REKLAMA

Krytyna Pawłowicz ogłosza "czarną listę" sędziów.

Analizy
Data emisji:
2018-07-11 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
16:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie czy pamiętają państwo jak wiele miejsca poświęciliśmy analizach na rozmowy o ustawie o krajowej radzie sądownictwa jak dużo było lamentów na temat tego że, jakie będą skutki przejęcia krajowej rady sądownictwa przez polityków dzisiaj krajowa rada sądownictwa w tym w tej nowej upolitycznione odsłonie sprawia nam taką przyjemność, że udowodniła w LM na swoim posiedzeniu w PRL, że nasze obawy, że nasze wszystkie Rozwiń » wątpliwości były słuszne co się działo o tym, będziemy teraz rozmawiać z Bartłomiejem starostą sędzią Sądu Rejonowego w Sulęcinie i przewodniczącym prezydium forum współpracy sędziów z panem sędzią łączymy się przez Skypea dzień dobry witam na antenie dzień dobry pani dzień dobry państwu panie sędzio, ale dzisiaj odbyło się posiedzenie tzw . krajowej rady sądownictwa i ono nie dotyczyło, bo część słuchaczy pewnie się, że to już ten czas, kiedy będą kandydatury na sędziów Sądu Najwyższego oceniam, ale to jeszcze nie ono dotyczyło innych sędziów, którzy czekają na nominację na miano wania i co się wydarzyło, dlaczego elity internet eksplodował po tym, posiedzeniu zgadza się niestety rozesłałem tę nieprzyjemność słuchania przesłuchiwania się obradom tego organu i w trakcie tego siedzenia miały mieć miejsce Poznaj incydenty, które polegały na tym, że HR poseł partii rządzącej poruszał pewne pewne kwestie, które dały, jakby nawiązaniem do działalności, a Polish rzekomo politycznej sędziów z w noc w przestrzeni publicznej, ale co to były za działania sędziów przestrzeni publicznej pani poseł poruszyła innych kwestii wyjazdu z niektórych sędziów to Unii Europejskiej to za granice zarzucała, że oddech, bo niektórzy sędziowie którzy, których liste posiada spotkali się z sędziami Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz innymi sędziami europejskimi i tam niejako donosili na na Polskę twierdziła, że winne są to osoby silnie zaangażowana politycznie i również, że również twierdziła, że inne stoją to osoby ze świeczkami pod sądami i to również jest działalność polityczna ocenia ne właśnie polityków partii rządzącej, a pana ocenie to jest działalność polityczną nowy gracz Orląt Radzyń dzielą jak i absolutnie się nie zgadzam z taką oceną uważam, że z UE sędziowie są to nie tylko moja ocena jest to ocena organu z europejskich sądowniczych, z których wynika, że sędziowie w takiej sytuacji, jaką mamy z chwili obecnej mają obowiązek bronić demokracji mają obowiązek bronić niezależności sądownictwa, a ceny jak doskonale wiemy jest aktualnie w naszym kraju zagrożone jest pan sędzia akurat zgadzam w tej kwestii też uważam, że to nie jest polityczne działanie w cudze grzechy, choć być może część słuchaczy ma inne zdanie proszę pisać analizy małpa, a to kropkę FM tak uczestniczyła w pracach kraj tzw . krajowej rady sądownictwa Krystyna Pawłowicz posłanka PiS co ciekawe msza w KRS nakazał skopiowanie listy sędziów podróżujących po Europie i rozdanie i tej listy członkom rady i właściwie jak rozumieć cel, by chodziło o to, żeby COS zastosować tę listę do opiniowania sędziów, jakie to rozumiem, że sędziowie znaleźli znaleźli się na cenzurowanym polityków i innych to osoby no nie znajdą akceptacji w tym organie, który obecnie pełni rolę krajowej rady sądownictwa to osoby nie mają żadnej szansy na awans w rankingu sieci mogą spotkać się od pewnego rodzaju represje i tutaj o Niemcach nie możemy się cofnąć do poprzedniego osi pierwszego roboczego posiedzenia tego organu, na którym już mówiono o inne politycznej działalności sędziów o konieczności ustalenia aktualnych jak w nowych warunków etycznych sędziów, które w, które powinny być spełniane, a które prawdopodobnie odbiegają od tych, które do tej pory były co ukształtowało na i to były kształtowane przez wiele lat dziś, ale z dzika można, bo od lat część z nas nie jest jasne Janowska dzisiaj chwilę spędziłam nad tym zastanawiam się jak szerokie są kompetencje krajowej rady sądownictwa w takim rozumieniu jak myśmy ją znali kochali się w stworzeniu tych w lot Tychy nic o tych kryteriów oceny na ile krajowa rada może tutaj budować kryteria kategorie, wg których ocenia sędzia Amelia jest jednak związana przepisami prawa w po to jest ciekawa akurat psy kwestia bardzo aktualna, ponieważ ocena sędziów do awansu no jest określona w ustawie i mogę podać taki przykład Schulz kilku dni najpier w krajowa rada sądownictwa wydała takie stanowisko dotyczące oceny kandydatur na nowe miejsca w Sądzie Najwyższym, która w, które to stanowisko nawiązywał czy odnosiło się odpowiednio do przepisów dotyczących aborcji w sądach powszechnych i w związku z tym kandydata do Sądu Najwyższego od teraz zdaniem Anny krajowej rady sądownictwa trzeba było oceniać również pod względem jego aktualnej aktualnych wyników orzeczniczych, czyli jakości orzecznictwa krótko mówiąc powinno się oceniać z 10 0 i spraw z i sprostał orzeczeń wydanych przez tego sędziego tak należy, ale od wczoraj mamy zwrot akcji i ten sam organ po kilku dniach zmienił stanowisko i wykreślił właśnie ten testament, który o, których mówię, czyli ocenę merytoryczną pracę sędziego jak się robi z list można wymyślać na to, że nie będzie to już nie będzie tak oceniane i co rusz słychać pytanie, dlaczego tak się stało i co w takim razie będzie oceniać no właśnie panie sędzio, bo tu dość dokładnie moje pierwsze pytanie do tego prowadziło na ile informacja, którą krajowa rada sądownictwa wywieszono swoich stronach mała dyktować jak oceniać sędziów to znaczy rozumiem, że nie dołączanie w tychże dokumentów w orzecznictwie dokumentów o tym w czym pracowało się w organach bezpieczeństwa państw państwa w w Polsce to czy to wszystko wycofane z dokumentacji oznacza, że krajowa rada będzie oceniać tylko to co wymieniła w tym komunikacie, czyli stan zdrowia i sam fakt zgłoszenia czy też nie ona z żadną cenę pani redaktor wiadomości proszę państwa ja mogę powiedzieć tak uważam, że te kryteria, które w krajowa rada sądownictwa będzie brała pod uwagę AM będą takie, jakie sama sobie ustali, bo nie wiemy czy nie będzie kolejnej zmiany i nie nie będzie się między Strykowem kryteria ponownie nie zostaną ustalone na jakimś innym poziomie tak od tak od osób krajowa rada sądownictwa, by robić w cenniku Cohen to co to co uważa i myślę, że tak to będzie wyglądało w no żyw no tak poznałem się tylko zgodzić rzeczywiście sytuacja mocno dynamiczna i może się zmienić plany te możemy nie być o tym, poinformowani, bo nie będzie do końca jasne na jakiej podstawie oceniono danego kandydata, bo teraz pani posłanka Pawłowicz była taka wylewna w druga jeszcze historia trafiła do opinii publicznej pytanie zadawano kandydatom ponoć 3 proc SMG w Rosji wciąż jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego z i zależnie od odpowiedzi kandydaci byli akceptowani lub odrzucani tego, która po była prawidłowa pani redaktor ja tutaj myślę, że wyjątkowo się zgodzić się z panią prof. Lubaś Łowicz i uważam, że to bardzo dobre pytanie takie pytanie mogło paść powinno paść, ale nie powinna być decydujące i uważam, że osoby kandydujące na urząd sędziego czy też czy też ubiegające się o awans powinny mieć tyle w sobie odwagi, bo inaczej są tego nie wyobrażam, że powinny odpowiadać na to pytanie Skobel zgodnie z prawem uznano na wyjeździe jedno sobota działa, że pani prezes pani profesor nie jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego ta osoba uzyska akceptacje pozostałe osoby odmówiły nie uzyskały Targ taki nie mógł nie uzyskały, ale odmówił odpowiedzi powiedział, że to nie jest pytanie w prawne tylko pytanie polityczne, czyli w gruncie rzeczy nie stanęły w obronie porządku Konstytucyjnego z no tak te osoby powiedziały, że rzecz pos to dotyczy to pytanie dotyczy ich, by poglądów, jakby prywatnych, ale oczywiście jako prawnicy mogliby się do tego ustosunkować, bo akurat analiza konstytucji przepisów konstytucji dotyczących sześcioletniej kadencji prezes pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a analiza ustaw, które całe kadencje bezprawnie my ocenia przerwały nam nie powinna nie powinna nastręczać żadnego kłopotu dobremu prawnikowi i odważną prawnikowi, a jeszcze muszę dodać, że takie pytanie to jest tylko można, by wstęp do do tego co co takie osoby z przeszłości czeka, ponieważ nowo w większym gronie poligonem będzie będzie wydawanie wyroków, które będą budziły zainteresowanie właśnie publiczne w tym z całą zainteresowanie polityków, więc to jest tylko próbka tego co w niej co może spotkać takie osoby i one muszą się w tym momencie już w tym momencie wykazać odpowiednią postawą godną sędziego w ostatnich dniach 1 osoba wykazała się taką postawą była to kandydatka na ławnika Sądu Najwyższego, która mimo, że zaakceptowano wycofała swoją kandydaturę wycofała się stałej tej historii twierdzą, że po pierwsze nie ma kompetencji, by być ławnikiem w Sądzie Najwyższym, a po drugie, że uważa, że ta sprawa została upolityczniona i ona nie będzie mogła punk pełnić tej funkcji tak jak sobie to wyobrażała szkoda trochę, że z trudniej znaleźć takie postawy wśród sędziów, dlatego że sędzia Sądu Najwyższego, który w, który teraz jest przedmiotem zainteresowania prawa i sprawiedliwości zastosowanie się do ustawy o Sądzie Najwyższym, o której twierdzili, że jest niekonstytucyjna i jedno 1 14 z nich odeszło stan spoczynku, podporządkowując się tej ustawie co pan myśli pan z 2 oczywiście jak w każdym sądzie nad moim najmniejszym stanice kilkuosobowym Senat mają różne zdanie w różne zdania w i nie dziwi mnie to, że również w Sądzie Najwyższym niektórzy sędziowie postąpili w 1 sposób inni inne, ale inni jeszcze inne tak bo, bo mamy tutaj do czynienia z różnymi sytuacjami niektórzy sędziowie nie zrobi nic inni sędziowie złożyli wnioski zgodnie z ustawą do prezydenta, a jeszcze inni tak sędzia Zabłocki złożyli oświadczenia o gotowości do dalszego orzekania i powoli się, choć niejedna konstytucja mięsne nie dziwi specjalnie torze, że są na nie ma jednolitości tutaj tak, bo oni żadnego sędziego nie można zmusić do do określonego postępowania my jako sędziowie mamy z w sobie no takiej dozie, jakby gen niezależności, że również w takich dyskusjach merytorycznych często no musimy bardzo nad sobą popracować, żeby się przekonać do takiego dojdą do takiego zdania, ale nie zawsze się oczywiście udaje, bo każdy ma ma świadomość tego, że on podejmie decyzję jest on za nią spojrzała mierzymy zaraz, bo i, że ja przyglądam się bardzo uważnie argumentom, ale tych, którzy uważają, że ustawa o Sądzie Najwyższym jest w porządku i nie narusza niezależności sądów niezawisłości sędziów i te argumenty były po prostu słabe w związku z tym jeśli część sędziów uznała te argumenty i uznała, że mogą one stan spoczynku to oznacza, że album w ich głowach są jakieś argumenty, które do tej pory nie trafiły do opinii publicznej albo jednak motywował ich coś innego niż merytoryczne przekonanie, że władza ma prawo tak po, gdy wobec nich postępować tak czy pani redaktor, żebym była jasność, bo trasy pomoże w pole bardziej precyzyjnie do tej pory w kongresie się, że każdy miał prawo podjąć decyzję natomiast nie oceniałem tę decyzję i niektórzy komentatorzy również starają się ich nie komentować no ja mogę powiedzieć że, że nie pochwalam tych decyzji o odejściu o skorzystaniu z przepisów i odejściu stan spoczynku, ponieważ uważam, że sędziowie powinni trwać do końca na swoich Anna swoich pozycjach to pan, jeżeli w Sądzie Najwyższym skoro ta ustawa jest niekonstytucyjna, a uważam, że zdecydowanie jest od innych nie zmienia się reguł w trakcie gry i ci sędziowie, którzy z niektórzy mieli zagwarantowane, że nie będą orzekać do określonego wieku powinni do tego właśnie wieku orzekać, a listki ustawodawca zmienia skraca ten trend ciasto powinno to dotyczyć tylko sędziów, którzy niektórzy pojawią się nowi w Sądzie Najwyższym tylko nie powinno nie powinno w ogóle czy sędziów już, orzekając w twarz tak i to jest jeszcze 1 kwestia, bo to jest oczywiście indywidualny wybór każdego sędziego, ale skutki będą dla nas wszystkich to nie jest tylko element kariery sędziego żona wyprzedzi stan spoczynku na jego miejsce przyjedzie nominat władzy politycznej i to jest problem mam wrażenie, że tych kilkunastu sędziów no nie do końca działa to pod uwagę nie wziął pod uwagę dobro nas wszystkich, kiedy postanowiło odpłynąć na nas spokojne wody stanu spoczynku pani redaktor mogę powiedzieć także inne na mojej ocenie uprawnione jest twierdzenie, że jest to jakiś sposób na poszukiwanie własnego komfortu komfortu, który polega na tym odchodzę no, jakby poddaje się tak odchodzę z białą flagę i jestem do końca godne nie będę wykonywał czegoś co mogłoby wykraczać poza dotychczas przeze mnie podejmę po pojmowane zachowania sędziowskiemu, bo musiałbym zrobić coś więcej, bo sytuacja jest wyjątkowa z, więc ja nie będę tego robił ARM usługa się i do końca jak mam przekonanie, że zachowam się w porządku no cóż czy co do tego czy to jest rzeczywiście w porządku czy nie należałoby tak jak mówię trwać do końca są na to można mieć wątpliwości ma co do tego co do tego wątpliwości nie ma Bartłomiej starosta sędzia Sądu Rejonowego w Sulęcinie łączyliśmy się przez Skypea bardzo dziękuję panie sędzio za spotkanie na antenie kończymy analizy przygotowali Macieja robimy to strzelecki realizował Kamil Wróblewski po informacjach Patrycja Wanat Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA