REKLAMA

Powstanie Solidarności oczami Wiktora Woroszylskiego

Historie Polski
Data emisji:
2018-07-08 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
44:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Marcin Rekowski dzień dobry to są historie Polski, a dzisiaj w audycji porozmawiamy o no co tu urządzić pewnym wydarzeniu i wydawniczym i historycznym i chyba też politologiczne, a może też obyczajowym, a chodzi o dzienniki Wiktora Warszawskiego które, które zostały wydane przez kartę w studiu pan prezes Andrzej Friszke Instytut studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk inżynierem lekarz pan jak to się ładnymi popełnił wstęp do tego wszystkie wydania wydawnictwa, ale Rozwiń » rozumiem, że to nie tylko ze względu na pana wiedzę historyczną i znajomość tego czasu, ale również na osobistą relację z Wiktora Woroszylski no tak to znaczy inne nieco przesadzać znaczy zdaniem były jakieś bardzo rozbudowane stosunki, ale znałem Wiktora Woroszylski jego przede wszystkim z grą był więzi on przez bardzo wiem, że jako tytułowy w rozmowie z dzika miesięcznika więź on od 7 dziesiątego drugie roku pisał stały felieton no tak, że ja się tam pojawia w końcu lat 70 no i i to była taka powiedział znajomość Przybylskim z terenu więzi spotkanie dziś przedświątecznych rozmów różnych, ale doszliście do głosu, bo ogólnie znana nadzieję, że właśnie wiedziałem można być od dzieciństwa jest Wiktor Woroszylski, bo czytają książki dla młodzieży jasne w pierwszej części chciałbym żebyśmy, zanim przejdziemy w kolejnych do dzienników i oczywiście weźmiemy tylko wybierzemy pewien fragment pomyślałem, że skoro skoro lipiec to już mojemu pokoleniu kojarzy się z początkiem strajku w Polsce, które doprowadziły do sierpnia aż i od tych historycznych wydarzeniach powie później, ale czasami właśnie się do tego pana wstępu wrócić w takim oto kontekście, że rzeczy, że często się, mówi że on przeszedł w sensie pan Wiktor Woroszylski taką typową drogę od fascynacji komunizmem przez delikatnie mówiąc prościej rolowania w końcu wejść na taką drogę działalności opozycyjnej jest, ale jest 1 rzecz w tym opisie pańskim, której ja nie znalazłem, więc przynajmniej o nią zapytam chodzi mi o to, że skoro pochodził z roboty z inteligenckiej rodziny, a tata był lekarzem w Grodnie i tam chodzą Rosjanie 30 09 . roku i są przez 2 lata, a w tym czasie czyta książki i w UE jak pan pisze na rok coraz bardziej zafascynowany ideą komunizmu jak można było być zafascynowany ideą komunizmu pod rosyjską okupacją właśnie nasze sowiecką okupację i rewanż zacznijmy od tego żony z dzieckiem mama 1 2 lat no no no tak, chociaż to nie jest siedzieli w dal rzut wolny, ale jest dzieckiem i dywany i nie inny i to jest właśnie tak jak my wiemy 12 lat jest wreszcie czas, kiedy w ogóle się zaczyna czytać tak może z bardziej systematycznie prawda, bo wcześniej gry WEK uczy czytać w gruncie rzeczy to jest taki czas pierwszy okres można wejść dojrzewania fascynacji i trudno jest po ICO się wtedy tak zafascynowało komunizmem on się na pewno zafascynował językiem rosyjskim rosyjskimi różnymi utworami, które wtedy, gdy czytał właśnie dorastających chłopaków i to mu rolę i to może być zostałoby już ukierunkowane na dalszą drogę natomiast ja myślę, że to jest też fakt, że muszę patrzeć na cały okres wojenny łącznie, kiedy nastąpi uroczyste 20 01 . wejdą tam Niemcy, którzy zaczną straszny czas dla Wiktora Woroszylski on bardzo niechętnie do tego czasu wracał to była rodzina z żydowskiego pochodzenia całkowicie zasymilowani na no ale to był Holokaust prawda, więc tam jest jak tablet daje ta ukrywania się i zmienia, że tak powiem tylko kryjówek i i rozłąki z rodzicami i śmierci, że tak, więc należy to są wszystko rzeczy, które ono bardzo mało mówił poszedł do etapu, ale czasem o tym, pisał w opowiadaniach tak bezosobowo tak nie do końca jest jasno powiedziane, ale to niewątpliwie na to nie ma cudów no to każdy tak wymuszał to bardzo ciężko przeżyć ja myślę, że jego akces do komunizmu jest późniejszy to znaczy czterdziesty czwarty rok, kiedy tam chodzą Rosjanie to jest koniec tak powiem strachu ożycie ucieczki bezustannej ukrywania się upokorzenia z tym związanego Alleluja sera bym powiedział teraz ta to niewątpliwe poczucie, że one wziąć się łączyć z tymi wyzwoliciela, ale to nie wiem czy pana właśnie to wie skoro niechętnie o tym, czasie opowiadała, ale mam jednak tak jest przynajmniej dzisiaj nasze wyobrażenie, że ziemie zajęte przez armię sowiecką o 1 7 września 30 09 . roku to też jest, toteż są ziemie dramatów wywózek już u nas oczywiście o tym co potem wiemy, czyli właśnie mordowania polskiej inteligencji i w tym sensie to się wydaje trochę dziwne, że jeśli nawet dla niego ten trend ten czas nie był tak straszny jak późniejszy na to ciągle jednak wielu ludzi ci Sowieci na kojarzą się jednak właśnie z represjami z tragediami wielu rodziców one tak nie jest też bardziej skomplikowana oczywiście, że oczywiście, że tak w tym sensie, że żydowskie faktu, który pan mówi miały miejsce nie nie wiem ile osób wywieziono z Grodna nie nie nie pamiętam nie znam takich liczb, ale na pewno bym takiej wywózki i zatrzymania aresztowania znikanie nowa natomiast, że pan pytanie jest co w recepcji rzutach Pm 12 latka z tego mogło się zachować na ile to dotyczyło rzutach jakichś osób 4  000 00 0 łączność z natomiast ja myślę, że jestem bardzo stanowczo za remont był obrońcą tej tezy, że dla innych dla niego rzeczą nadrzędną było, by było okres okupacji niemieckiej miażdży 1 4 lat do tego dodajemy 4 pełne lata ogromnych dramatów i nawet jeżeli to pierwsze pamiętał to ten drugi etap hitlerowskiej mógłby sam był tak silny rzut oka remont zdominował sposób patrzenia na swoją kondycję i inna jakże na zewnątrz mamy też 1 rzeczy musimy pamiętać i ona też ma swoje znaczenie, chociaż dzisiaj bardzo niechętnie się to przypomina dla ludzi takiej kondycji jak umiał rodzicielski tzw . Polska reakcja, czyli Polski antysemityzm strach przed ludźmi, którzy mogliby go wydać, którzy są wrogami Żydów nienawidzą Swiss re no to jest bardzo silny element i on, że tak wiem też ustawia to jest wróg to jest wróg, jeżeli myślimy o wyborach sporo już czterdziestym piątym, gdzie są grupy, który szuka oparcia i któryś z dachem uważa, że będą bronić, bo można powiedzieć, że przed taką reakcją no to tutaj znajdujemy odpowiedź, aczkolwiek pisze pan w tym wstępie takie oto inne zdania w Polsce toczyła się walka o uratowanie resztek wolności przed zniewalającym Polskę komunistyczną dyktaturą jej narzędziem w UB postawił Rosińskiego Kołakowskiego i innych trudno obronić trudno ją też zrozumieć Stali po niewłaściwej stronie fascynowali się ideami, które niosły wielkie zagrożenie dla polskiej i polskiej kultury rynek potrzebuje tylko pan nie pyta inny, bo to jest to co tutaj pan zacytował no tak musimy patrzeć na ten czas obiektywnie prawda natomiast pan nie pyta o to co kierowało tą stronę, który no to jak szukanie Drozda mają uzasadnienie własnych w jego duszy w jego świadomości, że poszedł tą niewłaściwą drogą toczy się obecnie właściwa droga, a akceptacja rzutach komunizmu akceptacja przemocy akceptacja nowej sprawiała brak demokracji no tego nie możemy uznać za rzeczą obojętną natomiast, jeżeli chcemy to zrozumieć no to musimy się zastanawiać co było takiego, że ludzi niektóre no jednak, że ich wrażliwości jak wiemy z całego życia to mogło, że oni to jakby usprawiedliwiali nie widzieli i śliwką z tym właśnie z widzeniem, bo tak jeszcze króciutko tylko po Novol jednak też no i można powiedzieć jest na topie tak my w końcu wyjeżdża do związku Radzieckiego też tam po drodze dziś podróżuje do do NRD w tym związku Radzieckim no przyjeżdża w pięćdziesiątym drugim roku sam pan zwraca uwagę tam jest proces lekarzy szaleje Beria tak i zaczyna, bo i go zatrzymać lub etapem prac odwrotu od od komunizmu, ale oczywiście jest drożyzna jest nieomal emblematy mocnym symbolem akceptacji afirmacji komunizmu pisze na ten temat wiersz występuje na zebraniach jest członkiem frontu ideologicznego jest postacią ogólnie znaną jako 1 z tych kreatorów systemu w dziedzinie kultury w dziedzinie propagandy w dziedzinie nowej kultury komunistycznej jest rzeczywiście osobą w pełni identyfikowała ową systemem i znaną szeroko znaną szeroko czy to na pewno jest to uproszczenie, bo zawsze jak wiemy właśnie to są procesy lanie jakiś chwile czy rzeczywiście dopiero przyjazd na Węgry w trakcie trwania powstania węgierskiego w pięćdziesiątym szóstym roku on tam przylatuje pan o tym pisze z transportem krwi czy jest tego października, więc powstanie trwa już około tygodnia czy to można uznać za tak on za taką datę, bo on aż jedno nie odchodzi z partii tak nie nie mnie nie żegna się z komunizmem, ale należy, że to jest moment przełomowy zależy co uznamy za komunizm, ale ja nie przez autora adres etap zamykający ten okres bym powiedział zrywania z ortodoksyjnym komunizmem odchodzenie zaczyna się w roku 50 03 04 . w Moskwie, kiedy on spotyka tam właśnie ludzi, którzy wyszli z łagrów rozmawia z nimi i patrzy też na to w czasie tej podróży z 2 1 lub długotrwałej prawdą to jest stypendium patrzy na NATO co ten komu jest jak zrobił to społeczeństwo i przyjeżdża pełen rozczarowania co daje wyraz on daje wyraz jadam cytuje jego wypowiedzi na zebraniu związku literatów artykuł zamieszczony latem pięćdziesiątego szóstego roku w nowej kulturze bardzo obszerne artykuły takie rozliczeniowych szukanie, jakby nowego komunizmu innego komunizmu byśmy powiedzieli ne ME no może to trochę źle zabrzmi, ale tak wybór zrozumie ją Samorządowego komunizmu bez aparatu bez dominacji sowieckiej taka inna wiara i tabor i nas wiara, że tak powiem znajduje wyraz w jego postawie w pięćdziesiątym szóstym roku na Węgrzech działają jest jednoznacznie antysowiecki prawna i w pełni solidarny z ludem węgierskim ludem może letnie narodem ludem jest z młodymi ludźmi walczącymi z Sowietami, którzy najeżdżali ich kraj i on w zasadzie wraca stamtąd no już jako absolutnie zbuntowanych komunistów zbudowany przede wszystkim bez związku Radzieckiego IT w tej dyktatury imperializmu sowieckiego oraz zbuntowanych wobec tak bym zamykała ja na to oczu w itu mamy okres taki dość długi jedno, o którym się osoby, bo ma też swoje etapy jest bardziej specyficzne położenie zdaniem załogi, ale coś jeszcze do tego wrócimy po informacjach TOK FM Maciej Zegarski witam ponownie rosną historię Polski w studiu pampersów Andrzej Friszke rozmawiamy o dziennikach gitarową Rosińskiego w pierwszej części rok chciałem też, żeby ich państwu trochę przy przypomnieć tę postać skończyli pracę momencie właśnie, kiedy on wraca po rewolucji węgierskiej do Polski 2 grudnia, o czym pisze pan profesor we wstępie do dzienników na zjeździe literatów przemawia zarzuca Rosjanom zmiażdżenie Ludowego ruchu wyzwoleńczego i zbrodnie ludobójstwa zbrodnia ludobójstwa bardzo mocne słowa AK darowizn rozmawia z narodem językiem czołgów cekaemów no i też ma pretensje do partii polskiej, w której ciągle jest bowiem dodajmy, że nie ustosunkowała się jakiś ostry sposób do tych wydarzeń na węże i oczyszczenie i nie uda nie będziemy dzisiaj dalej opowiadać całego życiorysu, ale chciałbym, żeby pan teraz są jeszcze przypomniał właścicielom czy dopiero moment, kiedy go wyrzucają z partii co następuje wiele wiele lat później jest takim momentem, w którym można powiedzieć, że Wiktor Woroszylski dołącza czy 3 czy współtworzy taką najpier w niezorganizowaną, a potem coraz bardziej zinstytucjonalizowana nawet opozycję wobec wobec komunistów nie znaczy to jest proces, który narasta i jak to wszystko wpisuje w detalach, ale nam, że nawiązanie kontaktów z migracją antykomunistyczna emigracją potajemnych no to jest taki krok opozycyjnych niewątpliwie prawda, a to następuje w gruncie rzeczy na przełomie 2 6 5 8 roku prawdopodobnie inny i przekazuje przez Wiktora Osadczuk przez przez osad szuka Bohdana Osadczuk 2 no i pewne informacje na zachód o różnych sprawach tutaj wewnętrznych z gminy to jest kwestia, że o absencji można być właśnie chce ochronić ideologiczne prawda on w zasadzie zostaje zdjęty ze stanowiska redaktora naczelnego nowej kultury w pięćdziesiątym ósmym roku i od tej pory i już nie będzie nigdzie do tego stopnia, że będą będzie miał okresy prawda widywać się o prawie nie będzie mógł występować już będzie nałożonym nie będą chcieli ten przesuwa się wtedy głównie jako autor książek dla młodzieży to jest jego obszar pan słaniała się, że trochę gorszy dał do przeczytał pan jak została jak zostanie i ty zostaniesz Indianinem pewnie, że trzeba jasno Daniel 12 lat powiedzmy, że dałem z wypiekami to znakomita książka o wadze i dzisiaj czytać bardzo dobra książka, a to była taka trochę jak rozumiem ucieczka od Olech no bo w tym sensie ucieczka życia, bo też czegoś żyć no tak książka miała świetny sukces wydawniczy tam 50  000 egzemplarzy gry rządowe, ale on tu rzeczywiście zwożą tu dużo serca dla sztabu czas dorastania jego syna jak to właśnie tak pisał dla tak dobrych rzeczy są książki dla AlKaidy zostaniesz Indianinem druga jeszcze jest tak bardzo bardzo zdarza, że Bóg jest parę książek Cyryl, gdzie jesteś nazywa się ta druga taka znanego książka nie inny no a poza tym jako krytyk literacki, zwłaszcza literatury rosyjskiej tłumacz książką są tylko jeszcze w Dolinie w tamtym czasie wychodzi jest książka w zasadzie czysto literacka w PLŻ dachową nowatorską metodą pisana dla VIP ów wiersz stało się trudne jest to określenie takiej literatury właściciel nie mamy eksperyment literacki jest on właśnie się próbuje rozwijać jako literat jako znawca literatury rosyjskiej Toma ogromne możliwości inny i i nadal jest osobą znaną, aczkolwiek kompletnie, jakby znika z tego obszaru polityki, a jeżeli się pojawia, a jeżeli się pojawia to właśnie forma takiego sprzeciwu, jaką opisuje dosyć dokładnie zaś odmowa podpisania potępienia autorów listu 3 4 pod tym właśnie to co pan wspomniał wyrzucenia z partii, kiedy oni zaprotestowali przeciwko wyrzuceniu Kołakowskiego z partii jest 6 6 0 dni wtedy wezwać już zerwania kompletne z partią z polityką kulturalną z jedno z takim rządach Pm 1 przy nieformalnym Bednarz partyjnym był brat miał legitymację jawnych poczuciem przynależności do tego obozu wraz z mało, że próbka merem samych dzienników, ale przy okazji chciałem oczywiście pana poprosić jako badacza tamtych czasów właśnie w jakimś stopniu te dzienniki nie wiem czy dane też jeszcze wzbogacają naszą wiedzę historyczną tamtych czasach w AM czy tylko są dodatkowym nie wiem takim opisem kolorytem pokazującym tamte wydarzenia na początek rynny wybrałem z Dziennika fragmenty z piąte października 7 10 09 . roku 1 z kościołów w Warszawie trwa głodówka w w związku z procesami i w Czechosłowacji i BP Jerzy Hausner, że dosyć ciekawe jest najem w tych dziennikach zestawienie tych 2 faktów no bo Wiktor Woroszylski pisze tak w ciągu dnia wiadomości, że do głodówki dołączyły następne osoby Kazimierz Wójcicki Konrad Bieliński i Macierewicz to jest uzupełnienie jest wydawnictwo, a także, że biskup Dąbrowski zdarzało w głowach głodówka szanują obronę praw człowieka, ale kościół nie jest miejscem manifestacji politycznej przeszkadzają wiernych wiernym i t d. oświadczył dziennikarzom zagranicznym, a także delegatom samych głodujący Halinie i czuje i teraz wieczorem na kolacji Marek Edelman Rysia Karczyński Antonio era folk Oksana stare Sielska i tu jakiś dalej skróty, których nie rozumie i my ani kanapki z kawiorem sałatka Kaszubska kiełbasa potrawa mało mięsa z ryżem stały, a paser lub też, że to zestawienie z informacjami o głodówce, a na dodatek nowość, jaka jest złapanego historyka informacja 70 dziewiąty rok, by piątek października Juliusz na pewno są kartki na cukier, bo sąsiad pewnego czasu na pewno kolejki, a tu proszę pana Kiss kawiorem sałatkami są tacy jak dla rywala jak żyła opozycji, a ci u innych nacji miałem trochę pan dobrać tendencyjnie ten wydatek, bo o samej lodówce tam dużo więcej, ale nie może mieć sens kilkaset stron padł na jawie i łącznie z z arcybiskupem dąbrowskim taki incydent miał miejsce zdobyła również wspomina Andrzej Czuma, który był uczestnikiem głodówki i 1 tor jazdy natomiast o ten incydent miał miejsce z drugiej strony tam potem jest wspominane, jakby inne sytuacje inny aspekt i inne zachowania biskupa GM peugeota ten dziennik bardzo dużo mówi o życiu opozycję w idea różnych poziomach to znaczy na opiniach o różnych sprawach nastrojach obawach czynnościach zachowania poszczególnych osób w określaniu sytuacji w Polsce i miejsca tej opozycji teraz jest taki trochę wody wymieniony zespół żyjący trochę można żyć własnym życiem zwłaszcza, gdy mówi Molin teraz ta i do przewozu tej drugiej części należy tu pan dobrał szczególne rzeczywiście przypadek, bo za mało on bardzo dużo opisuje nam się ze Stali po mięso z żoną i zdobywali po kawałku jakiegoś jakiegoś miasta, żeby gości ugościć, którzy mieli przyjść do nich, ale mogę się Andrzejowi długa zima lato spalone kalorie, a może ten pan tam wymienił 1 1 niem Włochy czy Francuza może on może od chwili tak radio tego nie potrafi rozdzielić się dogadać się na ogół to nie jest tak, że oni jedzą kawior tylko z wyrastają jak mąż Roman zignorował list i diament ciekawe z punktu widzenia pisarskiego, że autor umieszcza te 2 informacje no bo to było tego samego dnia nawet w Dzienniku i ta albo co jest życia jest ocena formalna, że to jest także on pisze codziennie w związku z tym no tak jak to bywa codziennie z nami wszystkimi mamy różne aspekty Żydzi siedziało coś mamy w pracy coś mamy w rodzinie co zobaczyliśmy na ulicy nas zafascynowało on to wszystko rzutach trzyma się do tego Dziennika z tą to są takie ogromne i materiały, ale też źródło to bardzo różnych rzeczy Pandora oraz czy tu cytuję 0 8 miliony, ale ten temat żebrakiem opis życia codziennego łącznie z tym czy sklepach co się dzieje wszyscy rywale w autobusach co jest, jakie są problemy takie właśnie codziennej egzystencji to jest moim zdaniem wpadł w dziennikach, które w ogóle mamy najobszerniejszy to mamy najwięcej tych szczegółów, że tak pełen życia codziennego i również właśnie z tego co się dzieje w sklepach co można kupić, a i to jest oczywiście też bardzo się wolno myślę, że dla młodszego pokolenia ciekawe bo nowo jest i bardzo interesujące takie zestawianie zaś może nie jest stawianie ich właśnie te opisy, które znajdujemy pokazują jak i jak w dziwnym kraju wtedy żyliśmy, bo obok siebie występują informacje właśnie takie, a rano poniedziałek dziesiątego oddano podam przykład rano na poczcie nadawanie życzeń potem Mirka Chojeckiego wznawia się nie zdrów mam dziurawe buty przemoczone nogi sprawy na najbliższe dni projekt praca nad piosenkami dokupił owego Pinokia, ale latem 4 dni później piątek 1 4 grudnia okazuje się, że na mieście rewizji już od wczorajszego wieczoru zbliża się rocznica grudnia wzięli ponad 2 0 osób m. in . Mirka ulewę Janka Lityńskiego Jana Tomasza lipskiego Macierewicza Night Naimskiego o Borusewicza przywieźli z Gdańska i trzymają już ponad 4 8 godzin od zaliczył brak wiadomości, a za chwilę znów będzie właśnie kupiłem gazetę prawda ideę to jest co nam mówi ten dziennik Bild już właśnie temu pokoleniu, które będzie czytało ani pamięta od czasu run trudno mi za młode pokolenie jego percepcję, który uchodzi za bardzo świadomy, że nas to co myślę, że to może być tak, że pokazuje różne rzeczywistości ludzie wzajemnie nakłada się obok siebie i tam wiele się węży ogląda właśnie od drugiej strony nos czy, w jakich podręcznikach czy relacjach, jeżeli ktoś już pisze o opozycji to właśnie mówi o aresztowaniach o o tym, że się siedziało gdzieś tam po po ponoć także się denerwowało tych zatrzymanych to wszystko jest prawda i zrozumiałe natomiast to co jest troszkę pozytywnie mówi uderzający jest występowanie tych wszystkich informacji obok siebie prawda Zbigniew razem dla tak no i poza tym w sterze Wawel no ale są także pośrednie przeznaczył na fladze w innych miejscach, które są odnotowywane zachowania są ludzie mówią w kolejkach albo co mówią w pociągu jak patrzą na różne rzeczy tego modelu nie jest tak duża, ale też jest trochę co pozwala zdać zarejestrować pewne odczucia takie szersze społeczne ludzi niezwiązanych z opozycją, ale generalnie tak znaczy to jest Peugeot wierzy że, nakładając znaczy życie codzienne w PRL -u do tego źródło to jest bardzo ważne właśnie ze względu na to co z kolei pie co w autobusie co na ulicy co można kupić, czego nie można re i druga rzecz no to jest oczywiście życie opozycyjny ja się jak to środowisko żyje i jak się spotyka no akurat on jest jak bardzo towarzyskim ciągle się do modelowania i kolację przychodzą różni znajomi przeważnie literaci albo liderzy opozycyjni no i 3 i trzecie policja wszystko co się dzieje, że tak w obecności policji, która go tam śledzi podsłuchuje, a jednocześnie Wajdy słowo bardzo ciekawe obserwacje, a propos w jest taki fragmencik, z którego wynika, że w tej grze na milicji również w nie jest wszystko jedno znaczne bieg krótki fragment o wpis sobota 1 2 stycznia opowieści uli ostatniej odsiadce najpier w 4 8 na Wilczej zaraz po wyjściu podjechali na ulicy i zawieźli na 4 8 na Żoliborz to tak na marginesie ta stara praktyka, że nie można było dłużej, więc wypuszczano za chwilę zamykano znał zapytała czy tu są pluskwy oburzyli się na to NATO ona, że może im przywiozła, bo na Wilczej są w konflikt między milicją SB pogarda SB dla chamów z milicji i nienawiść milicji do rządzących nimi inteligentów z SB uprzywilejowanych dobrze zarabiających dobre traktowanie politycznych przez milicję deklaracje na osobności, że sercem są z nami, że dobrze, że jest opozycji i t d. też jest były 3 5, a Dean to jest wygrała z gry w wyjątkowym działał na derby trzeba zapytać o lidera czeskiej Ahonen co w SN, ale rozumiem, że tak było skoro opowiedziała, o ile żądają natomiast wiedział, że to chyba nie jest taka rzecz codzienna, żeby milicjanci narzekali na służby bezpieczeństwa natomiast napar z rozmiarów takiej szczególnej sytuacji coś takiego miało miejsce generalnie obie te formacje na współdziałaniu w walce z opozycją no właśnie, choć rzeczywiście się pojawiały takie przypadki ja już też to trochę pamiętam byłem wtedy body bar z chłopakiem, że rzeczywiście czasami Noto traktowanie przez przez milicję było łagodniejsze może bez względu na to, że to często byli ludzie, którzy no nie jest jakiegoś poczucia misji tam już i prawda tylko po prostu robię to to była jakaś tam robota na zasadzie opozycja się mało stykała z milicją Dominice d s. kryminalnych i owszem na rewizję mogą przyjść tam jakiś milicjant prawda, który w, który stał obok, ale zajmowali się tym esbecy to, że zdrowy zmienił w stanie wojennym milicja została, jakby skierowana, zwłaszcza nowo częściej milicji w myśl o ZOMO, zwłaszcza ja muszę powiedzieć nie mam dobrych wspomnień ze stanu wojennego z milicją absolutnie nie można tego potwierdzić, jeżeli się raz uważają, że zostanę wspomina to właśnie było było w zetknięciu z mundurowymi za chwilę będą informacje w TOK FM, a po nich wrócimy do wydarzeń we własnym Zlata 80 tego roku i takiego nam bezpośredniego angażowania się ludzi wielu ludzi ze środowiska Wiktora Woroszylski jego w tym wszystkie wydarzenia, które przyniosły nam Solidarność angażowania łącznie z wyjazdem oczywiście do Gdańska tam, gdzie działy się najważniejsze rzeczy nasze związki witam ponownie to są historie polskich studiu pan poseł Andrzej Friszke rozmawiamy o dziennikach torową Szujskiego rozmawialiśmy również samej postaci wał autorzy tych zapisów o tym jak dużo ciekawych rzeczy dowiadujemy się o tamtych czasach bardzo różne zarówno dotyczących życia zwykłych ludzi obywateli tego co się działo na ulicy, o czym mówiło się w tramwaju co podkreślał pan profesora, ale i też właśnie te spotkania rozmowy ludzi opozycji o tym co robić w związku z wydarzeniami pojawia się też bardzo takie informacje, które myślą, że właśnie dla badaczy takich jak pan profesor w oko, by czasami zaskakujące jeszcze sięgnę do 1 wcześniejszej, bo na minie też zaskoczyła, że w ogóle autor czyli kto volvo Rosiński to zapisał jest środa 1 9 września 19 7 9 roku z wczorajszej wizyty raj Zachara to przypominam też młodszym aktorem zaangażowany również działalność opozycyjną zadzwonił i Filipski to z kolei chodzi o Ryszarda Filipskiego aktora to aż z propozycją udziału w filmie historycznym nazajutrz zjawił się współpracownicy lipskiego, aby zrobić pomiary czaszki był bardzo zdumiony, że na zachód odrzucił propozycję miał grać Żyda zdradzając tego polskiego święci w latach Billa Grossa przez kilka miesięcy od 4 za dolara, ale i to od 4 lat wynaleźć kontekst Filipski Gontarz jak i przyjaciele z to była grupa partyjnych działaczy jak wożenie Gronowa to tak ładnie, z których wyrosło Stowarzyszenie Grunwald to co ich łączyło to nienawiść do Żydów i do liberalnej opozycji krytyka partii, że nie robi z tym porządku, ale Libicki, który proponuje, by Zachara owi, który nie jest związany ze środowiskiem opozycyjnym grę i krzewów przysyła faceta, który ma Brazylia jest, że to jest dziwne, bo nas zahartowały znany człowiek opozycji Filipski musiała tę widać było właśnie w pomyślałam sobie, że skoro mamy naszą edycje w lipcu to byłoby może dobrze powiedzieć 2 słowa o tym, że pamiętamy z 8 dziesiątego roku wydarzenia sierpniowe, ale nie zawsze pamiętamy, że takim preludium do tych wydarzeń były był lipiec lubelski lipiec tak, bo pod tym hasłem to przeszło do historii proszę nam 2 słowa powiedzieć na ten temat czy rzeczywiście ktoś był wstęp do do wielkich strajków, które w efekcie skończyły się porozumieniami sierpniowymi powstaniem Solidarności to był to wstęp strajki lipcowe były wstępem do do wielkiego strajku sierpniowego, ale oczywiście tego nigdy nie można było być pewnym raczej historia ma to do siebie, że różnią się może potoczyć wcale nie musi się od dziś cieszy ostatecznie potoczyła strajki lipcowe zaczęły się od niewielkiej podwyżki cen tego liceum 1 lipca, ale i na to odpowiedzią były różne rozproszone strajki w różnych zakładach dotyczące podwyżek płac, który miał zrównoważyć tam podwyżka także inne ukryte podwyżki i rzeczywiście w połowie lipca doszło dodaje Łasko malowane do strajków w Lublinie okręgu lubelskim jedno, który tory, który właśnie pokazują, że robotnicy różnych zakładów są zdolni do współdziałania i wspólnego występowania w obronie władz w tym sensie był to rzeczywiście można być to była geneza jako średnia pokazywała zdolność robotnikom do takiego współdziałania natomiast programową one były ograniczone d s. płacowych i skończyły się po postulatami przyrodzenia nowych wyborów istniejących związkach zawodowych jest proste, bo one można też wpływać na systemowe nie wykraczały poza to co było dopuszczalne dla władz do przyjęcia władzy Zina ostatecznie zgodził oczywiście na te nowe wybory no i i potem nastąpiło między i na ponad 2 tygodnie graczy nie to, że bez strajków, ale na razie nie było już takich strajków dużych jak ten lipcowy następnym etapem będzie rzeczywiście strach stoczni gdańskiej 14 sierpnia 8 0 do roku zorganizowany przez działaczy opozycyjnych przez Bogdana Borusewicza przede wszystkim tak to tylko może też właśnie dla dla historii ta podwyżka cen na tym pisze Wiktor Woroszylski podniesiono ceny na przetwory mięsne n p. kiełbasa zwyczajna z 4 4 do 60 zł nie, ogłaszając tego w prasie tylko, publikując enigmatyczna krętactwo je, a artykuł tak przy okazji, że kiełbasa wtedy kosztować 4 4 zł i nikt dzisiaj pościel są takie, które też tyle chodzi, ale zazwyczaj chodzi o w woli całej UE, choć tamta była zwyczajna walka, ale dzisiaj, ponieważ teraz grożą nam zwyczajnie była za dobra kiełbasa jak pamiętamy z Makowa zwyczajna w zasadzie tak po kupieniu to nie za bardzo się nadawała do jedzenia był taki sposób omijania tego jego rzeczy niezbyt miłe rozmachu mianowicie należało ją między przez 2 tygodnie suszyć Rahmana podesłał mogę śmiało obrazami, by to trochę była twarda, ale wtedy można ją było jakoś je zwrócić kroić na cienkie plasterki wtedy była bardziej znośna ale dlaczego z lepszych i obaw w zasadzie bardzo trudno było stać, więc dlatego zwyczajne, a teraz sięgnijmy do piątku 15 sierpnia w Dzienniku Wiktora Woroszylski jego zdaje się pojawi to pan prezes ewentualnie nie poprawi taka postać w DM PKO bank lat Lopeza z tak zapewne tak, a chodzi o wyjaśnienie, ponieważ w tym fragmencie, który chce przywołać i to jest właśnie na 1 5 tak 1 5 sierpnia 80 tego roku przypada takie zdanie, a tak 10 3 dni morza zaraz wróci, ale nie wiadomo Lech to wydawca uzupełnił Bądkowski dzwonił, że poszedł nam się do katedry i 60 lecie cudu nad Wisłą w starciu wieczoru zeszli się stopniowo żonaty, ale ich rozczarowany nabożeństwo biskup nawet nie wspomniał o rocznicy Stanisław Gawłowski różne telefony między nimi parokrotnie anty zostaje stoczni strajk trwa byli świetnie przemawia Ali Kobzdej i Szydłowskiej zjawił się Wałęsa wyrzucone ze stoczni w siedemdziesiątym szóstym roku teraz objął kierownictwo strajku został uznany przez dyrekcję za pracownika stoczyli w stoczni i przywódca robotników podobno jest znakomity sama prawda był właśnie on dla pana znowu wracam do tego pytania badacza tamtych czasów no właśnie jak to jest rodzaj uzupełniania naszej wiedzy o tym, chyba 1 z najważniejszych wydarzeń w naszych najnowszych dziejach notami dużo więcej ich rodzin jest chyba zdecydowało parę zdradziła gwiazda moment pojawia się ba 2 Wałęsa podobno jest znakomity rywal to je do nas informuje o tym co dociera do wora II głównie przez Antka Pawlaka literata współpracownika zapisu uznanego zresztą dzisiaj prawda czasem go widzimy nawet w telewizji jak i reprezentuje prezydenta Gdańska to jest ten sam Antoni Pawlak, który właśnie jest w stoczni i dobrze pokazuje jak jest postrzegany Wałęsa postrzegany ten strajk oraz informują o tym, przede wszystkim o tym, jaki był przebieg tych zdarzeń 14 sierpnia planujemy z innych źródeł z damy wiemy z innych źródeł innych również z drugiej strony te z AMD reszta tak no ale też od osób, które były stocznie zaraz relacje złożyły i t d. więc to nie jest tak, żeby za jedyne źródło o tym, że Wałęsa jest taki ważny, bo na ten temat wiemy jak skądinąd oczywiście to, że jest liderem strajku natomiast natomiast to co tutaj jest cenne to, zwłaszcza będziemy czytali dalsze zapisy jak jest odbierane jak narasta rzutach miałem poczucie, że tam siedział nadzwyczajne rzeczy jak narasta poczucie przełomu jak maraton Puszczy kryzysu tej władzy tego systemu prawda, bo to, bo to chaszcze był swego rodzaju rewolucja trzeba powiedzieć ten sierpień nie może pokojowo ami może to inni czynnie działał w sensie działania brutalnych to było niesamowite erozja autorytetu i zdolności kontrolowania sytuacji przez władze robotnicy, że tak powiem no w gruncie rzeczy obalili reguły tego systemu już w tym momencie i Wileńską do Włoch szczególnie widoczne, bo właśnie tam pracowało tylko to co MKS, czyli przywództwo robicie pozwoli opracować władze nie miało żadnego wpływu na to czy jeżdżą tramwaje czy sprzedają chleb czy karetki pogotowia jeżdżą, jeżeli one jeździły to, dlatego że MKS powiedział jeszcze dalej fantastyczna właśnie zapisy, które zderzają te wielkie historyczne wydarzenia z takimi bardzo prozaicznymi informacjami Daćko 2 3 sierpnia Wiktor Woroszylski pisze na kolacji Marek Edelman spoin wspólne oglądanie Dziennika telewizyjnego bezbarwne raczej ich ostatniego odcinka pogody dla bogaczy i męża w 2 klasa bogaczy tu przypomina serial bardzo wtedy popularny telewizyjny zbyt barwną ości Dziennika wnioskujemy, że coś się dzieje na ich 2 dni później jest co 5 sierpnia bardzo też fajne przywołaniem postaci Janusza Głowackiego autor pisze Głowacki był wczoraj w Gdańsku w tłumie pod stocznią słuchał przemówienia Wałęsy duże wrażenie z tego co powtórzył zapamiętają fragment o tym, że jak nadjeżdża autobus z komisją rządową na pertraktacje ludzie mają się zastąpić i nie stukać do autobusu, bo ci coś na środku przestraszą się z przestraszony mi ludźmi niedobrze się rozmawia Nor RIS jest Ewa Wolak wiem tylko dwumiejscowy, bo korzenie stukać w autobus boi się przestraszył rywali, ale AZS w byłym rockmanem razem raźniej, ale do dzisiaj się po prostu walizy Ano nie, ale trudno uruchomić wyobraźnię to, że pan sytuacja taka, że wjeżdża autobus z delegacją rządową do strajkującego zakładu, gdzie są tysiące ludzi tam nie ma żadnej kontroli rządowej nie ma żadnego wyboru nie ma nic i wrzodach powiem są wkurzeni robotnicy re i to pamiętam różne role autobus strach autentyczne tych dygnitarzy czy oni mogli się robotnicy w ostateczności nie rozwalić ten autobus ich powiesić mogli mogli na związku z tym to jest tak powiem odpowiedź poważnie pokazuje jak ten strajk był organizowany jakaś dyscyplina panowała, jeżeli źle wiem Wałęsa i inni przywódcy strajku mówili nie wolno stukać w autobusach nie wolno im wygrażać Note Band to to było respektowane i rzeczywiście oni wjechali w Kołomyi tym autobusem wielki tłum robotników, którzy milczeli Stali na nich patrzy w jej wnętrzu też największy strach mogą wywołać, ale alei szacunek na euro dopłat w ich mnóstwo ciekawych nieciekawych opisów z tego właśnie coś tam dzieje, ale znowuż taki element właśnie nazwijmy to trochę, opisując tamtą rzeczywistość jest 7 sierpnia cały czas trwa strajk i rozmowy z przedstawicielami rządu w stoczni w Wiktor Woroszylski jest już w Warszawie, bo Lwów był w dal na Wybrzeżu, ale wrócił do nowo oddany do dodajmy on tam już urlop miał zaplanowany dużo wcześniej jak i nałożyła na pociąg ten strajk siedział w Sopocie był właśnie, a poszedłem do zaprzyjaźnionej kioskarki dostałem życie, choć oczywiście gazetę wasz czas z prymasem na czołówce i trybunę ludu z wojną też chodnik Royal po człowieka czy pan wie, że sztandar wyszedł dziś bez cenzury już nie mogą sprzedać, ale pożyczyła odłożone dla kogoś nie wiem czy bez cenzury trudno uwierzyć, ale widoczne wyłom we froncie ideologicznym na pierwszej kolumny ogromne litery, czego chcą robotnicy pod tym poza komunikatem PAP o sytuacji na Wybrzeżu zdjęcia ze stoczni imienia Lenina i korespondencja własna Marka, lecz boskiego oczyścimy go w strasznie dużo jest, ale bez ważnych momentach jest bardzo nerwowy rzeczywiście ma tego nie do końca jesteśmy w stanie rozpoznać zażalenie na brak dokumentacji partyjnej, ale też faktycznie pierwszy moment, kiedy pękła tak powiem cenzura dosłownie i zostały opisane postulaty robotników jeszcze nam zdjęcia tego wcześniej nie było w całej oficjalnej propagandzie to jest zło nagle prawda, który zapowiada też może, że jest jakaś grupa we władzy, która jest skłonna iść nam na duże ustępstwa tak, ale też oszust to od razu z oczami wyobraźni przypomniała zaprzyjaźniona kioskarka odłożona Gazeta prawna to cały czas jeszcze jestem dla KOV opis właśnie jak i jak się wtedy żyło, ale wysiewa się 2 słowa lotu mówi pan, że wyłom, a która w ten piątek wysadziła tego sierpnia, więc parę dni później nie jest znowuż opisy o aresztowaniach o zatrzymywania wciąga ludzi Gajka no to jest otworzyła tak dodała zdenerwowana była wczoraj pod komisariatem na Malczewskiego, kiedy Jackowi Wróblowi kończyło się kolejne 4 8 godzin zajechał samochód ze znajomymi z biura śledczego MSW nie doczekała się wyprowadzenia Jacka mimo próśb, że z tego tylko zobaczyć 2 milicjanci wykręcili ręce i po leki, wyzywając od przepraszam Kurt wypuszczono ją po pewnym czasie i od czekających Haliny i Jeliński dowiedziała się, że Jacka już wywieziono mówi o tym, bo to też jest not dla historii dla węgla dla osób, które do dziś czytają ciekawe prawda Otóż jest coraz bliżej porozumienia, a jednocześnie trwają represje i m. in. 1 z warunków podpisania porozumień jest do żądania uwolnienia ludzi z potwierdzeniem, że zostali uwolnieni tak jest na oddziale to jest skomplikowana historia my tu nie damy rady tego mówić to opisywałem winnych swoich książkach naszych generalnie można powiedzieć tak władza szła na porozumienie z robotnikami, a jednocześnie kombinowałem, żeby aresztować liderów opozycji, żeby te drzewa nic się znakiem niezłą, czyli z tym związkiem i to jest jakby fragmentem scenariusza to, że nie udało m. in. dlatego że robotnicy właśnie tak ostro protestowali żądali wypuszczenia o tej wypuści w związku z tym, jakby władza nie mogła zrealizować tego scenariusza aresztowań przywódców opozycji, ale to już wchodzi w ten scenariusz i te właśnie tu opisany w zachęcamy do sięgania do tych dzienników te są oczywiście z 1 strony wielkie cegły, ale naprawdę można mieć mnóstwo w nich tylko frajdy z czytania w tamtych czasach, ale i właśnie takiej korzyści wynikających z Poznania lepiej tych nieodległych w końcu czasów, a opisującym przecież najważniejszy wydarzenia w naszej historii wciąż nam również pomaga pan prof. Andrzej Friszke dziękuję bardzo państwu również dziękuję za uwagę też informacje w TOK FM plus Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: HISTORIE POLSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA