ale rywale przechodzą właśnie tego co do kwestii poruszonej przez panią Joannę samo przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wprawo własności nie będzie żaden sposób wpływać na zmianę charakteru prawa, który w, które pani posiada do do lokalu nie spowoduje w każdym razie przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wprawo własności te osoby zupełnie odrębny proces można, by powiedzieć, że zostanie w UE, zwłaszcza nas spółdzielnia mieszkaniowa w dacie spółdzielnia, która dotychczas jest użytkownikiem wieczystym stanie się stanie się właścicielem gruntu oddzielnie ani pani Anna nie pani Joanna tak natomiast odejście będzie miało znaczenie również dla pani Anny w tym kontekście, że z upływem tych 2 0 lat w ramach, których zakładam zostaną spłacone opłaty przekształceniowe koszty utrzymania pani lokalu znacznie spadną od związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, którą częścią jest dotychczas użytkowanie wieczyste, a po 1 stycznia ma być własność pani Jola z Poznania do nas zadzwoniła na Boże tak nowi lokatorzy zyskają, bo 20 lat spłacą użytkowanie, a ci, którzy płacą już 15 lat to stracą, bo to oczywiście jest kwestia mam nie kwestia perspektywy wszyscy zapłacą tyle samo to oznacza zarówno ci, którzy korzystają korzystali dotychczas takiej akcji jak ci nowi powiedz użytkownicy wieczyści natomiast z perspektywy tych osób, które wcześniej były użytkownikami wieczystymi rzeczywiście te opłaty, które zostały dotychczas zapłacone za korzystanie z gruntu nie zostaną zaliczone na poczet tej opłaty przekształceniowej natomiast natomiast trudno mówić, że sporo stracą tak no bo przy dotychczas dotychczas korzystali z gruntu fontanna na na na warunkach, które wynikały z zakładem zawartej przez nich umów o handel z Białegostoku zadzwonił do nas pod nr 2 2 4 czwórki zarostu jeszcze 4 mieszkanie odrębna własność obok pani ma garaż płaci podatek od nieruchomości od garażu i mieszkania i płaci za użytkowanie, jakie będą opłaty po likwidacji użytkowania wieczystego, a do prokuratury ta kwestia jest regulowana tą ustawą, chociaż powiem szczerze niezbyt precyzyjnie natomiast z grubsza można powiedzieć tak zależy od charakteru garażu bierze ten garaż jest rzeczywiście ściśle związane z lokalem mieszkaniowym mieszkalnym to ta cała nieruchomość zostanie przekształcona na proste magnata tych ogólnych zasadach natomiast, jeżeli jest to garaż, który służy osobom trzecim nie jest związany z obsługą tych mieszkań, które się znajdują na tej samej nieruchomości to ustawa przewiduje w takim wypadku, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wprawo własności będzie mogło nastąpić dopiero po wydzieleniu z nieruchomości tej całej nieruchomości jest tych tych obiektów, jakby nie mieszkalnych czy bez tego gazu, który w, które miałby służyć osobom osobom trzecim PS podkreślam raz jeszcze, jeżeli byłyby tak, jeżeli byłby to garaż związany jest z ZUS z lokalami, które tam znajdują na to jak najbardziej jak najbardziej cała nieruchomość zostanie zostanie przekształcona w decyzji będzie podejmował na taki jak w taki proces wydzielania to będzie tego, że to w skali kraju w sądzie może być tak dużo, by w tym proces proces trudno nazwać procesem, bo to tak naprawdę nastąpi z mocy prawa natomiast oczywiście będzie myślę, że tutaj po zapoznaniu się z z z uzasadnieniem projektu ustawy wydają się, że troszeczkę ustawodawca nie docenia ogrom zadania, jakie przed nim będzie stało z naszą walutę przed ustawodawcą co przede wszystkim przed sądami przed organami administracji związanymi z porządkowaniem toi toi to ich nowego stanu stanu prawnego do tej stara się ustawodawca troszeczkę upraszczać te postępowania w tym sensie, że na świat odchodzi od zasady wydawania decyzji administracyjnych na na rzecz wydawania zaświadczeń, czyli te organy administracji to będą te same organy, które dotychczas zajmowały się nie przed oddawaniem gruntów w użytkowanie wieczyste czy ustalaniem wysokości poborem opłat z poborem opłat z tytułu użytkowania wieczystego to instytucje będą wydawać trzeciej będą gminy będą wydawać zaświadczenia dotyczące dotycząca tego przekształcenia i takie zaświadczenie będzie stanowił podstawę wpisów księdze w księdze wieczystej oczywiście konsekwencja, którą należy też wspomnieć jest jest jest przeniesienie dotychczasowych obciążeń, jeżeli ktoś n p. miał ograniczone prawo rzeczowe w postaci hipoteki na swoim użytkowaniu wieczystym to ona jako zostanie w cudzysłowie przeniesiona na na prawo na prawo własności natomiast oczywiście w przypadku wydzielania będzie dodatkowy problem, bo trzeba wspomnieć o tym, że podział nieruchomości w rzeczywistości polskiej prawnej jest reglamentowany to nie jest kwestia, którą można w sposób zupełnie dowolny zrobić od tej może okazać się, że nie zawsze podział nieruchomości będzie prawnie możliwe jest warunkowane chociażby z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to drużyna KSM prowadził sądzi pan, że ta ustawa, kiedy wejdzie w życie zaczną działać czy rzucimy się masowo przekształcać użytkowanie wieczyste na wprawo własności to wpłynie na rynek takich dni szeroko pojęte World wolny rynek związany z inwestycjami mieszkaniowymi deweloperami tak dalej tak dalej no właśnie to szczerze mówiąc ma pewną wątpliwość, bo wydaje mi się że, że dostrzegam pewną sprzeczność pomiędzy pomiędzy tą ustawą, zwłaszcza w tej części która, która dotyczy ograniczania oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe, a deklaracjami składanymi przez przez rząd odnośnie wspierania taniego budownictwa i dlatego że jednak użytkowanie wieczyste cokolwiek się mówić na temat jego genezy historii tak dalej jest dosyć atrakcyjną formą testuje na wstępie tanią formą udostępniania gruntów publicznych na cele budownictwa mieszkaniowego podkreśla to wystarczy zapłacić 15 % pierwszej opłaty, aby nabyć bardzo solidne prawo do gruntu w momencie, kiedy taka możliwość odpadnie nota PS samorządy, które chciałyby wspierać budownictwo mieszkaniowe na swoim terenie nie będą miały innej możliwości jak tylko sprzedawać grunty, a także Litwę zgodnie z ogólnymi regułami ustawy o gospodarce nieruchomościami będą musiały pobierać pełną wartość gruntu w związku z tym wydaje się, że to wpłynie jednak ma tak wzrost cen nieruchomości oznaczone są znaczące tak, bo to podkreślam różnica jest między 1 5 100 % bardzo panu dziękuję za dzisiejsze rozmowy z wizytą w radiu TOK FM za wszystkie odpowiedzi, który udzielił pan słuchaczom asysta środowy dr Konrad Marciniuk wydział prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego Kancelaria Miller Kalisz dziękuję bardzo bardzo dziękuję również impet ocenia 10 3 3 słuchamy Radia TOK FM AZA chwilę wysłuchamy dzisiejszego przemówienia prezes Gersdorf przed Sądem Najwyższym, który nie miało miejsce dzisiaj fragmenty były emitowane w serwisach informacyjnych teraz całość w dzień dobry pani swą dziękuję bardzo zżyte moich jej odrzucenie porządku prawnego, jaki istnieje razem z państwa z moją obecnością tutaj przed wami nie radę polityki, żeby było jasne występuje w ochronie porządku prawnego państwa i brak one dać świadectwo prawdzie o istnieniu granicy między konstytucją, a łamaniem konstytucji w ja mam nadzieję, że ład prawny w Polsce zostanie przywrócony w znajduje potwierdzenie w praktyce deklarację wierności demokratycznemu państwu prawnemu jego tradycjom uroczyście podpisana przez dzień w w Trybunale Konstytucyjnym 2 5 stycznia 20 07 po PUP przez piastunów najwyższych urzędów, a wśród nich prezydenta Lecha Kaczyńskiego Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego oraz bierze w inny z London Times jego Lecha Gardockiego w tym akcie nazwanym pro Memoria sygnatariusze stwierdzili świadomi, że dobre prawo do Ubera obydwaj obowiązują, gdy mocniej im wyższy urząd i godność krzyż mogą zwiastować są konieczne dla prawidłowego rozwoju narodu z satysfakcją potwierdzamy nasze głębokie przywiązanie do tradycji oraz zasad demokratycznego państwa prawa, a także determinacji w jej polu wydaniu mając na względzie ogromne przepraszam znaczenie tej tradycji i tych gazet dla polskich oraz innych państw Unii Europejskiej lub zmiany zachodzące w tej chwili w prawodawstwie świadczą o odrzuceniu tej tradycji dlatego tak ważna jest konstytucja, która nie została zmieniona i dat ważne są Bartosz dzień kijem w racje, które tam są zapisane wprost przeczytać preambułę to jest piękne, a w razie też pamiętać, że wartości cele normy są stałe i jedno liderem natomiast ludzie się zmieniają mogą popełniać błędy dlatego w wartości są najważniejsze i od tych wartości musimy się ubiegać i domagać dziękuję żeście przyszli Dawid nie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA