REKLAMA

"NSA będzie mógł zadać pytanie prejudycjalne do TSUE" - wyjaśniamy o co chodzi

Analizy
Data emisji:
2018-07-11 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a ze mną w studiu dr Piotr Bogdanowicz radca prawny i wykładowca w katedrze prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień w przyjrzymy się wspólnie narzędziu, o którym ostatnio trochę głośniej, choć już sama nazwa zniechęca pytanie prejudycjalne w narzędzie to on ostatnio jakoś stało się trochę modniejsze przynajmniej z zupełnie teoretycznych dyskusjach nie prawników w Rozwiń » jak tło, które może być taką alternatywną drogą spot sposobem oporu wobec rewolucji, którą robi prawo i sprawiedliwość z polskim wymiarem sprawiedliwości, a zatem stałem całą koncepcję trójpodziału władz i naszym ustrojem i wymienia się owo pytanie prejudycjalne w RN to wtedy w takim kontekście bryndzy Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej i tego, że wyroki Trybunału Events łączy właściwie odpowiedzi na owe pytania prejudycjalne mogłyby pozwolić zastopować przy albo czasowo zawiesić ranny rzęsy stosowanie ustawy o Sądzie Najwyższym o krajowej radzie sądownictwa, a może nawet o Trybunale Konstytucyjnym, więc chciałam żeśmy się temu narzędzia bliżej dzisiaj przyjrzeli, żeby móc go już później w owych teoretycznych dyskusjach nie prawników z całą swoją wodą ich używać jako argumentu w co to jest to pytanie prejudycjalne podaje tradycja jest taka instytucja, która polega na współpracę z sądu krajowego z Trybunałem sprawiedliwości Unii Europejskiej to znaczy sąd krajowy, który ma wątpliwości co do wykładni prawa Unii Europejskiej może, a w niektórych okolicznościach musi zadać pytanie prejudycjalne do Trybunału sprawiedliwości, żeby Trybunał sprawiedliwości jako instytucja, która jest odpowiedzialna za jednolite stosowanie prawa Unii Europejskiej mogą w sposób wiążący się wypowiedzieć mówi pan, kiedy sąd ma wątpliwości co do wykładni prawa Europejskiego, a na poziomie krajowym sąd może zadać pytanie prejudycjalne do Sądu Najwyższego n p . no właśnie pani redaktor zaczęła od takiej wypowiedzi to pytanie prejudycjalne sama nazwa może zniechęcać tymczasem właśnie ta instytucja jest doskonale znana praktycznie każdemu systemowi, żeby prawnemu sceny inne cele, jakie państwach Unii Europejskiej cudzym znanej pod nazwą pytania prawnego nie pytanie poznamy wymagania dużo ładniej to prawda, a ich rzeczywiście na gruncie prawa polskiego mamy do czynienia n p . z pytaniami prawnymi sądów krajowych do Trybunału Konstytucyjnego, kiedy mają wątpliwości co do tego czy przepisy krajowe są zgodne z przepisu ustawy naprzód są zgodne z konstytucją wówczas mogą skierować pytanie prawne Trybunału Konstytucyjnego i żeby to zrozumieć przed sądem toczy się sprawa, która nie dotyczy konstytucyjności jedynie sąd, żeby móc korzystać w sprawie w na podstawie jakich przepisów może być FOT 2 i mieć wątpliwość czy owe przepisy na pewno są legalne tak to o to chodzi dokładnie chciałby wyrokować na podstawie niekonstytucyjnych przepisów dokładnie tak no dobrze, a teraz przenieśmy na poziom sua, czyli Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej, którą rozumiem tą konstytucją stają się prawo unijne i wtedy sąd właściwy, w jakich przypadkach prawo unijne należy w takim codziennym życiu sądów miałoby się pojawić miałby wzbudzać wątpliwości bo gdzie dziękuje za to pytanie dlatego, że to pytanie też RM odnosi się takiej kwestii pewnego powszechnego braku zrozumienia, dlaczego Trybunał sprawdzi się z ważnych dla tych Trybunał jest treść jest ważna to znaczy najgorsza rzecz, że prawo unijne to też nasze prawo to prawda że, że jest właśnie elementem porządku polskiego porządku prawnego, że prawo Unii Europejskiej te nie są tylko tyle anegdotyczne historie dotyczące krzywizny nie będą bananów liczby bąbelków, ale i tak i t d. pytanie prejudycjalne mogą dotyczyć będzie 2 kwestii mogą dotyczyć wykładni prawa Unii Europejskiej lub też mogą dotrzeć ważności niektórych aktów prawa Unii Europejskiej niższego rzędu są w z aktami wyższego rzędu, czyli n p . czy dyrektywy, aby albo rozporządzania byśmy na czat akta może być zgodne z przepisami traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejski sąd, który będzie miał napad zastosować miałby zastosować w rowach Moskwa może skierować pytanie presja, ale do Trybunału sprawiedliwości wraz może dotyczyć to bardzo wielu praktycznych kwestii dotyczącej Mn dotyczących jej prawo Niemcy czy prawa krajowego przykładowo dosłownie wzeszłym miesiącu, bo taka głośna sprawa dotycząca wykładni pojęcia małżonek chce w rozumieniu prawa Unii Europejski czy obejmuje także osoby tej samej płci, ale Trybunał sprawdzi jeszcze wypowiedział się pozytywnego to pytanie padło z Polski do tak, żebyśmy mieli z oczywiście oczywiście, że nie, choć oczywiście, że niedokładnie, niemniej to pytanie wcale o tym, też, by powiemy padają z z SS z Polski, chociaż dotyczą głównie kwestii technicznych niestety za i KE i padają rzadko to rząd sobie za chwilę coś na to jeszcze na taką praktykę codzienną właśnie w Polsce, jaka sprawa może byłaby sugerować lub wymagać takiego pytania prejudycjalnego do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo ten ta kwestia małżonka jest trudna do uchwycenia znana poziome jak domom wiemy kim jest małżonek nie i będziemy się przy tym upierać, gdy do końca życia natomiast, jakie inne sprawy nie chciałem, żebyśmy znów przechodzili do tych, które sugeruje debata publiczna obecnie, czyli tych związanych ze Sądem Najwyższym krajową radą sądownictwa tak dalej czy coś jeszcze jest takiego stylu, gdzie sąd mógłby zadać takie pytanie, żeby ułatwić na wydanie prawidłowego wyroku w lód weźmy n p. taką kwestię mamy bardzo dużą liczbę osób, które wyjechały do n p. w wielkiej Brytanii i te osoby wracają do kraju, bo zastanawiam się nad powrotem w wielkiej Brytanii kupiły samochód samochód z kierownicą jak wiemy po prawej stronie chcą zarejestrować takie auto w nie w Polsce i okazuje się, że jest to nie możliwe w tej chwili jest to tak na marginesie w tej chwili jest to niestety możliwe, ale jeszcze miejsce do niedawna nie było, a i tak taka sprawa trafiła do Trybunału sprawdzi się ona akurat trafiła z ze skargi komisji Europejskiej, ale bardzo łatwo sobie wyobrazić sytuację taką z 2 następuje odmowa rejestracji takiego samochodu i osoba, której odmówiono tej rejestracji skarży decyzję sprawa trafia do sądu i sąd zastanawia się czy im taka odmowa rejestracji takiego samochodu nie stanowi dla naruszenia przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących naprzód swobodnego przepływu towarów, a więc sytuacji, że towar pochodzący z innego państwa w tym wypadku samochód na linii zakupiony w wielkich Brytanii nie może przekroczyć granicy nie może znaleźć się na terytorium Polski także bardzo praktyczne takie tezy, która potencjalnie mogą być przedmiotem pytania do zdalnego i teraz być może część z naszych słuchaczy pojawia się podobna wątpliwość, jaką mnie czytała funkcja, którą pan opisał nie powinna liczyć wyłącznie przynależeć do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej, a nie do sądu to znaczy one nie powinny powątpiewać w legalność prawa w jego zgodność z aktami wyższego rzędu takiego sprawa musi trafić jak Trybunał sprawiedliwości tak jest rzeczywiście Trybunał sprawiedliwości w tej spraw europejskich on może mieć kompetencji czy ma kompetencje do orzekania, ale pamiętajmy, że trybuna z gości sam siebie nie będzie orzekał czy do niego sprawa musi trafić może trafić w ten sposób, że komisja Europejska skieruje skargę, ale może też się trafić ten sposób uchwałę sądy krajowe nazywane bardzo ładnie z sądami europejskimi, dlatego że tymi sądami, które są na co dzień odpowiedzialny za wykładnię, że zastosowanie prawa z Unii Europejskiej mogą nie chcieć rozstrzygnąć, że przez rozstrzygnąć sprawę samodzielnie tego chcą właśnie zapytać Trybunał sprawdzi się o zdanie i tutaj właśnie taka istotna, że istotna uwaga pytanie prejudycjalne zadawane wtedy, kiedy sąd ma wątpliwości co wtedy ma wątpliwości musimy pamiętać, że zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej co może nie mieć takich wątpliwości może n p. zastosować przepisy prawa Unii Europejskiej, odmawiając zastosowania przepisów prawa krajowego i tym ta sprawa może być rozstrzygnięta bez konieczności skierowania pytania specjalnego Trybunału sprawiedliwości, ale jeszcze tylko jeszcze raz w UP przyjmuje wątpliwości, dlaczego w ogóle uznano, że sądy mogą nie tylko orzekać na podstawie prawa, ale z tym prawem dyskutować to gdzie sprawdzać jak ono się ma do innych aktów albo wręcz mieć wątpliwości, że publicznie ogłaszać w postaci pytań prawnych i pytań prejudycjalnych, dlaczego taki sygnał dla mnie istotne, ponieważ to się wszystko łączy z postawami sędziów wobec obecnych zmian w wymiarze sprawiedliwości stąd moja moja uporczywe dopytywanie, dlaczego uznano, że sąd sąd czy sędzia konkretny może mieć wątpliwości wobec przepisów prawa w złym stanie wobec sprawy, którą w, których orzeka on wątpliwości wobec prawa sens są wpisane wręcz prawo stąd przecież ta ta ta anegdota teza mówiąca że, gdy jest 2 prawników to 3 stanowiska tak samo jest przecież nie w sprawach toczących się przed przed e-sądem Jaros wyobraźmy sobie sytuację taką, że nie ma tak instytucja pytanie prejudycjalne sąd, który ma wątpliwości orzeka jednak samodzielnie albo nie ma instytucji tradycja, ale nie orzeka, a 2 tygodnie później toczy się inna sprawa in sąd jeszcze raz prawnicy często mają inne zdanie orzeka we mamy do czynienia z niejednolitością stanowisk nie ma kto ich rozstrzygnąć mamy problem takie w zależności od tego, jakiego sądu pójdziemy może się okazać, że 1 powie, a dla mnie także ci je przed bardzo często tak jest, że wyroki zapadają bardzo podobnych sprawach różne to źle to nie znaczy to, że takie jest, że one one za padają w ten sposób dodał, że jeśli tak jest na gruncie prawa Unii Europejskiej jeśli jest tak n p. za e -sąd od orzeczenia, którego nie przysługują środki zaskarżania czynności sąd ostatniej instancji zadał nie zadałby pytania prejudycjalnego i odpowiedziałby samodzielnie ENA na swoje wątpliwości i naruszyłby prawo Unii Europejskiej w ten sposób to znaczy orzech gruby niezgodnie z prawem Unii Europejskiej, a NATO byłaby to podstawa na wsi od odpowiedzialności odszkodowawczej takiego obywatela, który liczył na to, że taki sąd mając wątpliwości zada pytanie i że Trybunał sprawiedliwości, a więc ta instytucja, którą możemy zakładać będzie orzekała w sposób wie jak orzekać w sprawach dotyczących prawa Unii Europejskiej, a wypowie się w tej kwestii audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie z nami cały czas dr Piotr Bogdanowicz radca prawny wykładowca na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego i rozmawiamy o pytaniach prejudycjalnych, który jak już rozstrzygnął autorytarnie nasz gość i autorytatywnie też co do pytania sądu krajowego do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w przypadku, kiedy sąd ma wątpliwości jak stosować jak wy jako wykładnia powinna być względem prawa w unijnego no i teraz chciałbym panie doktorze myśmy zastosowali ten definicje do sytuacji związanej z Sądem Najwyższym krajową radą sądownictwa, bo pojawił się takie sugestie najświeższe jest taka, że oto sędziowie będą kandydowali do Sądu Najwyższego trwa właśnie teraz nabór masowo krajowa rada sądownictwa będzie oceniać kandydatury, a później owi sędziowie zapewne zweryfikowani negatywnie, ale one będą skarżyć się do NSA na tę decyzje krajowej rady i wówczas NSA będzie mógł zadać pytanie prejudycjalne do sua, żeby zbadać czy cała ta procedura jest zgodna z prawem unijnym, czyli innymi słowy pod mógłby powziąć wątpliwość co do umocowania samej krajowej rady, a zatem jej decyzji, a zatem sytuacji w Sądzie Najwyższym taka to jest piętrowa konstrukcja liczona jest się prawidłowo otworzyłam, żebyśmy też nie nie brnęli w moją hormony interpretacja potem żeśmy tego, że to jest w ogóle w UE możliwe do wykonania prawidłowo tak, ale redaktor to stworzyła w koło jest możliwe i lutego od tego rodzaju konstrukcje, chociaż nie będzie łatwo nie będzie łatwa dlatego rusza będzie trzeba przekonać, że ten sposób powoływania się, by je nie jest objęty przepisami prawa Unii Europejskiej jest jak w kompetencji Trybunału sprawiedliwości, żeby orzekał w tej sprawie, czyli mówi pan pytanie, które mogłyby NSA ewentualnie zadać musi być bardzo precyzyjny musi odnaleźć się w całym prawie unijnym gdzieś w swoje miejsce dokładnie tak najprawdopodobniej tak Naczelny Sąd Administracyjny czy też najpier w Wojewódzki Sąd Administracyjny musiałby ocenić, które tego rodzajów chleba NSA przepraszam, że przerwa, ale wydaje się, że ustawa, która została zmieniona o Sądzie Najwyższym odsyła do NSA od razu sędziów, którzy chcieliby skarżyć tak mi się wydaje określone w mule chyba, ale mogą się mylić, gdy któryś z tych sądów w każdym razie musiałby co zrobić z tym musiałby ocenić czy tego rodzaju procedura, która zakłada udział krajowej rady sądownictwa, która została powołana, a w ten sposób w jaki została powołana, przerywając kadencję poprzedniej krajowej rady sądownictwa jest zgodne z prawem Unii Europejskiej ze to pewnie zasadą niezawisłości sędziowskiej czy i że ta cała procedura, która spowodowała wpły w władzy wykonawczej na na wybór sędziów poprzez pośrednie, jakby wpły w krajowej rady sądownictwa, że naruszenie zasady niezawisłości sędziowskiej tutaj celną dosyć szeroki długi most między 1 z drogi to prawda natomiast pewną pomoc z pewną wskazówkę dla sądu administracyjnego można wyczytać z komunikatu prasowego ING, który pojawił się po Wilnie skierowała po rozpoczęciu o wszczęciu postępowania przez komisję Europejską w sprawie o bilans dzień nie SA z ustawą o Sądzie Najwyższym oraz dlatego w 2 jak wiemy ta procedura dotyczy niczym byto to postępowanie dotyczy, czego innego, więc dotyczy sytuacji minister wiązane z przechodzeniem sędziów stan spoczynku Niemcach i wiekiem, niemniej w komunikacie prasowym komisja Europejska zwróciła uwagę, że zmiany, które w międzyczasie w ramach tego w cudzysłowie dialogu, który był prowadzony przez komisję Europejską, a my żądamy PiS-u polegające na tym, że została to wszystko mogą być montowane krajowa rada sądownictwa nie są wystarczające i tutaj komisja użyła takiego sformułowania dlatego Oswald a gdy w nowo powołana krajowa rada stanu sądownictwa została powołana niezgodnie z standardu z europejskimi standardami takiego użyła zwrotu komisja Europejska, więc to być może być jakaś wskazówka dla dla sądów administracyjnych w no tak, bo tutaj rzeczywiście nie, o ile sprawa odmłodzenia stan spoczynku o to jest bardzo konkretna rzecznik tej łatwo uchwyt można uchwycić o tyle zarzut czy owo wątpliwość, którą musiałby podjąć sąd, żeby podważyć w pytaniu decyzję krajowej rady NATO no no to rzeczywiście można myśleć karkołomna trochę bio bio pomyliłam się, kiedy on mówił Pudzian, a może wskazówką sprawa irlandzka, dlatego że tam wtedy państwo pamiętają rzecznik generalny w cudze na razie swoje słynne sam rzecznik zasugerował, że to sądy powinny oceniać na ile łamana jest praworządność przy każdej konkretnej sprawie wtedy w obronie sobie, że można byto przejść na tę naszą propozycję i Olgę i uznać, że zły tak samo będzie wzrokowo stwierdzi to tylko o sąd Administracyjny musi ocenić czy w przypadku tego konkretnego sędziego w opinii ma krajowej rady wynikała z działań politycznych, a nie da wie jak nie będzie z nią tegoż roku tak są takie mam skojarzenia lub to znowu jest ten podział na te kwestie stosowania czy też wykorzystywania prawa Unii Europejskiej przez sądy, a kwestię wykładni prawa Unii Europejskiej innej następnie odpowiedzi Trybunał spójrzcie na te problemy dotyczące wykładni przyznał się, że to dość daleko idąca analogia pomiędzy tymi kwestiami sprawa cel mer tę sprawę irlandzka, a sprawa tutaj oni mnie też można sobie wyobrazić taką sytuację przy czym wydaje mi się zła sądowi 1 sesję w praktyce byłoby niezwykle trudno zaś też innemu sądowi wykazać, że ten wie, że ten brak powołania danego sędziego był motywowany politycznie znaczy to brzmi dobrze, ale jak sprawić, by na to za bardzo to ułatwiła Krystyna Pawłowicz dzisiaj na posiedzeniu krajowej rady sądownictwa, pełniąc takie tzw . krajowej rady, przedstawiając listę sędziów czarną listę sędziów tych, którzy z NFZ byli w Brukseli w związku z tym i brali udział w posiedzeniach związku z tym donosili na Polskę i to owa czarna lista została skopiowana rozdano wszystkim członkom wędzonej KRS o to, żeby się nią mogli posługiwać przy ocenianiu kandydatur sędziów na na różne stanowiska, bo ty siedzisz KRS zajmowała, więc jeśli mamy polityka, który wprost wskazuje, że działania sędziów w Brukseli im wpływają na mają wpłynąć na jego oceny przez KRS myślę, że ułatwia to wyrokowanie czy przy powzięciu wątpliwości czy rzeczywiście cała procedura jest niezawisły niezależny od 0 w władz wykonawczych to prawda, chociaż bawiąc się w adwokata Tomasza Diabły koniecznie to to to pewnie wskazałby musiała na ile rzeczywiście ta decyzja sędziów KRS członków KRS-u była po naj uwzględniała dramatem czarne ulice na ile uwzględniała nawoływania do polityków, aby takiego sędziego nie nie powołać w nie no oczywiście, że tutaj musiały musiałby zostać przeprowadzone w jakiś połączenia, ale z lisem zobaczyć nie zadanie sądu administracyjnego to duża była tak należy pamiętać, że już za sobą sercu jest sądem prawa ani sądem faktów on bada legalność decyzji, a nie bawi się w oraz postępowanie dowodowe taki się bawić na razie ich do wody dach w fakcie sąd po jak sądy cywilne dziś no dobrze to byli to odłóżmy na chwilę sprawa NSA i kandydatów do Sądu Najwyższego zmienia dr Maciej Taborowski na łamach oko Press PL sugeruje, że polskie sądy różne polskie sądy w mogły, by pytać Trybunał sprawiedliwości o właśnie w ramach tej in w tej procedury pytania prejudycjalnego z o stosowanie norm tylko o to jak one same mogą orzekać w kontekście właśnie za łamanie się praworządności w Polsce i t d . czyli czy spełnione są standardy niezależności czy on ten sąd jest niezależny i czy w takim razie jego wydrukowanie w US będzie tak jak gwarantuje to prawo unijne to jest 4 bliższa rzeczywistości to MOL może jest możliwe to jest możliwe tutaj myślę, że to wątpliwości mamy znacznie mniejsze niższe w przypadku tego, o czym mówiliśmy przed chwilą dlatego chociażby sądy mogą zapytać o to czy Sąd Najwyższy w tym nowym kształcie jest sądem niezawisłym pamiętajmy, że Sąd Najwyższy jest sądem toczy się, którego nie przysługują środki zaskarżenia jest z perspektywy prawa Unii Europejskiej jest niezwykle istotne, bo jeżeli Sąd Najwyższy popełnił błąd dotyczący stosowania prawa Unii Europejskiej czy wykładni prawa unijnego NATO nikt już go nie naprawi jeśli taki błąd popełnił Sąd Rejonowy Sąd Okręgowy oto w ramach kontroli instancyjnej Sąd II instancji może to naprawić w przypadku spadku Sąd Najwyższy, by tak się może nie stać, więc wszelkie wątpliwości dotyczące Sądu Najwyższego z perspektywy prawa Unii Europejskiej co najmniej niezwykle ważna w lidze są takie, że w, której nie pogardzi wątpliwości, że to musi być sąd, którego sędziowie są zawieszane jeśli w sądzie niższej instancji będzie rozstrzygana sprawa, która jakoś ma się do prawa unijnego to sędzia czy sąd czy skład sędziowski może to mieć wątpliwości czy gdyby doszło do kasacji i tak kasacja trafiłaby do Sądu Najwyższego to czy aby na pewno o Sąd Najwyższy będzie wyrokował niezależnego na taki Sąd Apelacyjny mógłby n p. w tej sprawie zadać pytanie prejudycjalne do Trybunału sprawiedliwości to jest 1 z takich przykładów inny przykład gorący, bo dotyczący mnie pani prof. Gersdorf dotyczące kwestii urlopu, a więc z tego co jest sędzią na dalej orzekający nie przeszła stan spoczynku w związku z tym n p. należy jej się wynagrodzenie w okresie urlopu czy też przeszła w stan spoczynku w związku z tym nie należy nie należy jej się nie prawo do prawa do otrzymania wynagrodzenia i znowu można zadać pytanie w związku z tym, że jest tutaj prawda spór jest istotna sprawa dla danego sędziego może zadać pytanie prejudycjalne dotyczące zgodności tej ustawy dotyczący przechodzenia sędziów w stan spoczynku to, zwłaszcza mogłoby nie dotyczy tych sędziów, którzy za chwilę kończą 60 piąty rok życia w lipcu list jest co najmniej 2 takich sędziów z art. 19 traktatu Unii Europejskiej, więc są zasadą skutecznej ochrony sądowej moje auto pan na początku chciałam zadać przyczyna, dlaczego tak mało zadawanych pytań prejudycjalnych czy dotrze coś czym grozi sędziemu jeśli będzie miał wątpliwości co grozi raczej nie jeśli chodzi o takie bezpośrednie, kwestionując musimy pamiętać, że skierowanie pytania pisanego do Trybunału sprawiedliwości zawiesza postępowanie w sprawie zawieszona kilkanaście miesięcy na polskich sądach wciąż jednak mamy do czynienia z tym patrzeniem na statystyki ile spra w, jakim czasie jest rozstrzygany, więc taki sędzia, który zastanawia się przy skierować pytanie po za leczenie może mieć z tyłu głowy tę kwestię że, kierując pytanie PSL do Trybunału sprawiedliwości przez kilkanaście miesięcy nie będzie z nami przez kilkanaście miesięcy nie będzie mógł się oceną spodnie, o czym może mu z tak możemy spać ocena ta doprowadzi do takiej sytuacji, w których dobrze ocenić umorzy postępowania w Sądzie Najwyższym, bo tam już chyba naprawdę nie nie boją się sędziowie rozpadnie, bo cena zdecydowanie tak nie powinni nie powinni się bać, że sędziowie Sądu Najwyższego kierujący pytania prejudycjalne, a tych pytań nie jest tak jak powiedziałem nie jest za dużo to specjalnie z obsady dziesiątce spojrzałem sobie do statystyk w Polsce kieruje się nie pytaj kryzys, ale ich na Węgrzech na Węgrzech Viktora Orbana, a to pokazuje jednak pełną skalę problemu to o co chodzi też takie trudne boją się nie chcą to jest myślę myślę, że obie obie kwestie, bojąc się czy ta kwestia statystyki, a druga kwestia dotycząca tego jak prawidłowo takie pytanie prejudycjalne sformułować dostrzec to, że w sprawie jest element unijny dostrzec to, że ta sprawa wymaga wykładni prawa Unii Europejskiej w dr Piotr Bogdanowicz radca prawny z katedry prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego był państwa i moim gościem odsyłano oko Press tam więcej też na ten temat proszę czytać dziękuję za spotkanie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA