REKLAMA

Sąd Najwyższy a konsument. Sąd Najwyższy a przedsiębiorca. Co oznaczają wprowadzane zmiany?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-07-06 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
27:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 5 to jest magazyn lek. Maciej Głogowski dzień dobry jak zmiany w Sądzie Najwyższym wpłynęły na konsumentów i przedsiębiorców to jest pytanie, które stawia mi, które kieruje do naszych dzisiejszych gości pan Adam Jasser centrum studiów antymonopolowych i regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego i były prezes urzędu ochrony konkurencji konsumentów dzień dobry dzień dobry i pan Piotr Mierzejewski dyrektor zespołu prawa Rozwiń » administracyjnego i gospodarczego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry Sąd Najwyższy koszt konsumenta Sąd Najwyższy, a przedsiębiorca co oznaczają zmiany i niepewność, jaką mamy dla nas konsumentów dla nas przedsiębiorców pan Adam Jasser na niepewność co do sprawności wymiaru sprawiedliwości zawsze jest istotna dla przedsiębiorców dla konsumentów w rzeczywistości tej, jaką mieliśmy do tej pory jeśli chodzi o rolę Sądu Najwyższego to trzeba tu podkreślić, że Sąd Najwyższy to była ta ostatnia instancja w związku z tym tak naprawdę są najwyższe rozpoznawał no tylko niewielką część z tysięcy spraw gospodarczych i konsumenckich, które przedtem były przedmiotem przedmiotem analizy sądów niższej instancji, czyli pierwszej II instancji, niemniej rola Sądu Najwyższego jest bardzo ważna, dlatego że zazwyczaj w sytuacji, kiedy widać, że jest jakaś rozbieżność w orzecznictwie sądowym niższej instancji albo są poważne wątpliwości, ale są problemy interpretacyjne na koniec potrzebna jest Sąd Najwyższy, który autorytatywnie rozstrzygnięto i wyznaczy pewną nić linia orzecznicza w przypadku spra w konsumenckich na to dobrym przykładem tego można pokazać w 20 1 5 roku Sąd Najwyższy wydał taką innej interpretację dotyczącą klauzul abuzywnych, czyli tych klauzul w umowach między przedsiębiorcami, a konsumentami, które zawierały no i krzywdząca konsumentów zapisy w Enei była kwestia nie no, jakie tutaj, jaka jest prawidłowość ta jest zawiły spór prawniczy oczywiście, ale właśnie potrzebny był ten Sąd Najwyższy, który na koniec rozstrzygnął i pewne rzeczy ustać Sąd Najwyższy zajmował także stanowisko w w takich gorących tematach jak poleży polisę lokaty mają wiele innych waluty kwestia kredytów walutowych witaminy, a i to są sprawy, które już na konsumentów wpływają to są wszystko sprawy, które wpływają na konsumentów na przedsiębiorców, bo po drugiej stronie konsumenta jest przedsiębiorca radzili rolą sądu jest upewnić się, że no jest jakaś równowaga pomiędzy tymi teraz strona i teraz w można powiedzieć tak to może dzisiaj nie wiemy czy Sąd Najwyższy funkcjonuje, bo jestem związana pewna niepewność na to oczywiście jest to jak gdyby kolejny etap podważania zaufania do całego wymiaru sprawiedliwości natomiast to nie jest tak, że to się natychmiast przełoży na jakieś konkretne sprawy konsumenckie to jest proces bardzo długotrwałe, bo pamiętajmy, że właśnie te sprawy konsumenckie trzecie przedsiębiorców chociażby z obszaru prawa ochrony konkurencji czy konsumentów najpier w trafiają do tych sądów niższej instancji co tu jest bardzo ważne do podkreślenia wydaje mi się, żeby na rzęsach, żeby mieć świadomość że, że w sprawach konsumenckich czy w sprawach części spraw gospodarczych czy w części spra w regulacyjnych poszczególnych sektorów gospodarki organy państwa mają moc wydawania decyzji administracyjnych oczywiście po badaniu sprawozdania muszą się wykazać odpowiednią rzetelnością i t d. tak daleko od działań UOKiK tak działo i wydaje decyzje administracyjne czy UOKiK nie formuje oskarżeń, które następnie są badane przez sąd tylko UOKiK wydaje decyzję stwierdzającą, że nasza przedsiębiorca nadużywał pozycji dominującej i nakładach tanie, a ja jako przedsiębiorca mógł odwołać się tej decyzji właśnie kluczowa jest kontrola sądu nad tymi decyzjami, bo przedsiębiorca ma prawo się odwołać od tej decyzji do sądu e-sąd w Polskim systemie nie bada tylko poprawności nazwijmy to formalnej takiej decyzji, chociaż są też bada, ale badamy litu, czyli stwierdza po pierwsze, czy urząd państwowy dokonał właściwej interpretacji czy n p. kara jest odpowiednio proporcjonalna do skali przewinienia i praktyki orzeczniczej wiemy, że sądy w tym i Sąd I instancji i Sąd Apelacyjny n p. redukował często kary nakładane przez chociażby przez UOKiK na przedsiębiorców zarówno o zamachu różne przewinienia w związku z tym waga tej kontroli sądowej nad decyzjami organów państwa jest no trudno przecenić to jest bardzo ważna rzecz, bo inaczej po prostu je zachodzi ryzyko pewnej arbitralności decyzji administracji publicznej mówił pan Adam Jasser w studiu tak, że przypomnę pan Piotr Mierzejewski ze biura Rzecznika Praw Obywatelskich, a Espana perspektywa to samo pytanie no zaczęliśmy od zera tego co wydaje się dziś się najbardziej dramatycznej zastanawiające czy i jak niepewność związaną z Sądem Najwyższym wpłynie na naszych konsumentów przedsiębiorców życie jeśli w ogóle taka jest pana perspektywa dziękuję bardzo perspektywa jest bardzo zbliżona do tej, której wspomniał pan prezes tutaj mówimy dzisiaj nie ma się czemu dziwić głównie w Sądzie Najwyższym na tych zmianach tej niepewności, które występują w nas jednak pamiętać, że zmiany w Sądzie Najwyższym są konsekwencją uprzednio dokonanych reform w zakresie sądownictwa powszechnego swego czasu, bo ten bardzo głośno i te sprawy konsumenckie, o których tutaj spełniać system przedsiębiorców one się zaczynają przede wszystkim na poziomie tych sądów na rejonowych Sądu Okręgowego w ich to, jeżeli Sąd Najwyższy nie funkcjonuje w sposób prawidłowy i mamy określone zmiany miały sprawić, by ludzie są co do tego wątpliwości, bo już funkcjonuje w sposób prawidłowy powoduje co jest oczywiste niepewność wśród części osób, które albo mają sprawy w toku albo zamierzają takie sprawy wytoczyć należy pamiętać o tym, że, jeżeli chodzi o przedsiębiorców bardzo często przedsiębiorcy wchodzą w spór z państwem reprezentowanym przez określony organ może być stała spór o odszkodowanie proces odszkodowawczy nie może być to kwestionowanie wyników przetargu, gdzie mamy środki publiczne i to wszystko powoduje, że te wszystkie zawirowania mogą powodować po pierwsze to niepewność jak wspomniałem po drugie, mogą w praktyce powodować pewne niepożądane zjawiska należy pamiętać o tym, że na chwilę obecną część osób twierdzili Jasiek przychylam ku takiemu stanowisku, że w Polsce doszło do złamania zasady trójpodziału władz istotą tego trójpodziału jest to, że mamy 3 władz jak wiadomo wykonawczą ustawodawczą i sądownicza władze te mają się wzajemnie kontrolować i hamować istotą władzy sądowniczej jest to, że ma być na nim zawisła bezstronna i ma rozstrzygać spory i w tej w tym obszarze bardzo takim delikatnym istotnym, czyli obywatel państwo sąd winien być gwarantem tego, że jakikolwiek spór o zaistniałym będzie rozstrzygnięty w sposób bezstronny i niezawisły to mamy określony w wątpliwość co do tego nietrudno się wybrać taką sytuację, że w małym miasteczku dochodzi do sporu pomiędzy prominentnym lokalnym politykiem, a przedsiębiorcom i pewnych sytuacjach mogą zajść jest pewne wątpliwości co do tego, że ta sprowadzona zostanie sposób prawidłowo rozstrzygnięta znaczy bez stron, a 3 0 takich wątpliwości przedsiębiorca w takiej małej miejscowości mieć nie może może natomiast, o co chodzi do czego zmierza mianowicie do tego, że to, że reformy w wymiarze sprawiedliwości są konieczne to nie budzi niczyich wątpliwości chodzi o to, żeby ta procedura postępowań poprzez niż dla obywatela, że obywatel wiedział, o co chodzi w tym postępowaniu, żeby sądy działały w sposób sprawny szybki ani, żeby sprawy się do 3 lata, więc mojej ocenie nie jest właściwym budowanie nowego wymiaru sprawiedliwości poprzez wymianę samych ludzi w ramach tego postępowania sądowego tylko kreowanie nowych mechanizmów formowania określonych procedur, które będą bardziej przyjazny dla obywateli sądy są czymś takim, o czym obywatel generalnie się dowiaduję wtedy, kiedy w Abu zostaje wezwany przez te przed sąd pozostał pozwany albo wówczas, kiedy toczy się przy kiedyś sam musi bronić swoich racji i to są takie kwestie bardzo istotne to postrzeganie sądu przez obywateli czy konsumentów jest uzależnione w dużym stopniu od tego jaki był wynik sprawy to 1 10 0 osób uczestniczyło po każdej sprawie mamy osobę, która co do zasady wygrywają osoby, która przegrywa trudno, żeby osoba przegrywająca spór sądowy, kiedy je raz zostały uznane twierdziła, że sądy działają w sposób prawidłowy tymczasem kończąc już tę nadzieję, że sądy są czymś szczególnym są tym gwarantem niezawisłości bezstronności państwa takim wentylem bezpieczeństwa, który ma chronić obywatela obywatela konsumenta obywatela przedsiębiorcy czy spółka przed arbitralnymi działaniami władzy publicznej w momencie, kiedy dochodzi do zachwiania równowagi, kiedy są wątpliwości co do tego czym mamy nadal trójpodział władzy i ta władza sądownicza jest niezależna to powoduje określone skutki i to co takim przykładem chyba dobry nie jest dużo się mówi ostatnio może chwilowo mini Handball zmierzyć ze skargi nadzwyczajnej tak skarga nadzwyczajna czy ta instytucja jest konsekwencją propos zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym tej, która już obowiązuje najtańsza Turcja skargi nadzwyczajnej ma być już dostępną tak instytucją dla obywateli pozwalającą wznawiać wyroki z ostatnich Lu IZ po siedemnastym par jedno godzina czwartego siódmy roku właśnie chciał szybko po liczyć się łatwiej powiedzieć trochę tę datę i jakie to budzi wątpliwości no tak jest za 1 z wartości państwa demokratycznego państwa prawnego i stabilność orzeczeń sądowych, jeżeli osoba, która na ska dziesiątym ósmy roku wygrała proces poczynił określone nakłady na swoją nieruchomość po latach już dawno zapomniała, o ile dokładnie może się okazać po prostu, żeby ocenia proces w wyniku tego można tę nieruchomość stracić dobrze to no tak ich przykładów odwołamy się w drugiej części naszej rozmowy godzi się magazyny Hg nieco nietypową formę pierwszej drugiej części ten sam temat ci sami goście i ja chciałbym tylko tak podsumować ten pierwszy wniosek jak rozumiem, które możemy wysnuć 3, choć pozornie wydaje się, że sprawa samego Sądu Najwyższego jest na razie odległa od nas konsumentów czy na przedsiębiorców jak rozumiem panów pana zdaniem na całość na Sąd Najwyższy i to co dzieje się obecnie należy patrzeć w szerokim obrazku biorąc pod uwagę wszystkie zmiany, które w sądownictwie czy w wymiarze sprawiedliwości sprawiedliwości zaproponowano w ostatnich w ostatnim czasie przez prawo sprawiedliwość i w ten sposób, że jak szukać ewentualnej odpowiedzi jak może jak mogą też zmiany całościowo wpłynąć na sytuację konsumenta, który wpada w spór lub przedsiębiorcy, który spala wspólną spór musi zostać rozwiązany sądową niby prosty wniosek, ale warto było ono przytoczyć informację Radia TOK FM w studiu pan Piotr Mierzejewski dyrektor zespołu prawa administracyjnego gospodarczego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i Kanada miasto centrum studiów antymonopolowych i regulacyjnych UW były prezes urzędu ochrony konkurencji konsumentów wysłuchamy informacji po informacjach druga część magazynowa kadzi ekonomia kapitał gospodarka magazyn EKG część druga Maciej Głogowski dzień dobry w naszym studiu dziś pan Adam Jasser centrum studiów antymonopolowych i regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego były prezes urzędu ochrony konkurencji konsumentów i pan Piotr Mierzejewski dyrektor zespołu prawa administracyjnego i gospodarczego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich dzień dobry raz jeszcze w Chinach czy Rzym audycja chore części pierwszej części drugiej poświęcona jest zmiana w systemie w wymiarze sprawiedliwości punktem wyjścia naszej rozmowy był Sąd Najwyższy jest Sąd Najwyższy pytanie czy niepewność związana z Sądem Najwyższym albo przynajmniej ta narracyjna niepewność, bo rządzący mówią, że jest inaczej niż się pod koła dałaby konstytucja logika i sami sędziowie, więc jest i jakiego rodzaju spór niepewność to w sposób oczywisty jak może wpłynąć się transportem niepewność na nas konsumentów na nas przedsiębiorców to jest przedmiot naszego spotkania jeszcze w tej części magazynowej Kadziewicza i przypominam, że Fed części pierwszej nasi goście zbudowali takim szerszą górą obraz proponując, by nie ograniczać się tylko do rozmowy o Sądzie Najwyższym, ale spojrzeć się na całościowe zmiany w wymiarze sprawiedliwości no i to, jaką mogą wpłynąć na procesy, które będą nas dotyczyły no ale dobrze to po to, spójrzmy mamy te zmiany także niepewność w Sądzie Najwyższym wyobraźmy sobie n p. 2 sytuacje jak obywatel ma on czy chciałbym wejść wspór, bo czuję się potraktowany w niewłaściwy sposób n p . ze spółką skarbu państwa, która dostarcza mi czy to energię i tu mamy więcej możliwości jak ten gaz no to już raczej będzie, ale powiedzmy dostarcza mi jakąś usługę czy 3, jakie świadczenie spółka skarbu państwa czy zmiany mogą te, które mamy wpłynąć na moją sytuację albo wyobraźmy sobie to, o czym już wspominaliśmy jestem przedsiębiorcą, który chciał wziąć udział w przetargu publicznym wolno i mam wątpliwości co do rozstrzygnięcia tego przetargu i chciałbym skorzystać z procedur odwoławczych, które nas funkcjonują formalnie są dostępne czy na takich przykładach możemy zbudować ewentualnie odpowiedź na pytanie jak obecna sytuacja może wpłynąć na takiego konsumenta takiego przedsiębiorcy pan prezes Jasser no może my możemy spróbować oczywiście, zastrzegając się, że to jest troszkę hipotetyczne, dlatego że tu warto też podkreślić, że bardzo dużo będzie zależało od postawy indywidualnych sędziów ich pierwszej II instancji tak zakładając, że rzeź właśnie nie wszystkie sprawy trafiają do Sądu Najwyższego, że państwo mamy w tej chwili pewien znak zapytania na temat tego, jaką będzie funkcjonował w i w jakim czasie będzie sprawnie mógł funkcjonować to no duży ciężar odpowiedzialności spoczywa w tej chwili zmiana sędziach pierwszej II instancji i tu przynajmniej w tym obszarze, który jak ja obserwuję, czyli te właśnie sprawy konsumenckie i ochrony konkurencji na razie nie ma podsta w do tego, żeby twierdzić że, że te sądy nie będą w stanie orzekać prawidłowo i rzetelnie w tych w tych sprawach wprost przeciwnie mamy nawet sygnały można, by także, że to, że to całkiem nieźle wygląda natomiast oczywiście w bardzo długiej perspektywie można wyobrazić taką sytuację, kiedy te naciski na cały ten system mini sterowanie ręczne chociażby obsada kierownictwa różnych sądów może doprowadzić do pogorszenia jakości tych tych tych wyroków to nasza dobrym przykładem może być, a i pan poruszył tę kwestię obywatela przeciwko dużemu przedsiębiorstwu czy w ogóle przecież w kwestii przedsiębiorstw z dużym udziałem skarbu państwa podejście zarówno organów administracji publicznej tych które co do zasady powinny traktować wszystkie podmioty gospodarcze tak samo oraz sądów będzie kluczowe, bo proces przypomnieć kilka już w tej chwili na prawie 10 lat temu była kwestia połączeń tak fuzji pomiędzy przedsiębiorstwami czasami łączą się także przedsiębiorstwa kontrolowane przez skarb państwa, które i tak już mają silną pozycję na rynku, więc zawsze jest kwestia naj le to ogranicza konkurencję może powodować wyższe ceny dla konsumentów i jak przy przypomnę, że urząd ochrony konkurencji konsumentów swego czasu zablokował fuzję TGE i energii, czyli przedsiębiorstwo energetyczne energetycy, a i rząd wtedy zaskarżył rząd właściwie to do spółki, ale także wspierany przez skarb państwa, czyli przez swojego właściciela zaskarżyły te cele tt zakaz do sądu w i w obu instancjach w pierwszej II instancji ten zakaz został podtrzymany, czyli jak, gdyby rząd przyzna grał przez rząd przegrał trzeci i 6 3 3 czy zyskają państwo w zasadzie na żywo jako właściciel tak nie oczywiście z poparciem rządu na ten tak rozłączyć tego nie można na jej dzisiaj też jest pytanie na ile po pierwsze, właśnie organy administracji będą krytycznie patrzyły na różnego rodzaju poczynania spółek z udziałem skarbu państwa w różnych obszarach działalności, a nawet ich już krytycznie spojrzą także z w kwestii sporu powiedzmy z konsumentami, jeżeli doszłoby do zbiorowego sporu, a on o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów pomiędzy właśnie firmą nie dostać szansę energia konsumentami czy gaz 3 czy cokolwiek innego, czyli po pierwsze, organy regulacyjne im imamy taką przynajmniej werbalnie słyszymy od części polityków, że może wypadałoby, żeby tutaj te urzędy bardziej realizował jakąś politykę gospodarczą państwa, a nie patrzyły tak no nazwijmy to bardziej obiektywnie z dystansem na te kwestie, bo na razie takich dziś przykładów bardzo niekorzystnej nie mamy ale, ale to słychać na, a po drugie, czy 3 oferty w następnej kontroli takich decyzji Delta ten test ten ten proces sądowy będzie będzie rzetelne tak i innymi słowy czy tak jak już pan wcześniej wspomniał o obywatelu przedsiębiorca wsporze z państwem będzie miała pewność co do rzetelności rzetelność postępowania sądowego, który co warto podkreślić, że w Polsce nie ma możliwości i jeżeli byśmy n p. mieli taką sytuację, że doszłoby do jakichś fuzji, która z punktu widzenia konsumentów 3 3 czy konkurentów byłaby niekorzystna to dzisiaj mogą polegać praktycznie przede wszystkim na urzędzie, który powinien to rzetelnie zbadać jej w razie zablokować transakcję no natomiast nie ma możliwości wniesienia odwołania do sądu przeciwko takiej decyzji, bo RS tak żeśmy skonstruowali system że, że w zasadzie konkurenci nie są w stanie zaskarży decyzji nie są stroną postępowania, ale bez oddzielne to nie jest związane z tą reformą, czyli w Saharze wniosek jest taki pozostaje nam czekać wydaje się że, że to, że te pewne rzeczy się zejdą w praniu, bo jeszcze tu o tym, Sądzie Najwyższym my już mamy przykład co się wydarzyło z Trybunałem Konstytucyjnym proszę zauważyć, że w zasadzie Trybunał Konstytucyjny przestał funkcjonować, ponieważ ta obniżona wiarygodność Trybunału niepewność co do tego ciągu działa legalnie zgodnie z konstytucją czy nie wybór części sędzi z sędziów w sposób kwestionowany konstytucyjnie spowodował, że wiele grup, które są uprawnione do składania wniosków o zbadanie usta w o zgodności usta w z konstytucją nie robi tego, ponieważ uważa, że ten Trybunał nie ma legitymizacji do tego, żeby rozpatrywać te kwestie i są wątpliwości co do tego czy czy takie decyzje byłyby rzetelne w związku z tym spra w nie ma wnoszonych o zbadanie w UE ustaw z konstytucją można sobie wyobrazić sytuację, że jeżeli ten spór do Sądu Najwyższego będzie trwał dalej będzie wolno wątpliwości, kto jest, kto nie jest prezesem czy jest właściwie ani branży można znaleźć także jej stan może się przełożyć także, jeżeli n p . Trybunał sprawiedliwości UE Europejski też nasza stwierdził, że te zmiany są sprzeczne z traktatem Unii Europejskiej oto jak gdyby natychmiast podważa to wiarygodność jakiejkolwiek decyzji podejmowanych przez sąd na jej najwyższy i w związku z tym może to spowodować, że tej trzeciej instancji zabraknie i że ani podmioty gospodarcze ani obywatele nie będą już kierować naszą skarg kasacyjnych do do Sądu Najwyższego no bo jego status będzie niepewny państwa jest to ryzyko Moto to jest bardzo poważne ryzyko, gdybym miała się to historia powtórzyć się pan Piotr Mierzejewski, które jest reprezentuje biuro Rzecznika Praw Obywatelskich akurat Rzecznik Praw Obywatelskich w ostatnim czasie wycofywał swoje powiedzmy ogólnie mówiąc sprawy Trybunału Konstytucyjnego konsekwentnie mając wątpliwość co do potencjalnie orzekającego składu dobrze to zrelacjonował nam tego było kilka takich zmian w kilka takich przypadków w panie dyrektorze zwracam się właśnie do pana dyrektora Mierzejewskiego no, a tym przykład, który tak może niezgrabnie stworzył na początku, ale wydaje mi sią mógłby możemy sobie wyobrazić taką historię jest przeci w biorca, który chce wziąć udział w przetargu publicznym w grę wchodzą duże publiczne pieniądze potencjalnie nie zgadza się jak rozumiem ze wynikiem tego przetargu i co dalej mu jeszcze mogłem i jedno zdanie to, odnosząc się tego co pan prezes pod kancelarią mianowicie o pewności stabilności zaufania do Sądu Najwyższego do podkreślenia wymaga, że Sąd Najwyższy rozpoznaje również skierowane do niego przez składy orzekające wątpliwości w związku z powstaniem istotnych zagadnień prawnych, które rzutują na sferę praw i wolności 2 innych osób nie tylko uczestników tego procesu i analogicznie jak było mamy to z Trybunałem być może taka sytuacja kiedyś nastąpi, że w związku z dużymi wątpliwościami co do legalności funkcjonowania Sądu Najwyższego w e-sądu po prostu odstąpią od kierowania tych pytań będą rozstrzygały sprawy tylko indywidualnie, a Sąd Najwyższy zostanie wyłączony z oddziaływaniem na cały wymiar sprawiedliwości to znaczy w podejmowaniu określonych uchwałą Senatu wyjaśnienie pewnych rozbieżności jest bardzo istotna kwestia natomiast, przechodząc do kwestii przetargów tutaj też oczywiście będziemy się poruszać w sferze takich przypuszczeń, ale jednak pamiętać o tym, że przetargi publiczne w tam, gdzie mamy do czynienia z ogromnymi nierzadko pieniędzmi po publiczne publicznymi często powodują niekorzystne zjawiska te mają miejsce nieraz nie 2 usłyszeliśmy w przeszłości, żeby przetargi były pisane pod określonego przedsiębiorca i teraz, dlaczego tak ważne, żeby sam był bez strony, że nie było żadnych wątpliwości co do tego potem sąd ostatecznie, jeżeli się uczestnicy przetargu, którzy przegrali zdecydują na rozpoczęcie procedury, która się kończy w sądzie inny to oni muszą mieć pewne, że te są w sposób prawidłowy i bezstronny zbada to rzeczywiście istotne warunki zamówienia w tym zamówieniu przetargowym co one rzeczywiście były na tyle obiektywne i ogólne, że każdy z przedsiębiorcami z testujących miał zagwarantowaną równą możliwość ubiegania się rozstrzygały tylko rzeczywiście te warunki, które były w sposób obiektywny wskazane także, toteż tutaj budynek stacji może dochodzić, ale jak będzie Tosię okaże tak wygląda jak będzie też się okaże, choć panowie bardzo mają asekurować i się w tych wypowiedziach, mówiąc że na to zobaczymy jak właściwie będzie funkcjonowało tu jednak ta ma po potencjalnych ryzyk została tutaj nakreślona bowiem, że to jest tak panie redaktorze proszę wskaże szukamy praktycznych konsekwencji, a na razie mamy do czynienia z naruszeniem zasad i czas pomiędzy naruszeniem zasad, a przełożenie się też na konkretne wyroki oczywiście Chełmno czas dopiero pokaże natomiast to nie jest tak, że my z panem dyrektorem wydaje mi się no kwestionujemy to, że jednak zasady prawne zostały tutaj naruszone i to co pan jak to wcześniej wiedział o tym, trój podziale to jest wstrząśnięte tak DT fundamenty one one mogą nie trzymać natomiast praktyczne przełożenie na konkretne sprawy osób czy przedsiębiorców na to wszystkie te rzeczy wymagają czasu i obyśmy nie musieli tak jednak sprawdzać bardzo wam dziękuję zamknie spotkanie i przyjęcie zaproszenia pan Adam Jasser centrum studiów antymonopolowych regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego były prezes urzędu ochrony konkurencji konsumentów dziękuję bardzo dziękuję pan Piotr Mierzejewski dyrektor zespołu prawa administracyjnego i gospodarczego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich czy bardzo dziękuję kończymy drugą część magazynowa KGM dziś jak państwo słyszą trochę nietypową, bo przedstawialiśmy to wszystko, a w części trzeciej to już tradycyjne tematy, które w magazynie EKG muszą znaleźć się będzie je rynek HR i nie tylko rynek Limanowa w sprawie nadzoru trzeźwi dużo ciekawych tematów będzie po informacjach Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA