REKLAMA

Dyskryminacja w pracy

Strefa Szefa
Data emisji:
2018-07-08 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
strefa euro 2 3 SA audycje astra Warszawa przy mikrofonie Marzena Mazur witam państwa bardzo serdecznie zapraszamy przed radioodbiorniki szczególnie osoby, która w mym spotkały się z dyskryminacją w miejscu pracy, bo to będzie dzisiejszy temat naszej audycji o dyskryminowaniu od dyskryminacji co to jest dyskryminacja jak definiujemy dyskryminację i co możemy zrobić, jeżeli taką dyskryminacją się spotkamy albo czego nie możemy zrobić o tym, będziemy dzisiaj rozmawiać od Rozwiń » razu też podam telefon do nas 2 2 kierunkowe do Warszawy, a potem 4 4 4 4 0 4 4 wspólnie z gościem studia postaramy się on odpowiedzieć na państwa pytania, jeżeli jakieś będą dotyczące dyskryminacji no właśnie ekspertem gościem państwa i moim dzisiaj jest pani prof. Monika Gładoch radca prawny kierownik katedry prawa pracy na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w dzień dobry dzień dobry no właśnie to by ich działacze zdefiniowana dyskryminacja co to jest ta dyskryminacja dyskryminacja to gorsze traktowanie, czyli mniej korzystne niż pozostałych pracowników i mamy wiele przesłanek podsta w dyskryminacji to jest płeć wiek niepełnosprawność rasa religia narodowość przekonania polityczne przynależność związkowa pochodzenie etniczne wyznanie orientację seksualną, a także zatrudnienie ze względu na czas określony lub nieokreślony z pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy przy czym ta pierwsza część, gdzie są te podstawy dyskryminacji jest katalogiem otwartym od paru lat tak rozumie to orzecznictwo tak rozumieć to w orzecznictwie taki wyrok w takie wyroki wydaje Sąd Najwyższy w Bordeaux w no właśnie jest bardzo dokładnie w domu inne wymienione i płeć wiek pochodzenie religię i t d . ale znów był równie dobrze mogę sobie wyobrazić szefa, który powie AJA nie zatrudniam brodę, bo urodzi to wrażliwi n p. i ich już czy to już jest dyskryminacja tak to też może orzec, że ma duże ze względu na kolor włosów kolor włosów też może być podstawą dyskryminacji wg tego właśnie nowego punktu widzenia nowej obserwacji dyskryminacji, dlatego że my nie możemy podać powodem może być również choroba nawet nosicielstwo wirusa Chin w nie zatrudniam cię z tego powodu też może być podstawą dyskryminacji mało tego Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej ich pod pojęciem dyskryminacji rozumie również asocjacje na czym polega ich nie lubiłem twojego ojca, bo miał poglądy polityczne albo orzekał w sądzie wojennym to, żeby też nie zatrudnia 3, ponieważ twój tata był prokuratorem stanu wojennego kwoty nie dostaniesz zatrudnienia n p. żadnej pracy w tym mieście nie dostanie żadnej pracy okres ich, czyli też nazywa dyskryminacja przez asocjację HOKEJ czy Itaka wykluczające społecznie to jeszcze 1 przykład kiedyś się w tutaj w tym studia, chociaż już poza anteną pewien prezes przyznał się, że nigdy w życiu nie zatrudniło mnie zatrudni n p . od byłego menedżera, bo uważał, że osoba, że taka osoba nie będzie w stanie zadbać oswój zespół skoro nie stanie zabrać się czy, jeżeli powie wprost tak kandydatowi do pracy, że właśnie zatrudni go ze względu na to, że nie jest wysportowany nie nie jest fit to czy to też jest dyskryminacja tak to jest właśnie przejaw dyskryminacji o idący, by tak opowiada w jakim gronie i się mądrze głupio zresztą mówi na marginesie to to znaczy, gdyż nie dzieje nic, ale w momencie, kiedy te jego przekonania wpływają na zatrudnienie czy decyzja o tym czy kogoś zatrudnić się z tego powodu kogoś zwolni, bo n p. ktoś zaczął być albo nie będzie go awansował, bo to co dawać pieniądze na człowieka, który nie dba o siebie nie będę miał z niego żadnego rezultatu żadnego efektu to to już jest to dyskryminacja tak jak wspomniałam Sąd Najwyższy na początku bardzo sztywno wzmagał tych podstaw, jakie są wymienione w kodeksie, ale od paru lat otworzył się na nowe podstawy, czyli nawet takie, których trudno nam sobie w tej chwili, które trudno sobie wyobrazić 2 2 kierunkowe do Warszawy, a potem 4 4 4 4 0 4 4 proszą dawczynie jest dzisiaj zaczną jak co tydzień Małgorzata Buczyńska ona będzie odbierała od państwa telefony jeżeliby te będą państwo chcieli można też na antenę zadać pytanie bezpośrednio na naszą ekspertką jeśli nie można zostawić pytanie wyda wcześniej żona potem przekaże je do studia no dobrze, czyli w taki razie wylecą możemy zrobić się w przypadku, kiedy stwierdzimy dyskryminację ale zanim odpowiemy na to pytanie dodzwonił się do nas pan Michał z Warszawy halo dzień dobry i odwołanie w sprawie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność czy PZPN chodzi o dyskryminację w pracy właśnie chodzi o to, że ja zostałem byłem dyskryminowanych w pracy, ale w postępowaniu sądowym to nie dał mi Diabły Bodnar dotąd nie żądał od pracodawcy udowodnienia, że mnie nie dyskryminował nie uwierzył mi, że byłem dyskryminowany, a takie fakty jak n p. zwolnienie mnie brat, który w Bogu na samym końcu oczywiście jest zatrudnienie na moje miejsce, bo kilku tygodniach innej osoby jednak gdy jeszcze wcześniej podczas trwania stosunku pracy udzielenie mi najgorszych zajęć tylko tych gorszych niż innym pracownikom gorszych niż bardziej pracochłonnych niewiernych takich jak n p. pomijanie inni w Chełmnie przy wyjazdach integracyjnych firmowych wyjazdach integracyjnych ogólnie nie uczestniczyłem, ponieważ pracodawca nie życzył sobie nóg Patryka domyślam się nie życzył sobie w mojej obecności na wózku inwalidzkim wiem może pracodawca uważał, że będę prowadził n p . w obie firmy z dyskontem do tanich, ale 2 pytania, o czym były inne osoby z niepełnosprawnością również zatrudnione w tej firmie nie gra w 2 jedno jedyny byłem z GOK i nogi on wybuchnie tam się boję się odwoływałem po wyroku I instancji oglądałem odszkodowaniami za dyskryminację jest za nie chciałem wracać do pracy do tej firmy nie żądałem przywrócenia do pracy no bo chyba zrozumiałe prawda byłem rozgoryczony po prostu to się do tych z jeszcze dodać, że n p. firma nie krótszego pobytu nie zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego, ponieważ osoby niepełnosprawne mogą GoldenLine dłuższego urlopu aniżeli 2 4 dni w roku takie podróże stały osoby, a także ostrzegała obecnie do współpracy niepełnosprawni mogą pracować przez 5 godzin w ciągu 3 uważam, że 7 godzin w ciągu 5 dni w tygodniu, czyli to jest jednak o 5 godzin tygodniowo w niej ani oni Michale wejdę słowo przepraszam, ale mam pytanie czy morale konkretne pytanie do naszego eksperta czy po prostu chce pan pokazać, że jednak ta dyskryminacja w miejscach pracy istnieje no i ciężko się z nią walczę chodzi o to żeby odniósł się do mojego przypuszczenia, że tylko przypuszczenia, choć droższe to może podprogowe moim powiedzmy lekturą innych podobnych orzeczeń sądowych, które są dostępne w internecie jest linia orzecznicza orzecznicza sądów, bo itp, czyli po prostu by kryminał to inna linia orzecznicza wobec ludzi niepełnosprawnych który, o czym świadczy choćby to, że rząd nie żądał, żeby pracodawca udowodnił, że nie dyskryminowało mnie nie już to wskazuje na to Anatomia również orzeczenia linia orzecznicza, czyli to w jaki sposób kombi zredukują podobnych sprawach świat o tym, że to orzecznictwo jest, by eliminują ludzi niepełnosprawnych pani profesor to taki jest jej szczęściem jak już mogę panu panu pomóc zadać jedno pytanie, bo droga krajowa nie jest jedyną drogą w przypadku dyskryminacji, kiedy zakończył się po na proces nie traktowałem tego wyroku do tego, że nie uważałem, że nie mam szans mają właśnie linię orzeczniczą w tym w podobnych sprawach uważałem, że Sąd Najwyższy nie nie chodzi o Sąd Najwyższy, kiedy wyrok stał się prawomocny w tym przypadku, bo już dawno, bo to jest już chyba około 1 0 lat no tak to zostało niestety tylko wspomnienia, ale przy okazji tej sprawy zwracam państwu uwagę, że w ciągu pół roku od zakończenia sprawy w sądownictwie krajowym można złożyć skargę do Strasbourga czy Donegal z uniwersytetu w postępowaniu kasacyjnym dopiero w danym postępowaniu sanacyjnym natomiast ja Magatha jeszcze nie zdecydowałem się w domach przymus adwokacki to jest kosztowne przecież tam nie mogłem złożyć kwiaty nie tylko musiałbym to prawda wynająć i ze względu na tę właśnie przypuszczenie, że nie mam żadnych szans na wygraną wobec faktu takiego jak i Wilhelm wobec tego jak i charakter linii orzeczniczej pani profesor czy to jest zgodne z tym co pani widzi na salach sądowych co znaczy powiem tak w salach sądowych procesów o dyskryminacji jest naprawdę niewiele i zgodzą się co do tego, że sędziowie uczą się tych przepisów, o czym świadczy chociażby wykładnia Sądu Najwyższego, która zmieniła się stosunkowo niedawno uczymy się czym jest to dyskryminacja wobec tego nie znam przebiegu tego procesu trudno się do niego odnieść faktorzy liczą już od ciężaru dowodu jest przerzucone na pracodawcy pan jedynie uprawdopodabnia, że mógłby mógł być pan dyskryminowany, a do nas odskocznią jest drogą gminną duże, żeby reprezentować pracodawcę ma udowodnić to w tym względzie na pewno nie rozumiał ogólne rozumienie i zajmować on bardzo jest on bardzo jest możliwe, że były to czasy panów 10 lat temu u nas wtedy procesu dyskryminacji absolutną, więc ktoś inny świat się orzeczenia, które tu świat dąży jednak nie zmieniło w tej kwestii w tym zakresie pruskie państwo, że nie chcą w ogóle traktowani jako drugi tor i ich Korczaka po powiem tak bez względu na to czy uda się państwu dotrzeć do takich fundacji czy organizacje pozarządowe namawiają, bo wielu prawników świadczą o promocji pro publico Bono w Łowiczu z ogromną cenę rozstałem się do Helsińskiej fundacji praw człowieka o pomocy odmówiono mi to mnie nie uzasadniają tego w ogóle również do polskiego Towarzystwa prawa Antydyskryminacyjnego anty dyskryminacyjnego zaś to Towarzystwo odmówiło mi do szeregu innych organizacji pozarządowych, bo ja chciałbym złożyć w właśnie ich do MOPR to znaczy, żeby pro Bono i pęka od 2 zło żyli no ale przed tymi rozmawiali o taka organizacja integracja Piotra Pawłowskiego, gdyż nie odmówiła powiedziała usprawiedliwił się tylko tym RO na urlopie akurat to latem było po prostu nie, żebym nie zajmuje on tak poważnie to, na który w ogóle ich ignorują, że jest to problem dyskryminacja ludzi niepełnosprawnych, a przecież zobowiązuje Polskę konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, ale ani byłaby ani on by w ogóle tego nie widzą tylko obowiązują u progu, by konwencja ratyfikowana na podstawie ustawy z IPO line i ona obowiązuje na podstawie konstytucji bezpośrednio, ale tego nikt nie widzi w okolice Grodna była dla to jest dla mnie bulwersują, że futbol mieli od nowości, jakie wolna Polka po osiemdziesiątym dziewiątym roku istnieje od położenia ludzi niepełnosprawnych dalej się pogarszał w tym czasie początkowo było był taki okres trochę lepszy, ale mniej więcej po roku po 2 3 latach to już widać było o 0 dołować tango salon bardzo dziękujemy za to mój głos w dyskusji razem no właśnie chciałam spytać panią panią profesor w takim razie rzeczywiście to jest prawda, że z dyskryminacją osób niepełnosprawnych w Warszawie jest w Polsce i ma aż taki zakres sądzę, że niestety w przypadku procesów sądowych trudno się odnieść, bo nie prowadziłam akurat w przypadku mnisi, choć osoby niepełnosprawne natomiast jeszcze jest ten proces odczuwalny społecznie powiem tylko wniosek do swojego przykładu, bo tak najprościej kilka lat temu muszę mieć nogę w gipsie 2 miesiące i nic trudno sobie wyobrazić życie osoby na wózku nawet w stolicy to są naprawdę duże wyzwania i i ciężko jest na pewno poruszać się na liście w świecie pracy wśród innych osób prawnych duże wyzwania, ale wezwanie się do nas pan Robert z Częstochowy już roznoszone przez spółkę informacji Radia TOK FM panie Robercie halą powiedział dodał dialog z panią ordynator słucham ich mogą w pełni dobrowolnie religia ograniczy hałas powinien od niego o jej brak wychyla, bo tak, aby zdrowy chłopski rozum Golby o korygowanie wad już jedno i długiego jakiegokolwiek związku lub mogą automatycznie Automobil od Konina, który przykładowo ktoś pobiera świadczenie 500 plus jest spowodowany on pomodlić się tylko mianuje kogoś to nie jest pokrywał nalot wiadomo, kto go do możliwości ich być bardzo pierwsza pytanie kolegi w takim razie choroby zakaźne średnio w ciągu roku zrobiono to robić coś takiego poziomu ogrywa Medyk nabrał, który kwalifikowanie ludzi wreszcie mogą ją dobrobytu nie dla Odry wdarła się do klubu Automobil GL z możliwością podłączenia ogłosił on obok tych uwag mija, bo lider klubu jako człowiek, który 6 lat, by wydobyć pilota z PFRON składek, bo mamy ogłosiła, by Love logo swojej żonie nie miałam takich jak pełny rok obchodów było w Hongkongu do życia wiem wiem, że pilotom nie mam prawa do drogi, bo o 1 z wygodą dla Bondy Green -Up natomiast biorąc pod uwagę, bo w UB roku mamy to skandal jak bąbel bodaj w biurach obsługi niania w 2 człowiek, który w wolną od roku on by on nikogo kogo trafił oba już w momencie ma drogą, którą jest wg tych tworzył dzieła były długie drogi ruch w lekkich obyczajów moc na osiedlu Kliny on od wad wzroku, który w 2 Oldboy pani lub grupowo zwolniono go jakoś od Boga, który wg biegłych o nie chcą zatrudniać babę Dora, który odkrył i położnych w Bytomiu była formą modelkę, w którą miasto reklamuje chorobliwie wysoki iloraz obu tych szkół morskich albo drogą mogą czuć się dyskryminowana jest Legionowo nie będzie wiązało, ale 1 z dalej oferować wyroby wiarygodną odpowiedzią na Orlika modelką ma ono od tych o takim pudełek, a nagle mój głos model właściciel ogromnych koleinach obróciło grupowego chudnięcia mogą być w głowę i Belgią losowego powodującego nie nie podjął pan Olek Dyl billboardy zdołałby grillowanych od jego długi stworzyli mamy mamy 2 pytania te panie Robercie na odpowiedź musi pan poczekać chwilę, ponieważ teraz zapraszamy na skrót informacji Radia TOK FM i z odpowiedziami nasz ekspert wejdzie zaraz po informacjach strefa euro 2 3 2 audycja strefa szafa przy mikrofonie Marzena Mazur studio państwa i mój gość pani prof. Monika Gładoch radca prawny kierownik katedry prawa pracy na Uniwersytecie imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego rozmawiamy o dyskryminacji w pracy tuż przed skrótem informacji zadzwonił pan Robert 2 szybkie pytania po pierwsze, badania do tej podstawy szuka, więc konstytucji jest art. 3 1 muszą być stosowane środki proporcjonalnej, a takie mam taką proporcjonalność odnajduje jeśli chodzi o bezpieczeństwo ochronę społeczną a, czyli badania musi ktoś przeprowadzać kwalifikować osoby do wykonywania pracy też logiczne natomiast co do drugiego pytania on też dosyć prosty patrzymy na rodzaj pracy charakter pracy, które ma być wykonywana, jeżeli rzeczywiście są to modelki i producenta albo menadżer, który się nimi zajmuje zatrudnia tylko kobiety i takich spra w w jego działalności to wiadomo, że chodzi mu o kobiety szczupłe wysokie i oczywiście 1 płci ZOMO FIZ z obozu interesująca, bo taki charakter pracy na dość wynika z dyrekty w unijnych także, która dotyczy zakazu dyskryminacji dyrektywa 2 tego siódmego już za polędwicę dziczyznę to to nie jest dyskryminacja nie jest w tym przypadku nie, dlatego że no, chyba że w ogóle zajmował się rynkiem modowy mi zatrudnia również mężczyzn nie był sprofilowanych wyłącznie na kobietę w jeszcze do tych badań chciał wrócić ten przykład podany przez naszego słuchacza, że jeżeli ktoś prawie nie widzi chce zostać pilotem rozumiem, że takie badania rzeczywiście jest sens mają sens, ale jeżeli w tych badaniach wyjdzie na przykłady, że ten człowiek to chociażby jest nosicielem wirusa Chin w ich to będzie podstawą zatrudnienia to to już jest dyskryminacja nie będzie dyskryminacją bo, chociaż nigdy byśmy pewnie jeszcze głębiej to ze względu na dobro wspólnoty można, by wyprowadzić potrzebą ochrony, ale tu muszą być środki proporcjonalne i dlatego najpier w patrzymy na te pierwsze przesłanki i mitów w tym przypadku innych, o ile wzrok tak to już nosicielstwo nie w mamy jeszcze 1 telefon pan Marek z Wrocławia halo Taxi RMI słuchamy ani ja chciałbym zwrócić uwagę na dyskryminowanie pracowników ze względu na ich wiek o tym, się z tym nie są właśnie one w sumienie wiernych carowi nie chcą zbyt wiele mówić o sobie, ale mają także wybrać się w branży, bo kilkunastoletniej pracy w firmie, którą niejako od podstaw pomagała mu rozwijać kończy, kiedy stawiano poważne kłopoty w firmie byłem wśród tych zwolnionych na 1 z powodów było to, że zbliża się do tego wieku ochronnego emerytalnego i nie mylę prawda w 2 najprawdopodobniej robił, bo z tego względu że, gdybym po prostu ten wiek przekroczył kwoty nie można byłoby mnie zwolnić przez kolejne 4 lata, ale nie miał pan tego wypowiedzenia może to jest uwzględnienie nie on ja nie autor szczegółowo w jaki opowiadali jak to wygląda jak ognia, gdyby go zidentyfikować niewymienienie kopanie od początku jako prywatny odprawy w natomiast Igor było to, że potem, starając się też dobra ze byłem przekonany, że ten mój wiek bardzo tutaj odgrywa dużą rolę, dlatego że nowo ten argument, że jak zatrudnimy takiego ratownika no to będzie problem, że nie będzie go można zwolnić już po osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego IKE albo takie argumenty, jakie są przygotowane, że ludzie braki w zaawansowanym wieku brak współpracy ze względu na niskie kwalifikacje jest akurat w moim przypadku błękitny tutaj non stop OJ, dzieje kończę studia za granicą na wiele dodatkowych kwalifikacji, a jednak po prostu pracodawcy nie wiem czy to teraz już tak i Wygraj nawet nie unikali odpowiedzi na składane przeze mnie oferty i wiemy, że jest taka ustawa, która niby ma chronić pracowników przed zwolnieniami GM w wieku od ich do wbiegającego, w jakich lat pracuje, a droga prowadziła grę przeciwnie i pytanie właściwie daje do Superba o jak gdyby które mogą mieć na to wpływ mają zamiar zrobić bo by drewniana od lat o praktycznym, a nie zmienia Europa dalej nie jest, a chyba więcej krowa dla rynku dla pewnej grupy pracowników niż pożytku na jedno jechał może coś na ten temat gór bardzo bardzo dziękujemy za pytanie no właśnie pani profesor PL z 1 strony słyszymy z różnych stron męża osoby w zaawansowane wiekiem mogą być bardziej lojalnymi pracownikami, że są bardziej dyspozycyjna to już nie mają małych dzieci, które nie chorują, że mają znacznie większe doświadczenie tak dalej, czyli jest taki trend namawiania do zatrudnienia, ale do zatrudnienia starszych osób z drugiej strony też nam się społeczeństwo starzeje i za chwilę tych młodych po prostu nie będzie tak wielu aut ciągle jeszcze mamy do czynienia z taką dyskryminacją ze względu na wiek jak to wygląda jest rzeczywiście przepis w kodeksie pracy też art. 3 9, który nie pozwala na zwolnienie pracownika w trybie wypowiedzenia przez pracodawcę, jeżeli jest w wieku ochronnym 4 lat 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego w CIT przepis był różnie oceniane w mało tego proszę państwa parę lat temu przed PiS dostał jeszcze rozszerzone o innych i teraz ten wiek ochronny się jeszcze w przypadku niektórych osób wydłużył dyskusja była o tym czy to przypadkiem tak tzw. pozytywna dyskryminacja, bo tak się ocenia i nie wprowadza więcej właśnie tak jak pan mówi problemu ów niż nasze korzystał młodych kobiet są względy ochrony kobiety wciąż muszę państwu powiedzieć, że za zatrudnianie młodych kobiet, ponieważ to oczywiście strona związkowa zawsze mocna jest za utrzymaniem tego przepisu pracodawcy mówią zastanówcie się czy oni jest rzeczywiście potrzebne i czy nie rodzi problemów oni mówią są różne wyniki badań niektóre potwierdzają, że tak są takie problemy inne dowodzą, że wręcz przeciwnie pana przykład przekonuje mnie co do tego, że rzeczywiście pracodawcy wzbraniają się przed zatrudnianiem osób, które mają szczególną ochronę póki co przepis taki obowiązuje i jestem również przekonany, że strona związkowa z niego nie zrezygnuje, bo przez lata z niego nie rezygnowała tak jak powiedziałam przed chwilą przepis jeszcze został rozszerzony, a sama znam przykład muzyka, którego zwolniono na 2 miesiące przed wejściem w życie przepisów w nowej rozszerzonej wersji mało tego ananasa -li sądowej przełożony powiedział, że muzyk w wieku 60 kilku lat nie osiąga już takich efektów artystycznych, jakiego młodsi koledzy, czyli jawnie oświadczył, że go dyskryminować przyznał się do z przyznał się do żar inaczej imponuje myślę, że nie do końca świadomie, ale to rzeczywiście jest pytanie do polityków i osób, które tworzą prawo w 3 i narazili zdrowie niewiele i tym samym nie powstrzymujemy przed zatrudnianiem tych osób pani prof. Malec w w końcu był, jakby nie istnieje obowiązek podawania serwis swojego roku urodzenia właśnie ze względu na ochronę przed dyskryminacją orzekł to prawda, ale jest już ktoś przyjdzie na rozmowę kwalifikacyjną to raczej o wyglądzie to lepiej wyglądać młodziej wrocławskiej po nim jesteśmy w stanie ocenić czy mamy do czynienia z osobą w wieku młodym średnim czy już takim bardziej zaawansowany atak się wydaje to wtedy plus mają ci, którzy późno skończyli studia, bo po roku z dniem ukończenia studiów jeszcze ewentualnie można coś tam coś tam spalić nawet no dobrze, czyli jak wiemy już z telefonów naszych słuchaczy to dyskryminacja istnieje i jak ma się nieźle co zrobić w takim razie, jeżeli czuje się dyskryminowana bronić się przednio jak bronić się oczywiście najpier w próbować wyjaśnić tę polubownie z pracodawcą, a jeżeli dojdzie już do najgorszego, czyli do zwolnienia z pracy ze względu na jakąś przesłankę dyskryminacji to walczyć Swiss prawo przed sądem wspomniałam o tym, że ta dyskryminacja to jest problem Europejski bardzo chroniony w prawie Unii Europejskiej, ale nie tylko, bo w radzie Europy także jest mnóstwo dokumentów pan wskazał nasz szczególny chociażby w zakresie innych osób niepełnosprawnych i ich, o ile polskie sądy są na razie jeszcze chyba nie nie do końca przyzwyczajona do takich procesów, bo faktycznie jest ich bardzo niewiele o tyle po zakończeniu drogi krajowej rzeczywiście trzeba spróbować aż do kasacji można dochodzić swoich pra w w Strasbourgu rozładowywać dno jeśli chodzi o dyskryminacji są duże szanse w mało tego ze względu na sytuację polskich sądów, jaka jest obecnie, w którą obserwujemy obecnie i podejrzenie co do braku trzeciej niezależnej władzy w Polsce, czyli po chcą władzy sądowniczej myślę, że są też podstawy do tego, żeby spróbować procesu bez wyczerpania drogi krajowej te osoby, które chociażby sędziowie, którym kazano wyobrazić sytuację w Sądzie Najwyższym to też nie jest dyskryminacja ze względu na wiek czwartego co powiedział nasz słucha co dziwić, że gra we wspólnym to jest dyskryminacja ze względu na wiek i ona się odnosi niestety nie tylko do sędziów Sądu Najwyższego, chociaż oni się z najgłośniej, ale do wszystkich sędziów niestety to 6 5 lat i przechodzenie stan spoczynku dotyczy wszystkich sędziów nie tylko tych orzekających na placu Krasińskich, ale wszystkich wobec tego, że moim w mojej ocenie można, by spróbować najwyżej skarga nie zostanie przyjęta zostanie odrzucona na etapie wstępnego badania w Strasburgu, żeby po prostu pominąć sądownictwo krajowe i zdecydować się na proces bez wyczerpania tych już tego wewnętrznego postępowania myślę, że to ma sens, bo też może to unaocznić za granicą jak istotne jest to problem i nie dotyczy on tylko tych najważniejszych sędziów, ale wszystkich w Polsce w po też w naszym kraju powiedzmy sobie szczerzą dyskryminacja w niektórych branżach i niektórych w niektórych częściach kraju mam poczucie to wciąż taki termin mowy w i coś co było do tej pory normą teraz okazuje się, że jest dyskryminacją myślę, że również przedsiębiorcy muszą się tego uczyć na pewno tak proszę zwrócić uwagę, że dopiero rozporządzenie wydane w tym roku dotyczący zakazu prac wzbronionych kobietom i kobietom w ciąży w szczególności w zasadzie, gdyż właśnie były do prac wzbronionych kobietom teraz już to rozporządzenie tak nie brzmi, bo nie może brzmieć nie możemy różnicować ze względu na płeć, ale to dopiero w tym roku się stało tak jednoznacznie wcześniej zakazywano pracy przez lata kobietom pod Siemiatyczami ten przepis już nie obowiązuje, a był sprzeczny z konwencją żyje inny jak Dizzy przepraszam z dyrektywami Unii Europejskiej tutaj zresztą jest pewien problem między konwencjami międzynarodowej organizacji pracy, a aktami Unii Europejskiej bo o ile konwencji MOP był w takim Starym duchu, że właśnie ze względu na właściwości psychofizyczne te kobiety chronimy o tyle w unii Europejskiej był dokładnie odwrotnie niż się rozgrywać na ten temat, ale to jest ciekawy problem, ale ktoś zauważy wyjaśniłem to nie są automatyczne zadzwoniła do nas 3 mężczyzn i bardzo sieć żadna kobieta myślę, że za chwilę będzie mieć telefonu dyskryminacji ze względu na płeć, a może chodzi, a może niekoniecznie w 2 już będziemy odbierać telefonów natomiast ciągle można jeszcze zadzwonić i podać nam swoje pytanie o 2 2 kierunkowe do Warszawy 4 4 4 4 0 4 4 do przedszkoli z 1 strony mamy się bronić, czyli pusta puszka do pracodawcy i powiedzieć tak drogi szefie moi koledzy na tym samym stanowisku już dostali w międzyczasie 3 podwyżki jak mnie AJA nie nie wiem, dlaczego nie wiem dlaczego, ale wtedy można oglądać czy nie jest to czy jest to może przeja w dyskryminacji ze względu na płeć, czyli jest to po prostu raczej zastraszaniu pracodawcy nie byli zastraszani, dlatego że ciężar dowodu jest dokładnie odwrócony, czyli tylko wykazuje nawet nie udowadniam mówi tak mnie się wydaje, że nie ma racjonalnych powodów, więc może też płać albo może mój wiek albo może moje poglądy albo poglądy mego ojca, które są powszechnie znane weźmy pod uwagę, że to dyskryminacja przez asocjację może odbijać na dzieciach znanych rodziców, którzy wypowiadają różne poglądy polityczne i to działać 2 strony i wtedy ten pracodawca musi podać argumenty przekonujące czy dziś, że to zróżnicowanie było uzasadnione mam poczucie, że w naszym kraju jednak lepiej działa nie dyskryminacja przez asocjację tylko ranny gnom preferowanie w Szwecji w Berlinie co wysp Tahiti i skuteczniejsze niż asocjacje pewnie tak jest w realnym dobrze i po takiej rozmowie, jeżeli n p. no właśnie szef nie udzielam żadnej wiążącej odpowiedzi i po raz kolejny moi koledzy dostają podwyżkę, a ja nie pomoże nam wykonujemy taką samą pracę i jesteśmy na tym samym stanowisku to zbieram dowody czy po prostu idą do sądu i mówię, że podejrzewa męża nastąpiła dyskryminacja rondo podejrzewam tak, ale mam to w dokumentacji, czyli koledzy się chwalą trzecią podwyżką, a ja od kilku lat nie mam nic jestem jedyną kobietą w grupie albo jestem spośród nich najmłodsza, bo najstarsza, a więźniom porad wyraża okazji zbudowaliśmy własną potrafię przy okazji udowodnić, a w kadrze mają proces, a tym samym poziom jego jakość dotyczył proces, bo teraz jak można się bronić pracodawcom tak jak powiedziałam musi podać rzeczywiste powody i ona muszą przekonać sąd, że to niebyła dyskryminacja czy dziś osoba Elena nie ma jednak tak dość tak dużego doświadczenia co się przekłada na wyniki pracy, bo w zasadzie Małgosia doświadczenia, ale to nie rzutuje na efekty to nie zmienia sytuacji FMT inności to różności musi wpływać na efekty sposób świadczenia przeze mnie pracy wykonywanie przeze mnie obowiązków to musi mieć bezpośredni związek z pracą, by ostatnie pytanie o koszty, jeżeli nie znajdziemy żadnej fundacji ani żadnego żony organizacji, która nam Pomorza to ile może kosztować tak orientacyjnie droga od złożenia pozwu do kasacji czy taka taka pełna Troka Otóż proszę państwa pracownik ma ciągle uproszczone postępowanie i także w sferze kosztów to znaczy do wartości przedmiotu sporu o 50  000 zł czyli, jeżeli państwo nie dochodzić w wyższej kwoty to na razie odpłatnie ponosić w przypadku przegrania procesu sąd może obciążyć opłatą, ale nie musi i ewentualnie będą to koszty zastępstwa drugiej strony, jeżeli w ogóle pełnomocnik będzie występował, więc nie ma takiego dużego ryzyka oczywiście dużo trudniej jest występować samemu bez pełnomocnika nowo po drugiej stronie są fachowcy wysunąć się bronić natomiast ile można żądać przed sądem z kodeksu pracy tego nie precyzuje to jest najniższe minimalne wynagrodzenie w 2 10 0 brutto minimalne minimalne bardzo dziękuję za udział w audycji państwa i moim gościem była pani prof. Monika Gładoch radca prawny kierownik katedry prawa pracy na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego cóż pozostaje nam tylko życzyć słuchaczom 0 dyskryminacji i ich miejscu prace no i odwagi jednak o oto, żeby walczyć o swoje prawa dziękuję państwu życzę powodzenia dziękujemy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STREFA SZEFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA