REKLAMA

Czy program "Dostępność Plus" będzie miał podobną siłę rażenia jak 500+?

Światopodgląd
Data emisji:
2018-07-17 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest tu podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem w studiu jest teraz dr Rafał Bakalarz czeka badaczy polityki społecznej związane z Instytutem polityki społecznej Uniwersytetu Warszawskiego dzięki dobrym kinem dziś się na żołdzie podczas obrad został przedstawiony program, który nazywany jest programem dostępność plus i zaraz opowiemy państwu cóż to za program oprócz tego, że wydaje się, że jednak jest takim ważnym punktem politycznym w walce o prawa Rozwiń » sprawiedliwości, czyli mówiąc wprost koincydencja z kampaniami wyborczymi nie jest przypadkowa nawet niektórzy uważają, że jego siła rażenia może być równie duża jak programu 500 plus tak ogólnie zapytam pana trzeba do tego porównania donosi do odnosić do tego, że może mieć tak duży wpły w na rzeczywistość, by docenić mając sam z bank kierunek zmian za za zaproponowany w tym programie waga problemu, do którego się odnosić się właśnie dostępność do różnych dóbr usług przestrzeni wydają się, że jednak jego oddziaływanie, zwłaszcza w krótkiej perspektywie czasowej nie będzie aż tak dużego programu 500 plus z resztą ministerstwo wyprzedzamy no rząd w swoim Samem tym samym tej diagnozie są w opisie tego programu wskazuje, że tak to jest tak naprawdę wyzwanie rozpisane na lata, które wymagać będzie też pewne zmiany świadomości zresztą program przewiduje także pewne działania takie miękkie szkoleniowe nie tylko zmiany czysto prawne czy finansowe też jest odpowiedzią trochę być odwrotnie niż 500 plus bo kiedy osoby protestujące w sejmie prosiły o właśnie gotówkowe, ale wsparcie to dostają odpowiedzi systemowe w sumie ich nota ta krew to też taki preparat z nas zamiast ten program on był jeszcze wcześniej dostępność plus jeszcze przed protestami zapowiedziany przez przez pana premiera no i teraz mamy pewną konkretyzacją dalszy dalszy etap, jakby po raz na tym natomiast wydają się, że owoce tego programu, które w których, jakby jedno dokładnego kształtu małych i jakby skali nie jesteśmy w stanie siedzieć tak naprawdę przewidzieć, kto będzie dopiero po paru latach będzie sukcesywnie się zmieniało, więc myślę, że w kontekście tak pewnie będzie to przedstawiane już teraz jak właśnie ten wielki sukces natomiast takie realne odczuwanie tego w życiu ludzi, zwłaszcza tych, których najbardziej to może bezpośrednie interesować nie będzie takie natychmiastowe poza tym też nie jest to pewne w jakim stopniu uda się te całkiem nonsensowne założenia zrealizować mamy te doświadczenia chociażby programu kompleksowego programu zażyciem, który też był przestrzegany właśnie takie pierwsze kompleksowe wielki program i nieco poszerzona z żalem tylko fasadowe, bo część faktycznie rozwiązanie wprowadzono natomiast część tych propozycji nasza opieka wytchnienie owa nadal czeka mnie może miała być one pierwszy ośrodek tak to powiedzmy Gross pole w białym w Bielefeld pod Białymstokiem wydaje się, że nie jest piach tak jest w Białymstoku to mieszkanie takie wytchnienia owe za inicjowane jest Fundacja to miasto dopłaca rejonowe sfinansuje to natomiast już te próby takie lokalne rządzą opiekę dniową były w wielu są w wielu miejscach jest nasza w Opolu takiej, lecz także to trochę mi się, że nie jest pierwszy natomiast cały czas skali systemowej tej opieki wytchnienia owej brakuje z, a więc w Elblągu rozważnie oraz zdolność Rosja wciąż są bowiem, że nową hurraoptymistyczne tak w ramach tych zapowiedzi minister Kwieciński wiceminister odpowiedzialny za inwestycje rozwój zapowiedział, że my dotknie mnie może skorzystać z tego programu około 5  000 00 0 Polaków i dość powiedzieć, że to najbardziej kompleksowy najdalej idący program przygotowany i realizowany w tej chwili Unii Europejskiej rzeczywiście aż tak ambitne to trudno powiedzieć no trudno powiedzieć zależy też braki, jakie kryteria to byśmy przyjęli bez porównania natomiast być może jeśli chodzi o pewne na KUL jak Betacom SA ma 1 programu jeszcze ważą pana ambicja tego programu to rzeczywiście one wyglądają imponująco co nie musi oznaczać że, że tutaj kosztowne sytuacja wygląda lepiej będzie wyglądała lepiej, bo część kraju nie ma może takich programów ambitnych natomiast dostępność jest już od dawna znacznie bardziej po prostu brak piece funkcjonowania różnych instytucji, a więc, żeby sobie talerz albo trzeba wręcz takich rodziców krótko co co to co zakłada ten przypomina na razie projekt rządowego programu rząd zakłada takie on jest ponad resortowa też ponoć sektorowe, bo tutaj ma być też z partnerami mamy też podmioty z spoza sektora publicznego przedsiębiorca to przedsiębiorca jest sektor różnych innych organizacji z man WHO do samorządu, lecz akta są samorządy jak najbardziej z właśnie zwiększania dostępności do różnych, zwłaszcza przez trzęsienie publicznego transportu do mieszkalnictwa do nóg pod budownictwo budynków, ale także do pewnych usług n p. do ZUS, że chodzi o krzyż ne strony internetowe, zwłaszcza strony internetowe urzędów publicznych o przekaz telewizyjny mają być z audiodeskrypcją, a i napisami tak tak mamy 3 z także w naszym obszarze służby zdrowia, które tak szczególnie narażone ważnym obszarem dla osób starszych i niepełnosprawnych, które w pierwszej kolejności są przedstawiane jako adresaci tego programu tancerz mają być pewne z dna pewne zmiany z Maczka związane z większą dostępnością do tych usług medycznych dla osób mających problemy z mówieniem i niedosłyszących w obszarze edukacji do wznoszenia tych pewnych barier krótko mówiąc bardzo wielu obszarów szeregu obszarów polityki publicznej mając Lem będzie brukowane w UE na ograniczenie ograniczać Lizzy Newton architektoniczne z drugiej też dostępność cyfrowa, który panów trzeci to co ja wyskoczyłam do przodu, bo to jest jakoś też dla mnie ciekawe, że inni ma on producenci filmowi dystrybutorzy mają właśnie przygotowywać napisy dla niesłyszących Audiodeskrypcja, ale też leje jak czytam połowa nadawanych programów przez nadawców medialnych ma być też emitowana z audiodeskrypcją tak czy te wszystkie też obszary związane z informacją z uczestnictwem w kulturze w w świecie trzecie tych nowych nowych mediów tamę mediów tradycyjnych i i nowych pytanie do aut przy czym nie może ten program jest dosyć kompleksowej ta dostępność też jest ujmowana dosyć szeroko w Senacie został czas na to takie byśmy powiedzieli najczęściej raz w analizowanym kontekście dostępności niepełnosprawności obszary, czyli właśnie ich odjazdy tak też właśnie diabłem transport przystanki dworce pojazdem też dość duży problem, bo to z tamy wg tej działa wedle tej diagnozy, którą ministerstwo przygotowało też około bodajże 80 % pojazdów nie jest to nie zemdlała dostosowanych także także budynki nawet publiczne też 90 90 bodajże w procentach nie są przystosowane do osoby do dadzą dopatrzy właśnie osób z jakimiś takimi trudnościami z natomiast warto na pewno też myśleć o tym na co mogą miejmy nadzieję, że tak będzie, że ta zwiększenie możliwości uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami na rzecz seniorów też przełoży się na morze gość artykuł wania też innych problemów, które niekoniecznie są w samym tym programie Banasiak osoby starsze osoby z niepełnosprawnością i rodziny też, doświadczając barier aż o dostępie do podstawowego zabezpieczenia społecznego to jest to, o czym też już nie raz tutaj mówiliśmy, że na koniec równość praw nabywcy fakt dotarł nad losem podróżnych opiekunów zależnie od tego kiedy niepełnosprawność Mind Mind, kiedy do niej doszło zależność tego, kiedy ktoś pobierał nauki, w czym emerytura ta metoda różne stopnie nie jest tak to problem z dostępnością, bo są te różne kryteria dostępu n p. kryterium dochodowe, które powoduje, że czas nie może w Polsce korzystać z ich podstawowych podstawowego zabezpieczenia także tu też taka może moją uwagę, że nie może należy on jest z pełną życzliwością przygląda się temu jak Centro i nie jest to program będzie realizowana też pewną czujnością to nie powinno to jakby zasłonić tych innych rozwiązań takich akcji tych problemów, z którymi na razie rząd sobie nie poradził i ich niestety niewiele wskazuje, żeby w najbliższym czasie etap to inne problemy z rozwiązań do tego sho w w gościach chcą widzieć, że ma kosztować 3 w 2 3 miliardy złotych rozwiąże pieniądze mają pochodzić z różnych źródeł głównie unijnych, ale też naturalnie podmioty prywatne, które musiały go przed budynki dostosować się czy samorządy też będą musiały dołożyć i w efekcie budżet, który ma z tych nowo nigdy dotąd wkład budżetu to jest bardzo nieduży do tego programu my też chciałam zapytać za czerwoną pisał, bo on odpowiada on wielokrotnie pan tutaj o tym, opowiadała nie tylko ona mną inna glony są konieczność oddzielne strony CBB bez włączania osób z niepełnosprawnościami czy to w rynek pracy w życie społeczne BMI baby też, więc z 1 strony po prostu czysto etycznie oddania im możliwość nie stawianie barykad z drugiej strony też mogą społecznie korzystanie z potencjału, ale z drugiej strony rozwiąże to też jest program ściśle związane ze starzeniem się społeczeństwa nie jest tak myślę, że można to chcę też tak też z tym system powiązań, bo rzeczywiście ta rosnąca liczba osób starszych w tym tych najstarszych kiedyś to właśnie, które są najbardziej podatne, jakby na oddziaływanie tych różnych barier na takim bardzo prozaicznych no powoduje też konieczność modernizacji tej całej infrastruktury, ale też zmiany właśnie myślenia w idei dostosowania całego kraju Orlen z życia społecznego do potrzeb tych osób także faktycznie w kontekście tych potrzeb związanych ze starzeniem się społeczeństwa myślę, że jeszcze za błąd przedstawił te prognozy teraz najbardziej prawdopodobną związaną ze starzeniem się to jak to będzie wyglądało w przyszłość z 1 do końca tak, aby w nie mam teraz łamie pogłowia tych liczb natomiast na te prognozy od od dawna mówią o tym, że w UE po pierwsze, że ta nasza co ten ostatni raport ONZ mówią o tym, że po pierwsze, liczba mieszkańców zmaleje dość dość drastycznie w Polski natomiast też struktura się zmienili my szybko będzie rosła liczba zarówno osób prośby o 6 5 plus, ale jeszcze szybszy przybędzie 1 100 %owy przyrost osób w wieku 80 plus, które ma też mają pewną nawet na tle ogółu osób starszych mają też pewno swoją specyfikę potrzeb i jej i są to potrzeby zwykle bardziej jeszcze takie ROE ROA ROE oraz rozległa jeśli chodzi o wsparcie niż na koniec mogli wskazać te punkty, które nie powinna umknąć oprócz tego, że zobaczymy jak ten program dostępność plus on ostatecznie będzie miał program koń na końcu kształt i też, jakie okaże się, że są w nim braki, ale co jest dzisiaj pilan był wyrównany Maciek zlikwidowanie tych niesprawiedliwości, jeżeli chodzi o wysokości różnego rodzaju wsparcia, a dla Anny on opiekunów osób niepełnosprawnych i co jeszcze nasza młodzież wiedziała o ataku Jamroza szczerze, że frekwencja zabezpieczenia tego finansowego jest tutaj, bo to robota ta kwestia wyroku Trybunału w tej nierówności, w którym mówimy też, jakby 1 z aspektów, ale tych tutaj obszar o takich luk prawnych jest za łby znacznie więcej, więc cała ta sfera właśnie zabezpieczenia z takiego finansowego plus oczywiście rozwój też rozmaitych usług dedykowanych osobom właśnie zależnym od opieki czy wymagających też wsparcie nie zawsze to jest nie tylko wobec osób tych głęboko nie niesamodzielnych i wsparcie też samych tych usług wspierających i instytucje wspierające n p. w Reno myślę, że to w te z różną formę opieki wytchnienia owej opieka dzienna też ostrzą zęby dzień już trochę się jeszcze się dzieje za sprawą chociażby programu senior plus czy dawni senior-wigor, ale ja też z rozmaite właściwie w wszelkiego rodzaju formy takiego wsparcia w charakterze usługowym w MF właśnie ta leżała Kuno to także nasze wsparcie w zakresie takim informacyjnym doradczym nieraz szkoleniowym i rozumiem też na koniec, że euro na gorąco należy naprawić przepisy, które weszły w życie 1 lipca dotycząca dla wsparcia osób znacznie niepełnosprawnych problem polega bowiem o tym, że młodych do szesnastego roku życia nie diagnozuje się jako znacznie niepełnosprawnych po prostu nie mają dostępu do tego wsparcia i Natalia to 1 czytamy, że już jest 1 z problemów taki może najbardziej wyrazisty, a natomiast tam jest szereg innych jeszcze takich chodzi o to, żeby właśnie ten nowy program nie miał takich dziur jak ma ten, kto marzy Adam Bącal każdy zresztą program powinien być cały czas poddawany ocenili otwarty na ilość była zasadna konsultacyjna modyfikacji European Leader program dostępność plus przedstawił dzisiaj rząd, a państwo gościem dr Rafał Krawczyk bagaż polityki społecznej związane z Instytutem polityki społecznej Uniwersytetu Warszawskiego bardzo dziękuję za rozmowę zyskuje również to o tyle dziś są co dziś dla państwa przygotowaliśmy z Małgorzatą Połczyńską Szczepanem Żarki program realizował Kamil Wróblewski Krzysztof Woźniak informacja po nich jeszcze więcej sportu, a światu podgląd kart Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA