REKLAMA

Prof. Elżbieta Mączyńska, dr Lidia Adamska, dr Bogusław Grabowski

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-07-12 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest druga część magazynu lek. Maciej Głogowski dzień dobry w naszym kraju dziś mailowej pani prof. Elżbieta Mączyńska dzień dobry dzień z ról polskie Towarzystwo ekonomiczne szkoła główna handlowa pani dr Lidia Adamska dzień dobry pani doktor w dzień dobry przykład była członkini zarządu giełdy papierów wartościowych w Warszawie i ją dr Bogusław Grabowski dzień dobry film no właśnie panie doktorze, bo już w czerwonych rady polityki Rozwiń » pieniężnej rady gospodarczej premiera Donalda Tuska i pili i finansista, a różne banki telekomy z funduszy kapitał zagraniczny czy też oczywiści Jar to po kolei w tworzącym głos w magazynie tak jak mówiłem chcemy właściwie od rządu chcemy oczekujemy żądamy mamy sporo postulatów odmrożenie płac wzrost wynagrodzeń powiązanie wzrostu płac tempem wzrostu PKB sporo tych postulatów z tymi postulatami dzisiaj jej przewodniczącego ZZ idzie na posiedzenie rady dialogu społecznego tam będzie w radzie dialogu będą kończyły się prace nad przyszłorocznym budżetem, a jeśli mniejszy do porozumienia nie dojdzie to protesty i co z tym zrobić w inne niż rząd martwi sam rozpętał burzę to ktoś wyjawia sposób, że czas, jaki ostatnie 3 dni cytuje ostatni czynnik, który umiera w ostatnich dniach 2 wypowiedzi najważniejszych osób w państwie, które decydują o polityce gospodarczej Polski premier Morawiecki właściwie w ostatnich 2 latach możemy mówić o mini cudzie gospodarczym w Polsce szef Narodowego Banku Polskiego, mówi że mamy świetną sytuację gospodarczą obecnie i perspektywy dla polskiej gospodarki są świetnie, bo jeżeli przechodzisz związków zawodowych, którego członkowie w sferze budżetowej mili przez kilka ostatnich lat zamrożone wynagrodzenia, a mają do wynagrodzenia na naprawdę bardzo niskim poziomie nie mówi pośrednik, a w niektórych grupach zawodowych n p . w służbach medycznych prawda no tak czarno widzi inżynierze domaga wzrostu wynagrodzeń zamrożonych na bardzo niskim poziomie zbliżonym do minimalnego wynagrodzenia przez ostatnie lata apeluje teraz będę apelował dr Grabowski, ale przecież panie doktorze pan nie jest politykiem, chociaż blisko polityki był pan wielokrotnie w swoim życiu tylko ekonomistą i ja oczekuję, że pan teraz powie tego wszystkiego zrobić się nie dali szans publiczne na to nie pozwalają, bo mamy duże wydatki n p. 500 plus obniżony wiek emerytalny, a jednocześnie musimy schodzić z relacją długu publicznego do PKB no tak myślę, że pompowanie redaktorze słusznie pan ode mnie oczekuje wypowiedzi o zgodę minister jak Jeślinie dziwie, że spełnił pan moje oczekiwania korekt aktor grywający w gminie po raz drugi nieco myślowe powiedział myślę, że ta wypowiedź szefa związków zawodowych jest na miejscu jak pan mi się wydało w wypowiedziach egoizm może być tak nie można selektywnie podchodzić do żadnego rządu nie tylko do całego kompleksu, jeżeli rząd za dużo wydaje im mniej efektywni w 1 dziedzinie na to brakuje mu pieniędzy z drugiej brak lidera się zaraz może przykład sprzed 2 miesięcy, jeżeli wydajemy 300 zł na dzieci, których rodzice zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy, bo nie stać nas dołożyć 500 zł na niepełnosprawnego, który dostaje 80 0, mimo że jest dorosły i z tego utrzymać siebie swoje mieszkanie i swoją rehabilitacji to jest typowy przykład, ale nie dziwmy się, że realne społeczne 30 0 jest jednorazowo wały się z radnych gminy nie może na niego nie zaraz możemy tak powiedzieć, bo 30 0 jednorazowo oddaje 1,5 miliarda rocznie, a więc jednak co miesiąc daje dokładnie taką samą budowę 1 000 000, bo do 30 0 lat kilkumilionowa do jej 500 każdy miesiąc jest dla 20 0 kilkudziesięciu tysięcy, więc akurat tutaj się do kwoty zgoda zgadzają co do złotówki, mówi że praca z panem doktorem nie Bogusław Grabowski pani prof. Mączyńska realizowała, ale teraz pytanie słowo przewodniczącego guza i jego postulaty i ewentualnych protestów to oczywiście te decyzje dotyczące budżetów jeśli chodzi o płacy powinny być moim zdaniem skorelowane od zawsze z tempem wzrostu PKB to tutaj mamy w teorii ekonomii mnóstwo różnych analiz na ten temat m. in. gal Leszkiewicz powiedział, żeby wydatki budżetowe dzielić na 3 części z taktyką bliscy no i praktyka w tych krajach, w których praktyka odpowiada tym zaleceniom i jest porządek jest wzrost takie kraje skandynawskie czy pierwsza część są wydatki sztywne, na które nie ma rady druga część to są wydatki inwestycyjne i te powinny, gdy w te powinny tu kary powinny być za to jeszcze tych wydatków inwestycyjnych nie ma natomiast trzecia część to są wydatki na utrzymanie państwa na utrzymanie państwa, które powinny rosnąć, by proporcjonalnie do właśnie wzrostu PKB i tutaj, jeżeli chodzi o sferę publiczną to jest to nie byt wyjazd czy niemożna zapominać, że gospodarka rozwija się cyklicznie i to, że teraz jest dobrze to nie znaczy, że będzie dobrze zawsze wielu ekonomistów przestrzega przed osłabieniem wzrostu gospodarczego i nawet w naszych prognozach jest osłabienie i jest przewidywane wobec tego na podstawie dzisiejszych wyników nie można podejmować decyzje, które będą wiązały ręce na przyszłość ale, ale przez cały okres transformacji była polityka niskich płac i w tej chwili mamy do czynienia z wysokim wzrostem gospodarczym z tym co pan dr Grabowski mówił, że rząd się tym bardzo chwali wobec tego jasno jest rzeczą, że to plus sytuacja na rynku pracy zwiększa nacisk na utrzymanie w lidze to jest oczywiste i te są oczywiste, ale w najważniejszą kwestią jest długookresowa polityka kształtowania poziomu płac w strefie budżetowej to jest niesłychanie ważne i nigdy dokładnie nierozstrzygnięte, dlatego że strefa budżetowa to m. in. nauczyciele, jeżeli nauczycielom się mało płaci to co ma przełożenie na jakość kształcenia edukację i pani profesor, ale biorąc pod uwagę, że całe nasze życie nas, że już pod uwagę wszystkie zastrzeżenia, o których pani powiedziała do tej pory przewodniczący guz ma rację czy nie, gdy od tego jest przewodniczącym związków zawodowych, żeby dbał o interesy pracowników wobec tego nie byłbym przewodniczącym Green Town hali Globus interesy pracowników to jest obowiązek związkowców no no ale turyści mogą nie widziałam, że wzrost płac powinien być skorelowany z tempem wzrostu produktu krajowego brutto z postępem produkty w ilości pracy, więc to to trzeba policzyć po prostu trzeba powiedzieć pani Dorota Adamska ja uważam, że próba zawężenia tego problemu do aspektów ekonomicznych, chociaż być może pasowałaby do charakteru naszego spotkania nie jest uzasadniona niepewność, ponieważ ten problem jest ze swojej istoty polityczny i uważam, że zawsze taki był jeśli chodzi o wynagrodzenia sfery budżetowej, a jego polityczność obecnie jest jeszcze większa, ponieważ on ma jeszcze wymiar wyborczy i ja uważam, że w rozstrzygnięcie tej sprawy i tutaj kwestia tego co dzisiaj się okaże na radzie polityki społecznej, jakie będą konsekwencje tego będzie zależało od wyważenia spraw, które zawsze były brane pod uwagę przez polityków coś się bardziej opłaca mniej być może widać, że w opinii rządzących bardziej opłacalne z punktu widzenia przyszłego sukcesu wyborczego jest rozdawnictwo 300 plus i inne formy bezpośredniego ratyfikowania różnych grup społecznych niż rozwiązania o charakterze systemowym długookresowym, o których tutaj mówiliśmy i które są potrzebne, ale sfera budżetowa zawsze uchodziła za słabszą i taka była jeśli chodzi o siłę przetargu przejechanie do władzy wymuszenie walenie kaskami czy opon palenie opon i t d . to jest jakby słabszy argument w wydaniu budżetówki z drugiej strony ta grupa zawodowa niejednorodna, ale jest o wiele łatwiejsza do takiego demagogiczne jego potraktowania i mówienia lekarze nauczyciele strażacy służba nie dla pieniędzy, ale jeśli ktoś domaga się pieniędzy to znaczy, że być może się do tego nie nadaje, a z drugiej strony sfera budżetowa to także cała grupa urzędników, które ten przykład, których też łatwo z perspektywy populistycznej powiedzieć przychodzą do roboty nic nie robią mają bezpieczną pracy piją kawy i palą papierosa wychodzą też powiedzieć tak nie może powiedzieć, ale takie głosy w tym, że wiąże dyskusji, bo tak mogą być wykorzystane i mniejsze wydaje, że tutaj rząd stara się nakreślić sprawę rozwiązać, ponieważ zaproponowały jeśli chodzi ja mówię w tej chwili o płacy minimalnej nie mówię, o ile 1 zlotych i o innych postulatach, ale toteż, jakby liczbowo można pokazać, ale ze przepisów formalnych wynika, że płaca minimalna powinna wzrosnąć o 1 17 zł rząd proponuje 1 2 5 oczka wyżej OPZZ najwięcej do 2 6 3 zł no i zobaczymy jak tutaj miałam okazję z panem przewodniczącym zamieni słowa przed naszym spotkaniem i powiedział, że się okaże czy dzisiejsza rada będzie spotkaniem, na którym my im się zaś obwieści czy też będzie jeszcze wiele scen, gdzie oczywiście będzie rozmawiał z doc. Konrada to oczywiście rada dialogu społecznego, czyli wnioski, jakie mamy w sprawie postulatów zgłaszanych przez OPZZ są takie, że po pierwsze, wiadomo polityka, a po drugie, jak rozumiem no każdy widzi, jaki jest w nim władzę w przedsiębiorstwach rozmnażaniem o 7 8 %, więc trudność dziwić, że zamrożony fundusz płac, bo to jest prawda, jaka jest mamy w ostatnich latach w sferze budżetowej, że ludzie, którzy tam pracują one nie mają swoich oczekiwań ani Miller nałożony na poziom jest kilka dróg ja myślę, że tutaj z naszym zdaniem takiej argumentacji DJ ginie to co jest najważniejsze z nich budżetówka decyduje o jakości naszego życia i nauczyciele lekarze urzędnicy my chcemy mieć świetny państwo mocne państwo, które będzie nas obsługiwał należycie świetną policję, która będzie działał na mały należycie SA wszystkie doświadczenia krajów innych, zwłaszcza skandynawskich wskazuje, że porządny opłacanie budżetówki przekłada się nad pozytywnie na wzrost gospodarczy, ale zadanie do chronionych przewodniczącemu buzuje pytanie czy wieje to wszystko miałoby kosztować ITI, mówi że tego nie wiem, bo to jest właśnie zadanie rządu no bo bo naszym zadaniem jest powiedzenie czy nas na to stać w Dziwnowie właśnie dochodzi tu muszę powiedzieć dr pamiętajmy o tym, że wzrost jak mówimy, że to ma być skorelowany z PKB wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej nie świadczy o wzroście wydatków budżetu państwa na sferę budżetową, bo to zależy od wzrostu średniego wynagrodzenia i zmiany w poziomie zatrudnienia w ostatnich 2 latach mamy gwałtowny wzrost zatrudnienia w Państwowej sferze budżetowej głównie w administracji niestety bardziej niż w służbie zdrowia n p. tam się ludzi nie pchają, bo mają niskie zarobki i funduszy z NFZ nie ma na to, żeby ludzi dodatkowo zatrudnić dlatego ważne jest, żeby raz, żeby rząd i racjonalizujące politykę wynagrodzeń nie zmroził wynagrodzeń jednostkowych natomiast kontrolował fundusz płac poprzez kontrole efektywne wydatkowanie dodatkowych etapów prac lekkich anegdot co to znaczy to znaczy, że rząd, by rząd ma ja się zgadzam to goście z panią profesorze niedofinansowanie przeciętnego wynagrodzenia jest bardzo duże hotele czy patrzymy na sferę budżetową to średnie wynagrodzenie jest nie mniejsza większa niż w sferze przedsiębiorstw, bo inne są w LM to co pani doktor to pani profesor powiedziała to jest to co właśnie na najbardziej pomaga obywatelom służba zdrowia oświata tam są wynagrodzenia bardzo niskie, ale w administracji Państwowej administracji nie w służbie zdrowia w oświacie mamy wynagrodzenia średnio bardzo wysokie dodatkowo, kto tam kontroluje poziom zatrudnienia, bo to jest najważniejsze są no właśnie mi nie kontroluje, dlatego że w interesie każdego urzędnika jest, że najłatwiej wykonywać zadania czyli, żeby tych pracowników podległych mu jak najwięcej dr Grabowski pani profesor ostatnie zdanie na serwilizm przykład niewłaściwego niewłaściwej polityki zatrudnienia i płac przykłady można mnożyć moi studenci opowiadają mi, że idą do komórki jakiegoś tam do działu, jakiego ministerstwa pracować okazuje się, że w dziale jest 5 osób bardzo Nisko wynagradzanych bardzo niskich kwalifikacjach 1 ze studentów powiedział mi, że oni 1 te 5 osób mógłby zastąpić, gdybym mógł podwyższono wynagrodzenie kojarzy mu nieprawdziwe pięciokrotnie dwukrotnie żenił się do innej pracy o handel oraz wysłuchamy informacji w radiu TOK FM po informacjach kolejne tematy w magazynie Hg informacje rynkowe oraz zdziwienia w nadziei, że wszystko ma być równa lub 2 ekonomia kapitał gospodarka UE jest trzecia część magazynu hali jest dziewiąta 4 4 Maciej Głogowski dzień dobry, a w studiu pani prof. Elżbieta Mączyńska pani dr Lidia Adamska i pan dr Bogusław Grabowski euro 4 zł 3 3 sekund 4 zł 90 USD 3 zł 7 0 i frank 3 zł 7 2 gr tak to wygląda sytuacja w tej chwili, a relacja eurodolara to jest prawie 1 17 w co to jest właściwie komu ile to było 4 % PKB w Polsce w nią, gdy jestem od 2 bilionów złotych oraz jedno 1 000 000 lampek żart z 8 0 miliardów, bo prezydent Trump mówi już nie 2 % PKB na wojsko czy tym sprawdzalność w obronność tylko no właśnie, bo to jest trzeba pamiętać, że my wydajemy rocznie wydajemy, ale powinniśmy wydawać prawie 2 % na PL czekamy na wojsko czy na obronność to tam są różne wydatki także IT związane z wyposażeniem odprawami emeryturami i t d . w tym, że byłoby 2 × 500 plus, gdyby była 4 Chełm oraz prezydent Andrzej prawda pod nimi szli jak taki biznesmen niskiego lotu dodam na myśli tak jak zwiększymy z 2 proc na razie nie ma do 4 to przynajmniej 1 połowa chce go Amerykanie wydaje się tak tak jest jeszcze nie wydaje rzadko kiedy dotrzeć aż dochodzi, ale załóżmy jak teraz świat załóżmy, że wydaje 2, chociaż jak mówią na to nie w pełni, bo tam jest znacznie poniżej w Europie tak brzmi tak zwiększyli do 4 to biorąc pod uwagę pozycję pozycję sektora zbrojeniowego Stanów zjednoczonych to przynajmniej połowa z tych dodatkowych wydatków tych 2 %, czyli 1 % PKB trafiła jako pobyt do fabryk zbrojeniowych w stanach Zjednoczonych dzięki temu będzie minister pracy dodatek taki główkował niemałego okazja, by powiedział nadal mają realny ma tutaj rzeczywiście los, czego się urażony takim złym tonie tak małe natomiast jak patrzymy na jedno z gdańskiej ORA, ale mówiłem ani razu nie wzrośnie w 2 00 0 lokali i globalnej może z perspektywy można, by jeszcze teorii spiskowej na dokładkę dojść do wniosku, że tego rodzaju publiczne wypowiedzi są nakierowane na dno osłabienie NATO być może na podważanie tej struktury w takim kształcie w jakim ona obecnie funkcjonuje i ja bym tutaj przywołała zdanie, które dla mnie było przekonujące wypowiedziane przez Donalda Tuska ostatnio pod adresem Ameryki Ameryka go szanuje swoich sojuszników w tym z NATO, bo nie ma się ich tak wielu, a więc wydaje mi się, że jest to wypowiedź nie ostrożna co najmniej, czyja prezydenta trampa od 4 % oczekiwanego wydawania pieniędzy z budżetu na obronę w nogach mnóstwo interesujących wypowiedzi Chem padło w ostatnich godzinach zresztą wiedzieliśmy, że ten tydzień jest dosyć wyjątkowy, bo prezydent Trump przybywał na szczyt NATO no i po ostatnim spotkaniu grupy G 7 wiedzieliśmy, że może być to trudno będzie ostro umową z trudną rozmowę zaraz mam wizytę w wielkiej Brytanii, a potem na koniec jak sam mówił przed wyjazdem paradoksalnie może okazać się najważniejsze to najlżejsze zmowy jest prezydentem Putinem na jej ten Polski wątek wczoraj pojawił się państwo pewnie słyszeli państwo na studia goście jedli nasi słuchacze jak prezydent trampkarze, atakując wczoraj Niemcy mówił jak to jest, że mamy bronić Niemiec przed Rosją, a jednocześnie Schmitt Niemcy handlują z Rosją gazami i płacą wielkie miliardy trzeba się uniezależnić tak jak Polska Polska oczywiście ma za chwilę podpisać kolejny długi kontrakt na dostawy skroplonego gazu ze Stanów wieloletni co prawda myśmy się jeszcze tak nie uniezależni LIBOR trojga z Rosji też kupujemy nawet węgiel kupujemy od prądu się gra głównie nie darzy go głównie Noworosji kupujemy właśnie, więc też mamy sporo tych pieniędzy, które tam wydajemy na Wschodzie dobrze zostawiamy na razie to nie rozumiem, że nie dziwi państwa informacja zupełnie zmienia temat nie dziwi państwa na zły wczorajsze posiedzenie rady polityki pieniężnej stopy procentowe niezmienione i prezes Glapiński zastrzegł ją kilkukrotnie, mówiąc że mówią w swoim poglądzie, ale wydaje mu się, że do końca 20 20 roku nie zmienią się, w których to jest potwierdzenie narracji, która funkcjonuje w obiegu od dłuższego czasu to nic do nas nie dziwi byłyśmy jak wielokrotnie mówiliśmy o tym, że, ale też remont, więc przestrzeń sporu w Polsce, ale nie tylko w Polsce dla inflacji nie jest tak dużo mamy do czynienia w krajach przynajmniej wysoko rozwiniętych syndromem gospodarki nadmiaru, czyli uginając się z półek w cudzysłowie, choć w epoce internetu już teraz nie można mówić o półkach i dopóki jest także popyt nie nadąża za podażą to zagrożenie inflacją z wyjątkiem spekulacyjnych jakich ataków i sytuacji nadzwyczajnych wojny jeśli, choć takich jak podażą na roponośnych i t d. to tu mamy w takich warunkach nie zagraża, bo mamy syndrom gospodarki nadmiaru czy ktoś z państwa ma kłopot z kupieniem czegokolwiek jeśli tylko ma pieniądze w szpitalach zrozumiał wyjaśnienia w menu jest dojechanie jak rozwinie się sytuacja jeśli chodzi o globalną wojnę handlową wracają też rozważana jest pomnik niepewności i zewnętrzny wygląd padają takie zastrzeżenia także wątek konferencji prof. Hart wypowiadał, że trudno byłoby tak ze stuprocentową pewnością przesądzać, ale każdy z członków ma tylko 1 głos tym ostateczny głos zabrał w stanach Zjednoczonych zdrożała w ciągu ostatnich 2 miesięcy od 30 % Stal Stal nową w Wisła na plan ministra z Pomorza automatycznie wzrost cen zawsze taki wzrost sprzyja stale stale oszczędnym technologia dobrze to ich jeszcze na zakończenie tylko po winna przy okazji wczorajszego posiedzenia rada polityki pieniężnej zapoznała się także lipcową projekcją wzrostu gospodarczego inflacji prowadzą jakieś dziesiąte części punktów procentowych zostały zmienione te prognozy trochę w dół trochę w górę będziemy o tym, mówić jeszcze w raporcie gospodarczym po dwunastej 40, a teraz celem chciałem byśmy wspólnie posłuchać wypowiedzi prof. Glapińskiego prof. Glapiński został wczoraj zapytany o najuboższych po posiedzeniu na konferencji prasowej prezes NBP został zapytany o nią kredyty hipoteczne z stałym oprocentowaniem to jest ciekawe pytanie myślę, że dla osób, które mają kredyty bardzo ważne no bo jak zmienne oprocentowanie to ona jest zmienne, czyli może się zmienić to ile my płacimy i został zapytany o te kredyty ze stałym oprocentowaniem z pytaniem dyr Augustyniak z polskiego radia jeszcze był przytoczony przykład, że ostatnio prezes UOKIK-u nawoływał do tego, by pomyśleć o tym w stałym oprocentowaniu to jest ciekawy temat chciałbym byśmy wspólnie posłuchać wypowiedzi prof. Glapińskiego, a potem my popytem państwa co z tym zrobić nie ma żadnych przeszkód, żeby banki takie kredyty oferowały problem w tym, że w samej definicji na kredyt w stałym oprocentowaniu jest nieco droższe mniej korzystny dla dla biorącego poza tym wydaje stabilność możliwość planowania składu, ale w zależności od panią, która w kształtowanie się inflacji w zlotym kredyt albo się okazuje korzystne, bo nie korzysta mówimy o przestrzeniach od 2 0 lat spłaty jest trudno przewidzieć Motoru ci co postulują kredyt o stałej stopie oprocentowania im w gruncie rzeczy chodzi o coś innego mamy środowisko które, jakby tego oczekują się domagają się chodziło o jakiś pomoc publiczną wspierającą, którym przed dostawą prądu cytowań latem braniu przez jakość publiczne instytucje finansowe bankowe ryzyka tego, że trzeba będzie nowego kredytu dopłacać z Norwegią rozwiązanie nie popieram, bo ono mogłoby znowu nas umieścić na szczęście część podwyższonego ryzyka finansowego w ciąży to jest ciekawy temat dla naszych słuchaczy tak co z tym mamy w handlu w sieci kawy poza interesom PiS może zainterweniować w tym, którzy korzystają z kredytu hipotecznego takich jest osób coraz więcej Chalidow nie lejemy dobrej odpowiedzi, bo tak jak pan prezes powiedział, że wszyscy stopa procentowa jest cena pieniądza Centralna w warunkach cyklu koniunkturalnego spada ilość danych gorsza i tylko wytłumaczyć, bo on my tutaj o wielokrotnie już od wielu miesięcy nie za każdym razem, gdy n p. rozmawiamy o stopach procentowych w Polsce no to mówimy tak dzisiaj są niskie, ale w po przecinku państwo nasi goście dodają dobrze, ale pamiętajmy też stopy kiedyś wzrosną, więc ci, którzy pożyczają długoterminową muszą liczyć się z tym, że w przyszłości może nie tak jak z kredytami frankowymi, ale ten gość się będzie jednak zmieniał, bo przecież jest rok 1 8 ktoś zaciąga zobowiązanie do 30 08. roku no to naprawdę różnie może być przez 2 0 lat kolejnych fal tu jestem od tych tego stałego oprocentowania to to jest dobre dla ludzi czy nie panie też najpier w wytłumaczymy w słuchaczom i w jaki sposób w jaki jak jest konstrukcja oprocentowania kredytów hipotecznych na świecie są 3 rozwiązania w Polsce jest jedno, a na świecie są 3 po pierwsze, marża powyżej bieżącej stopy procentowej rynkowej krótkoterminowej trzymiesięczny WIBOR 3 sześciomiesięczne wszyscy mają kredyty hipoteczne wiedzą tak jest w Polsce to jest jedyne rozwiązanie zupełnie inaczej w stanach Zjednoczonych, gdzie jest marża po wyżej stopy procentowej, ale na okres zaciągania kredytu jak ktoś bierze na 2 0 lat to dostaje marży powyżej oprocentowania obligacji dwudziestoletnich, a nie kredytów i 2 3 tygodniowych czy trzymiesięcznych międzybankowych i trzeci jest stała stopa procentowa może być tak, że jeżeli bierzemy kredyt na zmienną stopę procentową w oparciu o krótkookresowe stopy to mamy najniższe ryzyko przyjmowania najważniejszych założeń co do kształtowania się inflacji w przyszłości otwieranie się stóp procentowych od inflacji tak dalej czy inni więcej będziemy mieć ich wynagrodzenia to będą rosły w tempie inflacji, a w związku z tą z tą inflacją będą skorelowane stopy procentowe na dobry czy nie to jest też może najmniej ryzykowne, bo na nich jeszcze niedawno 1 z naszym, bo jeżeli chcemy gdzieś na stałą stopę wrodzone dziecka teraz zamiast 4 % też, kto wbić nam zaoferował 7 3 7 w porównaniu do 4 % teraz zmiennej też lepiej czy nie no teraz jest gorzej, a za 10 lat jak będzie, więc może rodzić szereg założeń co do kształtowania się przez te przyszłej sytuacji gospodarczej przez 2 3 30 lat dla PiS miał rację i nie rozumie wobec prezydenta chińskiemu, więc ja nie zrozumiałby pan streścił mi dał się ustosunkuje, bo to co mówił prezydent inżynier ryzykowne tak samo zarówno droższa może inaczej jak pan z treści, bo nie rozumie co mówił prezes Orlenu już to jest ryzykowne było też NATO miast, ale on mówił, że te korzystne, a ponieważ jest niekorzystne tak dalej dla konsumenta najbardziej najmniej jak najbardziej przewidywalne najmniej nieprzewidywalne jest branie kredytów hipotecznych w oparciu o krótko okresową stopę procentową zmianę no tak jest u nas w Polsce trzeba zwrócić uwagę, że w stanach Zjednoczonych jest zupełnie inny kredyt jest dobrze w Polsce tak to jest inna dla konsumenta z najlepszą sytuację jeszcze tu trzeba dodać pewne ryzyko, które się wiąże z debatą jak Żyd w tej chwili toczy się będziemy i wysoce prawdopodobne jest, że będziemy świat będzie musiał funkcjonować w środowisku niskich stóp procentowych, gdyby teraz przyjąć stałą stopę procentową i gdyby ta teoria się sprawdziła to znaczy, że ludzie, którzy teraz zaciągnęli kredyty po wyjściu, bo w stopie procentowej tej, która obecnie jest, by w przyszłości, by płacili więcej niż mogliby walczyć przy zmiennej stopie procentowej mogą one załatwiają sprawę i właśnie skończyliśmy magazynka ginie szkoda, bo nie było zdziwienie mamy bardzo dużo szczepień tam ciekawych takich ludzi tzw. następnym razem wraz z nory z bardzo państwu dziękuję pani prof. Elżbieta Mączyńska Impel Gwardii pan dr Lidia Adamska bardzo dziękuję dziękuję pan dr Bogusław Grabowski dziękuję bardzo na WIG 2 0 na kursie 4 indeks szerokiego rynku WIG 4 także na plusie to w magazynach TG wydawcami audycji byli Karolina Topolska Tomasz Konopka zrealizował Adam Maciejewski dziewiąta 50 7 informacje o informacjach Paweł Sulik i przedpołudniowa audycja Radia TOK FM, a magazyny talie już jutro o godzinie dziewiątej zapraszam chętnych w 2 ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA