REKLAMA

Dłużnik jest bardziej chroniony prawem niż wierzyciel?

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2018-07-07 13:20
Czas trwania:
15:07 min.
Udostępnij:

Historia opowiedziana przez Słuchaczkę - kobietę, która wynajęła dom, wynajmujący nie płacił, a teraz pani Bożena ma problem z odzyskaniem długu. Rozwiń »
Fragment listu Słuchaczki: "Proszę sąd o pomoc w odzyskaniu długu od byłego wynajemcy mojego domu, ale okazuje się, że dłużnik jest bardziej chroniony prawem niż wierzyciel. Jestem coraz bardziej zdumiona kolejnymi pismami z sądu. Ostatnie - to nakaz wpłaty kwoty 4800 w ciągu 7 dni na poczet kosztów wynagrodzenia kuratora". Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
twój problem mój sprawa Anny Gmiterek Zabłocka dzień dobry słonecznie państwa witam w programie twój problem moja sprawa na początek mail od słuchaczki pani Eweliny, która piszą walczą polskie sądownictwo nigdy się nie angażowałam politycznie pisze pani Ewelina i dalej teraz muszą nie chce żyć po raz kolejny w PRL-u dlatego cały ten tydzień pracy stawała napisała słuchaczka protesty odbywały się odbywają w całej Polsce w obronie polskiego wymiaru sprawiedliwości, Rozwiń » a teraz inny temat temat z maila od pani Bożeny słuchaczki TOK FM, która pisze o tym, że od października 20 1 6 roku prosi sąd o pomoc w odzyskaniu długu swój problem mój sprawa w odpisał mi pani historię, która tak naprawdę dotknęła właśnie panią historię związaną z wynajęciem domu w Lublinie w dzielnicy takich domków jednorodzinnych wynajęłam z ogłoszenia była to rodzina z trojgiem dzieci w tym dziewczynka niepełnosprawna i podpisałam umowę wynajmu na czas nieokreślony były wszystkie zasady dotyczące wypowiedzenia opłat terminowości i terminowości opłat czynszu opłaty licznikowe im miesięczne wypowiedzenie z obu stron problem pojawił się po kilku miesiącach, kiedy państwo przestali płacić systematycznie cięższe były też zaległości w opłatach licznik owych i w tak zadzwoniłam państwo regulowali natomiast te pieniądze należne za część spływały do mnie Fn takich małych ratach, a po nowym roku, bo to było latem, a po nowym roku przestali płacić ja wtedy, ponieważ była zima, więc powiedziałam, że na wiosnę bardzo proszę o, czyli 3 miesiące wcześniej, żeby państwo się wyprowadzili niestety wyprowadzka dopiero nastąpiła w sierpniu następnego roku wtedy dla pani koncie był dług w wysokości 14  000 14  000 są pani winni jak rozumiem no podpisywała pani te umowy z konkretną osobą z planem z panem tak natomiast mieszkała rodzina przy podpisywaniu umowy była jego małżonka, ale umowa jest podpisana z panem no i co dalej się dzieje, bo tutaj jak wg do tej pory panini udało się wyegzekwować, chociaż to było, kiedy w sierpniu 20 1 6 roku i doszliśmy do porozumienia, że państwo sami określili, że od września 20 1 6 roku będą spłacać 1000 zł miesięcznie i rozpisaliśmy harmonogram spłat i to wszystko odbyło się u notariusza, ponieważ nie miała zaufania zaproponowała wystawienie weksla i pan zgodził się i we wrześniu nie wpłynęły pieniądze nikt nie odbierał telefonów ani pan ani jego małżonka, więc skierowałam sprawę do sądu, aby nadać bieg sprawie na podstawie odzyskania należności na podstawie weksla czy to był poze w do sądu elektronicznego nie Docs w normalnej tradycyjnej drodze i bardzo szybko dostałam odpowiedź, że jest racja po mojej stronie to znaczy, że dłużnik jest wezwany do zwrotu lub też tego długu, który jest należny, więc byli wystąpiłam o nadanie klauzuli wykonalności i wtedy sąd wystąpił do mnie z branży, abym ustaliła miejsce pobytu mojego dłużnika no, więc rozpoczęłam trud poszukiwania, ponieważ pan był nigdzie nie zameldowany, więc z tym pismem z sądu jeździłam do poprzedniego miejsca jego zamieszkania, które było w dowodzie potem okazało się, że pan prawdopodobnie morze pojechał do Szwajcarii, więc sąd zwrócił się do mnie, żebym ja się zwróciła do konsulatu w Szwajcarii dostała bis może odwagi, by nie przebywała w i dowiedziałam się nie taką drogą wpół oficjalną duża rodzina pana zamieszkuje w Lublinie inna adres, który też sąd znał i że pan ten, z którą podpisywałam umowę od czasu do czasu przybywa nie w tym miejscu, gdzie jest jego rodzina, ale oczywiście ja nie mogę, tak więc żadnych kroków, ponieważ nie mam uprawnień do brak nowości, ale wiem, że próbowała pani tutaj jak dodamy zwrócić uwagę sądu i policji na to, że ta osoba jest tak jak ja w pismach do sądu podawała mu adres, w którym mieszka rodzina, która również mieszkała w wynajmowanym przeze mnie domu i że ojciec tej rodziny przebywa tam Niewiem boja nie nie nie wynajęłam detektywa i nie widzi jak często on także bywa, niemniej jest to jakiś adres, gdzie można skontaktować się i ktoś może bez ich małżonki uzyskać informacje o tym co się dzieje z panem, który jest mi winien pieniądze tak na logikę powinno być pani Bożeny pani do mnie napisała, pisząc m. in . o tym, że rano potem wielu miesiącach walki o swoje pieniądze jest pani bezradną tak, ponieważ w tym momencie dostawałam pisma z sądu, które były sprzeczne, bo z 1 strony już postępowanie zostało zawieszone, ponieważ nasi nie wywiązywała się z nałożonych na mnie obowiązków winien post potrafiłam ustalić miejsca pobytu dłużnika, a z drugiej strony ostatnio dostałam pismo, że sąd postanowił ustalić regulatora w mojej sprawie i wojennym dostałam informację, aby to się stało, aby wniosła opłatę w wysokości 40 0 czworga tysięcy 800 zł na poczet zaliczki na Pradze Góra 2, czyli mamy taką sytuację proszę państwa, że pani Bożena wynajęła dom osoba, która w tym domu mieszkała z rodziną jest winna 14  000 zł do tego wiemy o tym, że był obszar Szarek niezapłaconych rachunków poszła pani osądu i w efekcie status quo na dziś jest takie, że jeszcze sąd od pani chce 5 000 zł, by w ogóle bym nie rozumiem przyjrzeć się jeszcze bardziej sprawnie kurator jest do czego pani próbowała wyjaśnić próbowała wyjaśnić, ale okazuje się, że go w naszym ustawodawstwie w tym przypadku kurator jest jak pustym pustą figurą i też można przeczytać dużo informacji na ten temat na forach internetowych, gdyż jest to naprawdę taka osoba, która nic więcej oprócz tego co ja zrobiłam nie zrobi, ponieważ ten niemal o obowiązku meldunkowego i mój dłużnik może być niezameldowanych i może korespondencji nie odbierać w no właśnie te w tej pani sprawie takie kluczowe jest to, że pani spotyka pewien opór jestem bezradna, ponieważ mamy, jakby weksel wiem, że mogę nawet zobaczyć mojego dłużnika, gdybym się uparła natomiast nie mogę żaden sposób wyegzekwować jakiekolwiek spłaty należności w jakiejkolwiek formie i nawet nie mówię, że to ma być jednorazową, bo tak jak mówiłam poszłam na ustępstwa i rozłożyła na ponad 1 , 5 roku spłatę tego należnego mi tyle tylko, że żadna rata nie wpłynęła tak no właśnie, bo z 1 strony tak pani poszła do sądu na drodze sądowej próbowała te pieniądze odzyskać co do tej pory się nie udało się sąd proszę panią o wpłatę 5 00 0 prawie złotych natomiast z drugiej strony wiem, że rozmawia też pani z przedstawicielami firm windykacyjnych, które teoretycznie mogłyby się sprawą zająć ale, ale jest to dla mnie niejasne status działania tych firm i z tego co się zorientowałam, ponieważ mam wątpliwości również moralne nie wiem w jakim stopniu jest to działalność, która jest legalna a gdzie zaczyna się już w granicach, gdzie przekraczamy prawo i chciałabym się znaleźć w takiej sytuacji, że działamy niezgodnie z przepisami niezgodnie z regułami i mój dłużnik może nie bogacili się do sądu n p. o nękanie albo nie wie, o ile jeszcze rzeczy, które mogą się zadziałać, więc jestem w tym momencie postawił pozostawiono tak naprawdę ze swoim długiem sama sobie pan wrażenia jak pan patrzy na to zboku, bo rozumiem, że pierwsze miesiące po tym, jak człowiek się wyprowadził z rodziną to są nerwy to jest teraz i t d. w tej chwili po ich jest pani podejście do tego tematu do tego długu w tym momencie tak naprawdę, ponieważ jak ten dom już sprzedałam i zmieniła, jakby za swoje życie i tak naprawdę to te pieniądze za wiem, że to jest to są moje pieniądze nienależne, ale w tej samej sytuacji jestem przerażona tym w jaki sposób, by u nas w naszym kraju funkcjonuje prawo i sond, bo w pewnym momencie tak naprawdę po Janie wiedziałam czy ja jestem osobą pokrzywdzoną czy jest on osobą, która musi bronić się przed tym, aby uzyskać prawo do odzyskania swojego długu no właśnie w bardzo dziękuję za rozmowę ja również dziękuję swój problem mówi sprawa Katarzyna pszczoła rzecznik prasowy d s. cywilnych Sądu Okręgowego w Lublinie sytuacja jest taka, że miejsca pobytu pozwanego w tej sprawie nie jest znana i w tym wypadku konieczne jest ustalenie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu, który będzie reprezentował tego pozwanego w toczącym się postępowaniu to zaliczka, którą powódka musi uiścić, kto jest zaliczka na poczet wynagrodzenia dla kuratora ustalonego przez sąd celem reprezentacji tego pozwanego ta pani, że rzetelne, gdzie ten mężczyzna przebywa i zgłaszała sądowi to jakby nas brane pod uwagę pyta pani rzeczywiście pisma podaje, że z tego co jej wiadomo to prawdopodobnie okazuje się potem 1 z adresów, niemniej jednak ten adres znikąd nie wynika, że pani musiałaby zresztą pani złożyła wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu i sąd zgodnie z wnioskiem ani tym co zostało ustalone takie czynności podejmuje właśnie pełna przed sobą rozpiskę jak to wyglądało z czego wynika to, że to tak długo trwa, ponieważ na początku został wydany nakaz zapłaty, a później okazało się, że inny adresat pod danym adresem pozwany tam nie zamieszkuje, więc przepisy nakładały na sąd obowiązek z urzędu uchylenia tego nakazu zapłaty poza tym postępowanie w sprawie było również zawieszone, ponieważ pani nie wykonała czynności, do której została wezwana wyznaczono metę terminie w jakiej nie uprawdopodobniła okoliczności związanych w z nieznajomości adresu pozwanego państwa co to jest także osoba występuje o kwotę, jaką 14  200 zł, czyli Przekwas 14  200 zł musi zapłacić 5 000, by te pieniądze swoje wyegzekwować wynika to z przepisów to nie jest wolna decyzja sądu, jaka kwota jest przeznaczana na wynagrodzenie kuratora dla nieznanego miejsca pobytu są to przepisy, które określają wysokość tego wynagrodzenia, jeżeli pani nie posiada takich środków może złożyć wniosek o zwolnieniu od kosztów sądowych to jest częsta sytuacja częsta sytuacja, że chodzi o ustanowieniu kuratora dla nieznanego miejsca pobytu na zdarzają się takie sytuacje, żeby proces mógł być prawidłowo prowadzone muszą być ustalone właściwe adresy wszystkich stron danego procesu, jeżeli nie ma możliwości ustalenia adresu no to wtedy ustanawiany jest kurator pani sędzio to jest także w przypadku starania się o pieniądze od dłużnika i sama pani, chociaż zdarzają się takie sytuacje, że nie da się ustalić, jakie w takim w takiej sytuacji ma możliwości sąd ustanawia tego kuratora tak naprawdę w tej sprawie w niektórych sprawach szczególnie zakresu naszych zajęć z zakresu prawa rodzinnego sąd podejmuje działania z urzędu natomiast w tej sprawie niestety sąd nie działa z urzędu pani już stosownymi dokumentami uprawdopodobnił na to, że miejsce pobytu pana pana pozwanego nie jest znana no i sąd wyznacza w znaczeniu kuratora, w jakich sytuacjach sąd mógłby zadziałać z urzędu tak jak powiedziałam jest wymieniona kategoria spraw, kiedy sąd podejmuje decyzje na czynności z urzędu i są to sprawy głównie w rodzinne tutaj nie ma takiej możliwości, że n p. policja poszukała tego pana no nie tutaj nie ma takiej możliwości, bo sąd nie może zlecić policji poszukiwanie pozwanego bez zarzutu z tym nakazem zapłaty bowiem, że tutaj pani składać cały czas maski w tej sprawie, bo wcześniej nakaz zapłaty były wydane tak rzeczywiście w tej sprawie nakaz był wydanej pani cały czas składa wnioski o nadanie klauzuli wykonalności temu orzeczeniu natomiast sąd w tej sprawie zgodnie z przepisami musiał ten nakaz uchylić urzędu, ponieważ przepisy przewidują taką sytuację, jeżeli miejsce dłużnika miejsce pozwanego nie jest znane albo nie można mu doradzić odpisu nakazu na terenie kraju sądów urzędów uchyla nakaz zapłaty, więc de facto w tej sprawie tego nakazu już mówiąc wprost niema FOT 5 000 zł z kwotą znaczną ilość trzeba warunki spełnić, by mu sąd mógł zwolnić panią od tych kosztów na sąd musi uznać, że sytuacja majątkowa i zarobkowa oraz rodzina pani powódki nie pozwala jej na uiszczenie tak wysokiej kwoty stanowiłaby zbyt dużą startach, jeżeli chodzi o jej finanse prawda więcej pań musi złożyć wniosek złożyć oświadczenie w na odpowiednim formularzu no i sąd dokonuje wtedy oceny istnieje możliwość zwolnienia od kosztów albo w całości albo w części prawda, więc jeżeli tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że pani nie stać na tę kwotę 4 u 4 800 zł no to taki wniosek powinna złożyć, a to jest kwota, która w przyszłości może być zwrócona na oczy to jest kwota, którą owo w każdym po procesie powód wykłada mówiąc kolokwialnie wykłada koszty tego procesu natomiast w orzeczeniu kończącym sprawę sąd rozstrzyga o tych kosztach w zależności od wyniku rozstrzygnięcia wyniku procesu, czego może się okazać, że te pieniądze będą zwrócone może się okazać, jeżeli później miejsce pobytu n p. pozwanego zostanie ustalone wtoku postępowania w te koszty zostaną zasądzone na jej rzecz od osoby pozwanej nota taka możliwość oczywiście, że istnieje proszę państwa to trudna historia i dość absurdalna przyznam, by odzyskać dług trzeba zapłacić 5 000 zł w majestacie prawa zobaczymy co uda się w tej sprawie ostatecznie ustalić się mam nadzieję do tego tematu pozytywnie za jakiś czas powrócić tyle na teraz, a już za kilka chwil wyklęci jako ideału no właśnie będzie o pierwszych badaniach podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego ponad 2 0 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA