REKLAMA

Czy polska policja może czuć się bezkarnie?

Połączenie
Data emisji:
2018-07-11 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:51 min.
Udostępnij:

Większość spraw o przekroczenie uprawnień i nadużywanie przemocy jest uchylanych. Dlaczego? I czy polscy policjanci czują się bezkarni? Rozmowa o raporcie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka "Prawa osób pozbawionych wolności. Podstawowe problemy prawne i praktyczne"

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ONR-U i 5 Olsztyn Igor też trzynasta 4 3 Jakub Janiszewski przy mikrofonie za mną studia goście z Helsińskiej fundacji praw człowieka Katarzyna Wiśniewska dzień dobry widok Piotr Kubaszewski dzień dobry dzień dobry Polska odwiedzało w tym roku pod komitet d s. prewencji tortur ONZ w ubiegłym roku to zdanie się było jeszcze coś innego Europejski komitet d s. zapobiegania torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu strasznie długa nazwa można Rozwiń » powiedzieć, że te wszystkie instytucje bardzo uważnie przeglądają nasze prawo, by swoją praktykę, a potem produkują jakieś rozmaite raport natomiast mamy w Polsce jednak sprawę, które bardzo wprost mamy wystawiają wezwania p t. przeciwdziałania torturom bito znaczka sprawa Igora Stachowiaka i teraz pytanie jak się mają tę wizytę i ten raport do właśnie takich przypadków to znaczy są wówczas się dzieje na ile te instytucje są w stanie reagować na czarno mają mandat są one one mogą w zarówno komitety podkomitetu oenzetowskich, które aktualnie wizytuje od dziewiątego do dziewiętnastego do 19 lipca miejsca pozbawienia wolności w Polsce, jaki komitet w ramach rady Europy, które odwiedził Polskę w ubiegłym roku w przede wszystkim zajmują się monitorowanie miejsc pozbawienia wolności wchodzą to też miejskiej to są zakłady karne areszty śledcze w inne pomieszczenia dla osób zatrzymanych są szpitale psychiatryczne i starając się uczyłam łazienka na komendzie we Wrocławiu też taki jestem bardzo dokładnie tak i starają się zobaczyć, ale rozmawiają również z osobami pozbawionymi wolności, ale czy ich prawa są przestrzegane głównym celem takich wizyt jest oczywiście przygotowanie raportu, który ma na celu przeciwdziałanie w przyszłości tak wielkim sytuacji jak mieliśmy właśnie do czynienia we Wrocławiu poprzez pokazanie władzom przez sąd elementy w praktyce ta funkcjonariuszy publicznych, które wymagają zmian to znaczy na podstawie Maćka do rozmów są osobami, które było zatrzymanych, któremu wmówiono, że było ofiarami przemocy w takich raportach znajduje się informacja mówiąca o tym, słyszeliśmy, że dochodzi u was do przypadków nieludzkiego poniżającego traktowania, która to już taka wizyta pani ojcem jeśli chodzi o spytany czy tylko niektóre tak jest to pierwsza wizyta w Polsce pierwsza to robi to pierwsza wizyta, ponieważ ten mandat tego komitetu w UE dotyczy wszystkich krajów, które są skupione w ramach organizacji narodów Zjednoczonych i tutaj ten mandat inaczej wygląda niż w przypadku komitetu rady Europy, który wizytuje polskie co 4 lata też musimy pamiętać oczywiście raport jest wynikiem, ale tej wizytacji i jeszcze nie mamy raportu e-commerce Tattoo rady Europy on nie został jeszcze opublikowany jest też tak naprawdę nie wiemy jak i jaki był rezultat tej wizytacji z ubiegłego roku dodaje Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje z domowym do władz krajowych, żeby złożyła wniosek o ujawnienie upublicznienie tego raportu, bo procedura w przypadku komitetu tego rady Europy z zeszłego roku jest taka, że komitet przygotowuje raport wysłała go do władz krajowych, ale na własny wniosek władz krajowych on może zostać upoważniony zagrożone zwiadowców dawnych może zostać niestety upublicznione, ale wiemy, że on już jest każda więc, więc teraz musimy tak inaczej wybierać, żeby rzeczywiście władze narrator mówił o upublicznieniu szczególnie w sytuacji, w której ten temat tortur nieludzkiego i bardziej stał się bardziej dyskutowany społecznie, ale rzeczywiście w odpadach są pytania pana redaktora z bardzo dobre pytanie to w sumie zadaje sobie raz jakiś czas mają wrażenie, że tak już do 1 worka różne wizytacji raport biorąc tak naprawdę tam z grubsza jest ciągle o tym samym prawda to znaczy był raport CPT w 20 09 roku co do Polski potem mówiła w trzynastym Darek i policja da się przewija co raport, czyli od 4 mniej więcej 5 lat tam cały czas jest od policji, a na stan prawny tak naprawdę się nie zmienia, czyli na ostrym słońcu boję się n p. temat nagrywania interwencji funkcjonariusz policji Oleszyce samej policji zresztą uważam, że warto to zawsze podkreślać w marcu 20 14 roku Komenda główna postulowała, żeby ustawa o policji zmienić, żeby interwencja policji było nagrywane no i w skali kraju cały czas najemnicy nic nie dzieje prawda przy tym mianem teścia podkreśl wydają się, że problem leży nie tyle po stronie tych ciał, które ma i to go Jon Dahl jest wydaje mi się, że to co należy do władz krajowych to jest przede wszystkim analiza tych raportów i wyciągnięcie wniosków ani kangoo oczywiście te ciała oprócz monitorowania opisywania sytuacji, którą zastał w danym kraju, ale też formują szereg rekomendacji wielokrotnie degrengolada, gdy jest nagrywanie przez policję, ale w poprzednich raportach wiele uwagi poświęcono jeśli chodzi o komitety rady Europy poświęcona dostępowi do adwokata szkoleniom też, że wobec funkcjonariuszy, więc do niżańskiego po stronie miałam ochotę do rezygnacji z Tajlandii populistą i powiedzieć, że brak jest naprawdę nudziarstwo jakiś lekarz kolejna wizytacja kolejnego ciała w kontekście sprawy takie słowa Igora Stachowiaka strasznej sprawy w OFE zamiast bulwersującej może zostać ona powinna sama w sobie zainicjować jakiś bardzo głębokie reformy tak oczywiście to tak jakby pierwsza rzecz natomiast oczywiście jest też tak, kiedy i jak mówi koleżanka że, gdyby nasze władze zechciały słuchać tych rekomendacji to być może do takiej sprawy by nie doszło prawda było, bo powiedzmy do raportu są do tego takie są już od wielu lat, a sprawa zdarzyła się w 20 1 6, czyli powiedzmy jak w 20 0 9 roku pamiętam, że fundacji Helsińskiej, żeby takie spotkanie właśnie z okazji opublikowania raportu CPT i tam były wskazane 2 konkretne przypadki stosowania tortur przez policję i obecny na sali rzecznik komendanta głównego policji rzecznik prasowy w odpowiedzi na to mówi, ale nie mówmy o rzeczach złych mówi o rzeczach dobrych dla, gdybyśmy mówili o tym, złych to może byśmy już jakiś reformę poczynili, które pozwoliłoby, żeby się do nas później, czyli 20 16 roku taka sprawa Igora Stachowiaka się nie zadziała on niestety zadziała i są też jestem zarówno to co pan redaktor powiedział Szczęsny czas mówienia w raportach jeszcze zgadzam z tym, bo wydaje się, że nawet przełożenie tej formy raportu ciała dyplomatyczną eksperckiego na językach po prostu debaty społecznej jest bardzo ciężki sądzę, że to też jest kamyczek trochę do naszego ogródka, że powinniśmy to robić może lepiej i powiedzieć torturę zdarzają się w Polsce i to trzeba sobie powiedzieć nieludzkie poniżające traktowanie mówią o tym nie tylko my jako działacze i organizacji pozarządowych, którzy pracują w kraju, ale ze wzorem człowieka o tym jak inne wymagania związane z ludźmi, którzy nie mają w tym żadnego żadnego interesu tak mówią eksperci, którzy przyjechali z 2 w przypadku SPP zobaczymy czy ścieki będzie nie chcę przesądzać o remoncie są eksperci z całego świata nie tylko z Europy i może to ich spojrzenie powinniśmy wziąć się też, że pod uwagę, bo ona jest daleki od rutyny, która jest w Polsce i zewnętrzne i Toys i ogromna wartość natomiast może powinniśmy inaczej o tym, rzeczywiście mówić, żeby do takich sytuacji, że ktoś się to bardziej pod uwagę do takiej sytuacji wcześniej zdarzało w praktyce nie wierzymy w to, że właśnie znało nadchodzi ten moment, czyli jutro sprawa Stachowiaka sprawa śmierci tak naprawdę, czyli do policjantów, którzy potencjalnie mają panie za to odpowiedzialność rusza właśnie może to ten moment zna modnego tematu wrócić, żeby właśnie od trochę bardziej do świadomości społecznej dotrzeć z tym, że to są tortury i żona się zdarzają to biznes znamienne było to dla mnie trawę no to wstrząsnęło pan redaktor Bojanowski, któremu ten materiał i jakby żył z tym przez oddział jest los Pearson trenera i na zjazdach przeczytała on dopiero po opublikowaniu, jaką słyszał wypowiedź chyba pana dr. Adama Bodnara, że to były tortury to on zaczął w ten sposób o tym, myśleć no to to rzeczywiście pokazuje, że rząd dziś są w tej świadomości społecznej to nie jest obecne rzeczywistego sprawdzenia się również w Polsce, a właściwie na co powinniśmy mówić to powinniśmy bardzo mocno akcentować są może policjant do czego ma prawa, czego mu nie wolno robić w przypadku zatrzymania w przypadku przesłuchania takich rzeczy w przypadku jakiejkolwiek interwencji, gdzie są granice najwyraźniej tego nie wiemy najwyraźniej tego nie wiemy bo, żeby te sprawy, która nie kończy tak drastycznie jak w przypadku śmierci co prawda one muszą ludzie muszą mieć świadomość własnych dzieci jest tak, gdzie jest granica muszą wiedzieć, że mogą się na to poskarżyć się mogą złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, że mogą złożyć skargę na zatrzymanie w bo oczywiście to jakby pokazuje tak naprawdę też daje informację, że można nam, że można w jaki sposób z tym walczyć natomiast kluby jak w podstawowym Kotnis rzeczywiście świadomość własnych praw w bramce i obowiązków funkcjonariuszy publicznych wobec tego rzeczywiście nie pójdziemy dalej, ale długa życie dodała do tego apelu pana redaktora muszę mówić, gdzie jest granica działania funkcjonariuszy publicznych czy musimy też na żywo nazywać po prostu rzeczy w RPA w imieniu i nie mówić o tylko i wyłącznie o rzeczach dobrych, ale też mówić takie się zdarzają takie sytuacje to, żeby też ma, ale to jest jeszcze 1 problem pewnie doskonale o tym, wiecie lepiej niż ja marzę problem tzw. przekroczenia uprawnień przez policjantów z po prostu lekceważone przez nasze instytucje, które da się zajmować prokuratura jest absolutnie przyzwyczajona do tego, że takie sprawy umarzać oddalać w Tarnowa i to jest, więc my ten problem, że państwo zobowiązane, żeby każdą sobotę było tak dobrą sprawę wszechstronnie wyjaśnić natomiast większość tych spraw nie wygląda tak sprawa Igora Stachowiaka u nas wyjątkowa, bo mam tam śmierć, czyli na coś zupełnie na 1 0 8 o nagrania po drugie mamy nagranie właśnie wszystko się nagrało i każdemu są osoby to obejść bez zgody sprawa tak świadomości społecznej zaistniała myśmy interweniowali w tej sprawie 5 dni po zdarzeniu innych, czyli tak, ale rok przed materiałem jakąś ukazał no nie powiedziałbym, że jakoś burzę wywołali co prawda to kolejna sprawa potencjalnej przemocy policji, która zajmowała się Fundacja Helsińska natomiast większość ich zasta w tak nie ogląda większość spraw to jest taka nazwa, bo to niepotrzebna niezasadna przemoc ze strony policjantów i problem, jaki mamy też właśnie taki problem, że mamy człowieka, który mówi zostałem pobity policjant w 2 4, którzy mówią nic takiego nie miało miejsce rowerze los ten właśnie teraz eutanazja jest on rzeczywiście norm i praktyka wygląda także te w tę sprawę przeciwko tym policjantom to są niechętnie prowadzone możemy różnie to spojrzeć morze albo zostaniemy materiału dowodowego, bo rzeczywiście tego prawnicy zajmujący się prawami człowieka nie nie będziemy namawiać, żeby go skazywać bez dowodów prawda, bo jeżeli mamy słowo przeciwko słowu powietrzny może człowiek nie zrobił obdukcji i to trudne będzie wykazanie, jakby to na mnie przejście przez wszystkie obwarowania procesu karnego, czyli za wszelką wątpliwość jawnie wyjaśni się, jakby na korzyść prawda oskarżonego i t d. no trudno będzie w procesie karnym przez to przejść państwo musi takie systemową to my też, iż rozwiązanie, które pozwoli na zebranie dowodów n p . do kamery, bo jestem dziwnie spokojnie, żeby w Lidzbarku Warmińskim, którą zajmowaliśmy 20 1 3 roku 2 mężczyzn ewidentnie, żeby się przyznało ono kradzieży złomu było bite pałkami bose stopy jak wręczali naraża się twarzą do ściany prawda jest jestem dziwnie spokojny że, gdyby była kamera, która musi działać w tym pokoju i ktoś odpowiada za to, że ona działa jakiś policjant i oprócz tego w ogóle dostęp do adwokata przed pierwszym przesłuchaniem, które najgrubsze spotka z tym człowiekiem porozmawiać z nim, a potem siedział podczas przesłuchania to nic się nie stało na Nasdaq 2 podstawą bezpieczniki, a wydaje się, że z dwudziestym pierwsza jak mówienie o kamerach co dostęp do adwokata jest czymś zupełnie oczywistym, ale jednak inny z takim oczywistą oczywistością dalej mamy mamy problem czy raczej dostęp do adwokata niż Romera w kamery jest nowością na rzeczy no tak, ale na koniec maja 2 jak prawda technika jazda usłyszałam w wielu krajach w wielkiej Brytanii n p. wyśmiał to funkcjonuje ona nazywana jest inna historia stan rzeczy jego stan boisk oraz za równie często jak temat na dochody będą rozmowy jest teraz jestem większy problem, niż by się wydawało to znaczy do listopada szesnastego roku Polska powinna była implementować dyrektywę unijną nie trzeba z legalnymi powinniśmy zacząć mówić o tym, że polskie państwo po prostu problem z przemocą strukturalną z przemocą, której sama używała znad używaniem z lekkim traktowanie tego zjawiska w różnym formom interesom policji, a są też inne miejsca tzw. detencji miejsca zatrzymania krążenia jest ograniczenie wolności i uważam, że śmiało zapowiedziała problem z wyjaśniania tego typu spra w tak i to jest na pewno problemy strukturalne reformy strukturalne, bo trudno ocenić skalę zjawiska to trochę tak szara strefa kolejarze nie wyjaśnia to się przyznała w tak tak dokładnie tak i z tym się na pewno możemy możemy zgodzić z prawie 700 w Lidzbarku Warmińskim w sądzie usłyszano do adwokata, że nazwiska tych policjantów, zwłaszcza 1, który jest tam był tam w wówczas podejrzany powtarzało się wielu takich skargach, czyli dno, jeżeli i Jelena coś zrobić drugi raz zrobił trzeci raz zrobili też to podziela ich to będzie to krok dalej dziękuję bardzo piątku warszawskiej Katarzyna Wiśniewska z Helsińskiej fundacji praw człowieka dziękuję bardzo źle mamy 13 5 3 za chwilę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA