REKLAMA

Monika Constant, Rafał Bałdys, Ignacy Morawski

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-07-09 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
25:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część magazynu lek. Maciej Głogowski GM dobra w naszym studiu dziś od mojej lewej pan Rafał Bałdys Rembowski wiceprezes polskiego związku pracodawców budownictwa dzień dobry dzień dobry pani Monika Constant dyrektor generalny francuską polskiej Izby gospodarczej dzień dobry witam serdecznie i Injac Murawski dyrektor portalu SpotData dzień dobry dzień dobry, a upalne Rafał Bałdys Chabowski to przyszedł do nas z branży, które ma Rozwiń » się bardzo dobrze bardzo dobrze notujemy wzrost może budowlana rośnie produkcja budowlano-montażowa to oczywiście, w którym wyraża się dziś oczywiście tych wzrostów natomiast odmowa ministerstwa obrony kilka minut temu mówił, że dobro jest sytuacja, choć już dostrzegają problemy, które ta branża ma i właściwie chciał przemówić, jaki jest jest dobrze czy są problemy są problemy jest dobrze w zastanawiam się właśnie w tym obszarze mógłbym się zgodzić z ministrem, jeżeli chodzi o to wzrostem, choć oczywiście nikt nie ulega wątpliwości, że produkcja budowlano-montażowa rośnie i duży wpływ na to mają oczywiście środki publiczne i ponad połowie już dokładają się tego natomiast problemy zasadzie tej chwili już na tyle palący, że jeżeli weźmiemy z 1 strony produkcja budowlano-montażowa z drugiej strony spojrzymy na to jak kształtują się wskaźniki dotyczące rentowności przedsiębiorstw budowlanych chociażby te publikowane przez GUS to możemy zaoferować bardzo niebezpieczny trend trwałego obniżenia rentowności wciąż jeszcze w pierwszej kolejności dotyczy to kontraktów zawartych przez tych ostatnich 2 lat uciekła kojarzone są zasady były zawierane w większości na wg takiego mechanizmu ryczałtowego mają oczywiście wtedy, iż zawarte kontrakty przy wzrostach cen poszczególnych asortymentach popową po 20 30, a w niektórych wręcz 100 % nie ma szans oczywiście, że rachunek ekonomiczny, by utrzymał te kontrakty na rentowność są wielokrotnie w tym momencie, ale służą one tutaj minister Soboń właściwie zostawił taką uchylono furtkę i powiedział no i będziemy rozmawiać zresztą ROM podobno gdy ta inicjatywa on, nawet jeżeli ich pomysłodawcą nie był wypowiadający tutaj te na polską ten sam prof. Hausner to podobno przeradza się jakiś konkret znaczy będzie jakieś spotkanie się okrągły stół w salach wszy kilka ministerstwach wręcz, że rozumiem, że nie ukrywa nie ukrywam, że obrażać uczuć ktoś z komuną ani z prostej przyczyny, że ministerstwo budownictwa w zasadzie nie ma nie wiadomo, gdzie są w pewnym sensie rozproszona po 3 różnych ministerstwach jest pierwszy kłopot z 1 strony temat dotyczący za kontraktów publicznych infrastrukturalnych dużych próbujemy załatwiać w ministerstwie infrastruktury z drugiej strony jest inicjatywa minister Emilewicz, czyli te mogą GUS budownictwo, które mówią z profesora poznałem tych będzie nowym mostem z informacji, które uznały wynika, że będzie naprawdę godziny 1 9 lipca środa będzie oczywiście ta inicjatywa zawsze zarząd dróg w takt i czasu zostało mało, ale ja wierzę, że akurat inicjatywa środowisk naukowych w połączeniu z naszą seks z branżą wiedzą o obrazie da jakiś pozwoli jak wytyczyć jakieś piski lub prawdopodobne kierunki rozwiązań, bo akurat muszę to z żalem przyznać, że w ministerstwie infrastruktury rozmowy, które toczyły tak naprawdę trudno nie dają na razie żadnego żadnej szansy nie nie pokazują, że żal, że tutaj dziecko dziś takich rozwiązań o wszystkim tym, którzy po były raczej są prowadzone na manowce, ale ja rozumiem, że nazwy jako branża chcecie po prostu by w kontraktach, które organizujecie zostało uwzględnione zostały uwzględnione wyższe ceny, które teraz most wytykają związana m. in . z wyższymi kosztami pracy ten, kto w nim m. in. oczywiście z wyższymi kosztami pracy dom kultury tych kategorii, gdzie doszło do istotnego wzrostu cen jest naprawdę dużo plus wzrost cen plus oczywiście inne mechanizmy, które powodują wzrost ten pierwszy był oczywiście prowadzenie odwróconego VAT -u teraz wszyscy będziemy obserwować, jakie skutki będzie miał wprowadzenie Split paymentu, czyli podzielonej płatności podatku VAT przypomnę te zostały one dużą uwagą śledzimy co będzie teraz działo wierzymy, że tych czynników wzrostu tego administracja nie będzie dokładać tak czuć się do tego nie lubi budownictwa i żaden sektor gospodarki lub to oczywiście niestabilnego prawa ono dla wojska winowajcę zmienia się bardzo często zmienia się zasady gry związku z tym trudno, jakby było 2 lata temu przewidzieć, jaki dzisiaj, jaki dzisiaj będą naprzód podatki dotyczące paliw takie, gdzie będą z uregulowania dotyczące rynku pracy, jakie będą jeszcze prościej będzie brakowało rąk do pracy od tego, czego to takich sytuacji warto jeszcze nie zakładała dziś jest rzeczywistością i czekamy dziś rozwiązania, bo ministerstwo nie chcą powiedzieć, kiedy konkretnie ustawa no dobrze, a co makroekonomii na małe mówi o sytuacji w sektorze budowlanym z makroekonomii mówi może wyrazić żal mówią dane pewne pewne zdziwienie, że popełniamy w Polsce bardzo podobne było, który był upoważniony 5 lat temu już nie taką skalę, ale młodzież podobne czym mamy falę inwestycji publicznych w bardzo krótkim czasie, która podnosi ceny materiałów i jednocześnie firmy biorące udział w przetargach publicznych robią często na bardzo niskich rentownościach chętnie ujemnych co sprawia, że bardzo trudne w Polsce zbudować branżę budowlaną opartą o duże stabilne firmy działające w przewidywalnych warunkach aż do Hiszpanii na kontraktach finansowanych z Unii Europejskiej wyrosły bardzo duże międzynarodowe firmy u nas to jeszcze dość ciężko więc, więc może być wysłane w sektorze budowlanym jest paradoksalna Rogozin jest, że mamy dobrą koniunkturę i wzrosty przychodów branża jest lista rentowności są rzeczywiście niskiej i wysoka izbo niewypłacalność zbieramy co miesiąc dane o niewypłacalności w podziale na branży jest drugim kwartale ogłoszono 4 1 postępowania nie wypłaca w niewypłacalność firm budowlanych, czyli o dokładnie 1 4 więcej niż przed rokiem w drugim kwartale tego roku trend, czyli jest więcej niewypłacalnych firm budowlanych w zeszłym roku mimo doskonałej koniunktury w budownictwie i to pokazuje z jakimi wyzwaniami zmagali się to nadal są to dlaczego tak jest właśnie ze względu na to, że te koszty rosną wiele emocji, dlatego że nastąpił szybki wzrost kosztów, które ostrymi wiele jest ciągle było przyjąć, tym bardziej że budo budowie swojej dość rozdrobniony sektor jest wiele małych firm małym firmom trudniej zarządzać w sposób przewidywalny biznes, bo jest większa zmienność napływających kontraktów, ale już nie zgadzają się na czym rozumiem z tą diagnozą, o czym mówicie to PL tutaj państwo to i nie wiem czym może przed kontrolą, ale wydaje się, że pan minister Soboń tutaj tak jakby zgłaszał trwają nawet w takie zrozumienie tych problemów z koniem są z tego wyniknie to państwo to jest największe zastanowienie bardzo proszę pani Monika Constant dopóty nikt nie chce spędzić czas najwyższy ale jakby tutaj przedmówcy mówili tak te pobierz pewne rzeczy można było przewidzieć po drugie, branża myśli już od dłuższego czasu sygnalizowała to problemy tak czy przewidywała pewne pewne kłopoty, które te czarne chmury, które zachodzą cieszymy się bardzo, że nastąpiły jakieś inicjatywy i że będą jakieś działania w kierunku takim, jakie przedsiębiorcy, jakby sugerowali, aby to weszło w życie jak najszybciej, aby było zgodne z tym postulatem, który branża budowlana skład nie będzie łatwo na pewno minister to zarówno Box Promotion minister postawił taki wymóg, który nam akurat przedsiębiorcom dość trudno uzasadnić tak logicznie, że każdemu będzie trudno uzasadnić w zasadzie 2 typy inwestycji, że inwestycja zrealizowana komercyjnie to logika da się zastosować, ale jeżeli inwestycja jest realizowana zamówień publicznych Otóż jest kłopot to czas zobaczyć wszystkie jest tutaj zgodnie z procedurami, jeżeli nie zgadza się z procedurą przyjętą albo, z czym są zapisane prawem to wtedy akurat być może powinniśmy pozwolić wykonawców patrol, bo inwestycja się przerwać wybrać nowego wykonawcy nie ma tu dziś takiego racjonalnego spojrzenia na te procesy, że jeżeli faktycznie nie zaczniemy logicznie traktować całego systemu zamówień publicznych taki sposób, żeby kierować się racjonalnością w Powsinie zmieniających się okolicznościach faktycznych będzie na tym tracić z ministerstwa czemu rząd federalny ma do zasady te 2 scenariusze, które powinny rozważyć albo będziemy podejmować jakieś działania i będziemy próbowali wdrożyć w życie, ale będziemy udawać, że niestety procedury, że prawo zamówień publicznych inne regulacje tworzono barier w ziemi we wrześniu październiku koparki poza tym te są tu to są 2 różne rzeczywistości chodzi o Sejm tego jeszcze nie było tego nie było wszyscy byli koparek nie było oczywiście, że w specjalnie wolbromian ten problem Artus Jazz pop to pokazuje podwyższył na okres na rynku na rynku komercyjnym inwestorzy komercyjni jakoś potrafią się dogadać z wykonawcą jest każdy zada logiczne pytanie, dlaczego test i ten sam wykonawca, który wykonuje zamówienia komercyjne daje sobie radzą z inwestorem dogadać się w kwestii tych rosnących cen i podzielenie się dodatkowym kosztem, a jeżeli chodzi o zamówienia publiczne no niestety będziesz płakał i płaci tak z zarzutami chcesz realizować zamówienie publiczne realizuje tak tak nie ma obowiązku startowania w zamówieniach publicznych obowiązku nie ma takich wielkich wnioski możemy mimo dobrej koniunktury wcale w tej akurat branży nie jest tak honorową, a możemy przed metą mówią, że może to nie jest także powinniśmy temu tyle czasu poświęcać w końcu to nie jest wstyd budownictwo to to nie jest największy udział w PKB jest duża branża tezę, iż z tego co pamiętam około 8 % wartości dodanej w gospodarce czy może wejść w uproszczeniu PKB więc, więc branża branża w dużej byli przez branżę Lewski, który aktywność jest odczuwalna dla przeciętnego obywatela tak jeżdżę po drogach mieszkamy w mieszkaniach, więc obrażać się ukryć w Lesznie da się ukryć pewnie każdy ma styczność z branżą mieszkańcy produkcji tworzy w sztucznych naturalną niektórych wyrobów chemicznych lekarzy ma styczność z efektami działania czy Legii odczuwalny świadomy każdy ma styczność z produktami też tworzy w sztucznych, ale chodzi o świadome świadomą o sytuacji i efektów działania firm budowlanych jak widzimy one szczególnie w erze bardzo silnych inwestycji publicznych, które zmieniają obraz gospodarki wysłuchamy jest ewidentnie bardzo bardzo istotne branże to już jesteśmy przekonani, że branża istotna branża los przekonuje, że ma kłopoty zarządcy jak usłyszeliśmy w pierwszej części magazynowej Hg przynajmniej jakiś jego części widzisz, że te kłopoty są, choć miały zwierzenia rozwiąże informacje o prostą receptą na informację w pubie ekonomia kapitał gospodarka dziewiąta 4 3 to jest trzecia część magazynu lek. Maciej Głogowski dzień dobry w naszym studiu dziś pani Monika Constant pan Ignacy Morawski pan Rafał Bałdys Rembowski a zanim zaczniemy kolejną część naszej rozmowy to krótki przegląd informacji rynkowych euro 4 zł 3 3 4 gr funt i fundusz zdrowia na koniec dolar 3 zł 6 9 frank 3 zł 7 4 funty 4 zł 9 1 gr taka sytuacja wygląda obecnie non, jakbyśmy tak spróbowali odtworzyć w jakiej jesteśmy z sytuacji jeśli chodzi o takie 2 duże Europejskiej globalne tematem, który jak rozumiem wpływają także na życie gospodarcze to jest wojna handlowa 1 2 z Brexitem się ciekawe rzeczy dzieją piękny list napisał pan minister brexitu, który zrezygnował ze swojej funkcji są właściwie powinniśmy wiedzieć co potencjalnie może rzutować na sytuację gospodarczą w tych 2 wielkich tematów notowanych na Sejm rozpoczął mówi owo wojny handlowe często jest zjawisko, w którym słyszymy powoli co słyszymy coraz tonowe salwy, ale na razie są do Stanów ostrzegawczych nie trzymamy nadesłane na linii na relacjach między Stanami Zjednoczonymi, a Chinami zamiast nas dla nas kluczowe pytanie też do punktu widzenia czy będą ewentualnie sławne samochody produkowane w unii Europejskiej sprzedawane w stanach Zjednoczonych po to jest potencjalnie najgroźniejszy dla nas element wojny handlowej pieniężnych, o ile my sprzedajemy do Stanów zjednoczonych bardzo mało samochodów stanowi ilość niecałe 100  000  000 EUR, czyli bardzo mało o tyle poprzez Niemcy nasza sprzedaż różnego rodzaju części samochodowych do Stanów zjednoczonych jest już bardzo duża i i taka cła na samochody z Unii Europejskiej do Stanów zjednoczonych pewnie dostałby włoską gospodarkę czy to nie było to nie byłoby uderzenie, które zwołał w recesję odwróciło, by trendy w koniunkturze zupełnie, ale na pewno byłoby dla gospodarki odczuwalny niż wzrost gospodarczy byłby byłoby trochę niższy, więc protest kluczowe pytanie natomiast, że chodzi o Brexit ciężko powiedzieć na wierze w wielkiej Brytanii toczy się w sporcie towar ma być leki bez granic czy twardy Brexit wielka Brytania ma pozostać w leasing ze wskazaniem ceny w unii celnej najemy się wycofać zupełnie z Unii Europejskiej dotyczy to też jest takie źródło niepewności w Europejskiej gospodarce, ale pewnie mniejsze mniejszy niż ewentualna wojna handlowa ma jednak pani perspektywa Monika Constant akurat tutaj muszą się zgodzić nie chciałaby tutaj trochę po to, pokłócić się jej wprowadzić się jakąś dyskusję, ale zgadzam się tak najważniejsze pytanie to jest jedno jak będzie się kształtowała ta wojna handlowa na poziomie Europy tak stany Zjednoczone czy w jakby skutki tak naprawdę tak dla całej Europy jesteśmy mocno uzależnieni od tego co się dzieje w całej Europie diesel pozostaje nam czekać na te samochody i dopiero wtedy będziemy się zastanawiać, że w tym momencie to jest dla nas kluczowy czynnik samochody trzeba to bez tego co mówi Donald Tramp o prezydenta sam rozważa wprowadzenie tych całych sił jest tak to jest pewnie ten centymetra czerwona linia, za którą będziemy mogli powiedzieć, że naprawdę źle na alarm na rozumiem, że wtedy o podział to nie grozi nam jakieś załamanie no ale będziemy mogli spróbować oszacować stan, jaki to może mieć potencjalnie negatywny wpły w na nasz wzrost jest ona w życie Ojcze nasz eksport Chin czy czystek w oczy jest 7 samochodów do USA to jest kilkadziesiąt milionów euro czy naprawdę bardzo mało o tyle tzw. eksport wartości dodanej polskiego sektora motoryzacyjnego do USA wysokość 7 miliardów złotych czy wezmę około 2 niecałe 2 miliardy euro co więcej od wartości dodanej to jest wartość dodana, czyli wynagrodzenia i zyski firm, które są zaangażowane w produkcję tych elementów, które są finalnie sprzedawane w stanach Zjednoczonych jest, więc nie jest to wielki obszar gospodarki małe jest to powiedzmy w 3 % PKB jak turysta nie będzie go tylko poprawę w tym, że to będzie tak istotne dla niemieckiej gospodarki, bo Niemcy eksportują do dosta w wyleczonych samochody ze sceny jeszcze parę miliardów euro rozwija to prezenterem wychodzi tak słabym 2 Niemcy dominują wiadomość ta wieża nie kupują samochodów, bo jest hiszpańskich tak poniemiecki, więc na meczach z norweskich nagle istotnie polityczne na tyle istotnie istotne moje wrażenia z Niemcami to rzecz prosta, tym bardziej współpracę, ale się rozpocząć wymiana ciosów, która przejdzie na inne branże wydają się z automatu w branży motoryzacyjnej to będzie taka cezura, choć SK bank Goldman Sachs, który go analizy są szanowane rynkowy gdzieś czytałem, że napisał list PiS jest ryzyko dla gospodarki światowej ze strony wolny wojny handlowej jest jest przeceniane to, że nie będzie w stanie uderzeń w rozrząd jest tutaj Ewy Drozd, z którego być może nie doceniamy nabycie jednostek w 2 wojnie czy może nie tyle samej wojnie zakład, jeżeli chodzi o wydarzeniu, które dziewczyny mają nastąpić 11 dwunastego w Brukseli odbędzie się szczyt NATO, jeżeli faktycznie będzie także pomysł zakłada, że prezydent Donald Tramp w odniesieniu sukcesu będzie mógł przypisać sobie także sukces być może dla ropy będzie łaskawy faktycznie tych tych starych nowych niemal 4 wielkich sukcesach chodzili w dość tego akurat do trudno zdefiniować nagości bardzo chyba chodzi o jakiś taki spełnia jego osobistych ambicji Raków przy tym tak tak tak to sobie można tłumaczyć natomiast oczywiście od od od tego czy jak zakończy się ten szczyt może niestety też pośrednio zależy faktycznie tego, jaka będzie jego reakcję, jeżeli chodzi o właśnie cła nakładane w ukryciu pod poszerzenie tego tego rozłamu między Europą Ameryką nastąpi nie zapominajmy, że już za kilka dni jest kolejny szczyt, w którym prezydent Trump chora bierze udział już bez aliantów tam w ma spotkanie z prezydentem Putinem w Helsinkach tak, ale nie burzy no właśnie kolejny czynnik, który dokłada do tych naszych rozważań wynika to nam nie brakuje starych albumach próbą prognoz pan się powoływał na czyją oceną, którego banku Goldman Sachs, a jako agencja SENT i podnosi prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski z 4 i kołdrą niż 4 7 to jest ważne czym to jest taki średni niezgodne z konsensusem rynek rynek śledzi tzw. konsensus prognoz to znak zysk z PiS może, więc była z pana z Vallettą sytych przyjęło znaczny instytucje finansowe na bieżąco publikują swoje prognozy możemy wyciągnąć średnią medianę, czyli wartość środkową i t d. dane i zaskakujące było, gdyby agencja SMG miała zupełnie inną prognozę niż ta nisza rynkowa, ale teraz średnia na rynku prognoza wzrostu PKB Polski na ten okres między 4 7 prezes pisze wpisu 1 100 osób ważną pan szanse na agencję Bloomberg widziała, gdy średnia prognoz nieraz słyszałem wpisuje 0 7 i premiera w patio Hej, no dobra co dowiedzieliśmy się indeks szerokiego rynku WIG na pół procentowym plusie indeks WIG 20 7 5 zyskują na 2 1 6 8 punktów, a przy okazji kawy tu w Polsce ekonomiści też tak bym te prognozy tworzyć patrzymy na innych ta Gazeta z nakazem udaje nam się wydaje, że to jest tak mnie jak taktyka jest taka każdy tworzy są prognozy jest naprawdę nazywał tworzy są prognozy nie zależnie, ale wiadomo, że wszyscy najwięcej, bo z agencji nie wszyscy patrzą na wzajem na siebie i dlatego prognozy mają tendencję do zbliżania się do średniej tak to właśnie z tymi prognozami drodzy państwo nasi słuchacze K2 co państwa dziwi pani dyrektor Konstal być może rozpoczął serię zdjęć proszę bardzo Toya w celu trzeba przejść zupełnie innego tematu jako izba, która zrzesza głównych francuskich inwestorów w tym rozmawialiśmy między francuscy również inwestorzy są prace budowlane, bo nie słuchano, ale każdej branży tak tak mamy kilku i często są też gości nie mam wrażenie pana redaktora zdarza się w każdym razie w bramie cmentarza na list otwarty zapraszamy bardzo się cieszymy każdy może też zawitać leżą tylko mieć coś do powiedzenia no może tak, żebyśmy takie badanie na temat zaangażowania firmy w działanie jest zerowa to jest taki element, który coraz ważniejsze z punktu widzenia z ich wiedzy społecznej odpowiedzialności biznesu i wyszło nam, że tak naprawdę firmy nadal mocno się angażują w każdym razie nasze firmy to Polacy 70 proc firm odpowiadało odpowiedział na te na to badanie krwi mojego skupionych w lidze francuskiej Izby gospodarczej jednak od, których dotyczy to głównie francuskich inwestorów, ale tutaj mamy głównie tym tak temu co obecny spór średnich dużych firm, które są w Polsce obecny cennik natomiast mam wrażenie, że wcale zdawać, by się mogło, że będzie wzrastało, jakby zainteresowanie czy zrozumienie znajomość tego czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu, a tutaj wrażenie, że wręcz regres w słup, bo nastąpiły spadki, jeżeli chodzi właśnie ocenę tego czym jest niejaki zrozumiany sjesta zastanawiam się właśnie skoro firma coraz bardziej zależy teraz więcej akcjonariuszy twierdzi, że jest to ważne z punktu widzenia również oceny firmy wyboru partnera mówiliśmy n p. właśnie m. in . o tym jakie mogą być kryteria doboru nawet inwestycjach publicznych partnera do wykonania jakiś czas jakiś prac Pa tutaj w rynku jest coraz mniejsze zrozumienie dla tego, o czym w, jaki sposób firmy powinny się angażować i nie znaleźliśmy tak naprawdę Jasnej odpowiedzi dlaczego, ale jest mniejsze zrozumienie wśród firm co robić, by być społecznie odpowiedzialnym czy tytuł wśród klientów wśród klientów wśród klienteli Chęciny tak naprawdę wśród nas wszystkich kliknięć i nie doceniają tego czy firmy na sferę społecznie odpowiedzialne uważają się rozpocznie powiedział on coraz mniej się tym interesują mnie zawsze wracają jest taki świetny zaufa jest sprzedać swój dowcip jest taki świetny słowo zaufanie mamy z tym chyba ogólnie problem to rzutuje ona niesamowicie wiele, a zatem z życia i pojemniejsze kłusują ideologiczne z prawej miał przynależność do takich jak oni racji i to zaufanie tak na każdym etapie nam się podkopuje zdają się ze zdrowiem, ale nie wiem nie wiedział, że przy z pana redaktora znajdą odpowiedź, ale zdawać, by się mogło, że im dalej wzrastać im więcej Sejm tej demokracji tym większe zaufanie, a tutaj widzimy, że jednak niekoniecznie zaoferowane warunki zwiększą się podzielić to po obserwacji faktycznie, że zarwał się, że im dłużej od momentu, kiedy obwodnic odzyskaliśmy niepodległość to faktycznie to zaufanie wśród społeczeństwa będzie rosło natomiast można zaoferować, że są pewne obszary takich relacji na przykładzie administracja styk najczęściej oczywiście do administracji z tego styka się z przedsiębiorstwami z przedsiębiorcami czy czy doszło do jakiegoś przedziwnego zakonserwowanie pewnych nawyków z dawnych epok albo wręcz do zmodyfikowania takich epoki te kontakty tych zachowań niż tutaj takiego podejścia, że faktycznie jest dziś następuje utrata tego zaufania, gdzie strony zamiast współpracować ze sobą przykład z Polakami tak posady zachowują się tak jakby Stali po 2 stronach barykady i nie potrafimy ze sobą współpracować ku przerzucamy się paragrafami piszemy sobie na to obciążające ograniczamy sobie kary oczywiście referuje do budownictwa cały czas także w bojach nie płacić faktur to przecież Sowietom ceną rozstanie poczcie faktur, bo ktoś nie zapłacił faktury, bo teraz wygrać z wpływów w pobliskim obszarze jest także w zasadzie to by wykonawcy generalni wykonawcy krytym podwykonawców, bo nie mogą wystąpić opłaty za nią płacą łańcucha podwykonawców całego meczu to też ma oczywiście swoje dane dalej idące konsekwencje lica tak jak było kiedyś, że największe obciążenia schodziły z tyłu na tych najmniejszych to teraz idą w górę od wystrzelenia w handlu już obecnie drugą stronę teraz najbardziej zabezpieczeń są podwykonawcy kuriozalne jest to, że zimą najbardziej zapadł zabezpieczyć podwykonawców to ci podwykonawcy, którzy na małych zamówieniach mogliby występować jako generalni wykonawcy nie startują na takie zamówienia stąd też problem zamachy w uwolnieniu Sołżenicyna, bo cały wywiad z generalnym i trudno wyciągnąć kasę zamawiającego publicznego jak mogę być podwykonawcą większe firmy i pieniądze się należą tak czy inaczej większa firma sobie zawsze poradzi, bo n p. inwestor zagraniczny udziałowiec firmy zawsze tam w tym wiaderkiem do sypialni w Monachium i tak już nie raz działo się historii pytanie jak długo ten inwestor będzie chciał wysypywać ciągle twierdziła, że chcemy pozyskiwać nowych zagranicznych inwestorowi zastanów się również na tego typu zapisami i rozwiązań w bardzo państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie pani Monika Constant bardzo dziękuję pana wojewody Rembowski bardzo dziękuję panie nieraz Morawski bardzo dziękuję to było magazynek Hg wydawcami naszej audycji byli Tomasz Kopka i Karolina Topolska w audycji analizował Adam Maciejewski kolejne wydanie magazynu EKG jutro po godzinie dziewiątej o godzinie 9 sąd je w radiu TOK FM informacje jest dziewiąta 5 7 po informacjach audycja przed południem audycje Radia TOK FM zapraszam w imieniu Pawła Sulika ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA