REKLAMA

Min. Kowalczyk chce zwiększenia odstrzału zwierząt chronionych. "Nie ma prawa wydać takiej rekomendacji"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2018-07-11 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
17 2 to jest wywiad polityczny w TOK FM Roch Kowalski dzień dobry państwa i moim gościem jest Gabriela Lenartowicz posłanka Platformy Obywatelskiej tym razem w pani poseł zaczniemy od cytatu z ministra środowiska Henryka Kowalczyka podczas spotkania z mieszkańcami Mławy minister nie 1 lipca odnosił się do ochrony zwierząt w Polsce mówił, że problem dusz cytuje problem jest bardzo trudna żyjemy w czasach nadmiernej wrażliwości w ochronie zwierząt tak to bardzo delikatnie Rozwiń » powiem lepiej robić małymi krótko rogami nas też skutecznie czyli, wyrażając zgodę na każdy wniosek dotyczący redukcji chronionych gatunków zwierząt my wprowadziliśmy taką zasadę regionalne dyrekcje ochrony środowiska mają sugestie wręcz, żeby bardzo chętnie wyrażać zgody na odstrzał zwierząt chronionych gatunkowo, czyli łosi żubrów bobrów tam, gdzie robią dużo szkód pani poseł czy minister ma w ogóle prawo rekomendować regionalnym dyrekcjom wydawanie zgód na odstrzał dzikich chronionych zwierząt oczywiście, że takiego prawa nie ma pomijam już prawo, ale spór schodów etycznych to jest niewłaściwe, ale to ilustruje, jakby politykę tego rządu, czyli małymi krokami jak zostało nazwane się rozmontowuje system prawny przez jego omijanie jej to widać tendencję jak i szacunku dla reguł prawnych zapewne przejrzystych opartych na jakich kryteriach i że można sobie to tak właśnie praktyczni, żeby tam Unii nie zrażać się na zabytek boczkiem będziemy rekomendować jak pamiętamy rekomendację Polic ja jestem dorosła osoba rekomendację tym, że kojarzą z dawno minęły szczęście w minionym systemem, który był oparty na takich rekomendacji zarówno personalnych mniej jak i na rekomendowanie czy wytycznych, które zastępowały prawo mnie na studiach uczono, że to był 1 z największych grzechów tego pseudo systemu prawnego tamtego tamtych czasów nam niestety do tego wracamy w różny w różny sposób, by filozofii przede wszystkim pani poseł, jaki gatunkach w ogóle mówimy i dlaczego odstrzał tych zwierząt z tych gatunków i miałby być w ogóle potrzebne lista gatunków chronionych jest zawsze ogłaszana przez akt prawny i to są gatunki, które są ważne z punktu widzenia ekosystemów, czyli za zapewniają, że w trasie mówi Gil bioróżnorodność, ale tak naprawdę harmonii w systemie, na który w systemie przyrodniczym, czyli w Polsce Loreta mówimy mówimy o Żubrach mówimy o złożach mówimy o fokach mówimy o bobry wymieniała mówili Kahna przykład także także to są gatunki, które z 1 strony są ich funkcjonowanie w ekosystemie jest niezbędne dla całości tego naturalnego właściwego naszemu terytorium ekosystem mówi, ale także o gatunkach, które są zagrożone wyginięciem, bo jeśli nie będziemy ich rani i to z różnych powodów czy to zmiany przyrodniczych czy jako systemowych czy ze względu na to, że są atrakcyjnym trofeum n p . w Mielnie czy niby zagrażają człowiekowi mogą być aktywni nowe dane z otoczenia co będzie co jest szkodą dla dla człowieka i jego środowiska 8 ustawy o ochronie przyrody występ wymieniają znam przypadki, w których taką zgodę na odstrzał zwierząt gatunków chronionych można wydawać też m. in. dostał zgody ze względów bezpieczeństwa, by dań naukowych czy odtwarzanie gatunków czy, w którym w przypadku któregokolwiek z tych gatunków, które wymienia minister Kowalczyk i które wymienia pani takie przesłanki rzeczywiście w Polsce zachodzą generalnie nie generalnie nie innych ustawach i towarzyszącej rozporządzenia mówią o warunkach, ale sytuacja jednostkowych ekstremalnych i to jeszcze także wszystkie te przesłanki muszą być spełnione łącznie, a przede wszystkim to, że nie ma i możliwość innych sposobów uzyskania efektu w postaci czy zapewnienia bezpieczeństwa czy zdrowia publicznego czy innych, ale każdy przypadek powinien być i jest badany jednostkowo i to jest decyzja o charakterze decyzji administracyjnej Nate, które jest wydawane i za które odpowiedzialność urzędnika ponosi odpowiedzialność właśnie urzędniczą administracyjną jest tryb odwoławczy tak nie można zrozumieć, że to są indywidualne wnioski o niezagrożonym włącznie oczywiście nie nie ma takiej możliwości właśnie dlatego taka sugestia ze strony władzy szefa przy minister środowiska z szefem generalnego i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska taka sugestia jest wykroczeniem poza kompetencje i właśnie takim taką wytyczną komunistyczna prawda tak róbcie jak udaje, że dania, bo nie da się nijak nie ja podpisuję tę decyzję nie jest za nie odpowiada, ale wam coś sugeruje euro mówi pani, że to są działania niezgodne z prawem, jakie działania w takim razie podejmuje w ogóle Platforma, żeby zapobiegać odstrzał łowi zwierząt chronionych, ale od czołowi mówi pan o takich jednostkowych przypadkach mówią nawet o masowych takich, o których mówi minister Kowalczyk jeśli miałoby być wydawane masowe zgodę na prośbę jeśli masowy zgody to będziemy to będziemy wtedy reagować są są przepisy zarówno jeśli chodzi o inne naruszenie kompetencji prawda czy nadużycie także kompetencji to wobec ministra ja przypomnę że, że ja takie zawiadomienie do prokuratury składami sąd, by przyznał mi rację prokuratura wszczęła przeciwko ówczesnemu ministrowi Szyszce i sprawa się toczy także tytuł, który nie jest także, iż niema instrumentarium tylko musi być delikt na razie mamy do czynienia z takim nieuprawnionym czy nawet gdy naruszeniem prawa, ale nie wprost po w postaci bezprawnej sugestii o wywieranie wpływu to nie jest tak uchwytne ani posła może minister Kowalczyk ma rację, bo zdanych GUS-u wynika, że n p. populacja żubrów w 20 20 roku wynosiła 700 osobników w 20 1 6 1 7 20 na terenie po polskiej jeśli chodzi o dobre to w 200 0 2 5  000 osobników około 20 16 1 2 1  00 0 jak znam ma właśnie, kto powiedział, że wzrost ilości tych zwierząt jeszcze złem, a może jeszcze zdobyć przede wszystkim musi być na 2 i musi być ten stan zagrożenia, by tę populację jeśli chodzi o żubry tu mamy regulowany wprost mamy i wolno żyjących rzeczywiście wolno żyjących żubrów naprawdę niewiele jest on nawet te, które są de Nomine wolno żyjące są przecież pod pod nadzorem człowieka zważone często są chorobami zagrożenia na inaczej należy przeciwdziałać ewentualnym szkodom w domu można wprost zrobisz postaci zabezpieczyć są zrzucały programy ochrony tomami to i tak samo jest przypadków funk zamiast za niemal zachęcać między słowami do UE do takiego w grupie 1 i brutalnego czy bestialskiego traktowania fok ne należy wdrożyć w końcu opracowany kilka lat temu z udziałem strony społecznej także ich udziałem rybaków program alternatywnej ochrony także Sokal jednocześnie tych połowu foki po prostu uważane są za złodziei od od łowów przez przez rybaków, ale skoro pani zdaniem nie ma merytorycznych podstaw do wydawania jakichkolwiek decyzji to co teoretycznie zdać na pewno bywają merytoryczne podstawy do jednostkowych decyzji bywają jeszcze taka jednostkowa sytuacja może zaistnieć w takim razie na masową skalę, jakie są pobudki działania ministra Kowalczyka pani zdanie, a ja myślę, że pobudki są ideologiczne polityczne to jest takie czynienie sobie ziemię poddaną to jest to to jest dalszy ciąg tej filozofii tzw. ochrony przyrody prezentowany także przez ministra szyszkę przez eks minister Szyszko nawet tu żyć lepiej co papieża Laudato SI myśli o ochronie przyrody wykładał po swojemu jego filozofię także także tu to jest jakby dalszy los wyborców myśliwych, by post wyborców myśliwych, ale wyborców, którzy myślą w takim bardzo niegdyś archaiczny sposób, że przyroda nam zagraża, a my jesteśmy częścią przyrody i to jest schlebianie tego typu populistyczne im gustom pani pani poseł Fundacja niezależne media należąca do Tomasza Sakiewicza redaktora naczelnego gazety polskiej jednak otrzyma pieniądze z Narodowego funduszu ochrony środowiska na budowę portalu opuszcza TV ta historia dosyć duża, bo początkowo Fundacja ubiegała się o 6  000 000 na ten cel funduszy unijnych, ale po kontroli Europejskiego urzędu d s . Walczak zwalczania nadużyć finansowych wypłatę tych środków wstrzymano na umowę rozwiązano ostatecznie jednak Fundacja te pieniądze otrzymam w wysokości 7 2 1 000 000 zł już mówiłem tylko, że swoje fundusze nie państwowych po pierwsze, czy rzeczywiście jest potrzeba założenia portalu Puszczy Białowieskiej, a po drugie, czy nie jest pewnego rodzaju hipokryzja może inne resorty, które masowo wyszli wycinał drzewa w Puszczy Białowieskiej chce teraz zakładać portal o opuszczenie i o tym co tam siedzieli fani GTŻ jest generalnie skandal i też kilku powodują, że wymienię te najważniejsze po pierwsze mamy do czynienia z pominięciem kontroli publicznych pieniędzy od nich nic innego jest fakt ten sam projekt zwyżki jest tam ten pierwszy z niższą kwotę został wycofany to tylko, dlatego że podejrzewając przestępstwo nawet tym zakresie Europejska agencja zwalczania przestępczości przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej w skrócie Olaf też tak nazywa zaczął badać tę sprawę z tego lęku został też wniosek wycofany, aczkolwiek jeszcze nie znamy ostatecznego wyniku tych tego badać, ale ostatecznie portal działa od z innych powodów wycofano ten wniosek i jednocześnie złożono wniosek z pieniędzy krajowych na jezdnię, której dysponentem jest Narodowy fundusz ochrony środowiska na rzecz podatników, chociaż europejskie też są nasze podatników, ale z domniemaniem, że przecież nasz rząd nasz fundusz, który kontroluje nasz rząd patrzy nasz minister przecież nie będzie kontrolował tych pieniędzy prawda i to jest gdzie nikt go nazwać hipokryzją, bo to zwyczajny ominięcie kontroli społecznej publicznych pieniędzy i nie musisz już o tym, że to to są pieniądze większe po drugie z bulwersuje wysokość tych kwot już po Niemczech poczytny portal czy nie portal proszę państwa strony internetowe spojrzymy na ten portal, który już został jakiś ruch omijany to tu jest zupełnie amatorskie przedsięwzięcie, które w najlepszym razie może 5 00 0 kosztować będzie pani poseł jak mogło dojść do tego, że w Puszczy Noteckiej na terenie jeziora nie powstaje zamek te działania trwają od 20 0 9 roku i w opinii, którą przesłali przyrodnicy piszą, że nie ma, że to ta inwestycja jest, by przyrodniczo tereny korzystniejsza jeśli spojrzymy na nie na inne walory także społeczne gospodarcze jak mogło dojść do tego, że na terenie jeziora, które osuszą ono wybudowano zamek i dopiero po 9 latach ktoś interweniuje w tej sprawie, bo co wobec faktu detali one nie są dokładnie tak precyzyjny jak pan redaktor wspomina, bo jeszcze nie wybudowano i nie wiadomo czy wróżono, ale tym budowa trwa bulwersujący jest jakiś sposób takie przedsięwzięcie mogą uzyskać decyzje administracyjne pozwolenie na budowę wszystkie poprzedzającego decyzję swojej decyzji środowiskowych to jest dla mnie ogromnie bulwersujący i należy tę kwestię zbadać najbardziej bulwersujące jest to, że tyle lat minęło od wydania tych wszystkich pozwoleń po przypomnę, że mamy ustawodawstwo, które umożliwia udział strony społecznej na każdym etapie jej u co w takim razie teraz powinno się wydarzyć to budowa powinna zostać dokończona przeznaczy przede wszystkim czas badać poprawność wydania tej decyzji tylko o jedno jedno zacytuję zdanie z przepisu, bo to jest obszar natura owych pomijam wszystkie inne w tej chwili wszyscy urzędnicy mówią że, że to zgodnie z prawem zgodnie z przepisami, ale 1 1 cytat jednak kryteria w przypadku, gdy inwestycja miałaby być realizowane na obszarze objętym ochroną w ramach programu natura 2 000 lub w jego pobliżu oraz gan czy też wydające decyzje dopuści realizacji pod warunkiem, że przemawiać będą cenił konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym i brak będzie w stosunku do niej rozwiązań alternatywnych, o których tu zapewne nie było tu nie ma prawie żadnej GROM chciało usłyszeć wytłumaczenie zastosowania tego kryterium bardzo serdecznie dziękuję państwu moim gościem była posłanka Gabriela Lenartowicz z Platformy Obywatelskiej do tematu budowy zamku wrócimy po informacjach w programie analiz wyłania się z Comarchu bardzo dawno temu już synka aktualnie przez prostuje w radiu audycję realizował Kamil Wróblewski wydawał mi to strzelecki Macieja rząd bardzo serdecznie państwu dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA