REKLAMA

Jakie zagrożenia niesie tzw. "lex deweloper"?

Połączenie
Data emisji:
2018-07-12 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
włączenie ich różni od gór w 13 8 Jakub Janiszewski przy mikrofonie za mną studia Grzegorz Buczek architekt urbanista wykładowca wydziału architektury polityki w Politechnice warszawskiej przepraszam dzień dobry dzień dobry wszędzie się polityka wciska się raz na Politechnikę nie zauważyłem, żeby się wciskano wydział architektury, ale chyba, że w takich sprawach, które mają aspekty polityczne dotyczą sfery naszego zawodu sta no właśnie wciska się w kwestie tzw . Rozwiń » tzw. deweloperskie w przez Sejm przeszła tzw . spec ustawa mieszkaniowa ustawa, która ma ułatwiać przygotowanie realizację inwestycji mieszkaniowych, ale specjaliści architekci urbaniści planiści mówią o tym, że ta ustawa właściwie wywraca do góry nogami to co udało się wypracować przez lata, czyli coś takiego jak plany zagospodarowania przestrzennego, które właściwie pozwalały budować miasta z obozu w mniej lub bardziej zorganizowanej sensowne prawdopodobnie osią krytyki tego narzędzia jest to oczywiście mamy plany gorsze i lepsze natomiast jak dotąd, a nie jest plan zadaszenia przestrzennego nie przecież jakimś polskim wynalazkiem on funkcjonuje bardzo szeroko, że nagłym w krajach demokratycznych w świecie cywilizowanym i oczywiście, jeżeli to narzędzie nie spełnia tych wszystkich oczekiwań, które są słuszne to należy pracować aneks do szkolenia z resztą ewolucja systemu planistycznego po reformie samorządowej, którą stronę zmierzała ona bardzo uelastycznił, a ten system może nazbyt USC trzyma ten system zlikwidowała planety poprzedniej generacji będące pochodną zupełnie odmiennych w stosunku społeczną gospodarczych, bo przecież plany zawsze są narzędziem zarządzania przestrzenią w ramach pełnego systemu prawnego politycznego społeczno-gospodarczego i reformy samorządowej słowo towarzyszyła opóźniona zresztą faktycznie kilka lat reforma systemu planowania i została poprawiona 20 03 roku ustawa o planowaniu zaufania przestrzennym jest od tego czasu konsekwentnie poprawia na AIDS być może dojdzie za wolno być może tych panów nie jest dostatecznie dużo ona w tej chwili pokrywają średnio ponad 30 % obszaru terytorium Polski przy czym niektóre w gminach zajmują znacznie większy obszar na niektórych znacznie mniejszy to zresztą dowodzi, że niektórzy włodarze lokalni to narzędzie potrafią stosować lepiej, a niektórzy stosują jego orzekł o rencie, ignorując nad tym fenomenem można, by się zastanowić, dlaczego tak jest jak, polemizując z z takimi, którzy jedno monet słowa totalnym i krytykami tej ustawy zwraca uwagę na to, że Polska z państwem unitarnym i są gminy są miasta, których ten system funkcjonuje dobrze, żeby nie widzieć bardzo dobrze wskaźnik pokrycia planami z wysokim tych powszechnie krytykowanej decyzji o warunkach zabudowy wydaje się mało i jest słabsza w stosunku do tego rodzaju działalności dlatego do tych podmiotów ta ustawa jest strasznym ciosem dlatego żaden strój jest system i pozwala to z trudem wypracowaną sytuację przestrzenną politykę przestrzenną i narzędzia, które są pewnego rodzaju kompromisem społecznym, bo proces planistyczny jest z definicji konfliktogennych, bo on narusza interesy wielu podlega każda zmiana, oferując coś w zamian czasem za mało czasem 1 między innym mniej czasem 1 lepsze warunki odszkodowania, które na podstawie tej ustawy można uzyskać za decyzje niekorzystne dla niektórych właścicieli nieruchomości są trudne grze formalne, więc ja nie twierdzę, że ta ustawa nie wymaga poprawy, ale fakt, że największa inwestycja, a Mars mieszkalnictwo wielorodzinne nie może być zdaniem legislatorów realizowane w skali kraju na podstawie systemowej regulacji tylko wymaga specustawy, która ją omija, a w niektórych przypadkach po prostu niszczy dorobek lokalnego samorządu jest przyznaniem się jakiś totalnej nieumiejętności stosowania narzędzia sprawdzonego, nawet jeżeli ono jest niedoskonałe rozwiązania spróbujmy sobie wyobrazić co właściwie nie oznaczała omijanie planu zagospodarowania przestrzennego co znaczy co się wtedy dzieje, jeżeli jest niewiele jakieś tam wielkości i działka pomiędzy nie wiem dawną starą zabudową to co nam na co trzeba patrzeć co co plan zagospodarowania przestrzennego namówił go co teraz wasze będzie można zrealizować planowania przestrzennego przede wszystkim sporządzany jest bez względu na to, że niektórzy mogą nas wasza teoria, ale to teoria bardzo często jest inna zmienia się w działania praktyczne, że ma kształtować ich chronić ład przestrzenny i jego różne wartości i planować taki sposób, żeby nas miasta nasze wsie krajobraz, żeby one były przekształcały się rozwijały się z tzw . w sposób zrównoważony to, że są pewne paradygmaty airbusa na rozwój zrównoważony jak wiadomo mam wpisane do konstytucji, a ład przestrzenny, który rozumiemy wieloaspektowo od razu zaznaczam, że to nie jest pojęcie czysto estetyczne słowo ład w tym przypadku nie oznacza, że coś ma być ładnie tylko, że coś ma być porządnie, a zamówienie kompleksowo zrobione spójnie i jeżeli przyjmiemy jako podstawową tezę, że temu to narzędzia planistyczne służy koło fragmentaryczne traktowanie tego narzędzia omijanie 3 podejmowanie w stosunku do jego ustaleń jakichś arbitralnych decyzji uproszczonym trybie, a przypomnę, że bardzo często te plany są no pochodną długiej debaty publicznej to jest ich Pięta achillesowa one są robione czasem za długo, ale ja ostatnio słucham bardzo ciekawe wypowiedzi zastępcy prezydenta Torunia podczas forum debaty mieszkaniowej zorganizowanej przez BGK nieruchomości, który dziwił się, że są gminy, których proces planistyczny 2 lata to jest kazus n p. Warszawy podczas gdy w Toruniu oni sobie radzą na podstawie tych samych przepisów z procedurą planistyczną w okresie kilkunastu miesięcy i na należałby się przede wszystkim zastanowić, dlaczego jednak nie w ramach tego systemu działają lepiej efektywniej konflikty są mniejsze, a efekty są lepsze, a drugich w innych gminach czasami też wielkich miastach bardzo zresztą się podobnych to wygląda zupełnie inaczej to jest zagadka, na którą trudno jest to wprost sposób opowiedzieć o marsz pochodną inną często no i profesjonalizmu większego niższego zarządzających miastem zrozumieniem problemu, a także pewnego rodzaju nacisków społecznych lub nacisków podmiotów inwestycyjnych których, którym często inne narzędzia wydają się lepiej służyć jej to jest kwestia, która na pewno wymaga debaty publicznej rozeszła się odbywa tylko, ponieważ są to sprawy no to jednak bardzo profesjonalne do tego dosyć trudno jest mówić o profesjonalnie z tak rozwiązaniu, ale wreszcie znalazł też bez przesady, a potem w momencie, kiedy ktoś tam postawi budynek, który od gaży skoro uważają takie sytuacje już wiedzą, że tam auto nie powinno stać, więc mamy ponad wyznaczony poziom doświadczenia i trzymajcie się zgadza i 1 z Czech od wniosków, które już od dawna w dyskusji na reformę planowania się powtarzają też poprawić, a partycypacji społecznej tak to się z nią nazywa dosyć fachowo atak naprawdę chodzi o to, żeby ludzie lepiej rozumieli proces planistyczny, żeby uczestniczyli w tych dyskusjach, żeby rozumieli na czym polega ich interes przestrzeni czym grozi tak powiem przez przejęcie tego wahadła w stronę tych, którzy mają jakiś interes czysto inwestycyjny prawda, którzy czasami za własne oczy zbytnio komercjalizacją przestrzeń publiczną, którzy zmierzają do tego, żeby na atrakcyjne nieruchomości w pięknym otoczeniu zrealizować obiekt, który by to piękne otoczenie w jaki sposób destyluje prawda, gdy zajrzałem, że wrócimy po informacjach instruują jak w przykładzie może to powiedzieć 13 1 6 13 2 2 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studiują Grzegorz Buczek architekt urbanista wykładowca wydziału architektury Politechniki warszawskiej w rozmawiamy tzw. specustawy mieszkaniowej, która bardzo skraca o przygotowanie inwestycji w pewnym sensie pozwalała lekceważyć pomijać tzw . plan zagospodarowania przestrzennego to niekiedy się do tłumaczymy takiej korekty rocznej na takim teoretycznym poziomie to brzmi no tak może trochę nudnawo, ale chwilami natomiast kiedyś zejdzie na poziom konkretu to co potrafią być szalenie bulwersujące przypadki i nagle nam się zmaterializuje to koszmar, który architekci już szukają w głowach, które ta ustawa może uruchomić ułatwić aktor też zawsze zjeżdżają one wraz z nią jest dobry opis sytuacji, dlatego że ponieważ planowanie przestrzenne sporządzanie dokumentów planistycznych jest jednak domeną profesjonalistów, a rezultat potem dotykają tzw. zwykłych ludzi to często ci zwykli ludzie, chociaż ich rola jest powinna być znacząca tym procesie profesjonalnym rabują, kiedy jak ktoś mówi mleko już się rozlało bardzo często uchwalony przy pewnej bierności z już tych faktycznych różnych interesariuszy panu z preferowaniem niektórych właścicieli terenów niektórych inwestorów deweloperów ten proces planistyczny się skończy i na jego podstawie wydawane są pozwolenia na budowę to wtedy zaczyna się protesty, a proces wymaga edukacji zresztą bardzo sobie tutaj cenię radio TOK FM, ponieważ problem ładu przestrzennego jakość architektury urbanistyki pojawiać się często waszych audycjach i jej to jest ten szeroki proces, który absolutnie powinien wręcz nudno nasilić się, żeby rozumieć czym grozi n p. taka specjalna ustawa z relacji do systemu, który jest niedoskonały, ale jednak działa w ogóle myślenie, że można spec ustawą naprawić coś co wymaga czasu pewnej skrupulatności, a ciągłości i jest ze swej istoty sprzeczne dane te wszystkie uproszczenia, które mnie bardzo udawało się zrobić, żeby usprawnić system teraz są wprowadzane w sposób brutalny krytykowany jest n p . przez właściwego ministra odpowiedzialnego za to regulacje nie dobre narzędzie czy nadużywane narzędzia systemowe tzw. decyzję o warunkach zabudowy jej nie, który pozwala n p . w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej zrealizować obiekt uciążliwy albo wielorodzinny albo znacznie wyższy, ale akurat to narzędzie stopniowo też jest ograniczany w ramach działań systemowych, a teraz może nastąpić od jego odwrót, dlatego że wymagania, które stawia ustawa o nowym inwestycjom, by odwołują się do nieco podobnych zasad, ustalając standardy nadaje im taki charakter i taką elastyczność, że to co jest w jakim stopniu zawężony nie doskonałymi narzędziami ustawy z planami czy tymi decyzjami tutaj raptem uzyskuje sankcje regulacji specjalnej przyspieszającej proces, ale rozluźniające i 3 3 maja może nasilającej się wszyscy wiemy, ale może spróbujemy coś się tego czepiam znaleźć jakiś przykład to na takim przykładem może być n p. może być sytuacja my musimy antycypować skutki tej ustawie przecież nie znamy jeszcze tej rezultatów, chociaż muszę powiedzieć, że z pewnym zaskoczeniem obserwuję taką inwestycje mocno reklamowaną jako zapowiedź tego co będzie siedziało w przestrzeni w związku z realizacją programu mieszkanie plus to co słynny kazus kilkunastu baraków mieszkalnych do tak to wręcz nazwać osiedle minie w gminie Jarocin opisanych dosyć już szeroko przez tygodniki i kiedy na polu niedaleko cmentarza właściwie zupełnie bez sensu niezgodności z dokumentami planistycznymi zrealizowano te pierwsze mieszkania w ramach programu plus, reklamując TBS to z zrealizował jako swoje miejsce na ziemi znakomitą lokalizację teraz wiadomo co tam siedzieli mieszkania są zalewane woda spływa współ na szczęście obrażenia z cmentarza jest cała cała ta tam jak w soczewce widać to co może być rezultatem również tej regulacji jest bardzo regulacji, ale wracam z przykładu bardziej konkretnego pyta nas pech ustawa prowadzi do zupełnie dziś, by ona jest pochodną tych bardzo jego myślenia, bo ona na wzór zawiera taki przepis, że nawet, jeżeli jest plan miejscowy, w którym jest są ustalenia dla zabudowy mieszkaniowej i można na jej podstawie uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę posiadające od nieruchomości to nawet w takiej sytuacji można zastosować przepisy specustawy i uzyskać decyzję w trybie opisanym spec ustawą niezgodną z tym plany miejscowe spada i możesz zapytać, dlaczego skoro przepis prawa miejscowego już wskazuje możliwość zabudowy ona musi komuś się nie podoba być może za mało intensywna prawda być może jest za bardzo wymagająca w tym aspekcie ładu przestrzennego może również uzyskać oczywiście za zgodą rady gminy decyzje, które chronią niektóre elementy zagłosowania przestrzennego ze względu na potrzeby lokalnej społeczności już tam w branży żyjącej prawda i to jesteś 1 z przyczyn konfliktu, dlatego że jednak pewną w ogólniejszy zapowiedziom polityczną, ale ona będzie też temu służyć poprawa jakości życia i teraz plany miejscowe generalnie służą poprawie jakości życia, bo one pokazują rozmieszczenie w przestrzeni wszystkich elementów funkcji mieszkaniowych w oko my elementów układu komunikacyjnego terenów zieleni usług handlu usług kultury czynna do usług sportu rekreacji tak dalej tak dalej to wszystko ma pewien kompleksowy obraz przynajmniej tak to wygląda w planach, które są zrobione z posłanek z poszanowaniem całej sztuki planowania i są również efektem pewnego gruntu do kompromisu społecznego ze względu na procedurę planistyczną może być wszystko naruszane ja badający sprawę, że mówi o rzeczach, które wymagają także pełnej wizualizacji wizualizacja chciałbym wszystkim zarekomendować pewne dokumenty, które ilustrują możliwe skutki zastosowania tej ustawy, który opracował dosłownie w ostatnich dniach samorząd miasta Poznania, który pokazuje na jakich terenach miasta, które są dzisiaj opisany określone ustaleniami planów miejscowych może w trybie tej ustawy dojść do kompletnie odmiennego zagospodarowania szkoda tego, że ktoś zdobędzie tam tytuł do nieruchomości postanowił przełamać jej teren cały proces, który już jakoś sfinalizował tam jest taka wizualizacja znakomita pokazująca jak na działce w Śródmieściu Poznania w stosunku do takiego znakomicie ostatnio z rewitalizowanego budynku Okrąglak znany w obrocie jest zalany dom towarowy ma być lekturą 1 z 3 planu miejscowego jest to, że wprowadził zakaz ochrony realizacji w jego sąsiedztwie zabudowy wyższej pod żaglami ogląda zostałoby charakterystyczna miejsc z regulaminem wokalno i teraz miejska pracownia Polak myślę, że oni opracować tematy materia pokazuje, że ta może powstać właściwie na podstawie specustawy Budny kilka naście metrów wyższy prawda, czyli zburzyć cały ten proces, który znamy z pogadankami wędzone, ale jej to dotyczy może taki też wartości nazwę to niematerialny może być, a cóż to komu szkodzi, że przy Okrąglaku stanie 3 budynek noszenie noży i USA Fiat panda ma bardziej cwani panda van przypadek Warszawskiego znaczy jednak się okazało, że kiedy się patrzy z dołu skarpy na Belweder w ewidencji widnieje stempel zioła na co idą w Rio plus nawiązałem tak się to fotografią, pokazując Jonas Olsson za zrobiona w dniu, kiedy w Belwederze w ramach tzw. debat prezydenckich toczyła się debata o ochronie krajobrazu ładu przestrzennego jest na Podkarpaciu można, bo właśnie zlustrować, jakie są rezultaty tych luk systemowych bo, żeby być uczciwym tamta inwestycja powstała jednak w ramach obecnego systemu prawa należne prowizje zrobiono planu nie zdążono zrobić plan wyburzono budynek chroniony mecz miał być chroniony na podstawie przepisów dysponujących, czyli ten słynny Supersam, który miał kwalifikacje dobra kultury współczesnej powinien być chroniony ustaleniami planu miejscowego planu nie zrobiono uzyskano decyzję o warunkach zabudowy, która doprowadziła do realizacji budynku wyższego niż przewidywały projektowanej ustawy z dnia planu miejscowego bardzo często my krytykujemy plany miejscowe, ale my też dlatego żona są pewnym rodzajem rejestracji tego co się już zdarzyło w ramach pewnych luk systemowych, a on albo wręcz nazwijmy to patologii, a potem już właściwie trzeba to, że tak powiem przyklepać natomiast jasno zaznaczyć, że ten proces poprawiania systemu on, że następuje mówię to jako osoba, która przez kilkanaście dni chyba już prawie 2 0 lat była członkiem organu doradczego ministra głównej komisji urbanistyczno-architektonicznej, która jedno wielokrotnie zabierała głos tych sprawach opiniowała różne akty prawne i tonie jest tak, że nasz głos się zawsze przebijał, ale myśmy obserwowali jednak stopniowe wprowadzanie przepisów, które były pochodną naszych dyskusji bardzo charakterystyczne, że przy projektowaniu specustawy minister właściwy nie zasięgnął opinii swego organu doradczego w sprawie tego projektu a, jakbyśmy się publicznie tego domagali to minister Ziobro na prostą rzecz rozwiązał główną komisję urbanistyczno-architektoniczną było całkiem nową umowę o składzie osób, które wspierały proces legislacyjny specustawy Lubnie, że przynajmniej za nie zabierały głosu to jest pewna charakterystyczna metoda, że pomimo, że minister właściwy d s. planowania przestrzennego także mieszkalnictwa ma swój ustawowo wymagane organ doradczy tak ważny dokument jak projekt ustawy, która ma podstawowy zapis, że ona, że stosowanie tej ustawy nie wymaga stosowania przepisów ustawy o planowaniu rozwoju przestrzennym taka jest jak spod ustawy ten przepis zniknął, ale tak naprawdę mówi Jan mówiłem wcześniej można w ramach systemu podejmować działania interwencyjne przy pomocy tej specustawy, która się system naruszają, żeby wrócić do możliwie prostego przykładu najbardziej charakterystyczne tutaj na bardziej bezpieczne jak sądzę jest to, że to narzędzie wchodzi w życie będzie, bo tak wszystko na to wskazuje, że w sytuacji no pewnie spodziewane jednak może nie wszędzie zmiany politycznej w samorządach lokalnych obniża się wybory samorządowe bardzo wielu miastach prawdopodobnie dojdzie do znacznego rozkładu znaczącego wkładu zarówno oraz jak i organu wykonawczego i teraz oni otrzymają, więc spadek ci radni ci nowi wójtowie burmistrzowie prezydenci postaci także tych dokumentów planistycznych, które mogło się mniej lub bardziej podobać i teraz za miast o stosować narzędzia systemowe, czyli w nowo w debacie publicznej podejmować pewien wysiłek planistyczne zmierzające także do korekty dokumentów, które mogą nowej władzy jest lokalny się nie podobać dostaną narzędzie bardzo uproszczone sprawozdanie dyskusyjne jest również to, że przecież plany miejscowe są prawem miejscowym nie jest to prawo miejscowe jest tworzone bardzo szczególnej procedurze prawnicy specjaliści w tej dziedzinie mówią, że jakakolwiek zmiana prawa miejscowego w tym przypadku wymaga takiej samej procedury jak tworzenie tego prawa, bo zmieniono prawo jest dalszym ciągu prawo miejscowe prawda takim samym z tej samej dziedzinie tymczasem okazuje się, że ustawa proponuje uproszczenie zmiany prawa miejscowego, który stworzone w żmudnym słuch społeczny onym proces i to jest chyba największy zarzut, który można postawić w ustawie po zwraca uwagę, że mówię to jako urbanista ani prawnik prawda, ale jednak ten proces rozumiem, bo musieli nieco uprościć proces planistyczny, a zwłaszcza drobne korekty planów chcieliśmy wprowadzić wiele lat temu, bo widzimy, że czasami taka konieczność istnieje to prawnicy na stale pouczali, że proces planistyczny proces tworzenia prawa nie może być potem od zwracanej w formie uproszczonej interwencyjnej tutaj mamy do czynienia z przypadkiem dokładnie tego rodzaju no ale jak można złamać konstytucję ustawą aktem rangi niższej czy ustawa na to samo przez panie redaktorze ja stałam się argumentować takiej rozmowy, żeby nie odwoływać się pewnych ogólnych pomiary, które obserwujemy, ale to jest oczywiście ją jak sposób podejść do prawa mamy bardzo ta jest ja myślę, że ta ustawa niestety go i zobaczą to po prostu powiedzieć, bo unikamy wiązania tej ustawy z polityką ona w zrywa to ciągłość myśleniu planistycznym pokazuje, że coś można zrobić szybciej lepiej przy czym ona jednocześnie do strój to wartości, które te są historycznie zakorzenione u podsta w samego systemu planowania i to oznacza po prostu, że ludzie, którzy się za ten rodzaj butów w cudzysłowie zaznacza mówię to reformy czy przyspieszenia no po prostu mają słabe pojęcie o materii, do której naprawiania siedzieli to może właśnie to materia w ogóle nic nie obchodzi obchodzi się po nie wiem udrożnienie inwestycji dla rozmaitych biznesów kosztem tej rangi symbolu na odzyskanie, ale jednocześnie uzyskanie jak sądzę, aby te nie są to pewnie jednak krótkoterminowego poparcia społecznego, bo i dzisiaj w internecie wszystko i nic w internecie nie ginie prawda ja bym słuchaczom, którzy mają wątpliwość co do tej naszej argumentacji zalecił przeczytaniem kilku tekstów, które towarzyszyły inne wręczanie kluczy do mieszkań osiedle minie i po kilku miesiącach przeczytanie reakcja mieszkańców będziemy Inter zdobył ja już wtedy zwraca uwagę jak on wygląda każdy w Google na mapie Google może zobaczyć, gdzie jest miasto Jarocin, gdzie jest tych kilkanaście domów i jak to się ma do ładu przestrzennego do miejsca na ziemi dobrego i t d . i t d. do tych wszystkich wartości, o których myślimy, kiedy zamarznie jezioro w mieszkaniu o dobrym życiu prawda, więc mojej ocenie ta specustawa wprost tej kierunku trasy linii zmierza do podobnych rezultatów, chociaż nie wykluczam, że przy bardzo wyrafinowane stosowanie niektórych narzędzi ograniczonych tych uproszczeń można uzyskiwać też rezultaty lepsze wszystko zależy tak naprawdę od ludzi w końcu jego władze gmin mogą odrzucać te wnioski i cały czas posługiwać się narzędziami prawa miejscowego, mimo że będą one, o ile będą oczywiście chciał 13 3 7 dziękuję bardzo dziękuję Grzegorz Buczek architekt urbanista wykładowca wydziału architektury Politechniki warszawskiej był ze mną Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA