REKLAMA

Bitwa pod Grunwaldem zajmuje ważne miejsce w mitologii narodowej Niemców i Polaków

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2018-07-14 08:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jutro 600 ósma rocznica bitwy pod Grunwaldem czy Tannenbergiem pani prof. prof. Arkadiusz Stempin studia witam serdecznie no pod Grunwaldem w pod Grunwaldem, jakkolwiek dla Niemców jest to Thunder k, ale ten van Bergh to Niemców to jednak nie w 1 400 dziesiąty 2 z około 1 90 4 teraz to wszystko wymyślił sobie wyjaśnia prof. Arkadiusz Stępień historyk wyższa szkoła Europejska imienia księdza Józefa Tischnera oraz Uniwersytet im we Fryburgu mamy takie chwile perspektywę Rozwiń » podwójną można powiedzieć dzięki pana doświadczeniu bitwa pod Grunwaldem, która otoczyła się między politycznymi tworami zakonem z 1 strony nie jest Koroną księstwem litewskim z drugiej po latach obrosła jako albo bitwa polsko-niemiecka albo bitwa słowiańską germańska przez 6 etnicznie dotąd to było dość solidnie też wymieszane, ale mitologiczny od dawna nie ty był tworzony od dawna już nawet 20 0 lat po Grunwaldzie były pierwsze bardzo poważne może nie pierwsza, ale były poważne uroczystości organizowane, jakkolwiek nie były one skonsolidowane wokół tego, z czym innym jak etapami Grunwaldzka w tej chwili jest o strukturę zwaną Mac i paszę wydaje ludziom w 20 1 8 roku, że pojęcie narodu istniało od mieszkańców pierwszego albo jeszcze dalej nikt o nim, a dla Hiltona absolutna bzdura absolutna bzdura w wierność Polaków, a nie tylko Polaków już kilku Polacy zamieszkali etniczni Polacy zamieszkiwali ziemie Korony z 2 Rzeczypospolitej obojga narodów, więc automatycznie byli tam także inne Litwini i Rusini kryła wiernością dynastyczną i te imprezy Cook ci pierwsze imprezy, cytując i utrwalające petryfikuje łące pamięć o Grunwaldzie po polskiej stronie były organizowane przez Jagiellonów, bo to była jednak po wielkim był wielki militarny triumf Elany Jagiellonów, ale nie było tej pamięci, którą my skonstruowaliśmy od końca dziewiętnastego wieku mówi my Polacy, ale tak samo Niemcy, którzy też konstruowali nacjonalistyczną swoją formację też w oparciu o 50 0 poczet Grunwaldzie w oparciu o pojęcie narodu, ale dopiero pod koniec dziewiętnastego wieku oczywiście nie może się ta audycja obyć bez cytatu dźwiękowego pan powiedział, że wiek dziewiętnasty mamy Sienkiewicza on pisze Krzyżaków po latach 1 9 60 ME jest film Krzyżacy Aleksander Ford CE go kręci reżyser Louie i to jest przecież ta książka ten film, który stanowi podstawę naszej polskiej wiedzy powszechnej o tym co się wydarzyło w roku 1 400 dziesiątym, a więc uwaga pierwszy do przodu dumnie słuchane prawdziwe polskości prasie i rodzin nie jest uległ von Jungingen zrelacjonował jest zadbanie i księcia Witolda, a więc stać śmiertelną wiara męstwo wasze, którego one widać brakuje ponieść śledzą te 2 nagie miecze w po giełdzie oraz poznać ich, ale i decyzję, jaką wróżbę zwycięstwa w Emil Karewicz wypowiedział te ostatnie słowa jego syn Władysław Jagiełło Ano właśnie to jest to co stanowi ona swoich tak, chociaż z tym męstwem mu to do końca nie jest dla mnie oni prawdą, a dobrze i zadumy Giertycha, ponieważ mamy dysponujemy listem Johna Hughesa Jan Hus snu ten, który został na później potępiony spalony na soborze w Konstancji trudno się kilka rad po bitwie Grunwaldzkiej po napisał list do Jagiełły, w którym z pozycji religijnego katolickiego duchownego, choć był przecież rektor Uniwersytetu praskiego właśnie wykreował Dixieland na cześć i męczeństwa i takiej prawdy moralnej stojący po stronie Jagiełły, więc to co zostało z karykatury rysowane i w no właśnie chociażby pod postacią filmu dziesiątego forda, którego ludzie potem władze polskie wyemitowały w ramach czystki żydowskiego 3 10 08 . roku SLS jest Polski to zaś miało krótko po bitwie Grunwaldzkiej w liście Jana Husa do Jagiełły natomiast oczywiście była ta pamięć, o którym mówiliśmy dynastyczne po polskiej stronie po poboczu końskiej stroni, ale ta rywalizacja o pamięć Grunwaldzką rozpoczęła się tak naprawdę dopiero pod koniec dziewiętnastego wieku, kiedy ukonstytuowały się kina lub niemieckiej już takiej formie doskonałej doskonałe, bo naród niemiecki stworzył państwo żeście i po naród Polski pozbawiony tego państwa właśnie pod koniec dziewiętnastego wieku i mamy wtedy szukać korzeni piłkarzami w oczy wiście Sienkiewicza i obraz Matejki, który zawłaszczył zawłaszczył wyobraźnią Polaków w nową ulgą, bo do końca chyba dwudziestego wieku, a może nawet ich do dnia, a dziś to jaka jest pamięć niemiecka o wydarzeniach w 1 400 dziesiątego roku w tej chwili, że żadna w tej chwili żadna tam nam się to może wydawać, że mając w Chinach dajemy mu źle to nie zorientują, że przegrali może nie może dobrze, bo to jest indykator tego, że Niemcy odeszli od kultu militaryzm Manaforta choć, gdy Niemcy są kraje nas po nasz kraj pacyfistyczny stąd w tej chwili właśnie te przepychanki o tych pań przed chwilą mówiła na kanwie euro rozmowy o na spotkaniu Putin Tramp Niemcy nie chcą się zbroić Bundeswehra nie chce się zbroić dostać takiego to my przypominamy się film z Robertem DeNiro o w po mafiosi, których nie chciał nie chciał zabijać, ale społeczeństwo niemieckie po drugiej wojnie światowej społeczeństwem pacyfistycznym ekologicznym feministycznym my tego w Polsce do końca nie ujęliśmy, ale tak jest i w tej kategorii nie ma miejsca na piętnem na pielęgnowanie pamięci o Grunwaldzie po za tym Niemcy Niemcy mieli drugi Grunwald w 19 1 4 roku o odwet za ten z 1 400 dziesiątego roku szkopuł zła największa bitwa, jaką stoczyli Niemcy wygrana w dodatku w czasie pieczywo i światowej w czasie pieczywo światowej Niemcy prowadziły wojnę na 2 frontach przeciwko Francji na Zachodzie i przeciwko Rosji na Wschodzie i zaraz w pierwszych tygodniach pierwszej wojny światowej w sierpniu czternastego roku w 2 LO w 2 i rozjechali w 1 rozbili w pełni armię rosyjską 20 0 armię armię rosyjską dzięki temu, że właściwy do Królestwa do Kongresówki to na ziemie zaboru polskiego i przejęli je nie we władanie i ta pamięć o planach Bergu ona przetrwała właściwie do końca trzeciej rzeszy niemieckiej, kto to wymyślił to wymyślił Hindenburg tajemniczy tam w tekście Beaty Maciejewskiej sprzed kilku lat w swe dodatku do gazety wyborczej, ale historia inny w już jest połowę po bitwie w niedzielę 30 sierpnia Hindenburg napisał list do żony prosiłem jego wysokości, żeby trzydniową bitwę trwającą od środy do piątku nazwać bitwą pod Tannenbergiem 1 400 dziesiątym roku Polacy Litwini zniszczyli armię zakonną po 50 4 latach przyszedł czas rewanżu naj to było dobre propagandowo dobra to było to było dobre propagandowo, bo rzeczywiście bitwa rozgrywała się w pobliżu Grunwaldu nie dokłada do nich z VAT naliczony w samych polach, ale ta pamięć i Grunwaldu 1 4 10 no tworzyła tak uznać za Odrę z imperialnymi cesarstwie niemieckim, które regulowało, który odwoływał się do tradycji krzyżackiej cesarz Wilhelm był wielkim fanem i ich u zakonu krzyżackiego i miał w ogóle taki Wicher z drugiej zaś ten teren Niemiec miał takich wielkich ferm do do kultury to auto niskiej romańskiej zupełnie nie był zainteresowany południowym południową flanką realizacji Europejskiej Italia Hiszpania Portugalia nie on był zakotwiczony tutaj ma w w północnym obszarze cywilizacyjnym Europy no i tutaj Krzyżacy jako ci, którzy rzeczywiście w tym średniowieczu byli 1 z najlepiej, o ile nie najlepiej zorganizowaną strukturą wsi tu nie było można ich o polityczną społeczną do nich pretensji, ale bardzo porządne państwo ze swojej perspektywy oczywiście stworzyli cywilizacyjnie ma pan na wysokim poziomie i to na alarm klęska pod Grunwaldem, która zmiotła zakon z powierzchni ziemi było może powiedzmy tutaj Polacy zastosowali podczas tej bitwy taką nietypową strategię wojenną, jako że w czasach średniowieczną, gdzie te głowy padały trup ścielił gęsto indywidualne biografie ludzkie po mimo wszystko na wojnach bitwach nie chodziło o wyróżnieniu się przeciwnika tak to nie nie w Łasinie chcemy ludzi są więzieni byli aż tacy głupi chodziło o wzięcie jak największej liczby jeńców, by później za tych jeńców uzyskać okup tymczasem IOD inwestycja była to a kto aktorki z Interem na takim czas na tymczasem przekształciła się bitwa Grunwaldzka 20 1 0 roku w taką bitwę typu wschodniego, gdzie głównie polscy piechurzy RM to była ta formacja, która samym końcu wyszła do bitwy dźgali między walczącymi ze sobą zaś różnymi, czyli tą najcięższą tymi rakietami i obraz tego wieku czołgami działami pancernymi dźgali włóczniami te konie krzyżackie, bo w starciu między PiS hołotą, a jazdą Piotra nie ma szans, ale z chwilą, kiedy 2 jazdy 2 przeciwników skaczą sobie do gardła mogą na tym polu bitwy dziś tamci piechurzy z tymi uczniami uzyskają 50 % większe szanse na euro sukces, ale nie brali w ten sposób jeńców, więc ta bitwa była taką bitwą prowadzi zobaczymy teraz we wrześniu stylu wschodnim prowadzonym Krzyżacy byli tym zaskoczeni dlatego przegrali no tak tak to była to była ta strategia, która przyniosła Jagielle militarne zwycięstwo nie polityczne niepolityczne właśnie mówi się o tym co tak pamiętam ze szkoły wie pan tabelka tam duże zyski straty po po Grunwaldzie naj zasadniczą tezą było to, że to zwycięstwo militarne nie zostało odpowiednio wykorzystać kurę na syna na polityczne po po tym sukcesie militarnym Jagiełło podszedł pod Malbork no i mógł ten Malbork zdobyć szturmem nie zdobył zarzucono mu inne jak i leży zbyt opieszale ciągną po 3 stolice państwa krzyżackiego porównywano z tym, że zwłoki Ulricha von Jungingen, czyli wielkiego mistrza krzyżackiego niszczone czy rozciągnięte przez zaprzęg Wołów szybciej dotarły do tego zamku krzyżackiego niż armia, a Polska, ale prawdopodobnie był to historycznie są zgodni w wyjaśnieniu tej tej zagadki większość przyzna opowiada się za tym, że Jagiełło nie chciał zdobyć maksymalnie taka, ponieważ wtedy groziłaby polscy inwazja krucjata państ w ościennych, czyli Luksemburczyków króla węgierskiego króla czeskiego z południa Duńczyków z północy, którzy w ramach odwetowej krucjaty nos niż chcieliby zniszczyć, by królestwo Jagiellonów dzisiaj jest tradycyjna inscenizacja bitwy pod Grunwaldem ponad 100 0 rekonstruktorów stroje historyczne podobno nawet kilka tydzień w dziesiątki tysięcy obserwujących to coś będzie się działo na polach grunwaldzkich pól podchodzi do takich rekonstrukcji ciekawa jest on w oczy rekonstrukcje mają miejsce, gdzie odbywają się na całym świecie nowi rządzący krajem są oczywiście tutaj stany Zjednoczone, które w mikro w swojej przestrzeni regionalnej oferują takie rekonstrukcje PMI to aż tylu to jest dobro dobra zabawa, jeżeli zatem nie idzie furorę ideologiczny w jaki sposób unaocznia ono mimo wszystko społeczeństwu ikonograficznym, jakimi myśmy się Stali niezależnie od szerokości geograficznej to co, czego ludzie nie przeczytają książkę, gdzie myślę, że takie miejsce niwelację potrafią być bardzo widzę jakże widowiskowe i inni jednak uczyć historii, choć też Dianą zawsze jakiś takie poczucie, że one ją elementem wojny wygładzają przecież te bitwy nie były ładne nie były miłe tam się hałas krew ginęli ludzie to to był dramat ta pani redaktor, ale praktycznie cała historia ludzkości opiera się na mieczu i wzywaniu wiecznych pokojów Wilno wójt wie pan prof. Arkadiusz Stempin historyk wyższa szkoła Europejska imienia księdza Józefa Tischnera Uniwersytet we Fryburgu dziękuję bardzo przejmuje jutro rocznica bitwy pod Grunwaldem ósma 5 8 już będzie za kilka sekund kończymy sobotni poranek Radia TOK FM, który przygotował Mateusz Luft realizowała je na cechy za chwilę będą informacje po nich program Krzysztofa Woźniaka skołowani zapraszamy państwa serdecznie, a ja mówię dobrego dnia, choć wrócę dzisiaj po jedenasty do państwa Karolina Głowacka do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA