REKLAMA

UE otworzy drzwi krajom Bałkanów Zachodnich?

Połączenie
Data emisji:
2018-07-12 14:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
25:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
włączenie ich recykling Olsztyn Igor 14 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studiują Marta Szpala z ośrodka studiów wschodnich dzień dobry dzień dobry w Londynie odbył się szczyt czegoś co się nazywa proces berlińskiej w Polsce jest hasła absolutnie mało znane w sporze wytłumaczy, o co też pochodzi, a powinni się coraz bardziej przyzwyczajać do właśnie do prezesa berlińskiego przed pracą bałkańskie się czasami określa, ponieważ kolejny szczyt odbędzie się Rozwiń » w przyszłym roku w Polsce w Poznaniu, bo w Poznaniu tak znana natomiast tak mówi się o Poznaniu jest taki proces został zainicjowany w 20 1 4 roku przez Berlin stąd nazwa procesy berliński była Lady jest adresowany do 6 państw bałkańskich, które starają się o członkostwo w unii Europejskiej i też jest to taki format hubu, w którym w ramach, których współpracuje z 7 państw członkowskich, czyli Chorwacja Słowenia Włochy Francja wielka Brytania Austria Niemcy i my zostaliśmy zaproszeni do tego procesu w tym roku też z krajów Albania Bośnia Hercegowina Kosowo Macedonia 3 Thomas dania Północna tak ma zadanie prace projektowe na wystawę północną znalazły finał grand prix w naszych Czarnogóra oraz Serbia tak i ten proces Toobal to była odpowiedź Arki 2 potrzeby po pierwsze to chyba taka inicjatywa, która była odpowiedzialna to co powiedział komisarz Junga, który odebrała stanowisko w 20 1 4 roku, który powiedział, że nie będzie rozszerzenia w ciągu najbliższych 4 lat i to taki jest taki zimny prysznic dla pań z bałkańską re staram się od członkostwa starano się to to wrażenie osłabić pokazać Unii Europejskiej państwa członkowskie są wciąż bardzo zainteresowane Bałkanami integracją tego regionu i właśnie stąd taka bardzo konferencja na bardzo wysokim szczeblu w formacie spotkanie głów państ w i rządów w Berlinie w 20 14 roku, która później, jakby po plusie nie cyklicznie powtarzała i kolejne szczyty były w Wiedniu w Paryżu im, a z zeszłym roku w Trieście we włoszech w tym roku właśnie Londyn łupem, żegnając się z Unią Europejską zorganizował też szczyt bałkański i to było wtedy to jest 1 czynnik, który właśnie pokazać bardzo duże zainteresowanie i próbę opracowania nowych formatów współpracy z regionem bałkańskim w związku z tym, że proces integracji Europejskiej z różnych przyczyn zarówno, jakby po stronie unijnej, jaki powstanie państ w bałkańskich przebiega bardzo wolno druga drugi czynnik co było to było dary to jest rosnąca obecność innych aktorów, jakby poza unijne możemy tak nazwać na obszarze Bałkanów zachodnich, która bardzo szczególnie Niemcy niepokoją te są Chiny aut Chiny Rosja i Turcja, którzy w które, jakby przez programy inwestycyjne wsparcie polityczne coraz bardziej są aktywne na Bałkanach nic, bo miał pokazać, że Unia Europejska wciąż jest aktywnym graczem graczem na Bałkanach prozy tamtego tego formatu była przede wszystkim inne kwoty to był przede wszystkim kwestie gospodarcze było tak, bo szansa na takim założeniu, że to właśnie słaby rozwój gospodarczy gospodarka oparta na przestarzałych technologiach zdominowana przez państwowe spółki firmy czy przedsiębiorstwa powoduje, że ten rozwój gospodarczy jest bardzo wolne na Bałkanach, że reformy są bardzo bardzo wolno wprowadzane, ale też proces demokratyzacji jest bardzo bardzo powolny co wynika z faktu, że elity polityczne, które kontrolują gospodarkę w w tył w ten sposób budują swoją pozycję polityczną i oligarchowie tak kontrolują, rozdając miejsca pracy rozdający różnego rodzaju synekury czy granty dla dla przedsiębiorstw kontrolują społeczeństwo zapewniają sobie zwycięstwo wyborcze, jakby silny sektor PE sektor państwo prywatne jak właśnie szybki rozwój tych małych średnich przedsiębiorstw szczególnie jeśli chodzi właśnie nowe technologie to będzie taka odpowiedź na właśnie wszystkie wszelkie bolączki czy to pomoże to rozwiązać problemy państw bałkańskich, jakie są właśnie słabe rządy prawa wolne tempo oraz wprowadzania reform wolne tempo tempo integracji i takim kolejnym prezentem to było tylko Duńczyk wciąż jest to jest kwestia innym czy w rozwoju współpracy regionalnej to znaczy to jedyny region, który kiedyś był jednością oprócz Albanię, jakby wchodził w skład innego państwa w wyniku wojny został bardzo podzielone są bardzo małe rynki łącznie z około 20  000 00 0 konsumentów który, jakby sąd dodatkowo poszatkowane co powoduje że, żeby inwestorzy bardzo niechętnie inwestują naczyń mamy bardzo różne reżimy prawne bardzo słabą infrastrukturę IT powoduje, że że, jakby te inwestycje zagraniczne no to inwestorzy omijają ten region integracja gospodarcza tego regionu, zanim zostaną członkami Unii Europejskiej pozwoli, aby przyśpieszyć ten rozwój Pucciniego bardziej ten cały region uczynić bardziej atrakcyjny dla elementów zewnętrznemu archiwa zostaną zamienione w fajnym papierze czy ten region chce tak znowu się między sobą integrować, bo one też mocno skonfliktowany nie bez powodu tam wojna wybuchła jak niektórzy twierdzą została przerwana i nieskończenie zmęczona to prawda tak jak powiedziałam co odpowiedział w ten sposób, że faktycznie, jeżeli chodzi na leki bardzo wysokim poziom polityczny to tych problemów jest wciąż bardzo dużo natomiast faktycznie to, że liderzy spotykali się co roku i że jak pokazano konkretne obszary współpracy n p. właśnie budowę wspólnych dróg, które poprawią po prostu sytuację wszystkich państw regionu czy pokaz rano liderom pań z ukraińskim korzyści płynące właśnie regionalna macie takiej współpracy regionalnej i szczególnie na niskim poziomie na poziomie administracji, a co praca faktycznie zaczęła się się bardzo rozwijać jak ona jest obecny podział tych bardzo takie pozytywne, bo to jednak to część tych krajów to ta po to jest jakby 1 język czy wspólny język czy przyjąłby to sprzyja sprzyja takiej integracji, a zatem takie planowanie przestrzenne, ale też unijne i czy zagranicznej są 3 panie finansowych, że 1 instytucja finansowała 10 km drogi w 1 kraju, a druga w 10 m drugim, że tak nie było takie myślenie wspólnego regionie, żeby połączyć go właśnie gra z Unią Europejską to było po prostu marnotrawienie z środków, więc faktycznie sukcesem tego procesu było to z, że stworzono je jakby wspólną koncepcję 1 koncepcję rozwoju Regionalnego to też jest jak ważna właśnie z punktu widzenia naszych wybaczy zaangażowania unijnego mizernego funduszu Walutowego czy banku światowego, które finansują różne projekty na Bałkanach, że myślimy o regionie jako całości i w związku z tym też to jakby wymusiło to współpracę sektorową poszczególnych państ w, mimo że oczywiście to nie jest tak, że te konflikty spory szczególnie widoczne w gra w trakcie trwającego obecnie mundialu, który się ujawniły, że na żonę znikły natomiast, jakby faktycznie jest także, że od takiego niskiego poziomu w ta współpraca współpraca się rozwija też bardzo ważne to jest to pozytywne efekty całego procesu, ale to co jednak jest istotnym obrazem rzeczy taka deklaracja polityczna jest tutaj będziemy próbowali integrować dane regionalne SLD istotna jest ważna rzecz jest rzeczywista Wola polityczna po stronie unijnej, żeby URE ten proces poszerzania Unii jeszcze dalej pociągnąć w momencie, kiedy tam jest tak strasznie tak dużych kłopotach w kłopoty są wyraźne są przede wszystkim polityczny awans mają właśnie powiedział, że odpowiedzią na to, o czym pan, mówi że tej woli politycznej po stronie Unii Europejskiej nie ma przemiana nie jest aż w tej prezydent Macron powiedział, że najpierw Unia musi zreformować itp integracja musi pogłębić, zanim się będzie rozszerzała odpowiedzi na te prace w berlińskim, bo on promuje taką wizję, że tak powiem integracji bez członkostwa to znaczy że, zanim uzyskać pełnoprawne członkostwo, a będzie to bardzo znaczy to tych ryb kwestia długiej dalekiej przyszłości to dobrze było zaoferować państwo bałkańskim takie narzędzia, które będą wytycznymi do wprowadzenia reform jest Szczecin 2 tys to jest taka integracja sektorowa żeby, żeby państwa te nie czekały aż się zreformujemy traci w ten sposób czas były też zapominamy, że procesy integracji Europejskiej to są takie same mówią liderzy państ w bałkańskich takich coaching w reformach to znaczy, że to pokazuje wytyczne jak i co powinno się reformować jak powinno się harmonizować prawo czy regulacji czytamy występują i dostosować do tego do takich unijnych do unijnych regulacji co powoduje, że ten region, mimo że formalnie nie będzie członkiem Unii Europejskiej to w dół w liście, choć regulacja będzie będzie będzie tor będzie zintegrowanej to są takie bardzo ciekawe wnioski do tej gry w 1 z parytetem priorytetów są kwestie infrastrukturalne czy taka szeroko pojęta idea Connect CVT, że oczywiście to jest także budowanie nowych dróg przyśpiesza transport jest bardzo istotne z punktu widzenia handlu rozwoju gospodarczego, ale regulacja nasze harmonizacja regulacji tylko przyśpieszał, jeżeli będziemy te same regulacje wszędzie, jakby ten pewien czas transportu się bardzo skróci to też powoduje, że te inwestycje będą chętniej lokowane właśnie nabył w państwach bałkańskich, ale trochę zabawne, że mnie chce promować Connect, czyli jest karą sama zaczynam mieć kłopoty z zasadą jest pytanie o granice co bez pytania kontrole graniczne mierzonej przewraca, bo to było bez mocno powiedziane, chociaż granica między Niemcami Austrią jest to oczywiście dużym znakiem budowlanym wraz z pewnym sensie to jest takie pytanie o to co korzystało z nich dzisiaj pytanie może przejdziemy do takiego drugiego o problemach, które wydają się rozwijać to znaczy czy taka jest rzeczywiście to społeczeństwo rzeczywiście tak do tej Górnik grał w ale tuż po informacji w 14 2 4 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia Marta Szpala z ośrodka studiów wschodnich rozmawiamy o Bałkanach zachodnich i o inicjatywie politycznej inicjatywie Europejskiej, której szczyt odbył się w Londynie przez przyszłoroczne ma się odbyć w Polsce mówiących o integracji Bałkanów zachodnich czy 6 krajów z bałkańskich z Unią Europejską integrację, która jest oczywiście rozłożona na wiele lat nikt nie mówi o jakimś krótkim terminie czy szybkim terminie wejścia do Unii chyba nie ma wcale takiej gotowości po obu stronach natomiast chyba musimy sobie uświadomić jak czym w ogóle dzisiaj są Bałkany jak ci jak funkcjonują kraje spoza Unii Europejskiej kraje europejskie, o których przed tak często zapominamy zawężając wybiorą perspektywy Europy no właśnie krajów Unii znaczy w oczywiście tak czy Bałkany to jest tak jak, gdyż obecnie 1 z najbiedniejszych regionów z po Europie tak PKB per capita w Albanii wnosi 2 9 % średniej unijnej, czyli tak zdecydowanie poniżej 40 % średnie unijne co wszystkie kraje pensje są bardzo niskie i tak naprawdę kraje są utrzymywane głównie dzięki wpływom z diaspory szczególnie Albanii Macedonii to właśnie diaspora wysyłają środki finansowe utrzymuje i pomaga tym, którzy zostali w kraju w ilości zapaść gospodarcza te tak macie faktycznie byli to szczególnie jest bieg widoczne jeśli chodzi o kraje byłej Jugosławii, które pamiętają ten dobrobyt lata osiemdziesiąte met Opera teraz mówimy o integracji Europejskiej Bałkanów, ale spojrzymy takie raporty z lat dziewięćdziesiątych dziesiątego roku przed samym wejściem nim przestałem wybuchem wojny na bok ana to to takie raporty brytyjska mówiły o tym, że tylko Gocławia ma szansę w bliskiej przyszłości wstąpić do Unii Europejskiej, bo cała Europa środkowa jest tak biedna opuszczona lewa zapóźnione gospodarczo i biedna, żeby niema szans tego zrobić teraz hasła te się odwróciła kiedyśmy śmiech dziś do Jugosławii podziwiali jak ten kraj funkcjonuje, gdy na zęby teraz jest także to właśnie młodzież czy rząd czy pracownicy administracji przerażoną do nas i uczą się od nas tego jak funkcjonuje ad dobre dobrze funkcjonujące efektywna administracja się wykorzystuje środki unijne czy jak można właśnie reformować samorząd Polski to jest także my jesteśmy teraz właśnie zieloną wyspą przykładem takim krajem, który właśnie rozwija się gospodarczo to jest przedmiotem ogromnej zazdrości na Bałkanach czy takiego podziwu też dla naszego kraju i faktycznie da się bardzo zmieniło i tutaj bardzo duża presja migracyjna we wszystkich krajach właściwie to też jest bardzo poważny problem i 1 z głównych hamulców rozwoju, że wszyscy młodzi ambitni i aktywni, a aktywne osoby właściwie wyjeżdżają i to są po prostu całe pokolenia, które wyjeżdżają zagranicę i też to jest degradacja infrastruktury bała wieści mówi magistrem właśnie w szczególnie jugosłowiańskich to tak jakby nie ma nowych inwestycji tak jak o 8 0 latach jeszcze inwestowano infrastruktura do tak od tej pory nie budowa nie wybudowano właściwie żadnej nowej elektrowni, więc mamy mamy problemy z brakiem prądu teraz faktycznie praca z berlińskiej, ale także zaangażowanie w inny spowodowało, że to, że bieg powoli idą jednak czy ta infrastruktura się szczególnie w Serbii bardzo rozwija rozbudowuje się nowe nowe drogi i ja bym powiedziała tak też strasznie bardzo poważny problem, gdyż jak i bezpieczeństwa czemu był poświęcony m. in. właśnie szczyt w Londynie było my mówimy o granicach i stawianiu murów znaczy przy tak długiej granicy państ w bałkańskich z Unią Europejską to nie jest granica, którą możemy kontrolować możemy kontrolować tylko włącznie przez to, że stworzymy na Bałkanach dobrze funkcjonujące państwa, które będą granic strzegły razem z nami i to jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia derby Europy to 80 0 mówimy o zagrożeniu takim, a w tym momencie mało prawdopodobne wybuchu nowego konfliktu, ale policja racji takich kwestii jak właśnie zorganizowana przestępczość handel bronią handel narkotykami, jeżeli te kraje będą słabe bez bez dobrych posta w gospodarczych zagrożenia po prostu psia przepływają w płynie do do Europy nie da się na tej granicy postawić mu równać to nie jest rozwiązanie rozwiązaniem jest właśnie tylko wsparcie wsparcie tych państ w procesie integracji Europejskiej czemu właśnie służy m. in. prace berlińskich, ale nie rozumiem, że to wówczas powierzyć to to, że w UE taka sytuacja, w której mamy jeszcze całą zjednoczoną Europę, która ma wspólny rynek gospodarczy mamy takie regiony, które zostało z tej integracji wycięto itd trochę można być wyłączony porzucony stwarza też takiej przewagi dla wielu krajów w samej Unii przewagi gospodarcze przewagi instytucjonalnej co, bo bogatsze kraje, które mogą w nas w pewnym sensie dyktować swoje warunki, jeżeli już tam decydują się zainwestować czy nie jest tak, bo tak oczywiście tak się dzieje i w momencie, kiedy jednak inwestorzy przychodzą o na wokandę TK, których sytuacja na kolonialne ażeby nas jednak warunki są dyktowane przez zachodnich inwestorów jak rząd nie ma możliwości żeby, żeby odmawiać takim wszak w takim momencie, bo bezrobocie bardzo wysokiej jego wszelkie inwestycje generujące nowe miejsca pracy powodujące, że ta konsumpcja wewnętrzna rośnie są są bardzo pożądane więc, więc faktycznie tak jest i tutaj jakby problemy z z wypłatą pensji w terminie na sam Suns są bardzo podobne są bardzo poważne to też jest właśnie temu też miał służyć proces berlińskie jak spojrzymy z wielkiej mapy Europy planowania infrastrukturalnego planowania infrastruktury energetycznej połączenie właśnie gazociągowej czy ropociągiem to zawsze właśnie ta Europa i Biała plama, czyli Bałkany i proces proces boloński miał dla regionu wciągnąć właśnie w FT to planowanie Europejskiej, by zsynchronizować nasze priorytety w perspektywie całego kontynentu no to jest bardzo ważne bo, bo my tutaj jesteśmy przyzwyczajeni do szybkiej szybkiego podróżowania w ramach strefy Schengen wjazd na Bałkanach zysk ze złymi drogami licznymi granicami na ten transport czasami 1 50 km wiedzie się 4 5 godzin, więc na, jakby to jest coś to poważny po pewnym poważnie ogranicza możliwości rozwojowe tego regionu, tym bardziej że też jak warunki jak tam są geograficzne bardzo trudne, bo tam bardzo dużo górzystych terenów, które przez które, jakby trudno się przebić więcej, więc szczególnie ta infrastruktura drogowa jest bardzo potrzebna natomiast miałby też piesi z punktu widzenia Polski tego nie będzie wyglądał nasz nasze przewodnictwo w tym procesie i nasza tej pomocy wątek to też jest bardzo ważne i Polska to jest bardzo cenionym partnerem jeśli chodzi o przekazywanie właśnie doświadczam przedakcesyjnych my w przeciwieństwie do krajów starej Unii Europejskiej jeszcze wciąż pamiętamy o tym jak myśmy się reformowali mamy ekspertów, którzy mogą pamiętają jak właśnie harmonizować liśćmi przyjmowaliśmy regulacje unijne i to jest taka wiedza, którą bardzo chętnie, by powinniśmy przekazać przekazywać państwom bałkańskim, bo proces integracji nie chodzi tylko włącznie o pieniądze na rozwój, ale chodzi też o to, że właśnie te wspólne regulacje wprost w 2 jeśli chodzi o, jakby w perspektywie całego kontynentu po prostu ułatwiają rozwój gospodarczy się wstrzelić w taki specyficzny moment na świecie, gdzie właśnie ta Unia Europejska po takim punktem dojścia nie było w zasadzie konkurencji nawet wizji, która mogłaby konkurować z Unią Europejską cała klasa polityczna od osiemdziesiątego dziewiątego roku gości była zorientowana na euro PMI w sierpniu pomysł nie wiem pozostawania poza Unią były traktowane na dużym dystansem może ją upraszcza teraz na drodze stanie, bo takie wszystko gładkie ale, ale jednak wydaje się, że ten wektor w stronę Europy był dość wyraźny ja nie wiem czy dzisiaj tak jest też Europa szczyt jest skonfliktowana wewnętrznie ma kłopoty jest gra się dość chłodno jeśli w ogóle kiedykolwiek była Super ciepła, więc pytanie, jakby jak to działa czy i rzeczy się na Bałkanach jest takie poczucie, że tej Europy należy się w koniecznie jak by dopchać czy też może właśnie wcale nie bardzo wyobrażam sobie, że budowanie siły politycznej i budowanie oligarchy jest dużo łatwiejsze, kiedy się poza Europą w portfelu zaczęliśmy to prawda i faktycznie tak faktycznie tak trochę jest natomiast, jakby nie zmienia to faktu, że w lecie jest poziom rozczarowania Europą tego jak długo ten proces trwa, że on też, jakby coraz bardziej niesprawiedliwe, że Unia zawsze mówiła żona jest większy transfer czyli, jeżeli się reformuje się wprowadzać wprowadzacie to, czego od was żądamy to my wam po prostu gwarantujemy czy pogłębiać integrację z Unią Europejską i właśnie szczyt z, który miał dać czerwcowe Unii Europejskiej, który pokazał, że Macedonia te zakupy ciekawy przypadek kraj, który bardzo które, gdzie jak demokratyczne protesty obaliły oligarchicznych władze, które bardzo szybko się reformował w ciągu ostatniego roku odkryto więc, jakby w imię integracji Europejskiej zdecydował się na historyczne porozumienie z Grecją zmienia nazwę państwa, czyli tyczki wyrzeka się tego co jest dość ważne na Bałkanach, czyli właśnie tożsamości takiej budowanej młodej w zamian za to miał uzyskać rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych i prezydent Macron mówimy, jakby własnych bilateralnych interesów próby ugrania coś na na arenie Unii Europejskiej powiedział mnie w i to powoduje, że jakby faktycznie państwa bałkańskie tracą wiarę w Unię Europejską natomiast wydają się, że mimo dużej ilości takiej politycznej kokieterii próby poszerzenia sobie ma tego płaszczy pola manewru politycznego poprzez budowanie relacji z Rosją poprzez budowanie relacji z Turcją czy z Chinami jednak większość dziełem liderów politycznych zdaje sobie sprawę, że w tej nie ma alternatywy dla Unii Europejskiej to jest bardzo dobry okres powiedział minister Dymitra który, który też zapytany o to właśnie czy pani czy Pański kraj chce się dostać do Unii Europejskiej my tu mamy duże kryzysy problemy gospodarcze problemy polityczne ogromne konflikty obyczajowe, którzy już w teście w środku zamknięte zaporą zapominacie jak zimno jest na zewnątrz, że te kraje, jakby pozbawione wsparcia Europejskiego narodu nie mają szans na nas na na rozwój i na Rosję jest bardzo daleko i tak już tak bym to wsparcie polityczne czy finansowe, które oferuje jest niewielkie, a jest, gdy bardzo, jakby wykluczające czy jakby żądać żąda się tych pań z bardzo wierzącą w wersji tak i to też jest coś takiego co jakby nie odpowiada tamtejszym elitom politycznym jest bardzo ciekawa konstatacja, bo można właściwie powiedzieć, że się tego posłucha uważnie się nad tym głęboko zastanowić, że wszelkie dyskusje o tym, poco nam ta Unia to są dyskusje, które skazują Europę na totalną marginalizację światową to właśnie ich wartość pobrzmiewa prawda z tych słów żaden region bez współpracy bez silnej integracji będzie naprawdę niewiele wart to prawda myślę, że faktycznie jest także na FP w perspektywie całej Europy w świetnym tak, że to też jest także tylko poprzez to dobry Europa jako 1 z zjednoczony organizm gospodarczy i polityczne możemy przeciwstawić się czy być, jakby równoprawnym graczem dla dla innych potęg światowych jak powiedziała, że też bardzo było dobrze widać na na tym szczycie w Londynie jeszcze pan szczycie w Bałkanów zachodnich właśnie w Londynie, który to miał być TVN Party znaczy Londyn, który chciał pokazać dochody z Unii Europejskiej miał pokazać, że jest wciąż ważnym graczem okazuje się, że mimo wszystko nie jest znaczy, że Londyn był ważny dla pań bałkański on był ważny, dlatego że wzięła od środków i był równie wielka Brytania była wielkim rzecznikiem integracji Europejskiej i rozszerzania może nie pogłębiania, ale rozszerzania Unii Europejskiej przyjmowania nowych krajów teraz obecnie Londyn nie powiązane gospodarczo z Bałkanami bez, jakby jakiś znaczących interesu bezpieczeństwa na Bałkanach nierozumiejący problemu bałkańskich w związku z tym, że to jest wyjątek powiedziano w Londynie Londyn jest wyspa w związku z tym og ochrona granic lądowych to nie jest jakby tematyka, którą Bałkany jest rola stroma stron wielka Brytania ma do czynienia to pokazuje, że po prostu ten Londyn z bez Unii Europejskiej jest po prostu marginalizowany ten proces będzie się pogłębiać to znaczy tylko będąc w środku możemy wpływać na procesy polityczne jednak wzmacniać swoje swoją pozycję, dlaczego właściwie 1 czy pani jakąś refleksję taką własną na temat tego, dlaczego tak bardzo zmarginalizowana ten region, dlaczego tak został kompletnie właściwie pominięty w pierwszej dekadzie 20 01. wieku z drugiej także zjemy powiedziała w ten sposób, że względna stabilność regionu i problem powstał obiekt w połączeniu z problemami wewnętrznymi Unii Europejskiej które, jakby miały miejsce od 20 0 8 roku tak szczyt tej grupie kryzys finansowy powodował, że jakby Unia Europejska jak mnie nie widziała potrzeby aktywnej polityki w tym regionie wychodzą co wy było takie założenie, że jak te państwa będą gotowe do, jakby wprowadzał reformy i będą, jakby dojrzały politycznie to my to my je przyjmiemy, ale tak rozwiązanie pewnych konfliktów ogłoszą niepodległości przez Kosowo, jakby zmniejszenie napięcia między administracją ogólnej państwami spowodowało że, że uznaliśmy że, żeby nie trzeba się tym regionem zajmować żonie tak jest otoczony przez przez Unię Europejską przez państwa NATO i w związku z tym, by siłą rzeczy taką siłą inercji będzie się reformować będzie się demokratyzować pokaz, jakby niesłusznie okazuje się życie pokazało, że nie znosi próżni w momencie, kiedy Unia ta przestała być aktywna to znaleźli się inni aktorzy, którzy naszą słabość wykorzystali Rosja Chiny i którzy szczególnie Rosja jest niebezpieczna, bo niby to jest kraj, który jak żywi się konfliktami napięciami i też pozycja szczególnie w Serbii wynika z tego, że właśnie Serbia ma nierozwiązane kwestie m. in. w Kosowie nic na tym Rosja właśnie gra gra to jest taka osoba dzieli życie dzieli rządź i w ten sposób, gdy inne kraje osłabiają nasze wpływy w regionie dziękuję bardzo Marta Szpala z ośrodka studiów wschodnich była ze mną studio 1 4 3 9 8 informacje program przygotowała Wioletta Majewska realizował przez Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA