REKLAMA

Polska to wielka strefa ekonomiczna?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2018-07-10 12:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze to jest raport gospodarczy Radia TOK FM Maciej Głogowski dzień dobry 4 2 minuty po godzinie dwunastej już prawie i o tej porze dla tych z państwa, którzy nie mają możliwości śledzić informacji rynkowych być może są one istotne frank 3 zł 7 1 gr funt po 4 zł droższy od 8 8, a dolar 2 3 6 9 3 i euro 4 zł 3 2 tak to wygląda na rynku walutowym ma w tej chwili na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie 2 1 7 6 punktów ma indeks 2 0 największych Rozwiń » spółek 1 16, ale zyskuje do zakończenia sesji zostały 4 godziny 2 2 minuty indeks szerokiego rynku mówi Helena jedno procentowym plusie i rynkową część raportu gospodarczego kończymy raporty gospodarcze, a dziś naszym gościem jest pana Paweł Tynel partner w firmie i łabędzi dobry dzień dobry witam Polska jest wielką strefą ekonomiczną od 30 czerwca no i co to oznacza to oznacza, że na terenie całego kraju można uzyskać za handel na inwestycjach wcześniej było to ograniczone do terenów, które miały status stref ekonomicznych specjalnych stref specjalnych stref ekonomicznych, a dokładnie tyle osób wyobraźmy sobie takie ćwiczenia ja jestem przedsiębiorcą oraz Polski morskim w nie żadną tam wielką międzynarodową firmą, która będzie montowała zbudowała jakiś silniki do samochodów w Polsce i może o swojej inwestycji z premierem rozmawiać tylko jestem polskim przedsiębiorcom co dla mnie w tej ustawie dla pana w tej ustawie jest możliwe jest właśnie skorzystania z nawet 1 5 lat zwolnienia z CIT -u albo z PIT -u, bo jeżeli rozlicza się panu w na podstawie działalności gospodarczej małym przedsiębiorcą jest tam jest wdowcem i to w centrum jak najbardziej zwolnienie w PiS-ie będzie dla pana w i musi pan wtedy zastanowić się czy w tej lokalizacji, o których pan myśli spełni pan kryteria dotyczące, które są wymagane zredukowane dla mikroprzedsiębiorców do 9 8 % względem dużych producentów silników n p . w czy spełni pan te kryteria czy 2 % tego co oczekiwanej z tej samej lokalizacji dla bardzo dużego przedsiębiorstwa, ale jeżeli zaś jest punkt odniesienia będzie już dużego przedsiębiorcy w danej lokalizacji jest kryterium wejścia w danej lokalizacji określonej na podstawie powiatu to jest stopa bezrobocia wyznacza ten ten poziom stopy bezrobocia jest oczywiście nie walczymy z bezrobociem w obecnej chwili, ale powiedziałbym, że to jest naj najlepszy z najgorszych wskaźników, bo jest aktualnym i podawane na bieżąco przez GUS poziom PKB na poziomie powiatów nie jest dostępny tak szybko ani tak skrupulatnie w związku z tym to jest punktem odniesienia i to jest maksymalne rok maksymalna wartość oczekiwanych nakładów w najbardziej takich rozwiniętych lokalizacjach to 100  000 000 zł dla dużych przedsiębiorców i w związku z tym redukcje 9 8 % dla mikro przedsiębiorców najniższy poziom 60  000 000 zł, czyli tam, gdzie mamy 2 50 % bezrobocia jest tych powiatów około 2 0 w Polsce 3 0 tam poziom poziom, który oczekiwany jest nam takiego małego przedsiębiorcy do 200  000 zł nakładów inwestycyjnych i jest pierwszy punkt, który trzeba spełnić, żeby myśleć o tym, żeby takiego zwolnienia podatkowego skorzystać warunkiem, że nim interesują nas 1 z tych 3 0 powie oczywiście, gdybyśmy myśleli one są dziś spisana wypisane dociera jest to co mogą przysporzyć na swoim tak naprawdę powiat jeśli myślimy o nowej inwestycji i zobaczyć je gdzieś plasujemy, jeżeli myślimy zupełnie nowej inwestycji jesteśmy otwarci na zmiany albo nie mamy sprecyzowanej lokalizacji to absolutnie zachęcał do tego, żeby spojrzeć na nas na to mapy powiatów bluesową co miesiąc publikuje informacje na ten temat to jest pierwsze kryterium należeli jest pierwszym mężem to nic tak wydrukowałem sobie, że są też pewni kolejne bardzo słusznie może oczywiście tutaj ministerstwo przedsiębiorczości technologii w założeniu mu zaproponowało nie tylko kryteria ilościowe, ale również jakością jakościowe kryteria mają za zadanie sprawić, żeby nie tylko właśnie duże inwestycje wartościowo duża, jakby z definicji otrzymywały tego typu wsparcie, żeby jeszcze miały element dotyczący tworzenia stabilnego zatrudnienia, czyli w oparciu o miejsca o umowy o pracę, żeby był element współpracy z jednostkami naukowymi, żeby było elementem proeksportowej, jeżeli mówimy o produkcji, żeby był element współpracy ze szkołami technicznymi czyli, jeżeli mamy kasy klasy profilowane dno dla wielu przedsiębiorców, którzy mają psy, które potrzebują osoby z kwalifikacjami typu Tokarz monter technik elektromechanik to, tworząc tego typu klasy w swoim mieście właśnie, żeby mieć takie klasy patronackie, żeby mieć tam 1 5 osób, które przez 3 lata są wykształcone przy użyciu narzędzi, które są potem stosowane przy przy produkcji po prostu swego rodzaju szkolenie z 1 strony, a z drugiej strony też dla tych ludzi można właśnie takiego przejścia z takich szkolnej rzeczywistości do rzeczywistości biznesowej, zanim pan wrażenia, że mówimy trochę abstrakcyjnych rzeczach nie boją tutaj chciałem, żebyśmy powiedzieli coś się dla tych prawdziwych przedsiębiorców to znaczenia, ale wierzę ci więksi bardziej wyspecjalizowani czy ci, którzy są w stanie otworzyć taką klasę inny przykład kupując maszynę do swojego zakładu są w stanie kupić także 1 szkołę zdarzają się takie przypadki są to daje to firmy zakłady film może z różnym kapitałem, którzy wtórna sprawa, ale rzeczywiście zdarzają się nam o tym, właśnie takim przedsiębiorcom drogę zacząłem tu z Polski, który chce tu polscy przedsiębiorcy dostać mają naprawdę to świetny, a z jej oczywiście to jest także, jeżeli ktoś planuje inwestycje na poziomie 100  000 zł i zatrudni 2 osoby to pewnie ciężko mogły myśleć o tym, żeby, żeby nie wiem w Warszawie nawet na pewno nie ma co myśleć o takiej inwestycji, żeby uzyskać wsparcie mają też pamiętać o tym, że to jakby to nie jest założenie to nie jest ustawa, która ma zwolnić wszystkich z opodatkowania prawda Tomasz to jest ustawa, która ma zmotywować ma dawać bodziec do tego, żeby myśleć o nowych projektach inwestycyjnych zarówno polskich pod kątem polskich przedsiębiorców w mniejszych średnich dużych oraz dawać narzędzia wsparcia dla dużych firm międzynarodowych, którzy szukają lokalizacji pod inwestycje dobrze to zanim pójdziemy dalej to jeszcze raz przypomnienie o jakiego rodzaju wsparcia mówimy mówimy o zwolnieniu podatkowym na okres nawet do 1 5 lat od dnia uzyskania decyzji o wsparciu, a można wypaść z tego pozwolenia wciągu tych 1 5 lat, jeżeli pod warunkiem, że chciano nie zamknął swojego przedsiębiorstwa, ale panie z urzędem mają przedsiębiorcom przez pana nie mówią Górski kończymy w pani Głogowskiej jak pan będzie realizował inwestycję zgodnie z tym co pan w decyzji, czyli jest n p. za deklarowała pani inwestycji na poziomie 1,5 1 000 000 zł w terminie do 2 tysięcznego 20 01 . roku i realizuje pan tę inwestycję zgodnie z harmonogramem i musieliśmy zatrudnić jakich ludzi pan zatrudnia na koniec realizacji tego projektu zaś nie zatrudnia pani na umowę o pracę współpracuje pan z jednostką naukową w jakim zakresie być może ma pan klasę klasę patronacką, bo to pewnie zbyt dużo, ale współpracuje pan jakąś szkołą, bo to są też warunki są też warunki tych, które są podlegają ocenie, jeżeli te wszystkie są elementy są zrealizowane to niema powodu, żeby uchylić taką decyzję, ale jeśli któryś z tak jeśli któregoś nie spełnił to przy dziewiątym kontrolne, by ministerstwo przedsiębiorczości technologii będzie weryfikował realizację na czym nie oni osobiście minister sportu z jego pełnomocnictwa poszczególne strefy ekonomiczne, bo one będą w dalszym ciągu zarządzającymi obszarami przy pisanymi do ich taki moment, że z tej poziomy okazać, czyli można wypaść ewentualnie, że jeśli nie będzie realizowało projektu zgodnie z założeniami oczywiście góry pamiętajmy o tym, że jest możliwość zmiany decyzji, zwłaszcza w zakresie wydłużenia okresu realizacji projektu w czasie często zdarza, ale potrzebujemy pół roku dłużej co się zmieniło na rynku też pamiętajmy, że to nie jest tak, że nie realizacja niezrealizowanie 1 z kryterium od razu powoduje uchylenie decyzji jest 10 kryteriów, które należy spełnić, które można spełnić i w zależności od lokalizacji wymaganych jest spełnienie 4 5 lub przeszli do Zabrza, a teraz dla naszych przedsiębiorców, którzy nas słuchają to jest to takim pierwszym punktem kontaktowym, by w ogóle poszukiwać informacji komu ustawa daje prawo decyzji do kogo ustawić odsyła jeśli przedsiębiorca ma w danym terenie czy na tym, na którym chce rozpocząć inwestycję chciałby skorzystać z tego dobrodziejstwa rozumiem, że tutaj umawia się, że to jednak dobre rozwiązanie jest tak to jest to są z zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi, czyli pan jest ich 14 w tej chwili i to są nimi to są to są strefy, które mają 2 0 lat doświadczenia, więc w zależności od lokalizacji na Śląsku no to katowicka specjalna strefa w Małopolsce Krakowska krakowski park technologiczny w Warszawie Grot łódzka specjalna strefa ekonomiczna na Warszewie nie na warszawskiej strefy na Podlasiu to będzie suwalska specjalna strefa ekonomiczna na i t d. tak dalej i t d. aż do 1 4 dobrze to tym samym spróbujmy nieco przeskoczyć i spojrzeć na to stać go makro spojrzenia i takim makro o obrazek na namalować je się panu wydaje co nam dadzą toną dadzą rozwiązania tej ustawy to znaczy nie mogąc już policzone za prognozowane kwoty to może z tego przyjść i ja nie mam ministerstwo zrobiło ocenę skutków regulacji no i oczywiście z tych statystyk w budowie lewicy wynika natomiast ja bym powiedział, że zasadniczo i 1 rzecz jest bardzo istotna to, że na stałe mamy wpisany mechanizm wsparcia inwestycji prywatnych i to jest jakby ta jest ten cel w tej tezy bodziec ma być bodziec do inwestycji prywatnych, a jakaś jednostka publiczna może skorzystać jednostka publiczna nie znaczy, jeżeli P. P. realizuje inwestycję to jak najbardziej również ta naukowa przy czym w domach naukowe instytucje bardzo, bo to jest jednak wiąże się raczej z usługą albo z produkcją jeżeliby było świadczyłaby usługi naukowe NATO w inny być może tak, aczkolwiek to raczej mnie dobrze to uznaliśmy, że tego dnia toną w makro skali może przynieść ustawa ona przede wszystkim może zwiększyć zwiększyć wartość inwestycji prywatnych i Suwałk to zasadniczo cel, żeby kontry były one pozytywnie negatywnie w ostatnim okresie duży wzrost o coraz większy wkład we wzrost jest odważny dokładnie w z drugiej strony to jest narzędzie, którym też rywalizujemy o inwestycje w regionie, bo warto pamiętać, że analogiczne rozwiązanie Słowacja wprowadziła 1 kwietnia i ruchem w Zamościu pewnie na wzór nie jest to ta jest w gminie nie widzimy jeszcze by rezultatów takich na tamie z gminnych i analogicznie jest w Czechach też w związku, z czym to mają dziesięcioletnie ulgi w podatku, ale z kolei progi mają niezwykle niskie byliśmy zaskoczeni tym jak analizowaliśmy z kolegami z Czech jak to jak to jak i jakie są oczekiwania i 2 × dopytywany czy na pewno tak niskie natomiast i często powoduje, że MMA Mamed narzędzie, które powoduje, że jesteśmy konkurencyjni względem innych lokali z racji, a z drugiej strony jednak jakoś ukierunkowuje my te inwestycje dając im inwestorom co najmniej konieczność myślenia, w którym lokalizacji powinni się ulokować 2 sprawy o lokalizację mamę mówiono, bo pan wspominał o tym, które miejsca będą miały najłatwiej najważniejszą drogę do załapania się do tego wsparcia czy ustawa czy ustawodawca preferuje jakąś branża jakiegoś rodzaju działalność, która mnie tym jest potencjalnie może być wsparta dzięki tej ustawy tak tutaj jest w rozporządzeniu w projekcie rozporządzenia jak, na którego finalną wersję czekamy jest są wskazane w branży, które są preferencyjnie traktowane to są branże branża lotnicza biotechnologiczna farmaceutyczna elektroniczna maszyna ma chemiczna meblarska spożywcza lub produkcji środków transportu i akcesoriów do środków transportu, a także pandy czytał tę drugą część listy, bo to trochę bardziej tak uprawdopodabnia to, o czym złożyliśmy na początku, że ci mniejsi przedsiębiorcy nadal działalność branży lotniczej to już duże przedsiębiorstwa ta jest to domena bardzo dużych firm jest, aczkolwiek wokół wraku wokół nich powstaje też są dostawcy w Polsce w Dolinie lotniczej i ważna rzecz naprawdę 1 5 lat to jest bardzo długi okres on jest dostępny na terenach Polski wschodniej i ja uważam, że to rozwiązanie spowoduje, że firmy inwestorzy będą co najmniej rozważać tę lokalizację względem n p. Dolnego Śląska, bo tam będzie 1 0 lat, a rok 11 12. 1 3 jak analiza ma on jak w biznes staje się będziemy analizować to jest naprawdę istotne też miał, który będzie zwolniony z opodatkowania wolny pieniądz wolny pieniądz i to naprawdę będzie moim zdaniem będzie co najmniej sprawi, że rozważą lokalizacje, do których w tej chwili nie dzieli a jakby przyszedł kryzys i państwową szansy na dobrym trzeba ciąć trzeba szukać oszczędności jesteśmy elastyczni w zawieszeniu działalności tej ustawy jest taki zapis, ale tylko wobec nowych czy wobec tych, którzy może dojść tak nie to owców tylko w stosunku do wydawania nowych nowej decyzji o wsparcie, więc ten przedsiębiorca, który decyzję uzyska w 2 czworga szesnastym roku MON jest bezpieczna mówi Jerzy realizuje, jeżeli realizuje swój projekt w Andach, kto ma zwolnienie na 15 lat z podatku, ale może się zdarzyć, że za kilka lat cykli nowych naborów nie będzie, bo ustawa z zawieszoną n p. będzie globalny kryzys co się wydarzy i rzeczywiście będzie zawieszona odpukać odpukać pompował ten, ale lider grupy zespołu zespołów z jakiego doradztwo w zakresie ulg i dotacji od września i chciał się pochwalić, bo to bardzo ważne nazwa firmy i Why bardzo dziękuję za rozmowę to Góra pod gospodarcze Radia TOK FM teraz informacje po informacjach Jakub Janiszewski i audycja połączenie Maciej Głogowski dowóz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA