REKLAMA

Co KRS zrobi z sędziami, którzy chcą dalej orzekać?

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2018-07-10 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
15:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
12 0 2 na zegarach Kowalski jest wywiad polityczny dzień dobry państwa i moim gościem, ale akurat w studiu w Poznaniu jest sędzia Bartłomiej Przymusiński rzecznik stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia dzień dobry panie sędzio dzień dobry dziś rozpoczęło się czterodniowe posiedzenie krajowej rady sądownictwa, na które mają być rozpatrywane wnioski sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 60 5 rok życia i złożyli podania można bez dalszego orzekania takie Rozwiń » oświadczenia złożyło w sumie szesnaścioro sędziów, ale siedmioro z nich w ramach sprzeciwu wobec nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym powołało się w pismach wyłącznie na zapisy konstytucji wśród tych sędziów jest też sędzia prezes Jerzy Dziewulski, który zgodnie z życzeniem prezes Małgorzaty Gersdorf obecnie podczas kiedy ona jest na urlopie sprawuje obowiązki pierwszego prezesa sądu sędzia Iwulski nie dołączył do tego wniosku wymaganego ustawą zaświadczenia lekarskiego pani sędzio czy pańskim zdaniem sędziowie tak jak postulują to niektórzy członkowie krajowej rady sądownictwa powinni dołączać dokumenty, jeżeli spojrzymy na przepisy ustawy one są jednoznacznie mówią o wniosku plus zaświadczeniem lekarskim to, że 7 sędziów takich zaświadczeń nie złożyło oraz treści ich pism wskazuje jednoznacznie, iż oni nie proszą prezydenta o zgodę na to, żeby mogli dalej orzekać tylko powołują się na to, iż ich rywalami spełnić dalej urząd tak jak zostali na ten urząd powołany, czyli bez przerywania ich w ich kadencji ich możliwości orzekania, ale to zdaje się, że będzie bezpośrednią przyczyną, dla której krajowa rada sądownictwa najprawdopodobniej odrzuci negatywnie zaopiniuje prezydentowi te wnioski takie spodziewam się oczywiście takiej decyzji krajowej rady sądownictwa to też pokaże na ile ta krajowa rada sądownictwa jest, więc wygodne, jeżeli chodzi o organ, który ma stać na straży niezależności sądów, bo proszę zwrócić uwagę, że oto mamy ustawę, która w sposób radykalny narusza niezależność sądów, gdyż skraca kadencję skraca możliwość pełnienia urzędu przez sędziów, czyli po prostu prowadzi do ich odwołania, a jedyną szansą, żeby do tego nie doszło jest prośba do prezydenta i polityczna decyzja prezydenta o tym, że i 1 z zgodził się na to, żeby dużo narzekania drugi mnie, ale od tej decyzji tak nie będzie odwołania ani nie będzie musiał się z niej mogli tłumaczyć równie dobrze można wyobrazić, że za kilka lat jakaś inna partia uchwali ustawę, że sędziowie przechodzą stan spoczynku w wieku 40 lat, chyba że wówczas ZUS urzędujący prezydent zgodzi się, żeby dłużej orzekają przecież wszyscy wiedzą i widzą, że ten przepis jest ze skróceniem wieku, w którym sędziowie muszą przejść stan spoczynku służy tylko i wyłącznie wymianie kadrowej, czego zresztą politycy wcale nie kryją, bo mówią właśnie o tym, że trzeba Sąd Najwyższy oczyścić tutaj też zresztą używanie fałszywych argumentów to jako w takim razie decyzja powinna podjąć kroki owa rada sądownictwa w sprawie tych wniosków zaopiniować negatywnie pozytywnie w ogóle ich nie opiniować, gdyby to była krajowa rada sądownictwa, która pełniłaby konstytucyjne zadania, które zostały na nią nałożona to powinna przede wszystkim moim zdaniem oświadczyć, iż przeniesienie sędziów stan spoczynku i działań wobec nich wstecz przepisu, który obniżył wiek przejścia stan spoczynku jest niedopuszczalne zgodnie z konstytucją, ale ze smutkiem stwierdza, że nie spodziewa się tego po tych członkach krajowej rady sądownictwa i prawdopodobnie ta procedura zakończy się tym, że tych siedmioro sędziów, którzy złożyło wnioski przejdzie w stan spoczynku mimo tych swoich pism z racji na braki formalne w tych wnioskach, a to oznacza, że przez samych sędziów w Sądzie Najwyższym będzie jeszcze mniej tak będzie jeszcze mniej mam przed sobą informacje o tym, ilu to jest sędziowie mamy 4 5 sędziów na pewno pozostanie w Sądzie Najwyższym 9 zło żyło wnioski, a przedłużenie możliwości orzekania te, o których mówi ustawa, czyli nawet, gdyby tym wszystkim uwzględnić NATO łącznie byłoby wtedy 5 4 sędziów prezes Izby cywilnej prezes Dariusz Zawistowski mówił w wywiadzie dla Dziennika gazety prawnej, że w tej chwili w izbie cywilnej powinno orzekać 3 5 sędziów obecnie w ich 20 i w tych 20 są także ci, którzy przekroczyli 60 5 rok życia i złożenie oświadczenia woli dalszego orzekania i prezes Zawistowski mówi dalej się normalnie mieliśmy kilkanaście dni rozpraw rozpra w w miesiącu obecnie na sierpień udało mi się zaplanować trzeba to jest w ogóle jakaś rozpaczliwa sytuacja jeszcze do tego trzeba dodać, że u prezydenta od kilku bądź kilkunastu dni chyba nawet miesięcy leżą dokumenty dotyczące powołania kilkoro sędziów do Sądu Najwyższego od takich, którzy przeszli całą już wymaganą procedurę przed krajową radą sądownictwa jeszcze poprzedniemu poprzednią krajową radą sądownictwa to jest różnica pogratulował prezydent nadal nie powołuje, a to niewiadoma, bo oczywiście prezydent żaden sposób nie komunikuje, dlaczego tego nie robi nie odmawia ich powołania jednocześnie metodą faktów dokonanych ich po prostu nie powołuje się jak i to pokazuje też, że w tym wzór wszystkim co słyszymy od polityków, że chodzi o to, żeby Polacy krócej czekali na wyroku nie ma krzty prawdy bowiem Sąd Najwyższy tak naprawdę został rozmontowany, jeżeli chodzi o sprawnie działającą instytucję i czasami się zastanawiam czy tak naprawdę politykom nie chodzi o to, żeby doprowadzić już do takiego upadku, żeby uzasadniło to jeszcze bardziej drastyczne radykalne kroki, które być może będą właśnie podejmowanym 14 lipca, czyli w najbliższą sobotę Iustitia ma podjąć decyzję w sprawie kandydatów do Sądu Najwyższego właściwie rekomendacji czy będziecie masowo zgłaszać kandydatów czy też będziecie bojkotować ta procedura powoływania nowych sędziów do krajowej rady sądownictwa też do Sądu Najwyższego oczywiście z pewnością powoływanie sędziów do Sądu Najwyższego nie jest takim samym procesem jak wybieranie krajowej rady sądownictwa, które to wybory zbojkotować byśmy tylko 1 8 na 10  00 0 sędziów wyłamało się z tego bojkotu, gdyż do krajowej rady sądownictwa proces wyboru był czysto polityczne nie było to możliwość odwołania się gdziekolwiek od decyzji, która jest podejmowana w przypadku wyboru sędziów do Sądu Najwyższego ogłoszono w tej chwili już 4 4 miejscach i procedura wygląda w ten sposób, iż tych kandydatów, którzy się zgłoszą selekcjonuje krajowa rada sądownictwa, a my kwestionujemy oczywiście zgodne z konstytucją takiego składu krajowej rady sądownictwa, jeżeli chodzi o sposób powołanych, ale od decyzji krajowej rady sądownictwa tym, którzy nie zostaną przez nią wyselekcjonowani przez Guy odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego dlatego w tej chwili rzeczywiście dyskutujemy wewnątrz stowarzyszenia nad tym czy w związku z tym, że jest możliwość przeniesienia się przeniesienia pewnych elementów sporu na płaszczyznę sali sądowej sporu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym czy nie jest wrócić do sędziów adwokatów radców prawnych, żeby wzięli także udział w tym procesie, ale decyzja jeszcze nie zapadła, bo tutaj nie ma prostej decyzji, bo z drugiej strony możemy oczywiście spotkać się z zarzutem, że jest to w jaki sposób legitymizowanie tej krajowej rady sądownictwa bez wątpienia, gdybyśmy zdecydowali się apelować do naszych członków, żeby brali udział w tej procedurze to one w żaden sposób nie można tego czy grywać jako legitymizować nie, ale raczej jako próbę doprowadzenia do rozpoznania pewnych aspektów tej sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny, a może nawet Trybunał w Luksemburgu, ale takie masowe zgłaszanie kandydatów do Sądu Najwyższego spowoduje paraliż zarówno krajowej rady sądownictwa, która właściwie nie będzie zajmowała się już niczym innym tylko opiniowaniem kandydatów i Sądu Najwyższego, w którym nadal będą braki kadrowe dzisiaj w poranku Radia TOK FM wiceprzewodniczący nowej krajowej rady sądownictwa Wiesław Johann mówił, że jeśli takich kandydatur będzie około 500 to cały proces i to cytuje może potrwać rok 1,5 roku może nawet 2 lata minimalny czas to 3 4 5 miesięcy naszym celem absolutnie nie jest blokowanie czegokolwiek natomiast tak jak powiedziałem być może doprowadzenie do rozstrzygnięcia w sposób prawny pewnych kwestii związanych z tą krajową radą sądownictwa i z tym procesem nominacyjnym zresztą to z ogłaszania się wcale nie musi być masowe, żeby do tego doszło, bo wystarczy, że na to 4 4 miejsce będzie 4 5 kandydatów już 1 przegrany też może się odwoływać w rozmiarze przy okazji chcielibyście państwo, żeby Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się też co do konstytucyjności krajowej rady sądownictwa właśnie sposobu jej powołania nowej krajowej rady tutaj jeszcze nie mogę uchylić rąbka tajemnicy co do wszystkich naszych zarzutów, które chcielibyśmy przedstawić, ale zgodny z konstytucją takiego sposobu powoływania krajowej rady sądownictwa to nie jest żadna tajemnica od początku była przez nas kwestionowana panie sędzio czy ewentualnie pańskim zdaniem albo może taki jest cel tego zabiegu ewentualnego masowego zgłaszania kandydatów do Sądu Najwyższego jest takie rozciągnięcie w czasie tej reformy sądownictwa, że do czasu powołania nowych sędziów w tej sprawie wypowie się już Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej oto rozciągnięcie w czasie to przede wszystkim jest zasługą ustawodawca, który ukształtował tak nie inaczej procedury my nie mamy na to wpływu jak one się toczą nie mamy również wpływu na to jak długo czekaliśmy na przykładną ogłoszenie w Dzienniku w Dzienniku urzędowym wolnych miejsc w Sądzie Najwyższym, bo ktoś zwrócił uwagę, że tam od chwili, kiedy prezydent podpisał obwieszczenie do jego publikacji minęło już choćby 2 bądź 3 tygodnie, bo tam też mamy pewien problem to obwieszczenie opublikowano bez kontroli sygnał do premiera, a zgodnie z konstytucją wymagane jest kontrasygnata we wszystkich sprawach, w których konstytucja nie mówi żona nie jest potrzebna akurat takich rzeczy lub obwieszczenia o wolnych stanowiskach w Sądzie Najwyższym w konstytucji nie ma jako wyłącznej prerogatywy prezydenta, więc proszę zwrócić uwagę jak to niechlujne prawo, które właśnie uchwalili politycy samoobrony sam spowodował, że sami sobie nogi podkłada emisjami co chwilę wpadają we własne składki co widać na przykładzie tego obwieszczenia, a także choćby na przykładzie tych pism nie Szczęsny, który prezydent ocenia pani sędzia rozumiem, ale czy liczą państwo na opinię Trybunału sprawiedliwości w tym czasie ona z pewnością jest istotna, ale ja mówiłem już kiedyś, że nie możemy w ogóle liczyć na to, że jakiś Trybunał w Luksemburgu rozwiąże za nas nasze problemy i tutaj raczej skupiamy się nad tym co możemy sami robić, jeżeli organy europejskie podejmują jakieś decyzje to oczywiście bardzo dobrze, że wypełniają obowiązki, które są na nich nałożone, że strzegą zasad praworządności w całej Unii Europejskiej także przestrzegania przez Polskę zobowiązań, które nasze przyjęła, ale tobym powiedział jest dla nas nasza dalsza perspektywa innych jest to główny horyzont naszego działania ani sędzia jak na pana na pańską bezpośrednią pracę wpływa taka ani inna sytuacja w Sądzie Najwyższym na pana pracy jako sędziego ja mogę powiedzieć, że z mojego kilkunastoletniego stażu od kiedy jestem sędzią SN nie przypominam sytuacji, w których byłoby tak duże zamieszanie w sądach tak wielka niepewność co do jutra to jest rzecz zupełnie bez precedensu nie przypominam są też takiej sytuacji, że było 800 nieobsadzonych etatów sędziowskich przez co inne sprawy trwają coraz dłużej, bo pomimo tego, że minister ogłosił rok później jakiś statek zwolniony dla asesorów to jednak wciąż te sądy pracują po prostu coraz wolniej ludziom być może jeszcze tego tak bardzo nie odczuwają, bo przecież nie każdy ma sprawę w sądach, ale mój ogląd ze środka jest taki, że w porównaniu do sytuacji, która będzie miała miejsce 3 4 lata temu, która też była daleka od ideału jest niestety coraz gorzej, ale rozumiem, że dla pana jako dla sędziego sądu w Poznaniu paraliż Sądu Najwyższego oznacza chociażby niemożność kierowania pytań prawnych do Sądu Najwyższego o pytania oczywiście można wciąż kierować tylko myślę, że będziemy czekali na niego na odpowiedź na te pytania znacznie dłużej, ale to też oznacza, że przecież cały szereg spra w, w których przysługuje skarga kasacyjna, więc ludzie, którzy będą chcieli doprowadzić do skasowania jakiegoś orzeczenia przez Sąd Najwyższy taką skargę do Sądu Najwyższego wniosą będą czekali zamiast tak jak dotąd było 8 6 7 miesięcy na pierwszą przynajmniej decyzja co do ich skargi musimy o klienta do rozpoznania czy nie to będą czekali n p. 2 lata i to jest to uderza w bok wprost w zwykłych ludzi, którzy mają swoje sprawy sąd bardzo serdecznie dziękuję państwu moim gościem był sędzia Bartłomiej Przymusiński rzecznik stowarzyszenia sędziów polskich zdjęcia bardzo dziękuję teraz zapraszam w imieniu wojsko Kowalika na informacja po nich analizy i Maciej Zakrocki mamy do tematu posiedzenia krajowej rady sądownictwa wrócimy jutro po siódmy 20 w poranku Radia TOK FM gościem Piotra Kraśki będzie prof. Marcin Matczak Roch Kowalski bardzo serdecznie dziękują Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA