REKLAMA

Podpisano Porozumienie w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych. I co dalej?

Połączenie
Data emisji:
2018-07-06 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich różni od gór 14 6 Jakub Janiszewski są emitowane przy mikrofonie zamów studzi dr Monika z mapą Jaszewska prawniczka także szefowa polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną dzień dobry rodzinną grę w, a będziemy mówili właściwie o tym, o czym mówił Symcha wszelkiej w ogóle o tym co się dzieje w kwestii praw osób z rozmaitymi formami niepełnosprawności warto wrócić do tak dramatycznego momentu z pierwszych dni protestu Rozwiń » w sejmie, które ostatecznie został zakończony parę tygodni temu tak go protestu opiekunów osób niepełnosprawnych w w momencie, kiedy ten protest jak będzie się rozwijał mu wszyscy pamiętamy odbyło się posiedzenie krajowej rady konsultacyjnej, na której podpisano szereg porozumień i dokumentów Basztą stroną podpisującą je do porozumienia w powszechnym czy przedstawione jako o tę wielką zdrajcy nie osób w protestujących w sejmie potem próbowaliśmy to odkręcić i chyba jakimś sensie to udało to znaczy rzeczywisty zaczęto postrzegać całą tą sytuację jako bardziej złożoną i niejako porozumienie rządu z rządem tak jak to mówiono pierwotnie jako coś dużo bardziej złożonego skomplikowanego, ale warto się zastanowić nad tym, gdzie jesteśmy od momentu podpisania tego porozumienia w świetnym podaniem w i przypomina ziem oprócz podpisania porozumienia, bo też głosowanie nad takim elementem, który my traktowaliśmy on jako nieodłącznie nieodłączną całość, czyli uchwała z niezależnym życiem jak to było właśnie była ta druga rzecz tak to, bo ta druga rzecz ta uchwała w dziale w zasadzie to jest bardzo istotne bowiem była uchwała, która po raz pierwszy w kraju takim czy elektorat ma w pewnym sensie przełożony na politykę rządu została kara jest trochę żyję tak źle bywało też nazwana życie osoby znikąd jak prawo do niezależnego życia co więcej zostały tam wskazana konkretna na działania na postulaty, które należy zrealizować nawet w uzasadnieniu tej uchwały podejmowaliśmy dyskusje konkretnych wskaźnikach tam się pojawiła taka dyskusja n p. zalało dom pomocy społecznej w 20 18 roku, czyli nie powstają domy pomocy społecznej, ale powinny powstawać w więzieniach wymagane taka dyskusja rzeczywiście była po raz pierwszy, bo obejmowała różne tematy dotyczące życia osób z niepełnosprawnościami bardzo różna dotyczyło n p. farby wytchnienia owe dla rodziców, którzy zajmują się dziećmi na co dzień rezygnujący z pracy w ale też sytuacji tzw. matek WK to znaczy tych, które odeszły na wcześniejszą emeryturę dawno temu ich obecna emerytura nawet jest mniejsza niż ta, która teraz wynosi będzie wynosiła trochę więc, gdy niezdolność do pracy i wiele innych kwestii i na tym tle rzeczywiście on to pamiętne porozumienie, które wtedy wg nas przybliżało nas do realizacji również tej uchwały dlatego żona wskazywało 3 główne pkt 1 z nich oprócz podniesienia renty socjalnej były działania dotyczące dostępności szeroko rozumianej plus dostępność rozwija się w tak zastraszającym jeśli chodzi o działania ministerstwa na rozwoju i to bardzo dobrze i w ramach tego porozumienia mówiliśmy o tym, żeby ten pogląd dostępność plus dostosować również uwzględnić potrzeby osób, a nie tylko osób starszych w tym jego dostępność architektoniczną, ale również w ogóle lub usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami no, więc to jest to wszystko, o czym środowisko mówią bardzo Roland został napisany w tym porozumieniu z innej kwestii również trzecia no to najbardziej znany najszybciej do sprawdzenia czy tak dla siebie dla 1 lipca w Polsce w Polskim ustawodawstwie i obowiązuje praktycznie, czyli ta ustawa dotycząca wspierania osób w znacznym stopniu niepełnosprawności ta, która od kilku dni obowiązuje, a ludzie w całej Polsce testują, jaki sposób jest realizowana i w jaki sposób można uzyskać dostęp bez kolejki do rehabilitacji dla osoby z niepełnosprawnością to było w tym porozumieniu więc, gdyby ktoś chciał w ołówkiem w od chaty Chief in w kwestii, które zostały załatwione po deszczu można literalnie powiedzieć, że ustawa została wprowadzona renty socjalnej została ustawa o wspieraniu osób zaś w Sobiborze została wprowadzona została wprowadzona tylko my wiemy już, że praktyka stosowana będzie bardzo trudna w natomiast drugi punkt w umowę dotyczącą tego porozumienia, czyli ja w w jaki sposób pogląd dostępność plus PLL uwzględniać tam tematykę dotyczącą osób niepełnosprawnych Tramino po to jest proces, który w tym momencie się dzieje im tego procesu staramy się bardzo bardzo pilnować, by wszystkie kwestie, które dotyczą programu dostępność lub ustnych chcemy, żeby uwzględniał również matek osób niepełnosprawnych ścianki no ale w tym porozumieniu rząd się do tego zobowiązał, czyli również rząd popatrz na dostępność plus przez pryzmat niepełnosprawności byłabym w porządku dumni powiedziała, że w niektóre osoby nie widział tego wcześniej powiedział oczywiście również w rządzie natomiast po budynku KRK jest ciałem, które działa również w ramach mtc rodziny pracy polityki społecznej jest to połączenie wszystkich unijnych państ w, że ta resortową sieć w kontekście niepełnosprawności jest niestety bolączką barwy lat jest to połączenie wizji ministerstwa inwestycji rozwoju funduszy unijnych i dużych przecież im ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej my wtedy to połączenie traktowaliśmy jako nowe otwarcie no i gdzie jest co się dalej co działo no to jest właściwe to cała Polska została podpisana można nazwać jakąś próbą czy jakimś krokiem w stronę implementacji konwencji o takiej pełnej znaczek jako krok na pewno nota jest jakby wiadomo, że konwencję ratyfikowaliśmy, ale z dzielnicy z nią potem nie zadziałało stres na pewno jakiś ruch w stronę zwiększa groźbę wprowadzenia w życie tego co, po czym konwencja mówi teraz zresztą to niezależne życie bardzo cenną jest testom oszuści oczywiście cały art. 19 o tym, mówi własnym budżecie dyskutowano o tym w gronie w MON ekspertów to, że Polska, bo nie jest przygotowana na koncert w Polska nie jest przygotowana ówczesny szef, na które się wiążą z konwencją i my wciąż dyskutujemy i wciąż próbujemy łatać jakiś system różnymi takimi rozwiązaniami, które nas tu i teraz są potrzebne one dotyczą również n p. zapewniał szczęście godnej egzystencji osoby niewątpliwie, czyli kwestii finansowej, ale są wymysłem, który w naszych rozwiązaniach też tutaj dyskutowanych Zobacz przerwa wytchnienia owa co to w ogóle jest mi mieszkanie wspomagane co to w ogóle jest asystenci osób blisko co to w ogóle jest na to nie zna przykłady 5 500  000 zloty w kieszeni, gdyby ktoś chciał w ten sposób to popatrzeć, więc czasami sobie dzisiaj o tym, dyskutowaliśmy zamierza myślimy, że być może to nasze rozwiązania są na tyle nowoczesne, że również, że on wyraźnie zresztą, jaki jest gotowy przyjąć rentę rozwiązania w całości Glass problem polega na tym, że on nie przyjęła ratyfikując konwencję i podzielić to rok 20 1 2 naprawdę mija 6 lat nie wiem czy państwo wiedzą, ale we wrześniu, a właściwie w ich jest to nazwać linczu na polską natomiast będzie odpytywanie Polski na temat tego co Polska zrobiła z konwencją rząd przygotował sprawozdanie w ich czas realizacji konwencji, które złożą do komitetu działającego przy mandacie komitet bardzo rygorystycznie podszedł w ocenie tego co Polska zrobiła, przygotowując kolejne kilkadziesiąt pytań szczegółowych do rządu polskiego w rząd odpowiedział na te pytania, ale organizacje również problem takie informacje do komitetów przekazywać to zderzenie 2 różnych wizji życia osób z niepełnosprawnościami w ich realizacji postanowień konwencji i możemy dyskutować o tym ile Polska ma pieniędzy albo jakieś środowisko, czego oczekuje no ale jak sobie otworzyła pytania z komitetu, który komitet energii do Polski i tam jest czarne białym jak świat, czyli ONZ widzi życie osoby niepełnosprawne w konkretne pytania ile dzieci niepełnosprawnych ścianami przebywa w domach pomocy społecznej nie wiem czy wiesz, ale z VAT n p. obecnie w Polsce ponad 100 0 dzieci w tym jedno dziecko, które ma rok rok w rok w domu pomocy społecznej to jest pytanie ile takich osób przebywa w szpitalach psychiatrycznych nie to jest pytanie ile osób tego jeszcze nie wiem ile bardzo trudne, dlatego że trudno rozróżnić osoby wyłącznie z intelektualną niepełnosprawnością, które w stołówkach świadczą symbole to stosunek nazywane również zaburzeń strasznymi ile jest mieszkańcom, ale w czarno czy więcej z domu pomocy społecznej czy mieszkań wspomaganych ile osób pracuje to zdaniem Grossa, ale zdaniem TK mamy w Rosji trasa ma bardzo trafioną bardzo trafioną statystyka bardzo nie pełnią oczywiście ten cały blok pytanie bardzo konkretne są Polska zrobiła, żeby przynajmniej w definicji i w orzekaniu przybliżyć się do definicji konwencji z powodu niepełnosprawności tej, która pokazuje, że nie chodzi o to, że tylko nie widzisz nie słyszy się również to środowisko, w którym żyjesz może utrudniać funkcjonowanie to również Polska powinna zmieniać swój bardzo konkretne pytania i im ten protest, który to porozumienie, które wtedy zostało zawarte ten protest pokazał, że to jest tak złożony zła na naprawdę złożony temat jest bardzo mało osób, które potrafi horyzontalnie o nim rozmawiać i to powoduje, że skupianie się na tych, których wycinkach często emocjonalne często burzliwa inną ich bardzo wyczerpujące, bo w wtedy zawsze można palić, a pallotyni powiedziała no i Leon w ten tor, jeżeli ras narodów mamy rozmawiać z tylko on w mieszkaniu wspomaganym to nie mogła wahać tylko w tym, że ministerstwo n p. powinno się go wybudować i powinny być mieszkania w w programie mieszkanie dla młodych i nie mogą otworzyć tyle większy teraz zagwarantować, że to będzie wsparcie w pamięć asystentura Beacie wyjdzie z tego mieszkania to pomoc będzie dostępny, a bank będzie wiedział jak podpisać z nim umowę i t d . tak dalej z 14 16 za chwilę wrócimy do rozmów oraz 2 4 Jakub Lisowski przy mikrofonie ze mną w studiu dr Monika zima Paryż ska polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną umówiliśmy się informacjami o tym, że jesteśmy w zasadzie tylko popatrzeć bardzo szeroko w ogóle w realizacji zasad konwencji natomiast mówiliśmy wcześniej uchwale, która została przyjęta przez krajową radę konsultacyjną w ogóle, kiedy od tamtego z grupami z tego spotkania krajowa rada się zebrała, choć jeszcze raz czy mnie nie zabrała się w planujemy zorganizowanie posiedzenia rady wprawdzie są wakacje być może uda się takie spotkanie zorganizować no na pewno przez pierwsze tygodnie od momentu protestuje też po zawieszeniu chyba wszyscy fruwali odnaleźć w nowej rzeczywistości dno, tym bardziej że zawieszenie protestu absolutnie nie zakończyło dyskusji o sytuacji sami chcą wierzyć, że nie zakończyło dyskusji o sytuacji osób z niepełnosprawnościami, więc w wszyscy musieli się rozglądać zobaczyć coś się co się wydarzyło jakoś nazywać pewne na pewne rzeczy, tym bardziej że on w trakcie trwania protestu niektórzy członkowie rady konsultacyjnej członka liście do różnych elementów czysto w dyskusji czy stanowisk oświadczenia oficjalnych również tego wysłanego do minister Rafalskiej i tuż po zakończeniu prawie posiedzenia o tym, że nie chcemy być wykorzystywani to politycznie żal, że podpisanie porozumienia nie zakończyło przecież protestu nie było wbrew oto stojącym podjęta, gdyż to moment przebiły się do świadomości społecznej, ale to nie były łatwe dni nie były łatwe tygodnie w łatwo jest w tej niepewnej dla osób z niepełnosprawnościami organizacji na pewno rzeczywistości łatwo jest poróżnić to osoby łatwo jest pokazać jedno środowisko w końcu drugiego środowiska i rzeczywiście jest także tych organizacji jest bardzo dużo pewnie nie wszystkie działają tak byśmy sobie tego życzyli natomiast uderzanie w ogóle w organizacje pozarządowe, które często realizują zadania po prostu państwa w państwach jest w stanie realizować nie jest właściwe, więc kurz opadł mam nadzieję, że my tak, ale róbmy swoje to osoby, która jasno pochodzą z organizacji, która po prostu realizują swoje zadania nie rozumiem, ale byli tak mi się zastanowili nad tym co właściwie wynik był styl Ground wielkiego jak na ten temat, bo mówi o dowód ten temat osób niepełnosprawnych stąd ten lekceważący, więc można obejrzeć ten miesiąc tego protestu w sejmie i w zasadzie może nieustannych tonie, ale do szeregu dyskusji debat z artykułów prasie i rozmów w rozmaitych mediach elektronicznych na temat tego co się w co się dzieje z osobami niepełnosprawnymi jak ten system kuleje to most w Bośni coś niezwykłego są tak to prawda to za sprawą unikalnego jak na Polskę więc, jakie są w zasadzie konsekwencje tego, jakie są tego owoce tego protestu czy można powiedzieć, że coś w tym momencie rzeczywiście zmienia los oczywiście, że tak on myślę, że to osoby, które spędzały kilkadziesiąt dni świąt na korytarzach sejmowych pokazały na pewno Polska zapewni trochę innym krajom pokazały jak wygląda życie osób z niepełnosprawnościami w naprawdę społeczeństwo tego nie jest czas ogranicza niepełnosprawność osoby, która porusza się na wózku tak ewentualnie z osobą niewidomą być może z laską być może z psem przewodnikiem koniec z prezentu no i jeszcze pamiętajmy o tym, stereotypie osoba, która jest agresywna, więc na pewno jest w szpitalu psychiatrycznym i test kropkami nic więcej tam nie ma te obrazy i słowa, które padały wtedy ZUS bardzo wielu osób, czyli obraz ojca, który wspiera 2 swoje 2 swoje córki z niepełnosprawnościami ojca Sejmu w LO obraz rodziny dla osób, które mimo niepełnosprawności po prostu funkcjonują, stając się tworzyć zwykłe warunki życia dla swego dziecka, a to rzeczywistość, którą kupujemy sobie na co dzień po nie wyobrażam co znaczy jest od oddechu do oddechu od przywrócenia do przywrócenia od oklepanych odleżyn i na hamowania ba sam do nagrywania, bo sam takiej rzeczywistości, bo Polska nie widziała w i dyskusje sejmowe na pewno nie, ale nawet często nasze eksperckie tego nie oddadzą możemy mówić o potrzebie wsparcia rodzin, ale to co Polska zobaczyła jak to wsparcie powinno wyglądać na co dzień to to my tego nam by się tego nie udało zrobić to udało się zrobić na pewno tym osobom to po pierwsze po drugie ten proces ten proces ewoluował z dyskusji dotyczącej rzeczywiście tych 2 głównych postulatów, które się powtarzały w on objął nagle trajektorię życia osób z różnymi niepełnosprawnościami mnie czy pamiętasz jak to bardzo ładnie ewoluowało przez ich dostęp do edukacji i przez Boston do pracy potem się pojawił wątek życia, a w małżeństwie pana Jakuba przyszedłby czas kim związku n p . albo wsparcia rodzin po pojawił się wątek właśnie przerwy śniadaniowej potem zresztą sam Romney mówił również o niezależnym życiu, więc myślę, że to dla wielu osób, które były same zaangażowane w protest on też ich pewnie od niej nauczył patrzenie n p . wycenia się konwencji tego wcześniej nie wszystkie organizacje chwytały się konwencji właściwy lekceważą ten dokument po prostu błąd, bo nie ma to wieś Polska ustawa ma urzędnik koń widzi polskiej ustawy to były to, mówi że niema takiej regulacji, a tutaj nagle coraz więcej samych organizacji zresztą powstał w apelu ratyfikację protokołu dodatkowego, którego Polska oczywiście zupełnie nie goni, podpisując dziękowała też nie podpisała, więc myślę że, toteż nauczyło samoorganizacji lub osoby trafiły do sądu, bo to są pojedyncze rodziny wysłał swoje zdjęcia Dawid facebookowy popieramy protest jesteśmy zwami, ale też właśnie nauczył też te osoby były mówić o swoich prawach, czyli lennicy to jądro, które się tam pojawiło godne życie wewnętrzne oferowaliśmy sobie transparenty, które miały się na manifestacjach protestach tych masakry setek odbywały o to, bo też niesamowite, że pod koniec ja widziałam mam prawo równe prawa niezależne życie w konwencję ratyfikuje protokół no z perspektywy takiej osoby, która od lat o tym, mówię, a mną ja się bardzo cieszy, że coraz więcej osób poznało prawo do niezależnego życia i być może będzie tego żądała gdzieś lokalnie w samorządach n p . tego, by samorząd zrealizował asystenci osobiści w ramach środków finansowych przed tak czy inaczej ma chodzić tylko tego regionu wydawane, gdyby ktoś zobaczył, że nie wystarczy zorganizować usługi w miejscowości, aby z miejscowości de facto oni też żaden autobus, więc trzeba się też tym zainteresować nią tak pan takie pospolite ruszenie, jeżeli chodzi o konwencję i funkcjonowania niepełnosprawności w Polsce, więc myślę, że to był sukces swego protestu na pewno po jego zakończeniu są tytuły są media są też w myśl jest ich spraw faktura nie odpuszcza to znaczy taka, która tak czy inaczej kontynuuje temat pokazuje różnorodność pokazuje różne aspekty tego cudnego fałszowania tych osób, ale dla wielu protest po prostu się skończył i dla wielu też sama się wyczerpał w Monarze żony dla rządu, ale to co powiedziałaś przed chwilą oznacza o tym, że z można, by powiedzieć, że Polska zobaczyła na pewno dobra więcej na temat tego jak wygląda codzienne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin na ile to się przełożyło na znak PN akty prawne zawiodą one są jednak w tym tą ramą, w której się poruszamy się do podoba czy nie no na pewno te 2 dokumenty zostały uchwalone, czyli podniesieniem na renty socjalnej na pewno to od 1 lipca obowiązuje w Polsce, czyli dostęp do cudzy słowie mówi rehabilitacja do świadczeń dla osób po starciu z niepełnosprawności wczoraj zmieniono zakres podmiotowy uwzględniać również dzieci, które początkowo w tej ustawie nie byłem na planowane gościć 14 roku życia nie mają stopnia niepełnosprawności w stosunku 2 dokumenty, o których jest ranny, który już mamy, więc one są, niemniej jednak wiemy to trzeba cenić Koch i chwali dioda LED takie będą zawsze działa nachwalić rząd myśli o uregulowanie uzasadnia wspomaganego, czyli o w system wspierania dla osób na otwartym rynku pracy czy tego potrzebują n p. doradcę zawodowego trenera pracy psychologa którzy, którzy pracują w zespole przygotowują osoby do wejścia na otwarty rynek pracy przygotowują to miejsce na tle stosunku pracy dla osoby to jest regulacja, której narząd mówi nam ma się pojawić lada dzień ja byłabym niezmiernie szczęśliwa i tyle co na takie działania na pewno bardzo pochwalić to na pewno proces przyspieszył dyskusję na ten temat rząd planował rzeczywiście dyskusja na ten temat już trwała bez protestu przyspieszył to znaczy, że są wymierne efekty również tego do zawieszonego z dnia protestu mapa drogowa, której o, której mówi ich rząd nie mogę się w nich młodzież, bo nie wiem jak ona będzie wyglądała chciałabym wierzyć na pewno, że te rozwiązania będą realizacją po pierwsze z VAT dotyczącego niezależnego życia, ale na realizację tych postulatów, które właśnie mówiły też osoby protestujące w, a właściwy dobór na Boże coś łączy ze sobą, dlatego że przecież salonu w swoim profilu Facebookowym też wyraźnie wskazał, że popiera niezależne życie naszą naszą uchwałę i też nie całym całe szeregi ustaw, które chcą zmienić, aby wprowadzić do wglądu dokument napisany prostym językiem Almy wszystko ogromny w nią zachęcą do tak mu zapoznać się z tym dokumentem co jest co się wydarzy, ale co to jest mapa drogowa co w nim będzie ono będzie wyglądała, którą tworzy stworzył już, w którym zasiadają nie niewyraźnie jak będzie wyglądała wiemy na pewno się odbywały się równa się ze spotkania w ale nie w Karkonoszach stacyjne i tak nie odbywały się w KRK na pewno taki dokument powstał ma nadzieję na obronie przedstawiono oczywiście w KRS konsultacyjnej pewnie do konsultacji taka zła kre w rady konsultacyjnej natomiast nie do tej pory tego dokumentu w całości na pewno fajnie widzieliśmy w też organizacje pozarządowe chyba nie wszystkie były zaproszone na noc na spotkania konsultacyjne być może jest to także ono powstaje po prostu bardzo zaufanym gremium gdzieś w ministerstwie ról i był w tak, żeby skrócić po prostu czas pracy na duże jak najszybciej to się w pojawiło się bardzo cieszy z tego tempa pewnie dobrze byłoby to konsultować myślę, że proces też powinien tego nauczyć nas wszystkich, że właśnie dobrze konsultować z posterunku w no właśnie nowa można powiedzieć tak, jeżeli teraz ma powstać mapa drogowa, której nikt nie widział, który nie widziała przedstawicielka HRK, która jest też krajowej rady konsultacyjnej i przedstawicielka dużej organizacji pozarządowej czy polskiego stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych się intelektualną no to w zasadzie nie wiem czy rządzący sobie nie szukają kolejnego protestu za moment w nie może nie chcę wierzyć może mu może będzie także my niedługo zobaczymy może będzie tak po prostu, że ona na pewno bym chciała wiedzieć jak ona wygląda na pewno bardzo chciała, żeby połączyć różne siły różne postacie, które się w tym momencie pojawiły i oczyści mówią osobie za mną stoi 2 5  000 osób, które wspieramy rąk wyrok rok, ale też w domu n p. swoje 50 0 osób, które w dole udział w kongresie osób z niepełnosprawnościami w tym roku kolejny to będzie ważne wydarzenie w październiku to osoby od 3 lat zdobnictwa spotkanie spotykają się mówią o tym, czego potrzeba osobą wykonującą czynności ami w inny w Polsce 500 osób, które potem poprzez swoją organizację, a było ich kilkanaście tysięcy osób konsultowało ten dokument Otóż tutaj mówiliśmy na antenie niezależne życie, więc ja chcę wierzyć, że sama nadrukowany nie ma wyjścia ona będzie musiała uwzględniać wiadomo, że nie wszystko od razu to postulaty które, która się pojawiają w miasto w to wierzyć, że tak właśnie będzie też tego chyba wszyscy nauczyliśmy, że w wykluczania czy też nie uwzględnianie w LM różnych interesów różnych środowisk będzie pewnie kończyło się potem z kim się protestowanie MO, a nie ma sensu, bo też do zrobienia czegoś trzeba zakasać rękawy to robić dziękuję bardzo dr Monika żona Maria Żarska prawniczka w i szefowa polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną także przedstawicielka krajowej rady konsultacyjnej była ze mną w studiu 14 3 7 za chwilę informacje program przygotowała Agata Majewska realizował Krzysztof Woś Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 20% rabatu, wybierz pakiet i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA