REKLAMA

PiS przyspiesza ws. SN. Jest nowy projekt ustawy

Analizy
Data emisji:
2018-07-12 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kondycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie MF może trochę smutku usłyszą państwo mają w głosie, a to dlatego, że jestem smutna obserwujemy bowiem powolny rozpad Sądu Najwyższego on dzisiaj mieliśmy okazję przekonać się kolejnemu etapowi w we 2 odsłonach jedno do innych poszedł trwające posiedzenie krajowej rady sądownictwa, w którą podaje się za ów organ, a drugi element druga odsłona to jest kolejny projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym ustawa o kraje Rozwiń » krajowej radzie sądownictwa, w którym prawo sprawiedliwość wprowadzonymi zmianami w przyspiesza dające się wydaje proces oczyszczenia Sądu Najwyższego jest mi smutno, dlatego że jednocześnie tego samego dnia, a grupa ludzi mi pan miał okazję śledzić wyniki swojej pracy w UE od pewnego oporu przeciwko temu co robi prawo i sprawiedliwość wyniki te obserwowali na rozprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, a 1 z tych z tej grupy osób jest studium to Patryk Wachowicz z centrum analiz dla rozwoju analityk prawny for dzień dobry dzień dobry z, jaka to sprawa budzi się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym rozpatrywano mamy już wyrok ten będzie raz będzie mówić, jaki wyrok, ale bez przypomnijmy, o co chodziło myślałem, że pani redaktor Woś rozmawialiśmy o tym, wiele razy 3 alei dysonansu artylerzysty jaskrawo sprzed wielu tygodniach już pewnie trochę zapomnieliśmy, zajmując się tym co naj świeższe tym, który sędziów uratuje się przed miotłą PiS-u, a tutaj wracamy do początków tej historii tak dzisiejsza sprawa dotyczyła odmowy udostępnienia słynnych tajnych list z podpisami sędziów, którzy poparli kandydatów do tzw . krajowej rady sądownictwa oceniła je Kancelaria Sejmu tak utajniła Kancelaria Sejmu, powołując się 1 dosyć oczywiste cie zna od dosyć oczywisty przepis ustawy nowej ustawy o krajowej radzie sądownictwa, który nakazuje marszałkowi Sejmu publikacji pewnych informacji na stronie internetowej Sejmu i z tego z tej interpretacji Kancelaria wywodziła, że to co, że nie może udostępnić w trybie normalnym czyli, czyli wnioskowy nie może udostępnić innych informacji, których nie ma na stronie internetowe jak dotąd było napisane nie w ustawie, że ma marszałek Sejmu upublicznia informacje o kandydatach po ich składzie rozjeżdżone życiorys po linii Ewa z wyłączeniem załączników załącznikami były m. in. w właśnie te listy z podpisami 2 5 podpisów co z sędziów co najmniej w efekcie nie mogliśmy poznać nazwisk osób, które skierowały te kandydatury przypomnę państwu tylko 18 kandydatur z tego 1 5 wybranych do UE do tej tzw . krajowej rady sądownictwa, więc był podejrzany o 15 14 popartych przez grupę sędziów 1 przez grupę obrządek 14 osobowe wątpliwości co kto tam ości kogo popiera no dobrze i miała odbyła się rozprawa man i chciałam, żebyśmy posłuchali najpierw co powiedział sędzia sprawozdawca sędzia Andrzej Kołodziej na temat prawa dostępu do informacji publicznej w kontekście tej sprawy te same miejsce źródło tego uprawnienia zajęć sprawy jak i życia publicznego jest doniosła, bo zdaje demokratycznym państwie prawnym organy działały w ukryciu oczywiście są rejsy oraz przewidziane też o ludziach bez tego co reguluje, że gros ustawy o wyjeździe to nie jest gra o nieograniczone jest dobra nie bez nowości tak powiedział sędzia Andrzej Kołodziej nie zawaham się wojną jego imię nazwisko podawać, dlatego że wyrok był korzystny dla was Kancelaria Sejmu musi ujawnić te na listy tak Kancelaria Sejmu przegrała z kretesem żaden argument przedstawiony na rozprawie przez panią radcę pełnomocnika szefa kancelarii Sejmu po prostu mnie nie zasłużył na aprobatę sądu sąd jeszcze złośliwie sędzia powtarza w kółko tak mówi konstytucja to już naprawdę myślę w policzek twarz obecnej władzy myślę myślę myślę, że tak ta argumentacja była jeszcze bardziej rozwinięta, bo my sami też liczne wątpliwości co do co do co do tego w jaki sposób sąd będzie wyrokował w wątpliwość 1 i chyba taka kluczowa była była taka czy sędzia, który bierze udział w tej procedurze do wyborczej do krajowej rady sądownictwa jak nie sędzia, popierając liczy on sprawuje funkcję publiczną, podpisując daną listę poselską listę poparcia, bo oka i sędzia jest osobą publiczną, kiedy zasiada za stołem sędziowskim prawda, kiedy jest prezesem sądu, kiedy jest członkiem Państwowej Komisji Wyborczej wykładowcą akademickim, ale czy tutaj 3 3 czy jednak ta umowna odległość między tą sferą osobistą atmosferę publiczną są one jednak mama ten ma ten wydźwięk w podpisaniu kandydatury do krajowej rady sama jest nie są pewni nie ma dla mnie to było oczywiste skoro ustawa przewiduje, że sędziowie mają podpisać listy poparcia to osoby osoba podpisująca list poparcia podpisany jako sędzia nie osoba prywatna tak, ale z drugiej strony ustawa też uprawnia grupy obywateli na bardzo podobnych sprawach to poparcia kandydatów do krajowej rady sądownictwa, więc tutaj tutaj też była nasza cierpliwość, ale sądzę nie miał wątpliwości uznał, że sędziowie, podpisując te listy pełnią funkcje publiczne, a zatem podlegają ustawie o dostępie do informacji konstytucji, która mówi wprost o jawności życia publicznego dokładnie zgadzać, ale co powiedział sąd jeśli chodzi o obronę, jaką przedstawiało cały czas przed tym przedstawiciele Sejmu przedstawia liczyli, że ta ustawa odmiennie traktuje prawo do dostępu do informacji inaczej ujmuje te dokumenty niż ustawa o dostęp do informacji publicznej, a Kancelaria Sejmu czy to w decyzji, którą Stowarzyszenie Watchdog Polska zaskarżyła do sądu czy w odpowiedzi na skargę czy też na na rozprawie co cały czas powoływała się na przepis art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi, że ustawa wdraża przepisy, jeżeli istnieją przepisy szczególne tą ustawą o dostępie do informacji publicznej, które regulują inne zasady i tryb dostępu NATO tak przepisy szczególne na razie należy w pierwszej kolejności stosowane na takich ustaw netto, a to nie jest 1 z nich ta ustawa określa niestety nie bo ustawa o KRS na szczęście, ale niestety nie dla kancelarii Chałas i pomoc została ustawa o KRS zawiera tylko 1 przepis ten artykuł sporne 1 1 cena nie zawiera całego rozbudowanego trybu w jaki sposób w jaki sposób należy te informacje, które co w załącznikach wydobyć z kancelarii Sejmu i nie chodzi o to, że musiały być zbudowana cała ścieżka sakralny nowa procedura klarowna dla obydwu stron inna niż w ustawie o dostęp do informacji publicznej zgadza się z nim zapisek niepodlegające publikacji tak i powoływanie się na to, że istnieją przepisy szczególne, które umożliwiają dostęp do informacji publicznej, gdzie jest roli strony mamy ten dostęp zabroniony prawda, bo Kancelaria Sejmu odmówiła publikacji o udostępnienia tych danych no nie zasłużył na na aprobatę sądu też sąd powołał się na bardzo bardzo ciekawe aut na bardzo ciekawą uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego istniało, ale swego czasu chyba nawet nadal istnieje podobne przepisy w ustawie o okresie tak pokrótce ustawie oświadczeniach o finansowe opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ale i tam taka procedura, że NFZ zawiera z poszczególnymi podmiotami umowę na świadczenie usług medycznych i fragmenty tych umów, czyli kwota z kim jest ta umowa zawarta słupów dyktowana na stronie internetowej na statku i z tego niektóre sądy wywodziła, że dziś pozostałe elementy tej umowy, czyli jak tam inne klauzule, które są w tych umowach zawarto też ktoś nie powinny być co nie jest publikowane są niejawne i wreszcie sąd Naczelny Sąd Administracyjny po po wielu takich spornych wyrokach na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich rozstrzygnął, że to jest tylko minimalny standard jasności czyli, czyli to taka zachęta do dla organu oka i tanio ganić tanich gruntach pani organie publikuje to dla jawności życia publicznego dla spełnienia tych zasad, ale jeżeli ktoś jest chętny uzyskać inne informacje motorową proszę bardzo, ale udostępniają w nowej soli to jest analogiczna sytuacja to był wyrok w WSA jak na czym polega procedura odwołania się do NSA jeśli Kancelaria Sejmu będzie chciała to zrobić na wojnę mowy również prawo to mocne znają i co może zaskarżyć nie tylko Kancelaria Sejmu też możemy się odwołać się może to Polska 3 Fundacja centrum, ale dla rozwoju zmiażdżoną argument za cel wykazali no dobrze, ale przy tym pogrupować co może zrobić strona przeciwna strona przeciwna ma 30 dni od daty doręczenia uzasadnienia, czyli uzasadnienie będzie mniej więcej za kilka tygodni sporządzone może tam podnieść 2 kwestie naruszenie przepisów postępowania, czyli że sam sąd w jakiś sposób źle zastosował swoją procedurę, która obowiązuje albo też naruszanie przepisów prawa materialnego, czyli czy jej przepisów ustawy z nową konstytucję albo z ustawy o dostępie zgadza się, ale jak miał tutaj doradzać grozi szefowi kancelarii Sejmu no to chciałbym, żeby zrzekł się tego, kto go tego w tej skali tego tego uprawnienia do wniesienia skargi kasacyjnej po prostu udostępnił tak tej informacji, bo pamiętajmy, że dokładnie w tej samej sprawie takich samych postępowań jest jeszcze zawisłych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 5 no ale skarga do NSA może przedłużyć całą procedurę o kolejny rok co najmniej alians Renault, a do tego czasu nie trzeba ujawniać tych list ma oczywiście, więc dlatego może zamknąć na ten temat, bo być może też z kancelarii Sejmu nas tutaj jest ona, że będziemy zachęcać wiedząc co mają robić, żeby przypadkiem czegoś nie ujawni audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie za nos, gdzie cały czas Patryk fachowiec centrum analiz dla rozwoju analityk prawny for rozmawiamy na temat tego co się dzieje w Sądzie Najwyższym ich wokół w dzisiaj 2 ważne sprawy tak jak mówiłam na jedno to przebieg posiedzenia tzw. KRS, która zabrała się za ocenianie tych o tych gmin z oświadczeń, które składali sędziowie w gdy sędzia Sądu Najwyższego wszyscy ci, którzy ukończyli 60 co piąty rok życia ci z nich, którzy nie złość żadnych oświadczeń przeszli w stan spoczynku zastosowali się do ustawy o Sądzie Najwyższym i zremisowali z tej sytuacji z walki o Sąd Najwyższy na ich miejsca przyjdą nowi na pewno lepsi w natomiast reszta walczy albo przynajmniej może się wydać walczy dzisiaj posiew, by na posiedzeniu krajowej rady Mia prezesi Sądu Najwyższego sędzia Iwulski sędzia Zabłocki dostali negatywną opinię krajowej rady podobnie jeszcze kilku innych sędziów kilku sędziów Sądu Najwyższego z kolei dostał rekomendacji pozytywne co z tym co począć, jakie są w jakie powinny być dalsze kroki mąż czekamy na prezydenta tak czekam jeszcze na prezydenta wydaje się, że samo to sama procedura opiniowania była dosyć skandaliczna, bo i, kiedy wprowadzono niedawno chwalono się, że rząd rozprawy, że te posiedzenia KRS tzw. będą będą jawne będą mu będą transmitowane w internecie niestety na czas głosowania ta transmisja została na wniosek jak dobrze pamiętam pana sędziego Military, czyli rzecznika nowej KRS została wyłączona, więc nie dowiemy się, kto indywidualnie był za Acta był, kto był przecież ktoś wstrzymywał, chociaż jak ja słyszałem właśnie to od pana rzecznika informacje o tym jak rozkładały się te głosy to to było zazwyczaj 17 osób w znak za negatywną opinię 1 osoba, wstrzymując się, więc też nie ciekawi, kto systemami IT, wstrzymując gwiazdy, które tzw . krajowej rady jest tak przykre, że właściwie nie przez najciekawsze, kto zagłosował bardziej mnie ciekawi co teraz, jakie są ścieżki jeśli chodzi o choćby sędziego Borskiego sędziego Zabłockiego w jeśliby prezydent z przychylił się do opinii tzw . krajowej rady no tutaj wg narracji większości rządowej i także z chwilą, kiedy prezydenci nie przychyli znaczy nie nie wyrazi zgodę na dalsze znamię zajmowania stanowiska w Sądzie Najwyższym, lecz sędziowie z automatu przechodzą w stan spoczynku z tym, że powstał już taki galimatias z Iranem czy ta grupa wcześniejsza, która nie zrobiło się w ogóle tak dokładnie z tym, że powstał taki galimatias prawny mamy mamy sytuację sędziego i Wolskiego, które jest osobą zastępującą na czas urlopu prezes Gersdorf pani Gersdorf wraca dziewiętnastego jak zapowiadała z urlopu prezydencki oświadczył na spotkaniu z 2 niewymienionych z sędziów, że zaakceptuje to w jaki sposób te to zastępstwo nie rodzi się w samolocie ponoć powiedział to nasz reporter donosił, że pytany o to, że sędzia Iwulski nie czuje się prezesem jest tymczasowym prezesem Sądu Najwyższego na co nasz prezydent głowa państwa odpowiedział to niech się poczuje, więc wyraźnie wg prezydenta sprawa załatwiona, ale za Fidel mroźnym ten tymczasowy pierwszy prezes ma udać się w stan spoczynku, więc znowu chodzić lekarz taki jeszcze jeszcze mamy kwestię tych pocztówek czy postanowienie nie wiem nie wiem jak to nazwać wysłanych do kancelarii prezydenta do Sądu Najwyższego też jak traktować ten list z Humana tak to tt kolejne listy w pismach upadku nasz sen, ale zaraz określa alkoholizm to co i gdyby tak prezydent poczeka teraz twarz PRL w przyspieszonym tempie KRS RM zabierze się za opiniowanie kandydatów do Sądu Najwyższego wybierze tam tam zaopiniuje wybierze wreszcie ileś osób, gdy uzupełni skład tak, żeby można było już wybrać kandydatów na tył pierwszego prezesa Grozny szybko wybierze swojego ulubieńca i wreszcie ruszyli też dopiero podejmie decyzje jak traktować opinie te dzwony KRS w sprawie sędziego Wolskiego sprawy sędziego Zabłockiego i t d . tak też może może się stać, bo przepisy bezkrólewia tak, żeby nie było bezkrólewia tak też może się stać, bo przepisy zaprezentowanego dzisiaj projektu ustawy m. in. patrzącego open procedury przed nową krajową radą sądownictwa zmierzają do tego że, aby ta procedura była jak najszybsza, żeby tam jak najmniej formalności było było konieczne pewnie szybko i efektywnie tak i może dojść w takich sytuacjach pani redaktor, mówi że jeszcze, zanim prezydent, który ma 6 0 dni od to doręczenia mu tych opinii dzisiaj wydanych, zanim zadecyduje sędzia Zabłocki sędzia Iwulski sędzia Katner wybitne wybitny specjalista od prawa cywilnego zdaniem prezes Azotów zadecyduje czy o nie będą mogli dalej orzekać czy nie to już to wakaty w Sądzie Najwyższym zostaną zapełnione część tych sędziów, który w tym wskaże krajowa rada sądownictwa powoła prezydent będziemy mogli nazwać jako kolejny dublet rozkładu zajęć w Trybunale Konstytucyjnym, a na te miejsca zajęte obsadzone przez sędziów, którzy byli opiniowanie dzisiaj matową na to jak najbardziej będzie z uprawnionemu nazywani po prostu dublerami na tę chwilę jeszcze jeszcze do końca na tę chwilę wpłynęły wpłynęły 2 zgłoszenia sędziów na 4 4 zgłoszone 2 kandydatury na 4 4 ogłoszona lista sędziów wiele z Iustitii z innych stowarzyszeń mówią że, że będą próbowali jakoś jakoś masowo to zablokować niestety ten projekt ustawy o te wszystkie próby obstrukcji w jaki sposób będzie niewolą no właśnie zajrzymy do tego projektu godzi się nagle pojawił się w sejmie projekt ustawy nowelizacji ustawy o prokuraturze i wraz z ustaw projekt poselski oczywiście w ich jak przewiduje czysta polityka da się go przyjąć w ciągu 6 najbliższych tygodni w w sejmie i Senacie, a nawet wyprowadza pan redaktor błędu, że nawet wciągu na 1 tygodnia, bo w następnym tygodniu planowane trzydniowe posiedzenie Sejmu, który zakończy się w czwartek lub w piątek, a planowane chwilę po nim posiedzenie Senatu wydłużone zostały do soboty, więc może mieć nawet weekend da się z Radomia zmian w sądzie najwyższa jest niejednorodna jesteśmy w lesie możemy spełnić co się wydarzy jedno i trojga tak mówi pan ten proces zostanie przyspieszony ING im ich manewr, który prąd planowane sędziowie rymy między nimi jeszcze kiedyś przy rozważa jego były masowo złożyć kandydaturę do Sądu Najwyższego i dzięki temu zablokować, jakby proces opiniowania, bo będzie tyle w tyle dokumentów do przejrzenia może zostać uniemożliwione właśnie tym tą nowelizacją w jaki sposób, a to w taki sposób, że dotychczas, czyli jeszcze teraz do do każdej kandydatki kandydatury zgłoszonej na wolne stanowisko sędziowskie powołuje się trzyosobowy zespół, w którym jest co do co najmniej dwoje sędziów nie ma nie może być sam sam ten zespół sędziowski i tak zespół opiniuje takiego kandydata sprawdza czy dokumentacja jest pełna i t d . i t d. jeżeli tych kandydatów byłoby 2 000 no to tam zespoły o różnych branż ze składek dla Europy naprawdę bardzo dużo pracy w dzisiejszej dzisiaj zaprezentowanym projekcie ustawy posłowie prawa i sprawiedliwości, chociaż zakładam, że nie są autorami tego projektu tylko resort sprawiedliwości tutaj tutaj nagle zaczął swoje palce po stole to jest test czeka na marginesie, że ta, że niektóre zwroty n p. uzasadnienia w tej ustawy są już wypisz wymaluj wycięta z projektów ministerialnych to zrozumiałe tak pozdrawiamy życzymy autorzy są inhalatory to jest rozpoznawalny styl w ich nazwa adres centrum legislacji w jedno dobrze, ale ja jak zdrowi wracając z dokumentami, bo miał być dużo dokumentów zespoły oceniające zajmowałoby tak dużo czasu, a zarazem tak zespoły są 3 są dotychczas trzyosobowa teraz zespół może być może morzem składać z większej liczby członków, więc sobie obrażana w końcu 2 zespoły, czyli cała ta tzw . rada podzielona na 2 zespoły jak sobie bardzo szybko będą tak kandydaturę opiniować tu sędziami teraz weźmie sobie tego na warsztat stajnia z Piotrowic weźmy tego i t d. trwali w kolejny wymóg jest taki bomba sędziowie Iustitii też zapowiadali, że noc całe szczęście obecne przepisy umożliwiały im ścieżkę odwoławczą Naczelnego Sądu Administracyjnego w celi skarżyć decyzje n p. negatywną w Pyrzycach oraz Lniana wszystkie formalne kwestie Sasza nie dołączono nie wiem ostatnie strony takiego zaświadczenia prawda i to ta kara go wzywa takiego sędziego do uzupełnienia to oni nas radomian do Enei tak i Senatu projekt nosi projekt projekt do Puszcza nie będzie odwołań do do Naczelnego Sądu Administracyjnego ale, ale czyni to taki sposób, który pokazuje tory stwarza wrażenie, że to odwołanie będzie bardzo iluzoryczna, bo stwarza zagrożenie dla co powiem to 2 maja będzie iluzoryczny tzw. będzie iluzoryczna, chociaż miała tutaj posługiwania się określeniem zasad i uzasadnienia projektu ustawy tam napisane, że usprawniamy odbiurokratyzować jemy zwiększamy efektywność tam dużo charyzmy jak jest pomysł na te skargi ewentualne kandydatów na sędziów ARM ani elki chodzi o to, że teraz, kiedy na jedno stanowisko sędziowskie zostanie wskazany przez ranek kilku sędziów spełniających warunki i oni zostaną przedstawieni prezydentowi to to ci którzy, którzy nie zostali mogą taką skargę nadal złożyć go do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale nie wstrzymuje to uchwały krajowej rady sądownictwa jasne czy można zastępować tego tak jak do tej pory to ich funkcjonowało tak jak premier Rosji ta i ta procedura staje się iluzoryczna, bo co z tego, że Naczelny Sąd Administracyjny powierza, że były 3 były błędy w procedurze przed krajową radą osób radą sądownictwa, kiedy już dawno prezydent taką osobę powołaną na stanowisko sędziowskie i ona już być może będzie wydawała już pierwsze orzeczenie tak, ale drugi jeszcze jest sposób trzeba solidarnie skarżyć na czym to będzie konkretnie polegało el ME TomTom tutaj jeszcze jest co trzeba by było to to raczej doprecyzować jaja w uzasadnieniu do projektu nie bardzo nie bardzo widziałem argumentacje Chełm, o co dokładnie chodzi wnioskodawcom DAG, jeżeli uchwały KRS w sprawach indywidualnych dotyczących powołania na stanowiska sędziowskie jeśli uchwał tych nie zaskarżyli wszyscy uczestnicy postępowania to staje się ona prawomocna to rozumiem, że wszyscy musieliby niech mi się wydaje mi się wydaje, że można skarżyć indywidualnie, że jeżeli po prostu, jeżeli nikt nie zaskarżona staje się prawomocna, a jeżeli co najmniej 1 osoba zaskarży 2 3 4 to w zakresie tych osób, które nie wniosły też tego środka do Naczelnego Sądu Administracyjnego ta uchwała staje się prawomocna dlatego mówiłem że, że co z tego, że stworzono ścieżkę odwoławczą do naczelnego sądu sądu administracyjnego jak osoby pokrzywdzone złożą skargę, a ci, którzy tej skargi nie złożyli dla nich jest ta uchwała jest uprawomocnione, a i oni sobie jak uciekać, ale na mało na orzekanie w sądzie jest jeszcze 1 sprawa, na którą wskazywano dzisiaj dyskusja nad tym projektem, ale zmniejsza się liczba sędziów, którzy są koniecznie, a w Sądzie Najwyższym, żeby w ogóle zacząć wybierać kandydatów na prezesa czy innymi słowy można przyspieszyć są procedury nie, obsadzając całego Sądu Najwyższego 2 3 stan liczby stanowisk, czyli to będzie ilu sędziów dotychczas zgodnie z Arką czwartym ustawa o Sądzie Najwyższym to prezydent wskazywał liczba wszystkich sędziów Sądu Najwyższego i na tę chwilę jest ich 1 20 2 0 i w ustawie uchwalonej kilka miesięcy temu, który nadal obowiązuje jest także to do czasu zapełnienia tych wszystkich miejsc we Sądzie Najwyższym dopiero dopiero wtedy po po tym, zapewnieniu będzie można zwołać zgromadzenie ogólne i wybrać kandydatów na pierwszego prezesa Tusk spośród, których pierwszym prezesem pierwszego prezesa wybierze prezydent, a teraz teraz z nie zmniejszono ten próg inni wystarczy już nie wystarczy 1 2 0 sędziów Sądu Najwyższego, aby takie zgromadzenie ogólne zwołać wystarczy 2 3 z tej liczby czyli, czyli sędziów 8 0 i tonowym wiedziałem, o co chodzi czy dawać możliwość przewiduje, że będzie kłopot jednak naborem do Sądu Najwyższego w związku z tym nie chce ryzykować, że w kwietniu uda się obsadzić wszystkich stanowisk LO wydaje mi się, że za dużo to raczej nie jest główny argument koło argument argument to chyba chyba jest taki, aby obsadzić stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego do czasu orzeczenia Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej albo do czasu wydania tego tego postanowienia tymczasowego, który wczoraj mówił dr Bogdanowicz w odsłon państwo w takim razie do archiwum analiz porównania tych, gdy w 2 rozmów będziemy wracać do tego projektu obserwować jak w przyspieszonym tempie w PiS LPR przeprowadzono reformę reformy Sądu Najwyższego własną reformę Patryk fachowiec z centrum analiz dla rozwoju analityk prawny for bardzo dziękuję za spotkania Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA