REKLAMA

Kto zyska na pokoju między Etiopią i Erytreą?

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2018-07-14 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
17:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
7 4 1 Karolina Głowacka przy mikrofonie myślę, że taką informację tygodnia z kontynentu afrykańskiego jest porozumienie do jakiego doszło między sobą Etiopia i Erytrea w zasadzie uznały, że będą uzupełniać porozumienie, które podpisano już 18 lat temu w naszym studiu pani dr hab. Hanna Rubinkowo skakania ludzi dobrej nabyli Etiopii ska z katedry języków i kulturę Afryki wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego może na początek ustalmy jak się nazywają Rozwiń » premierze Etiopii prezydent RR 4 Vaughn podaż bywa z tym kłopoty nie chciałabym popełnianie błędów tak prezydent Erytrei nazywa się i SA SUV -a z kijkami i Etiopii nazywa się, aby Ahmed natomiast problemy AMP bierze się stąd, że w Etiopii Erytrei mali nie istniał nazwiska także tym co człowieka charakteryzuje jego imię ten drugi człon to nie nazwisko adres imię ojca, więc mówimy o premierze Abdi Mohamed Ahmed domniemanego ojcu tak naprawdę ani o nim dziś premiera abi i prezydent i science tak w skrócie na zebraniu rozwijać podwójna okrywa powinno się mówić i Itakę Etiopczycy Brytyjczycy o sobie mówią często nie, wymieniając tego imienia ojca, dlaczego była wojna między tymi krajami jest bardzo trudne pytanie w pościeli można, by powiedzieć, że to wojna była po to, żeby podkreślić odrębność tych 2 państ w i jak mówi, zmieniając o wojnie jako czynniku państwo twój cięto wydają się, że tak było w przypadku Etiopii Erytrei w domu była wojna narodowowyzwoleńczych to znaczy na początku pewne powiedziawszy jak w ogóle chcemy spojrzeć na ten problem to należy na niego spojrzeć oczywiście historycznie no i można w tej perspektywie Jan najkrótszej czyli, a nawet dwudziestowiecznej, ale można też się cofnąć no parę tysięcy lat wstecz tak naprawdę, ale tutaj już może w naszej rozmowie tylko o to, żeby powiedzieć, że Erytrea jest właściwie kolebkę państwowości cywilizacji etiopskiej to znaczy państwo cesarstwo etiopskie właśnie narodziło się na tych terenach, które zajmuje dzisiaj LTE i Północna Etiopia peugeoty 2 państwa są rzeczywiście ze sobą bardzo mocno ideowe ściągalnością VAT z dusznością wołał religijnie jest to mniej więcej ten sam skład religijny, czyli mniej więcej połowa chrześcijan połowa muzułmanów kulturze nowo etnicznie tak naprawdę to te różnice są niewielkie natomiast w tej perspektywie bliższe jeśli chodzi o historię to ogromne znaczenie miała kolonizacja włoska, a właśnie tej północnej części Etiopii i stworzenie państwa Erytrea nadanie tej nazwy Erytrea oto w Łodzi, a tak nazwali swoją kolonię no i w ten sposób narodziła się przynajmniej w pewnym stopniu to niebyły jedyne 1 1 przyczyna narodziło się to poczucie pewnej przerwie odrębność trochę w nawiasie, ale myślę, że warto o tym, powiedzieć przecież w Etiopii doszło też do ogromnych not zabójstwo Etiopczyków o tym, się jakoś tak nie bardzo pamięta póki ludobójstwo w ludobójczych niechęć mogą używać określenia ludobójstwo na to co się może w nim itd to jedno prawda powiedzieć coś co jest co można rozumieć pod tym terminem co nie natomiast rzeczywiście jest wiem, że pani ma namyśli właśnie, ponieważ to wojna pomiędzy ostatnia pomiędzy Etiopią i Erytreą toczyła się w latach 9 8 2 00 0 po to, rzeczywiście to była wojna, gdzie zginęło strasznie dużo na zdjęciu od wcześniejszych tych kolonialnych w sprawach na czym to uporządkuje dotarł fakt Erytrea koło po drugiej wojnie światowej, które na rogu Afryki skończyła się po czterdziestym pierwszym roku jedno i Włosi utracili prawa do kolonii LTE przez jakiś czas była pod zarządem oenzetowski brytyjskim, a potem została z CDU vana od NFZ pięćdziesiątych z Etiopią najpierw była właśnie częścią federacji, a potem stała się od lat sześćdziesiątych integralną częścią cesarstwa etiopskiego wtedy panował Haynes los jedno 100 pięćdziesiątego czwartego roku to była cesarstwo i Etiopii Erytrei w tym okresie cały czas zbuntowała się przenieść część tej reguły to też nie było tak jednoznaczna, ale część Brytyjczyków buntowała się przeciwko temu, żeby być częścią Etiopii i doprowadziło to do tych mających wiele lat wojny wojny nazwanej koryto i wojną niepodległość i ona wy na początku lat dziewięćdziesiątych, a bank w 2 przyniosła przyniosła uznał niepodległość Erytrei wtedy, kiedy w Etiopii obalono rząd Mn gestu Hajle Mariam ma, który od 7 10 04 . roku rząd rządził Etiopią także od dziewięćdziesiątego trzeciego roku ETS niepodległym państwem, a wówczas Etiopią rządził rząd Malesa zeznał jego, której do 20 12 roku rządził Etiopią, a czy prezydent Erytrei nie i science jest prezydentem czy dyktatorem w nominalnie prezydentem jest na pewno tak na pewno sprawuje rządy silnej ręki w UE na pewno on proszę bardzo teraz podkreśla, że Erytrea była w całkowitej izolacji i to była polityka no w dużym stopniu w Nika to właśnie z polityki i Saja SA, który no wprowadził pełną kontrolę w państwie zresztą po wojnie w tej ostatniej 9 8 2 00 0 zginęło tyle osób tyle elit tylu Europejczyków noże, że państwo utraciło ogromny procent ludności jak zgrana, o czym mówią nie chcę przytaczać, bo po centrum był, bo prawdę powiedziawszy nie pamiętam dokładnie, ale mówiło się o tym, oczywiście z pewną przesadą, że wojna zakończyła się, dlatego że zginęli wszyscy mężczyźni zresztą wpłynęło też na innym w na inną rolę kobiet w państwie, które rzeczywiście nie tylko brały udział w wojnie, ale potem przejęły znaczną część obowiązków mężczyzn po tej o tej wojnie i rzeczywiście państwo zostało tak zniszczone że, że znał już zmuszone było do zakończenia wojny natomiast natomiast mówisz o tym, że to, że reszta Brytyjczyków robiła od tego momentu wszystko co mogła, żeby z Erytrei wyjechać szczęście diaspora jest ogromna no i rzeczywiście ci, którzy zostali z Sową, a obaj są mocno kontrolowani przez władze, by jego Gazeta 1 telewizja rządowa 1 partia oczywiście tak to ptak także na ograniczenia są ogromne dotyczące komunikacji możliwości korzystania z telefonów i t d . o co chodzi z tą służbą wojskową obowiązkową i to taką, gdzie nie bardzo wiadomo, kiedy się z nim wylicza zupełnie nie wiadomo takie są zasady, że w każdym jest zobowiązany do służby wojskowej natomiast renta służba wojskowa jest przewidziana bodajże oficjalnie na 2 lata nie mam pewności czy dokładnie na tym koncie oficjalnie jest określona długość tej służby wojskowej, ale w praktyce w praktyce, jeżeli ktoś jest powołane to jest zobowiązany do tego, żeby zdobyć zawsze dba już oddelegowany do służenia w wojsku i Annie i rzeczywiście mężczyźni znikają na długie lata są goście przetrzymywani w Zniczu kobiet dotyczy to przede wszystkim mężczyzn tak, ale zresztą prawo przewiduje też wiele przypadków, kiedy można nie podlegać służbie wojskowej n p . wtedy, kiedy jest jedynym żywicielem rodziny i t d. natomiast natomiast zupełnie nie jest to respektowane i AM i rzeczywiście rodziny tracą kontakt z tymi którzy, którzy są powołani do wojska często, a często też ludzie no niezupełnie w podeszłym wieku są również powoływani do wojska, ale po to, żebym był pracować na żer państwa co robią w tym wojsku Helena powiedzieć to wszystko nas tak Etiopia w ogóle rzeczywiście jest przez rząd, ale te elity i rzeczywiście bardzo trudno się podróżuje nie można wyjeżdżać poza smalec stolice wręcz przepust Hamid przepustki i t d . więc dla kogoś z zewnątrz dowiedzenie się, a tam, gdzie są te obozy wojskowe, gdzie indziej, kto jest prawda no trudno powiedzieć oddelegowany czy przetrzymywany to wszystko jest trudno dobrze strzeżoną tajemnicą natomiast to nie tylko chodzi właśnie od tych, którzy w tych obozach wojskowych pełnią służbę powiedzmy natomiast to dotyczy także ludzi takich, którzy n p . bez tego poziomu starszych osobach naprzód ktoś jeszcze pamięta jak obsługiwać stoją kolejkę włoską i w związku z powyższym jedyny mężczyzna, który tam pracował jeszcze za Włochów został ściągnięty i powołany do służby wojskowej po torze, by tę kolejkę właśnie obsługiwać trasę w drodze niewolniczej pracy była czymś innym bardzo niskie wynagrodzenie jest przyznawane, który wreszcie nie starcza na, nic więc z kim Dong Dong można też do nas, lecz 3 to porozumienie między Etiopią i Erytreą może jakiś sposób ukrócić skruszyć podstawy tego reżimu ich pomocą Erytrejczyków wszyscy się też nad tym zastanawia czy to znaczy to porozumienie przede wszystkim, a pokazuje jak ta sytuacja była właściwie na niej nie wiadomo dlaczego mnie nie miał żadnych takich, a on o konkretnych powodów Europa da to całkowite z całkowitym brak kontaktów pomiędzy Etiopią, a tę po powódka znają wszyscy obserwatorzy oczywiście, że to nie było także pewnego dnia przywódcy po ustanowieniu się dogadać, że tutaj byli z były za angażowane inne państwa Arabia Saudyjska stany Zjednoczone i t d . tak dalej mocno, ale z drugiej strony rzeczywiście rzeczywiście tak to wygląda, że my, ale że bez jakichś owym wstępnych porozumień bez długich rozmów pewnego dnia pan premier z panem prezydentem się spotkali całowali się wręcz namiętnie prawda były próby no pokazywane są w telewizjach przede wszystkim afrykańskich właśnie tt uściski pocałunki TLP TUZ ci ludzie, którzy się po latach spotykają także z podzielonych rodzin, ale co się za tym kryje noir jest interes obu tych u licha myślę, że jest wiele znaczy tak na pewno po chciałaby wejść, a z tej izolacji i tutaj nie ma co do tego wątpliwości natomiast ze strony Etiopii w ekipie ma bardzo trudną sytuację wewnętrzną, a premier Andriej sprawuje urząd sam przez okres kilku miesięcy ale gdy ich, by zostały sytuacje, gdzie cały kraj musi się buntował i to już w tej chwili od lat wprowadzono kilka razy pędzono wprowadzono stan wyjątkowy, więc musiał coś z tym zrobić myślę, że pomysł, żeby się on pogodzić z Erytreą no jest 1 z takich no to jest fajerwerk prawda to jest coś co zwraca uwagę zdobył, bo jest dobry pomysł, żeby pokazać, że jest całkowita zmiana polityki, że wcale no i odciąć to Hell uwagę od tych spra w wewnętrznych, które są ogromnie skomplikowało to w takim razie jest niestabilna Etiopia na AIDS, gdzie jest Etiopia jest stabilnym krajem to czy może wpłynąć na emeryturze pozytywnie pytanie co to znaczy niestabilny Etiopia jest potęgą w regionie w rogu Afryki Etiopia jest w tej chwili określana jako państwo afrykańskie, kto się najszybciej rozwija buduje ogromną tamę renesans renesansową na Nilu w więc, by co im zależy, żeby politycznie pokazać, że są gigantem, w którym właściwie w rogu Afryki są natomiast Mbank ani natomiast ta niestabilność polityczna no właśnie jak się to stabilność uzyskujemy może właśnie w ten sposób EFTA może przez pokazanie, że jest się tak silnym także międzynarodowo tu jest też kwestia właśnie tej, a między narodowej polityki tego, żeby sobie no i zyskać sojuszników elita w tym przypadku właśnie w kwestii tej kontroli wód Nilu i nieporozumień pomiędzy Etiopią, a Egiptem i szerszego dostępu do morza, bo tam też ma być zła praca ma powiedzieć jest kwestia Somalii prawda, która tutaj i Etiopia i LTE ma skomplikowane, a kontakty z Somalią i wiadomo Somalia jest tym problemem w regionie, więc kontroli właśnie nad tymi terenami z Somalijskimi którymi nie wiadomo, kto rządzi, więc tutaj jest tyle tych klocków i myślę, że dno Etiopczycy doszli do wniosku, że to jest w tej chwili ten ruch, który im się najbardziej opłaca jeśli chodzi o politykę wewnętrzną jeśli chodzi o to politykę wobec k oni jeszcze myślę warto powiedzieć o tym, że ucieczki z Erytrei były na tyle silne i liczne że, że to oni w dużej mierze siedzieli na tych łódkach na morzu Śródziemnym no tak Brytyjczycy są, a tymi, którzy mają prawo do oficjalnie prawo do bycia uchodźcami prawda mały świat uznał, że w EIT jest tak źle że, że i Brytyjczykom to prawo przysługuje czy to oni byli w oczy naczep i Brytyjczyków jest tak niewielu może, ale i, gdyby oni wszyscy naprawdę wyemigrowali to my byśmy tego nie jako świadek koło Europa nie odczuli po, więc tak naprawdę wśród tych migrantów ci, którzy się przedstawiali jako Europejczycy to bardzo często są Afrykanie z Afryki zachodniej co zresztą dla tych, którzy tną mówiąc z wiedzą jak Brytyjczycy wyglądają przy jej większość Brytyjczyków jest to dość zabawne, że my w Europie nie potrafimy nie potrafimy się zorientować czy tez ktoś zupełnie innego kawałka świata albo uciekali Erytrejczycy udzielają oczywiście wierzę w Czeladzi z do Etiopii też tak przez zieloną granicę muszą to się ciągnie od lat kilkudziesięciu to może, że mnie zresztą w werdykt kim są Erytrejczycy to są często rodziny, które mieszkają itu itu i to nie tylko na północy Etiopii, więc wśród Erytrejczyków poród po tym, jak Edyta postanowiła, że w niepodległym państwem wiele osób musiało się opowiedzieć czy są Europejczykami czy są Etiopczyk kami, więc znowu to to nie jest takie, by takie proste prawda musimy kończyć będzie lepiej potem porozumienie wszyscy w to wierzą i myślę, że rzeczywiście są szansę pani dr hab. Hanna Rubinkowo skamieniałe klepiska z katedry języków i kultur Afryki wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego dziękuję dziękuję ojcu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA