REKLAMA

Ziemia jest naszym wspólnym domem, czyli ekologia po katolicku

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-07-12 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
47:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Radia TOK FM bank słuchamy Radia TOK FM wieczór Radia TOK FM jeszcze czas dobry wieczór mówi Paweł Sulik, a w naszym studiu gość Mateusz Piotrowski światowy ruch katolików na rzecz środowiska dobry wieczór dobry wieczór czym jest światowy ruch katolików na rzecz środowiska to jest inicjatywa, która skupia ponad 70 0 wspólnot organizacji zakonów ruchów katolickich na całym świecie w 1 2 0 krajach świata, jakiego rodzaju wspólnot itd, kto może być członkiem takiej Rozwiń » takiego ruchu jak najbardziej każda osoba która, która jest zainteresowana podjęciem tego apelu papieża Franciszka do troski o nasz wspólny dom, a zresztą jest, toteż apel w kościele nie pojawił się przed chwilą, bo Jan Paweł II bardzo mocno mówił o konieczności nawrócenia ekologicznego, więc bardzo wielu bardzo wiele osób na całym świecie podjęło ten apel bardzo wiele osób działa zresztą już od wielu lat w Polsce n p. styki bardzo zasłużony ruch ruch ekologiczny Świętego Franciszka z UEFA prowadzony przez ojca Stanisława Jaromin franciszkanina, więc wiele się już tak naprawdę w tym zakresie działo, a na naszą rolą jest się czuwanie tych organizacji pomoc tym, żeby nabierało to większego rozpędu, bo jak my wiemy, o czym mówią bardzo mocno 3 ostatni papieże kwesty jest naprawdę nie tylko ważna, ale również coraz bardziej pilna przekazują, że światowy ruch katolik może środowiska jako tak, by sieć jak z tego strukturą gen docenta powstało, kiedy on powstał mniej więcej 3 lata temu i po są też bardzo konkretnego doświadczenia Otóż osoba, która była inicjatorem Tomasz Lis łatwo w tej chwili pracuje w Rzymie wówczas było to co do bardzo dużej firmy internetowej był szefem komunikacji tam, że na Azję południowo-wschodnią pojechał sobie po prostu ze żoną na wakacje na Filipiny i był tam rok po bardzo wielkim huraganie rok i po tym, roku, gdy kraj ciągle nie mógł się pozbierać widać było, że w tym, że wszystkie te rzeczy ktoś mówi o kryzysie ekologicznym o zmianie klimatu to nie jest jakaś abstrakcja jakaś abstrakcyjna planeta to są konkretni ludzie, którzy są tu po prostu tracą domy na kino cierpiał i państwa całe całe narody, które już w tej chwili nie w przyszłości niedźwiedź apokaliptycznej wizji tylko już w tej chwili mierzą się z tym, iż są to co więcej tak się składa narody ubogie i przede wszystkim ubodzy cierpią najmocniej w związku z tym Thomas, który już wcześniej i pracował z matką Teresą z Kalkuty jako wolontariusz i prasą wiele lat tych dystansach czy też w Wijas w Argentynie, gdzie zresztą też papież Franciszek był był mocno zaangażowany po prostu poczuć takie wezwanie, że musi też z tym zrobić jako osoba wierząca i zaczął takie zespoły kameralne i pukać i ideowo, ale osoba świecka osoba świecka jak najbardziej pukać pukać aż udało się wypłukać w tej chwili jesteśmy 3 lata później właśnie z zeszłym zeszły weekend odbyła się w samej sentencji sercu Watykanu wielka konferencja rozjechali ludzie z całego świata, gdzie przez godzinę przy nim przy przyjmował nas papież Franciszek i nie tylko przyjął i każdego z tych uczestników jak by uścisnąć, zanim okazał się przekaz artykułu tak koło taką informację o tym, że to jest ważne dla niego poprzez ten czas poświęcony i uwagę, ale po prostu miału bardzo wyraźne wystąpienie w tej sprawie po mówiące właśnie to jest ważne dla kościoła i dla powołania chrześcijańskiego ta nie jest taka rzecz poboczna market jest ciekawego mógłby skorzystać ze struktury kościoła z katolickiego i poprzez Episkopat jakoś tam nie próbować przekazać informacje takie bardzo zwartej formie, a jednak przekazuje państwo, czyli Ruchowi, który jak rozumiem został zainicjowany przez osobę świecką w i każe rozumiem to tytuł jest część struktury kościoła gotuj z organizacją uczącą bardzo różne, ale obecność, ale jak najbardziej struktury kościoła tzw. firm duchowni jak instytucje, które od bardzo wielu lat są zaangażowane w Polsce takim bardzo ważne dla nas partnerem jest Caritas Polska jest instytucja, która ma ogromne zasługi w działalność na rzecz n p. osób najuboższych czy wykluczonych i widzimy, że i tak instytucjach Caritas rozpoznają Okaj w tej chwili MO musimy zobaczyć coś takiego co mówi papież Franciszek właśnie w encyklice laudatosi jest bardzo wyraźne hasło usłyszmy zarówno krzyk ziemi, jaki wołanie ubogich to jest coś co się mieści w tym pod tym pod tą nazwą ekologii integralnej tym, że to niema 2 kryzysów politycznych i ekologicznego jeśli chcemy pomóc ubogim w Polsce jeśli chcemy przyłączać się odzież nagich jak mówi Ewangelia to w Polsce Szkot trzeba rozwiązać problem ubóstwa energetycznego, który dotyka prawie 4 i pół 1 000 00 0 Polaków, ale pan o sobie prawdy, że pańska ekologiem w takim szerokim znaczeniu jeśliby się trzymać tego co w COS co, o czym pięknie mówi z kolei szef ważnej watykańskiej instytucji, czyli obecnie są minister środowiska Watykanu, tłumacząc na takim Lisiecki język, czyli ojciec dość stroma ZAK ulica dam tego też gościliśmy niedawno w Polsce wspólnie z Caritas on Ben wraca tylko Okaj co to znaczy ekologia ekologia logistyki hasłom i test słówka o koszt, a Olko z naszym studiom w takim dosłownym sensie miejsca, gdzie mieszkamy w i i taki podtytuł też Święty klika w trosce nasz wspólny dom i choć do takiego zaangażowania w najbliższe zupełnie otoczenie czy to jest moja miasto czy nawet moja dzielnica czy to jest ten dom, w którym mieszkamy wszyscy, bo słowo katolik Stern czy powszechny to znaczy, że mamy braci siostry wszędzie na całym świecie i bierzemy to poważnie też, że chcemy się zatroszczyć o ich życie o ich zdrowie to w Toyota wtedy, gdy zaangażowanie wydatków się naturalnym naturalnym naturalnym przedłużeniem pan nie jest ekologiem wykopany z katolikiem o ekologię tak byśmy pewnie małe jeśliby się, aby się już takie zabawy językowe bawić to, że warto się załatwić latem i nie będzie to tylko czysta zabawa, dlatego że duża część osób wierzących n p . mam wrażenie, że ekologia jednak z innego porządku wartości z porządku nie wiem lewicowego, a być może w ogóle antyklerykalnego, a już na pewno nie religijnego, a pan tutaj, podpierając się zresztą autorytetem papieża Franciszka, mówi że dobrą sprawę to to po wejście do świata jak właśnie naszego wspólnego tak samo pochylenie się nad przyrodą, jaki pochylenie się nad wykluczonymi również część rzetelni tak, by ten termin ekologia nie jest stała ani nikt nie za bardzo to tłumaczy, ale plany gruzem, by się na niego zgodzić przy takim wstępie, który ponoć czy nie ważne jest jeszcze coś takiego kierujmy ekologii integralnej i to też w pierwszych rozdziałach laudatosi jest pewnym bardzo wyraźnie mówi o tym, papież Benedykt również Jan Paweł II zresztą także, że mówimy ekologia integralna to mówimy troska o całe życie to znaczy pan Franciszek też stoi bardzo mocno w tym punkcie na gruncie doktryny społecznej kościoła i doktryny etycznej kościoła to znaczy mówi jeśli jesteśmy za życia w każdym jego przejawie to nie możemy być za po prostu popierać n p. aborcji, więc jest nim ekologia integralna to w tym w tym w tym rozumieniu to znaczy troska o należy, więc nie ma nie ma nie ma powodu z tego punktu widzenia, żeby wykluczać z tej troski troska ożycie ludzkie nienarodzone, zwłaszcza że znowu widać jak rzeczy są są powiązane i praktycznym zupełnie uważany był taki świetny badania zrobione przez Uniwersytet Jagielloński oraz inwestycji o szklanych trwają trwał 12 lat i ciszę niemal jak bardzo wyraźnie pokazały, że narażenie na to co w Polsce nie jest żadną abstrakcją znało tylko wystarczy otworzyć okna serdecznie jak i zanieczyszczeń powietrza smog w 2 wpływa po prostu NATO, że kobiety w ciąży to znaczy również w dzieci i są mocno narażone i cieszyć się z tymi dziećmi niższy iloraz inteligencji obniża masę ciała niż głowa konkretne zachorowania na choroby układu we układu oddechowego i te same z znało z osobami starszymi 4 0 parę tysięcy osób w Polsce umiera jak jest za życiem to trzeba to, więc bardzo poważnie pod uwagę to pan cytuje badania za granicę tymczasem już jesienią ubiegłego roku Uniwersytet Śląski w bardzo dobre badania zrobił, gdzie pokazano, że ta liczba 40  000 znacząco zaniżona my w tych incydentach mózgowych mamy po prostu umierają z tych osób więcej to jest wiedza dostępna myśmy zresztą w radiu TOK FM kilkakrotnie mówili, ale czy z tego wypływa wniosek, że pas, który reprezentuje światowy ruch katolików na rzecz środowiska pan próbuje na przekonaniu próbują państwo jak wpłynąć na księży, którzy z ambony powinni mówić swoim parafianom pamiętajcie jeśli tworzycie smok palić jakimiś odpadami to jesteście winni śmierci choroby swoich bliźnich myślę, że to są 2 sprawy po pierwsze, wielu nie tylko książki, ale biskupów zabierały głos w tej sprawie n p. biskupiej śląscy w tym arcybiskupa Katowic min Wiktor Skworc re bardzo wyraźnie bez żadnych wątpliwości mówili o kwestii zanieczyszczenia powietrza, że to jest rzecz godna, nad którą która jest poważnym problemem, więc kościół również kościół w kość i inni hierarchowie kościelni również w Polsce podnoszą ten temat i też bardzo ważne natomiast jeszcze druga sprawa, ale mimo wszystko zaskakujące jest to, że kiedy jest uruchamiany teraz w Polsce program czyste powietrze i dba się to kto to pierwsze wrażenie takie, że przy różnych instytucjach ministerstwa Narodowy fundusz ochrony środowiska tego tak dalej jakoś nie są jeszcze głosu kościoła mówi Teresa kościele nie słychać go lokalnie jest czasami słyszalny, ale generalnie nie słychać, zwracając się tego problemu, który wielu katolików czy chrześcijan mas swojemu Collodiego też rozumiem moda, bo bardzo doszło do takiego w wielu kwestiach innym w kwestii dbania o o środowisko zdrowie ludzi w tym środowisku i t d. wielu innych kwestii doszło do takiego naprawdę w kopaniu okopów to znaczy jest album, bo to albo tu i zapominamy o takim bardzo prostej sprawie o tym co nauka społeczna kościoła z dobrem wspólnym, a powietrze, którym oddychamy i naprawdę brzmi bardzo różne poglądy, a oddychamy tym samym powietrzem i o tym, mówiła też bardzo ciekawie minister przedsiębiorczości technologii Jadwiga Emilewicz, która wspólnie z prezydentem kok panem Michałem Kurtyką odwiedzili tę konferencję w Watykanie, o których wspominałem i pani pani Jadwiga Emilewicz wie coś ważnego co znaczy, że tradycja konserwatywna to nie jest tradycja, której obce było zainteresowanie przyrodą ojczystą przyrodę dbaniem o to kto przelał państwa był kiedyś na antenie Remigiusz Okraska, który też prezesi nie mylę przypomina wielkie tradycje konserwatywne ekologii, więc przekroczenie takiego takich w takich dosyć noszą właśnie o podziałów które, które mówią, że okres i to on miejscem lewicową albo jestem prawicą i z tego powodu nie możemy zadbać o coś co naprawdę jest dobrem wspólnym jest jakoś ogromnie ważne jeśli mamy sobie, iż mamy rozwiązać pewne problemy i na koniec tylko taka ważny mecz, bo spędzał pan czy powinniśmy mówić ludziom, że sołtysi są winni na szkodę grzechu ekologicznego to Sokół pojęcie, które też użył Jan Paweł II grzech ekologiczny, ale ja ja nie pytał o to proszę mówić tylko wydają się, że jeśli istnieje taka skuteczna obdarzona autorytetem strukturę kościół to w przemianach naszych postaw on może grać się niesamowitą rolę, a mimo wszystko oczywiście chodzi o prawa zwierząt albo jakość powietrza, a wydaje mi się, że nie wypełnia tej roli tak jak pomnik jeśli taką rolę ma oczyścić się zgodzimy, że powinien mieć tonie wypowiadali tak jak mógłby drogą mógłby dokonać przemiany naszego myślenia o otaczającym świecie, w którym żyjemy w myśl myśl są 2 kwestie pierwsza kwestia właśnie taka, że mówię o tym, grzech ekologiczny to jest rzeczywiście pojęcia, które mówią o drugie bez ważnego punkt wyjścia, ale chrześcijaństwo ma do powiedzenia coś więcej znacznie bardziej pozytywnego to znaczy Honza tej odpowiedzialności na wielkiej misji i stawiają człowieka w centrum jako tego, kto ma się troszczyć o stworzenie, kto za to odpowiedzialny ona też obiecuje, że całe stworzenie będzie i FOT o tym, mówi pisarz mędrca stworzenie będzie wyzwolone z niewoli zepsucia tak mi Święty Paweł i pełna jest ścięcie sobie ziemię poddaną to jest wcześniej i jeślibyśmy też trzeba by bardzo jest jest nasz ksiądz Sadowski z UKS opty świetnie z izb jest również osobą biegów w piśmie świętym bardzo dobrze tłumaczy jadał drugi w sztuce tematów takich aut więcej 20 0 1 roku poddano łuk, dlatego że z najpierw poddani Bogu i pamiętamy o tym, że darzymy nie jest naszą własnością był dosłownie dostaliśmy tymczasowe zarząd i czynienie sobie ziemi poddanej czy to co mówi się wcześnie jest pierwsza rzecz, która pada w ogóle, zanim się powie nam się pojawi Dekalog, żeby uprawiać ziemię ten ogród, który Bóg dał i dbać o niego Jan Paweł II też bardzo wyraźnie tłumaczy, że nie można się, że to jest, że to jest coś co możemy sobie jeśli ojciec stawia nam do mamy tam nie spuszczamy wodę w toalecie i później dziwimy się, że mamy problemy to jakby nie nikt nie podejmiemy tej misji którą, którą właśnie dostaliśmy jako jako ci, którzy mają być odpowiedzialni za to strasznie cennego co stworzył co stworzył Bóg i nowe waluty emisji remisy tak może bardzo długo przerzucać tę odpowiedzialność, a może to biskupi, a może papież w Watykanie powinien głośniej, a może coś tam teraz jest bardzo dużo ludzi dookoła i możemy zacząć od takich nawet najprostszych rzeczy i w imprezie mięso niestraszni, ale właśnie z przyczyn takich, że zdaje pan w sprawy, że hodowla zwierząt na mięso jest szkodliwa dla planety, ale jeśli się mniej mięsa warto się mniej zużywa wody z 1 i dwutlenku i tak znaleźli się mięso to raczej jestem na siłę swoich u swoich przyjaciół sąsiadów po raz zeszli ze wsi pochodzą ja wiem, że ta to to osoby zwierzę przeżyło sobie całkiem w warunkach zdarza się miejscy z takiego przemysłowego, ale znowu co mi się udaje ważne, że większa część katolików nosi się nad tym zastanawiałem poza poza takimi terminami, że nie chcą jeść mięsa nie powinni to myślą to niema związku z światem z kulą ziemską Okaj, ale tutaj znowu musimy tego, czego nie robić mniej jeść mięsa nie palić śmieci i t d . i myślimy w takich bardzo zakazał my możemy sformułować inaczej na potrzeby naszych rozmów nadszedł więcej będę bardziej różnorodnych dobrych warzyw, stając się z pomysłów, ale druga rzecz, która jest jeszcze głębsza myśl co do tak naprawdę znaczy ta ekologia i o tym, o tym też z bardzo wiele w laudatosi, że ona się zaczyna od rzeczy czy liczycie Mattel bardzo ważny aspekt ekologii wewnętrznej ekologii ludzkiej to znaczy że wychodzę z takiego rozpoznania, że muszę też zadbać o to co się co się dzieje świata ekologiem informacji czy n p. siedzę ciągle na tym Facebooku, że czy odbieram to, że te wiadomości i dlaczego co ma znaczenie ma taki kolega właśnie z z tego w tego ruchu UEFA jest doktorem pracuje z dziećmi od bardzo bardzo dawna i powiedział wczoraj na na obozie na Górze Arafat kilka zdań co nie bardzo przejęła mam też chronić to środowisko stworzenie w, jakkolwiek nazwiemy trafia musimy w ogóle z poszerzoną jest i można być nawet działaczem ekologicznym spędza bardzo dużo czasu przed komputerem, robiąc różne ważne rzeczy, a nie łączyć się rozejrzeć, żeby upaść jakich zasad kolor nieba co jest wokół mnie i niekoniecznie trzeba jechać gdzieś bardzo daleko że, w jakich egzotyczne kraje i wydawać bardzo dużych wahań mnie na bilet jak również nie w spalaniu, które w, które tra samolot produkuje, ale to co robiła Rajoy Kasper ani zabrali dzieci na takie zupełnie i rodziców podmiejskie bardzo blisko położone tzw. nieużytki i Johnson zelżał widzieć jak również rodzice o kraj jest wokół mnie i tam znowu mogłem przeznaczeni i gdy w tym czasie zaczęły duchowe i papieże mówiąc ostatni o ekologii wewnętrznej mówili również tym znaczeniu duchowym pan Jezus mówi też takiego wy Ewangelii Mateusza że światłem ciała jest oko jeśli w oku jest ciemność to naprawdę jest to wielka ciemność chodzi o oko tutaj też ma pewne znaczenie szersze niż tylko organ jakiś czas to po prostu chodzi o to na ile jesteśmy uważni czy widzimy tę drugą osobę czy potrafimy posłuchać jej skupić się rzeczywiście na nim zobaczyć, czego ona może w tej chwili potrzebować tak też uważnie też inną osobę, ale też na przyrodę na grzywnę na nasz Zagato stworzenie Boże, której jesteś, o czym wielu świętych teologów mówi o bardzo dawna z pewnym językiem, którym Bóg się też z nami komunikuje beneficjentom nieuważni to coś co się może umknąć z tego co Bóg chce nam powiedzieć no w końcu czy jesteśmy uważni i skupienia na tej najważniejszej relacji, czyli relacji z Bogiem i ta to nawrócenie ekologiczne tak jak o nim jak oni mu mówią mówi ostatni papieże to jest właśnie odbudowa tych 3 relacji to znaczy relacji z innymi ludźmi relacje z całą resztą stworzenia i co najważniejsze relacje z Bogiem i taka prosta, że nasze życie po prostu staje się lepsze jak w tył po co wie może trochę mniej jest trochę mniej konsumujemy i bardziej możemy rzeczywiście to co to co no właśnie z umów, ale lepsze, ponieważ są to co jest efektem tego, że mniej konsumujemy bać jesteśmy uważani dostrzegamy, że jest życie wokół nas to cud to to od, dlaczego ma być lepszy ktoś, kto pana ta das Moon najnowsza nie jest osobą wierzącą jak ma zobaczyć w tym pozytywy czy był, bo może zrozumieć to co pan powiedzieć ucina w ten sposób, że nagle być zacznie się rozglądać, by głośno słyszy własne myśli, bo nie będą rozdawane przez wieki setki informacji z zewnątrz i poczujesz nasze zaniepokojenie prawda, że nie jest przyzwyczajony tych informacji pojawi się jakości i frustracja wolałby wrócić do tego swojego świata przez system przesycony informacjami dzięki uporządkowanego, gdzie jakieś dziwne rośliny i krzaki niż chętnych nie wychodzą na zaćmę w ten może w ten sposób biję w tym bardzo dużym wyzwaniem jest to, że jest pewne tempo życia tak, żeby wykonać też nasze obowiązki bardzo wielu z nas musi być podłączony do środków komunikacji ani też złe same w sobie jest zdrowa, ale proponuje się przetestować jeśli jest stan jest stara w ten sposób mimo różnych obowiązków strefy w tym ruchu katolików na rzecz środowisko pracy bardzo dużo fajnych wraz z coraz więcej, bo ta działalność rozwija mimo tych różnych zadań to staram się po prostu pilnować tego czy rzeczywiście żyje tym co głosi czy mówimy o tej ekologii wewnętrznej czy, jakim pośród w ogóle widać co jem i zapewniam mojego doświadczenia, że im więcej z tej uważności tym nawet na przykładzie takiego jedzenia to po prostu w ogóle zaczyna się nim nie ma się mniej tego tego życia poprzez pewnego rodzaju ograniczenia masy raczej więcej to jedzenie smakuje lepiej, a jak jeszcze pomyślimy o tym, że HOKEJ może mogę się z nim w tym jedzeniem z kimś dzielić mogą mu może mogą mu się stanowić potrzebuje oczywiście tego wszystkiego, a może część ma dziś oddać w 30 % jedzenia mniej więcej w Polsce jest marnowane, a można można moglibyśmy spróbować zacząć wspólnie układać w magazynie i czy nie mogę wyjść z podziwu suchą parą od początku mam wrażenie, że słuchamy kogoś nie wiem jakiś lewicowej organizacji albo w kogo jest jakiś krytyki politycznej pisma lewicującego mam wrażenie, że rozmowy z takim zaangażowanym społecznie lewicowcem tymczasem pan mówi o ruchu katolików i katolickim ruchu jest tak niesamowicie zaskakujące to co teraz przeżywam, że musi pan poczynić myślę, że dla wielu słuchaczy to też jest bardzo ciekawe doświadczenie, że pan wywodzi z wiary, a właśnie takie nastawienie do świata do siebie samego do innych ludzi jest arcyciekawa sytuacja czy to było także był taki moment pana życiu, że nie wiem przeczytał pan Lauda Rosji Anna encyklikę i powiedział o rany to teraz mi się też elementy włożył 1 całość czy to było tak czy też jak wyglądało na pewno dużym przeżyciem dla nie była była była lektura tego on, ale i poznać tak naprawdę dla mnie ważniejsze mówi niezupełnie zupełnie szczerze i i od siebie tech ni zawodowa, bo spotkanie takich chrześcijan, którzy w ten sposób żyją w tym co wynika z relacji z Bogiem, bo UE na po to, po prostu tak to tak to tak to ujmę wyglądało, że najpier w jest ich relacje z Bogiem, a później dopiero steki zaangażowanie i on też fakt, że pójdą konie z dotacji, że to, o czym trochę, mówi że takich pytań praktycznych rzeczach czy i że rano może nie zaczynamy od razu odwrócenie się w jakiś widz może podać tytuł mojej rodziny może zadzwonię do babci może chwilę spędza czasu żona i t d. wszystkie te rzeczy, które się czas, który się też tradycji tradycji chrześcijańskiej jest kontemplacja, czyli właśnie skupienie w UE one gwarantują to, że aktywizm nie jest aktywizm ten, który w steku bieganiną dookoła różnych spraw, które zostawiają miejsce Bogu na to, żeby on zadziałał, bo ten kryzys ekologiczny strusie mierzymy naprawdę wielki bardzo trudno będzie go rozwiązać tak jest moje przekonanie jedynie po raz się na własnej inteligencji aktywności, tak więc wystawienie takiego miejsca, w którym może może zadziałać Bóg i też zestawienie takiego miejsca nie tylko ona działać łatwo, ale na to co się nazywa kontemplację UE wydaje się bardzo po prostu ważne w tym sensie jest, żeby UE poznałem bardzo wielu księży chrześcijan, którzy w ten sposób żyją i ich zaangażowanie wynika z tego, że pogłębiają swoją w rozwoju relacje z Bogiem, więc nie wydaje się, żeby to było domeną tylko osób zaangażowanych w Szkocji o tak po w szyku, które są osobami świeckimi zaangażowanymi lewicowymi, ale turyści Carbon chce teraz nie wszystkim, którzy nie są religijni wierzą, a jednocześnie, słuchając pana myślą, że mają bardzo podobne nastawienie do przyrody do innych ludzi chcą pomagać chcą być są ważni nie chcą się dać zwariować przez ten świat, który nas otaczają atakują żywnością impuls zastanawiają się nad tym co jedzą jakieś umowy zaś to ma znaczenie, więc stara się pomóc też innym jak i tylko jest 1 problem oni nie są wierzący to co drugi, jakby pan z nimi rozmawiać ten element wiary jest dla pana absolutnie koniecznym 3 czy pan może pan miał takie rozmowy z ludźmi, którzy są niewierzący mam do bardzo wierzyć możemy zrobić razem i to jest to, o czym od dawna mówi katolicka nauka społeczna wyścig od kiedy zaczął być formułowana nawet kiedyś zajmowała się teraz w związku z tym kryzysem ekologicznym więcej zajmuje się co nieco od czasów bez prawa szóstego czy Jana Pawła drugiego kwestie ekologii wcześniej babcia kwestia pracy ogromna, które też stać się przecież na aktualności, ale tam od początku mówiono, że wychodzimy z inspiracji chrześcijańskiej, ale po drodze może współpracować z bardzo wieloma ludźmi, ponieważ zajmujemy się dobrem wspólnym to jest właśnie ta kwestia powietrza ktoś może być chrześcijan też może być jeszcze nie narzucony, ale oddychamy tym samym powietrzem i mamy moralny obowiązek zadbać o siebie nawzajem n p. wspólnie wspólnie, zmieniając w naszym w naszej gminie czy oczy czy w naszym powiecie czy w naszym re w województwie regulacje dotyczące tych tych norm powietrza, bo tak naprawdę to właśnie wraz z takiej troski o siebie nawzajem co co co jest jakoś nam wszystkim na wszystkim wspólne, a wydaje mi się też, ale nawet więcej niż ich wydanie żel takie wspólne działanie ponad pewnym taki nie został im podziały podziałami zobaczenie, że możemy coś zrobić wspólnie bardzo lokalnie n p . i że to może też nas otwierać na różne takie doświadczenia, których jest trochę próbujemy rozmawiać dzisiaj znam też wiele za 3 punkty mniej niektóre osoby, które poprzez takie zaangażowanie oraz swoją drogę do Boga jeszcze bardzo akurat z tego już z tego z tego cieszy, choć oczywiście prawda każda historia jest jest jakaś jako stabilna i ten indywidualny, ale czy n p. słuchacie się z wydobyciem czad robili państwo cokolwiek momencie, kiedy zliberalizowano ustawę o ochronie przyrody i w Polsce zaczęto masowo wycinać drzewa na posesję w miastach we wsiach nazywane to było lex Szyszko poprzez krótki czas obowiązywania okazało się, że trudno policzyć ile, ale bardzo wiele drze w wycięto, ponieważ nowe normy, które netto określa możliwość wycięcia takiego drzewa zliberalizowano i czy w końcu coś robili wtedy niestety w Polsce mamy dopiero od stycznia jesteśmy my jesteśmy jesteśmy w Polsce, więc to było i z pracami uporać się mylę, ale wydaje mi wstyd było dobry kawałek przed styczniem 20 1 8 roku i oczywiście benzyny w Polsce i przykro mi było również osobie, która ma w w pewnych elementów również wrażliwość konserwatywna bardzo było przykro patrzeć, bo walcz prosto czysto przyroda nasza przeszłość tak samo jak zbieranie Wawelu na cegły jest może średnim pomysłem tak samo dbanie o ten krajobraz zbudowali nasi przodkowie i jest jakość ważne nikt nawet nie Niemiec mogliśmy tego religijni z pracy wystarczy patriotyczna nawet z planów ważne, że to mówiąc o drugie kołem w małym małym dzieciakiem miałam miałam okazję go słyszeli donośne i kazanie do rolników tam bardzo podkreślał, że na Zamojszczyźnie został źle się nam był silny opór wobec hitlerowców w wszystkie te wszystkie sprawy związane ze, że chłopcy bronili swojej ziemi przewód ze strasznymi rzeczami które, które tam, które tam Niemcy Niemcy na Zamojszczyźnie robili i Jan Paweł II okręty z zupełnie naturalne, że zbudowaliśmy tę ziemię pracowaliśmy na niej, kiedy było trzeba to w takich sytuacjach ekstremalnych jak sytuacja najazdu nazistowskiego umów o wydawaliśmy wydawaliśmy kre w za nią teraz UE mówił 1 9 9 roku to jest absolutnie dalszy ciąg naturalny tego wszystkiego, że dbamy o to, żeby RI ta ziemia zmian miała zachowane na niej prace zbudowali przedszkole, bo ja tego drzewa nie jest dziełem i toteż jest rzeczka inny sposób myślenia o ciągłości historycznej niż ten, który narzuca nam współczesny świat pewnie trochę bardziej konserwatywny, a jednocześnie mocno formujące się z tym z tym co się czasem nazywa wrażliwością call, ale co z takimi sytuacjami, kiedy o to mamy fragmenty przyrody, które nie zostały przez nas stworzone zbudowane tylko są fragmentami tej przygody naturalnej duża część Puszczy Białowieskiej i teraz jak pan tamtą główną oś sporu, ale była pomiędzy tymi, którzy mówili o to jest las, który od setek lat był w pewnym sensie uprawiany i myśmy jako ludzie to czasami sadzili więcej czasami mniej albo usuwali więcej lub mniej różnych konkretnych gatunków tak samo mamy pełne prawo teraz dbać o przewody z sobą ciekawe, że obie strony sporu mówią my chcemy zadbać o Puszczę Białowieską wkoło różnili różniły się te strony w ten sposób, że nie mówili i ingerujemy, żeby zadbać też w bo kornik atakuje, bo zmiany klimatyczne do dań, a drudzy mówili zostawmy to podwójnie, bo w procesie śnie nasz park jest też przyszłych pokoleń, a więc jak w takim dziwnym wspomożenie nie nie do końca jednoznacznym pasze znajduje te myślę, że czasem najważniejsze, żeby w ogóle stron tego sporu posadzić do wspólnego stołu i kiedyś lodową mimo transformacji energetycznej, które są głównym wyzwaniem to żeby, zmieniając temat, ale tylko pozornie to tutaj ekologia integralna z kolei znaczy, że naprawdę są Zalewski dostał to znaczy przedstawicieli pracowników tak nie tylko ekologów, ale również przedstawicieli pracowników także samorząd lokalny także organizacje pozarządowe także no właśnie, że na tym polega na ekologii wygrana któryś asów płacz bardzo mocno pod uwagę, że jeśli chcemy powiedzmy tworzyć tworzyć nowe miejsca pracy w tym firany branża to porozmawiajmy o tym z pracownikami i zadbajmy o to, żeby te miejsca pracy spełniały standardy jakości dostępne w OECD nazywa nazywa nazywa policji Job to jest dosyć wyraźnie zdefiniowane a o czym się w katyńskim przez pocztę polską godnej pracy i spróbujmy to osoby, które wydaje się ZUS bardzo różny świat już przedstawiciele związków zawodowych i osoby, które co przedstawicielem lokalnej społeczności wytykany przez szkody górnicze zderzymy się uczyli partycypował partycypować w kolejne z ważnych słów katolickiej nauce społecznej i rozwiązywać problem partycypacyjny jest ważne nie tylko, dlatego że dojdziemy do lepszego rezultatu na sam koniec ery strzelić tak tak też jest, ale po drodze uczymy się czegoś, czego sztuka w mam wrażenie w ostatnich latach w Polsce trochę jednak zanika i jaki się zaufanie społeczne umiejętność współpracy rotuje, a jeśli chcemy to co jest ważne, że wyrób był rozwój gospodarczy to też pewien konieczny smar jeśli mam być innowacyjni to energia, która te wszystkie maszyny wraz ze sprowadzamy i innowacje i t d . napędza Emmy musi być pewien rodzaj zaufania społecznego i umiejętności partycypacji, a te ciekawe, że kiedy przeczytałem encyklikę laudatosi to dla na mnie dla mnie 1 z z takich zaskoczeń było to, że papież napisał wyraźnie o tym, że paliwa kopalne czy to co wykop o tytuł co jest wykupywane później spalamy jest to droga donikąd, że to jest fakt, że w pewnym sensie jest nienaturalny sposób czerpania energii trzeba szukać innych to było ciekawe, bo to było bardzo szczegółowe dotyczyło ono gospodarki trochę nauki, ale było konkretnym to nie jest coś co usiądziemy teraz wspólnie my górnicy związki zawodowe lokalne społeczności się zastanowimy się nie robić to jest wyraźnie przypowieść odchodzić od pali w kopalnych jednak wyraźnie o tym, mówił też papież bodajże 3 tygodnie temu miał takie spotkanie ze inwestorami i widać, że Stróże teraz więcej firm prowadzi też po prostu o tym, że minister pilnował przyszłość finansową widzi że, że być może paliwa kopalne nie są to najbardziej perspektywiczną sprawą natomiast też i ten papież i poprzedni w ten sam indeks niespodzianek konieczności obrony pracy to znaczy jeśli mówimy, że w przyszłości będzie wspaniale, ale chcę panu przeciwstawić się niewłaściwe chodzi o to, żeby tego nie przeciwstawiać tym, żeby móc najprościej, zanim te takie pewne mi się w środowy naj naj naj naj naj bardziej rozsądne osoby te 3 wcześniej akurat zajmowała sprawami pracowniczymi dosyć sporo, zanim zamkniemy miejsca pracy w starych branżach to nie powiedzmy za 10 lat będą haki na Hispania, gdy 10 lat ludzkiego życia zacznijmy już teraz tworzyć dobre miejsca pracy w tych branżach nowych i najlepiej to oczywiście wymaga zaangażowania ze strony państwa oraz samorządu biznesu sił społecznych im też sam nie zrobi prawda to też jest, by nie te są często pada się go krytykują też, że niem re po prostu puścimy to jakoś na nasz żywioł i to niekonkurencyjne branż zamknął TSO będą bardziej konkurencyjna, więc te cholerne od tego wolny rynek wynagrodzeń są ludzie i to też bardzo ludzie rodziny społeczności cały spójny społeczna, która też jest ogromnie ważna w tej w tym procesie transformacji energetycznej, gdy ktoś musi być, więc powoli się to ma się udać to słuszne czysty również oprócz tych wartości takich partycypację czy dialog jesteś czysty realizm to znaczy jeśli się i ta zasada tego co się sprawdziło transformację, o czym mówił Igo opatentował godność, której też nikt też mówił prezydent prezent kurtka w Watykanie, że znowu stoczyła wiem zaufaniem czy partycypacja czy Solidarnością w leśnym Sławka jest Solidarność dobrze to nazywać Solidarnością my na pasie przy tym specjalizował w wpły w kwestie związane z pracą to mówienie o Solidarności jest dość w 20 18 roku w Polsce problematyczny tak mamy pracowników z Ukrainy łamane są prawa pracownicze część z nich pracuje w szarej strefie mamy bardzo niskie płace, kiedy zapytamy, kto ma to niskie płace to okaże się, że ci, którzy pracują czasami bardzo dużo macior pielęgniarki z cała literatura powstaje na temat tego jak fatalnie nie potrafimy zadbać o to co pan określił jako w jego godność pracy tak co spowodowało, że setki tysięcy ludzi z Polski po prostu musiało wyjechać, żeby szukać tej godnej pracy, gdzie indziej także Tuchowa przychodzi jakiś przerażający kryzys czasomierz zastanawia się to nie bez większych kryzysów społecznych Korsyki powolny prawda o tym, taki Owen też z Franciszek mówi Broda pasji i właśnie ekologia to nie jest jakiś tam, że jest zakaz i sami środowisko też na płeć atak, na której gracze Canucks SB specjalna sprawa tylko kiedy nikt z nas możne jednak by cytowane są z kawałków, czyli wszystko powiązane jeśli mamy takie kultura odpadków, czyli szybko wyrzucamy rzeczy szybko kończymy relację niemal rodzina też też jest narażona na pewne z tym związane z zagrożenia, że teraz coraz mniej trwałe czy, używając słów Kowal prezes z rynku pracy coraz bardziej te karne w, a jest to oczywiście powiązane z tym co co się dzieje Next spędzamy w pracy te 8 godzin czy nawet więcej tak, o czym pan mówi wszystko jest dość powiązane widać też dobre i ZS zgadzam oczywiście i co do tych patologii czy najwięcej ze strukturami patologii rynku pracy, o których pan mówi nasz wkład w z kolei wprowadzenie dnia wolnego w niedzielę dzisiaj widziałem słownie badania w badania sondażowe pracowników sieci handlowych i turyści już dobrych mam Prada parę miesięcy po po wprowadzeniu tych częściowego zakazu przypomnijmy bardzo wiele osób się obawiało, że no prawda będą oni będą oni na pewno będą bardzo niezadowoleni z wężami, ale to było kilka bardzo ekonomiczne argumenty były takie właśnie z tym strukturalne w gospodarkę ratusz Nobiles tam było tak wydaje się na ile na ile można ocenić czy, że te obawy nie do końca się potwierdzają ana pewno z tego badania wynika, że ci pracownicy nawet się zarabia trochę mniej lub też jesteśmy przy barze wszyscy zarabiają mniej, ale popierają tę zmianę tras ma za 3 elementy ekologii 2 głosy, iż owo zjawisko, ale trochę więcej czasu i adres, a to w ogóle pozwala na trochę inne zgadza się z panem Rydzykiem, bo też ciekawe, że po raz kolejny mit, że bardzo podobnie patrzymy na świat na ludzi na społeczeństwo jak pan jest między nami ta zasadnicza różnica, że ja nie jestem osobą wierzącą ma pan jest osobą wierzącą i muszę pana zapytać, bo był dla mnie jest to bardzo osobisty osobisty problem z rzeczy słychać też będzie tym zainteresowana jak to jest skoro rozmawiamy o świecie z takim samym no albo przej podobnym dużym zainteresowaniem słuchamy tego co mówi papież Franciszek zrobiono nas wrażenie olbrzymie encyklika czy też osoby w Polsce w kościele, które działają na rzecz innych ludzi na rzeczy przyrody i t d . korzysta z osobą niewierzącą czy wyznał pan jakiś problem czy dla pana jednak ten warunek, żeby widzieć w tym wszystkim gdzieś albo albo albo gdzieś dalej nawet na tej drodze Boga jest czymś tak jednak ważną sprawą się, że DSS tak trochę mnie nie zawodowo w rozmawiamy i są bliscy, więc bez łez tak od siebie rzeczywiście w tym sensie oczywiście to nie jest żaden kompromis chodzi o wspólne działanie rozmowę robienie różnych rzeczy razem natomiast ja po prostu je znowuż moment osobiście poznanie Boga Jezusa to jest najlepsza rzecz staram się zdarzyła wżyciu i w związku z tym, że wiem, że to jest tak fantastycznej Międzyrzecza życie życie tego też wszystkim osobom, które znam to wiem, że to jest najlepsze życie mogą spotkać poza Odrą byłem kiedyś z sobą piątki może ale jakby Alstom nie odpowiadają za duży, by na odessę jest ich jest on mnie, a których zrobiła Obamę z, ale inni, ale nigdy tak jak jakiś tam powiedzmy miałem moment w życiu UE wczesne młodzieńcze mniejszego niższego zaangażowania czy zrozumienia, ale patrzymy na świat tak samo w zasadzie można powiedzieć, że niektóre rzeczy, które robimy są bardzo podobne albo nawet wiele z nich jest podobnych różnica między nami polega na tym, że ja nie jestem osobą wierzącą i dla pana czy też dyskomfort jakiś jakiś problem nie stanie dyskomfort na pewno Poznań napad na pewno nie natomiast bardzo zachęcam do do Poznania Jezusa najlepsze są one prawicy, którą można można się poznać osobiście świetna świetna sprawa dobrze to inaczej zapytam spotyka tam katolika, który mówi jestem osobą wierzącą w rzymskim katolikiem absolutnie nie zgadzam się na takie myślenie o świecie, ale uważam, że świat został nam dany możemy go używać interesują się nami ludźmi rodziną, ale absolutnie nie poświęcamy czasu energii za naszego skupienia nie poświęcamy przyrodzie to tylko przyroda nic więcej jak facet rozmawia z taką osobą apeluje właśnie do kwestii wiary czy jakiś sposób weźmy tuńczyka tak też bardzo ważne, żeby nie przekonywać osób przekonanych tylko tak, żeby wychodzić poza nim jakiś tam swoje swoje podwórko i przez wiele osób z tradycyjnymi katolikami tak naprawdę już teraz żyje często bardziej ekologicznym życiem niż wiele osób, którym być może deklaratywnie szkoda, iż mówimy o spółkach grupy zawodowo rodzicem Drozd zgodnego ze z wszczął i ich dbałość o to, żeby utrzymać rodzinę gospodarstwa rolne, które są wykazują są takie badania zrobione przez przez brytyjską organizację katolicką kawowego Caritas brytyjski powiedzmy sobie wzywać pomoc rozwojową i wszystkich Senkaku, a tak kusi z kolei Europejską katolicką katolicką dotyczącą właśnie tego, jakie formy produkcji żywności są najlepsze dla środowiska klimatu te są ekonomiczne najbardziej zrównoważone i w ten model zrównoważonego rozwoju się wpisują i to są zdecydowanie rodzinne gospodarstwa, czyli to co w Polsce uważano go właśnie za jakiś konserwatywny przeżył Darek za to co jest system hamulcowy i modernizacji niepotrzebnie utrzymują, a teraz okazuje się często wiele osób mówią od dawna, że test najbardziej ekologiczny ekologiczny model audi wiemy osoby mieszkające na wsi są bardziej konserwatywne bardziej religijne ale, żeby ten obraz był skrzywiony dodajmy, że można mieć niedużym nie olbrzymie nieduże gospodarstwo rodzinne podważą okiem, że nadal Unia Europejska będzie wspierała rolnictwo w takich krajach jak jak Polska czyta się trochę sztuczne zaburzone za chwilę wielka Brytania nie będzie w unii Europejskiej być może te badania robione na Wyspach brytyjskich jest wydział popiersia po drugie i bardzo wielu ekspertów zajmujących się wsią nie widzi tak jasno tego obrazu mówi bardzo wyraźnie, że wiele osób mieszkających na wsi zaskakująco wiele z tego co pamiętam śmiech dodatkowe źródło dochodu, bo jednak dotychczas można było, ale teraz już niemożna tak często zaspokajać wszystkich potrzeb wykrywa się z uprawy hodowli, a to, że jest kumulacja akurat zdobyli bardzo wyraźnie w ostatnich 10 latach, że tylko rodzinne gospodarstwa tracą w konkurencji z wielkim przemysłem żywnościowym pytanie co myśli tylko ludzie mieszkający w mieście konsumenci powinniśmy zrobić to raczej chyba wspierać osoby, które starały bezpieczeństwo żywnościowe suwerenność żywnościową z dobrą jakość żywności, ale taka mobilizacja bardzo wiele osób, które mówi tak jak pan mówi ratunkiem dla przyrody dla jakości żywności również w końcu dla naszego zdrowia byłoby jednak podniesienie trochę cen żywności mniej będziemy wyrzucali nie będzie to najtańszy, która wcale nie jest taka zdrowa w dużych ilościach spożywamy, a przede wszystkim wesprze my producentów prawdziwych producentów, którzy mogą swój czas energię na hodowle inne uprawy poświęcać, ale co pan sądzi o podniesieniu cen ziemi w kwestiach być może bardziej pytania o marże jeśli chodzi o czy rzeczywiście po pierwsze, UOP-u pamięta często swój poświęcił wszystko połączone z mamy dosyć niskie pensje podniesienie cen żywności uderzy najmocniej osoby najmniej zamożne i pytanie czy to się tu powinniśmy szukać rozwiązania czy być może jednak ważniejsze jest ważniejsze jest to, żeby był już i jakby to powiedzieć duzi gracze, którym rolnicy sprzedają swoje produkty, żeby mi zarówno konsumenci i jak i regulacje na różnych poziomach zachęcał, żeby możemy korzystać z prochami zarobili wydaje się, że to też jest mocno złe powiedział pan to delikatnie, ale wyraźnie głośno zabrzmiało, ale możemy wszyscy mieli to znowu tu trochę pada zabrzmi trochę jak 1 z myśli Franciszka możemy wszyscy powinniśmy myśleć o tym, żeby mniej zysku, a więc takiej uważności i ich jakości tak życia bez sterowania i gry ma wiele rzeczy nie musimy też czekać na taras rozwiąże to gdzieś tam też bardzo daleko jest sporo możliwości kontaktu z rolnikiem ze spółdzielnią Spożywców Janoszka jednak jako słoik bardzo się trzymam tego, żeby przewozić przewozić rzeczy o teściowej mamy dziadków i t d. czy te wszystkie pomysły takiej inicjatywie kooperatywy, żeby to to pan uważa, że to jest nowych naczep po tak papież powiedział Rz nieśmiały uśmiech i tanie niejeden zresztą propos aprobować znowu nauki społecznej kościoła i tego co się nazywa zasadą pomocniczości w bardzo ważną zasadą w nauce społecznej kościoła dziś między państwem, a rynkiem, które by też nie są odrzucane wcale ani rynek ani ani pewnego rodzaju regulacje państwowe jest miejsce na działalność obywateli na działalność stowarzyszeń zainteresowanych taka absolutnie fundamentalna zasada no właśnie gościa, który zawsze odróżniała od n p . takie bardzo jednostronnie i etaty styczne go o socjalizmu czy z drugiej strony taki skrajnie rynkowego liberalizmu, choć też trzeba pamiętać niestety z polityki szczegóły, że to jednak nie jest doktryna polityczna tak to jest coś coś co jest to nie jest na tym samym poziomie co TENIS Łukasz kolejna bariera to wspólna propozycja innego sposobu życia przemiany wewnętrznej, a misjonarz odbija też w tych relacjach społecznych to by była to właśnie wchodzi Mateusz Piotrowski Global Catholic Care na moment światowy ruch katolików na rzecz środowiska bardzo panu dziękuję za zimną Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA