REKLAMA

Trwa protest służb mundurowych. W poniedziałek dołączy straż graniczna

Światopodgląd
Data emisji:
2018-07-12 16:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
11:57 min.
Udostępnij:

Dlaczego polskie służby mundurowe protestują? Czy faktycznie mają powody do niezadowolenia i jakie konsekwencje poniosą z tego powodu zwykli obywatele? Rozwiń »

11 lipca odbyło się posiedzenie rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i byli tam reprezentowani funkcjonariusze policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, służby więziennej i krajowej administracji skarbowej.

Gościem Agnieszki Lichnerowicz jest Marcin Kolasa, przewodniczący federacji związków zawodowych służb mundurowych, który wyjaśnia jak dramatyczna jest sytuacja pracowników budżetówki. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest Marcin Kolasa przewodniczący zarządu głównego NSZZ funkcjonariuszy Straży Granicznej i też przewodniczący federacji związków zawodowych służb mundurowych, dzień dobry. 11 lipca, więc wczoraj odbyło się posiedzenie rady federacji związków zawodowych służb mundurowych i byli tam reprezentowani funkcjonariusze policji, Straży Granicznej, Państwowej straży pożarnej, służby więziennej i krajowej administracji skarbowej i zdecydowaliście o tym, że od poniedziałku, od 16 lipca rozpocznie się akcja protestacyjna służb mundurowych właśnie, więc co, to będzie za akcję, czyli na czym protest ma polegać?  Rozwiń »
Potwierdza w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie rady federacji związków zawodowych służb mundurowych wszystkich tych służb, które pani wymieniła, które są członkami rady federacji i rada podjęła decyzję o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji manifestacyjnie jej protestacyjnej służb mundurowych z dniem 16 lipca powodem rozpoczęcia tej akcji z Japonią 1 kongresie na czym będzie polegał proces, bo drożeją mieliśmy 2 dni temu był ranny Rafał Jankowski był z Zubem przedstawicie związków policyjnych, bo oni już protestują już Moniuszko mandatu z mieniem nie zawsze będą w Lu wypisywać mandaty rady federacji w swoim harmonogramie działań przyjęła w pierwszej fazie, a więc od 16 lipca oflagowanie budynków i pojazdów służbowych drugim takim elementem ma być wysyłanie listu do pana Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z poparciem żądań federacji oraz trzeci wstępny takiej przyjęty to jest przez radę federacji to jest nie u mnie nie dawanie mandatów w związku z ujawnieniem wykroczeń, który może nakładać mandaty karne to jest taki pierwszy etap, a potem, a potem w zależności od tego czy porozumiemy się zostać żoną rządową w szczególności ministra spra w wewnętrznych administracji będziemy wdrażali następne przygotowane działania liczymy na to, że dojdzie do podpisania tego porozumienia dla dobra i funkcjonariuszy i wszystkich polach przydzielono taką ulgą, bo też macie bardzo duże ograniczenia, jeżeli chodzi o możliwość protestowania, ale powiedzmy w takim razie o żądaniach nasze żądania są od dawna znane dniu 12 marca wystąpiliśmy do pana ministra spra w wewnętrznych i administracji ministra finansów minister sprawiedliwości z naszymi żądaniami to są takich już żądać pierwsze żądanie to jest zwiększenie uposażeń do kwoty 6 50 6 50 zł w tym roku ponad to co jest zapisane w ustawie modernizacyjnej, na który jest przyjęta podjęcia prac legislacyjnych w zakresie przywrócenia systemu emerytalnego, który obowiązywał do 3 1 grudnia 20 1 2 roku pozycja żył zmniejszenia limitu 5 5 latach w bojach z powiedzmy, że możecie już na emeryturę przejść po 2 5 latach pracy, ale nie wcześniej niż młodsi niż 50 lat tutaj do takiej sytuacji, że ktoś, kto ma 20 lat wstępuje do służby zgodnie z tą obowiązującą ustawą pracuje 2 5 lat i nad i mając 2 4 5 lat nie spełnia kryteriów do odejścia jest 1 0 lat buddystów zamierzają w 4 5 letni świetnie przygotowany wykształcony doświadczony no ale trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest pełne świadczenie tylko o pewien limit, jaki będzie dostawał z wynagrodzenia w tej chwili jest to pop 1 5 latach 40 % i o tym wszyscy zapominają głośno mówią, że funkcją się od chodzą na Tumską do siebie, że jeżeli wozimy moją służbę jest funkcjonariusz, który w filmie wataha rewelacyjnie to wygląda, choć po górach jest wysportowany tylko proszę zobaczyć dzieci funkcję szefa to zupełnie złożona z wnętrzem i granic Unii Europejskiej wewnątrz kraju i mają te piesze patrole, gdzie indziej muszą chodzić pilnować granicy i Roman to bardzo dobrze lub pełnią służbę w przejściach czy drogowych czy lotniczych jednak system obciążenia powoduje, że ktoś, kto wyliczył ten wiek 1 5 lat to nie jest adekwatne do tego co się dzieje i wójt Gorzyc, czyli podwyżka o kolejne 8 50 zł to nie jest nazwę zawdzięcza reformę Emery zmian emerytalnych w następnym z postulatów to jest odmrożenie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy wprowadzonej w pełnej odpłatności za czas służby przekraczający określone normy, czyli odpłatność za nadgodziny w tej chwili funkcjonariusze nie mają takich odpłatności to co jest na rynku cywilnym oprócz służby Państwowej straży pożarnej, gdzie obowiązują takie przepisy natomiast wobec pozostałych służb te przepisy nie obowiązują chcemy tak samo zrównać status funkcjonariuszy MSZ i podwyżki płac mężczyzna w godzinę na razie przedstawiamy wszystkie zakres naszych żądania pójdzie będziemy mogli szczegółowo o nich porozmawiać jej chodzi nam jeszcze 1 rzecz o rzeczy, które już dawno była obiecana i że zostanie naprawione tzw. art. 15 a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, który dzieli teraz funkcjonariusze na 3 kategorie na tych przyjętych do 1 stycznia 9 9 po tym okresie do 20 13 trzeciego roku i w ramach tej nowej obowiązującej ustawy z niewielu już o jakiej się w jakikolwiek telefon emerytalną, bo każda reforma jest ich kwestia jest taka, że my proponujemy, a ponieważ domy chcemy wprowadzenia tych posta w wyższego poziomu 1 postulacie dotyczącym przywrócenia pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej, który nie przekracza 30 dni w ciągu roku, dlaczego my chcemy to zrobić, ponieważ liczba wakatów i której służbie ilość chętnych do tych służb powoduje, że to jest to należy to zrobić pod innym sytuacji będziemy mieć mamy Super program modernizacyjny, który de facto opowiedzieć funkcję już oczekiwali tego programu modernizacyjnego przystanie powstaną duże powstanie, ale podają takie głosy, że budujemy piękne budynki, ale niedługo nie będzie miał, kto z nich pełni służby są już jest dużo, a skończyłem, a skąd ono rangę niż on tuż przed powołaniem rzecznika komendanta Nadbużańskiego oddziału Straży Granicznej, która opowiada, że w ubiegłym roku 8 0 osób zostało przyjętych ponad 1,5 1000 kandydatów akurat tam z informacji przez nas posiadanych to raczej liczba kandydatów do służb się zmniejsza z tego co pamiętam czy 5 czerwca na poszedł na posiedzeniu komisji spraw wewnętrznych administracji padły dane, które można palić są zatrważająco ilości wakatów w służbach, iż takiej ilości wakatów nie było takiej proszę opowiedzieć swą naturę tych wg z danych, które zostały podane w policji blisko 10  000 wakatów Straży Granicznej podano do cyfry 2 2 2 5 z roszczeniem nabywców stanowi 1 3 i pół procent swojej formacji oraz funkcjonalny, a liczba wakatów wcale nie zwiększa nie nie powoduje, że fundusze mają mniej zadań tylko powoduje, że fundusz są obciążeni dodatkową pracą w i ile zarabia funkcjonariusz Straży Granicznej w końcu ja odpowiem pani na to pytanie także nieadekwatnym do tego co wykonuje on tak, by psuć słuchaczom dać możliwość od swoich list osób to bowiem w taki sposób, że funkcjonariusz przyjęty do służby zarabia około 2 3 2 30 2 400 na rękę z małą perspektywą szybkiego tego wzrostu co w większości przypadków powoduje nawet w dziesięcioletniej skali i tak zarabia to co zawsze podajemy przykład Otóż tego co pracownik stąd z szacunkiem dla pracowników dyskontu jednak bycie funkcjonariuszem to są inne wymogi i inne co posiadacz kwalifikacji i spełniać wymagania, żeby dostać się do służb mu widziałam informację, że to jest około 2 6 początek o niej na rękach i nie uważa pani, że to jest wystarczające dla funkcjonariusza, który codziennie o każdej porze jest na każde zawołanie służy państwu i jego obywatelom myślę, że nie zgadzamy, a więc tylko elita się zastanawiam, bo to jest taki moment, gdzie mieszkasz dotąd nie tylko takie wymieniłam wszyscy słyszeli służb mundurowych policja właśnie Straż Graniczna pożarna straż służba więzienna i administracja skarbowa domagają się podwyżek, ale nos Soły jest w tzw. budżetówki całość słychać to są wydają się bardzo przekonujący za każdym razem argumenty czy nie obawiacie się, że po prostu teraz presja na rząd jest tak dużo, że będzie mu trudno spełnić wszystkie te oczekiwania my mamy założone cele mamy swoje żądania i je będziemy analizować i nic myślę, że przekonacie śmiech myślę, że w dla dobra funkcjonariuszy i bezpieczeństwo państwa nie ma wymiernej korzyści większe niż bezpieczeństwo państwo jego obywateli i funkcjonariusza to jest stres oglądając te rozmowy no właśnie no cóż to jest ciekawa sprawa o tym dlaczego został w ogóle ogłoszona akcja protestacyjna unum to jest efekt tego, że nie ma podpisanego porozumienia ministra spraw wewnętrznych pomimo tego, że 4 lipca skierowaliśmy projekt porozumienia do ministerstwa do tej pory nie otrzymaliśmy takiej odpowiedzi co będziesz tobą bardzo wyważony zrównoważonej kompromisowy projekt, który mógł zatrzymać to co się w tej chwili dzieje mu to właśnie teraz zamierza pan, że teraz pojęcia, kto to oflagowanie były głównie oznakowanie pojazdów czy być stosowanie pouczeń, a nie mandatów części test pierwszy etap prac co dalej może być następnym etapem, jeżeli podejmie taką decyzję komitet protestacyjny mogą być manifestacje rekomendowanie protestu włoskiego dla funkcjonariuszy wykonujących czynności to w ramach tego porozumienia mówię, że mogę mundurowego tak w ramach w ramach działań federacji związków zawodowych służb mundurowych, czyli teraz już będzie negocjować wraz z metą czas od początku negocjujemy to żądanie, które zostały w dniu 12 marca skierowany do ministra to jest pismo federacji, która skupia wszystkie te służby mundurowe, które wcześnie mówić ale gdybym coś robić więcej przebiegają tory zmowy to znaczy czy ma pan poczucie, że ta argumenty są ważne są przekonujące jest szansą na porozumienie czy w jedno trudne są rozmowy raczej się wydaje, że nie pomogły rozmowy są trudne to pomimo to mimo naszego spotkania z panem ministrem odbyło się bardzo dużo tych spotkań mam też przed sobą całą teczkę chyba z 8 z projektów tego porozumienia z każdym z każdym projektem gwarancję, że to co jest w niej zapisane są coraz mniejsza, a my się na to nie możemy zgodzić my chcemy takiego porozumienia, który będzie gwarantował, że to zostanie zapowiedziane zostanie zrealizowana, a Albert może pan rozwinąć jakieś niebezpieczeństwo, że to jest tak zapowiedział nam nie wg naszych prawników i wg naszej oceny propozycja porozumienia, które zostało nam przedstawiona w ogniu pod koniec czerwca nie gwarantowała, że te zapisy zostaną spełnione w poniedziałek ma rozpocznie się ma się rozpocząć akcja protestacyjna służb mundurowych m. in. właśnie Straży Granicznej Marcin Kolasa przewodniczący zarządu głównego NSZZ funkcjonariuszy Straży Granicznej przewodniczący federacji związków zawodowych służb mundurowych budżet państwa gościem bardzo dziękujemy za mnie za rozmowę jeszcze tylko dodam, że po dzisiejszej radzie dialogu społecznego w Ramin, na które inni posiedzenie faktycznie nie odbyło, dlatego że nie było kworum forum związków zawodowych uznało, że Novum to ten dialog de facto nie istnieje dlatego nie przyszli na spotkanie rady wtedy szef OPZZ Jan guz ogłosił, że decyzja w sprawie rozpoczęcia ewentualnych go protest OPZZ i całej budżetówki będzie podjęta we wrześniu także zobaczyłem coś wręcz działa teraz już
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA